Hotărârea nr. 557/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan, parcelare teren pentru amplasare locuinþe individuale ºi locuinþe colective cu zone de servicii complementare/dotãri de cartier (spaþii comerciale ºi funcþiuni complementare de tip grãdin

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan, parcelare teren pentru amplasare locuințe individuale și locuințe colective cu zone de servicii complementare/dotări de cartier (spații comerciale și funcțiuni complementare de tip grădiniță, creșa, locuri de joacă pentru copii, spații verzi, parcări aferente) și reglementare accese, zona Calea Aradului - nr. cad. 151418, 151561, 152827, 152828, 152829, 152830, 152861, 152862, 152863, 152864, 152865, 152866, 152867, 152868, 152869, 152870, 152871, 152937, 152938, 152939, 152940, 152941, 152942, 152943, 152944, 152945, 152946, 152947, 152948, 152949, 152950, 152951, 152952, 152953, 152954, 152955, 152956, 152957, 152958, 152959, 152960, 152961, 152962, 152963, 152964, 152965, 152966, 152967, 152968, 152969 152970, 20289, 20290, 20291, 20292, 20293, 20294, 20295, 20296, 20297, 20298, 20299, 20300, 20301, 20302, 20303, 20304, 20305, 20306, 20307, 20308, 20309, 20310, 20311, 20312, 20313, 20314, 20315, 20316, 20317, 20318, 20319, 20320, 20321, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20332, 20333, 20334, 20335, 20336, 20337, 20338, 20339, 20340, 20343, 20344, 20345, 20346, 20347, 20348, 20349, 20350, 20351, 20352, 20353, 20354, 20355, 20356, 20357, 20358, 20359, 20360, 20361, 20362, 20363, 20364, 20365, 20366, 20367, 20368, 20369, 20370, 20371, 20372, 20373, 20374, 20375, 20376, 20377, 20378, 20379, 20380, 20381, 20382, 20383, 20384, 20385, 20386, 20387, 20388, 20389, 20390, 20391, 20392, 20393, 20394, 20395, 20396, 20397, 20398, 20399, 20400, 20401, 20402, 20403, 20404, 20405, 20406, 20407, 20408, 20409, 20410, 20411, 20412, 20413, 20416, 20417, 20418, 20419, 20420, 20421, 20422, 20423, 20424, 20425, 20426, 20427, 20428, 20429, 20430, 20431, 20432, 20433, 20434, 20435, 20436, 20437, 20438, 20439, 20440, 20441, 20442, 20443, 20444, 20445, 20446, 20447, 20448, 20449, 20450, 20451, 20452, 20453, 20454, 20455, 20456, 20457, 20458, 20459, 20460, 20461, 20462, 20463, 20464, 20858, 20859, 20860, 20861, 20289, 20290, 20291, 20292, 20293, 20294, 20295, 20296, 20297, 20298, 20299, 20300, 20301, 20302, 20303, 20304, 20305, 20306, 20307, 20308, 20309, 20310, 20311, 20312, 20313, 20314, 20315, 20316, 20317, 20318, 20319, 20320, 20321, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20332, 20333, 20334, 20335, 20336, 20337, 20338, 20339 si 20340 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 101783 din 20 iunie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan, parcelare teren pentru amplasare locuințe individuale și locuințe colective cu zone de servicii complementare/dotări de cartier (spații comerciale și funcțiuni complementare de tip grădiniță, creșa, locuri de joacă pentru copii, spații verzi, parcări aferente) și reglementare accese, zona Calea Aradului - nr. cad. 151418, 151561, 152827, 152828, 152829, 152830, 152861, 152862, 152863, 152864, 152865, 152866, 152867, 152868, 152869, 152870,

152871, 152937, 152938, 152939, 152940, 152941, 152942, 152943, 152944, 152945, 152946, 152947, 152948, 152949,

152950, 152951, 152952, 152953, 152954, 152955, 152956, 152957, 152958, 152959, 152960, 152961, 152962, 152963,

152964, 152965, 152966, 152967, 152968, 152969 152970, 20289, 20290, 20291, 20292, 20293, 20294, 20295, 20296,

20297, 20298, 20299, 20300, 20301, 20302, 20303, 20304, 20305, 20306, 20307, 20308, 20309, 20310, 20311, 20312, 20313,

