Hotărârea nr. 715/2009

privind aprobarea efectuarii platii unor debite restante pentru locuinta din Oradea, str. Milcovului, nr. 34, bl. D 79, ap. 51 aflata in proprietatea Statului Romin si administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea prin Administratia Imobiliara Or

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea efectuării plății unor debite restante pentru locuința din Oradea, str. Milcovului, nr. 34, bl. D 79, ap. 51 aflată în proprietatea Statului Român și administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea prin Administrația Imobiliară Oradea

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 56080 din 24.08.2009, întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea, Serviciul Planificare Investiții Imobile, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea efectuării plății unor debite restante pentru locuința din Oradea, str. Milcovului, nr. 34, bl. D 79, ap. 51 aflată în proprietatea Statului Român și administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea prin Administrația Imobiliară Oradea,

Având în vedere faptul că Administrația Imobiliară Oradea are în administrare apartamentul situat în Oradea, str. Milcovului, nr. 34, bl. D 79, ap. 51, înscris în coala CF nr. 37966 Oradea, nr. topo 5327/63, apartament ce ar putea servi repartizării unei familii și persoanele singure evacuate din locuință de către foștii proprietari care și-au dobândit locuința în condițiile Legii nr. 10/2001 și Legii nr. 112/1995, se impune efectuarea plății sumei restante,

Ținând seama de prevederile Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările si completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin (2) lit. b, d, alin.4 lit.a, alin.6 lit.a pct.17 și ale art. 45 alin (2) lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă efectuarea plății unor debite restante, în sumă de 17. 229, 51 RON, pentru locuința din Oradea, str. Milcovului, nr. 34, bl. D 79, ap. 51 aflată în proprietatea Statului Român și administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea prin Administrația Imobiliară Oradea, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - județul Bihor

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Planificare Investiții Imobile; Biroul Juridic și Biroul Administrare

Venituri

  • - Asociația de Proprietari ,,Milcovului 169”, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 31 august 2009

