• Hotărârea 1028/2009 - Municipiul Oradea

  pentru completarea Regulamentului pentru instituirea taxei speciale pentru ordine publica, aprobat prin Hotararea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 708 din 31 august 2009.
 • Hotărârea 1027/2009 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 705 din 31 august 2009 privind aprobarea Regulamentului pentru instituirea taxei speciale pentru reabilitarea fatadelor cladirilor monument istoric.
 • Hotărârea 1026/2009 - Municipiul Oradea

  privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.386/11 mai 2009 privind aprobarea Regulamentului – Propriu al Serviciului de salubrizare a municipiului Oradea
 • Hotărârea 1025/2009 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei cu obiectivele de investitii la SC Electrocentrale Oradea SA pe anul 2009
 • Hotărârea 1024/2009 - Municipiul Oradea

  privind majorarea capitalului social al SC Electrocentrale Oradea SA
 • Hotărârea 1023/2009 - Municipiul Oradea

  privind reducerea capitalului social al SC Electrocentrale Oradea SA
 • Hotărârea 1022/2009 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei cu obiectivele de investitii la R.A.P.A.S. Oradea pe anul 2009
 • Hotărârea 1021/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului Municipiului Oradea pe anul 2009
 • Hotărârea 1020/2009 - Municipiul Oradea

  privind ajustarea preturilor si tarifelor practicate de S.C. Compania de Apa Oradea SA, pentru serviciile de furnizare apa, canalizarea si epurarea apelor uzate, incepand cu 31.12.2009
 • Hotărârea 1019/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile in valoare de 10.360.000 EUR
 • Hotărârea 1018/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii la plata a impozitului pe teren, in suma de 2.214 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea de catre S.C.CALIPSO SA Oradea
 • Hotărârea 1017/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru un numar de 27 blocuri de locuinte cuprinse in ,,Programul Local al municipiului Oradea de reabilitare termica a blocurilor de locuinte pe anul 2009”
 • Hotărârea 1016/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru locuinte, str. Graurilor, nr cad. 20774, 20775, 20776, 20777 - Oradea
 • Hotărârea 1015/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Organizare interioara Campus I si Campus II, str. Universitatii nr.cad. 19869 si 3896 - Oradea
 • Hotărârea 1014/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan si parcelare teren pentru amplasare locuinte -EtapaII-Reglementare parcele, str.Prunilor nr. cad. 15223 ÷ 15242, Oradea
 • Hotărârea 1013/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Construire spalatorie auto str.Ovidiu Densusianu nr.52, nr.cad.18086 - Oradea
 • Hotărârea 1012/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Zona multifunctionala – Calea Clujului, nr.74-78, nr. cad.19723, nr.cad.342 si nr.topo 3658/3/b – Oradea
 • Hotărârea 1011/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare laborator cofetarie, showroom, gradinita, str. Spartacus, nr.cad. 19268, 19120, 4851/84 - Oradea
 • Hotărârea 1010/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte S(D)+P+E+M, str.Piersicilor – str.Caisilor – str. Izvorului, nr.cad. 7330 - Oradea
 • Hotărârea 1009/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte familiale S(D)+P+E+M, str.Piersicilor , nr.cad. 13559 si 13560 - Oradea
 • Hotărârea 1008/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan si parcelare teren pentru amplasare locuinte familiale S(D)+P+E+M, str.N.D.Cocea, zona strazilor Piersicilor-Izvorului, nr.cad. 152877, 152878, 152874, 152875, 152872, 152873, 152859, 1528
 • Hotărârea 1007/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Perimetru de exploatare a pietrisului si nisipului (balastiera), cu transformarea ulterioara in iaz piscicol, Episcopia Bihor, nr. cad. 18352, 18859, 18104, 18141, 18084, 15213, 16175, 16155, 16377, 16044, 161
 • Hotărârea 1006/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reglementare accese la incinte, Soseaua Borsului nr. 2/A, nr.cad. 158660, 13237, 13238, 13239 si 10877- Oradea
 • Hotărârea 1005/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Construire casa S+P+M, str.Prunilor, nr.10, nr.cad. 6094 si 6095 – Oradea
 • Hotărârea 1004/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire spalatorie auto, cafe-bar si spatii anexe in regim de inaltime Parter cu spatii de parcare in incinta, str. Louis Pasteur nr.69, nr.cad. 19125 - Oradea
 • Hotărârea 1003/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Porumb Dumitru Dan, reprezentand suprafata totala de 115 mp. teren identificat cu numerele cadastrale 156975 si 155845 inscrise in CF156975 si CF 155845 Oradea, situat in Oradea zona str. Movilitei, cu destinatia de “
 • Hotărârea 1002/2009 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Proiectului Tehnic si actualizarea bugetului proiectului „REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARI LA SCOALA CU CLASELE I-VIII AVRAM IANCU, CORP B ȘI CORP C, ORADEA”
 • Hotărârea 1001/2009 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Proiectului Tehnic si actualizarea bugetului proiectului „REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARI LA SCOALA CU CLASELE I-VIII AVRAM IANCU, CORP B ȘI CORP C, ORADEA”
 • Hotărârea 1000/2009 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Proiectului Tehnic si actualizarea bugetului proiectului „REABILITAREA LICEULUI TEOLOGIC REFORMAT "LORANTFFY ZSUZSANNA" ORADEA
 • Hotărârea 999/2009 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea proiectului “Elaborarea și implementarea unui sistem de indicatori de performanța pentru descentralizarea operativa a serviciilor publice date in delegare de gestiune, in municipiul Oradea” și asigurarea resurselor financia
 • Hotărârea 998/2009 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea proiectului “Consolidarea capacitații instituționale a Primariei Oradea prin formarea resurselor umane in managementul de proiect” și asigurarea resurselor financiare necesare implementarii proiectului in vederea depunerii
 • Hotărârea 997/2009 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Proiectului Tehnic si actualizarea bugetului proiectului „REABILITARE LICEU TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "SZENT LASZLO" ORADEA"
 • Hotărârea 996/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea, pentru anul 2010.
 • Hotărârea 995/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 965/2008 pentru aprobarea Acordului de parteneriat incheiat intre Administratia Sociala Comunitara Oradea si Asociatia SOS Autism Bihor, in vederea dezvoltarii serviciilor de asistenta sociala pentru pe
 • Hotărârea 994/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preluarii unor bunuri din patrimoniul Spitalului Clinic Municipal „ DR. Gavril Curteanu” Oradea aparținand cabinetelor medicale scolare si universitare precum si cabinetelor stomatologice scolare de pe raza municipiului Oradea, in
 • Hotărârea 993/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea criteriilor de prioritate si punctajele aferente acestora, modelului fisei de calcul a punctajului, modelului notei de constatare pentru analizarea si solutionarea solicitarilor de locuinte sociale, sesiunea 2009
 • Hotărârea 992/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Administratiei Imobiliare Oradea.
 • Hotărârea 991/2009 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 754 din 31.10.2006 privind planul de masuri pentru implementarea programului national de sprijinire a construirii de locuinte proprietate personala, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 820/30
 • Hotărârea 990/2009 - Municipiul Oradea

  privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local nr. 722/31.08.2009 pentru aprobarea procedurii de achizitionare a constructiilor reprezentand garaje situate pe terenurile proprietatea municipiului Oradea sau a Statului Roman concesionate persoan
 • Hotărârea 989/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, teren cu suprafata de 168 mp, situat in Oradea, str. Filatov si concesionarea directa a suprafetei de 168 mp teren in favoarea SC Leofex Prod SRL
 • Hotărârea 988/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a Municipiului Oradea, a suprafetei de 144 mp. teren identificat cu nr. topo 5070/50 inscris in CF 11706 Oradea, situat in Oradea b-dul Stefan cel Mare
 • Hotărârea 987/2009 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea permutarii dreptului de folosinta atribuit in baza Legii 15/2003, d-lui Ilea Marius Ioan si d-nei Ilea Bianca Roxana pe parcela identificata cu nr. cadastral 15699 inscrisa in CF 86959 Oradea
 • Hotărârea 986/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri pentru valorificarea terenului situat in Oradea, str.Ogorului - str.Universitatii
 • Hotărârea 985/2009 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea unor masuri pentru inchirierea spatiului situat in Oradea, str. Gheorghe Doja, nr. 4, spatiu in care isi desfasoara activitatea Gradinita Speciala „Szent Laszlo”
 • Hotărârea 984/2009 - Municipiul Oradea

  privind desemnarea in Consiliul de administratie a Liceului Teologic Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din municipiul Oradea, a unui reprezentant al autoritatii publice locale.
 • Hotărârea 983/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea in domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe (constructii), notate in CF 156429 Oradea, situate in Oradea, str. Vamii nr. 34A, in vederea scoaterii din functiune, casar
 • Hotărârea 982/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului local al municipiului Oradea nr.852/2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010
 • Hotărârea 981/2009 - Municipiul Oradea

  privind completarea Hotararii Consiliului Local Oradea nr. 225/30.03.2009 cu un nou articol, pentru aprobarea deschiderii de noi Carti Funciare pentru Loturile constituite prin dezmembrarea suprafetei de 24.846 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15776
 • Hotărârea 980/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea publica a municipiului Oradea a suprafetei totale de 26.073 mp. teren situat in Oradea, Aleea Calinului, in vederea amenajarii de parcari auto
 • Hotărârea 979/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Ladanyi Zoltan si sotia Ladanyi Elena Carmen, reprezentand suprafata de 83 mp. teren identificat cu nr. cadastral 156804 inscris in C.F. 156804 Oradea, situat in Oradea str. Adevarului, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 978/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Bodog Ioan si sotia Bodog Florica, reprezentand suprafata de 84 mp( 83mp suprafata masurata) teren identificat cu nr. cadastral 159628 inscris in C.F. 159628 Oradea, situat in Oradea zona str. Podgoria, cu destinatia de
 • Hotărârea 977/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Abrudan Aurel Traian si sotia Abrudan Floare reprezentand suprafata de 89 mp. teren identificat cu nr. cadastral 159351 inscris in C.F. 159351 Oradea, situat in Oradea zona str. Dimitrie Anghel, cu destinatia de “drum
 • Hotărârea 976/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Oarcea Flavius Robert reprezentand suprafata de 131 mp. teren identificat cu nr. cadastral 158542 inscris in C.F. 158542 Oradea, situat in Oradea zona str. Livezilor, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 975/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Palotas Iuliu, Katona Marton Peter si sotia Katona Katalin reprezentand suprafata de 459 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 152975,152978 si153288 inscrise in C.F. 152975,153100,152978 si 153288 Oradea, situat in O
 • Hotărârea 974/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu suprafata de 744 mp teren constituit din nr. topo. 6225/8 inscris in CF 76873 Oradea si darea acordului de principiu in vederea vanzarii prin negociere directa a cote
 • Hotărârea 973/2009 - Municipiul Oradea

  privind validarea mandatului de consilier in cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a d-lui NEGREAN DANIEL DUMITRU din partea Partidul National Liberal - Filiala Bihor
 • Hotărârea 972/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 30 noiembrie 2009
 • Hotărârea 971/2009 - Municipiul Oradea

  privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedintele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile decembrie 2009, ianuarie si februarie 2010
 • Hotărârea 970/2009 - Municipiul Oradea

  pentru darea acordului de principiu privind participarea Municipiului Oradea la inființarea Societații Comerciale “Institutul Regional pentru Cercetare, Educație și Transfer Tehnologic – Filiala Bihor” SRL Oradea
 • Hotărârea 969/2009 - Municipiul Oradea

  Pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice si a contributiei proprii in cadrul proiectului „Crearea unei infrastructuri de afaceri in municipiul Oradea si asigurarea cu utilitati publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea – Etapa 2” care va f
 • Hotărârea 968/2009 - Municipiul Oradea

  Pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice si a contributiei proprii in cadrul proiectului „Crearea unei infrastructuri de afaceri in municipiul Oradea și asigurarea cu utilitati publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea – Etapa 1” care
 • Hotărârea 967/2009 - Municipiul Oradea

  Privind desemnarea d-nei consilier local, Chereches Florica, din partea municipiului Oradea, ca partener de educatie, la Programul ECO- SCOALA, derulat in cadrul gradinitei cu program prelungit nr. 27 Oradea
 • Hotărârea 966/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Amenajare parcari si alei in zona str. Calugareni-str. Italiana”
 • Hotărârea 965/2009 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea si completarea Hotaririi Consiliului local al municipiului Oradea nr.1026/2007 pentru aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilitati la transportul public local de calatori pentru categoriile de persoane beneficiare din munici
 • Hotărârea 964/2009 - Municipiul Oradea

  privind obligatia asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav de a prezenta o data la doua luni un raport de activitate
 • Hotărârea 963/2009 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor masuri privind investitiile finantate din bugetul local si derulate de catre societatile comerciale si regiile autonome subordonate Municipiului Oradea
 • Hotărârea 962/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 si completarii listei de investitii pe anul 2009 la Regia Autonoma Oradea Transport Local
 • Hotărârea 961/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului Municipiului Oradea pe anul 2009
 • Hotărârea 960/2009 - Municipiul Oradea

  privind transferarea catre Zona Metropolitana Oradea a competentelor de realizare a activitatilor specifice derularii proiectului „Sistem de apa si apa uzata Oradea si Zona Metropolitana Oradea”
 • Hotărârea 959/2009 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei cu obiectivele de investitii la SC Electrocentrale Oradea SA pe anul 2009
 • Hotărârea 958/2009 - Municipiul Oradea

  privind amplasarea unui monument comemorativ in curtea Episcopiei Romano Catolice – str. Sirul Canonicilor,nr.7 - Oradea
 • Hotărârea 957/2009 - Municipiul Oradea

  privind amplasarea unui monument comemorativ in curtea Episcopiei Romano Catolice – str. Sirul Canonicilor,nr.7 - Oradea
 • Hotărârea 956/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa familiala P+M , str. Izvorului nr. 95F, nr. cad. 159037 si 159038 - Oradea
 • Hotărârea 955/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru construire case familiale S(D)+P+E+M si reglementarea accesului din drumul de exploatare agricola din zona fermelor Seleus - Nufarul in vederea asigurarii accesibilitatii la parcelele d
 • Hotărârea 954/2009 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Regulamentului privind desfasurarea activitatii de publicitate stradala in Oradea
 • Hotărârea 953/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte familiale, str. Nojoridului, nr.53, nr.cad.155999, 156000, 156001, 156002, 156003, 156004, 156005, 156006, 156007, 156008 - Oradea
 • Hotărârea 952/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire locuinte colective S+P+E, str. Alunei nr.8-10, nr.cad.4471/4 si 4471/5 - Oradea
 • Hotărârea 951/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Introducere in intravilan si parcelare teren pentru amplasare locuinte -Etapa II- str. Prunilor si strada laterala Prunilor, nr.cad.19286, 19287, 15784, 15782, 16444, 16446, 15785, 19284, 19285, 11796, 157258
 • Hotărârea 950/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Introducere teren in intravilan, parcelare teren pentru amplasare locuinte S(D)+P+E+M- str. Piersicilor, nr. cad. 15322, 15323, 15324, 15325, 15326, 15327, 15328, 15329, 15330 si 16070 - Oradea
 • Hotărârea 949/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire cladire spatii comerciale, birouri si locuinte, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr.9 , nr. cad. 17560 - Oradea
 • Hotărârea 948/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amenajare parcare, spatii verzi, amenajare accese si construire hala acoperita, str. Nojoridului – str. Atelierelor, nr.cad. 1576, nr.cad. 6960, nr.cad. 6961, nr.cad. 1206/2, nr.cad. 1206/4, nr.cad. 1206/
 • Hotărârea 947/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan pentru construire doua case familiale S(D)+P+E(M), str.Padurii f.n., nr.cad. 548 si 549 – Oradea
 • Hotărârea 946/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa familiala P+M si imprejmuire teren, str. Caisilor nr. 7, nr. cad. 156938 - Oradea
 • Hotărârea 945/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 1.961 mp. teren cu constructie, reprezentind “Centrul ingrijire copii”, situat in Oradea Piata 1 Decembrie nr. 9
 • Hotărârea 944/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea efectuarii unui schimb de teren afectat de traseul drumului de centura, intre Consiliul Local al Municipiului Oradea si dl. Bran Dimitrie
 • Hotărârea 943/2009 - Municipiul Oradea

  privind avizarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 10035 in suprafata de 1.969 mp. reprezentind “Teatrul de Stat” Oradea
 • Hotărârea 942/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de lotizare a suprafetei de 7171 mp teren identificat cu nr. cadastral 14001 inscris in C.F.159111 Oradea, reprezentind teren proprietatea Municipiului Oradea, situat in Or
 • Hotărârea 941/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei doamnei Costrut Carmen Maria reprezentind suprafata de 16 mp. teren identificat cu nr. cadastral 154029 inscris in C.F. 154029 Oradea, situat in Oradea zona str. Aurel Covaci, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 940/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei doamnei Craciun Maria si a domnului Kovacsinszki Vasile Iuliu, reprezentind cotele ideale detinute din suprafata totala de 60 mp. teren identificat cu nr. cadastral 158068 inscris in C.F. 158068 Oradea, situat in Oradea zon
 • Hotărârea 939/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transmiterii in proprietate fara plata a terenului inscris in C.F. 159268 Oradea cu nr. cadastral 159268 in suprafata de 612 mp. in favoarea Bisericii Penticostale “Filadelfia” situat in Oradea str. Ana Ipatescu nr.11
 • Hotărârea 938/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu suprafata de 382 mp teren constituit din nr. topo. 8376/1 inscris in CF 1284 Oradea si 8197/80 inscris in CF 3174 Oradea si darea acordului de principiu in vederea vi
 • Hotărârea 937/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Mardale Adrian Vasile si sotia Mardale Mihaela Eleonora reprezentind suprafata de 21 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20871, inscris in C.F. 95522 Oradea, situat in Oradea str. Padurii, cu destinatia de “drum public
 • Hotărârea 936/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Tarau Adrian Nicolae reprezentind suprafata de 150 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20804, inscris in C.F. 154362 Oradea, situat in Oradea str. Rimler Karoly, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 935/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Buda Francisc iosif si sotia Buda Georgina reprezentind suprafata de 74 mp. teren identificat cu nr. cadastral 152293, inscris in C.F. 152293 Oradea, situat in Oradea str. Piatra Craiului, cu destinatia de “drum public
 • Hotărârea 934/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Dulca Gheorghe si sotia Dulca Floare, reprezentind suprafata de 34 mp. teren identificat cu nr. cadastral 156072 inscris in C.F. 156072 Oradea, situat in Oradea zona str. Facliei, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 933/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Silaghi George si sotia Silaghi Alexandra Alina, reprezentind suprafata de 75 mp. teren identificat cu nr. cadastral 159196 inscris in C.F. 159196 Oradea, situat in Oradea str. Dinicu Golescu, cu destinatia de “drum publi
 • Hotărârea 932/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Axinte Viorel si sotia Axinte Mariana Veronica, reprezentind suprafata de 91 mp. teren identificat cu nr. cadastral 158131 inscris in C.F. 158131 Oradea, situat in Oradea zona str. Merilor, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 931/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea efectuarii unui schimb de teren afectat zona carosabila a str. Vasile Conta, intre Consiliul Local al Municipiului Oradea si Asociatia ”Centrul Crestin Betania”
 • Hotărârea 930/2009 - Municipiul Oradea

  privind completarea Hotaririi Consiliului Local Oradea nr. 887/29.10.2009 cu un nou articol, pentru aprobarea deschiderii de noi Carti Funciare pentru Loturile constituite prin dezmembrarea suprafetei de 6.640 mp. teren identificat cu nr. cadastral 3330 i
 • Hotărârea 929/2009 - Municipiul Oradea

  privind completarea Hotaririi Consiliului Local Oradea nr. 753/31.08.2009 cu un nou articol, pentru aprobarea deschiderii de noi Carti Funciare pentru Loturile constituite prin dezmembrarea suprafetei de 1.212.900 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15
 • Hotărârea 928/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, teren cu suprafata de 12 mp, situat in Oradea, str. Nufarului, FN si concesionarea directa a suprafetei de 12 mp teren in favoarea SC Electrica SA
 • Hotărârea 927/2009 - Municipiul Oradea

  privind completarea Hotaririi Consiliului Local Oradea nr. 840/15.10.2009 cu un nou articol, pentru aprobarea deschiderii de noi Carti Funciare pentru Loturile constituite prin dezmembrarea suprafetei de 746.888 mp. teren identificat cu nr. cadastral 1595
 • Hotărârea 926/2009 - Municipiul Oradea

  privind completarea Hotaririi Consiliului Local Oradea nr. 825/28.09.2009 cu un nou articol, pentru aprobarea deschiderii de noi Carti Funciare pentru Loturile constituite prin dezlipirea suprafetei de 13.686 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9196/1
 • Hotărârea 925/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Programului de activitati pentru luna decembrie 2009 in Oraselul Copiilor
 • Hotărârea 924/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea achitarii cotelor parti pentru reparatiile necesare la imobilul situat in Cuza Voda nr. 17
 • Hotărârea 923/2009 - Municipiul Oradea

  privind evacuarea pe cale administrativa a numitilor: KEREZSI RUDOLF, VASILOVICI SIMONA, VASILOVICI CLAUDIA si KAJCZA MELINDA si a familiilor acestora, persoane care ocupa in mod abuziv, fara forme legale, locuinta fond de stat situata in Oradea, str. Au
 • Hotărârea 922/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri administrative de modificare si completare a Regulamentului cadru de Organizare si Functionare a blocului de tip camin din Oradea, str. Atelierelor, nr. 13, aflat in proprietate si administrat de Consiliului Local al Municip
 • Hotărârea 921/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea efectuarii unui schimb de proprietati imobiliare intre municipiul Oradea si Birau Ioan Gheorghe - Birau Natalia.
 • Hotărârea 920/2009 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotaririi Consiliului local al municipiului Oradea nr. 128/26.02.2009 privind aprobarea unor masuri administrative pentru spatiile cu alta destinatie decit aceea de locuinta, aflate in administrarea Administratiei Imobiliare Oradea de
 • Hotărârea 919/2009 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Master Planului privind reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice in cadrul programului Asistenta
 • Hotărârea 918/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 29 octombrie 2009
 • Hotărârea 917/2009 - Municipiul Oradea

  privind constatarea incetarii de drept prin demisie, a mandatului de consilier in cadrul Consiliului local al municipiului Oradea al d-lui Zbucea Rares Florin
 • Hotărârea 916/2009 - Municipiul Oradea

  privind unele masuri pentru aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii „Implementarea de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband pentru Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” - Oradea” de catre Municipiul Oradea precum
 • Hotărârea 915/2009 - Municipiul Oradea

  privind unele masuri pentru aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii „Implementarea de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband pentru Spitalul de Pneumoftiziologie - Oradea” de catre Municipiul Oradea precum si aprobarea supor
 • Hotărârea 914/2009 - Municipiul Oradea

  privind unele masuri pentru aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii „Implementarea de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband pentru Spitalul Clinic de Obstretica Ginecologie - Oradea” de catre Municipiul Oradea precum si apr
 • Hotărârea 913/2009 - Municipiul Oradea

  privind unele masuri pentru aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii „Implementarea de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband pentru Spitalul Clinic de Neurologie si Psihiatrie - Oradea” de catre Municipiul Oradea precum si a
 • Hotărârea 912/2009 - Municipiul Oradea

  privind unele masuri pentru aprobarea realizarii obiectivului de investitii „Extindere Sistem Informatic Geospatial (GIS)” al Primariei Municipiului Oradea precum si elaborarii studiului de fezabilitate si contractarii serviciilor si activitatilor de cons
 • Hotărârea 911/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participarii Municipiului Oradea, aprobarea contributiei proprii si a suportarii cheltuielilor neeligibile in cadrul proiectului „Reabilitarea Liceului Teologic Greco – Catolic Oradea” care va fi depus in cadrul Programului Operational
 • Hotărârea 910/2009 - Municipiul Oradea

  privind preluarea in administrare a sectorului de drum care face legatura intre soseaua Borsului (E60) si strada Matei Corvin respectiv DN19 – Satu - Mare, in lungime totala de 1,5 km si o latime de 12 m, pe o perioada de 30 de ani.
 • Hotărârea 909/2009 - Municipiul Oradea

  Pentru aprobarea Regulamentului de organizare a transportului greu pe raza municipiului Oradea
 • Hotărârea 908/2009 - Municipiul Oradea

  privind scutirea de la plata a taxelor pentru obtinerea avizelor si acordurilor aferente obiectivelor de investitii de utilitate publica realizate de municipiul Oradea
 • Hotărârea 907/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, teren cu suprafata de 18137 mp, situat in Oradea, sos. Borsului, langa Statia de Epurare, reprezentand proprietate privata a Companiei de Apa Oradea
 • Hotărârea 906/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea municipiului Oradea a suprafetei de 1.100 mp., teren identificat cu nr. topo 1138/14 inscris in C.F. 2315 Episcopia Bihor, reprezentand teren public situat in Oradea, zona Episcopia Bihor
 • Hotărârea 905/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 1249 mp., reprezentand teren cu constructii situat in Oradea str. Alexandru Cazaban / str. Ovid Densusianu, F.N.
 • Hotărârea 904/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Zglimbe Petru, reprezentand suprafata de 16 mp. teren identificat cu nr. cadastral 159133 inscris in C.F. 159133 Oradea, situat in Oradea str. Fagetului, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 903/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 62.872 mp., situat in Oradea str. Matei Corvin FN, reprezentind teren ocupat de Halda de Deseuri a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 902/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 20.608 mp., situat in Oradea str. Matei Corvin FN, reprezentand teren ocupat de Halda de Deseuri a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 901/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 21.565 mp., situat in Oradea str. Matei Corvin FN, reprezentand teren ocupat de Halda de Deseuri a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 900/2009 - Municipiul Oradea

  privind avizarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 4.245 mp. teren, in vederea realizarii unui Centru de comanda – Aparare impotriva inundatiilor – in cadrul proiectului Sistem Informational pentru Managementul Integrat a
 • Hotărârea 899/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 471 mp., reprezentand teren cu casa colectiva compusa din trei apartamente si teren aferent, situat in Oradea, str. Crinului nr. 9
 • Hotărârea 898/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 112 mp., reprezentand teren situat in Oradea str. Valea Frumoasa, F.N.
 • Hotărârea 897/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 343 mp., reprezentand teren situat in Oradea str. Stejarului, F.N.
 • Hotărârea 896/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 121 mp., reprezentand teren cu cladire (Punct termic nr.108) situat in Oradea str. Dacia
 • Hotărârea 895/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea publica a municipiului Oradea a suprafetei totale de 5.766 mp. teren situat in Oradea, str. Ialomitei - str. C-tin Noica, in vederea amenajarii de parcari auto
 • Hotărârea 894/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea numirii reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Oradea in comisia de efectuarea cercetarilor prealabile privind declararea de catre Consiliul Judetean a cauzei de utilitate publica pentru realizarea de investitii de interes lo
 • Hotărârea 893/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafetei de 5940 mp teren identificat cu nr. cadastral 154817 inscris in C.F.154817 Oradea, reprezentand teren proprietatea Municipiului Oradea, situat i
 • Hotărârea 892/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, teren cu suprafata de 15 mp, situat in Oradea, str. Rimler Karoly, FN si concesionarea directa a suprafetei de 15 mp teren in favoarea SC Electrica SA
 • Hotărârea 891/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui, Polman Calin si sotia Polman Carmen reprezentand suprafata de 120 mp. teren identificat cu nr. cadastral 6518/24 inscris in C.F. 56315 Oradea, situat in Oradea str., Graurilor colt cu str.Rimley Karoly cu destinatia de
 • Hotărârea 890/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Bodog Florian Doru si sotia Bodog Mihaela Marilena, reprezentand suprafata de 62 mp. teren identificat cu nr. cadastral 154493 inscris in C.F. 154493 Oradea, situat in Oradea zona str. Nufarului, cu destinatia de “drum pu
 • Hotărârea 889/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Gligor Dorin Nicolae si sotia Gligor Leontina si a d-lui Porcar Eugen, reprezentand suprafata totala de 80 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 158716 si 158690 inscrise in C.F. 158716 si 158690 Oradea, situat in Orade
 • Hotărârea 888/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafetei de 10.553 mp teren identificat cu nr. cadastral 3073 inscris in C.F.NDF 9605 Oradea, reprezentand teren proprietatea Municipiului Oradea, situat
 • Hotărârea 887/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafetei de 6.640 mp. teren cu constructii identificat cu nr. cadastral 3330 inscris in CF 150964 Oradea, situat in Oradea str. Cosminului nr. 1 si dimin
 • Hotărârea 886/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 42 mp din nr. cadastral 2313 inscris in CF Convertit 158952 Oradea, situat in Oradea, str. Transilvaniei nr. 35, in favoarea SC Astor Impex SRL
 • Hotărârea 885/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 94 mp din nr. cadastral 10636 inscris in CF NDF 10177 Oradea, situat in Oradea, str. Aleea Strandului in favoarea SC Calipso SA
 • Hotărârea 884/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, a statului de functii si numarului de personal ale ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile incepand cu data de 30 OCTOMBRIE 2009
 • Hotărârea 883/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea incetarii acordului de parteneriat incheiat intre Administratia Sociala Comunitara Oradea si Fundatia Consistoria Efrem Beniamin, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 932 din 21 decembrie 2006, incepand cu data de 30.10.2009
 • Hotărârea 882/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului de Ingrijire si Educatie Timpurie aflat in structura Administratiei Sociale Comunitare Oradea
 • Hotărârea 881/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat intre Administratia Sociala Comunitara Oradea si Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Senzoriala, pentru dezvoltarea serviciilor de asistenta psihopedagogica pentru un numar maxim de 12 copii proven
 • Hotărârea 880/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de achizitie rezultat din negocierea directa a terenului identificat nr. cadastral 20800 inscris in CF 95524 Oradea, in suprafata de 193 mp situat in Oradea, str. Sovata
 • Hotărârea 879/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire piata privata agroalimentara, depozite frigorifice si reglementare acces, str. Ogorului intersectie cu str. Apateului, nr. cad. 11443, 20259, 20260, 20261, 10569, 157545 - Oradea
 • Hotărârea 878/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vanzare rezultat din negocierea directa a terenului identificat nr. topo 9717/1 inscris in CF 16003 Oradea, in suprafata de 62 mp situat in Oradea, str. Alexandru Roman nr. 2, in favoarea d-nei Osvat Mariana Gabriela
 • Hotărârea 877/2009 - Municipiul Oradea

  privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 373/24.04.2008 pentru darea acordului de principiu privind lista cu denumiri de strazi ce urmeaza a fi atribuite unor strazi nou create in municipiul Oradea
 • Hotărârea 876/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale, str. Adevarului, nr.131, nr.cad.159213 -:-159224 - Oradea
 • Hotărârea 875/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire trei case familiale S(D)+P+E(+M) cu garaje aferente, imprejmuire teren si reglementare acces, strada Dimitrie Anghel f.n., nr. cad. 20846, 20855, 11463 – Oradea
 • Hotărârea 874/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire complex comercial - Hypermarket, cladiri cu spatii pentru servicii, birouri si hotel, cu parcaje aferente si amenajare acces in incinta, Soseaua Borsului nr. 6 – Km3, nr. cad. 10044 si 19250- Orad
 • Hotărârea 873/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare statie sortare balast, drumul Santaului, nr. cad. 17589, Oradea
 • Hotărârea 872/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare si construire hale S+P+E cu destinatia de spatii de productie, depozitare, creatie, modelare, prezentare, desfacere, promovare si prestari servicii cu spatii tehnice si spatii de parcare aferent
 • Hotărârea 870/2009 - Municipiul Oradea

  privind delegarea atributiei de coordonare a activitatii specifice Directiei de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 869/2009 - Municipiul Oradea

  privind modificarea componentei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice, stabilita potrivit Hotararii Consiliului Local nr. 91/2009 privind constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice
 • Hotărârea 868/2009 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea unor masuri pentru inchirierea proprietatii imobiliare situate in Oradea, str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 2, unde isi desfasoara activitatea Gradinita de Copii nr. 1
 • Hotărârea 867/2009 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea unor masuri pentru inchirierea proprietatii imobiliare situate in Oradea, str. Primariei, nr. 13, imobil in care isi desfasoara activitatea Grupul Scolar Vasile Voiculescu
 • Hotărârea 866/2009 - Municipiul Oradea

  privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 2 ani, a spatiului situat Oradea, Piata Ferdinand, nr. 6, in favoarea institutiei de cultura „Teatrul de Stat Oradea”
 • Hotărârea 865/2009 - Municipiul Oradea

  privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 2 ani, a spatiului situat in Oradea, str. Octavian Goga nr.4 in favoarea Administratiei Sociale Comunitare Oradea
 • Hotărârea 864/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea notificarii in vederea rezilierii sau neprelungirii (dupa caz) contractelor de inchiriere/de comodat a ONG-urilor, artistilor, artistilor plastici, pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta, aflate in administrarea Admin
 • Hotărârea 863/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vanzare rezultat din negocierea directa a terenului identificat nr. topo 711/2 inscris in CF 72991 Oradea, in suprafata de 42 mp situat in Oradea, str. Ady Endre nr. 29, in favoarea d-lui Buciu-Zaharias Daniel
 • Hotărârea 862/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vanzare rezultat din negocierea directa a terenului identificat nr. cadastral 21047 inscris in CF 95507 Oradea, in suprafata de 26 mp situat in Oradea, str. Al. Vlahuta nr. 25, in favoarea d-lui Sallay Valeriu si sotia Sallay
 • Hotărârea 861/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vanzare rezultat din negocierea directa a terenului identificat nr. cadastral 12227 inscris in CF 90201 Oradea, in suprafata de 24 mp situat in Oradea, str. Mihai Viteazul nr. 15, in favoarea lui Varva Calin-Ioan si Carp Grat
 • Hotărârea 860/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vanzare rezultat din negocierea directa a terenului identificat nr. topo 5095/1 inscris in CF 75482 Oradea, in suprafata de 3,3 mp situat in Oradea, str. Luminitei, in favoarea d-nului Stet Gheorghe Codrin
 • Hotărârea 859/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, a statului de functii pentru functiile contractuale si a numarului de personal contractual din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea, incepand cu data de 01.11.2009
 • Hotărârea 858/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate pentru proiectul de investitii ”Sistem Informatic Integrat la nivelul Zonei Metropolitane Oradea pentru oferirea de servicii relational-comunitare cetatenilor si institutiilor”
 • Hotărârea 857/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului Municipiului Oradea pe anul 2009
 • Hotărârea 856/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local nr.707/2009 privind aprobarea unor masuri privind activitatea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat - gradinite din Municipiul Oradea.
 • Hotărârea 855/2009 - Municipiul Oradea

  privind derularea de catre SC Electrocentrale Oradea SA a unor operatiuni de tranzactionare de certificate de emisii de gaze cu efect de sera in vederea asigurarii resurselor financiare pentru achizitionarea necesarului de pacura pentru iarna 2009-2010
 • Hotărârea 854/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reducerii impozitului pe cladire datorat bugetului local pe anul 2009, cu suma de 49.394,46 lei aferent investitiei realizata de catre S.C.POWER TRADE SRL in Oradea str. Suisului nr.10
 • Hotărârea 853/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reducerii impozitului pe cladire datorat bugetului local pe anul 2009, cu suma de 1.648,92 lei aferent investitiei in valoare de 2.826.734 lei, (677.289 euro) realizata de catre S.C.MASTER SA in Oradea str. Borsului nr.19
 • Hotărârea 852/2009 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010
 • Hotărârea 851/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 15 octombrie 2009
 • Hotărârea 850/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 28 septembrie 2009
 • Hotărârea 849/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea structurii personalului nedidactic din învatamintul preuniversitar de stat din Municipiul Oradea pentru anul 2009-2010
 • Hotărârea 848/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea realizarii investitiei “Reabilitare traseu conducta DN 125 sonda 1717- statie Geotermala IoSia Nord” de catre SC Transgex SA, asociat administrator în cadrul asocierii “Geoterm”
 • Hotărârea 847/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri Si Cheltuieli pe anul 2009 la Regia Autonoma Oradea Transport Local
 • Hotărârea 846/2009 - Municipiul Oradea

  privind majorarea patrimoniului Regiei Autonome Oradea Transport Local prin aportul în numerar al Municipiului Oradea cu destinatia achizitionarii a 40 de autobuze Si modificarea listei de investitii la RA OTL
 • Hotărârea 845/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea preluarii în proprietatea privata a Municipiului Oradea a unui bun aflat pe terenul administrat de SC Eurobusiness Parc Oradea SRL
 • Hotărârea 844/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului Municipiului Oradea pe anul 2009
 • Hotărârea 843/2009 - Municipiul Oradea

  privind alocarea sumei de 1.500 lei în favoarea Asociatiei Nevazatorilor din Rominia, Filiala Interjudeteana Bihor-Salaj, în vederea organizarii celei de-a 18-a editii a maratonului cultural-sportiv “Saptamina bastonului alb” în perioada 12.10.2009 - 18.
 • Hotărârea 842/2009 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Caietului de sarcini întocmit în vederea executarii lucrarilor de cadastru Si topografie aferente magistralei de termoficare M2
 • Hotărârea 841/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui act aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune, nr.106.588 / 22.01.2008, pentru modificarea frecventei salubrizarii statiilor de tramvai s
 • Hotărârea 840/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament Si delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafetei de 746.888 mp. teren identificat cu nr. cadastral 159537 înscris în CF 159537 Oradea, teren situat în Parcul Industrial ”S.C. Eurobusiness Parc
 • Hotărârea 839/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament Si delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafetei de 154.147 mp. teren identificat nr. cadastral 2378 înscris în CF 150225 Oradea (provenita din conversia de pe hirtie a C.F.ndf 2242 Oradea), te
 • Hotărârea 838/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de Organizare Si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 837/2009 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitii „Amenajare Parc Salca - Oradea”.
 • Hotărârea 836/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Parcelare, desecare si amenajare teren de 10 ha pentru extinderea Cimitirului Municipal”
 • Hotărârea 835/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii „Amenajare alei in zona strazilor Corneliu Coposu-Parcul Linistii-Lacul Rosu”
 • Hotărârea 834/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru un numar de 9 blocuri de locuinte cuprinse in ,,Programul Local al municipiului Oradea de reabilitare termica a blocurilor de locuinte pe anul 2009”
 • Hotărârea 833/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea liniilor de subventionare prioritare in domeniul asistentei sociale si a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor care solicita subventie, pe anul
 • Hotărârea 832/2009 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea listei cu obiectivele de investitii la R.A.P.A.S. Oradea pe anul 2009
 • Hotărârea 831/2009 - Municipiul Oradea

  privind asigurarea serviciilor de transport pentru Clubul Sportiv Municipal Oradea.
 • Hotărârea 830/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Pietei Obor Oradea.
 • Hotărârea 829/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea numarului de posturi nedidactice in invatamintul preuniversitar de stat din Municipiul Oradea, pentru anul scolar 2009-2010
 • Hotărârea 828/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe cladiri, pentru investitii de natura locuintelor (Blocul 1) cu o valoare contabila de 2.243.457 lei si neaprobarea scutirii la plata impozitului pe cladire pentru blocul nr.2 cu o valoare contabila de
 • Hotărârea 827/2009 - Municipiul Oradea

  privind modificarea componentei Consiliului de administratie de la S.C. Compania de Apa S.A. Oradea aflata sub autoritatea consiliului local.
 • Hotărârea 826/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 390 mp, reprezentind teren si cladire, situat in Oradea, str. Louis Pasteur, nr. 42.
 • Hotărârea 825/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafetei de 13.686 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9196/1 inscris in C.F.ndf 11625 Oradea, situat in Oradea str. Strandului nr. 11 reprezentind Bazi
 • Hotărârea 824/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planurilor de amplasament si delimitare a imobilelor, teren cu suprafetele de 1.336 mp, 125 mp, 490 mp si respectiv 5.000 mp., situate in Oradea, str. Facliei, si concesionarea directa a suprafetei totale de 6.951 mp teren, situat in
 • Hotărârea 823/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Acordului de colaborare in vederea realizari proiectului „Pod rutier peste Crisul Repede”, care urmeaza a fi incheiat intre municipiul Oradea si SC Macio SRL
 • Hotărârea 822/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire Hotel 2S+P+M+8E+spatii tehnice, Centru de agrement 3S+P+4E, amenajare Zona de agrement (terenuri de sport, plaja artificiala, beach-bar si spatii tehnice), construire Pod rutier peste riul Crisul R
 • Hotărârea 821/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Racz Florin Doru si Racz Dorina, reprezentind suprafata de 87 mp. teren identificat cu nr. cadastral 158164 inscris in C.F. 158164 Oradea, situat in Oradea zona str. Raspintiilor, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 820/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 250 mp. teren identificat cu nr. cadastral 151665 inscris in C.F. 151665 Oradea, situat in Oradea str. George Bacaloglu nr. 49 in favoarea d-nei Basceanu Mihaela.
 • Hotărârea 819/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Indries Petru si sotia Indries Georgeta Mariana reprezentind suprafata de 80 mp. teren identificat cu nr. cadastral 155931, inscris in C.F. 155931 Oradea, situat in Oradea str. Ciresilor nr.61, cu destinatia de “drum p
 • Hotărârea 818/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 47 mp si concesionarea directa a suprafetei de 47 mp. teren, situat in Oradea, str. Moldovei, nr. 3 reprezentind extindere la constructia existenta, in favoarea S.C. Ar
 • Hotărârea 817/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Magui Gabriel si sotia Magui Mihaela Ionela, reprezentind suprafata de 55 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18468 inscris in C.F. 91009 Oradea, situat in Oradea str. Visinilor, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 816/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Miklo Istvan Ferencz si sotia Miklo Maria Magdalena, reprezentind suprafata de 164 mp. teren identificat cu nr. cadastral 157296 inscris in C.F. 157296 Oradea, situat in Oradea str. Podgoria, cu destinatia de “drum public
 • Hotărârea 815/2009 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vinzarea prin licitatie publica cu strigare a imobilului - Piata Agroalimentara „Iosia” - situat in Oradea, Str. Al. Cazaban, in vederea intocmirii documentatiei de urbanism, a documentatiei cadastrale si a doc
 • Hotărârea 814/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 2.474 mp. teren ocupat de parcare si restaurant Mc Donald`s, situat in Oradea str. Nufarului f.n.
 • Hotărârea 813/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafetei de 4.321 mp. teren identificat cu nr. cadastral 2592 inscris in C.F.NDF 1944 Oradea, reprezentind teren proprietatea Municipiului Oradea, situat
 • Hotărârea 812/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor modificari in Acordul de colaborare nr.74278/17.07.2009 incheiat intre Primaria Municipiului Oradea si SC Geovi Com SRL
 • Hotărârea 811/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei S.C. LIDL ROMANIA S.C.S., reprezentind suprafata totala de 2.001 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 18626, 18627 si 18632 inscrise in C.F. 90668, 90669 si 90674 Oradea, situat in Oradea str. C-tin Brincoveanu / str. T. Vla
 • Hotărârea 810/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Bas Mircea Victor Eugeniu si sotia Bas Florina Mariana, reprezentind suprafata de 100 mp. teren identificat cu nr. cadastral 153999 inscris in C.F. 153999 Oradea, situat in Oradea str. Livezilor, cu destinatia de “drum pu
 • Hotărârea 809/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-nei Maier Maria Susana Elisabeta, reprezentind suprafata totala de 351 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 156034 si 156035 inscrise in C.F. 156034 si 156035 Oradea, situat in Oradea str. Emil Isac si str. Vasile Lucaciu,
 • Hotărârea 808/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Zifceac Ioan si sotia Zifceac Loredana Renata, reprezentind suprafata de 59 mp. teren identificat cu nr. cadastral 158110 inscris in C.F. 158110 Oradea, situat in Oradea str. Capsunilor, cu destinatia de “drum public”.
 • Hotărârea 807/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Blocau Sebastian Daniel si sotia Blocau Elena Daniela, si a d-lui Copaciu Adrian si sotia Copaciu Rodica, reprezentind suprafata de 62 mp. teren identificat cu nr. cadastral 153275 inscris in C.F. 153275 Oradea, situat in
 • Hotărârea 806/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea cumpararii de la d-l Ruge Viorel si sotia Ruge Floare Lucia a cotei de 180/258 mp teren inscris in CF nr. 74.579 Oradea cu nr. topo 7845/1 situat in Oradea, str. Cimpului in vederea reglementarii profilului stradal.
 • Hotărârea 805/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu suprafata de 525 mp teren constituit din nr. topo 9119/2 inscris in CF 7893 Oradea si darea acordului de principiu in vederea vinzarii prin negociere directa a cotei
 • Hotărârea 804/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transmiterii in proprietate, fara plata, a suprafetei de 1735 mp teren situat in Oradea, str. Teiului, nr. 67, inscris in CF 153280 Oradea cu nr. cadastral 153280, in favoarea Parohiei Ortodoxe Romine Oradea Tei.
 • Hotărârea 803/2009 - Municipiul Oradea

  privind modificarea si completarea Hotaririi Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.287 din 07.04.2008 pentru aprobarea unor masuri pentru asigurarea transparentei si eficientei achizitiilor publice si infiintarea Comisiei Municipale de Monitorizare
 • Hotărârea 802/2009 - Municipiul Oradea

  privind respingerea propunerii de notificare in vederea rezilierii sau neprelungirii (dupa caz) contractelor de inchiriere / de comodat a ONG-urilor, artistilor, artistilor plastici, pentru spatiile cu alta destinatie decit aceea de locuinta, aflate in ad
 • Hotărârea 801/2009 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluarii in folosinta gratuita a imobilului situat in Oradea, str. Cosminului, nr.1 proprietatea Fundatiei Casa Minunata si aprobarea unor masuri pentru dezvoltarea proiectului ”Centru de Zi pentru Copiii cu Dizabilitati”.
 • Hotărârea 800/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achitarii cotelor parti pentru reparatiile necesare la imobilul situat in Aleea Strandului nr. 6.
 • Hotărârea 799/2009 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotaririi Consiliului local al municipiului Oradea nr.371/2009 privind unele masuri pentru infiintarea “Centrului socio-medical multifunctional si de recuperare a persoanelor cu dizabilitati”.
 • Hotărârea 798/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa familiala in regim de inaltime Parter, etapa II- str. Adevarului nr. 51A, nr.cad.16961 si 16962 - Oradea
 • Hotărârea 797/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan pentru construire Centru Expozitional, Calea Aradului nr. 127P, DN 79 Oradea – Arad - front II, nr.cad. 13869, 13870, 13709, 13711, 19660, 19661 si 19945- Oradea
 • Hotărârea 796/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Lotizare teren pentru amplasarea locuinte si construire casa P+M, str. Vintului, nr.10/G, nr cad. 4336/1 -:- 4336/7 - Oradea
 • Hotărârea 795/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str. Renasterii, nr.44, nr. cad. 157691 - 157697, nr. cad. 157497 - 157505 - Oradea
 • Hotărârea 794/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan pentru parcelare teren si amplasare locuinte individuale, str. Branului, nr. cad. 154659 - Oradea
 • Hotărârea 793/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa familiala S+P+E, imprejmuire teren si reglementare acces, str. Piatra Craiului f.n., nr. cad. 152292 si 152293 - Oradea
 • Hotărârea 792/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinta familiala S+P+M cu garaj si reglementare acces, str. Apateului, nr. cad. 17943 si 17944- Oradea
 • Hotărârea 791/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinta familiala S+P+E(M), imprejmuire teren si reglementare acces, str. Nufarului nr.169/D, nr.cad.157912 si 157913 - Oradea
 • Hotărârea 790/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa familiala duplex P+M - Etapa II, str. Frunzisului nr.3 nr. cad. 11196 - Oradea
 • Hotărârea 789/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reparcelare lotizare existenta pentru amplasare locuinte individuale,str.I.P.Pincio – str. Tomas Morus, nr.cad. 153099, 153100, 153287, 153288, 152975, 152976,152977, 152978, 10059, 10062, 10064, 10065 – Orad
 • Hotărârea 788/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amenajare hotel in cladire existenta, str. Clujului nr.195, nr. cad. 5862 - Oradea.
 • Hotărârea 787/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare biserica crestina baptista, str. Timisoarei nr. 23, nr. cad. 5266/1, Oradea
 • Hotărârea 786/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire spalatorie auto, service auto si atelier vulcanizare cu birouri (S+)P+E, str. Ciheiului nr.48/A, nr. cad. 20602 - Oradea
 • Hotărârea 785/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Ansamblu de locuinte colective S+P+4E-5E cu parcaje la subsol si spatii cu alta destinatie la parter, str. Grigore Moisil nr.14, nr. cad. 7907/1 - Oradea
 • Hotărârea 784/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 14 septembrie 2009.
 • Hotărârea 783/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 31 august 2009.
 • Hotărârea 782/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, teren cu suprafata de 2.177 mp, situat in Oradea, str. Atelierelor
 • Hotărârea 781/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 4.563 mp. situat in Oradea, zona Sos. Borsului si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a suprafetei de 4.563 mp. teren, cu destinatia ”drum agricol”
 • Hotărârea 780/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea primirii in folosinta gratuita de catre Administratia Imobiliara Oradea a unui spatiu cu alta destinatie in vederea asigurarii functionarii Gradinitei nr. 36
 • Hotărârea 779/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea darii in folosinta gratuita a fostului pavilion OB 4 din cadrul Spitalului Clinic de Obstretica si Ginecologie Oradea, situat in Oradea str. Clujului nr. 50 in favoarea Universitatii Oradea – Facultatea de Medicina si Farmacie
 • Hotărârea 778/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea incheierii Acordului de Parteneriat intre Municipiul Oradea si Asociatia Down pentru implementarea proiectului „Reabilitare si extindere imobil, str. Louis Pasteur nr. 42, pentru Centrul de zi IEDERA, pentru copii cu sindrom Down” din Or
 • Hotărârea 777/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a contributiei proprii in cadrul proiectului „Reabilitare si extindere imobil, str. Louis Pasteur nr. 42, pentru Centrul de zi IEDERA, pentru copii cu sindrom Down” din Oradea care va fi depu
 • Hotărârea 776/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea incheierii Acordului de Parteneriat intre Municipiul Oradea si Administratia Sociala Comunitara Oradea pentru implementarea proiectului „Reabilitare, modernizare si extindere cladire in vederea amenajarii unui centru de reintegrare socia
 • Hotărârea 775/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participarii Municipiului Oradea, aprobarea contributiei proprii si a suportarii cheltuielilor neeligibile in cadrul proiectului „Complexul WELLNESS-TERMAL ”NYMPHAEA” Oradea care va fi depus in cadrul Programului Operational Regional (2
 • Hotărârea 774/2009 - Municipiul Oradea

  Pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a contributiei proprii in cadrul proiectului „Crearea unei infrastructuri de afaceri in municipiul Oradea și asigurarea cu utilitați publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea
 • Hotărârea 773/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea subventionarii de la bugetul local a costurilor de transport printr-o cursa regulata speciala pentru 15 elevi de la Liceul Teologic Romano- Catolic “Szent Laszlo” Oradea
 • Hotărârea 772/2009 - Municipiul Oradea

  Pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a contributiei proprii in cadrul proiectului „Crearea unei infrastructuri de afaceri in municipiul Oradea și asigurarea cu utilitați publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea
 • Hotărârea 771/2009 - Municipiul Oradea

  privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedintele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile septembrie, octombrie si noiembrie 2009
 • Hotărârea 770/2009 - Municipiul Oradea

  privind modificarea organigramei si a statului de functii la Clubul Sportiv Municipal Oradea, incepind cu data de 01.09. 2009
 • Hotărârea 769/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea, incepind cu data de 01.09.2009
 • Hotărârea 768/2009 - Municipiul Oradea

  privind modificarea titlului obiectivului „Infiintarea unui Centru Respiro in municipiul Oradea strada Garii nr. 2” in „Reabilitare, modernizare si extindere cladire in vederea amenajarii unui centru de reintegrare sociala”, precum si aprobarea participar
 • Hotărârea 767/2009 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Proiectului Tehnic si actualizarea bugetului proiectului „REABILITAREA LICEULUI TEOLOGIC REFORMAT "LORANTFFY ZSUZSANNA" ORADEA, si depunerea acestuia spre contractare catre Agentia de Dezvoltare Nord Vest
 • Hotărârea 766/2009 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Proiectului Tehnic si actualizarea bugetului proiectului „REABILITARE LICEU TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "SZENT LASZLO" ORADEA", si depunerea acestuia spre contractare catre Agentia de Dezvoltare Nord Vest
 • Hotărârea 765/2009 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Proiectului Tehnic si actualizarea bugetului proiectului „REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARI LA SCOALA CU CLASELE I-VIII AVRAM IANCU ORADEA” si depunerea acestuia spre contractare catre Agentia de Dezvoltare Nord Vest
 • Hotărârea 764/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea incheierii Acordului de Parteneriat intre Municipiul Oradea si Administratia Sociala Comunitara Oradea pentru implementarea proiectului „Reabilitare si modernizare Centrul de Cazare Temporara nr. 2” Oradea care va fi depus in cadrul Prog
 • Hotărârea 763/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea incheierii Acordului de Parteneriat intre Municipiul Oradea si Administratia Sociala Comunitara Oradea pentru implementarea proiectului „Reabilitare si modernizare Centrul de Cazare Temporara nr. 3” Oradea care va fi depus in cadrul Prog
 • Hotărârea 762/2009 - Municipiul Oradea

  Privind angajarea unui avocat in vederea reprezentarii intereselor Consiliului Local al municipiului Oradea in dosarul nr.1779/111/2009, aflat pe rolul Tribunalului Bihor.
 • Hotărârea 761/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii organigramei, a statului de functii si a numarului de personal al Politiei Comunitare a municipiului Oradea, incepind cu data de 01.09.2009
 • Hotărârea 760/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii Regulamentului privind Serviciile publice, parcurile si zonele verzi, norme specifice privind protectia mediului, aprobat prin Hotarirea Consiliului Local nr. 725/2006
 • Hotărârea 759/2009 - Municipiul Oradea

  privind preluarea dreptului de folosinta a bunurilor (terenurilor) aferente obiectivelor „Amenajare acces pietonal subteran, in prelungirea pasajului existent pentru a asigura legatura intre Piata Bucuresti si strada Ecaterina Teodoroiu- zona adiacenta a
 • Hotărârea 758/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “Reabilitarea liniilor de tramvai, curba Cele Trei Crisuri – Oradea 2009, Inlocuire schimbatoare de cale si incrucisari la intersectia dintre strazile Decebal si Stadionului si inlocuire sch
 • Hotărârea 757/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru un numar de blocuri de locuinte cuprinse in ,,Programul Local al municipiului Oradea de reabilitare termica a blocurilor de locuinte pe anul 2010,,
 • Hotărârea 756/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea „PROGRAMULUI LOCAL MULTIANUAL DE REABILITARE TERMICA BLOCURI DE LOCUINTE PE ANUL 2010 PENTRU MUNICIPIUL ORADEA”
 • Hotărârea 755/2009 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si canalizare in municipiul Oradea
 • Hotărârea 754/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Bogdan Petru si sotia Bogdan Maria reprezentind suprafata de 8 mp. teren identificat cu nr. cadastral 155101, inscris in C.F. 155101 Oradea, situat in Oradea str. Ciresilor, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 753/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafetei de 1.212.900 mp. teren identificat cu nr. cadastral 155090 inscris in CF 155090 Oradea, reprezentind Parcul Industrial S.C. Eurobussines Parc Or
 • Hotărârea 752/2009 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru vinzarea prin licitatie publica cu strigare a suprafetei de 158 mp teren identificat cu nr. cadastral 13532 inscris in CF 95544 Oradea, situat in Oradea str. Podgoria
 • Hotărârea 751/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vinzarii prin licitatie publica cu strigare a suprafetei de 190 mp teren identificat cu nr. cadastral 13531 inscris in CF 95538 Oradea, situat in Oradea str. Podgoria
 • Hotărârea 750/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Mihut Adrian Florin, reprezentind suprafata totala de 33.631 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 152937, 152941, 152862, 152830, 151561, 20861, 20858 si 151418 Oradea inscrise in C.F. 152937, 152941, 152862, 152830, 1
 • Hotărârea 749/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Bota Alexandru Traian Daniel si sotia Bota Laura Corina, reprezentind suprafata totala de 56 mp. teren identificat cu nr. cadastral 156329 inscris in C.F. 156329 Oradea, situat in Oradea zona str. Nufarului, cu destinatia
 • Hotărârea 748/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Toca Ioan Dorel si sotia Toca Anca Corina, reprezentind suprafata totala de 22 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20747, inscris in C.F.151555 Oradea, situat in Oradea str. Dimitrie Anghel, cu destinatia de “drum
 • Hotărârea 747/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Pantis Aron si sotia Pantis Maria, reprezentind suprafata totala de 63 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 155414 si 155425 inscrise in C.F. 155414 si 155425 Oradea, situat in Oradea str. Strugurilor, cu destinatia de
 • Hotărârea 746/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Schmidt Ferencz si sotia Schmidt Gyonghike, reprezentind suprafata de 1.266 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20019 inscris in C.F. 153877 Oradea, situat in Oradea zona str. Nufarului, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 745/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Urda Gabriel si a d-lui Dobrai Zsolt Zoltan, reprezentind suprafata de 2.440 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 19131 si 19148 inscrise in C.F. 93203 si 93220 Oradea, situat in Oradea zona str. Nojoridului, cu destin
 • Hotărârea 744/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Martin Bogdan, reprezentind suprafata de130 mp. teren identificat cu nr. cadastral 156889, inscris in CF nr. 156889 - Oradea, situat in Oradea, str. Camil Petrescu, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 743/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 651 mp, reprezentind casa colectiva cu doua corpuri de cladire si sapte apartamente cu teren aferent, situat in Oradea, str. Mihai Pavel, nr. 21
 • Hotărârea 742/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 612 mp. constituit din nr. topo 8947/2 teren situat in Oradea str. Ana Ipatescu, nr.11, detinut in folosinta gratuita de Biserica Penticostala nr. 7 „Filadelfia”
 • Hotărârea 741/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu suprafata de 401 mp teren constituit din nr. topo. 8428/13 si 8428/19 inscris in CF 8337 respectiv 3174 Oradea si darea acordului de principiu in vederea vinzarii
 • Hotărârea 740/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu suprafata de 12 mp, constituit din nr. topo.533/23, inscris in CF nr. 13025 Oradea, situat in Oradea, B-dul Gen. Gh. Magheru, nr.17 si concesionarea directa a suprafet
 • Hotărârea 739/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului in suprafata de 30 mp constituit din nr. topo 1892/1 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 30 mp teren, situat in Oradea, Bd. Decebal, nr. 8, ocupat de extindere la constructi
 • Hotărârea 738/2009 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de transmitere in folosinta gratuita a terenului inscris in C.F. 152565 Oradea cu nr. cadastral 152565 Oradea cu suprafata de 615 mp., situat in Oradea str. Izvorului in favoarea Parohiei Ortodoxe Romane “Inaltarea Domnului”
 • Hotărârea 737/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transmiterii in proprietate fara plata a terenului inscris in C.F.88914 Oradea cu nr. cadastral 14728 in suprafata de 1462 mp, in favoarea Bisericii Ortodoxe Romine Nufarul situat in Oradea str. Nufarului nr. 65
 • Hotărârea 736/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu suprafata de 695 mp. teren constituit din nr. topo 5013/2 si 5016/11 inscris in CF nr. 3174 Oradea si darea acordului de principiu in vederea vinzarii prin negociere
 • Hotărârea 735/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului in suprafata de 75 mp si majorarea suprafetei concesionate cu 31 mp teren, reprezentind extindere la constructia existenta si terasa acoperita, situata in Oradea, Str. Mihail Sadoveanu,
 • Hotărârea 734/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planurilor de amplasament si delimitare a corpurilor de proprietate cu suprafata de 126 mp. si 245 mp. teren constituite din nr. topo 6456/9 inscris in CF nr. 153578 - Oradea si darea acordului de principiu in vederea vinzarii prin n
 • Hotărârea 733/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului in suprafata de 7 mp si concesionarea suprafetei de 7 mp teren, situat in Oradea, Str. Transilvaniei, nr. 4, reprezentind extindere la constructia existenta, in favoarea S.C. Nives Impex
 • Hotărârea 732/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea publica a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. topo 3144/3, 3144/123 si 3144/102/A inscrise in CF 181 si respectiv 1672 Sintandrei, situat in Oradea, str. O. Densusianu
 • Hotărârea 731/2009 - Municipiul Oradea

  privind modificarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal al Directiei de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Oradea, incepind cu data de 01. 10. 2009
 • Hotărârea 730/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, a statului de functii si numarului de personal ale ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile incepind cu data de 1 SEPTEMBRIE 2009
 • Hotărârea 729/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat intre Asociatia Down Oradea, Primaria municipiului Oradea, ECDL Rominia SA, CN „Mihai Eminescu”, LIT „Onisifor Ghibu”, LT „Emanuel” Oradea, Asociatia „instruIT”, pentru implementarea proiectului „Prieten
 • Hotărârea 728/2009 - Municipiul Oradea

  aprobarea modificarii si completarii Hotaririi Consiliului local al municipiului Oradea nr. 811/2006 pentru aprobarea Acordului de parteneriat intre Administratia Sociala Comunitara Oradea, Fundatia Evanghelica Alsterdorf si Asociatia Handicapatilor Psih
 • Hotărârea 727/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat intre Administratia Sociala Comunitara Oradea si Fundatia “Viata Noua pentru Copii” Oradea pentru protectia drepturilor copilului aflat in dificultate, cu domiciliul in municipiul Oradea
 • Hotărârea 726/2009 - Municipiul Oradea

  privind alocarea unei sume in favoarea Asociatiei SOS Autism Bihor, necesara evaluarii complexe a 20 de copii diagnosticati cu tulburari din spectrul autist
 • Hotărârea 725/2009 - Municipiul Oradea

  Pentru aprobarea unor masuri privind ducerea la indeplinire a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizata
 • Hotărârea 724/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea efectuarii unui schimb de proprietati imobiliare intre Municipiului Oradea si SC Costion SRL
 • Hotărârea 723/2009 - Municipiul Oradea

  privind completarea listei spatiilor avind destinatia de cabinete medicale sau activitati conexe actului medical aflate in proprietatea Municipiului Oradea, supuse vinzarii conform OUG 68/2008
 • Hotărârea 722/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procedurii de achizitionare a constructiilor reprezentind garaje situate pe terenurile proprietatea municipiului Oradea sau a Statului Roman concesionate persoanelor fizice sau juridice
 • Hotărârea 721/2009 - Municipiul Oradea

  privind achizitionarea proprietatii imobiliare situate in Oradea, Str. Mihai Viteazul nr.6, inscris in CF nr.77765 Oradea
 • Hotărârea 720/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizarii listei spatiilor comerciale si de prestari servicii aflate in proprietatea Statului Romin si administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea care fac obiectul vinzarii in baza prevederilor Legii nr. 550/2002
 • Hotărârea 719/2009 - Municipiul Oradea

  privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 3 ani, a spatiului situat la subsolul imobilului situat in Oradea, str. Cuza Voda nr.22, inscris in CF nr.102 Oradea, in favoarea Directiei de Evidenta Persoanelor Oradea
 • Hotărârea 718/2009 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea unor masuri pentru proprietatea imobiliara situata in Oradea, str. Louis Pasteur, nr. 44 unde isi desfasoara activitatea Gradinita de Copii nr. 47
 • Hotărârea 717/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea incheierii unui contract de inchiriere pentru locuinta de interventie intre Administratia Imobiliara Oradea si Colegiul National „Iosif Vulcan”, situata in Oradea, str. Milcovului, nr. 34, bl. D 79, ap. 51
 • Hotărârea 716/2009 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea unor masuri pentru proprietatea imobiliara situata in Oradea, str. Moscovei, nr. 1-3, unde isi desfasoara activitatea Gradinita de Copii nr. 13 „Orsolya”
 • Hotărârea 715/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea efectuarii platii unor debite restante pentru locuinta din Oradea, str. Milcovului, nr. 34, bl. D 79, ap. 51 aflata in proprietatea Statului Romin si administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea prin Administratia Imobiliara Or
 • Hotărârea 714/2009 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor masuri privind organizarea activitatilor la Arena Antonio Alexe din Oradea
 • Hotărârea 713/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru Administratia Imobiliara Oradea, incepind cu data de 01.09.2009
 • Hotărârea 712/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vinzare rezultat din negocierea directa a terenului identificat nr. cadastral 12754 Oradea, in suprafata de 700 mp situat in Oradea, zona pod Iosia-balastiera, in favoarea d-lui Rafaila Ioan si sotia Rafaila Eugenia
 • Hotărârea 711/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vinzare rezultat din negocierea directa a terenului identificat nr. cadastral 2704 inscris in CF 1685 Oradea, in suprafata de 9 mp situat in Oradea, str. Mestesugarilor nr. 71, in favoarea d-nei Ardelean (Moga) Mihaela Floren
 • Hotărârea 710/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri cu caracter financiar pentru Administratia Imobiliara Oradea
 • Hotărârea 709/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcarii publice inchise cu bariere, situata in Oradea str.T. Vladimirescu nr.19 si 21
 • Hotărârea 708/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului pentru instituirea taxei speciale pentru ordinea publica.
 • Hotărârea 707/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri privind activitatea unitatilor de invatamint preuniversitar de stat - gradinite din Municipiul Oradea.
 • Hotărârea 706/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea “Normelor de conduita ale personalului RA OTL si ale publicului calator in mijloacele de transport in comun”
 • Hotărârea 705/2009 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Regulamentului privind instituirea taxei speciale pentru reabilitarea fatadelor cladirilor monument istoric
 • Hotărârea 704/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului Municipiului Oradea pe anul 2009
 • Hotărârea 703/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului pentru instituirea taxei de salubrizare pentru persoanele fizice din municipiul Oradea care nu au incheiate in acest sens contracte cu operatorii de salubrizare licentiati
 • Hotărârea 702/2009 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotaririi Consiliului local al municipiului Oradea nr.873/2005 privind zonarea fiscala a teritoriului municipiului Oradea.
 • Hotărârea 701/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractarii de catre SC Electrocentrale Oradea SA a unui credit bancar in valoare de 25.000.000 lei necesar pentru achitarea din soldul restant fata de furnizorii de combustibil
 • Hotărârea 700/2009 - Municipiul Oradea

