Hotărârea nr. 46/2009

pentru aprobarea listei finale si a Comisiei de repartizare privind stabilirea ordinii de prioritate în soluþionarea cererilor de locuinþe ºi în repartizarea locuinþelor pentru familiile evacuate sau care urmeazã a fi evacuate din locuinþele retrocedate

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea listei finale si a Comisiei de repartizare privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, construite prin programul ANL, din fondul special constituit conform HCL nr.597/2008, destinate închirierii, în municipiul Oradea, in anul 2009, prevăzute în anexele 1 si 2 părți integrante din prezenta hotărâre, precum și stabilirea metodologiei privind repartizarea locuințelor

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.41.192 din data de 26 ianuarie 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea Comisiei de repartizare si a listei finale privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, construite prin programul ANL, din fondul special constituit conform O.U.G. nr.68/2006, O.U.G.nr.74/2007, si HCL nr.597/2008, din Blocul ANL situat in Oradea Bulevardul Decebal nr. 65F, precum si locuințele libere si cele care vor deveni libere din Blocul ANL situat in Oradea Bulevardul Ștefan Cel Mare nr.13.

Ținând cont de O.U.G. nr. 68/2006, O.U.G.nr.74/2007, HCL nr. 597/2008 si HCL nr. 873/2008 - privind aprobarea Criteriilor Cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate in soluționarea cererilor si in repartizarea locuințelor destinate familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari,

În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.c), lit.d); alin.5 lit.a), alin.6 lit.a) pct.5, pct.17; alin.6 lit.e) și ale art.45 alin.3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă listele finale privind stabilirea ordinii de prioritate in soluționarea cererilor de locuințe si in repartizarea locuințelor pentru familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, construite prin programul ANL, din fondul special constituit conform O.U.G. nr.68/2006, O.U.G.nr.74/2007, si HCL nr.597/2008, situate in Oradea, Bulevardul Decebal nr. 65F si Bulevardul Ștefan Cel Mare nr. 13, destinate închirierii în anul 2009, in municipiul Oradea, conform anexelor 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art.2. Se aprobă comisia de repartizare si predare a locuințelor, în următoarea componență:

Rozalia Biro - președinte comisie,

Horia Augustin Jarca - membru

Cristian Beltechi - membru

Rodica Brad - membru

Vasile Vaida - membru

Art.3. Se aprobă metodologia de repartizare a locuințelor ANL, respectiv:

  • a) la repartizarea locuințelor ANL cu una camera, respectiv 2 camere, se va ține cont în primul rând de numărul membrilor de familie,

  • b) repartizarea locuințelor ANL, după aplicarea prevederilor stabilite la punctul a) se va face în funcție de starea de sănătate a titularului si a membrilor familiei, evitând a se atribui spațiu excedentar,

  • c) repartizarea locuințelor ANL, după aplicarea prevederilor stabilite la punctul a) si

b) se va face în funcție de numărul de puncte obținute de fiecare solicitant.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunica cu:

  • •   Administrația Imobiliara Oradea;

  • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 ianuarie 2009

Nr.46


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA ADMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA

Anexa 1 la HCL nr.46 din 29 ian.2009


Solicitări pentru apartamente tip A.N.L. depuse de familiile provenite din imobilele restituite in baza Legilor Proprietatii, cu punctajul aferent în ordine descrescătoare

Nr.

Crt.

Nr. cerere

Nume si prenumele solicitantului

Adresa imobilului restituit

Punctaj

Numar persoane

1.

70682/10.11.2008

Hegedus Saveta

Str. Traian Mosoiu nr. 19, ap.12

130

2

2.

69950/31.10.2008

Sallai Maria

Str. E. M. Chitul nr. 8, ap. 14.

125

1

3.

70394/06.11.2008

Kocsik Ludovic

Str. Iuliu Maniu nr. 44, ap.11/A.

115

3

4.

70436/06.11.2008

Blaj Nicolae

Str. Republicii nr. 75, ap. 22.

105

5

5.

70869/11.11.2008

Kor Maria Magdalena

Str. Republicii nr. 10, ap. 12.

105

4

6.

70899/12.11.2008

Luka Vioara

Str. R. Ciorogariu nr. 22, ap. 1

105

4

7.

