Hotărârea nr. 117/2009

privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere a terenurilor ocupate de chioºcurile amplasate pe domeniul public al municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere a terenurilor ocupate de chioșcurile amplasate pe domeniul public al municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 43621 din 26.02.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1137/2008 și prelungirea duratei de închiriere a terenurilor ocupate de chioșcurile amplasate pe domeniul public al municipiului Oradea a căror contracte au expirat la 31.12.2007 respectiv la 31.12.2008,

Administrația Imobiliara deține un nr. de 97 contracte de închiriere pentru terenuri ocupate de chioșcuri respectiv spații comerciale in pasajul subteran de pe str. Republicii. Dintre acestea un nr. de 15 contracte de închiriere expira la data de 31.12.2008 și 53 chioșcuri au expirat la data de 31.12.2007.

Pentru a asigura o administrare eficientă a amplasamentelor destinate comerțului stradal desfășurat prin chioșcuri, se impune prelungirea duratei de închiriere a terenurilor ocupate de acestea până la data de 30.06.2009, dată până la care se vor elabora documentațiile privind mobilarea fiecărei zone / amplasament.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 22/24.02.2000 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a comerțului stradal în municipiul Oradea, completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 276/19.11.2000,

În temeiul art.36 alin. (2) lit.c), alin.(5) lit.a), art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă prelungirea termenului de închiriere a terenurilor ocupate de chioșcurile amplasate pe domeniul public al municipiului Oradea, a căror durată de închiriere a ajuns la termen, potrivit anexei nr. 1 și anexei nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Contractelor de închiriere deținute de agenții economici menționați în anexa nr.1 si anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, se prelungesc până la data 30.06.2009.

Art.3. Se aprobă tariful de închiriere a terenului ocupat de chioșcurile cuprinse în anexa nr.1 și anexa nr.2 la prezenta hotărâre, astfel :

  • -   pentru chioșcuri de comercializare produse diverse - 5,00 lei/mp/zi,

  • -   pentru chioșcuri de distribuție presă, carte - 1,00 leu/mp/zi,

  • -   pentru chioșcuri de comercializare flori - 4,00 lei/mp/zi.

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 1137/2008 privind respingerea propunerii de prelungire a termenului de închiriere a terenului ocupat de chioșcurile amplasate pe domeniul public al municipiului Oradea.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea. Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Serviciul Terenuri

  • - Serviciul Administrare Venituri

  • - Agenții economici menționați în anexele la hotărâre, prin grija Serviciului Terenuri

  • - se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric Oradea, 26 februarie 2009                                           CONTRASEMNEAZĂ,

Nr.117                                                              SECRETAR

Ionel Vila

ANEXA NR. 1 LA Hotărârea Consiliului Local nr.117/ 2009

NR. CRT

AGENT

AMPLASAMENT

PROFIL

DATA

EXPIRARII CONTRAC TULUI

SUPR -MP-

TAXA 2008 lei/mp/luna

Tarif 2009 cf. H.C.L. 606/2008 lei/mp/luna

Chirie lunara 2008

Chirie lunara 2009 cf. H.C.L. 606/2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PARCUL 1 DECEMBRIE

1

MINIELA SRL

Parcul 1Decembrie

carte

12/31/2008

32.00

15.2693

30.4167

488.6176

973.3344

2

COMORA IMPEX SRL

Parcul 1Decembrie

confectii

12/31/2008

10.70

22.9040

152.0834

245.0728

1627.2924

3

DRAGOMIR IMPEX SRL

Parcul 1Decembrie

produse alim.

12/31/2008

10,64

22.9040

152.0834

#VALUE!

#VALUE!

4

BELCASA SRL

Parcul 1Decembrie

placintarie

12/31/2008

12.00

22.9040

152.0834

274.8480

1825.0008

5

JIVILI IMPEX SRL

Parcul 1Decembrie

fast food

12/31/2008

9.85

22.9040

152.0834

225.6044

1498.0215

6

KFT GOFRI SRL

Parcul 1Decembrie

produse alim.

12/31/2008

30.00

22.9040

152.0834

687.1200

4562.5020

7

KFT GOFRI SRL

Parcul 1Decembrie

produse alim.

12/31/2008

45.00

22.9040

152.0834

1030.6800

6843.7530

8

COCOS IMPEX SRL

Parcul 1Decembrie

produse alim.

12/31/2008

10.00

22.9040

152.0834

229.0400

1520.8340

9

MEMODAL SRL

Parcul 1Decembrie

produse alim.

12/31/2008

10.70

22.9040

152.0834

245.0728

1627.2924

10

NORDIC PRESTCOM

SRL

Parcul 1Decembrie

produse alim.

12/31/2008

10,70

22.9040

152.0834

#VALUE!

#VALUE!

11

PRIMORDIAL SRL

Parcul 1Decembrie

produse alim.

12/31/2008

10,70

22.9040

152.0834

#VALUE!

#VALUE!

12

ZARINA SRL

Parcul 1Decembrie

produse alim.

12/31/2008

10.70

22.9040

152.0834

245.0728

1627.2924

13

PAK HEILNIC SRL

Parcul 1 Decembrie

- poz.1/ PUD

fast food

12/31/2008

10.70

224.6750

238.8300

2404.0225

2555.4800

14

BARTA SRL

Parcul 1 Decembrie

- poz.2/ PUD

fast food

12/31/2008

10.70

198.5500

211.0600

2124.4850

2258.3300

15

PETCIP SRL

Parcul 1 Decembrie

- poz.3/ PUD

fast food

12/31/2008

10.70

209.0000

222.1700

2236.3000

2377.1800

ANEXA NR. 2 LA Hotărârea Consiliului Local nr.117/2009

NR. CRT

AGENT

AMPLASAMENT

PROFIL

DATA

EXPIRARII CONTRACTUL UI

SUPR -MP-

TAXA 2008 lei/mp/luna

Tarif 2009 cf. H.C.L. 606/2008 lei/mp/luna

Chirie lunara

2008

Chirie lunara

2009

cf. H.C.L.

606/2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10.0000

NUFARUL

1

SYMMETRIA

Timisoara

Nufărul - capat linii tramvai

presa

12/31/2007

6.50

11.4523

30.4167

74.4400

197.7086

2

RODIPET SA

Nufărul - capat linii tramvai

presa

12/31/2007

5.00

11.4523

30.4167

57.2615

152.0835

3

SYMMETRIA

Timisoara

Nufarului - Ciheiului

presa

12/31/2007

3.30

11.4523

30.4167

37.7926

100.3751

4

DUMAPAN

D.Cantemir - Sextil

Puscariu

prod.alim

12/31/2007

7.40

19.0867

152.3300

141.2416

1127.2420

5

RODIPET SA

D.Cantemir D - Parau Peta

presa

12/31/2007

5.00

11.4523

30.4167

57.2615

152.0835

6

SYMMETRIA

Timisoara

Bumbacului

presa

12/31/2007

6.50

11.4523

30.4167

74.4400

197.7086

7

SYMMETRIA

Timisoara

D.Cantemir - Muntele Gaina

presa

12/31/2007

6.50

11.4523

30.4167

74.4400

197.7086

CANTEMIR - PIATA CETATE

8

SYMMETRIA

Timisoara

D.Cantemir - Piata

Cetate

presa

12/31/2007

3.30

15.2694

30.4167

50.3890

100.3751

9

RODIPET SA -

Fil.Oradea

D.Cantemir - Piata

Cetate

presa

12/31/2007

5.00

15.2694

30.4167

76.3470

152.0835

PARCUL 1 DECEMBRIE

10

SYMMETRIA

Timisoara

Parcul 1Decembrie

presa

12/31/2007

6.50

15.2694

30.4167

99.2511

197.7086

11

RODIPET SA -

Fil.Oradea

Parcul 1 Decembrie -

V.Alecsandri

presa

12/31/2007

5.00

15.2694

30.4167

76.3470

152.0835

12

RODIPET SA -

Fil.Oradea

Piata 1 Decembrie -magazin Sapico

presa

12/31/2007

5.00

15.2694

30.4167

76.3470

152.0835

PARCUL LIBERTATII

13

LIBRIS ANTICA

Parcul Libertatii

produse nealim.

12/31/2007

14.00

22.9040

152.0834

320.6560

2129.1676

14

FLORIMONA

Parcul Libertatii

fast food

12/31/2007

16.00

22.9040

152.0834

366.4640

2433.3344

15

JUSTCOM

Parcul Libertatii

fast food

12/31/2007

11.00

22.9040

152.0834

251.9440

1672.9174

NR. CRT

AGENT

AMPLASAMENT

PROFIL

DATA

EXPIRARII CONTRACTUL UI

SUPR -MP-

TAXA 2008

lei/mp/luna

Tarif 2009

cf. H.C.L. 606/2008 lei/mp/luna

Chirie lunara 2008

Chirie lunara 2009 cf. H.C.L. 606/2008

16

RODIPET SA

Parcul Libertatii

presa

12/31/2007

5.00

15.2694

30.4167

76.3470

152.0835

PIATA BUCURESTI

17

SYMMETRIA

Timisoara

Piata Bucuresti - statie tramvai Gara CFR

presa

12/31/2007

3.30

15.2694

30.4167

50.3890

100.3751

18

SILVERSTAR

Piata Bucuresti - statie tramvai Gara CFR

produse alim.

12/31/2007

9.00

22.9040

152.0834

206.1360

1368.7506

ZONA CENTRALA : PIATA UNIRII - REPUBLICII - BD MAGHERU

19

SYMMETRIA

Timisoara

Piata Unirii - Pasaj Vulturul Negru - chiosc dublu cu Rodipet

presa

12/31/2007

5.00

15.2694

30.4167

76.3470

152.0835

20

RODIPET SA -

Fil.Oradea

Piata Unirii - Pasaj Vulturul Negru - chiosc dublu cu Rodipet

presa

12/31/2007

3.30

15.2694

30.4167

50.3890

100.3751

21

HELIKONIA SRL

Piata Unirii, nr.2

florarie

12/31/2007

9.00

22.9040

121.6667

206.1360

1095.0003

22

LAZA TRADING

Republicii - Madaxs Imre

presa

12/31/2007

3.00

9.5433

30.4167

28.6299

91.2501

23

RODIPET SA -

Fil.Oradea

Republicii - Policlinica

presa

12/31/2007

5.00

15.2694

30.4167

76.3470

152.0835

24

SYMMETRIA

Timisoara

Republicii - N.Jiga

presa

12/31/2007

5.00

24.5173

30.4167

122.5865

152.0835

25

SYMMETRIA

Timisoara

General Magheru - Hotel Dacia

presa

12/31/2007

6.50

15.2694

30.4167

99.2511

197.7086

26

SYMMETRIA

Timisoara

Parcul Traian -str.F.Schubert

presa

12/31/2007

5.00

25.0807

30.4167

125.4035

152.0835

27

SYMMETRIA

Timisoara

T.Vladimirescu - Banc Post

presa

12/31/2007

6.50

15.2694

30.4167

99.2511

197.7086

ROGERIUS

28

RODIPET SA

T.Vladimirescu -str.Onestilor

presa

12/31/2007

5.00

11.4523

30.4167

57.2615

152.0835

29

SYMMETRIA

Timisoara

Decebal -bl. 104 A

presa

12/31/2007

5.00

24.9864

30.4167

124.9320

152.0835

30

SYMMETRIA

Timisoara

B-dul Decebal - B-dul Dacia

presa

12/31/2007

6,50

15.2694

30.4167

#VALUE!

#VALUE!

31

RODIPET SA

Dacia - Banca Transilvania

presa

12/31/2007

5.00

11.4523

30.4167

57.2615

152.0835

NR. CRT

AGENT

AMPLASAMENT

PROFIL

DATA

EXPIRARII CONTRACTUL UI

SUPR

-MP-

TAXA 2008

lei/mp/luna

Tarif 2009

cf. H.C.L. 606/2008 lei/mp/luna

Chirie lunara

2008

Chirie lunara 2009 cf. H.C.L. 606/2008

32

SYMMETRIA

Timisoara

Dacia -Eroului

Necunoscut

presa

12/31/2007

6.00

24.4521

30.4167

146.7126

182.5002

33

SYMMETRIA

Timisoara

B-dul Dacia - Bloc AN 49

presa

12/31/2007

3.30

11.4523

30.4167

37.7926

100.3751

34

SYMMETRIA

Timisoara

Dacia - pasaj subteran

presa

12/31/2007

6,50

11.4523

30.4167

#VALUE!