  privind numirea persoanei care va tine Registrul de evidenta al datoriei publice locale si Registrul de evidenta a garantiilor locale si abrogarea Hotaririi Consiliului local al municipiului Oradea nr. 334/2002.
 • Hotărârea 699/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea in domeniul privat al Municipiului Oradea al unor mijloace fixe in vederea scoaterii din functiune
 • Hotărârea 698/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri si a Planului Urbanistic Zonal – Zona de promovare a turismului prin valorificarea patrimoniului natural si urban in municipiul Oradea - Statiunea turistica de interes local CRISIUS
 • Hotărârea 697/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Mansardare si modernizare brutarie, str. Aluminei, nr. 25-27, Oradea
 • Hotărârea 696/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Etapa a II –a - Construire casa, garaj, anexe si imprejmuire teren, str. Merilor nr.1/A, nr. cad. 16761 – Oradea
 • Hotărârea 695/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea Planului Urbanistic Zonal – Construire spalatorie auto, str. Lapusului, nr.24- Oradea
 • Hotărârea 694/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire cladire de locuit cu trei apartamente P+2E, str. Mioritei nr. 21, nr. cad. 154634 - Oradea
 • Hotărârea 693/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amenajare platforma balastata, Calea Borsului nr. 22/D, nr. topo. 4143/12 si 4143/49 – Oradea
 • Hotărârea 692/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren, str. Fagetului, nr.cad.6764-Oradea
 • Hotărârea 691/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan pentru parcelare teren si amplasare locuinte individuale, str. Soarelui - str. Branului, nr. cad. 155363 ÷ 155376, 155311 ÷ 155335, 20943 - Oradea
 • Hotărârea 690/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan pentru construire locuinte, str. Macului, nr.cad.17005, 17007, 17001 - Oradea
 • Hotărârea 689/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea Planului Urbanistic Zonal – Construire spalatorie auto, str. Henric Ibsen, nr. 54 - Oradea
 • Hotărârea 688/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea Planului Urbanistic Zonal – Construire locuinta familiala, str. Capsunilor, nr.1R1, nr.cad.12905 - Oradea
 • Hotărârea 687/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa cu 2 apartamente D+P+M, str. Gheorghe Doja nr. 45/B, nr. cad. 801 – Oradea
 • Hotărârea 686/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Tipografie si depozit de carte, str. Universitatii intersectie cu soseaua de centura (str. Ogorului) nr. cad. 14239 - Oradea
 • Hotărârea 685/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan si parcelare teren pentru locuinte si biserica, str. Apateului, nr. cad. 153600 ÷ 153625 - Oradea
 • Hotărârea 684/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea Planului Urbanistic Zonal – Lotizare teren pentru locuinte Calea Sintandrei nr.cad. 20486 si 20487 – Oradea
 • Hotărârea 683/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea Planului Urbanistic Zonal – Construire centru social, str. Teiului nr.2, nr. topo 9283 – Oradea
 • Hotărârea 682/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire doua case familiale P+1 si imprejmuire - str. Facliei , nr. cad. 17572 – Oradea
 • Hotărârea 681/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Lotizare pentru locuinte, zona strazii Apateului, nr. cad. 7785/1, 7785/2, 7785/3, 7785/4, 7785/5 – Oradea
 • Hotărârea 680/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru locuinte, str. Ep. Ion Alexi nr. 54, nr cad. 21080, 21081, 21082, 21083, 21084, 21085, 21086, 21087, 21088, 21089, 21090, 21091, 21092, 21093, 21094, 21095, 21096, 21097 si 21098 - Orade
 • Hotărârea 679/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren si amplasare locuinte individuale (D+)P+E(M), str. Livezilor - str. Piatra Craiului, nr. cad. 21138, 21139, 21140, 21141, 21142, 21143, 21144, 21145, 21146, 21147, 21148, 21149, 21150, 21151, 2
 • Hotărârea 678/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire ansamblu rezidential S+D+P+11E si complex comercial S+D+P+E cu parcaje la subsol si garaje si parcaje la demisol, str. Sovata nr.4 – str. Nicolae Gane nr.1, nr.topo 4815/24, nr.cad. 9156 si nr.cad.
 • Hotărârea 677/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan si parcelare teren pentru amplasare locuinte S(D)+P+E(+M) si reglementare acces - str. Hack Halasi Gyula, nr.cad. 8179 - Oradea
 • Hotărârea 676/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare imobil locuinte S(D)+P+2E+M cu parter comercial si parcaje la subsol/demisol, str. Barcaului nr.33, nr. cad. 20644 - Oradea
 • Hotărârea 675/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru amplasare trei case familiale S/D+P+E/M si reglementare acces, str. Caisilor nr.cad.19225 – Oradea
 • Hotărârea 674/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare locuinta P+M, str. Gheorghe Pop de Basesti nr. 28/B, nr. cad. 19115 - Oradea
 • Hotărârea 673/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare locuinta familiala P+M, str. Mugurilor nr.14 - frontul II al strazii Piatra Craiului, nr.cad.4975, 16882 si 20651 - Oradea
 • Hotărârea 672/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea Planului Urbanistic Zonal – Schimbare de destinatie din garaj si anexa in spalatorie auto, str. Lucian Blaga nr.30, nr.cad.21179 – Oradea
 • Hotărârea 671/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare hala depozitare materiale P, str. Calea Clujului, nr.304, cad. 154967 si 154968 - Oradea
 • Hotărârea 670/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amenajare si asigurare cu utilitati si functiuni Parc Industrial Eurobusiness – sos. Borsului, nr. cad.155090 – Oradea
 • Hotărârea 669/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 10 august 2009
 • Hotărârea 668/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 29 iulie 2009
 • Hotărârea 667/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 13 iulie 2009
 • Hotărârea 666/2009 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor mãsuri privind activitatea regiilor autonome ºi a societãþilor comerciale aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 665/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu suprafaþa de 2.830 mp. situat în Oradea ªoseaua Borºului nr. 2A ºi darea acordului de principiu pentru concesionarea suprafeþei de 2.830 mp în vederea constituirii unui drum de ac
 • Hotărârea 664/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire Bisericã Ortodoxã Românã cu Hramul “Înãlþarea Domnului”, str. Izvorului nr.12/A, front II, nr.cad.152565 – Oradea
 • Hotărârea 663/2009 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu în vederea încheierii unui parteneriat între Administraþia Socialã Comunitarã Oradea ºi Asociaþia Caritas Eparhial Oradea, în vederea acordãrii, dezvoltãrii ºi cofinanþãrii serviciilor de tip rezidenþial pentru persoa
 • Hotărârea 662/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiþii Amenajare parcãri ºi alei în zona str. Cãlugãreni - Bernard Shaw; Amenajare parcãri ºi alei în zona str. Seleuºului - str. Rãzboieni - str. Grãdinarilor
 • Hotărârea 661/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a contribuþiei proprii la cheltuielile eligibile ºi neeligibile ºi a bugetului proiectului pentru obiectivul de investiþie “Modernizare strãzi în vederea fluidizãrii traficului de acces între zone reziden
 • Hotărârea 660/2009 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preºedintelui de ºedinþã, pentru ºedinþa extraordinarã a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 10 august 2009.
 • Hotărârea 659/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de functii pentru functiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea, incepând cu data de 01.08.2009
 • Hotărârea 658/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea asocierii Municipiului Oradea in calitate de actionar la Societatea Comerciala „Institutul Regional pentru Cercetare, Educatie si Transfer Tehnologic” SA
 • Hotărârea 657/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participarii Municipiului Oradea, aprobarea contributiei proprii si a suportarii cheltuielilor neeligibile in cadrul proiectului proiectul „Reabilitarea Liceului Teologic Greco – Catolic Oradea” care va fi depus in cadrul Programului Op
 • Hotărârea 656/2009 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea caietului de sarcini si a temei de proiectare in vederea infiintarii Centrului de Cercetare in Medicina de inalta Performanta in Oradea, str. Louis Pasteur, nr.30 (Centrul de Transfuzii Oradea)
 • Hotărârea 655/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea caietului de sarcini si temei de proiectare pentru ” Reabilitarea si Modernizarea Centrului de ingrijire a Copiilor situat in Oradea Piata 1 Decembrie, nr.9”
 • Hotărârea 654/2009 - Municipiul Oradea

  privind modificarea titlului obiectivului „Reabilitarea Liceului Teoretic “Aurel Lazar” Oradea” in „Reabilitarea, extinderea si modernizarea Liceului Teoretic “Aurel Lazar” din Oradea” , precum si aprobarea participarii Municipiului Oradea, aprobarea cont
 • Hotărârea 653/2009 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea Actului Constitutiv si a Statului Fundatiei de ,,Protejare a Monumentelor Istorice din judetul Bihor”
 • Hotărârea 652/2009 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Caietului de sarcini privind concesionarea parcelelor de teren din perimetrul Parcului Industrial Eurobusiness si a algoritmului de evaluare a ofertelor de concesionare
 • Hotărârea 651/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului Municipiului Oradea pe anul 2009
 • Hotărârea 650/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 22.790 mp si transmiterea in administrare a suprafetei de 22.790 mp teren, situat in Oradea, str. Armatei Române, in favoarea Universitatii Oradea
 • Hotărârea 649/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 100 mp. situat in Oradea Str. Ovid Densuseanu intersectie cu Str. Henrik Ibsen si transmiterea terenului mentionat in concesiune catre SC Compania de Apa SA Oradea
 • Hotărârea 648/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 150 mp. situat in Oradea Calea Aradului intersectie cu Calea Sântandreiului si transmiterea terenului mentionat in concesiune catre SC Compania de Apa SA Oradea
 • Hotărârea 647/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament cu suprafata de 4276 mp constituit din nr. topografic 7432/22-7432/39 inscris in CF 52 Oradea si nr. topografic 7454/7 inscris in CF 914 Oradea si transmiterea in concesiune catre RAPAS Oradea a „bazinului desco
 • Hotărârea 646/2009 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru transmiterea in folosinta gratuita a suprafetei de 50 mp teren provenit din nr. topo 6544/5 inscris in CF 11110 Oradea, situat in Oradea, platoul Ciuperca, in favoarea Asociatiei „Radio Maria România” in vederea
 • Hotărârea 645/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, teren cu suprafata de 223 mp, situat in Oradea, str. Podului FN
 • Hotărârea 644/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament cu suprafata de 339 mp constituit din nr. topografic 665/329 inscris in CF 10.586 Seleus si de transmiterea in folosinta gratuita a suprafetei de 339 mp teren, situat in Oradea, str. Th.Aman FN, in favoarea Asoc
 • Hotărârea 643/2009 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 1 si 2 din Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 537 / 29.06.2009 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, teren cu suprafata de 2.643 mp, situat in Oradea, str. Cazaban, aferent Bis
 • Hotărârea 642/2009 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 6 din Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 227 / 30.03.2009 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului in suprafata de 26 mp si concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafe
 • Hotărârea 641/2009 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru aplicarea procedurii de negociere a lucrarilor de proiectare si executie, precum si aprobarea caietului de sarcini pentru procedura de negociere, aferente obiectivului de investitie “Amenajare acces pietonal su
 • Hotărârea 640/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “Reparatie capitala si extindere cladire administrativa in Cimitirul Municipal Oradea”
 • Hotărârea 639/2009 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in municipiul Oradea
 • Hotărârea 638/2009 - Municipiul Oradea

  Pentru aprobarea unor masuri privind ducerea la indeplinire a prevederilor O.U.G. nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, pentru sezonul rece 2009 -2010
 • Hotărârea 637/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordul de principiu pentru intrarea in etapa de consultari publice a Master Planului privind reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si c
 • Hotărârea 636/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivul de investitii Amenajare acces pietonal subteran, in prelungirea pasajului existent, pentru a asigura legatura intre P-ta Bucuresti si strada Ecaterina Teodoroiu - zona adiacenta acesteia
 • Hotărârea 635/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii Amenajare parcari si alei in zona str. Constantin Noica-str. Ialomitei Amenajare parcari si alei in zona Liceul Transilvania-str. Salcâmilor
 • Hotărârea 634/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea elaborarii documentatiei tehnico-economice in vederea realizarii a doua pasaje denivelate la intersectia centurii municipiului Oradea cu DN 79 (Arad), respectiv DN 76 (Deva)
 • Hotărârea 633/2009 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu in vederea primirii dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile (terenurilor) aferente obiectivelor Amenajare acces pietonal subteran, in prelungirea pasajului existent, pentru a asigura legatura intre P-ta Bucures
 • Hotărârea 632/2009 - Municipiul Oradea

  privind infiintarea Comisiei locale de ordine publica
 • Hotărârea 631/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participarii Municipiului Oradea, a contributiei proprii si a suportarii cheltuielilor neeligibile in cadrul proiectului „Reabilitare si modernizare Centrul de Cazare Temporara nr. 3” Oradea care va fi depus in cadrul Programului Operat
 • Hotărârea 630/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participarii Municipiului Oradea, a contributiei proprii si a suportarii cheltuielilor neeligibile in cadrul proiectului „Reabilitare si modernizare Centrul de Cazare Temporara nr. 2” Oradea care va fi depus in cadrul Programului Operat
 • Hotărârea 629/2009 - Municipiul Oradea

  privind declararea zonei delimitate de Podul DACIA, Parcul I.C.Bratianu, Bazinul Olimpic, strandul Municipal, Zona de Protectie Fitosanitara a Uzinei de Apa si Podul CFR ca statiune balneara cu denumirea ”NYMPHAEA”
 • Hotărârea 628/2009 - Municipiul Oradea

  privind unele masuri pentru aprobarea temei de proiectare necesare Centrului social multifuncțional destinat persoanelor cu dizabilitați din str. Ion Bogdan
 • Hotărârea 627/2009 - Municipiul Oradea

  privind unele masuri pentru aprobarea temei de proiectare necesare Centrului social din str. Gutenberg nr. 8
 • Hotărârea 626/2009 - Municipiul Oradea

  privind unele masuri pentru stabilirea destinației unor amplasamente de teren in vederea exploatarii apei geotermale in sistem centralizat și realizarea studiului de fezabilitate necesar pentru executarea unor sonde de apa geotermala in municipi
 • Hotărârea 625/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea unor reglementari pentru accesul controlat al vehiculelor in ZONA PIETONALA CENTRALA din municipiul Oradea
 • Hotărârea 624/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea incheierii Acordului de Parteneriat intre Municipiul Oradea, Fundatia de Scleroza Multipla MS Bihor si Societatea de Scleroza Multipla din România (SSMR) pentru implementarea proiectului „Reabilitare, modernizare si extindere Centrul de
 • Hotărârea 623/2009 - Municipiul Oradea

  aprobarea documentatiei tehnico-economice si a contributiei proprii in cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare si extindere Centru de zi pentru persoane cu scleroza multipla” care va fi depus in cadrul Programului Operational Regional (2007-2013), A
 • Hotărârea 622/2009 - Municipiul Oradea

  privind unele masuri pentru aprobarea temei de proiectare in vederea elaborarii proiectelor si studiilor necesare pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalul Clinic de Neurologie si Psihiatrie Oradea
 • Hotărârea 621/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din proprietatea publica a Statului Român si administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea in proprietatea publica a municipiului Oradea, domeniul public al municipiului si administrarea Consiliului Local al municipiulu
 • Hotărârea 620/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea a Centralei Electrice de Termoficare CET II Oradea
 • Hotărârea 619/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a cotei de 4.176 / 8.192 mp din nr. cadastral 13.093 inscris in CF 86562 Oradea, situat in Oradea, str. Garii FN, in favoarea Organizatiei neguvernamentale „Habitat for Humanity Romania”
 • Hotărârea 618/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 8.091 mp. si propunere de lotizare a suprafetei de 8.091 mp., reprezentând teren ocupat de constructii, incinta Bisericii Crestine Babtiste ”Emanuel” si alee pietonala,
 • Hotărârea 617/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 3.430 mp. si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a imobilului cu suprafata de 3.430 mp., situat in Oradea str. Avram Iancu nr. 10, reprezentând Liceul
 • Hotărârea 616/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, teren cu suprafata de 1.037 mp, situat in Oradea, str. Abatorului
 • Hotărârea 615/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de lotizare, a suprafetei de 657 mp teren identificat cu nr. cadastral 9234 inscris in C.F.ndf 9802 Oradea, situat in Oradea zona str. Atelierelor
 • Hotărârea 614/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, teren cu suprafata de 8 mp, situat in Oradea, str. Popasului, FN si concesionarea directa a suprafetei de 8 mp teren in favoarea SC Electrica SA
 • Hotărârea 613/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Tirpe Daniel Gabriel, reprezentând suprafata de 60 mp. teren identificat cu nr. cadastral 153990, inscris in C.F. 153990 Oradea, situat in Oradea str. Piatra Craiului, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 612/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Burca Augustin si sotia Burca Iosana, reprezentând suprafata de 116 mp. teren identificat cu nr. cadastral 154615 inscris in C.F. 154615 Oradea, situat in Oradea str. Colinelor, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 611/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Danciu Ioan Vasile si sotia Danciu Gherghina, reprezentând suprafata de 148 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17897, inscris in C.F. 156452 Oradea, situat in Oradea str. Livezilor, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 610/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Micle Radu Cosmin si sotia Micle Gabriela, reprezentând suprafata de 28 mp. teren identificat cu nr. cadastral 152240 inscris in C.F. 152240 Oradea, situat in Oradea str. Adevarului, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 609/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Urda Gabriel si a d-lui Dobrai Zsolt Zoltan, reprezentând suprafata totala de 164 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 152413, 152306 inscrise in C.F.(convertit) 152413 si 152306 Oradea, situat in Oradea zona str. Nojo
 • Hotărârea 608/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 812 mp., reprezentând teren si constructii situate in Oradea str. stefan cel Mare nr.32
 • Hotărârea 607/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prelungirii termenului stabilit prin art. 5 lit. f) din Contractul concesiune nr. 1190/2008, de obtinere a Autorizatiei de construire, de catre S.C. BENE INTERNAtIONAL S.R.L., pentru realizarea Punctului de colectare a Deseurilor de Echi
 • Hotărârea 606/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 3.603 mp. si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a imobilului cu suprafata de 3.603 mp., situat in Oradea str. Mihai Viteazul nr. 6, reprezentând Gradi
 • Hotărârea 605/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transmiterii fara plata in proprietatea Bisericii Ortodoxe Române Iosia I a terenului inscris in C.F.ndf 4864 Oradea cu nr. cadastral 5570 cu suprafata de 3.500 mp situat in Oradea str. Nicolae Bolcas nr. 30
 • Hotărârea 604/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, teren cu suprafata de 656 mp, situat in Oradea, str. Vasile Alecsandri, nr.15 si darea acordului de principiu pentru vânzarea suprafetei de 615 mp teren in favoarea S.C.M. incaltamint
 • Hotărârea 603/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transmiterii fara plata in proprietatea Bisericii Crestine Baptista “HARUL” a terenului inscris in C.F. 86351 Oradea cu nr. cadastral 14002 cu suprafata de 4.497 mp, situat in Oradea str. Corneliu Coposu nr. 10
 • Hotărârea 602/2009 - Municipiul Oradea