69935/31.10.2008

Constantin Ion

Str. Moscovei nr. 7, ap. 1.

100

1

8.

69227/22.10.2008

Gyulai Ludovic

Str. Traian. Mosoiu nr. 11, ap. 16.

100

1

9.

69226/22.10.2008

Olah Margareta

Str. T.Vladimirescu nr. 24, ap. 3

100

1

10.

69677/28.10.2008

Sinka Iolantha

Str. Treboniu Laurean nr. 6, ap. 2.

97

2

11.

71090/12.11.2008

Bochis Monika

Str. Cuza Voda nr. 32, ap. 6.

95

3

12.

69217/22.10.2008

Crisan Alin

Str. Ep. M. Pavel nr. 17.

95

4

13.

71015/12.11.2008

Nechi Dorina Victoria

Str. R. Ciorogariu nr. 5, ap. 14

95

3

14.

70212/04.11.2008

Perje Dezsi Monika

Str. Republicii nr. 10, ap. 16.

95

3

15.

69667/28.10.2008

Ban Ioana Maria

Str. Lacul Rosu nr. 9.

95

2

16.

70210/04.11.2008

Duma Marcel Teodor

Str. I. Vulcan nr. 7, ap. 1.

90

5

17.

69333/23.10.2008

Vornicu Virgil

Str. Traian Mosoiu nr. 11, ap.19

90

2

18.

70408/06.11.2008

Balint Erzsebet Zsuzsanna

P-cul Petofi nr. 6, ap. 5.

85

1

19.

70683/10.11.2008

Dimeny Elisabeta

Str. Republicii nr. 10, ap. 4.

85

1

20.

70221/04.11.2008

Lole Olga

Str. Republicii nr. 10, ap. 20.

85

2

21.

70798/11.11.2008

Vidican Luminita Voichita

Str. Moscovei, nr. 7

85

2

22.

70923/12.11.2008

Kereszturi Agneta

Str. Iuliu Maniu nr. 44, ap. 4

85

1

23.

70226/04.11.2008

Bokor Ileana Iuliana

Str. Ady Endre nr. 45, ap. 6.

82

1

24.

69336/23.10.2008

Buste Anico

Str. Partenie Cosma nr. 1, ap. 3.

80

1

25.

69849/30.10.2008

Cutus Elena Maria

Str. Spartacus nr. 38, bl.X2, ap.17

80

3

26.

69690/28.10.2008

Fazekas Maria

Str. Republicii nr. 10, ap. 8

80

1

27.

70288/05.11.2008

Naghiu Iuliana

Str. Str. S. M. Klein nr. 12, ap. 6

80

1

28.

69332/25.10.2008

Tamas Sarolta Sofia

Str. Ady Endre nr. 45, ap. 5

80

3

29.

70662/10.11.2008

Toth Maria

Str. V. Alecsandri nr. 1, ap. 4

80

1

30.

70695/10.11.2008

Sinka Janos

Str. A. T. Laurean nr. 6, ap. 3

77

2

31.

70871/11.11.2008

Kiss Ecaterina

Str. Moscovei nr. 27, ap. 4.

75

3

32.

71005/12.11.2008

Nagy Edmund

Str. Traian Mosoiu nr. 8, ap. 18

70

2

33.

70920/12.11.2008

Orban Eva Elisabeta

Str. S. Barnutiu nr. 9, ap. 7.

70

3

34.

70994/12.11.2008

Machedon Terez - Klara

Str. T. Vladimirescu nr. 44, ap.2

67

3

35.

71008/12.11.2008

Cmeciu Victor

Str. Traian Mosoiu nr. 11, ap. 5

65

1

36.

70434/06.11.2008

Coman Maria

Str. T. Vladimirescu nr. 25, ap. 15

65

2

37.

69862/30.10.2008

Hosszu Eva Ilona

P-cul Petofi nr. 20, ap. 4.

65

3

38.

71031/12.11.2008

Huttner Iosif

Str. E. M. Chitul nr. 2.

65

1

39.

69512/24.10.2008

Nagy Gyorgy Laszlo

Str. Gh. Doja nr. 24, ap. 7.