#VALUE!

35

SYMMETRIA

Timisoara

Dacia - pasaj statie de tramvai/Transilvaniei

presa

12/31/2007

3.30

11.4523

30.4167

37.7926

100.3751

36

SYMMETRIA

Timisoara

Dacia - pasaj statie de tramvai/Transilvaniei

presa

1/1/2008

4.30

12.4523

31.4167

53.5449

135.0918

37

SYMMETRIA

Timisoara

Dacia - pasaj statie de tramvai/Transilvaniei

presa

1/2/2008

5.30

13.4523

32.4167

71.2972

171.8085

38

SYMMETRIA

Timisoara

Dacia - pasaj statie de tramvai/Transilvaniei

presa

1/3/2008

6.30

14.4523

33.4167

91.0495

210.5252

39

SYMMETRIA

Timisoara

Dacia - pasaj statie de tramvai/Transilvaniei

presa

1/4/2008

7.30

15.4523

34.4167

112.8018

251.2419

40

SYMMETRIA

Timisoara

Dacia - pasaj statie de tramvai/Transilvaniei

presa

1/5/2008

8.30

16.4523

35.4167

136.5541

293.9586

41

SYMMETRIA

Timisoara

Dacia - pasaj statie de tramvai/Transilvaniei

presa

1/6/2008

9.30

17.4523

36.4167

162.3064

338.6753

42

SYMMETRIA

Timisoara

Dacia - pasaj statie de tramvai/Transilvaniei

presa

1/7/2008

10.30

18.4523

37.4167

190.0587

385.3920

43

SYMMETRIA

Timisoara

Dacia - pasaj statie de tramvai/Transilvaniei

presa

1/8/2008

11.30

19.4523

38.4167

219.8110

434.1087

44

SYMMETRIA

Timisoara

Dacia - pasaj statie de tramvai/Transilvaniei

presa

1/9/2008

12.30

20.4523

39.4167

251.5633

484.8254

IOSIA

45

HAIS PROD

Calea Aradului -Aviatorilor

prod.alim

12/31/2007

7.5

19.0867

152.0834

143.1503

1140.6255

NR. CRT

AGENT

AMPLASAMENT

PROFIL

DATA

EXPIRARII CONTRACTUL UI

SUPR -MP-

TAXA 2008

lei/mp/luna

Tarif 2009

cf. H.C.L. 606/2008 lei/mp/luna

Chirie lunara 2008

Chirie lunara 2009 cf. H.C.L. 606/2008

46

DORBOB

Calea Aradului - Decebal

patișerie

12/31/2007

6.00

19.0867

152.0834

114.5202

912.5004

47

AGROSARA

Calea Aradului - Decebal

patișerie

12/31/2007

7.88

19.0867

152.0834

150.4032

1198.4172

48

SYMMETRIA

Timisoara

Cazaban - bloc

C.A.R.P.O.

preșa

12/31/2007

6,50

11.4523

30.4167

#VALUE!

#VALUE!

49

SYMMETRIA

Timisoara

Cazaban - Lapușului

preșa

12/31/2007

3.30

11.4523

30.4167

37.7926

100.3751

ALTE AMPLASAMENTE

50

RODIPET

Parcul 22 Decembrie -

Complex Comercial

preșa

12/31/2007

5.00

11.4523

30.4167

57.2615

152.0835

51

SYMMETRIA

Timisoara

Armatei Romane -

Univerșitate

preșa

12/31/2007

6.50

11.4523

30.4167

74.4400

197.7086

52

SYMMETRIA

Timișoara

Louiș Pașteur - Spitalul

Județean

presa

12/31/2007

6.50

11.4523

30.4167

74.4400

197.7086

VELENTA

53

SYMMETRIA

Timișoara

Gradinarilor - Razboieni

presa

12/31/2007

6.50

11.4523

30.4167

74.4400

197.7086