20314, 20315, 20316, 20317, 20318, 20319, 20320, 20321, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330,

20331, 20332, 20333, 20334, 20335, 20336, 20337, 20338, 20339, 20340, 20343, 20344, 20345, 20346, 20347, 20348, 20349,

20350, 20351, 20352, 20353, 20354, 20355, 20356, 20357, 20358, 20359, 20360, 20361, 20362, 20363, 20364, 20365, 20366,

20367, 20368, 20369, 20370, 20371, 20372, 20373, 20374, 20375, 20376, 20377, 20378, 20379, 20380, 20381, 20382, 20383,

20384, 20385, 20386, 20387, 20388, 20389, 20390, 20391, 20392, 20393, 20394, 20395, 20396, 20397, 20398, 20399, 20400,

20401, 20402, 20403, 20404, 20405, 20406, 20407, 20408, 20409, 20410, 20411, 20412, 20413, 20416, 20417, 20418, 20419,

20420, 20421, 20422, 20423, 20424, 20425, 20426, 20427, 20428, 20429, 20430, 20431, 20432, 20433, 20434, 20435, 20436,

20437, 20438, 20439, 20440, 20441, 20442, 20443, 20444, 20445, 20446, 20447, 20448, 20449, 20450, 20451, 20452, 20453,

20454, 20455, 20456, 20457, 20458, 20459, 20460, 20461, 20462, 20463, 20464, 20858, 20859, 20860, 20861, 20289, 20290,

20291, 20292, 20293, 20294, 20295, 20296, 20297, 20298, 20299, 20300, 20301, 20302, 20303, 20304, 20305, 20306, 20307,

20308, 20309, 20310, 20311, 20312, 20313, 20314, 20315, 20316, 20317, 20318, 20319, 20320, 20321, 20322, 20323, 20324,

20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20332, 20333, 20334, 20335, 20336, 20337, 20338, 20339 si 20340 -Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 533/13.01.2009 la inițiativa beneficiarilor Mihuț Adrian, Bitis Marius, Mladin Corina cu soțul Danut, Mihut Andrei cu soția Maria, Baciu Florin cu soția Adriana, având ca scop integrarea unui ansamblu de locuințe individuale și locuințe colective cu zone de servicii complementare/dotări de cartier (spații comerciale și funcțiuni complementare de tip grădiniță, creșă, locuri de joacă pentru copii, spații verzi, parcări aferente) într-o zonă preponderent agricolă, prin extinderea intravilanului municipiului Oradea în vederea reglementării accesului la terenul beneficiarului din drumul județean Oradea - Sântandrei (DJ 797) și respectiv Calea Aradului (DN79), stabilirii condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul luat în studiu este cuprins parțial în intravilan și parțial în extravilanul municipiului Oradea la limita sud -vestică a teritoriului administrativ, spre comuna Sântandrei și respectiv înspre drumul DN79 - Calea Aradului. Terenul se învecinează cu terenuri agricole, căi de comunicație (atât rutiere cât și feroviare), fiind străbătut de șanțul anticar.

Perimetrul zonei cuprinde terenuri arabile.

Legătura zonei cu municipiul se realizează pe drumul ce deservește “Căminul Felix” racordat la drumul județean DJ 797 și pe drumurile de exploatare existente ce fac legătura cu DJ 797 și respectiv DN79.

Terenul categoria arabil în suprafață de S= 256.100,0mp, s-a identificat cu nr.cad.20444 înscris în CF nr.154566-Oradea, în favoarea beneficiarilor Mihut Adrian, Bitis Marius, Mladin Corina cu soțul Danut, Mihut Andrei cu soția Maria, Baciu Florin cu soția Adriana, nr.cad.20445 înscris în CF nr.154567-Oradea, în favoarea beneficiarilor Mladin Corina cu soțul Danut, Mihut Andrei cu soția Maria, Baciu Florin cu soția Adriana, nr.cad.20446 înscris în CF nr.154568-Oradea, nr.cad.20447 înscris în CF nr.154569-Oradea, nr.cad.20448 înscris în CF nr.154570-Oradea, nr.cad.20455 înscris în CF nr.154577-Oradea și nr.cad.20457 înscris în CF nr.154579-Oradea în favoarea beneficiarilor Mihut Andrei cu soția Maria, nr.cad.20449 înscris în CF nr.154571-Oradea, nr.cad.20462 înscris în CF nr.154584-Oradea, nr.cad.20463 înscris în CF nr.154585-Oradea, nr.cad.20464 înscris în CF nr.154586-Oradea, nr.cad.20453 înscris în CF nr.154575-Oradea și nr.cad.20454 înscris în CF nr.154576-Oradea în favoarea beneficiarului Mihut Adrian, nr.cad.20450 înscris în CF nr.154572-Oradea și nr.cad.20451 înscris în CF nr.154573-Oradea, în favoarea beneficiarilor Baciu Florin cu soția Adriana, nr.cad.20452 înscris în CF nr.154574-Oradea în favoarea beneficiarilor Bitis Marius, Baciu Florin cu soția Adriana, nr.cad.20456 înscris în CF nr.154578-Oradea, nr.cad.20459 înscris în CF nr.154581-Oradea, nr.cad.20460 înscris în CF nr.154582-Oradea și nr.cad.20461 înscris în CF nr.154583-Oradea, în favoarea beneficiarilor Mladin Corina cu soțul Danut, nr.cad.20458 înscris în CF nr.154580-Oradea, în favoarea beneficiarilor Mihut Adrian, Mladin Corina cu soțul Danut, Mihut Andrei cu soția Maria, Baciu Florin cu soția Adriana, nr.cad.151418 înscris în CF nr.151418-Oradea, nr.cad.20416 înscris în CF nr.94084-Oradea, nr.cad.20417 înscris în CF nr.94085-Oradea, nr.cad.20418 înscris în CF nr.94086-Oradea, nr.cad.20419 înscris în CF nr.94087-Oradea, nr.cad.20420 înscris în CF nr.94088-Oradea, nr.cad.20421 înscris în CF nr.94089-Oradea, nr.cad.20422 înscris în CF nr.94090-Oradea, nr.cad.20423 înscris în CF nr.94091-Oradea, nr.cad.20424 înscris în CF nr.94092-Oradea, nr.cad.20425 înscris în CF nr.94093-Oradea, nr.cad.20426 înscris în CF nr.94094-Oradea, nr.cad.20427 înscris în CF nr.94095-Oradea, nr.cad.20428 înscris în CF nr.94096-Oradea, nr.cad.20429 înscris în CF nr.94097-Oradea, nr.cad.20430 înscris în CF nr.94098-Oradea, nr.cad.20431 înscris în CF nr.94099-Oradea, nr.cad.20432 înscris în CF nr.94100-Oradea, nr.cad.20433 înscris în CF nr.94101-Oradea, nr.cad.20434 înscris în CF nr.94102-Oradea, nr.cad.20435 înscris în CF nr.94103-Oradea, nr.cad.20436 înscris în CF nr.94104-Oradea, nr.cad.20437 înscris în CF nr.94105-Oradea, nr.cad.20438 înscris în CF nr.94106-Oradea, nr.cad.20439 înscris în CF nr.94107-Oradea, nr.cad.20440 înscris în CF nr.94108-Oradea, nr.cad.20441 înscris în CF nr.94109-Oradea, nr.cad.20442 înscris în CF nr.94110-Oradea, nr.cad.20443 înscris în CF nr.94111-Oradea, nr.cad.151561 înscris în CF nr.151561-Oradea, nr.cad.20858 înscris în CF nr.95360-Oradea, nr.cad.20859 înscris în CF nr.95361-Oradea, nr.cad.20860 înscris în CF nr.95362-Oradea, nr.cad.20861 înscris în CF nr.95363-Oradea, nr.cad.20289 înscris în CF nr.94118-Oradea, nr.cad.20290 înscris în CF nr.94119-Oradea, nr.cad.20291 înscris în CF nr.94120-Oradea, nr.cad.20292 înscris în CF nr.94121-Oradea, nr.cad.20293 înscris în CF nr.94122-Oradea, nr.cad.20294 înscris în CF nr.94123-Oradea, nr.cad.20295 înscris în CF nr.94123/A-Oradea, nr.cad.20296 înscris în CF nr.94124-Oradea, nr.cad.20297 înscris în CF nr.94125-Oradea, nr.cad.20298 înscris în CF