Hotărârea nr. 123/2009

pentru aprobarea unor mãsuri privind construirea unor grãdiniþe în Municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea unor măsuri privind construirea unor grădinițe în Municipiul Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.43.218 din 20 februarie 2009, întocmit de Administrația Imobiliară Oradea, prin care se propune aprobarea unor măsuri privind construirea unor grădinițe în Municipiul Oradea,

Văzând propunerea inițiată de grupul de consilieri locali ai PSD de susținere a construirii de grădinițe în municipiul Oradea,

În baza art.36 alin.2 lit. c și d, alin.5 lit.c, art.6 lit.a pct.2 și art. 45 alin.3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă alocarea, pentru construirea a două noi grădinițe cu program prelungit, a echivalentului valoric al veniturilor obținute de Municipiului Oradea din gestionarea parcărilor construite în regim de asociere în participațiune cu partenerii privați, pe următoarele amplasamente:

  • - str. Brașovului

  • - str. Tribunalului

  • - str. Primăriei

  • - P-ța Independenței

Art.2 Grădinițele cu program prelungit menționate la art.1 vor fi construite în zonele:

  • - Bdul Dacia/Sf.Apostol Andrei/Bdul Decebal/str.Sovata/str.Aluminei

  • -   Bdul Ștefan cel Mare/str.Ion Bogdan/str.Bihorului/str.Depoului/str.Ecaterina Teodoroiu/str.Louis Pasteur.

Art.3 În condițiile în care nu sunt încheiate contractele de asociere în participațiune pentru parcările menționate la art.1, finanțarea lucrărilor de construire a celor două grădinițe se va face din bugetul local, estimând o valoare a veniturilor din asociere pe fiecare obiectiv în parte.

Art.4. După finalizarea celor două obiective de investiții reprezentând grădinițe, veniturile provenite din contractele de asociere aferente celor patru parcări vor fi folosite în alte scopuri, stabilite de Consiliul Local Oradea.

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Administrația Imobiliară Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric

Oradea, 26 februarie 2009

Nr.123.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila