Hotărârea nr. 310/2009

privind completarea anexei la Hotãrârea Consiliului Local nr. 290/09.04.2009 privind aprobarea contractãrii unei finanþãri rambursabile interne/externe în valoare de 15.000.000 EUR

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 290/09.04.2009 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 15.000.000 EUR

J

Analizând raportul de specialitate nr.43313/28.04.2009 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care s-a înaintat Consiliului Local propunerea privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 290/09.04.2009 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 15.000.000 EUR,

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.289/09.04.2009 s-a aprobat bugetul consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2009, inclusiv bugetul împrumuturilor, evidențiindu-se obiectivele de investiții care vor fi finanțate în anul 2009 din împrumuturi.

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr.290/09.04.2009 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de 15.000.000 EUR, pentru finanțarea unor obiective de interes local cuprinse în Anexa la hotărâre.

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) și alin. (4) lit. b), art. 45 alin. (2) lit.b), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.290/09.04.2009 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 15.000.000 EUR cu obiectivele cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Economică.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Direcția Economică,

  • -   Direcția Tehnică,

  • -   Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe pagina de internet www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Oradea, 29 aprilie 2009

Nr. 310


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


Anexa la Hotararea Consiliului Local nr.310/2009

OBIECTIVE DE INVESTITII 2009

lei

NR. CR T.

DENUMIRE OBIECTIV

PROIECTĂNT

HCL de aprobare SF nr./data

Val.aprobata HCL

Val. actualizata estimata

INVEST.

C+M

INVEST.

C+M

I

LUCRĂRI IN CONTINUARE

1

Modernizare strada Calea Clujului

Rono Urban

651/30. 08. 07

10,037,570.00

9,097,880.00

11,391,000.00

10,932,140.00

2

Modernizare strada Izvorului

Rono Urban

472/29. 06. 06

1,954,020.00

1,792,040.00

4,204,410.00

4,174,220.00

3

Acces drum de centura zona Bumbacului

Contemporan

Proiect

198/18. 03. 08

5,036,270.00

4,463,510.00

5,036,270.00

4,616,830.00

4

Modernizare strada Aurel Vlaicu

Contemporan

Proiect

200/18. 03. 08

965,460.00

855,580.00

1,697,000.00

1,557,470.00

5

Modernizare strada Dornei

Contemporan

Proiect

203/18. 03. 08

2,232,650.00

1,978,190.00

2,232,660.00

1,978,120.00

6

Modernizare strada Zambilelor

Contemporan

Proiect

204/18. 03. 08

810,010.00

717,840.00

810,020.00

717,750.00

7

Pod peste paraul Peta zona Velenta

Contemporan

Proiect

207/18. 03. 08

873,650.00

783,900.00

1,087,630.00

943,170.00

8

Pasaj superior peste CF str. T. Nes (pr.+exec.)

400,000.00

9

Modernizare strada V. Parvan

Contemporan

Proiect

201/18. 03.08

968,440.00

858,270.00

975,020.00

858,270.00

10

Modernizare str. Onestilor

Contemporan

Proiect

197/18. 03. 08

6,381,140.00

5,655,140.00

6,835,450.00

6,057,930.00

11

Asigurare utilitati si sistematizare pe verticala a constructiilor de locuinte blocuri ANL - Calea Santandrei (pr.+exec.)

6,000,000.00

5,800,000.00

II

LUCRĂRI NOI

1

Modernizare strada Cornului

Contemporan

Proiect

205/18. 03. 08

883,490.00

782,750.00

883,490.00

782,750.00

2

Reabilitare str. Muzeului

Proiect Bihor

274/26. 04. 07

538,530.00

494,990.00

808,500.00

759,500.00

3

Modernizare str. Principatele Unite(tronson pod Szigligeti Ede -pod Decebal)

500,000.00

480,000.00

4

Reabilitare strada Matei Corvin (DN19 - intravilan)

Drumex Cluj

610/31. 08. 06

9,472,013.00

8,546,888.00

9,472,020.00

8,546,890.00

5

Reabilitare pod P-ta Unirii (pr. + ex.)

2,699,316.00

2,401,152.00

6

Reabilitare DN79 (intravilan mun. Oradea)

Proiect Bihor

398/31. 05. 07

7,109,900.00

6,572,570.00

7,208,820.00

6,667,140.00

7

Amenajare giratie P-ta Nucetului

600,000.00

8

Modernizare str. Adevarului (tronson I)

4 I Invest Cluj

256/29. 03. 07

10,233,300.00

8,889,180.00

10,223,300.00

8,889,180.00

9

Modernizare strada Ghe. Doja (tronson I)

Pro Consulting

Alba Iulia

561/31. 07. 07

6,445,050.00

5,820,290.00

6,445,050.00

5,820,290.00

10

Reabilitare DN76 (tronson intravilan)

Proiect Bihor

179/28. 02. 07

2,932,170.00

2,704,530.00

2,932,170.00

2,704,530.00

NR. CR T.

DENUMIRE OBIECTIV

PROIECTANT

HCL de aprobare SF

nr./data

Val.aprobata HCL

Val. actualizata estimata

INVEST.

C+M

INVEST.

C+M

11

Modernizare strazi corelat cu programul CAO pe BERD (pr. + ex.)

3,500,000.00

2,701,500.00

III

Modernizare străzi în vederea fluidizării traficului de acces între zone rezidențiale și funcționale din municipiul Oradea din cadrul Programului Operational Regional 2007-2013

AQUACONS

870/16. 10. 08

28,367,710.00

22,920,290.00

28,367,720.00

22,825,100.00

1

Reabilitare strada Bumbacului

2

Reabilitare strada Cazaban

3

Reabilitare b-dul Decebal tronson: I.Maniu-M.Basarab-Sf.Apostol Andrei-Dacia

4

modernizare str. Depoului

5

Modernizare strada Horea

6

Reabilitare strada Iuliu Maniu

7

Reabilitare strada Morii

8

Reabilitare strada Splaiul Crisanei

9

Modernizare strada Almasului

10

Modernizare strada Ardealului

11

Modernizare strada Gala Galaction

12

Modernizare strada Margaretei

13

Modernizare strada Maslinului

14

Modernizare strada miron costin

15

Modernizare strada Sabinelor

16

Modernizare strada Traian vuia

17

Modernizare strada Ursului

18

Modernizare strada Vaporului

19

Modernizare strada Viorelelor

total

95,241,373.00

82,933,838.00

114,309,846.00

100,213,932.00

NR. CR T.

DENUMIRE OBIECTIV

PROIECTANT

HCL de aprobare SF nr./data

Val.aprobata HCL

Val. actualizata estimata

INVEST.     C+M

INVEST.      C+M