65

3

40.

70631/10.11.2008

Popa Hadrian Paul

Str. I. L. Caragiale nr. 11.

65

1

41.

70897/12.11.2008

Serbac Adela -Veronica

Str. S. M. Klein nr. 10, ap. 2.

65

1

42.

70970/12.11.2008

Sinka Csilla

Str. A. T. Laurean nr. 6, ap. 3

65

1

43.

71040/12.11.2008

Selejan Mariana

Str. R. Kalman nr. 6, ap. 4

65

2

44.

69374/23.10.2008

Caluta Carolina

Str. I. Vulcan nr. 7.

60

2

45.

69544/27.10.2008

Cristea Gheorghe

Str. T. Vladimirescu nr. 6, ap. 7

60

4

46.

71003/12.11.2008

Molnar Attila

Str. S. M. Klein nr. 10, ap. 10.

60

4

47.

70935/12.11.2008

Noghiu Rita

Str. R. Ciorogariu nr. 32, ap. 2.

60

2

48.

70956/12.11.2008

Piko Margit

P-ta Unirii nr. 8, ap. 4-5.

60

4

49.

70986/12.11.2008

Rosca Iolan

Str. Plevnei nr. 7, ap. 9.

60

3

50.

70997/12.11.2008

Toth Ecaterina

Str. Iuliu Maniu nr. 43, ap. 9.

60

3

51.

69750/29.10.2008

Daloos Monika Cicilia

Str. Szigligeti Ede nr. 16

55

1

52.

69334/23.10.2008

Doroghazi Margareta

Str. Nicolae Jiga nr. 30, ap. 4.

55

1

53.

70809/11.11.2008

Nagy Stefan

Str. Republicii nr. 73, ap. 11/A

55

4

54.

69952/31.10.2008

Purdea Viorel

Str. Independentei nr. 3, ap. 24.

55

3

55.

70416/06.11.2008

Vlad Maria Timea

P-ta 1 Decembrie nr. 11, ap. 11

55

4

56.

70900/12.11.2008

Jakab Laura

Str. Ady Endre nr. 13, ap. 2.

50

2

57.

70976/12.11.2008

Lovas Ana Maria

Str. G-ral. Tr. Mosoiu nr. 11,ap. 4

50

4

58.

70720/10.11.2008

Mogyorosi Eva

Str. Cuza Voda nr. 32, ap. 9.

50

3

59.

70674/10.11.2008

Olah Elisabeta

Str. Bucegi nr. 1.

50

3

60.

69685/28.10.2008

Pop Cornel

Str. Louis Pasteur nr. 87, ap. 3.

50

3

61.

69331/23.10.2008

Sav Rozalia

Str. Ep. Mihai Pavel nr. 29, ap. 3.

50

1

62.

70921/12.11.2008

Szucs Maria

Str. Traian Mosoiu nr. 5, ap. 2

50

1

63.

70983/12.11.2008

Varga Mihai

Str. Plevnei nr. 7, ap. 9.

50

4

64.

69479/24.10.2008

Vasas Imola

Str. Armatei Romane nr. 16, ap. 2

50

3

65.

70971/12.11.2008

Busuioc Ioana Maria

P-ta 1 Dcembrie nr. 11, ap. 11

47

2

66.

70936/12.11.2008

Hegedus Eva Agnes

Str. Mestecanisului nr. 1, ap. 13.

47

3

67.

70672/10.11.2008

Sala Emilian Antoniu

Str. Republicii nr. 73, ap. 12.

47

3

68.

69700/28.10.2008

Cseh Zoltan

Str. Seleusului nr. 96

45

2

69.

70968/12.11.2008

Molnar Gyongyi

Str. Matei Corvin nr. 183.

45

4

70.

70918/12.11.2008

Szabo Veronica

Str. Jokai Mor nr. 15

45

1

71.

70934/12.11.2008

Noghiu Maria

Str. R. Ciorogariu nr. 32

40

1

72.

71004/12.11.2008

Nyeste Franci sc

Str. Plevnei nr. 7, ap. 2.

40

1

73.

69872/30.10.2008

Pop Maria

Str. Szigligeti Ede nr. 16, ap. 10

40

1

74.

70973/12.11.2008

RusIoan

Str. Micsunelelor nr. 30.

40

3

75.

70803/11.11.2008

Mertz Gavril

Str. Mestecanisului nr. 1, ap. 10.

37

1

76.

70990/12.11.2008

Herman Floare

Str. Mestecanisului nr. 1, ap. 14

37

2

77.

70972/12.11.2008

Busuioc Ovidiu

P-ta 1 Decembrie nr. 11, ap. 11

35

2

78.

70919/12.11.2008

Fanateanu Adriana Iuliana

Str. Jokai Mor nr. 15, ap. 1

35

1

79.

70746/10.11.2008

Negrean George Nistor

B-dul Stefan cel Mare nr. 4,ap. 21

35

2

80.

70904/12.11.2008

Romocea Craciun

Str. Armatei Romane nr. 10, ap.2A

35

2

81.

70053/03.11.2008

Bacrau Viorica

Str. Ady Endre nr. 25, ap. 4

30

1

82.

69909/30.10.2008

Balea Simona Margareta

Str. Louis Pasteur nr. 85, ap. 2.

30

2

83.

69591/27.10.2008

Budai Alexandru

Str. Bucegi nr. 1, ap. 4.

30

1

84.

70965/12.11.2008

Vese Cornel

Str. Traian Mosoiu nr. 11, ap.17

30

4

85.

70931/12.11.2008

Szabo Ludovic Iosif

Str. Gen. Tr. Mosoiu nr. 5, ap. 6

27

2

86.

70907/12.11.2008

Csavdari Ilona Ibolya

Str. Armatei Romane nr.10, ap. 3

25

1

87.

70937/12.11.2008

Vlad Florian -Cosmin

Str. Ady Endre nr. 16, ap. 1.

25

1

88.

70591/07.11.2008

Hegedus Julianna Maria

P-ta 1 Decembrie nr. 11.

20

1

89.

70985/12.11.2008

Harsanyi Gyongyi

Str. T. Cipariu nr. 30, ap. 4

5

2

Oradea, 29 ianuarie 2009

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA ADMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA

Anexa 2 la HCL nr.46/29.01.2009


S O L I C I T Ă R I

pentru apartamente tip A.N.L. depuse de familiile provenite din imobilele restituite in baza Legilor Proprietatii, care au fost respinse

Nr. Crt.

Nr. cerere

Nume si prenumele solicitantului

Adresa imobilului restituit

Obs.

1.

70933/12.11.2008

Hodut Aurica

Str. S. M. Klein nr. 10, ap. 8

2.

70942/12.11.2008

Dinopulos Magdalena

Str. Ep. Roman Ciorogariu nr.5

3.

70995/12.11.2008

Amihalachioaiei Constantin

Str. Gh. Doja nr. 22, ap. 1.

4.

70992/12.11.2008

Varga Traian Sever

Str. Plevnei nr. 7, ap. 9.

5.

70993/12.11.2008

Barosan Georgeta

Str. Sf. Ap. Andrei nr. 15, ap. 2

6.

69416/24.10.2008

Filip Pavel

Str. Primariei nr. 12, ap. 5.

7.

71010/12.11.2008

Pasca Emanuela Monica

Str. V. Alecsandri nr. 11, ap. 9

8.

70932/12.11.2008

Pako Oszkar -Lajos

Str. Ady Endre nr. 13

9.

70845/11.11.2008

Olah Irma

Str. Traian Mosoiu nr. 8, ap. 3.

10.

70949/12.11.2008

Almasi Ioan -Albert

Str. Nicolae Iorga nr. 6, ap. 1.

11.

70654/10.11.2008

Haluska Rudolf

Str. I. L. Caragiale nr. 9, ap. 2.

12.

69825/29.10.2008

Posze Viorica

Str. Moldovei nr. 15, ap. 32.

13.

70979/12.11.2008

Badea Aurelia Denisia

Str. Moscovei nr. 8

14.

69630/24.10.2008

Toth Julianna

Str. Traian Lalescu nr. 45,ap. 1

15.

69447/24.10.2008

Cseki Ioan

Str. Moscovei nr. 2, ap. 5.

16.