nr.94126-Oradea, nr.cad.20299 înscris în CF nr.94127-Oradea, nr.cad.20300 înscris în CF nr.94128-Oradea, nr.cad.20301 înscris în CF nr.94129-Oradea, nr.cad.20302 înscris în CF nr.94130-Oradea, nr.cad.20303 înscris în CF nr.94131-Oradea, nr.cad.20304 înscris în CF nr.94132-Oradea, nr.cad.20305 înscris în CF nr.94133-Oradea, nr.cad.20306 înscris în CF nr.94134-Oradea, nr.cad.20307 înscris în CF nr.94135-Oradea, nr.cad.20308 înscris în CF nr.94136-Oradea, nr.cad.20309 înscris în CF nr.94137-Oradea, nr.cad.20310 înscris în CF nr.94138-Oradea, nr.cad.20311 înscris în CF nr.94139-Oradea, nr.cad.20312 înscris în CF nr.94140-Oradea, nr.cad.20313 înscris în CF nr.94141-Oradea, nr.cad.20314 înscris în CF nr.94142-Oradea, nr.cad.20315 înscris în CF nr.94143-Oradea, nr.cad.20316 înscris în CF nr.94144-Oradea, nr.cad.20317 înscris în CF nr.94145-Oradea, nr.cad.20318 înscris în CF nr.94146-Oradea, nr.cad.20319 înscris în CF nr.94147-Oradea, nr.cad.20320 înscris în CF nr.94148-Oradea, nr.cad.20321 înscris în CF nr.94149-Oradea, nr.cad.20322 înscris în CF nr.94150-Oradea, nr.cad.20323 înscris în CF nr.94151-Oradea, nr.cad.20324 înscris în CF nr.94152-Oradea, nr.cad.20325 înscris în CF nr.94153-Oradea, nr.cad.20326 înscris în CF nr.94154-Oradea, nr.cad.20327 înscris în CF nr.94155-Oradea, nr.cad.20328 înscris în CF nr.94156-Oradea, nr.cad.20329 înscris în CF nr.94157-Oradea, nr.cad.20330 înscris în CF nr.94158-Oradea, nr.cad.20331 înscris în CF nr.94159-Oradea, nr.cad.20332 înscris în CF nr.94160-Oradea, nr.cad.20333 înscris în CF nr.94161-Oradea, nr.cad.20334 înscris în CF nr.94162-Oradea, nr.cad.20335 înscris în CF nr.94163-Oradea, nr.cad.20336 înscris în CF nr.94164-Oradea, nr.cad.20337 înscris în CF nr.94165-Oradea, nr.cad.20338 înscris în CF nr.94166-Oradea, nr.cad.20339 înscris în CF nr.94167-Oradea, nr.cad.20340 înscris în CF nr.94168-Oradea, nr.cad.20343 înscris în CF nr.94171-Oradea, nr.cad.20344 înscris în CF nr.94172-Oradea, nr.cad.20345 înscris în CF nr.94173-Oradea, nr.cad.20346 înscris în CF nr.94174-Oradea, nr.cad.20347 înscris în CF nr.94175-Oradea, nr.cad.20348 înscris în CF nr.94176-Oradea, nr.cad.20349 înscris în CF nr.94177-Oradea, nr.cad.20350 înscris în CF nr.94178-Oradea, nr.cad.20351 înscris în CF nr.94179-Oradea, nr.cad.20352 înscris în CF nr.94180-Oradea, nr.cad.20353 înscris în CF nr.94181-Oradea, nr.cad.20354 înscris în CF nr.94182-Oradea, nr.cad.20355 înscris în CF nr.94183-Oradea, nr.cad.20356 înscris în CF nr.94184-Oradea, nr.cad.20357 înscris în CF nr.94185-Oradea, nr.cad.20358 înscris în CF nr.94186-Oradea, nr.cad.20359 înscris în CF nr.94187-Oradea, nr.cad.20360 înscris în CF nr.94188-Oradea, nr.cad.20361 înscris în CF nr.94189-Oradea, nr.cad.20362 înscris în CF nr.94190-Oradea, nr.cad.20363 înscris în CF nr.94191-Oradea, nr.cad.20364 înscris în CF nr.94192-Oradea, nr.cad.20365 înscris în CF nr.94193-Oradea, nr.cad.20366 înscris în CF nr.94194-Oradea, nr.cad.20367 înscris în CF nr.94195-Oradea, nr.cad.20368 înscris în CF nr.94196-Oradea, nr.cad.20369 înscris în CF nr.94197-Oradea, nr.cad.20370 înscris în CF nr.94198-Oradea, nr.cad.20371 înscris în CF nr.94199-Oradea, nr.cad.20372 înscris în CF nr.94200-Oradea, nr.cad.20373 înscris în CF nr.94201-Oradea, nr.cad.20374 înscris în CF nr.94202-Oradea, nr.cad.20375 înscris în CF nr.94203-Oradea, nr.cad.20376 înscris în CF nr.94204-Oradea, nr.cad.20377 înscris în CF nr.94205-Oradea, nr.cad.20378 înscris în CF nr.94206-Oradea, nr.cad.20379 înscris în CF nr.94207-Oradea, nr.cad.20380 înscris în CF nr.94208-Oradea, nr.cad.20381 înscris în CF nr.94209-Oradea, nr.cad.20382 înscris în CF nr.94210-Oradea, nr.cad.20383 înscris