Nr.715


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

COVACI SANDU

STR MILCOVULUI , NR 34 , BLOC AP 51

LUNA

ANUL

CHELTUIELI

PENALITATI

TOTAL

DECEMBRIE

1997

4.54

4.54

9.08

IAN - DEC

1998

112.50

112.50

225.00

IAN - DEC

1999

184.10

184.10

368.20

IAN - DEC

2000

317.80

317.80

635.60

IANUARIE

2001

45.00

45.00

90.00

FEBRUARIE

2001

39.40

39.40

78.80

MARTIE

2001

39.30

39.30

78.60

APRILIE

2001

36.00

36.00

72.00

MAI

2001

18.50

18.50

37.00

IUNIE

2001

26.40

26.40

52.80

IULIE

2001

27.00

27.00

54.00

AUGUST

2001

28.30

28.30

56.60

SEPTEMBRIE

2001

29.80

29.80

59.60

OCTOMBRIE

2001

32.00

32.Q0

64.00

NOIEMBRIE

2001

55.70

55.70

111.40

DECEMBRIE

2001

69.00

69.00

138.00

IANUARIE •

2002

67.70

67.70

135.40

FEBRUARIE

2002

58.70

58.70

117.40

MARTIE

2002

64.82

64.82

129.64

APRILIE

2002

61.72

61.72

123.44

MAI

2002

48.51

48.51

97.02

IUNIE

2002

45.84

45.84

91.68

IULIE

2002

53.54

53.54

107.08

AUGUST

2002

52.30

52.30

104.60

SEPTEMBRIE

2002

36.41

36.41

72.82

OCTOMBRIE

2002

78.98

78.98

157.96

NOIEMBRIE

2002

114.09

114.09

228.18

DECEMBRIE

2002

123.66

123.66

247.32

TOTAL 1

1871.61

1871.61

3743.22

■F


COVACI SANDU

i

lunT

anul

CHELTUIELI

PENALITATI

TOTAL

REPORT

1871.61

1871.61

3743.22

IANUARIE

2003

146.62

146.62

293.24

februarie

2003

132.66

132.66

265.32

martie —

APRILIE

2003

148.91

148.91

297.82

2003

125.91

125.91

251.82

MAI

2003

153.41

153.41

306.82

IUNIE

2003

97.71

97.71

195.42

IULIE     _

august

2003

91.48

91.48

182.96

2003

83.85

83.85

167.70

SEPTEMBRIE

2003

69.27

69.27

138.54

octombrie

"2003

87.35

87.35

174.70

noiembrie

2003

148.78

148.78

297.56

decembrie

2003

102.22

102.22

204.44

IANUARIE

2004

198.47

198.47

396.94

FEBRUARIE

r2004

166.18

166.18

332.36

MARTIE

2004

199.47

199.47

398.94

APRILIE

'2004

139.43

139.43

278.86

MAI

2004

70.75

70.75

141.50

IUNIE

2004

148.59

148.59

297.18

IULIE

2004

130.33

130.33

260.66

AUGUST

2004

103.30

103.30

206.60

SEPTEMBRIE

2004

118.75

118.75

237.50

OCTOMBRIE

2004

94.19

94.19

188.38

NOIEMBRIE

2004

98.25

98.25

196.50

DECEMBRIE

2004

160.99

160.99

321.98

IANUARIE

2005

176.38

176.38

352.76

FEBRUARIE

2005

222.57

222.57

445.14

martie

2005

152.99

152.99

305.98

APRILIE

2005

236.15

236.15

472.30

MAI

2005

154.91

154.91

309.82

IUNIE

2005

49.85

49.85

99.70

IULIE .

2005

112.40

112.40

224.80

august

2005

130.16

130.16

260.32

septembrie

2005

153.64

153.64

307.28

OCTOMBRIE

2005

203.02

203.02

406.04

NOIEMBRIE

2005

196.56

196.56

393.12

DECEMBRIE

2005

171.17

171.17

342.34

total 2

6848.28

6848.28

13696.56


AP 51


COVACI SANDU

STR MILCOVULUI , NR 34 , BLOC D-5® AP 51

LUNA

ANUL

CHELTUIELI

PENALITATI

TOTAL

REPORT

6848.28

6848.28

13696.56

IANUARIE

2006

216.22

216.22

432.44

FEBRUARIE

2006

196.77

196.77

393.54

MARTIE

2006

78.64

78.64

157.28

APRILIE

2006

62.21

62.21

124.42

MAI

2006

14.73

14.73

29.46

IUNIE

2006

22.05

22.05

44.10

IULIE

2006

21.00

21.00

42.00

AUGUST

2006

20.51

20.51

41.02

SEPTEMBRIE

2006

23.19

23.19

46.38

OCTOMBRIE

2006

14.08

14.08

28.16

NOIEMBRIE

2006

53.05

53.05

106.10

DECEMBRIE

2006

64.92

64.92

129.84

IANUARIE

2007

78.51

...... 70.65

’  149.16

FEBRUARIE

2007

64.32

54.02

118.34

MARTIE

2007

53.09

41.41

94.50

APRILIE

2007

28.27

2.0.35

48.62

MAI

2007

18.78

12.39

31.17

IUNIE

2007

10.34

6.20

16.54

IULIE

2007

10.86

5.86

16.72

AUGUST

2007

16.58

7.96

24.54

SEPTEMBRIE

2007

12.17

5.11

17.28

OCTOMBRIE

2007

32.62

11.74

44.36

NOIEMBRIE

2007

57.84

17.35

75.19

DECEMBRIE

2007

90.89

21.81

112.70

IANUARIE

2008

69.88

12.22

82.10

FEBRUARIE

2008

86.18

10.34

96.52

MARTIE

2008

63.58

3.81

67.39

APRILIE

2008

44.14

44.14

MAI

2008

25.98

25.98

TOTAL

8399.68

7936.87

16336.55