Hotărârea nr. 829/2009

privind aprobarea numarului de posturi nedidactice in invatamintul preuniversitar de stat din Municipiul Oradea, pentru anul scolar 2009-2010

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea numărului de posturi nedidactice în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Oradea, pentru anul școlar 2009-2010

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 95533 din 11.09.2009 prin care Direcția Economică propune aprobarea numărului de posturi nedidactice în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Oradea pentru anul școlar 2009-2010

Luând în considerare:

  • - art.145 alin.3 din Legea nr.84/1995, Legea învățământului, actualizată,

  • - art. 25 alin.3 din Hotărârea de Guvern nr.538/2001, privind aprobarea normelor metodologice pentru finanțarea învățământului preuniversitar de stat,

  • - prevederile art.36, alin.2 lit.a) și lit.d), art.3 lit,b), alin.6 lit.a) pct.1, și ale art.45 alin.1 din Legea nr.215 /2001-Legea administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1.Se aprobă numărul de posturi nedidactice aferente unităților de învățământ preuniversitar de stat, conform anexelor nr. 1, 2 și 3 parte componentă din prezenta hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, conducerile unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Oradea și Inspectoratul Școlar Județean Bihor.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -     Direcția Economică

  • -     Inspectoratul Școlar Județean Bihor

  • -      Unitățile de învățământ preuniversitar de stat, prin grija Direcției Economice,

  • -      Instituția Prefectului Județului Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 28 septembrie 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr.829

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”

Municipiul OradeaAnexa nr.1
Situatia posturilor nedidactice la invatamantul prescolar pentru anul scolar 2009-2010
Nr.crt.Unitate de invatamantNumar de copii înscrişi la GPPNumar Grupe GPNNumar de copii înscrişi la GPSPosturi nedidactice calculate conform normativului la GPPposturi nedidactice calculate conform normativului la GPN"incalzire proprie, lemne"Total posturi calculate conform normativului Total posturi nedidactice existente inainte de 01.09.2009Numar posturi propuse de unitatea scolara Procent mediu de acoperire fata de normativ Reducere proportionala Numar posturi aprobate cu reducerea proportionalaPosturi nedidactice existente la 31.08.2009Diferente fata de 31.08.2009Diferente fata de propunerea unit.Grad de ocupare posturi nedidactice fata de normativ
propuspropuspropuspropus
012345678 (col.5+col.5+col.7)9101112 (col.8 x col.11)1313 (col12-col.9)14 ( col.12-col.10)15 col.12/col.8
1"GPN ""Orsolya"" "5133.4014.403.003.0076.21305783.353.003.000.000.0068.18
2GPP nr. 195843.8714.874.504.0076.21305783.714.004.50-0.500.0082.19
3GPP nr. 2017411.6011.6010.009.5076.21305788.849.0010.00-1.00-0.5077.59
4GPP nr. 22 *167311.1310.5012.6311.009.0076.21305789.639.5011.00-1.500.5075.20
5GPP nr. 231338.878.878.007.0076.21305786.767.008.00-1.000.0078.95
6GPP nr. 2525016.6716.6714.0012.0076.213057812.7013.0014.00-1.001.0078.00
7GPP nr. 2717111.401.0012.4010.009.0076.21305789.459.5010.00-0.500.5076.61
8GPP nr. 2827818.5318.5316.0015.0076.213057814.1214.0016.00-2.00-1.0075.54
9GPP nr. 3020313.5313.5310.0010.0076.213057810.3110.5010.000.500.5077.59
10GPP nr. 3117011.3311.339.008.0076.21305788.648.509.00-0.500.5075.00
11GPP nr. 3429419.6019.6017.0015.5076.213057814.9415.0017.00-2.00-0.5076.53
12GPP nr. 359536.3317.337.007.0076.21305785.596.007.00-1.00-1.0081.82
13GPP nr. 367134.7315.735.005.0076.21305784.374.505.00-0.50-0.5078.49
14GPP nr. 3711427.600.58.107.007.0076.21305786.176.007.00-1.00-1.0074.07
15GPP nr. 4113759.13110.139.508.5076.21305787.727.509.50-2.00-1.0074.01
16GPP nr. 4219012.6712.6711.0010.0076.21305789.659.5011.00-1.50-0.5075.00
17GPP nr. 437865.201.56.706.006.0076.21305785.115.506.00-0.50-0.5082.09
18GPP nr. 4421114.0714.0712.0011.0076.213057810.7210.5012.00-1.50-0.5074.64
19GPP nr. 4529219.4719.4717.0016.0076.213057814.8415.0017.00-2.00-1.0077.05
20GPP nr. 46320321.33122.3315.0015.0076.213057817.0217.0015.002.002.0076.12
21GPP nr. 479126.070.50.507.075.005.0076.21305785.395.005.000.000.0070.75
22GPP nr. 496844.5315.536.006.0076.21305784.224.006.00-2.00-2.0072.29
23GPP nr. 50268117.870.2518.1214.0014.0076.213057813.8114.0014.000.000.0077.28
24GPP nr. 511389.209.205.005.0076.21305787.017.005.002.002.0076.09
25GPP nr. 5228218.8018.8015.0015.0076.213057814.3314.5015.00-0.50-0.5077.13
26GPP nr. 5327618.4018.4014.0014.0076.213057814.0214.0014.000.000.0076.09
27GPP nr. 5421714.4714.4712.0011.5076.213057811.0311.0012.00-1.00-0.5076.04
28GPP nr. 568175.4027.406.006.0076.21305785.645.506.00-0.50-0.5074.32
29Lic. Teologic Reformat 5013.330.253.5876.21305782.732.500.002.502.5069.77
30Lic. Teologic Romano-Catolic 2521.670.52.1776.21305781.651.500.001.501.5069.23
31Lic. Teologic Penticostal 755.005.004.004.0076.21305783.814.004.000.000.0080.00
32Lic.Teologic Greco-Catolic20.000.50.5076.21305780.380.500.000.500.50100.00
33Lic. Teologic Baptist 463.073.072.002.0076.21305782.342.002.000.000.0065.22
34TOTAL:5074510338.27142354.27285.00270.0076.2130578270.00270.00285.00-15.000.0076.21
GPN= gradinite cu program normal: numar personal nedidactic normat dupa numar grupe
GPP= gradinite cu progam prelungit:numar personal nedidactic normat dupa numar de copii

Municipiul OradeaAnexa nr.2Anexa nr.2
Situatia posturilor nedidactice la scoli cu 1 pct.paza+teren sp. pentru anul scolar 2009-2010
Nr.crtUnitatea de învăţământSuprafaţă desfăşurată a clădirii mp.Nr. săli de clasă totaldin care:Suprafaţa săli clasă mp. Totaldin care : "Nr. laboratoare total (fizica, chimie, biologie, informatica, etc)"din care:Suprafaţa laboratoare mp. Totaldin care:"Nr. Cabinete total (metodice, de consiliere, medicale, etc)"din care:Suprafaţa cabinete mp. Totaldin care:"alte spatii, suprafaţa mp. :"Nominalizare alte spatiiSuprafaţă cantină şcolară mp.Internat şcolar Suprafata totala de curatenieposturi ingrijitori normati la scoala Posturi îngrijitori existente în şcoli "Nr. sali de clasa, şi laboratoare "Nr. Posturi muncitori normate după normativNr. Posturi muncitori existente în unităţiNr. Puncte termice / centraleNr. Posturi fochişti normate după normativNr. Posturi fochişti existente în unităţiNr. Posturi muncitori bucătărie existente în unităţiNr. puncte de pazaPortari/paznici conform normativuluiNr. Posturi portari/paznici existente în unităţiTotal posturi calculate conform normativuluiTotal posturi nedidactice inainte de 01.09.2009Numar posturi propuse de unitatea scolaraProcent mediu de acoperire fata de normativCalcul ReducerePropunere numar posturi cu reducere proportionalaRedistribuiri cu propunerea unitatilorNumăr de posturi aprobateDiferente fata 31.08.2009Diferente fata propunerea unit.de inv.Grad de ocupare posturi nedidactice fata de normativ
Nr. săli folosite 1 schimbNr. săli folosite 2 schimburiNr. săli nefolosite Suprafaţă săli folosite 1schimbSuprafaţă săli folosite 2schimburiSuprafaţă săli nefolosite Nr. laboratoare folosite 1 schimbNr. laboratoare folosite 2schimburiSuprafaţă laboratoare folosite 1schimbSuprafaţă laboratoare folosite 2schimburiNr. cabinete folosite 1 schimbNr. cabinete folosite 2 schimburiSuprafaţă cabinete folosite 1 schimbSuprafaţă cabinete folosite 2 schimburi"spaţii administrative(sala profesorală, birouri)"biblioteca şcolarăsăli de sportcoridoare şi scărigrupuri sanitarealte spaţii nominalizate cu notă de subsolNr. Camere din care:suprafaţă totală camere mp.din care:suprafaţă grupuri sanitare mp."suprafaţă coridoare, scări mp."suprafaţă alte spaţii nominalizate cu notă de subsol
nr. camere folositenr. Camere nefolositesuprafaţă camere folosite mp.suprafaţă Camere nefolosite mp.
01234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253 (col.41+col.44+col.47+col.51)54555657 (col.53 x col.56)5859 (col.57+col.58)60 (col. 59-col.54)61 (col.59-col.55)62 (col.59/col.53)
1"S08 ""I.Slavici"" "1683.6221165864.55388.21476.3422102.1102.10118.5377.732.8869.21150.6665.891971.112.724231111438.7288.084.497.377.500.508.000.000.0091.77
2S08 Nr. 11 645441412030.252030.255536036066263263158.785.9200426.7371407Nu sunt explicatii50.754637.556.348463114313.341412.084.4911.2711.50-3.508.00-6.00-4.0059.97
3"S08 ""A. Iancu"" "3314.3930301583.61583.655231.59231.5944119.92119.92152.6360.6468.21778.39155.09164.32Nu sunt explicatii3460.254.8553521.514210.8512.58.584.499.169.009.00-3.500.5082.98
4"S08 ""I. Bogdan"" "886.5688280.24280.2444185.75185.751129.7929.7937.7663.6172.0253.0164.39Nu sunt explicatii928.191.33112011415.335.53.584.494.504.504.50-1.001.0084.49
5"S08 ""Dacia"" "13245462515626861566810310443013011064603471132119631792685.28198.68510.518165.3211.4110443214418.411716.084.4915.5515.500.5016.00-1.000.0086.91
6S08 Nr. 16 53363737192619264428828888144144152542521076198134"Atelier, arhiva, magazie"1884486.006.0574131.514313.0513.511.584.4911.0311.000.5011.50-2.000.0088.13
7"S08 ""A. Mureşanu"" "170336361902190255274274771541541395027013601954734.006.384413114313.38119.084.4911.3011.0011.000.002.0082.23
8"S08 ""O. Goga"" "3256222298698655395.94395.943372.3572.35161.3522.415091083471.044.965272114210.9698.084.499.269.00-1.008.00-1.000.0073.00
9"S08 ""Al. Roman"" "3319.44211561067.51769.16298.3588454.49454.493385.4485.44335.3833.25453.17377.59138.612924.313.53423111111439.53129.084.498.058.001.009.00-3.000.0094.44
10"S08 ""O.Doamna"" "52815555241424145533233277345345253454591321312117"arhiva, vestiare, magazie,ateliere"6105.008.078.5603214315.0713.513.584.4912.7313.000.5013.500.000.0089.61
11"S08 ""Juhas Gyula"" "88403.68403.682268.4468.442243.3243.3260.9668.44371.83944.2Nu sunt explicatii1133.641.521.51000.51425.5254.084.494.674.500.505.000.001.0090.55
12"S08 ""D. Cantemir"" "3839.227271355.661355.6611363622191981.6944581343.397.853231.204.536282111114611.531414.084.499.7410.001.0011.00-3.00-3.0095.38
13"S08 ""L.Suciu"" "1991.9616106737.48448.34289.1433163.15163.152233.5133.51103.0238.05111.7414.5182.982.63Nu sunt explicatii2139.262.903190.51111438.4077.084.497.097.007.000.000.0083.37
14"S08 ""N.Bălcescu"" "5820404029272927552502505502652652884018102406300.009.006453214316.001111.084.4913.5213.5013.502.502.5084.38
15"S08 ""G.Coşbuc"" "4327.6335351565.721565.722254.954.92225.2825.28110.6420.8219.1312.89128.9253.82Nu sunt explicatii2696.093.54537311114411.5410.510.084.499.7510.0010.00-0.500.0086.67
16TOTAL60457.8443405261222729.6920545.861575.48608.35605643497.363196.363015559122211.142070.611322230.83653.522407.8314109.142383.951577.870238.7500000000056382.9677.1178.0049129.518.54520156045171.61163.5145.0084.49145.00145.000.00145.00-18.500.0084.50

Municipiul Oradea
Anexa nr.3
Situatia posturilor nedidactice la licee cu 1 post paza +teren sport pentru anul scolar 2009-2010
Anexa nr.3
Nr.crtUnitatea de învăţământSuprafaţă desfăşurată a clădirii mp.Nr. săli de clasă totaldin care:Suprafaţa săli clasă mp. Totaldin care : "Nr. laboratoare total (fizica, chimie, biologie, informatica, etc)"din care:Suprafaţa laboratoare mp. Totaldin care:"Nr. Cabinete total (metodice, de consiliere, medicale, etc)"din care:Suprafaţa cabinete mp. Totaldin care:"alte spatii, suprafaţa mp. :"Nominalizare alte spatiiSuprafaţă cantină şcolară mp.Internat şcolar Suprafata totala de curatenieposturi ingrijitori normati la scoala posturi ingrijitori normati la cantina si internat Total posturi ingrijitori normati conform normativuluiPosturi îngrijitori existente în şcoli "Nr. sali de clasa, şi laboratoare "Nr. Posturi muncitori normate după normativNr. Posturi muncitori existente în unităţiNr. Puncte termice / centraleNr. Posturi fochişti normate după normativNr. Posturi fochişti existente în unităţiNr. Mese serviteMuncitori normaţi conform normativuluiNr. Posturi muncitori bucătărie existente în unităţiNr. puncte de pazaPortari/paznici conform normativuluiNr. Posturi portari/ paznici existente în unităţi Nr.elevi interniPosturi normate conform normativuluiNr posturi spalatorie/ lenjerie existente ]n unitateSoferiAdmin. MagazinerNumar utilaje in atelierMuncitori conform normativTotal posturi calculate conform normativuluiTotal posturi nedidactice inainte de 01.09.2009Numar posturi propuse de unitatea scolaraProcent mediu de acoperire fata de normativProcent general de reducere fata de normatPropunere numar posturi cu reducere proportionalaRedistribuiri cu propunerea unitatilorNumăr de posturi aprobateDiferente fata de existent la 31.08.2009Diferente fata de propunerea unitatiiGrad de ocupare posturi nedidactice fata de normativ
Numar posturi propuse de unitatea scolara
Nr. săli folosite 1 schimbNr. săli folosite 2 schimburiNr. săli nefolosite Suprafaţă săli folosite 1 schimbSuprafaţă săli folosite 2 schimburiSuprafaţă săli nefolosite Nr. laboratoare folosite 1 schimbNr. laboratoare folosite 2 schimburiSuprafaţă laboratoare folosite 1 schimbSuprafaţă laboratoare folosite 2 schimburiNr. cabinete folosite 1 schimbNr. cabinete folosite 2 schimburiSuprafaţă cabinete folosite 1 schimbSuprafaţă cabinete folosite 2 schimburi"spaţii administrative (sala profesorală, birouri)"biblioteca şcolarăsăli de sportcoridoare şi scărigrupuri sanitarealte spaţii nominalizate cu notă de subsolNr. Camere din care:suprafaţă totală camere mp.din care:suprafaţă grupuri sanitare mp."suprafaţă coridoare, scări mp."suprafaţă alte spaţii nominalizate cu notă de subsol
nr. camere folositenr. Camere nefolositesuprafaţă camere folosite mp.suprafaţă Camere nefolosite mp.
012345678910111213141516 (col.3+col.5+col.7+col.9+col.11+col.13+col.15)1718192020 (col.16 x col.19)21 (col.20-col.17)22 (col.20-col.18)23 (col.20/col.16)
1"LIT ""Ady Endre"" "134913232225122511111125412541129470726017553785310117748256314579940240223241311175.0015.522.8118.331143332002.52144750.75028.582120.074.9721.4321.5021.500.501.5075.22
2"LIT ""A. Lazăr"" "4148.111717548.9548.966260.48260.481414335.42335.4221277.9462.96842.3453.15163.532363535906.2906.2126.35322.842499.493.482.636.125231116021144100110.514.1215.512.574.9710.5810.500.5011.00-4.50-1.5074.39
3"Col Teh. ""C. Brâncuşi"" "981939291024711765706413387105282734125458029566320129746443947421.0010.140.0010.1484333014306017.141414.074.9712.8513.001.0014.000.000.0075.83
4"Col. Teh. ""D. Leonida"" "4701.4621211146.71146.788519.651901010224.32224.32132.4555.3595789.45233.251505.343662.025.100.005.10329210143024112.1097.074.979.079.009.000.002.0074.41
5"C.N. ""E. Gojdu"" "8050.5939392561.362561.3677398.69398.6966219.25219.25607.6974.781038.211595.59204.16255.92442.941313274.97274.9753175.35148.687108.058.671.5010.17746321351.72143650.651120.521716.074.9715.3915.500.5016.00-1.000.0075.52