în CF nr.94211-Oradea, nr.cad.20384 înscris în CF nr.94212-Oradea, nr.cad.20385 înscris în CF nr.94213-Oradea, nr.cad.20386 înscris în CF nr.94214-Oradea, nr.cad.20387 înscris în CF nr.94215-Oradea, nr.cad.20388 înscris în CF nr.94216-Oradea, nr.cad.20389 înscris în CF nr.94217-Oradea, nr.cad.20390 înscris în CF nr.94218-Oradea, nr.cad.20391 înscris în CF nr.94219-Oradea, nr.cad.20392 înscris în CF nr.94220-Oradea, nr.cad.20393 înscris în CF nr.94221-Oradea, nr.cad.20394 înscris în CF nr.94222-Oradea, nr.cad.20395 înscris în CF nr.94223-Oradea, nr.cad.20396 înscris în CF nr.94224-Oradea, nr.cad.20397 înscris în CF nr.94225-Oradea, nr.cad.20398 înscris în CF nr.94226-Oradea, nr.cad.20399 înscris în CF nr.94227-Oradea, nr.cad.20400 înscris în CF nr.94228-Oradea, nr.cad.20401 înscris în CF nr.94229-Oradea, nr.cad.20402 înscris în CF nr.94230-Oradea, nr.cad.20403 înscris în CF nr.94231-Oradea, nr.cad.20404 înscris în CF nr.94232-Oradea, nr.cad.20405 înscris în CF nr.94233-Oradea, nr.cad.20406 înscris în CF nr.94234-Oradea, nr.cad.20407 înscris în CF nr.94235-Oradea, nr.cad.20408 înscris în CF nr.94236-Oradea, nr.cad.20409 înscris în CF nr.94237-Oradea, nr.cad.20410 înscris în CF nr.94238-Oradea, nr.cad.20411 înscris în CF nr.94239-Oradea, nr.cad.20412 înscris în CF nr.94240-Oradea, nr.cad.20413 înscris în CF nr.94241-Oradea, nr.cad.152861 înscris în CF nr.152861-Oradea, nr.cad.152862 înscris în CF nr.152862-Oradea, nr.cad.152863 înscris în CF nr.152863-Oradea, nr.cad.152864 înscris în CF nr.152864-Oradea, nr.cad.152865 înscris în CF nr.152865-Oradea, nr.cad.152866 înscris în CF nr.152866-Oradea, nr.cad.152867 înscris în CF nr.152867-Oradea, nr.cad.152868 înscris în CF nr.152868-Oradea, nr.cad.152869 înscris în CF nr.152869-Oradea, nr.cad.152870 înscris în CF nr.152870-Oradea, nr.cad.152871 înscris în CF nr.152871-Oradea, nr.cad.152827 înscris în CF nr.152827-Oradea, nr.cad.152828 înscris în CF nr.152828-Oradea, nr.cad.152829 înscris în CF nr.152829-Oradea, nr.cad.152830 înscris în CF nr.152830-Oradea, nr.cad.152937 înscris în CF nr.152937-Oradea, nr.cad.152938 înscris în CF nr.152938-Oradea, nr.cad.152939 înscris în CF nr.152939-Oradea, nr.cad.152940 înscris în CF nr.152940-Oradea, nr.cad.152941 înscris în CF nr.152941-Oradea, nr.cad.152942 înscris în CF nr.152942-Oradea, nr.cad.152943 înscris în CF nr.152943-Oradea, nr.cad.152944 înscris în CF nr.152944-Oradea, nr.cad.152945 înscris în CF nr.152945-Oradea, nr.cad.152946 înscris în CF nr.152946-Oradea, nr.cad.152947 înscris în CF nr.152947-Oradea, nr.cad.152948 înscris în CF nr.152948-Oradea, nr.cad.152949 înscris în CF nr.152949-Oradea, nr.cad.152950 înscris în CF nr.152950-Oradea, nr.cad.152951 înscris în CF nr.152951-Oradea, nr.cad.152952 înscris în CF nr.152952-Oradea, nr.cad.152953 înscris în CF nr.152953-Oradea, nr.cad.152954 înscris în CF nr.152954-Oradea, nr.cad.152955 înscris în CF nr.152955-Oradea, nr.cad.152956 înscris în CF nr.152956-Oradea, nr.cad.152957 înscris în CF nr.152957-Oradea, nr.cad.152958 înscris în CF nr.152958-Oradea, nr.cad.152959 înscris în CF nr.152959-Oradea, nr.cad.152960 înscris în CF nr.152960-Oradea, nr.cad.152961 înscris în CF nr.152961-Oradea, nr.cad.152962 înscris în CF nr.152962-Oradea, nr.cad.152963 înscris în CF nr.152963-Oradea, nr.cad.152964 înscris în CF nr.152964-Oradea, nr.cad.152965 înscris în CF nr.152965-Oradea, nr.cad.152966 înscris în CF nr.152966-Oradea, nr.cad.152967 înscris în CF nr.152967-Oradea, nr.cad.152968 înscris în CF nr.152968-Oradea, nr.cad.152969 înscris în CF nr.152969-Oradea, nr.cad.152970 înscris în CF nr.152970-Oradea, în favoarea beneficiarului Mihut Adrian.

