Hotărârea nr. 224/2009

privind aprobarea statului de funcþii pentru funcþiile publice din cadrul Poliþiei Comunitare a municipiului Oradea, începând cu data de 01.04.2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea statului de funcții pentru funcțiile publice din cadrul Poliției Comunitare a municipiului Oradea, începând cu data de 01.04.2009

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.732 din 25 martie 2009, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea statului de funcții pentru funcțiile publice din cadrul Poliției Comunitare a municipiului Oradea, începând cu data de 01.04.2009, Având în vedere:

  • •  prevederile Legii nr.371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare, actualizată;

  • •  prevederile H.G. nr.2.295/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Poliției Comunitare;

  • •  prevederile Legii nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată și actualizată;

  • •  prevederile Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, actualizată;

  • •  prevederile O.G. nr.6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acorda funcționarilor publici în anul 2007, actualizată prin O.G. nr.9/2008;

  • •  prevederile O.U.G.nr.1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar;

În baza prevederilor art.36 alin.(2) lit.a, alin.(3) lit.b si art.(45) alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă statul de funcții pentru funcțiile publice din cadrul Poliției Comunitare a municipiului Oradea, începând cu data de 01.04.2009, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică cu începere de la 01.04.2009.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Pregătire Profesională, Resurse Umane și Salarizare din cadrul Poliției Comunitare a municipiului Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Pregătire Profesională, Resurse Umane și Salarizare ,

  • -  Poliția Comunitară a municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Oradea, 30 martie 2009

Nr.224.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR

Ionel Vila

ANEXA

la Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.224 din 30 03 2009

STATUL DE FUNCȚII

f

cuprinzând numărul de funcții publice a Poliției Comunitare a Municipiului Oradea, la data de 01.04.2009

Funcții publice - Legea 188/1999, republicată și actualizată; O.G.nr.9/2008

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Treaptă de salarizare

Număr posturi

din care:

Conducere

Execuție

1

Consilier

I

superior

1

15

10

5

2

Consilier

I

superior

3

1

1

3

Agent comunitar

I

superior

1

6

6

4

Consilier

I

principal

1

5

5

5

Agent comunitar

I

principal

1

9

9

6

Agent comunitar

I

principal

3

2

2

7

Consilier

I

asistent

1

8

8

8

Consilier

I

asistent

2

1

1

9

Consilier

I

asistent

3

2

2

10

Consilier juridic

I

superior

1

1

1

11

Consilier juridic

I

principal

1

1

1

12

Consilier juridic

I

asistent

3

1

1

13

Agent comunitar

I

asistent

1

23

23

14

Agent comunitar

I

asistent

3

3

3

15

Consilier

I

debutant

9

9

16

Agent comunitar

I

debutant

26

26

17

Referent de specialitate

II

superior

1

1

1

18

Referent de specialitate

II

principal

1

3

3

19

Referent de specialitate

II

asistent

1

1

1

20

Referent

III

superior

1

4

4

21

Agent comunitar

III

superior

3

10

10

22

Referent

III

principal

1

2

2

23

Agent comunitar

III

principal

3

9

9

24

Referent

III

asistent

1

1

1

25

Agent comunitar

III

asistent

1

12

12

26

Agent comunitar

III

asistent

3

6

6

27

Referent

III

debutant

2

2

28

Agent comunitar

III

debutant

21

21

Total funcții publice

185

10

175

Nr. crt.

Funcția publică de conducere

Număr

posturi

1

Director executiv

1

2

Director executiv adjunct

1

3

Șef serviciu

2

4

Șef birou

6

Total funcții publice de conducere

10

Oradea, 30 martie 2009


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

POLIȚIA COMUNITARĂ ORADEA

9

Biroul Pregătire Profesională, Resurse Umane și Salarizare

ANEXA

Funcții publice - Legea 188/1999, republicată și actualizată; O.G.nr.9/2008

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Număr posturi 01.02.

Modif. posturi

Număr posturi 01.03.

din care:

Conducere

Execuție

1

Consilier

I

superior

1

13

2

15

10

5

2

Consilier

I

superior

3

1

1

1

3

Agent comunitar

I

superior

1

12

-6

6

6

4

Consilier

I

principal

1

4

1

5

5

5

Agent comunitar

I

principal

1

17

-8

9

9

6

Agent comunitar

I

principal

3

2

2

2

7

Consilier

I

asistent

1

6

-2+4

8

8

8

Consilier

I

asistent

2

1

1

1

9

Consilier

I

asistent

3

2

2

2

10

Consilier juridic

I

superior

1

1

1

1

11

Consilier juridic

I

asistent

1

2

-1

1

1

12

Consilier juridic

I

asistent

3

1

1

1

13

Agent comunitar

I

asistent

1

16

7

23

23

14

Agent comunitar

I

asistent

3

3

3

3

15

Consilier

I

debutant

19

-10

9

9

16

Agent comunitar

I

debutant

19

7

26

26

17

Referent de specialitate

II

superior

1

1

1

1

18

Referent de specialitate

II

principal

1

3

3

3

19

Referent de specialitate

II

asistent

1

1

1

1

20

Referent

III

superior

1

3

1

4

4

21

Agent comunitar

III

superior

1

4

-4

22

Agent comunitar

III

superior

3

10

10

10

23

Referent

III

principal

1

1

1

2

2

24

Agent comunitar

III

principal

1

5

-5

25

Agent comunitar

III

principal

3

9

9

9

26

Referent

III

asistent

1

2

-1

1

1

27

Agent comunitar

III

asistent

1

8

4

12

12

28

Agent comunitar

III

asistent

3

6

6

6

29

Referent

III

debutant

3

-1

2

2

30

Agent comunitar

III

debutant

16

5

21

21

Total funcții publice

185

38

185

10

175

Nr. crt.

Funcția publică de conducere

Număr

posturi

1

Director executiv

1

2

Director executiv adjunct

1

3

Șef serviciu

2

4

Șef birou

6

Total funcții publice de conducere

10

DIRECTOR EXECUTIV, LEUCEA CRĂCIUN

POLITIA COMUNITARA A MUNICIPIULUI ORADEA

ANEXA III


STAT DE PERSONAL

Functia publică


Nr. crt.


Nume si prenume


de conducere

de executie/ nivel de salarizare

ss

o

Grad

CU c 0 ’tn

a)

0

Q.


Functia contractuală

Treapta de salarizare Nivelul studiilor

>a

S c -5 Q_ 0 —

de conducere de execuție 5 '55 2 ’      P 0) ■

M— T’

H 2

Q.

studiilor


DIRECTOR EXECUTIV

1

1

LEUCEA CRĂCIUN

DIRECTOR EXECUTIV

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

S

SERVICIUL SIGURANTA PUBLICA

2

1

ȘTIOP CONSTANTIN

SEF SERVICIU

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

S

BIROUL SIGURANTA PUBLICA

3

1

GHIRAN VASILE

SEF BIROU

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

S

COMPARTIMENT SIGURANTA ZONA A

4

1

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

SUPERIOR

1

S

5

2

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

SUPERIOR

1

S

6

3

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

SUPERIOR

1

S

7

4

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

PRINCIPAL

1

S

8

5

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

PRINCIPAL

1

S

9

6

MUȘET COSMIN VASILE

AGENT COMUNITAR

I

PRINCIPAL

3

S

10

7

ILEA ADRIAN

AGENT COMUNITAR

I

PRINCIPAL

3

S

11

8

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

PRINCIPAL

1

S

12

9

TOTH ZOLTAN OVIDIU

AGENT COMUNITAR

I

ASISTENT

3

S

13

10

BRATOSIN MARIUS ADRIAN

AGENT COMUNITAR

I

ASISTENT

3

S

14

11

LASCA COSMIN PETRICA

AGENT COMUNITAR

I

ASISTENT

3

S

15

12

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

ASISTENT

1

S

16

13

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

ASISTENT

1

S

Funcția publică

Funcția contractuală

17

14

COTRĂU NICOLETA NADIA

AGENT COMUNITAR

I

DEBUTANT

S

18

15

BERDE ANDREI NICOLAE

AGENT COMUNITAR

I

DEBUTANT

S

19

16

BAR COSMINA RAMONA

AGENT COMUNITAR

I

DEBUTANT

S

20

17

VULPĂȘIN ALIN

AGENT COMUNITAR

I

DEBUTANT

S

21

18

ȘANDRO MIHAI ANDREI

AGENT COMUNITAR

I

DEBUTANT

S

22

19

CRIȘAN ALIN

AGENT COMUNITAR

III

SUPERIOR

3

M

23

20

DUSCIUC GHEORGHE

AGENT COMUNITAR

III

SUPERIOR

3

M

24

21

SABĂU CALIN CLAUDIU

AGENT COMUNITAR

III

SUPERIOR

3

M

25

22

ȚICA IOAN

AGENT COMUNITAR

III

PRINCIPAL

3

M

26

23

VERE NICOLAE DUMITRU

AGENT COMUNITAR

III

PRINCIPAL

3

M

27

24

IAS SORIN ADRIAN

AGENT COMUNITAR

III

PRINCIPAL

3

M

28

25

VACANT

AGENT COMUNITAR

III

PRINCIPAL

3

M

29

26

LASAK IOAN

AGENT COMUNITAR

III

ASISTENT

3

M

30

27

BANCIU ALEXANDRU DANIEL

AGENT COMUNITAR

III

ASISTENT

3

M

31

28

NEGRUȚ FLORINA LAURA

AGENT COMUNITAR

III

ASISTENT

3

M

32

29

MACRA IOAN OCTAVIAN

AGENT COMUNITAR

III

ASISTENT

3

M

33

30

DEMIAN CATALINA ELISABETA

AGENT COMUNITAR

III

DEBUTANT

M

34

31

COHUȚ EUGEN DANIEL

AGENT COMUNITAR

III

DEBUTANT

M

35

32

JURGEA IONUT NATANIEL

AGENT COMUNITAR

III

DEBUTANT

M

36

33

ȘTEF DANIEL FLORIN

AGENT COMUNITAR

III

DEBUTANT

M

COMPARTIMENT SIGURANTA ZONA CENTRU

37

1

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

SUPERIOR

1

S

38

2

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

SUPERIOR

1

S

39

3

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

SUPERIOR

1

S

40

4

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

PRINCIPAL

1

S

41

5

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

PRINCIPAL

1

S

Funcția publică

Funcția contractuală

42

6

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

ASISTENT

1

S

43

7

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

ASISTENT

1

S

44

8

MARIȘ VLAD ALIN

AGENT COMUNITAR

I

DEBUTANT

S

45

9

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

DEBUTANT

S

46

10

CRACIUN GHEORGHE IOAN

AGENT COMUNITAR

III

SUPERIOR

3

M

47

11

ȚIRBAN VIOREL MARIN

AGENT COMUNITAR

III

SUPERIOR

3

M

48

12

PETER VASILE MARIUS

AGENT COMUNITAR

III

PRINCIPAL

3

M

49

13

PAȘCALĂU IOAN FLORIN

AGENT COMUNITAR

III

ASISTENT

3

M

50

14

POPESCU ANAMARIA

AGENT COMUNITAR

III

DEBUTANT

M

51

15

ILISIE FLORIN SORIN

AGENT COMUNITAR

III

DEBUTANT

M

COMPARTIMENT SIGURANTA ZONA B

52

1

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

SUPERIOR

1

S

53

2

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

SUPERIOR

1

S

54

3

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

SUPERIOR

1

S

55

4

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

PRINCIPAL

1

S

56

5

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

PRINCIPAL

1

S

57

6

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

PRINCIPAL

1

S

58

7

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

PRINCIPAL

1

S

59

8

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

PRINCIPAL

1

S

60

9

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

PRINCIPAL

1

S

61

10

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

PRINCIPAL

1

S

62

11

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

ASISTENT

1

S

63

12

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

ASISTENT

1

S

64

13

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

ASISTENT

1

S

65

14

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

ASISTENT

1

S

66

15

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

ASISTENT

1

S

Funcția publică

Funcția contractuală

67

16

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

ASISTENT

1

S

68

17

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

ASISTENT

1

S

69

18

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

DEBUTANT

S

70

19

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

DEBUTANT

S

71

20

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

DEBUTANT

S

72

21

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

DEBUTANT

S

73

22

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

DEBUTANT

S

74

23

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

DEBUTANT

S

75

24

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

DEBUTANT

S

76

25

SECELEANU DANIEL IOAN

AGENT COMUNITAR

III

SUPERIOR

3

M

77

26

GORGAN VASILE

AGENT COMUNITAR

III

SUPERIOR

3

M

78

27

MILIAN GHEORGHE

AGENT COMUNITAR

III

SUPERIOR

3

M

79

28

STĂNCIULESCU MARIN

AGENT COMUNITAR

III

SUPERIOR

3

M

80

29

FRANK ADRIAN IOAN

AGENT COMUNITAR

III

SUPERIOR

3

M

81

30

FLOAREA NICOLAE

AGENT COMUNITAR

III

PRINCIPAL

3

M

82

31

AVRAM CĂLIN MARIUS

AGENT COMUNITAR

III

PRINCIPAL

3

M

83

32

CIOROGARIU GHEORGHE

CORNEL

AGENT COMUNITAR

III

PRINCIPAL

3

M

84

33

HENDRE SAMUEL

AGENT COMUNITAR

III

PRINCIPAL

3

M

85

34

BULZAN MARCELA

AGENT COMUNITAR

III

PRINCIPAL

3

M

86

35

SILAGHI EMANUEL DAN

AGENT COMUNITAR

III

ASISTENT

3

M

87

36

VACANT

AGENT COMUNITAR

III

ASISTENT

1

M

88

37

VACANT

AGENT COMUNITAR

III

ASISTENT

1

M

89

38

VACANT

AGENT COMUNITAR

III

ASISTENT

1

M

90

39

VACANT

AGENT COMUNITAR

III

ASISTENT

1

M

91

40

AMBRO ADINA MONICA

AGENT COMUNITAR

III

DEBUTANT

M

92

41

BOCOI ADRIAN VASILE

AGENT COMUNITAR

III

DEBUTANT

M

Funcția publică

Funcția contractuală

93

42

ARDELEAN DIANA FLORICA

AGENT COMUNITAR

III

DEBUTANT

M

94

43

POPOVICIU COSMIN - NICOLAE

AGENT COMUNITAR

III

DEBUTANT

M

95

44

BRADEA SEBASTIAN IONUȚ

AGENT COMUNITAR

III

DEBUTANT

M

96

45

SONEA ADRIAN PETRU

AGENT COMUNITAR

III

DEBUTANT

M

BIROUL PAZA

97

1

VACANT

SEF BIROU

CONSILIER

IA

S

98

2

VACANT

REFERENT

IA

M

99

3

VACANT

REFERENT

IA

M

100

4

VACANT

REFERENT

IA

M

101

5

VACANT

REFERENT

IA

M

102

6

VACANT

REFERENT

IA

M

103

7

VACANT

REFERENT

IA

M

104

8

VACANT

REFERENT

IA

M

105

9

VACANT

REFERENT

I

M

106

10

VACANT

REFERENT

I

M

107

11

VACANT

REFERENT

I

M

108

12

VACANT

REFERENT

I

M

109

13

VACANT

REFERENT

I

M

110

14

VACANT

REFERENT

II

M

111

15

VACANT

REFERENT

II

M

112

16

VACANT

REFERENT

II

M

113

17

VACANT

REFERENT

II

M

114

18

VACANT

REFERENT

DEB

M

115

19

VACANT

REFERENT

DEB

M

116

20

VACANT

REFERENT

DEB

M

117

21

VACANT

REFERENT

DEB

M

Funcția publică

Funcția contractuală

118

22

VACANT

AGENT PAZĂ (PAZNIC)

I

119

23

VACANT

AGENT PAZĂ (PAZNIC)

I

120

24

VACANT

AGENT PAZĂ (PAZNIC)

I

121

25

VACANT

AGENT PAZĂ (PAZNIC)

I

122

26

VACANT

AGENT PAZĂ (PAZNIC)

I

123

27

VACANT

AGENT PAZĂ (PAZNIC)

I

124

28

VACANT

AGENT PAZĂ (PAZNIC)

I

125

29

VACANT

AGENT PAZĂ (PAZNIC)

I

126

30

VACANT

AGENT PAZĂ (PAZNIC)

I

127

31

VACANT

AGENT PAZĂ (PAZNIC)

I

128

32

VACANT

AGENT PAZĂ (PAZNIC)

I

129

33

VACANT

AGENT PAZĂ (PAZNIC)

I

130

34

VACANT

AGENT PAZĂ (PAZNIC)

I

131

35

VACANT

AGENT PAZĂ (PAZNIC)

I

132

36

VACANT

AGENT PAZĂ (PAZNIC)

I

133

37

VACANT

AGENT PAZĂ (PAZNIC)

II

134

38

VACANT

AGENT PAZĂ (PAZNIC)

II

135

39

VACANT

AGENT PAZĂ (PAZNIC)

II

136

40

VACANT

AGENT PAZĂ (PAZNIC)

II

Funcția publică

Funcția contractuală

137

41

VACANT

AGENT PAZĂ (PAZNIC)

II

138

42

VACANT

AGENT PAZĂ (PAZNIC)

II

139

43

VACANT

AGENT PAZĂ (PAZNIC)

II

140

44

VACANT

AGENT PAZĂ (PAZNIC)

II

BIROUL SIGURANTA RUTIERA

141

1

VACANT

SEF BIROU

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

S

COMPARTIMENT DISCIPLINA RUTIERA

142

1

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

SUPERIOR

1

S

143

2

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

PRINCIPAL

1

S

144

3

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

PRINCIPAL

1

S

145

4

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

ASISTENT

1

S

146

5

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

ASISTENT

1

S

147

6

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

DEBUTANT

S

148

7

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

DEBUTANT

S

149

8

VACANT

AGENT COMUNITAR

III

SUPERIOR

1

M

150

9

VACANT

AGENT COMUNITAR

III

SUPERIOR

1

M

151

10

VACANT

AGENT COMUNITAR

III

PRINCIPAL

1

M

152

11

VACANT

AGENT COMUNITAR

III

PRINCIPAL

1

M

153

12

VACANT

AGENT COMUNITAR

III

ASISTENT

1

M

154

13

VACANT

AGENT COMUNITAR

III

ASISTENT

1

M

155

14

VACANT

AGENT COMUNITAR

III

DEBUTANT

M

156

15

VACANT

AGENT COMUNITAR

III

DEBUTANT

M

COMPARTIMENT SISTEMATIZARE RUTIERA

157

1

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

SUPERIOR

1

S

158

2

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

PRINCIPAL

1

S

Funcția publică

Funcția contractuală

159

3

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

ASISTENT

1

S

160

4

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

DEBUTANT

S

BIROUL PREGĂTIRE PROFESIONALA, RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE

161

1

LEUCEA GHEORGHE

SEF BIROU

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

S

162

2

CONDOROȘ ADRIANA

GABRIELA

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

S

163

3

VACANT

CONSILIER

I

PRINCIPAL

1

S

164

4

VACANT

CONSILIER

I

PRINCIPAL

1

S

165

5

BONDAR ILONA MARIA

CONSILIER

I

SUPERIOR

3

S

166

6

OAIE JOHANNA MARGARETA

CONSILIER

I

ASISTENT

3

S

167

7

VACANT

CONSILIER

I

PRINCIPAL

1

S

COMPARTIMENT INTERVENTII

168

1

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

SUPERIOR

1

S

169

2

CHEREGI IOAN

AGENT COMUNITAR

I

PRINCIPAL

1

S

170

3

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

PRINCIPAL

1

S

171

4

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

ASISTENT

1

S

172

5

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

ASISTENT

1

S

173

6

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

DEBUTANT

S

174

7

VACANT

AGENT COMUNITAR

I

DEBUTANT

S

175

8

VACANT

AGENT COMUNITAR

III

SUPERIOR

1

M

176

9

VACANT

AGENT COMUNITAR

III

SUPERIOR

1

M

177

10

VACANT

AGENT COMUNITAR

III

PRINCIPAL

1

M

178

11

VACANT

AGENT COMUNITAR

III

PRINCIPAL

1

M

179

12

VACANT

AGENT COMUNITAR

III

ASISTENT

1

M

180

13

VACANT

AGENT COMUNITAR

III

ASISTENT

1

M

181

14

VACANT

AGENT COMUNITAR

III

DEBUTANT

M

182

15

VACANT

AGENT COMUNITAR

III

DEBUTANT

M

Funcția publică

Funcția contractuală

COMPARTIMENT DISPECERAT

183

1

VACANT

CONSILIER

I

DEBUTANT

1

S

184

2

VACANT

CONSILIER

I

ASISTENT

1

S

185

3

VACANT

CONSILIER

I

PRINCIPAL

1

S

186

4

VACANT

CONSILIER

I

DEBUTANT

S

187

5

VACANT

CONSILIER

I

DEBUTANT

S

188

6

VACANT

CONSILIER

I

DEBUTANT

S

189

7

VACANT

REFERENT

III

SUPERIOR

1

M

190

8

VACANT

REFERENT

III

PRINCIPAL

1

M

191

9

VACANT

REFERENT

III

ASISTENT

1

M

192

10

VACANT

REFERENT

III

DEBUTANT

M

COMPARTIMENT JURIDIC

193

1

GHERMAN NATALIA

CONSILIER JR.

I

ASISTENT

3

S

194

2

VACANT

CONSILIER JR.

I

ASISTENT

1

S

195

3

VACANT

CONSILIER JR.

I

ASISTENT

1

S

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT SI RELATII CU PUBLICUL

196

1

VACANT

CONSILIER

I

ASISTENT

1

S

197

2

VACANT

CONSILIER

I

ASISTENT

1

S

198

3

ANDONE LUCIA

REFERENT

III

SUPERIOR

1

M

DIRECTPR EXECUTIV ADJUNCT

199

1

VACANT

DIR.EXECUTIV ADJ.

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

S

SERVICIUL LOGISTIC, FINANCIAR, COMUNICATII, ACHIZITII

200

1

BRIE LUMINIȚA

SEF SERVICIU

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

S

201

2

RAUCH KATALIN ZITA

CONSILIER

I

ASISTENT

2

S

202

3

VACANT (BRIE LUMINIȚA)

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

S

203

4

HALMĂJAN DATES GHEORGHE

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

S

Funcția publică

Funcția contractuală

204

5

DAN ANTONIU SEBASTIAN

CONSILIER

I

ASISTENT

3

S

205

6

VACANT

CONSILIER

I

DEBUTANT

S

206

7

VACANT

CONSILIER

I

ASISTENT

1

S

207

8

VACANT

CONSILIER

I

DEBUTANT

S

208

9

VACANT

CONSILIER

I

DEBUTANT

S

209

10

VACANT

REFERENT

III

SUPERIOR

1

M

BIROUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII

210

1

VACANT

SEF BIROU

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

S

211

2

VACANT

CONSILIER

I

DEBUTANT

S

212

3

VACANT

CONSILIER

I

DEBUTANT

S

213

4

VACANT

CONSILIER

I

DEBUTANT

S

214

5

VACANT

REFERENT

III

ASISTENT

1

M

215

6

VACANT

REFERENT

III

DEBUTANT

M

216

7

VACANT

REFERENT

III

DEBUTANT

M

BIROUL CONTROL PROTECTIA MEDIULUI, SPATII VERZI, IGIENIZARE (SALUBRITATE)

217

1

VACANT

SEF BIROU

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

S

218

2

VACANT

CONSILIER

I

ASISTENT

1

S

219

3

VACANT

CONSILIER

I

DEBUTANT

S

220

4

VACANT

CONSILIER

I

DEBUTANT

S

221

5

BRÎNZAȘ ANCUȚA

CONSILIER

I

DEBUTANT

S

222

6

VACANT

CONSILIER

I

DEBUTANT

S

BIROUL CONTROL COMERCIAL

223

1

VACANT

SEFBIROU

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

S

224

2

VACANT

CONSILIER

I

ASISTENT

1

S

225

3

VACANT

CONSILIER

I

DEBUTANT

S

226

4

VACANT

CONSILIER

I

DEBUTANT

S

Funcția publică

Funcția contractuală

227

5

VACANT

CONSILIER

I

DEBUTANT

S

228

6

SDEORNA MARIETA SABINA

CONSILIER

I

DEBUTANT

S

229

7

VACANT

CONSILIER

I

DEBUTANT

S

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE

185

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

10

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

175

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

1

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

43

NR. TOTAL FUNCȚII ÎN INSTITUȚIE

229

DIRECTOR EXECUTIV,

SEF BIROU,

CONSILIER,


LEUCEA CRACIUN


LEUCEA GHEORGHE


CONDOROS ADRIANACONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

POLIȚIA COMUNITARĂ ORADEA

9

Biroul Pregătire Profesională, Resurse Umane și Salarizare

ANEXA

STATUL DE FUNCȚII

9

cuprinzând numărul de funcții publice al Poliției Comunitare a Municipiului Oradea la data de 01.02.2009

Funcții publice - Legea 188/1999, republicată și actualizată; O.G.nr.9/2008

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Treaptă de salarizare

Număr

posturi

din care:

Conducere

Execuție

1

Consilier

I

superior

1

14

10

4

2

Agent comunitar

I

superior

1

12

12

3

Consilier

I

principal

1

4

4

4

Agent comunitar

I

principal

1

19

19

5

Consilier

I

asistent

1

8

8

6

Consilier juridic

I

asistent

1

3

3

7

Agent comunitar

I

asistent

1

19

19

8

Consilier

I

debutant

20

20

9

Agent comunitar

I

debutant

19

19

10

Referent

III

superior

1

3

3

11

Agent comunitar

III

superior

1

14

14

12

Referent

III

principal

1

1

1

13

Agent comunitar

III

principal

1

14

14

14

Referent

III

asistent

1

2

2

15

Agent comunitar

III

asistent

1

14

14

16

Referent

III

debutant

3

3

17

Agent comunitar

III

debutant

16

16

Total funcții publice

185

10

175

Nr. crt.

Funcția publică de conducere

Număr

posturi

1

Director executiv

1

2

Director executiv adjunct

1

3

Șef serviciu

2

4

Șef birou

6

Total funcții publice de conducere

10

DIRECTOR EXECUTIV, LEUCEA CRĂCIUN


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

POLIȚIA COMUNITARĂ ORADEA

9

Biroul Pregătire Profesională, Resurse Umane și Salarizare

ANEXA NR.3

STATUL DE FUNCȚII APROBAT

9

cuprinzând numărul de funcții contractuale

al Poliției Comunitare a Municipiului Oradea

Funcții cu contract individual de munca - Legea nr.154/1998, actualizată; O.G.nr.10/2008

Nr.crt.

Funcția

Studii

Treapta

Nr.posturi

Conducere

Execuție

1

Consilier (șef birou)

S

IA

1

1

2

Referent

M

IA

7

7

3

Referent

M

I

5

5

4

Referent

M

II

4

4

5

Referent

M

DEB

4

4

6

Agent pază (paznic)

I

15

15

7

Agent pază

II

8

8

Total funcții cu contract individual de muncă

f

44

1

43

DIRECTOR EXECUTIV, LEUCEA CRĂCIUN