  pentru darea acordului de principiu privind unele masuri pentru realizarea proiectului „COMPLEX MULTIFUNCtIONAL CU PARCAJE SUPRAETAJATE SITUAT iN ZONA STRaZII TRIBUNALULUI ORADEA”
 • Hotărârea 601/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de achizitie rezultat in urma negocierii directe a cotei de 71/1.880 mp teren identificat cu nr. topo 7764/47 inscris in CF 156331 Oradea, situat in Oradea, intersectia Calea Clujului cu str. Ogorului
 • Hotărârea 600/2009 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea spatiului situat in Oradea, str. Octavian Goga nr.4 in favoarea S.C. ROMHANDICAP S.A.
 • Hotărârea 599/2009 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru cedarea cotei - parti in suprafata de 31,9 mp din partile de folosinta comune, in vederea mansardarii podului din imobilul situat in Oradea, str. Vasile Alecsandri, nr. 1
 • Hotărârea 598/2009 - Municipiul Oradea

  privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 1 an, a spatiului situat la etajul I din imobilul situat in Oradea, str. Primariei nr.3 in favoarea Clubului Sportiv Municipal Oradea
 • Hotărârea 597/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea protocolului de predare – primire a cinematografului „Transilvania” situat in Oradea, P-ta Regele Ferdinand nr. 2, intocmit conform dispozitiilor Legii 303/2008
 • Hotărârea 596/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea incheierii unui contract de inchiriere pentru locuinta de interventie intre Administratia Imobiliara Oradea si Club Sportiv „Fotbal Club Bihor Oradea”, situata in Oradea, str. Sovata, nr. 51, bl. D 32, ap. 43 Oradea
 • Hotărârea 595/2009 - Municipiul Oradea

  privind preluarea in administrarea Administratiei Imobiliare Oradea si inregistrarea in evidentele de patrimoniu a apartamentului fond de stat situat in Oradea str. Milcovului nr. 34, bloc D 79, ap. 51
 • Hotărârea 594/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinta familiala P+M si reglementare acces, str. Nufarului nr.169/F, nr.cad.156328 si 156329 - Oradea
 • Hotărârea 593/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinta familiala S(D)+P+E(M) – Etapa II- str. Paleului nr. 2/E, nr. cad. 18256 – Oradea
 • Hotărârea 592/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere si etajare locuinta existenta si schimbare destinatie la Parter din locuinta in atelier vulcanizare auto, str. Matei Corvin nr. 163, nr. cad. 19160 – Oradea
 • Hotărârea 591/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan si parcelare teren pentru locuinte, str. Nojoridului nr. cad. 17315÷17352, 16602, 16603, 16604, 16605, 16416, 16414, 16785, 12004/1 si 12004/2-Oradea
 • Hotărârea 590/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea PUZ – Amenajare restaurant cu terasa acoperita, str. Barbu Stefanescu Delavrancea nr. 3 – 3/A - Oradea
 • Hotărârea 589/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea PUZ – Extindere intravilan si parcelare teren pentru amplasare locuinte familiale D(S)+P+E(M), str. Branului f.n., nr.cad.154659 - Oradea
 • Hotărârea 588/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte familiale (S)+P+E/+M, str. Izvorului f.n., nr.cad.7330 - Oradea
 • Hotărârea 587/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea PUZ – Amplasare complex comercial si de servicii, birouri si complex hotelier si amenajarea unui acces semaforizat in vederea asigurarii accesului la terenul situat pe sos. Calea Borsului nr.
 • Hotărârea 586/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru locuinte, str. Nufarului nr. 145-G, nr cad. 20007-Oradea
 • Hotărârea 585/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire hala depozitare materiale, str. Bumbacului , nr.2 nr. cad. 2799 , 3954 si 3210 - Oradea
 • Hotărârea 584/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transferului personalului cabinetelor medicale scolare si universitare precum si a cabinetelor stomatologice scolare de pe raza municipiului Oradea la Administratia Sociala Comunitara Oradea, incepând cu data de 01.08.2009
 • Hotărârea 583/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa duplex si imprejmuire, str. Alunei, nr.12 , nr. cad. 4471/3 – Oradea
 • Hotărârea 582/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea PUZ – Extindere intravilan si parcelare teren pentru locuinte, str. Facliei, nr.74– Oradea
 • Hotărârea 581/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea PUZ – Parcelare teren pt. locuinte, str. Colinelor, nr.cad.3274 - Oradea
 • Hotărârea 580/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, Indicatorilor tehnico-economici, Listei de strazi si a Planului de tarife privind Proiectul „Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bihor”
 • Hotărârea 579/2009 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea finantarii si a punerii la dispozitia Proiectului „Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bihor” a terenurilor aflate in domeniul public al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 578/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractului de cofinantare nerambursabila intre Municipiul Oradea si Agentia Româna pentru Conservarea Energiei pentru implementarea proiectului „Cresterea eficientei energetice si micsorarea consumului de combustibil prin recuperarea c
 • Hotărârea 577/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractului de asociere in participatiune intre Municipiul Oradea, SC Electrocentrale Oradea SA si SC EnergicQ IndCo SRL in vederea proiectarii, implementarii, intretinerii si asistentei unui sistem de echipamente pentru recuperarea cal
 • Hotărârea 576/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate, a valorii totale si a indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitii „Cresterea eficientei energetice si micsorarea consumului de combustibil prin recuperarea caldurii din gazele de ardere la C
 • Hotărârea 575/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului Municipiului Oradea pe anul 2009
 • Hotărârea 574/2009 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului Municipiului Oradea pentru ipotecarea/gajarea de catre SC ECO BIHOR SRL a bunurilor rezultate in urma Contractului PPP nr. 122246 din 23.12.2003 incheiat intre Municipiul Oradea si Keviep Kft, in vederea accesarii unui credit banc
 • Hotărârea 573/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea abonamentului saptamânal ce se va practicata de catre RA OTL pentru transportul public de calatori in municipiul Oradea, incepând cu data de 01.08.2009
 • Hotărârea 572/2009 - Municipiul Oradea

  Privind respingerea propunerii grupului de consilieri locali ai PD-L cu privire la modificarea procentuala a taxelor si chiriilor pe care RAPAS le percepe in pietele agroalimentare
 • Hotărârea 571/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plat impozitului pe cladiri datorate de proprietarii Asociatiei de Proprietari ,,CUIBUL DE BARZA” situata in Oradea str. – NUFARULUI nr. 13A, bl. D137, ca urmare a lucrarilor de constructii realizate la acoperisul imobil
 • Hotărârea 570/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea delegarii prin concesiune a serviciului public de intretinere parcuri si scuaruri din municipiul Oradea
 • Hotărârea 569/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 29 iunie 2009
 • Hotărârea 568/2009 - Municipiul Oradea

  privind modificarea titlului obiectivului „Reabilitarea Liceului Teoretic “Aurel Lazãr” Oradea” în „Reabilitarea, extinderea si modernizarea Liceului Teoretic “Aurel Lazãr” din Oradea”, precum si aprobarea participãrii Municipiului Oradea, aprobarea contr
 • Hotărârea 567/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participãrii Municipiului Oradea, a contribuþiei proprii ºi a suportãrii cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare ºi extindere pe verticalã Centrul de Cazare Temporarã nr. 1” Oradea care va fi depus în c
 • Hotărârea 566/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Municipiul Oradea ºi Administraþia Socialã Comunitarã Oradea pentru implementarea proiectului „Reabilitare, modernizare ºi extindere pe verticalã Centrul de Cazare Temporarã nr. 1” Oradea care va
 • Hotărârea 565/2009 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Proiectului Tehnic și actualizarea bugetului proiectului „Reabilitare ºi Modernizare Corp Policlinicã Ambulatoriu la Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu – Corp B Oradea”, și depunerea acestuia spre contractare cãtre Ag
 • Hotărârea 564/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizãrii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþie “Modernizare strãzi în vederea fluidizãrii traficului de acces între zone rezidenþiale ºi funcþionale din municipiul Oradea” prin sprijin financiar acordat în cad
 • Hotărârea 563/2009 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Regulamentului de acordare, atribuire ºi eliberare a autorizaþiilor de transport în regim de taxi, a autorizaþiilor taxi ºi a autorizaþiilor de dispecerat taxi pe raza municipiului Oradea
 • Hotărârea 562/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiþie “Modernizare piaþa OBOR - Asfaltare alei circulaþie auto”
 • Hotărârea 561/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru construcþii de locuinþe S(D)+P+1(+M) ºi reglementare drum de acces, str. Rãspântiilor nr. 3, nr. cad. 9868 ºi 9867 - Oradea
 • Hotărârea 560/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare locuinþe familiale S(D)+P+E+M, zona fermelor Seleuº - Nufãrul, nr. cad. 136/1..19, 1861/1..9, 1846-:-1850, 1851/1, 1852/1, 1852, 1853, 1854, 1846, 1847, 1848, 1849, 1852, 1853, 1854, 1861/2, 1861/3,
 • Hotărârea 559/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire spãlãtorie auto P aferentã service-ului auto existent, str. Calea Clujului nr. 300, numãr cadastral 5131 - Oradea
 • Hotărârea 558/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire casã unifamilialã P+Mstr. Matei Corvin nr. 269, nr. cad. 15885 - Oradea
 • Hotărârea 557/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan, parcelare teren pentru amplasare locuinþe individuale ºi locuinþe colective cu zone de servicii complementare/dotãri de cartier (spaþii comerciale ºi funcþiuni complementare de tip grãdin
 • Hotărârea 556/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ – Parcelare teren pt. locuinþe,str. Adevãrului nr.131,nr.cad.9685 - Oradea
 • Hotărârea 555/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ – Extindere ºi mansardare imobil, împrejmuire ºi schimbare destinaþie în spaþii comerciale ºi birouri str. Meºteºugarilor, nr.31/A, nr.cad.20663 – Oradea
 • Hotărârea 554/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ – Construire sediu firmã P+E+M, str. Bradului nr.36 – Oradea
 • Hotărârea 553/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ – Construire locuinþã P+M , str. Georghe Doja, nr.125, nr.cad.9027/2 – Oradea
 • Hotărârea 552/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru locuinþe. Etapa a II- a Reglementare parcele, str. I. Paun Pincio, nr cad. 10734-Oradea
 • Hotărârea 551/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru construire case familiale S+P+E/M – str. D.Anghel nr.5-9, front II, nr.cad. 5745/4, 5745/5, 5745/6, 18943, 18944, 18945, 18946, 19665, 19666, 19667, 19668, 19669, 19670, 19671, 20482, 20
 • Hotărârea 550/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea PUZ – Extindere intravilan ºi amplasare locuinþã, str. V. Lucaciu, nr.cad.14695 si nr.cad.5781– Oradea
 • Hotărârea 549/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire clãdiri de locuinþe colective pentru tineret S+P+3E+M cu amenajare locuri de parcare, spaþii verzi, loc de joacã pentru copii ºi platformã gospodãreascã, str. Octavian Goga f.n., nr.cad. 13051 - Ora
 • Hotărârea 548/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire douã locuinþe familiale D+P+M ºi reglementare acces, strada Strugurilor nr. 4/B ºi 4/C, nr. cad. 4370 ºi 2161 - Oradea
 • Hotărârea 547/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire biserica ortodoxa si centru social str.Octavian Goga nr.26 - Oradea
 • Hotărârea 546/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire biserica ortodoxa si complex social, str.Dimitrie Bolintineanu nr.2, nr.cad.17689 - Oradea
 • Hotărârea 545/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casã familialã S+P+M, str. Gheorghe Doja nr. 184/F, nr. cad. 17971 - Oradea
 • Hotărârea 544/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casã P, str. Livezilor, nr.18 , nr. cad. 153998 ºi 153999 – Oradea
 • Hotărârea 543/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casã familialã S+P+M - etapa II, str. Renaºterii nr. 17, nr. cad. 19048 – Oradea
 • Hotărârea 542/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire halã industrialã confecþii P, spaþiu de prezentare P+E, cabinã poartã, platformã tehnologicã ºi împrejmuire teren, str. Ogorului , nr. cad. 18439 - Oradea
 • Hotărârea 541/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare ºase case familiale S(D)+P+E(M) în frontul II ºi reglementare acces la parcele, str. Adevãrului nr. 26A-F, nr. cad. 8691, 8692, 8695, 17751, 17764, 17765, 17822, 17823, 18172 ºi 18173 - Oradea
 • Hotărârea 540/2009 - Municipiul Oradea

  Privind înfiinþarea secþiilor de polo si nataþie copii in cadrul Clubului Sportiv Municipal Oradea
 • Hotărârea 539/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat intre Administraþia Sociala Comunitara Oradea, Fundaþia Ecclesia Mater, Administraþia Imobiliarã Oradea si a Regulamentului de organizare si funcþionare a Adãpostului de noapte, situat in Oradea, strada
 • Hotărârea 538/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor mãsuri de administrare a terenurilor Municipiului Oradea ºi a Statului Român, gestionate de Administraþia Imobiliarã Oradea, prin încheierea unor convenþii cu persoanele fizice sau juridice care utilizeazã aceste terenuri
 • Hotărârea 537/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului, teren cu suprafaþa de 2.643 mp, situat în Oradea, str. Cazaban, aferent Bisericii Ortodoxe Ioºia Nord cu hramul „Sfântul Duh Mângâietorul”
 • Hotărârea 536/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu propunerea de lotizare a suprafeþei de 4909 mp teren identificat cu nr. cadastral 7037 înscris în CF convertit 150933 Oradea ºi în vederea atribuirii de denumire de stradã
 • Hotărârea 535/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafaþa de 1.496 mp. ºi stabilirea unor mãsuri pentru reglementarea situaþiei juridice a terenului situat în Oradea str. Doina nr. 19 – str. Vasile Conta utilizat de “Centrul Creºt
 • Hotărârea 534/2009 - Municipiul Oradea

  privind efectuarea unui schimb de teren între Consiliul Local al Municipiului Oradea ºi SC Centrul Vascular “VENUS” SRL în vederea realizãrii unui proiect de dezvoltare Policlinica de cartier “ CLINICA DE ANGIOLOGIE “situata pe str.Clujului, nr.68.
 • Hotărârea 533/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Tomuþa Gheorghe ºi soþia Tomuþa Florica, reprezentând suprafaþa de 103 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20948 înscris in C.F. 95058 Oradea, situat în Oradea str. Prunilor, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 532/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu suprafaþa de 1.097 mp. teren constituit din nr. topo 2574, situat în Oradea str. Greierului nr. 17, deþinut în folosinþã gratuitã de Biserica Penticostalã nr. 6 Maranata
 • Hotărârea 531/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Biþiº Florin Mircea, reprezentând suprafaþa de 30 mp. teren identificat cu nr. cadastral 21134, înscris in C.F. 153271 Oradea, situat în Oradea str. Dimitrie Anghel, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 530/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Deak Csaba ºi soþia Deak Adriana reprezentând suprafaþa de 26 mp. teren identificat cu nr. cadastral 154484, înscris in C.F. 154484 Oradea, situat în Oradea str. Izvorului, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 529/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Gomboº Natanael ºi soþia Gomboº Ligia Aurora, reprezentând suprafaþa de 29 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20726, înscris in C.F. 95106 Oradea, situat în Oradea str. Nufãrului, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 528/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Grecu Octavian ºi soþia Grecu Emilia , reprezentând suprafaþa de 3792 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17780, înscris in C.F. 153324 Oradea, situat în Oradea str. Apateului, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 527/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui, Makai Boloni Andras ºi soþia Makai Boloni Iudit Melinda reprezentând suprafaþa de 51 mp. teren identificat cu nr. cadastral 151720, înscris in C.F. 151720 Oradea, situat în Oradea str. Renaºterii, cu destinaþia de “drum
 • Hotărârea 526/2009 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru cumpãrarea de la d-na Berdea Maria a suprafeþei de 193 mp teren înscris in CF nr. 95524 Oradea cu nr. cadastral 20800 situat în Oradea str. Sovata, în vederea reglementarii situaþiei juridice a terenului pe car
 • Hotărârea 525/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-nei Nicolau Rodica Mariana, reprezentând suprafaþa de 62 mp. teren identificat cu nr. cadastral 154813 înscris in C.F. 154813 Oradea, situat în Oradea str. Adevãrului, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 524/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Rif Ioan Mihai ºi soþia Rif Maria Felicia, reprezentând suprafaþa de 178 mp. teren identificat cu nr. cadastral 151067 înscris in C.F. 151067 Oradea, situat în Oradea str. Podgoria, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 523/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a municipiului Oradea a cotei de 44/982 mp teren identificat cu nr. topo 2241 înscris în CF 833 Sântandrei ºi darea acordului de principiu in vederea vânzãrii prin negociere directã a cotei de 44/982
 • Hotărârea 522/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Hevesi Iozsef, reprezentând suprafaþa de 148 mp. teren identificat cu nr. cadastral 21105 înscris în C.F. 153377 Oradea, situat în Oradea str. Sofiei, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 521/2009 - Municipiul Oradea

  Privind propunerea de numire a managerului interimar la Spitalul Clinic municipal „Dr. Gavril Curteanu.
 • Hotărârea 520/2009 - Municipiul Oradea