Principalele disfuncționalități ale zonei sunt prospectele actuale ale drumurilor, necorespunzătore traficului, și lipsa echipării tehnico - edilitare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Extindere intravilan, parcelare teren pentru amplasare locuințe individuale și locuințe colective cu zone de servicii complementare/dotări de cartier (spatii comerciale și funcțiuni complementare de tip grădiniță, creșă, locuri de joacă pentru copii, spații verzi, parcări aferente) și reglementare accese, zona Calea Aradului - nr. cad. 151418, 151561, 152827, 152828, 152829, 152830, 152861, 152862, 152863, 152864, 152865, 152866, 152867, 152868, 152869, 152870, 152871, 152937, 152938, 152939, 152940, 152941, 152942, 152943, 152944, 152945, 152946, 152947,

152948, 152949, 152950, 152951, 152952, 152953, 152954, 152955, 152956, 152957, 152958, 152959, 152960, 152961,

152962, 152963, 152964, 152965, 152966, 152967, 152968, 152969 152970, 20289, 20290, 20291, 20292, 20293, 20294,

20295, 20296, 20297, 20298, 20299, 20300, 20301, 20302, 20303, 20304, 20305, 20306, 20307, 20308, 20309, 20310, 20311, 20312, 20313, 20314, 20315, 20316, 20317, 20318, 20319, 20320, 20321, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20332, 20333, 20334, 20335, 20336, 20337, 20338, 20339, 20340, 20343, 20344, 20345, 20346, 20347, 20348, 20349, 20350, 20351, 20352, 20353, 20354, 20355, 20356, 20357, 20358, 20359, 20360, 20361, 20362, 20363, 20364, 20365, 20366, 20367, 20368, 20369, 20370, 20371, 20372, 20373, 20374, 20375, 20376, 20377, 20378, 20379, 20380, 20381, 20382, 20383, 20384, 20385, 20386, 20387, 20388, 20389, 20390, 20391, 20392, 20393, 20394, 20395, 20396, 20397, 20398, 20399, 20400, 20401, 20402, 20403, 20404, 20405, 20406, 20407, 20408, 20409, 20410, 20411, 20412, 20413, 20416, 20417, 20418, 20419, 20420, 20421, 20422, 20423, 20424, 20425, 20426, 20427, 20428, 20429, 20430, 20431, 20432, 20433, 20434, 20435, 20436, 20437, 20438, 20439, 20440, 20441, 20442, 20443, 20444, 20445, 20446, 20447, 20448, 20449, 20450, 20451, 20452, 20453, 20454, 20455, 20456, 20457, 20458, 20459, 20460, 20461, 20462, 20463, 20464, 20858, 20859, 20860, 20861, 20289, 20290, 20291, 20292, 20293, 20294, 20295, 20296, 20297, 20298, 20299, 20300, 20301, 20302, 20303, 20304, 20305, 20306, 20307, 20308, 20309, 20310, 20311, 20312, 20313, 20314, 20315, 20316, 20317, 20318, 20319, 20320, 20321, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20332, 20333, 20334, 20335, 20336, 20337, 20338, 20339 si 20340 - Oradea, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Zonificarea funcțională - reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici

 • -   Principala funcțiune propusă în zonă este cea de locuire;

 • -    Destinația terenurilor va fi pentru parcele mobilate cu clădiri de locuit de tip izolat și respectiv de imobile pentru locuințe colective, inclusiv spații comerciale și funcțiuni complementare de tip grădiniță, creșă, locuri de joacă pentru copii;

 • -   Suprafața de teren propusă pentru introducere în intravilan identificat este de S = 104.600,0mp;

Reglementări urbanistice

 • -   Pentru locuințele unifamiliale - Reglementările urbanistice specifice zonei au fost preluate din Strategia de dezvoltare urbană a municipiului Oradea:

 • -   Suprafața minimă lot propus - 400,0mp

 • -   Front la stradă minim - 15,0m

 • -   POT maxim -35%;

 • -   CUT maxim - 0,60;

 • -   Regim de aliniere - va fi la minim 2,50m de la aliniamentul străzilor create;

 • -   Retrageri laterale - conform Cod Civil;

 • -   Retragere spate - minim 7,0 m;

 • -   Regim maxim de înălțime - S(D)+P+1+M, cu respectarea înălțimii maxime a construcțiilor de 33,0m, respectiv cota

absolută maximă de 163,7m (130,7m cota absolută față de nivelul Mării Negre a terenului natural +33,0m înălțimea

maxima a construcțiilor) conform prevederilor din avizul AACR nr.5928/348/31.03.2009;

 • -    Parcaj obligatoriu pe lot - minim două loc/locuință și /sau garaj inclus în clădire;

 • -   Condiții specifice impuse pentru locuințe izolate: plantări arbori, 10% din suprafața lotului;

 • -   Pentru locuințele colective - Reglementările urbanistice specifice zonei :

 • -   Suprafața minima lot propus : 2500,0mp

 • -   Front la stradă minim : 35,0m

 • -   POT maxim : 40%;

 • -   CUT maxim : 2,70;

 • -   Regim de aliniere : va fi la minim 2,50m de la aliniamentul străzilor create;

 • -   Retrageri laterale : conform Cod Civil;

 • -   Regim maxim de înălțime : 2S+P+4E-6E-8E, cu respectarea înălțimii maxime a construcțiilor de 33,0m, respectiv cota absolută maximă de 163,7m (130,7m cotă absolută față de nivelul Mării Negre a terenului natural +33,0m înălțimea maximă a construcțiilor) conform prevederilor din avizul AACR nr.5928/348/31.03.2009;

 • -    Parcaj obligatoriu pe lot : minim un loc/locuință și /sau garaj inclus în clădire;

 • -   Condiții specifice impuse pentru locuințe izolate: plantări arbori, 10% din suprafața lotului;

 • -   Funcțiunea complementară propusă în zonă este de comerț și servicii locale, complementare funcțiunii de locuire. Zona comercială si de servicii complementare (dotări de cartier : spații comerciale/servicii și funcțiuni complementare de tip grădiniță, creșă, învățământ, educație și sport, locuri de joacă pentru copii, spații verzi, parcări aferente) va fi situată adiacent străzii „Zona centrală a cartierului” constituite în zona de locuințe colective și respectiv străzii de legătură din zona de locuințe familiale, pe direcția est-vest, conform propunerilor din planșa U06 - Reglementări;

