Hotărârea nr. 481/2009

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru un numãr de 36 blocuri de locuinþe cuprinse in ,, Programul Local al municipiului Oradea de reabilitare termica a blocurilor de locuinþe pe anul 2009”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

PROIECT

AVIZAT


Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru un număr de 36 blocuri de locuințe cuprinse in ,, Programul Local al municipiului Oradea de reabilitare termica a blocurilor de locuințe pe anul 2009”

Analizând Raportul de specialitate nr.58805 din 09.06.2009 întocmit de Direcția Tehnică -Biroul Utilități Publice și Energetic prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru un număr de 36 blocuri de locuințe cuprinse in ,, Programul Local al municipiului Oradea de reabilitare termica a blocurilor de locuințe pe anul 2009”

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 179/2009 privind aprobarea ,,Programului Local al municipiului Oradea de reabilitare termica a blocurilor de locuințe pe anul 2009”

Având in vedere Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe.

În baza prevederilor art.36 alin. (2) lit. d, alin. (4) lit. d, alin. (6) , lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Indicatorii tehnico-economici pentru un număr de 36 blocuri de locuințe cuprinse in ,, Programul Local al municipiului Oradea de reabilitare termica a blocurilor de locuințe pe anul 2009”, având următoarele :

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonator principal de credite.........Consiliul Local al municipiului Oradea

Beneficiar ..........................................Asociațiile de proprietari

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

Valorile indicatorilor tehnici -economici sunt prezentate in anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI : 3 luni

CAPACITĂȚI:

Prin aceasta investiție se reabilitează termic un număr de 36 blocuri de locuințe care au fost cuprinse in: ,,Programul Local al municipiului Oradea de reabilitare termica a blocurilor de locuințe pe anul 2009”.

Lucrările de intervenție sunt:

1.Fatada - termoizolare cu polistiren expandat ;

2.Soclu - termoizolare cu polistiren extrudat;

3.Montare tâmplărie PVC cu geam termopan la casa scărilor si apartamente ;

4.Schimbarea distribuției orizontale din subsolul blocurilor ;

  • 5. Refacerea termoizolatiei terasei blocurilor ;

  • 6. Termoizolarea planșeului parterului in cazul in care la parter sunt apartamente.

FINANTAREA INVESTITIEI

Finanțarea lucrărilor de intervenție

Finanțarea lucrărilor de intervenție la cele 36 blocuri de locuințe se va face din bugetul local , bugetul de stat, fondul de reparații al asociației de proprietari si /sau alte surse legal constituite.

Repartiția cheltuielilor aferente fiecărui bloc in parte se asigură astfel:

  • - buget de stat ............................................................................................................................... 50% din ( C+M

  • - buget local ...........................................................................................................................30% din ( C+M

  • - surse ale asociațiilor de proprietari si /sau alte surse legal constituite..........................................20% din ( C+M


Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează: Direcția Tehnică, Direcția Economica, Direcția Juridica din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Direcția Economică

  • - Direcția Tehnică

  • - Direcția Juridica

  • - Asociațiile de proprietari menționate in anexă, prin grija Direcției Tehnice

  • - se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 15 iunie 2009

Nr. 481


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila

HCL ^l(loog

Nr. Crt.

Beneficiar

Tip bloc, adresa

Indicatori valorici (mii lei)

Indicatori fizici

Eșalonarea investiției (mii lei)

Surse de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție (C+M) (mii leit

Asociația de Proprietari

Val. totala a lucrărilor de intervenție

C+M

Investiția specifica [(C+M)/Aria utila]

Durata de execuție (luni)

Durata perioadei de garanție (ani)

Durata de recuperare a investiției (ani)

Consumul anual specific de energie kWh/mp

Economia de energie anuala (tep/an)

Reducerea emisiilor de

CO2 (kg

CO2/an)

Investiție totala P+E

C+M

Buget de stat 50%

Buget local 30%

Fondul de reparații asoc. proprietari 20%

Total

1

Asoc. Speranța,,

Bloc D3, str.

Aluminei,nr.70

950

942

0,184

3

3

9

93

14,52

56193,5

1028,24

942

471

282,6

188,4

942

2

Asoc,, Predeal,,

Bloc Pb 15, str.

Predeal,nr.8

300

296

0,329

2

3

8

91

3,19

9895,93

317,12

296

148

88,8

59,2

296

3

Asoc. ,, Crisana,,

BlocC1/A, str.

Splaiul Crisanei

2

400

395

0,563

2

3

9

92

2,28

7759,29

406,86

395

197,5

118,5

79

395

4

Asoc. „ Crisana,,

BlocC3/A+B , str. Splaiul Crisanei 8

400

395

0,28

2

3

8

91

4,66

15518,58

413,73

395

197,5

118,5

79

395

5

Asoc. G. Galilei 16

Bloc X7, str. G.

Galilei,nr.16

450

443

0,595

2

3

9

93

6,26

8186,86

477,59

443

221,5

132,9

88,6

443

6

Asoc. G. Galilei 16

Bloc X9, str. G. . Galilei,nr.16

450

443

0,588

2

3

9

93

6,59

8275,96

477,59

443

221,5

132,9

88,6

443

7

„Asoc.,, Venus

Bloc M5, str. Gen.

Magheru,nr.38

500

492

0,23

2

3

9

94

7,63

21120

538,9

492

246

147,6

98,4

492

8

Asoc. Viitorul

Bloc R87, str.

Lapusului.nr. 27

320

315

0,327

2

3

9

93

3,94

10588,05

338,03

315

157,5

94,5

63

315

9

Asoc. „ 220„

Bloc AN36,str. E.Grigore,nr.7

320

315

0,34

2

3

9

94

3,15

10170,27

340,53

315

157,5

94,5

63

315

10

Asoc, ,, Lacu Roșu,,

Bloc Pb 67, str.

Zmbrului,nr.5

300

296

0,318

2

3

8

91

0,96

10230,21

312,22

296

148

88,8

59,2

296

11

Asoc. „220,,

Bloc AN35,str.

E.Grigore, nr5

300

296

0,214

2

3

8

92

2,41

15206,62

318,16

296

148

88,8

59,2

296

12

Asoc. „220,,

Bloc AN34, str.

E.Grigore,nr.3

300

296

0,317

2

3

9

93

2,52

10272,35

312,27

296

148

88,8

59,2

296

13

Asoc. „220„

Bloc PB12, str.

Lapusului.nr. 7/A

300

296

0,311

2

3

8

91

3,43

10450

312,48

296

148

88,8

59,2

296

14

Asoc. „10 „

Bloc 13, str. Mareșal Averescu

450

443

0,363

2

3

9

94

4,21

16236

469,39

443

221,5

132,9

88,6

443

15

Asoc. „220,,

Bloc Pb 20, str.

Cazaban,nr.12A

300

296

0,318

2

3

9

95

2,97

10439

312,46

296

148

88,8

59,2

296

16

Asoc. „220,,

Bloc Pb26,str.

Lapusului,nr.11

300

296

0,318

2

3

10

96

2,95

10450

312,48

296

148

88,8

59,2

296

17

Asoc. Nucet 427

Bloc PB 20, str.

Bumbacului,nr.1

2/A

300

296

0,311

2

3

9

94

3,16

10450

312,48

296

148

88,8

59,2

296

18

Asoc. Nucet 427

Bloc PB 22, str. Bumbacului, nr.10/A

300

296

0,311

2

3

9

94

3,33

10450

312,48

296

148

88,8

59,2

296

19

Asoc. „Alfa,,

Bloc C2,str.

Borșului, nr15....

400

395

0,259

2

3

10

97

7,49

39945,6

439,19

395

197,5

118,5

79

395

20

Asoc. ,, Alfa,,

Bloc C1, str. Borșului, nr.11

400

395

0,26

2

3

10

97

4,28

21280

419,97

395

197,5

118,5

79

395

21

Asoc, „Daiana,,

Bloc QR59, str.

