Hotărârea nr. 179/2009

privind aprobarea PROGRAMULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA DE REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINÞE PE ANUL 2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea PROGRAMULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA DE

REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE PE ANUL 2009

9

Analizând Raportul de specialitate nr.30.524 din 13.03.2009 întocmit de Direcția Tehnică -Biroul Utilități Publice și Energetic prin care se propune aprobarea PROGRAMULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA DE REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE PE ANUL 2009,

Având in vedere Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe,

Ținând seama de proiectul de hotărâre și avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Oradea,

În baza prevederilor art.36 alin.(2) lit. b, d, alin.(4) lit.a, d, e, alin.(6) lit.a) pct.14, pct.16, art.45 alin.2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă   PROGRAMUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA DE

REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINȚE PE ANUL 2009, conform anexei 9                                                     '

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Finanțarea programului menționat la art.1 se va face din bugetul local, bugetul de stat și fondul de reparații al asociației de proprietari în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009, repartizarea surselor de finanțare fiind următoarea:

Buget local

- 100%

- 30%


Finanțarea Documentației de reabilitare termica în proporție de

Execuție lucrări de reabilitare termica

Buget de stat

  • - Lucrări de execuție reabilitare termica

    - 50%


Fond de reparații al asociației de proprietari

  • - Lucrări de execuție reabilitare termica                                - 20%

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Direcția Economică

  • - Direcția Juridica - Serviciul Administrație Publica Locala

  • - Direcția Tehnică

  • - Asociațiile de proprietari prin grija Direcției Tehnice si a Serviciului Administrație Publica Locala

  • - se publică in Monitorul Oficial al județului Bihor


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Cupșa

Oradea, 16 martie 2009

Nr.179


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

CONSILIUL LOCAL ORADEA

ANEXA la HCL nr.179/2009


PROGRAM LOCAL

DE REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE pentru anul 2009

Nr. Crt

Adresa imobil

Anul const.

Regim inaltime S+P+E

Sistem constructiv

Nr. Apart.

Prioritatea

Arie constr. desf. - mp -

Valoarea investitiei conform deviz aprobat de Consiliul Local Oradea

1

Bloc M6,str. Aluminei,nr. 86

1970

S+P+4E

caramida

40

1

3049

350000

2

Bloc E1,str. Aleea Sulfinei,nr.1

1969

1P+4E

beton

105

2

10 527

950000

3

BlocD3, str. Aluminei,nr.70

1966

1P+9E

beton

170

3

9950

950000

4

Bloc Pb15, str. Predeal,nr.8

1978

1P+4E

beton

19

4

2215

300000

5

Bloc C1/A,str. Splaiul Crisanei,,nr.2

1968

1P+4E

caramida

10

5

1740

400000

6

Bloc C3/A,B ,str. Splaiul Crisanei,nr.8

1968

1P+4E

caramida

20

6

2880

400000

7

BlocX7, str. G.Galilei,nr.16

1976

1P+4E

beton

40

7

3160

450000

8

Bloc X9, str. G. Galilei, nr. 16

1976

1P+4E

beton

40

8

3160

450000

9

Bloc M5, str. Gen. Magheru,nr.38

1961

S+P+4E

caramida

40

9

3967

500000

10

Bloc R87, str. Lapusului,nr. 27

1978

1P+4E

beton

15

10

2200

320000

11

Bloc R86, str. Lapusului,nr. 33

1978

1P+4E

beton

20

11

2700

320000

12

Bloc Pb 67, str. Zimbrului,nr.5

1982

1P+4E

beton

20

12

1926

300000

13

Bloc AN 35, str. E. Grogore,nr.5

1971

1P+4E

beton

16

13

1932

300000

14

Bloc AN 34, str. E. Grogore,nr.3

1978

1P+4E

beton

17

14

1993

300000

15

Bl Pb 12, str. Lapusului,nr.7/A

1983

1P+4E

beton

19

15

2235

300000

16

Bl 13, Maresal Averescu

1964

1P+4E

caramida

30

16

3391

450000

17

Bloc P20, str. E. Grigore,nr.5

1978

1P+4E

beton

20

17

2155

300000

18

Bloc Pb26, str. E. Grigore,nr.5

1982

1P+4E

beton

19

18

2235

300000

19

Bloc Pb 20, str. Bumbacului ,nr. 12/A

1978

1P+4E

beton

19

19

1539

300000

20

Bloc Pb 22, str. Bumbacului, nr. 10/A

1978

1P+4E

beton

20

20

1597

300000

21

Bloc C2, str. Borsului,nr.15

1978

1P+4E

beton

60

21

3744

400000

22

Bloc C1,str. Borsului,nr.11

1973

S+4E+M

beton

30

22

1740

400000

23

Bloc QR 59, str. G. Galilei, nr.1

2090

S+P+4E

beton

20

23

1957

300000

24

Bloc Q112, str. Lapusului,nr. 27/A

1978

1P+4E

beton

21

24

2120

300000

25

Bloc Pb 18 , str. Bumbacului,nr. 14/A

1978

1P+4E

beton

20

25

1597

300000

26

Bloc Pb 16, str. Bumbacului,nr.16/A

1978

1P+4E

beton

20

26

1597

300000

27

Bloc Q114,str. Lapusului,nr. 29

1978

1P+4E

beton

20

27

1800

300000

28

Bloc Pb 16, str. Cazaban,nr.16/A

1978

1P+4E

beton

20

28

2035

300000

29

Bloc P21, str. Cazaban,nr. 12

1978

1P+4E

beton

10

29

1010

300000

30

Bloc Q115, str. Lapusului, nr. 31

1977

1P+4E

beton

21

30

2120

300000

31

Bloc P 38,str. Cazaban, nr.22

1978

1P+4E

beton

20

31

2622

300000

32

Bloc Pb 27 , str. Lapusului,nr.13

1977

1P+4E

beton

20

32

1926

300000

33

Bloc P 39, str. Cazaban, nr. 20

1978

1P+4E

beton

20

33

2083

300000

34

Bloc Pb 28, str. Lapusului,nr.15

1982

1P+4E

beton

20

34

1926

300000

35

Bloc Pb14, str.Predeal,nr. 6

1978

1P+4E

beton

19

35

2005

300000

36

Bloc Pb 16, str. Predeal,nr. 10

1978

1P+4E

beton

19

36

2430

300000

37

Bloc C1/B,str.Splaiul Crisanei,nr. 2

1968

1P+4E

caramida

10

37

1740

400000

38

Bloc P6, str. Cazaban,nr.2

1979

1P+4E

beton

10

38

1850

400000

39

40

41

42

TOTAL

1079

90326

14,040,000 lei

Raspundem pentru legalitatea, necesitatea ,oportunitatea,realitatea si exactitatea datelor inscrise in prezentul tabel

Oradea, 16 martie 2009