Modernizarea circulației - se vor crea artere noi de circulație și se vor moderniza drumurile de exploatare aflate în administrarea municipiului. In conformitate cu propunerile din PUZ, planșa U07- Circulația terenurilor se propune:

 • - crearea a șase străzi noi, în zona locuințelor unifamiliale, din care cinci străzi cu profil transversal de 11,0m și o stradă de legătură cu profil transversal de minim 10,0m;

 • - crearea a patru străzi noi cu profil de 12,0m (în zona locuințelor colective);

 • - lărgirea străzilor existente adiacente amplasamentului;

 • - realizarea unei zone publice de agrement, adiacentă șanțului și pe amplasamentul vechiului șanț anticar din vecinătate;

 • -   Străzile nou create (cele cinci străzi la profilul propus de 11,0m, pe lățimea de 5,50m pe partea beneficiarilor, și respectiv cea de a șasea stradă la profilul propus de minim 10,0m, pe lățimea de minim 5,0m pe partea beneficiarilor) se vor constitui din:

 • - cotele părți de teren din terenurile identificate cu nr.cad.151561 înscris în CF nr.151561-Oradea și nr.cad.151418 înscris în CF nr.151418-Oradea (în favoarea beneficiarului Mihut Adrian) și respectiv terenul identificat cu nr.cad.20444 înscris în CF nr.154566 - Oradea (în favoarea beneficiarilor Mihut Adrian, Bitis Marius, Mladin Corina cu soțul Danut, Mihut Andrei cu soția Maria, Baciu Florin cu soția Adriana),

 • - terenurile identificate cu nr.cad.20858 înscris în CF nr.95360-Oradea și nr.cad.20861 înscris în CF nr.95363-Oradea (în favoarea beneficiarului Mihut Adrian);

 • -   Străzile nou create (la profilul propus de 12,0m, pe lățimea de 6,0m pe partea beneficiarilor) se vor constitui din terenurile identificate cu nr.cad.152941 înscris în CF nr.152941-Oradea, nr.cad.152862 înscris în CF nr.152862-Oradea și nr.cad.152830 înscris în CF nr.152830-Oradea (în favoarea beneficiarului Mihut Adrian);

 • -   Străzile propuse pentru lărgire (la profilul nou propus de 12,0m și respectiv 11,0m, pe lățimea de 6,0m pe partea beneficiarilor) se vor constitui din:

 • - drumurile de exploatare existente,

 • - cotele părți de teren din terenurile identificate cu nr.cad.151561 înscris în CF nr.151561-Oradea și nr.cad.151418 înscris în CF nr.151418-Oradea (in favoarea beneficiarului Mihut Adrian) și respectiv terenul identificat cu

nr.cad.20444 înscris în CF nr.154566-Oradea (în favoarea beneficiarilor Mihut Adrian, Bitis Marius, Mladin Corina cu soțul Danut, Mihut Andrei cu soția Maria, Baciu Florin cu soția Adriana),

- terenul identificat cu nr.cad.152937 înscris în CF nr.152937-Oradea (în favoarea beneficiarului Mihut Adrian);

 • -   Terenurile destinate amenajării drumurilor publice se vor ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUZ, planșa U07-Circulația terenurilor și ofertelor de donație autentificate notarial nr.1531/18.06.2009 și nr.725/23.03.2009;

 • -   In urma acceptării donației și trecerii terenurilor în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea;

 • -   Beneficiarii își vor lua un angajament prin care aceștia se obligă să realizeze, pe cheltuiala proprie, zona publică de agrement și să o amenajeze pe amplasamentul vechiului șanț anticar din vecinătate;

Echiparea tehnico-edilitară:

 • -   In perspectivă se preconizează extinderea în zonă a rețelelor urbane de alimentare cu apă și canalizare și alimentare cu energie electrică;

 • -    Extinderea rețelelor se va realiza conform prevederilor din planșa U08/A- Rețele Tehnico - Edilitare iar beneficiarul va prezenta un angajament, în formă autentică (încheiere de autentificare notarială nr.1093/16.06.2009), prin care acesta se obligă să realizeze extinderea utilităților (drumuri balastate, rețea electrică, rețea de apă) pe cheltuiala proprie, inclusiv pe străzile nou create, care au făcut obiectul PUZ-ului.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009

Nr.557.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila