Hotărârea nr. 1023/2009

privind reducerea capitalului social al SC Electrocentrale Oradea SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind reducerea capitalului social al SC Electrocentrale Oradea SA

Analizând raportul de specialitate 145239/16.12.2009 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune prin care s-au propus:

- revocarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 848/2007 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.877/2006 privind delegarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat al SC Electrocentrale Oradea SA

  • -   reducerea capitalului social al SC Electrocentrale Oradea SA, prin micșorarea numărului de acțiuni, de la 64.688.000 lei reprezentând 64.688 acțiuni, la 26.527.000 lei reprezentând 26.257 acțiuni

  • -   modificarea art. 12 din Actul Constitutiv al SC Electrocentrale Oradea SA

- împuternicirea directorului societății pentru semnarea documentelor necesare înregistrării mențiunilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului.

În baza art. 37, (1) din Actul Constitutiv al SC Electrocentrale Oradea SA aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 145/2002 conform căruia acționarul fondator este Municipiul Oradea, unitate administrativ-teritorială, persoană juridică, reprezentată prin Consiliul Local Oradea.

Având în vedere prevederile art. 113, lit. g și art. 207, alin. 1, lit. a din Legea 31/1990 privind societățile comerciale din Legea 31/1990 privind societățile comerciale,

Văzând proiectul de hotărâre și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art. 36, alin 2, lit. a, d, alin. 3, lit. c, alin.6, lit. a, pct. 14 și art. 45 alin. 2 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I Se revocă art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 848/2007 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 877/2006 privind delegarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat al SC Electrocentrale Oradea SA.

Art.II Se reduce capitalul social al SC Electrocentrale Oradea SA de la 64.688.000 lei la 26. 527.000 lei, cu suma de 38.161.000 lei, prin micșorarea numărului de acțiuni, respectiv de la 64.688 acțiuni la 26.527 acțiuni, structura capitalului social fiind următoarea:

  • - aport în natură: 26.526.000 lei -reprezentând bunuri cuprinse în anexa nr. 1 care face parte din prezenta hotărâre

  • - aport în numerar: 1.000 lei

Art.III Se modifică art. 12 din Actul Constitutiv al SC Electrocentrale Oradea SA după cum urmează:

Art.12 1) Capitalul social este de 26.527.000 lei subscris și vărsat integral din care 26.526.000 lei aport în natură și 1.000 aport în numerar

2) Capitalul social este împărțit în 26.527 acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare nominală de 1.000 lei” Art.IV Se împuternicește dl. Dragoș Gligor Florinel - Director General al SC Electrocentrale Oradea SA pentru a semna Actul Adițional, Actul Constitutiv în formă actualizată, precum și orice alte documente necesare ducerii la îndeplinire a acestei hotărâri și înregistrării mențiunilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului.

Art.V Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează:

- SC Electrocentrale Oradea SA

  • - Dl Dragoș Gligor Florinel

Art.VI Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Primarul Municipiului Oradea

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor

  • - Direcția Juridică

  • - Direcția Economică

  • - SC Electrocentrale Oradea SA

- dl. Dragoș Gligor Florinel, prin grija SC Electrocentrale Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pasztor Sandor

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 17 decembrie 2009

Nr.1023

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”.

SC. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A.

Anexa


CAPITAL SOCIAL

NR

DENUMIRE

NR. INV

VALOARE

1

DEPOZIT ECHIPAMENT

10011

565.958,00

2

GRUP POARTA

10013

80.758,00

3

GHERETA

10019

5,59

4

CONSTRUCȚII ANEXE MAGAZIE

100300

166.152,00

5

REMIZA BULDOZER

10032

26.495,00

6

RAMPA DE SPALARE BULDOZERE

10033

361,29

7

REMIZA LOCOMOTIVA

10034

81.734,00

8

CLĂDIRE DEPOZIT PĂSTRARE

10075

1.309,00

9

DEPOZIT ECHIPAMENT

10076

147.276,00

10

CONSTRUCȚII UȘOARE ȘOPRON IMPEJMUIRE

101080

32.491,75

11

RAMPA AUTO

101220

5.073,00

12

GRUP SOCIAL GOSP. CARB. GR.5

10132

111.810,00

13

REMIZA P.S.I.

10183

118.244,00

14

ATELIER VULCANIZARE

10190

43.350,00

15

MAGAZIE ECHIPAMENTE NR.1

10195

173.119,00

16

MAGAZIE ECHIPAMENTE NR.2

10196

492.237,00

17

ȘOPRON ECHIPAMENTE

10197

70.600,00

18

CANTINA MUNCITOREASCA

10249

109.046,00

19

GARAJ MAȘINA INTERVENȚIE

10250

24.248,00

20

ȘOPRON PENTRU CONSTRUCȚII

10320

10.107,00

21

CONSTRUCȚII SI CLĂDIRI ANEXE

10351

435.593,00

22

MAGAZIE MIJLOACE FIXE

10352

172.934,00

23

MAGAZIE CENTRALA

10353

158.523,00

24

VESTIARE SI ÎNCĂPERE TROLIU

10354

23.778,00

25

CLĂDIRE (DEPOZIT SI ATELIER)

10355

39.631,00

26

ATELIER TIMPLARIE

10356

78.359,00

27

STATIE SALVARE - PUNCT SANITAR

103650

212.709,00

28

ÎMPREJMUIRE

20016

53.498,39

29

INSTALAȚIE AVERTIZARE PSI

20238

18.745,94

30

REȚELE TELEFONICE ÎNGROPATE

20242

47.212,11

31

PLATFORMA DEPOZIT ECHIPAMENTE

20282

267.288,00

32

ÎMPREJMUIRE inst. prod. hidr.

203850

1.247,00

33

APARAT CLIMATIZARE TOSHIBA

202440

7.376,00

34

APARAT CLIMATIZARE TOSHIBA

202450

7.376,00

35

SCARA ALUMINIU DE 3M.

202490

467,00

36

ASPIRATOR BNP4 MULINEX

204000

775,00

37

ASPIRATOR BNP4 MULINEX

204010

775,00

38

CONVERTIZOR SUDURA + ACCESORII

20404D

6.118,00

39

PRĂJINĂ TELESCOPICA

222700

2.416,00

40

GENERATOR ELECT.AL.ELECTROPOMP

22274D

2.286,00

41

GENERATOR ELECT.AL.ELECTROPOMP

222750

2.286,00

42

MAI COMPACTOR

222760

9.048,00

43

TĂIETOR DE ASFALT SI BETON

260310

6.763,00

44

BATERIE ACUMULATOARE

30222

2.275,07

45

GRUP ELECTROGEN CU MOTOR

30282

218,16

NR

DENUMIRE

NR. INV

VALOARE

46

BAT.ACUM.TABL+2RUT220 SANTAU 1

30298

18.780,49

47

MOTOPOMPA PT. STINS INCENDII

30371

231,33

48

INSTALAȚIE DEZGHEȚ VAGOANE II

30405

310.207,51

49

CIOCAN DEMOLATOR GSM27

304220

4.652,00

50

CIOCAN ROTOPERCUTOR GBH 11 DE

304230

2.138,00

51

GRUP ELECTROGEN DE SUDURA TRH

304240

5.005,00

52

POLIZOR UNGHIULAR GWS 21-2300

30425A

105,40

53

POLIZOR UNGHIULAR GWS 21-2300

30426A

105,40

54

POLIZOR UNGHIULAR GWS 21-2305

30427A

105,40

55

POLIZOR UNGHIULAR GWS 21-2305

30428A

105,40

56

GRUP ELECTROGEN PENTRU SUDURA

304290

3.932,00

57

BOHRHAMMER GBH 10 DC

30440A

500,80

58

ASPIRATOR TC 200

30442

553,00

59

ECOGRAF UF-4000

304440

39.742,00

60

ELECTROCARDIOGRAF FCP -2155

30445D

11.127,00

61

STERILIZATOR AER CALD

304490

945,00

62

TRUSA MICA CHIRURGIE

304510

443,00

63

TRUSA "MULTIHELP II"

304530

1.294,00

64

POLIZOR GWS10 125CE

30455A

181,10

65

POLIZOR GWS10 125CE

30456A

181,10

66

POLIZOR GWS20 180J

30458A

252,70

67

POLIZOR GWS20 180J

30459D

252,70

68

POLIZOR GWS20 180J

30460D

252,70

69

POLIZOR DREPT GGS 27LC

30462A

282,00

70

POLIZOR DREPT GGS 27LC

30463D

282,00

71

ASPIRATOR GAS 12-30F

304650

1.020,00

72

ASPIRATOR GAS 12-30F

304680

1.020,00

73

GENERATOR ACETILENA TIP POSH

30469D

531,00

74

GENERATOR ACETILENA TIP POSH

30470D

531,00

75

GENERATOR ACETILENA TIP POSH

30471D

531,00

76

GENERATOR ACETILENA TIP POSH

304740

531,00

77

GENERATOR ACETILENA TIP POSH

304750

531,00

78

GENERATOR ACETILENA TIP POSH

304760

531,00

79

GENERATOR ACETILENA TIP POSH

304770

531,00

80

GENERATOR ACETILENA TIP POSH

304780

531,00

81

LOCATOR DE TRASEU FM 9860 FXT

304790

14.183,00

82

BORMASINA GSB-20-2RE

30479D

181,60

83

BORMASINA GSB-20-2RE

30480D

181,60

84

BORMASINA GSB-20-2RE

30481D

181,60

85

POLIZOR GWS 7-115

30484D

147,70

86

POLIZOR GWS 7-115

30485D

147,70

87

POLIZOR GWS 7-115

30486A

147,70

88

Grup electrogen pe sasiu serie 00850681

304871

52.500,08

89

CONVERT. SUDURA CS300 S 12148

36103D

389,00

90

CONVERT. SUDURA CS300 S.12159

36104D

389,00

91

CONVERT. SUDURA CS300 S.12156

36105D

389,00

92

CONVERT. SUDURA CS300 S.12146

36106D

389,00

93

FREZA UNIVERSALA

400490

61,15

94

MAȘINA DE RECTIFICAT

401220

22,27

95

MAȘINA RECTIFICAT

40235

110,16

NR

DENUMIRE

NR. INV

VALOARE

96

STRUNG UNIVERSAL 800/3000

40240

182,33

97

INST. VENTILAȚIE SERV.PR.C6

40321

3.328,10

98

VENT. GAZE ARSE.NR.1 C3

40608

415,92

99

VENT. GAZE ARSE NR.2 C3

40609

415,92

100

VENT. GAZE ARSE NR.1 C4

40610

290,82

101

VENT. GAZE ARSE NR.2 C4

40611

290,82

102

VENTILATOR RECIRC.GAZE 1/CAZ.3

406120

30,00

103

VENTILATOR RECIRC.GAZE 2\CAZ.3

406130

81,00

104

VENT. RECIC. GAZE NR.1 CH

40614

108,99

105

VENT. RECIC. GAZE NR.2 C4

40615

108,99

106

STRUNG GNA

40876

218,45

107

VENT. GAZE ARSE C5

40905

292,44

108

VENT. GAZE ARSE C5

40906

292,44

109

MAȘINA DE FREZAT

410010

39,98

110

AUTOPOMPA CU CISTERNA 8135

41202

673,82

112

DULAP DE CONDIȚIONAT AER

41306

889,98

113

MAȘINA DEBITAT CU DISC ROTATIV

41635

212,09

114

MAȘINA DEBITAT CU DISC

41664

218,96

115

MAȘINA GĂURIT GCO 40

41676

239,91

116

MAȘINA GĂURIT GCO 40

41677

213,27

117

MAȘINA GĂURIT GCO-25

41690

106,45

118

MAȘINA GĂURIT

41695

4.714,87

119

MAȘINA GĂURIT 40DN

41707D

283,40

120

MAȘINA DEBITAT CU DISC ABRAZIV

41726

243,18

121

MAȘINA GĂURIT GCO

41770D

468,04

122

STRUNG MECANICA F S9

41826D

487,63

123

AUTOPOMPA CIST. ALIM. APA

41842D

3.166,72

124

VENT. GAZE ARSE C6

41899

60.241,76

125

VENT. GAZE ARSE C6

41900

60.241,76

126

MAȘINA GĂURIT GCO25

42030D

244,70

127

FOARFECĂ COMBINATA F PV14

42111

7.396,26

128

FOARFECĂ DEBITAT TABLA FD.

42134D

3.444,29

129

STAND ÎNCERC. MOT. EL. SIM03

42367

210,90

130

CONVERT. SUDURA CSN 350/1500

42485D

145,00

131

CONVERT. SUDURA CSN 350/1500

42486

145,00

132

CONVERT. SUDURA CSN 350/1500

42487

145,00

133

MAȘINA DE FREZAT/STR. J.CALVIN 5

42677

4.607,33

134

STRUNG NORMAL SN 502X1500/STR. J.CALVIN 5

42826

3.412,87

135

MAȘINA BOBINAT MB 40

46776D

1.763,37

136

GRUP SUDURA CU MOTOR TERM.

46781D

161,66

137

MAȘINA GĂURIT TPGVM6

46796D

225,91

138

MAȘINA GĂURIT TPGVM6

46798D

225,89

139

MAȘINA GĂURIT TPGVM6

46799D

225,89

140

AUTOPOMPA CIST. ALIM. CU APA

47174

175.007,00

141

PICHAMER USA 27

47299D

745,25

142

CHEI DINAMOMETRICE 2

76015D

625,00

143

CHEI DINAMOMETRICE 8

76016D

628,00

144

STATIE DE MONITORIZARE CONȚINU

303720

286.140,00

145

CINTAR DE BANDA

304110

6.872,00

146

CINTAR DE BANDA

304120

6.872,00

NR

DENUMIRE

NR. INV

VALOARE

147

STILOSCOP PORTABIL PMI-MASTER

304960

198.853,00

148

DEFECTOSCOP DIGITAL PORTABIL

305160

31.320,00

149

PH IONOMETRU "LEVEL 2"+ ANEXE

305170

33.514,00

150

CONDUCTOMETRU 340

305210

2.891,00

151

OXIGENOMETRU PORTABIL WTW

305220

3.279,00

152

BALANȚA TEHNICA PRECISA

419060

7.935,00

153

BALANȚA ANALITICA PRECISA

419070

10.580,00

154

DUROMETRU DIGITAL PORTABIL

419100

25.379,00

155

TERMOMETRU CU INFRAROSU ST60

419630

2.848,00

156

AP. DETECT. PIERD. "FUJI 2100"

425150

89.333,00

157

SONIC 136 PLUS SER S.N.1144M.

48111

8.097,00

158

CINTAR BASCULANT

50153

10.886,45

159

AMC PENTRU CINTARUL AUTOMAT

51539

17.322,92

160

APARAT MASURAT GROSIMI

51994

227,23

161

*MANOMETRU MAGNETIC MCI-1/STR. JEAN CAL\

52024

57,00

162

CEAS CENTRAL

53035

189,23

163

BULDOZER S1500

30285A

57,35

164

BULDOZER DET250 M2

30441A

154.420,32

165

TRACTOR S 1500

42044

326,78

166

TRACTOR S 1500

42321

11.868,09

167

EXCAVATOR EG51 IF

46696

9.429,81

168

EXCAVATOR CU CUPA ESRc 130

48110

36.165,16

169

ELECTROPALAN 5T CONCASARE FINA

53151

81.633,00

170

POD RULANT MANUAL 7C

53152

81.633,00

171

VINCI MANUAL 5TF

53172D

457,00

172

VINCI MANUAL 8TF

531780

603,00

173

VINCI MANUAL 8TF

531790

603,00

174

VINCI MANUAL 8TF

531800

603,00

175

DRL 3.2TF SERIA 3325,38

56175D

690,00

176

MACARA 5T.

60004

0,26

177

INSTALAȚII RIDICAT

60014

320,01

178

INSTALAȚIE RIDICAT

60042

172,91

179

POD RULANT MANUAL 21C

60533

118,19

180

ASCENSOR MATERIALE

60539

72,70

181

MACARA GREIFER 5T

60621

71.964,67

182

TRACTOR U445 CU ACCESORII

60626

8,40

183

TRACTOR S 1500

60696

303,49

184

MOTOSTIVUITOR DE 5 TF

60719

24,01

185

POD RULANT DE 5T

60720

441,66

186

GRINDA RULANTA STATIA POMPE

60725

418,48

187

POD RULANT CU MEC.CU AC.E

60727

5.869,27

188

INST. RIDIC. CARUC. SI PALAN

60809

50,86

189

INST. RIDIC. CARUC. SI PALAN

60810

50,86

190

INST. RIDIC. CARUC. SI PALAN

60811

50,86

191

INST. RIDIC. CARUC. SI PALAN

60812

50,86

192

INST. RIDIC. CARUC. SI PALAN

60813

50,86

193

INST. RIDIC. CARUC. SI PALAN

60814

50,86

194

INST. RIDIC. CARUC. SI PALAN

60815

50,86

195

INST. RIDIC. CARUC. SI PALAN

60816

50,86

196

MOTOSTIVUITOR 1,6TF S3199

60818D

28,96

NR

DENUMIRE

NR. INV

VALOARE

197

TRACTOR U 650

60827

152,46

198

MACARA HIDRAULICA 1,5 TF

60830

5,43

199

TRACTOR S 1500

60832

11.119,65

200

TRACTOR S 1500

60833

11.119,65

201

TRACTOR S 1500

60834D

11.119,65

202

DISPOZITIV DE RIDICAT DRL 5 TF

60874

24,62

203

CRIC HIDRAULIC 50TF

60877

51,94

204

DRL 1,6T SERIA 96/1993

60892

108,00

205

DRL 1.6T SERIA 101/1993

60893

108,00

206

DRL 1,6T SERIA 95/1993

60894

108,00

207

DRL 3,2T SERIA 55/1993

60897

129,00

208

DRL 3,2T SERIA 63/1992

60898

129,00

209

DRL 3,2T SERIA 64/1992

60899

129,00

210

DRL 5T SERIA 102/1993

60902

165,00

211

DRL 5T SERIA 100/1993

60903

165,00

212

DRL5T SERIA 101/1993

60904

165,00

213

ERDIR 1/0,6

60907

71,00

214

ERDIR 1/0,6

60908

71,00

215

ERDIR 3,2T SERIA 220/E/1993

60912

110,00

216

ERDIR 3,2T SERIA 178/E/1993

60913

110,00

217

ERDIR 3,2T SERIA 221/E/1993

60914

110,00

218

PLATFORMA TELESCOPICA 12M

66007D

118,15

219

ELECTROCAR EP 0062

66008D

74,62

220

TRACTOR U 551 M

66013D

216,08

221

REMORCA 20T S.2015 BH-80-CHL

66015

1.161,95

222

MAȘINA DE TAIAT ASFALT/STR. J.C

24457

2.405,93

223

PICKAMMER VSH 27/STR. J.CALVIN

24573

3.123,27

224

PICKAMMER VSH 27/STR. J.CALVIN

24574

3.123,27

225

CIOCAN DEMOLATOR VSH-27/STR.J.

24610

3.631,01

226

CIOCAN DEMOLATOR VSH-27/STR.J

24611

3.631,01

227

CIOCAN DEMOLATOR VSH-27/STR.J.

24612

3.631,01

228

CIOCAN DEMOLATOR VSH-27/STR.J.

24613

3.631,01

229

CIOCAN DEMOLATOR VSH-27/STR.J.

24614

3.631,01

230

CIOCAN DEMOLATOR VSH-27/STR.J.

24615

3.631,01

231

CIOCAN DEMOLATOR VSH-27/STR.J.

24616

3.631,01

232

BULDOEXCAVATOR BOREX 2201/SO

24931

210.830,00

233

MAL COMPACTOR WEBER SRX/STR.

25231

8.709,00

234

MAȘINA TAIAT BETON-ASFALT/STR

25233

10.809,00

235

MAȘINA DE GĂURIT ROTOPERC/ST

25336

837,00

236

MAȘINA DE GĂURIT ROTOPERC/ST

25360

2.530,00

237

MAȘINA DE GĂURIT ROTOPERC/ST

25370

861,00

238

BULDOZER S1500

30285A

57,35

239

AUTOEXCAVATOR A-550 - BH-02-CAL

31013

5.711,05

240

BULDOEXCAVATOR BOREX-2102/SO

31360

12.244,23

241

‘BASCULA SEMIAUTOM-500 -O/STR.

32755

2.241,00

242

‘BASCULA SEMIAUTOMATA-10-/STR.

32756

514,00

243

AUTOCAMION D.1307-BH-04-NYH/SO

44031

14.157,00

244

AUTOCAMION D.1307-BH-04-NYG/SO

44033

14.184,00

245

AUTOCAMION D.1310 BH-04-NYI #04

44037

13.176,00

246

DULAP AUTOMATIZ. P.T.106/STR.IZA

44044

1.939,43

NR

DENUMIRE

NR. INV

VALOARE

247

ECHP TRANSM-ACH.DATE-106/STR

44045

1.913,07

248

AUTOBASCUL 16230FK-BH-05-/05-F

44046

133.351,00

249

AUTOCAMIONETA DACIA 1307-BH-08

44052

18.270,00

250

AUTOCAMIONETA PEUG BOX-BH

44056

99.687,00

251

AUTOCAMIONETA PEUGEOT MAC-

44058

158.971,00

252

AUTOCAM.DACIA 1307 CAROS./STR

44069

13.900,00

253

AUTOCAMIONETA CU CABINA D/ST

44071

61.755,88

254

AUTOBASCULANTA 7120FK- BH-17-

52071

4.562,78

255

AUTOBASCULANTA 7120 FK- BH-04-

52094

12.993,13

256

AUTOTURISM D.BREAK BH-04-EJG/

52098

3.408,69

257

AUTOCAM. 10215 5 TF -BH-03-PDH/S

61409

1.177,73

258

CAMIONETA TV 35CD-BH-04-YJE/SO

61465

1.326,11

259

CAMIONETA TV 35CD-BH-02-TSE/SO

61467

1.334,34

260

*AUTOTUSISM DACIA-BH-01-RBW/S

61474

392,84

261

AUTOBASC.ARO-BH-01-UZF/SOS.B

61475

1.057,25

262

AUTOBASC.ARO-BH-01-UZG/SOS.B

61477

1.053,59

263

8598 BULDOZER DET 250M2B1 NR.1866/17017 3

302861

730.000,00

264

8599 BULDOZER DET 250M2B1 NR.1863/14014 3

30286A

730.000,00

265

8600 TRANSPORTOR CU BANDA 1a

400010

37.475,00

266

8601 TRANSPORTOR CU BANDA 1b

400020

37.475,00

267

8602 TRANSPORTOR CU BANDA 12a

400030

28.104,00

268

8603 TRANSPORTOR CU BANDA 12b

400040

28.104,00

269

8604 TRANSPORTOR CU BANDA 13a

400050

40.762,00

270

8605 TRANSPORTOR CU BANDA 13b

400060

40.762,00

271

8606 TRANSPORTOR CU BANDA 8c

400070

13.954,00

272

8607 TRANSPORTOR CU BANDA 8d

400080

13.954,00

273

8608 ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL TO-18@/SOS.BOR$

44040

286.267,00

274

8609 *TRANSPALETA HIDRAULICA-O/STR.BARCA

52103

1.320,00

275

8610 DISP.DEMONT.SI TRANSP.BUT.AZOT

58151

960,00

276

8611 LOCOMOTIVA LDH 70

60080

3.017,10

277

8612 LOCOMOTIVA LDE 1250.CP.

60504

115.436,87

278

8613 LOCOMOTIVA LDE 1250 CP 19

60523

108.784,13

279

8614 LOCOMOTIVA LDE 150-005

60665

50.680,00

280

8615 LOCOMOTIVA DIESEL 1250 CP

60666

373.407,00

281

8617 LOCOMOTIVA 2100 CP

60726D

829.033,00

282

8619 DRL 1,6T 105/93

60895D

108,00

283

8620 DRL 3,2T 13/92

60900D

129,00

284

8621 DRL 3,2T 15/92

60901D

129,00

285

8622 ERDIR 3,2T 176/E/1993

60911D

110,00

286

POMPA K/185/380V CU ACCESORII

203980

1.519,37

287

EXCAVATOR P 802 CU CUPA 0,8MC

304320

60.000,00

288

EXCAVATOR HIDRAULIC IMS 14P

304430

95.739,07

289

EXCAVATOR PE PNEURI CU CUPA 1 MC CU PIC

361140

470.646,25

290

EXCAVATOR PE SENILE CU CUPA

466970

79.772,22

291

STATIE MOBILA GM 140, UHF,140,4CH 10W

480870

1.119,83

292

IFRON 204 D S 728203-01015

66055D

7.732,88

293

AUTO "ARO" 4244 BH-04-RWJ

419220

10.889,69

294

AUTO "LEGANZA" BH-05-WET

419650

47.162,99

295

AUTO PEUGEOT 406 ST 20 B V A SERIA SAS

419660

65.160,51

296

REMORCA AUTOBASCULANTA

420330

10.482,15

NR

DENUMIRE

NR. INV

VALOARE

297

Remorca platforma auto tip r.p.n.3.5t s

420340

16.575,00

298

IFRON 204 D MOTOR SERIA 711180

42324

6.870,39

299

IFRON 204 D MOTOR SERIA 700023

42325

18.037,33

300

ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL CU CUPA

423680

70.000,00

301

Autoutilitara Dacia 1037 FRIAC DC SERIE

423690

19.412,43

302

MACARA HT 125 SERIA 1929

46751D

13.560,74

303

AUTOUTILITAR "VW" BH-05-FEO

531700

39.440,04

304

MACARA HT 125 SERIA 324

60620

6.921,84

305

MACARA "TELEMAC 125"

60710

13.714,28

306

TRACTOR U 650

60828

148,82

307

DACIA 1310 TLX BH-02-CTT

60831

333,00

308

AUTOCAMION RD 10T BH-04-EUW

60837

2.225,28

309

AUTOCAMION RD 7,5T BH-02-AYL

60838

5.999,70

310

AUTOCAMION DAC 10T BH-01-UZH

60839

942,11

311

AUTOUTILITARA VW LT 46L2 FURGO

608400

77.859,77

312

AUTOBASCUL. RD 6,5T BH-01-CHG

60841

395,35

313

AUTOBASCUL. RD 6,5T BH-01-SUH

60842

276,58

314

AUTOBASCUL. RD 6,5T BH-01-UZJ

60843

491,63

315

MICROBUS 105S BH-02-AYM

60844

132,84

316

AUTOLAB. DACIA 1310 BH-03-JYG

60846

208,04

317

AUTOVIDAJOR DAC BH-01-CHF

60847

3.491,88

318

AUTOMACARA 16T BH-01-BRV

60848

8.070,46

319

REMORCA TRACTOR 20T

60853

370,95

320

AUTOLAB. ARO 244 BH-01-EMJ

60854

4.499,84

321

REMORCA AUTO CU SISTEM DE FRINARE 750 K

608550

2.569,99

322

AUTOCISTERNA RD 10T BH-01-BRU

60856

51.935,42

323

AUTOSPEC. LEA 7,5T BH-01-EMF

60857

3.163,09

324

AUTOBASCUL. RD 16T BH-01-BRW

60860

14.999,87

325

AUTOCAM.LIAZ 110053 BH-01-YMR

60863

39.997,94

326

AUTOSPEC.LEA PEUJEOT BH-01-BDD

60864

29.998,12

327

AUTO "DACIA 1307" BH-01-MMD

60891

439,73

328

AUTOTRACTOR DAF FT CF 75.310 Q

609110

177.051,28

329

AUTOTRACTOR DAF FT CF 75.310 Q

609111

177.051,28

330

AUTOTRACTOR DAF FT CF 75.310 Q

609112

177.051,28

331

AUTOTRACTOR DAF FT CF 75.310 Q

609113

177.051,28

332

AUTOTRACTOR DAF FT CF 75.310 Q

609114

177.051,28

333

SEMIREMORCA SCHMITZ CARGOBUL

609115

118.149,68

334

SEMIREMORCA SCHMITZ CARGOBUL

609116

118.149,68

335

SEMIREMORCA SCHMITZ CARGOBUL

609117

118.149,68

336

SEMIREMORCA SCHMITZ CARGOBUL

609118

118.149,68

337

SEMIREMORCA SCHMITZ CARGOBUL

609119

118.149,68

338

SEMIREMORCA SCHMITZ CARGOBUL

609120

118.149,68

339

SEMIREMORCA SCHMITZ CARGOBUL

609121

118.149,68

340

DACIA 1310 BREAK BH-02-DXD

60915

595,07

341

AUTO "DAEWOO ESPERO" BH-04-FEO

609160

19.528,86

342

VW PASSAT TL 4 SERIE SASIU 3B Z5E 10740

609170

109.498,51

343

AUTOTRACTOR DAF FT CF 75.310 Q

609180

177.051,28

344

AUTOTRACTOR DAF FT CF 75.310 Q

609190

177.051,28

345

DACIA LOGAN L90 AMBITION 1,6 L2 P16 MOT

609200

27.062,60

346

AUTO "ARO" 244 BH-03-HHC

65702

12.865,44

NR

DENUMIRE

NR. INV

VALOARE

347

AUTOMACARA 11t 125 "TELEMAC"

66012D

3.397,86

348

MACARA TELEMAC 14T 125 181

66017D

26.112,70

349

AUTOSPECIALA LEA BH-01-YMP

66021

7.008,83

350

PRESA SERTIZAT PAPUCI 6-95

660550

541,07

351

PRESA SERTIZAT PAPUCI 95-240

660560

717,55

352

MANECHIN DE RESUSCITARE

670010

2.700,00

353

COPIATOR XEROX 3001

680010

15.000,00

354

COPIATOR CANON 1R 1605 CU TONER INCLUS

680020

2.800,00

355

RETROPROIECTOR OHP "FUTUR" 10

700830

3.032,23

356

COPIATOR XEROX 5815 CU NATKIF

700840

1.350,21

357

COPIATOR XEROX 5815

700860

2.375,41

358

COPIATOR XEROX 5815

76188D

2.375,41

359

COPIATOR MINOLTA

761890

2.009,80

360

COPIATOR TOSIBA E- STUDIO 163

761900

2.499,00

361

XEROX 5332

97275

1.689,36

362

XEROX WPC

972760

6.323,02

363

COPIATOR TOSIBA E-STUDIO 250

991570

15.914,14

364

TERENURI

12.701.521,00

TOTAL

26.526.000,00