6Lic Teologic Ortodox 0.000.000.000.0000000.0074.970.000.000.000.000.000.00
7Lic. Teologic Greco-Catolic 8786.11272431564.081361.820333170170666138.1138.1579.1127422732.6128.8717.1433.252929828.3828.3177223.1458.724223.015.432.888.31530213504.43146500.5119.212116.074.9714.4014.5014.50-6.50-1.5075.48
8"Lic. Ped. ""I. Vulcan"" "877744442693269366470470884204205781804518613148564501111600600721536595.008.782.0310.807503332044144600.61123.402620.074.9717.5517.501.0018.50-7.50-1.5074.77
9Liceul de Artă 4165.73333201120112284.784.672725764.49764.49137.638.35114.8847.61167.717361.8110.350.0010.357352201450218.3517.514.074.9713.7614.0014.00-3.500.0076.28
10"LIT ""L. Blaga"" "157393526918901404486642362241121312541836929542161318193107206045.008.330.008.336413201440115.331413.074.9711.4911.500.5012.00-2.00-1.0075.03
11"Lic. Sportiv ""Bihorul"" "236914122712.67613.4999.18431242.08185.3556.7321120.227.2912.93173.2449.980371.36186048788163.5163.532.34108.062296.393.831.225.0541821.51401.75114350210.515.801211.074.9711.8412.0012.000.001.0075.96
12Liceul German 290822221153115344218218111818118421081911772903.004.150.004.1542621014310.1588.074.977.617.500.508.000.000.0073.91
13"C.N. ""M.Eminescu"" "11286.8749493762.33762.3105571043028065137025012078014314602886155034015161.3019.570.0019.57105931.5014300.526.571615.074.9719.9220.00-3.0017.001.002.0075.26
14"Col Teh. ""M. Viteazul"" "13041404028082808181829402940776456451305200257920289300111963631523152331042516335.0022.975.7128.68115834480631442402.41145.082424.074.9733.8034.00-4.0030.006.006.0075.42
15"LIT ""O. Ghibu"" "6130.535630262829.761204.241353.6404203.990203.9916313201.7843.95157.83433.5533.784051695.52327.158228.3311.180.0011.181060320144018.181916.074.9713.6313.501.5015.00-4.00-1.0074.27
16"Col Ec. ""P. Cosma” "675435241128751947928886466467743443424777120315051727989511.0011.870.0011.87643330143018.871312.074.9714.1514.0014.001.002.0074.20
17Lic. Teologic Baptist 5554.85272341205.61123.6382550338.05338.05550279.55279.55509.2550.26184.38945.623634.54302.725.880.005.886.532210143011.881310.574.978.919.009.00-4.00-1.5075.74
18Lic. Teologic Penticostal 10208.2425251529.251529.2566324.3324.355138.17138.17210.4339.021300.12505402.25122.344291.276.130.176.31631211110144014.311612.074.9710.7210.500.5011.00-5.00-1.0073.40
19Lic. Teologic Reformat 36731616960960442292299915815813055.25166.3278176.228179918618639752708.233.630.544.17420110144019.171010.074.976.887.007.00-3.00-3.0076.33
20Lic. Teologic Romano-Catolic 2261.321818819.93819.932289.6889.68119.99.998.3340.89128.41363.9757.771724.422.280.002.282.52010141.507.2844.074.975.465.505.501.501.5075.55
21"Col. The. ""Transilvania"" "819632322047204710101018101811112982982178554099932413677033330102810282504841366176.008.054.3312.38742321001.2511441001121.631815.074.9716.2216.0016.00-2.001.0073.96
22"Col The. ""Traian Vuia"" "682528281130113066460460131320020031018211636282001515412.5412.5227.762226463.007.571.889.457342301441001152420.451615.074.9715.3315.5015.50-0.500.5075.78
23"Gr. Şc. ""V. Voiculescu"" "367913121694631.5662.447434622961665231783213411381137553511508834534550573228.124.420.795.203190.51014409.7088.074.977.287.007.00-1.00-1.0072.13
24"Gr. Sc. ""A. Şaguna"" "4780121288088015114875.94875.9488230.77230.77272.9970.1883.91794.32160.4160.68285.145676.057.990.418.4082723400.5014800.589418.9022.519.574.9714.1714.001.0015.00-7.50-4.5074.09
25"SAM ""Ioan Bococi"" "7506635035066350350125601005.001.440.001.441120001.4411.074.971.081.001.000.000.0069.65
26SAM “Gh.Bariţiu” 0.000.000.000.0000000.0074.970.000.000.000.000.000.00
27TOTAL166094.78680457222140893.5526990.613569.3462.44162956713013.515642.557370.33188939910168.972894.952990.028925.641807.788757.9924409.466270.6232458.3204802.6723323306669.476669.4701569.452658.35743.4146100.21196.7526.91223.66149.0084151.543111192524.117239288.58409.964511418.16355.5313.574.97313.50313.500.00313.50-42.000.0074.97