G.Galilei,nr.1

300

296

0,215

2

3

9

93

3,25

19227,04

318,04

296

148

88,8

59,2

296

22

Asoc. „Viitorul,,

Bloc Q112, str. Lapusului, nr.27/A

300

296

0,274

2

3

10

97

3,31

15128,26

317,97

296

148

88,8

59,2

296

23

Asoc. Nucet 427

Bloc PB 18,str. Bumbacului,nr.

14/A

300

296

0,311

2

3

8

93

3,42

13300

312,48

296

148

88,8

59,2

296

24

Asoc. Nucet 427

Bloc PB 16,str. Bumbacului,nr.

16/A

300

296

0,311

2

3

8

93

3,21

13300,2

31'2,48

296

148

88,8

59,2

296

25

Asoc. ,, Viitorul,,

Bloc Q114, str. Lapusului,nr.29

300

296

0,273

2

3

9

96

3,37

15164,48

314,2

296

148

88,8

59,2

296

26

Asoc. „ 220,,

Bloc Pb 16, str. Cazaban,nr.

16/A

300

296

0,194

2

3

9

95

2,84

21402,5

320,08

296

148

88,8

59,2

296

27

Asoc.,, 220 ,,

Bloc Pb 21, str.

Cazaban. Nr. 12

300

296

0,461

2

3

9

96

1,93

8986,46

308,45

296

148

88,8

59,2

296

28

Asoc. „ Viitorul,,

Bloc Q115, str.

Lapusului,nr.3-1

300

296

0,274

2

3

9

96

3,17

15128,26

314,19

296

148

88,8

59,2

296

29

Asoc. ,, 220 ,,

Bloc Pb 38, str.

Cazaban,nr. 22

300

296

0,224

2

3

9

95

3,21

18492,74

317,35

296

148

88,8

59,2

296

30

Asoc. „ 220 „

Bloc Pb 27 str.

Lapusului,nr. 13

300

296

0,318

2

3

9

96

1,73

13314,23

312,49

296

148

88,8

59,2

296

31

Asoc. ,, 220 „

Bloc Pb39, str.

Cazaban, nr. 20

300

296

0,225

2

3

9

95

1,91

18369,14

317,24

296

148

88,8

59,2

296

32

Asoc. „ 220 „

Bloc Pb 28 str.

Lapusului,nr. 15

300

296

0,311

2

3

8

94

2,14

13300,23

312,48

296

148

88,8

59,2

296

33

Asoc. Predeal

Bloc Pb14, str. Predeal, nr.10

300

296

0,225

2

3

9

96

2,95

18390,4

317,26

296

148

88,8

59,2

296

34

Asoc. Predeal

Bloc Pb16, str. Predeal, nr.10

300

296

0,225

2

3

9

95

2,53

18390,4

317,26

296

148

88,8

59,2

296

35

Asoc. Beta

Bloc C1/B, str. Splaiul Crisanei,nr.2

400

395

0,563

2

3

9

93

2,28

9900,8

406,86

395

197,5

118,5

79

395

36

Asoc. Cazaban 2

Bloc P6, str.

Cazaban,nr. 2

400

395

0,617

2

3

10

97

1,93

8960,13

408,4

395

197,5

118,5

79

395

TOTAL

12.740

12.571

11,76

3388

133,11

553.873,49

13.086,92

12.571,00

6.285,50

3.771,30

2.514,20

12.571,00

1 tep=10 Gcal

P+E -proiectare + execuție

Nr. Crt.

Beneficiar

Tip bloc, adresa

Indicatori valorici (mii lei)

Indicatori fizici

Esalonarea investitiei (mii lei)

Surse de finantare pentru executarea lucrarilor de interventie (C+M) (mii lei)

Asociatia de Proprietari

Val. totala a lucrarilor de interventie

C+M

Investitia specifica [(C+M)/Aria utila]

Durata de executie (luni)

Durata perioadei de garantie (ani)

Durata de recuperare a investitiei (ani)

Consumul anual specific de energie kWh/mp

Economia de energie anuala (tep/an)

Reducerea

emisiilor de

CO2 (kg CO2/ an)

Investitie totala P+E

C+M

Buget de stat 50%

Buget local

30%

Fondul de reparatii asoc. proprietari 20%

Total

1

Asoc. ,,. Speranta,,

Bloc D3, str.

Aluminei,nr.70

950

942

0.18

3

3

9

93

14.52

56193.5

1028.24

942

471

282.6

188.4

942

2

Asoc ,, Predeal,,

Bloc Pb 15, str.

Predeal,nr.8

300

296

0.33

2

3

8

91

3.19

9895.93

317.12

296

148

88.8

59.2

296

3

Asoc. ,, Crisana,,

BlocC1/A , str.

Splaiul Crisanei 2

400

395

0.56

2

3

9

92

2.28

7759.29

406.86

395

197.5

118.5

79

395

4

Asoc. ,, Crisana,,

BlocC3/A+B , str. Splaiul Crisanei 8

400

395

0.28

2

3

8

91

4.66

15518.58

413.73

395

197.5

118.5

79

395

5

Asoc. G. Galilei 16

Bloc X7, str. G.

Galilei,nr.16

450

443

0.6

2

3

9

93

6.26

8186.86

477.59

443

221.5

132.9

88.6

443

6

Asoc. G. Galilei 16

Bloc X9, str. G.

Galilei,nr.16

450

443

0.59

2

3

9

93

6.59

8275.96

477.59

443

221.5

132.9

88.6

443

7

,,Asoc.,, Venus

Bloc M5, str. Gen.

Magheru,nr.38

500

492

0.23

2

3

9

94

7.63

21120

538.9

492

246

147.6

98.4

492

8

Asoc. Viitorul

Bloc R87, str. Lapusului,nr. 27

320

315

0.33

2

3

9

93

3.94

10588.05

338.03

315

157.5

94.5

63

315

9

Asoc. ,, 220,,

Bloc AN36,str.

E.Grigore,nr.7

320

315

0.34

2

3

9

94

3.15

10170.27

340.53

315

157.5

94.5

63

315

10

Asoc, ,, Lacu Rosu,,

Bloc Pb 67, str.

Zmbrului,nr.5

300

296

0.32

2

3

8

91

0.96

10230.21

312.22

296

148

88.8

59.2

296

11

Asoc. ,,220,,

Bloc AN35,str.

E.Grigore, nr5

300

296

0.21

2

3

8

92

2.41

15206.62

318.16

296

148

88.8

59.2

296

12

Asoc. ,,220,,

Bloc AN34, str.

E.Grigore,nr.3

300

296

0.32

2

3

9

93

2.52

10272.35

312.27

296

148

88.8

59.2

296

13

Asoc. ,,220,,

Bloc PB12, str. Lapusului,nr. 7/A

300

296

0.31

2

3

8

91

3.43

10450

312.48

296

148

88.8

59.2

296

14

Asoc. ,,10 ,,

Bloc 13, str.

Maresal

Averescu

450

443

0.36

2

3

9

94

4.21

16236

469.39

443

221.5

132.9

88.6

443

15

Asoc. ,,220,,

Bloc Pb 20, str.

Cazaban,nr.12A

300

296

0.32

2

3

9

95

2.97

10439

312.46

296

148

88.8

59.2

296

16

Asoc. ,,220,,

Bloc Pb26,str.

Lapusului,nr.11

300

296

0.32

2

3

10

96

2.95

10450

312.48

296

148

88.8

59.2

296

17

Asoc. Nucet 427

Bloc PB 20, str.

Bumbacului,nr.1

2/A

300

296

0.31

2

3

9

94

3.16

10450

312.48

296

148

88.8

59.2

296

18

Asoc. Nucet 427

Bloc PB 22, str.

Bumbacului, nr.10/A

300

296

0.31

2

3

9

94

3.33

10450

312.48

296

148

88.8

59.2

296

19

Asoc . ,, Alfa,,

Bloc C2,str.

Borșului, nr15....

400

395

0.26

2

3

10

97

7.49

39945.6

439.19

395

197.5

118.5

79

395

20

Asoc. ,, Alfa,,

Bloc C1, str.

Borsului, nr.11

400

395

0.26

2

3

10

97

4.28

21280

419.97

395

197.5

118.5

79

395

21

Asoc. ,,Daiana,,

Bloc QR59, str.

G.Galilei,nr.1

300

296

0.22

2

3

9

93

3.25

19227.04

318.04

296

148

88.8

59.2

296

22

Asoc. ,,Viitorul,,

Bloc Q112, str. Lapusului, nr.27/A

300

296

0.27

2

3

10

97

3.31

15128.26

317.97

296

148

88.8

59.2

296

23

Asoc. Nucet 427

Bloc PB 18,str. Bumbacului,nr.

14/A

300

296

0.31

2

3

8

93

3.42

13300

312.48

296

148

88.8

59.2

296

24

Asoc. Nucet 427

Bloc PB 16,str. Bumbacului,nr.

16/A

300

296

0.31

2

3

8

93

3.21

13300.2

31'2,48

296

148

88.8

59.2

296

25

Asoc. ,, Viitorul,,

Bloc Q114, str.

Lapusului,nr.29

300

296

0.27

2

3

9

96

3.37

15164.48

314.2

296

148

88.8

59.2

296

26

Asoc. ,, 220 ,,

Bloc Pb 16, str.

Cazaban,nr. 16/ A

300

296

0.194

2

3

9

95

2.84

21402.5

320.08

296

148

88.8

59.2

296

27

Asoc. ,, 220 ,,

Bloc Pb 21, str.

Cazaban. Nr. 12

300

296

0.46

2

3

9

96

1.93

8986.46

308.45

296

148

88.8

59.2

296

28

Asoc. ,, Viitorul,,

Bloc Q115, str.

Lapusului,nr.31

300

296

0.27

2

3

9

96

3.17

15128.26

314.19

296

148

88.8

59.2

296

29

Asoc. ,, 220 ,,

Bloc Pb 38, str.

Cazaban,nr. 22

300

296

0.22

2

3

9

95

3.21

18492.74

317.35

296

148

88.8

59.2

296

30

Asoc. ,, 220 ,,

Bloc Pb 27 str.

Lapusului,nr. 13

300

296

0.32

2

3

9

96

1.73

13314.23

312.49

296

148

88.8

59.2

296

31

Asoc. ,, 220 ,,

Bloc Pb39, str.

Cazaban, nr. 20

300

296

0.23

2

3

9

95

1.91

18369.14

317.24

296

148

88.8

59.2

296

32

Asoc. ,, 220 ,,

Bloc Pb 28 str.

Lapusului,nr. 15

300

296

0.31

2

3

8

94

2.14

13300.23

312.48

296

148

88.8

59.2

296

33

Asoc. Predeal

Bloc Pb14, str.

Predeal, nr.10

300

296

0.23

2

3

9

96

2.95

18390.4

317.26

296

148

88.8

59.2

296

34

Asoc. Predeal

Bloc Pb16, str.

Predeal, nr.10

300

296

0.23

2

3

9

95

2.53

18390.4

317.26

296

148

88.8

59.2

296

35

Asoc. Beta

Bloc C1/B, str. Splaiul Crisanei,nr.2

400

395

0.56

2

3

9

93

2.28

9900.8

406.86

395

197.5

118.5

79

395

36

Asoc. Cazaban 2

Bloc P6, str.

Cazaban,nr. 2

400

395

0.62

2

3

10

97

1.93

8960.13

408.4

395

197.5

118.5

79

395

TOTAL

12,740

12,571

11.76

3388

133.11

553,873.49

13,086.92

12,571.00

6,285.50

3,771.30

2,514.20

12,571.00

1tep=10 Gcal

P+E -proiectare + executie