71013/12.11.2008

Varodi Ioana

Str. R. Ciorogariu nr. 5, ap. 17.

17.

71039/12.11.2008

Ladnai Mihai

Str. Moscovei nr. 27, ap. 5.

18.

71021/12.11.2008

Varga Rozalia

Str. Oituz nr. 1.

19.

70812/11.11.2008

Dobe Attila Lorant

Str. Moscovei nr. 27, ap. 4.

20.

70951/12.11.2008

Dios Ilona

Str. Traian Mosoiu nr.11,ap.20

21.

71043/12.11.2008

Fekete Maria

Str. Plevnei nr. 7, ap. 7.

22.

70861/11.11.2008

Sebestyen Gabriela

Str. Gh. Lazar nr. 2.

23.

69645/28.10.2008

Solyom Mihai

Aleea Salca nr. 14, ap. 20.

24.

69648/28.10.2008

Kozak Margareta

Str. Primariei nr. 21, ap. 8.

25.

71017/12.11.2008

Varga Eduard Tomi

Str. Traian Mosoiu nr. 5, ap. 7

26.

69618/27.10.2008

Somlyai Anna Gizella

Str. Vulturului nr. 5.

27.

70980/12.11.2008

Rus Ovidiu Marcel

Str. Moscovei nr. 8, ap. 5.

28.

69637/28.10.2008

Szabo Imre

Str. Armatei Romane nr.16,ap.7

29.

69741/29.10.2008

Eckl Edith

Str. Independentei nr. 3, ap. 15

30.

69337/23.10.2008

Jakab Bela

Str. T. Vladimirescu nr.6, ap.8/A

31.

69538/27.10.2008

Barabas Iuliana Elisabeta

Str. Arany Janos nr. 1, ap. 9.

32.

69949/31.10.2008

Sallai Maria Iuliana

Str. Ady Endre nr. 54, ap. 3.

33.

69870/30.10.2008

Nagy Alexandru Ludovic

Str. Rovine nr. 12, ap. 1.

DOSARE DEPUSE DUPA TERMENUL STABILIT PRIN H.C.L. NR. 873/16.10.2008

34.

71832/24.11.2008

Papp Sandor

Str.Primariei nr.50, ap.6

35.

71782/21.11.2008

Hejer Gheorghe Antoniu

Str.Nicolae Jiga nr.34, ap.5

36.

71765/21.11.2008

Kenderesi Tiberiu

V.Alecsandri nr.11, ap.8

37.

71761/21.11.2008

Blaj Floare

Primariei nr.50, ap.2

38.

71599/19.11.2008

Lazar Mirela Adel

M.Eminescu nr.34

39.

71688/20.11.2008

Ruger Viorica

Primariei nr.28, ap.6

40.

71270/14.11.2008

Varga Jozsef

Cuza Voda nr.66, ap.1

41.

71252/14.11.2008

Uilaki Iuliana

Rimanoczy Kalman nr.6, ap.8

42.

71392/17.10.2008

Busuioc Adrian

P-ta 1 Decembrie nr.11, ap.11

43.

71383/17.11.2008

Deli Edith

Arany Janos nr.9, ap.3

44.

71407/17.11.2008

Toth Csaba Attila

Calea M-sal Averescu nr.5/A, ap.2

45.

71493/18.11.2008

Andrasi Claudia Anca

Postavarului nr.2, ap.1/A

46.

71408/17.11.2008

Simon Erzsebet

M-sal Averescu nr.5, ap.4

47.

71076/13.11.2008

Pekker Gyula

Ion Bogdan nr.8, ap.1

48.

71078/13.11.2008

Kocsik Attila

Iuliu Maniu nr.44, ap.11/A

49.

71079/13.11.2008

Mate Barna Csaba

Ady Endre nr.45, ap.3

50.

71088/13.11.2008

Barburas Cristian Mihai

Simion Barnutiu nr.9, ap.4

51.

71093/13.11.2008

Chis Ibolya

Republicii nr.69, ap.1

52.

71096/13.11.2008

Szabo Ghizela

Iuliu Maniu nr.13, ap.1

53.

72058/26.11.2008

Mohaci Victor

Cuza Voda nr.66, ap.8

Oradea, 29 ianuarie 2009