  Privind constatarea încetãrii calitãþii de membru - reprezentant al municipiului Oradea – în Consiliul de Administraþie al asocierii Consiliului Local al municipiului Oradea cu SC Drumuri Orasenesti SA, a d-lui Orlando Balaº
 • Hotărârea 519/2009 - Municipiul Oradea

  privind modificarea componenþei Consiliului de administraþie de la S.C. RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA S.A.
 • Hotărârea 518/2009 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr.20/2005 pentru numirea unui numãr de 3 consilieri in cadrul Consiliului Director al Fundaþiei de ,,Protejare a Monumentelor Istorice din judeþul Bihor”
 • Hotărârea 517/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificãrii ºi completãrii Hotãrârii Consiliului Local nr.124/2009 pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.640/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare a sistem
 • Hotărârea 516/2009 - Municipiul Oradea

  privind respingerea propunerii de achiziþionare a construcþiilor aflate în proprietatea SC Asus SRL, imobile situate în Oradea, str. Moreni, nr. 2
 • Hotărârea 515/2009 - Municipiul Oradea

  privind revocarea Hotãrârii Consiliului Local nr.439/28.05.2009 privind darea în administrare a Pasajului „Madach Imre” (construcþie + teren) din imobilului situat în Oradea, str. Madach Imre nr. 1- 5, înscris in CF nr., în favoarea Consiliului Judeþean
 • Hotărârea 514/2009 - Municipiul Oradea

  privind revocarea Hotãrârea Consiliului Local nr. 441/29.06.2005 privind darea avizului de principiu pentru vânzarea proprietãþii imobiliare situate în Oradea, str. Decebal nr. 53, de cãtre Primãria Municipiului Oradea prin Direcþia Patrimoniu
 • Hotărârea 513/2009 - Municipiul Oradea

  privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect spaþiile cu altã destinaþie, situate în imobile revendicate in baza Legii nr. 10/2001 sau O.U.G. nr.94/2000
 • Hotărârea 512/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor mãsuri administrative de modificare ºi completare a regulamentului cadru de organizare ºi funcþionare a blocului de tip cãmin din Oradea, str. Atelierelor, nr. 13, aflat in proprietate ºi administrate de Consiliului Local al Munici
 • Hotărârea 511/2009 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 684/2008, privind stabilirea unor mãsuri pentru punerea în executare a Legii nr.550/2002 privind vânzarea spaþiilor comerciale proprietatea privatã a statului ºi a celor de prestãri servicii aflate în ad
 • Hotărârea 510/2009 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru iniþierea procedurilor de licitaþie publicã deschisã in vederea concesionarii unui spaþiu situat in cadrul Spitalului Clinic Municipal “Dr. Gavril Curteanu” pentru amenajarea unui Centru de Endoscopie digestivã ºi a unui De
 • Hotărârea 509/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor mãsuri financiare pentru Administraþia Imobiliarã Oradea pe anul 2009
 • Hotărârea 508/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor mãsuri cu caracter financiar privind sumele stabilite în sarcina Administraþiei Imobiliare Oradea de cãtre SC Electrocentrale Oradea SA
 • Hotărârea 507/2009 - Municipiul Oradea

  privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apã ºi de canalizare în Municipiul Oradea cãtre S.C. Compania de Apã Oradea S.A.
 • Hotărârea 506/2009 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL, în calitate de societate-administrator a Parcului Industrial, în vederea concesionãrii sau vânzãrii terenului aflat în perimetrul Parcului Industrial situat în Municipiul Oradea, str. Șoseaua Bor
 • Hotărârea 505/2009 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea listei cu obiectivele de investiþii la SC Electrocentrale Oradea SA pe anul 2009
 • Hotărârea 503/2009 - Municipiul Oradea

  Privind mãsurile de valorificare a bunurilor ce constituie aportul Municipiului Oradea în asocierea cu SC Drumuri Orãºeneºti SA
 • Hotărârea 502/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea in domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate in concesiunea SC Compania de Apa Oradea SA, in vederea scoaterii din funcþiune
 • Hotărârea 501/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea in domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate in concesiune la REGIA AUTONOMA ORADEA TRANSPORT LOCAL, in vederea scoaterii din funcþiune
 • Hotărârea 500/2009 - Municipiul Oradea

  privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a terenului în suprafaþã de 121,29 ha, situat în Oradea, ºoseaua Borºului, administrat de SC Eurobusiness Parc Oradea SRL
 • Hotărârea 499/2009 - Municipiul Oradea

  privind ajustarea preturilor si tarifelor practicate de SC Compania de Apa Oradea SA, pentru serviciile de furnizare apa, canalizarea si epurarea apelor uzate, precum ºi actualizarea redevenþei
 • Hotărârea 498/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al ºedinþei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 15 iunie 2009
 • Hotărârea 497/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al ºedinþei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 28 mai 2009
 • Hotărârea 496/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participãrii Municipiului Oradea, a contribuþiei proprii ºi a suportãrii cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Reabilitare ºi modernizare Centrul de Cazare Temporarã nr. 2” Oradea care va fi depus în cadrul Programului Operaþ
 • Hotărârea 495/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participãrii Municipiului Oradea, a contribuþiei proprii ºi a suportãrii cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare ºi extindere pe verticalã Centrul de Cazare Temporarã nr. 1” Oradea care va fi depus în c
 • Hotărârea 494/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participãrii Municipiului Oradea, aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lucrãrilor de Intervenþii ºi a indicatorilor tehnico-economici, aprobarea contribuþiei proprii ºi a suportãrii cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Reabil
 • Hotărârea 493/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participãrii Municipiului Oradea, aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lucrãrilor de Intervenþii ºi a indicatorilor tehnico-economici, aprobarea contribuþiei proprii ºi a suportãrii cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Reabil
 • Hotărârea 492/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii Primãriei Municipiului Oradea de la plata penalitãþilor pentru achitarea cu întârziere a facturilor cãtre SC Compania de Apã SA Oradea
 • Hotărârea 491/2009 - Municipiul Oradea

  privind modificarea si completarea Hotãrârii Consiliului Local 969/2008 pentru desemnarea membrilor si preºedintelui Comitetul director si al instituþiei publice de interes public local ,,Clubului Sportiv Municipal Oradea”
 • Hotărârea 490/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unei tranzacþii între Consiliul Local al municipiului Oradea ºi Papp Ghizela, având ca obiect imobilele situate în Oradea, str. Matei Corvin, aferente topograficelor 3955/13-b respectiv 3955/2-a
 • Hotărârea 489/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificãrii art. 1 ºi 2 din Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 186 din 16.03.2009 privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului, construcþii ºi teren în suprafaþã de 121,29 ha, situate în Orad
 • Hotărârea 488/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preluãrii în folosinþã gratuitã pe o duratã de 15 ani de la Episcopia Romano Catolicã Oradea a suprafeþei de 10.448 mp teren în vederea extinderii Parcului Liniºtii din Oradea
 • Hotărârea 487/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preluãrii în folosinþã gratuitã pe o duratã de 15 ani de la Episcopia Romano Catolicã Oradea a suprafeþei de 40.884 mp teren reprezentând parcul Baroc din Oradea
 • Hotărârea 486/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea de subvenþii de la bugetul local al municipiului Oradea, pentru anul 2009, in baza Legii nr. 34/1998, pentru asociaþiile si fundaþiile romane cu personalitate juridica, care înfiinþeazã si administreazã unitãþi de asistenta sociala pe ra
 • Hotărârea 485/2009 - Municipiul Oradea

  privind modificarea componenþei Comisiei pentru evaluarea ºi selecþionarea asociaþiilor ºi fundaþiilor cu personalitate juridica, care înfiinþeazã ºi administreazã unitãþi de asistenþã socialã
 • Hotărârea 484/2009 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea primarului Municipiului Oradea pentru derularea formalitãþilor legale pentru cumpãrarea cotei de 80/1.880 mp., teren identificat cu nr. topo 7764/47 înscris în C.F. 156331 Oradea, proprietate a S.C. CLASIMOV COM S.R.L în vederea moderni
 • Hotărârea 483/2009 - Municipiul Oradea

  privind darea în administrarea Consiliului Judeþean Bihor pe o perioada de 5 ani (cu posibilitate de prelungire cu acordul pãrþilor) a imobilului (construcþie + teren) situat în Oradea, str. Menumorut nr. 41, înscris in CF nr.1851, nr. topo 1356, 1357 in
 • Hotărârea 482/2009 - Municipiul Oradea

  Privind respingerea propunerii de achiziþionare a construcþiilor aflate în proprietatea SC Asus SRL, imobile situate în Oradea, str. Moreni, nr. 2
 • Hotărârea 481/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru un numãr de 36 blocuri de locuinþe cuprinse in ,, Programul Local al municipiului Oradea de reabilitare termica a blocurilor de locuinþe pe anul 2009”
 • Hotărârea 480/2009 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preºedintelui de ºedinþã, pentru ºedinþele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile iunie, iulie ºi august 2009
 • Hotărârea 479/2009 - Municipiul Oradea

  privind numirea în funcþia publicã de conducere director executiv adjunct al Poliþiei Comunitare Oradea, a d-lui Fandly Iosif Marius, începând cu data de 01.06.2009
 • Hotărârea 478/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Primãria Municipiului Oradea, Fundaþia Ruhama ºi Universitatea Oradea, în scopul depunerii unui proiect de finanþare.
 • Hotărârea 477/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unui acord de colaborare între S.C RCS– RDS S.A ºi Municipiul Oradea pentru susþinerea activitãþilor sportive ºi a celor din domeniul sãnãtãþii
 • Hotărârea 476/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Acordului colectiv de muncã nr. 1516 din 20.05.2009 al Poliþiei Comunitare Oradea pentru anul 2009
 • Hotărârea 475/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat intre Administraþia Sociala Comunitara Oradea si Asociaþia pentru Prevenirea Osteoporozei din România privind oferirea de servicii de consiliere medicala pentru persoanele de vârsta a treia
 • Hotărârea 474/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Administraþia Sociala Comunitara Oradea, Asociaþia de Qigong Oradea si Grup ªcolar “Ioan Bococi” privind acordarea de servicii de îngrijire social medicala de natura serviciilor conexe: kinetoterap
 • Hotărârea 473/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire împrejmuire ºi porþi de acces - str. Meteorilor nr. 1, nr. cad. 18968 - Oradea
 • Hotărârea 472/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare sediu firmã P+M, depozit materiale de construcþii P ºi împrejmuire teren, str. Ogorului nr. 42, nr. cadastral 3018 - Oradea
 • Hotărârea 471/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casã S+P+E(M) str. Dimitrie Anghel nr. cad. 4471/2 – Oradea
 • Hotărârea 470/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casã S+P+M , str. Fãgetului nr.16D, nr. cad. 9056, ºi 16395 - Oradea
 • Hotărârea 469/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire halã cu destinaþia showroom ºi depozit str. Ogorului nr.128, nr. cad. 3184 ºi 3185- Oradea
 • Hotărârea 468/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare showroom-uri, birouri, depozite ºi spaþii alimentaþie publicã, str. Ogorului f.n., nr. cad. 3211 – Oradea
 • Hotărârea 467/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casã familialã P+M, str. Cornului nr.15/A, nr. cad. 19860 - Oradea
 • Hotărârea 466/2009 - Municipiul Oradea

  Privind acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea PUZ – Construire Hotel 2S+P+M+8E, Centru de agrement 3S+P+4E, amenajare zona de agrement (terenuri de sport, plaja artificiala, beach-bar ºi spaþii tehnice) cu spaþii de parcare aferente ºi conc
 • Hotărârea 465/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casã S+P+1+M - Etapa II - strada T. Goga, nr. cad. 76/5 - Oradea
 • Hotărârea 464/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire atelier de lãcãtuºerie, depozit materiale ºi birouri P+M, str. Ogorului nr. 87, nr. cad. 11955 ºi 11956 – Oradea
 • Hotărârea 463/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare clãdire de birouri ºi locuinþã de serviciu P+E+M, str. Menumorut nr.35, nr. cad. 19974 - Oradea
 • Hotărârea 462/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Halã de depozitare ºi magazin de prezentare obiecte sanitare ºi birouri, Calea Aradului nr. 95, nr. cadastral 2551 Oradea
 • Hotărârea 461/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire casã familialã P+E, str. Constantin I. Nottara nr.11, nr. cad. 18806 - Oradea
 • Hotărârea 460/2009 - Municipiul Oradea

  Privind acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea PUZ – Construire centru social ºi birouri de consiliere, str. Oþelarilor nr.cad.3750 - Oradea
 • Hotărârea 459/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare casã familialã D+P+E cu anexa , împrejmuire teren ºi reglementare drum de acces, str. Rãspântiilor, nr. 42, nr. cad. 19656 - Oradeaq
 • Hotărârea 458/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire sediu firmã ºi cabinete dentare individuale Dp+P+E str.Gh.Costaforu nr.50, nr. cad.15205- Oradea
 • Hotărârea 457/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casã familialã S(D)+P+E ºi reglementare acces, strada Plaiului nr. 37, nr. cad. 13848, 13845, 152243, 151590 ºi 152432 - Oradea
 • Hotărârea 456/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare locuinþe S+P+E/M, str. Rectorului nr.7, nr. cad. 2386 - Oradea
 • Hotărârea 455/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casã de locuit ºi împrejmuire teren, str. Prunilor nr. 10, nr. cad. 20948 ºi 20949 – Oradea
 • Hotărârea 454/2009 - Municipiul Oradea

  Privind acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea PUZ – Construire centru de agrement cu terenuri de sport, SPA, restaurant, piscinã, spaþii cazare, foiºor, vestiare, locuri de recreere ºi parcare, str. Fãcliei nr.77, nr. cad. 9042 si 9043 –
 • Hotărârea 453/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casã familialã D+P+E, zona fermelor Seleuº - Nufãrul, nr. cad. 6111/10 - Oradea
 • Hotărârea 452/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire 2 case unifamiliale P ºi P+M, str.Colinelor, nr. cad. 154614 ºi 154615 – Oradea
 • Hotărârea 451/2009 - Municipiul Oradea

  Privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ – Extindere spaþii comerciale, str. C. Coposu, nr.1 – Oradea
 • Hotărârea 450/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere locuinþã P+M, bucãtãrie de varã ºi terasã, str. Depoului nr.7, nr.cad.20200 - Oradea
 • Hotărârea 449/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare trei case de locuit – Etapa II, str. Prunilor nr. 4, nr. cad. 18338, 18339, 18340 ºi 18341 - Oradea
 • Hotărârea 448/2009 - Municipiul Oradea

  privind modificarea organigramei la S.C. Compania de Apã Oradea S.A. începând cu 01.06.2009
 • Hotărârea 447/2009 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilitãþii fiscale pe anul 2009 a societãþii comerciale PROGES SRL Oradea
 • Hotărârea 446/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea completãrii Regulamentului de acordare a facilitãþilor fiscale la plata impozitelor ºi taxelor locale privind stimularea atragerii de investiþii ºi susþinerea dezvoltãrii economice durabile în municipiul Oradea pentru persoane juridice (
 • Hotărârea 445/2009 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Actului Constitutiv ºi a Statutului Asociaþiei de Dezvoltarea Intercomunitarã ,,APAREGIO”
 • Hotărârea 444/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transformãrii aportului în numerar al Municipiului Oradea la patrimoniul Regiei Autonome Oradea Transport Local în sumã de 104.402.683,11 lei în subvenþii pentru investiþii acordate regiei
 • Hotărârea 443/2009 - Municipiul Oradea

  privind mãsurilor ce vor fi luate pentru înnoirea parcului auto la Regia Autonomã Oradea Transport Local
 • Hotărârea 442/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificãrii bugetului Municipiului Oradea pe anul 2009
 • Hotărârea 441/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clãdiri datorate de proprietarii Asociaþiei de Proprietari ‘PROPLOC, situatã în Oradea str. – PENES CURCANUL nr. 16, bl. Q19, ca urmare a lucrãrilor de construcþii realizate la acoperiºul imobilului
 • Hotărârea 440/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii la platã a impozitului pe clãdiri, în sumã de 89.155,50 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea de cãtre S.C.Prima Real Estate SRL Oradea
 • Hotărârea 439/2009 - Municipiul Oradea

  privind darea în administrare a Pasajului „Madach Imre” (construcþie + teren) din imobilului situat în Oradea, str. Madach Imre nr. 1- 5, înscris in CF nr., în favoarea Consiliului Judeþean Bihor
 • Hotărârea 438/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor mãsuri administrative pentru imobilul, situat în Oradea, Piaþa Ferdinand, nr. 6, în care funcþioneazã instituþia de culturã „Teatrul de Stat Oradea ”
 • Hotărârea 437/2009 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotãrârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 601/2008 privind componenþa comisiei de analizã a solicitãrilor de locuinþe, spaþii cu altã destinaþie decât aceea de locuinþã, precum ºi administrarea fondului de locuinþe ºi spa
 • Hotărârea 436/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractului cadru de închiriere pentru spatiile cu destinaþia de locuinþe aflate in proprietatea Statului Român ºi administrate de Consiliului Local al Municipiului Oradea prin Administraþia Imobiliarã Oradea
 • Hotărârea 435/2009 - Municipiul Oradea

  privind evacuarea pe cale administrativã a numitei Florian Silvia ºi a familiei acesteia, persoane care ocupã în mod abuziv, fãrã forme legale, locuinþa fond de stat situatã în Oradea, str. Redutei nr. 3, ap. 3
 • Hotărârea 434/2009 - Municipiul Oradea

  privind evacuarea pe cale administrativã a numitei Varga Iolanda ºi a familiei acesteia, persoane care ocupã în mod abuziv, fãrã forme legale, locuinþa fond de stat situatã în Oradea, str. Redutei nr. 3, ap. 4
 • Hotărârea 433/2009 - Municipiul Oradea

  Privind respingerea propunerii de achiziþionare a construcþiilor aflate în proprietatea SC Asus SRL, imobile situate în Oradea, str. Moreni, nr. 2
 • Hotărârea 432/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor mãsuri financiare pentru Administraþia Imobiliarã Oradea pe anul 2009
 • Hotărârea 431/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preþului de vânzare rezultat din negocierea directã a terenului înscris in CF 35084 Oradea având nr. topo. 5906/12, in suprafaþã de 88 mp situat in Oradea, str. Caiºilor nr. 1B, in favoarea lui FAZACAS DUMITRU
 • Hotărârea 430/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea programului de amenajare în municipiul Oradea a unor incinte pentru depozitarea deºeurilor menajere, in europubele pe perioada 2009 - 2012.
 • Hotărârea 429/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, dezvoltarea ºi întreþinerea spaþiilor verzi din municipiul Oradea si a Protocolului de transmitere in folosinþa gratuitã a terenurilor cu destinaþia de spatii verzi.
 • Hotărârea 428/2009 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea ºi desfãºurarea transportului de persoane, mãrfuri sau bunuri în regim taxi ºi a activitãþii de dispecerat taxi pe raza municipiului Oradea, începând cu data de 01.06.2009
 • Hotărârea 427/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþie: „Reabilitare reþea de termoficare secundara pe str. Iuliu Maniu Oradea”
 • Hotărârea 426/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor mãsuri pentru valorificarea terenului situat în Oradea, str. Ogorului - str. Universitãþii
 • Hotărârea 425/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu propunerea de lotizare a suprafeþei de 3.715 mp teren identificat cu nr. cadastral 1299 înscris în CF convertit 152736 Oradea ºi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin neg
 • Hotărârea 424/2009 - Municipiul Oradea

  privind respingerea propunerii de aprobare a Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu suprafaþa de 3.131 mp., reprezentînd teren situat în Oradea str. Ion Bogdan
 • Hotărârea 423/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu suprafaþa de 188 mp. reprezentând teren ocupat integral de construcþie cu destinaþia de sediu administrativ a Regiei Autonome de Pieþe, Agrement ºi Salubritate Oradea, situat în Orade
 • Hotărârea 422/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui ªtiube Teodor ºi soþia ªtiube Maria ºi a S.C. STICOM TRADING S.R.L., reprezentând suprafaþa totalã de 354 mp. teren identificat nr. cadastrale 17030, 17032 ºi 153639 înscrise în C.F. 89299, 89301 ºi 153639 Oradea, situat
 • Hotărârea 421/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Ambrus Alexandru ºi soþia Ambrus Rozalia, reprezentând suprafaþa de 105 mp. teren identificat cu nr. cadastral 21108 înscris in C.F. 95449 Oradea, situat în Oradea str. Podgoria, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 420/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planurilor de amplasament si delimitare a corpurilor de proprietate cu suprafaþa de 147.700 mp ºi 138.400 mp prin care se identificã suprafaþa de 286.100 mp teren oferitã la schimb de municipiul Oradea în condiþiile Hotãrârii Consiliului
 • Hotărârea 419/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului în suprafaþã de 98 mp ºi majorarea suprafeþei concesionate cu 98 mp teren, reprezentând extindere la construcþia existentã, situat în Oradea, Calea Aradului, nr. 31 în favoarea SC Ropet
 • Hotărârea 418/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament ºi delimitare a corpului de proprietate cu suprafaþa de 5 mp, constituit din nr. topo.5088/30, înscris în CF nr. 6456 Oradea, situat în Oradea, B-dul ªtefan cel Mare, nr.120 ºi concesionarea directã a suprafeþei
 • Hotărârea 417/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Toth Tiberiu ºi d-na Fabian Blanka Ildiko, reprezentând suprafaþa de 60 mp. teren identificat cu nr. cadastral 152052, înscris in C.F. 152052 Oradea, situat în Oradea str. Podgoria, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 416/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Marinau Pavel ºi soþia Marinau Rodica Gabriela, reprezentând suprafaþa de 29 mp. teren identificat cu nr. cadastral 152645, înscris in C.F. 152645 Oradea, situat în Oradea str. Nufãrului, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 415/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-nei Komsa Emilia Ilona, d-nei Csabai Maria, d-lui Moþoc Remus Ovidiu ºi soþia Moþoc Elena Monica, d-lui Vuscan Coriolan Tiberiu ºi soþia Vuscan Doina Maria, d-nei Onita Daniela, d-nei Pasca Maria ºi a d-lui Mihuþ Adrian Flori
 • Hotărârea 414/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Popa Viorel ºi soþia Popa Ana ºi a d-lui Trincã Traian ºi soþia Trincã Florica, reprezentând suprafaþa de 135 mp. teren identificat cu nr. cadastral 21031 înscris in C.F. 95089 Oradea, situat în Oradea str. Moviliþei, cu
 • Hotărârea 413/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Teºedan Traian ºi soþia Teºedan Ana, reprezentând suprafaþa de 30 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19046, înscris in C.F. 92588 Oradea, situat în Oradea str. Aurel Pavel Bãnuþ, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 412/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Þîrtea Samuel Cãlin, reprezentând suprafaþa de 66 mp. teren identificat cu nr. cadastral 21119, înscris in C.F. 152040 Oradea, situat în Oradea str. Adevãrului, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 411/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Lincar Marinel ºi soþia Lincar Anca Madalina ºi a d-lui Balaj Calin Cornel, reprezentând suprafaþa de 70 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17040 înscris in C.F. 154739 Oradea, situat în Oradea str. Stupilor, cu desti
 • Hotărârea 410/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Criºan Ioan Mircea ºi soþia Criºan Mariana Doina reprezentând suprafaþa de 106 mp. teren identificat cu nr. cadastral 152577, înscris in C.F. 152577 Oradea, situat în Oradea str. D.Anghel, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 409/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Dale Nistor Cãlin ºi soþia Dale Sanda, Flora Alexandru ºi Flora Laura Andreea ºi Botoº Tibor Csaba reprezentând suprafaþa de 61 mp. teren identificat cu nr. cadastral 150776, înscris in C.F. 150776 Oradea, situat în Orade
 • Hotărârea 408/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Baba Marius Razvan ºi soþia Baba Liliana, reprezentând suprafaþa de 274 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20599, înscris in C.F. 154773 Oradea, situat în Oradea str. Pãdurii, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 407/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Ghiurãu Samuel ºi soþia Ghiurãu Magdalena, reprezentând suprafaþa de 24 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18860, înscris in C.F. 151527 Oradea, situat în Oradea str. Strugurilor, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 406/2009 - Municipiul Oradea

  privind respingerea propunerii de aprobare a Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu suprafaþa de 1.097 mp. teren constituit din nr. topo 2574, situat în Oradea str. Greierului nr. 17, deþinut în folosinþã gratuitã de Biserica Penticostal
 • Hotărârea 405/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Zgîrd Florian-Gheorghe ºi soþia Zgîrd Mariana-Florica reprezentând suprafaþa de 54 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16566 înscris in C.F. 152592 Oradea, situat în Oradea str. Aurel Covaci, suprafaþa de 161mp te
 • Hotărârea 404/2009 - Municipiul Oradea

  privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a d-lui ILE CRISTIAN din partea Partidul Democrat Liberal - Filiala Bihor
 • Hotărârea 403/2009 - Municipiul Oradea

  privind constatarea încetãrii de drept a mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Oradea al d-lui GROZA MIHAI DAN
 • Hotărârea 402/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al ºedinþei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 11 mai 2009
 • Hotărârea 401/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al ºedinþei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 29 aprilie 2009
 • Hotărârea 400/2009 - Municipiul Oradea

  privind investirea Administraþiei Sociale Comunitare Oradea pentru preluarea documentelor personale ºi continuarea procedurilor de concediere ale angajaþilor Centrului de Asistenþã Socialã Oradea, ca urmare a desfiinþãrii acestuia
 • Hotărârea 399/2009 - Municipiul Oradea

  privind modificarea si completarea Hotãrârea Consiliului Local nr. 969/2008 pentru desemnarea membrilor si preºedintelui Comitetul director si al instituþiei publice de interes public local ,,Clubului Sportiv Municipal Oradea”
 • Hotărârea 398/2009 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Regulamentului de Organizare ºi Funcþionare al Clubului Sportiv Municipal Oradea
 • Hotărârea 397/2009 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Regulamentului de funcþionare ºi utilizare a bazei sportive „Bazin Olimpic ºi Bazin Acoperit”
 • Hotărârea 396/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor mãsuri pentru aprobarea temei de proiectare pentru reabilitarea, extinderea ºi modernizarea Liceului Sportiv “Bihorul” din Oradea.
 • Hotărârea 395/2009 - Municipiul Oradea

  privind realizarea lucrãrilor de ridicare topograficã, plan de situaþie ºi schiþã cadastralã pentru Centrala Electricã de Termoficare proprietatea municipiului Oradea
 • Hotărârea 394/2009 - Municipiul Oradea

  privind unele mãsuri pentru obþinerea licenþei de explorare ºi de exploatare a zãcãmântului de apã geotermalã de cãtre Consiliul Local al municipiului Oradea
 • Hotărârea 393/2009 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate ºi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiþii „Construirea drumului interior în cadrul Parcului Industrial EuroBusiness Oradea” ºi aprobarea mãsurilor necesare pentru derularea procedurii a
 • Hotărârea 392/2009 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate ºi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiþii „Construirea drumului interior în cadrul Parcului Industrial EuroBusiness Oradea” ºi aprobarea mãsurilor necesare pentru derularea procedurii a
 • Hotărârea 391/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor mãsuri în vederea majorãrii patrimoniului RA OTL prin aport în naturã reprezentând terenuri ale Municipiului Oradea
 • Hotărârea 390/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea repartizãrii finanþãrilor nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al municipiului Oradea pentru activitãþi nonprofit de interes local, în anul 2009.
 • Hotărârea 389/2009 - Municipiul Oradea

  Privind respingerea propunerii grupului de consilieri locali ai PD-L de premiere a echipei de polo a Clubului Sportiv Municipal Oradea.
 • Hotărârea 388/2009 - Municipiul Oradea

  Privind respingerea propunerii grupului de consilieri locali ai PD-L de acordarea pachetului de servicii sociale pentru persoanele de vârsta a III-a pe anul 2009.
 • Hotărârea 387/2009 - Municipiul Oradea

  Privind respingerea propunerilor grupului de consilieri locali ai PD-L de alocare a unor sume din bugetul local al anului 2009 în vederea finanþãrii unor activitãþi nonprofit de interes local.
 • Hotărârea 386/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului – Propriu al Serviciului de salubrizare a municipiului Oradea
 • Hotărârea 385/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan si parcelare teren pentru amplasare locuinte familiale – Etapa II, str. Apateului, nr. cad. 18557, 18558, 18559, 18560, 18561, 18562, 18563, 18564, 18565, 18566, 18567, 18568, 18569, 1857
 • Hotărârea 384/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare noua case familiale S(D)+P+E(+M) – Etapa II, str. Prunilor nr. 2, nr. cad. 18328, 18329, 18330, 18331, 18332, 18333, 18334, 18335, 18336, 18337, 18326 si 18327 - Oradea
 • Hotărârea 383/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Casã familialã P+M str. Izvorului nr. 64, nr. cad. 19086 – Oradea
 • Hotărârea 382/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea a caietului de sarcini si a fisei de date pentru refacerea Planului Urbanistic General al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 381/2009 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea art. 1 din Hotãrârea Consiliului Local nr. 201 din 30.03.2009 de aprobare a Planului Urbanistic Zonal – Amplasare casa P+E, str. Magnoliei nr.25 nr. cad. 8447 - Oradea, conform documentaþiei tehnice si a regulamentului de urbanism afe
 • Hotărârea 380/2009 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum ºi unele mãsuri pentru realizarea obiectivului de investiþii „Parcare Supraetajatã, Oradea, str. Primãriei”
 • Hotărârea 379/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Programului de activitãþi dedicate zilei Internaþionale a Copilului în Orãºelul Copiilor
 • Hotărârea 378/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reducerii tarifelor pentru comerþul sezonier în faþa unitãþilor de alimentaþie publicã, pentru anul 2009
 • Hotărârea 377/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului, teren ºi construcþii cu suprafaþa de 594 mp. constituit din nr. topo 96/2 înscris în C.F. 7111 Oradea, situat în Oradea str. Republicii nr. 59
 • Hotărârea 376/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu suprafaþa de 4.221 mp. ºi trecerea în proprietatea publicã a municipiului Oradea a suprafeþei de 4.221 mp. teren, cu destinaþia ”drum agricol”
 • Hotărârea 375/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificãrii bugetului Municipiului Oradea pe anul 2009
 • Hotărârea 374/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prelungirii Acordului de parteneriat intre Administraþia Socialã Comunitarã Oradea si Fundaþia de Scleroza Multiplã – MS Bihor, in vederea dezvoltãrii serviciului de transport accesibilizat din cadrul programului ACCES-OR, aprobat prin H
 • Hotărârea 373/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de funcþii pentru funcþiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Oradea, începând cu data de 01.05.2009
 • Hotărârea 372/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de funcþii pentru funcþiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Oradea, începând cu data de 01.05.2009
 • Hotărârea 371/2009 - Municipiul Oradea

  privind unele mãsuri pentru înfiinþarea “Centrului socio-medical multifuncþional ºi de recuperare a persoanelor cu dizabilitãþi”
 • Hotărârea 370/2009 - Municipiul Oradea

  privind unele mãsuri pentru aprobarea temei de proiectare în vederea elaborãrii studiilor pentru reabilitarea pasajului „Vulturul Negru”(sistem de canalizare ºi pavaj interior) ºi iluminat arhitectural în vederea unei optime exploatãri turistice ºi a însc
 • Hotărârea 369/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea promovãrii unei acþiuni în obligaþia de a face, în contradictoriu cu Ministerului Culturii, Cultelor ºi Patrimoniului Naþional
 • Hotărârea 368/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea in domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aflat in administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Oradea, in vederea scoaterii din funcþiune
 • Hotărârea 367/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii actului adiþional nr. 4 la Contractul de parteneriat public-privat nr. 122246/23.12.2003 între Municipiul Oradea ºi Keviep Kft pentru stabilirea tarifelor de depozitare a deºeurilor ce vor fi practicate în perioada 01.05.2009-
 • Hotărârea 366/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de instituire a taxelor speciale ºi a domeniilor în care se pot institui
 • Hotărârea 365/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de majorãri ºi penalitãþi de întârziere aferente impozitului pe clãdiri, în cazul persoanelor fizice la care s-au efectuat verificãri pentru nedepunerea declaraþiilor fiscale rectificative
 • Hotărârea 364/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea completãrii Hotãrârii Consiliului Local nr. 299/09.04.2009 privind numirea comisiei de selecþie ºi evaluare a solicitãrilor de finanþãri nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al municipiului Oradea pentru activitãþi non
 • Hotărârea 363/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii la platã a impozitului pe clãdiri, în sumã de 26.338,48 lei, datorat bugetului local de cãtre S.C. PATAM SRL Oradea
 • Hotărârea 362/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2009 ºi a cotizaþiei Municipiului Oradea pentru anul 2009
 • Hotărârea 361/2009 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 873/22.12.2005 privind zonarea fiscalã a teritoriului municipiului Oradea
 • Hotărârea 360/2009 - Municipiul Oradea

  privind avizarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafaþa de 7.954 mp. teren situat in Oradea sos. Borºului nr. 6 pe care este amplasatã “Priza ºi Staþia de tratare” a apei ce deserveºte zona industrialã limitrofã sos. Borºului
 • Hotărârea 359/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea efectuãrii unui schimb de teren între Consiliul Local al Municipiului Oradea ºi Parohia Romano-Catolicã Seleuº conform acordului de principiu dat prin Hotãrârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 251/2009
 • Hotărârea 358/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Gherghel Ovidiu Octavian ºi soþia Gherghel Adriana Sorina reprezentând suprafaþa de 74 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20695 înscris în C.F. 94800 Oradea, situat în Oradea str. Libelulei nr.2/A, cu destinaþia de “
 • Hotărârea 357/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Gere Arcadie Iuliu ºi soþia Gere Maria, reprezentând suprafaþa de 140 mp. teren identificat cu nr. cadastral 151041, înscris in C.F. 151041 Oradea, situat în Oradea str. Vasile Carlova, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 356/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului în suprafaþã de 22 mp ºi majorarea suprafeþei concesionate cu 22 mp teren, reprezentând extindere la construcþia existentã, situat în Oradea, Str. Eftimie Murgu, în favoarea lui Silaghi
 • Hotărârea 355/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionãrii directe a cotei de 42/350 mp. teren din nr. cadastral 2225 inscris în C.F. 89106 Oradea situat în Oradea, str. Branului în favoarea d-nei Lipoveanu Adriana
 • Hotărârea 354/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Spinu Alexandru ºi soþia Spinu Zinaida reprezentând suprafaþa de 545 mp. teren identificat cu nr. cadastral 5688/8 înscris in C.F. ndf 11872 Oradea, situat în Oradea str. Cimbrului, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 353/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a corpului de proprietate cu suprafaþa de 162 mp teren constituit din nr topo 9717/1 înscris în CF 16003 Oradea ºi darea acordul de principiu in vederea vânzãrii prin negociere directã a supraf
 • Hotărârea 352/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu suprafaþa de 2.849 mp. ºi trecerea în proprietatea publicã a municipiului Oradea a suprafeþei de 2.849 mp. teren, cu destinaþia ”drum agricol”
 • Hotărârea 351/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu suprafaþa de 3.939 mp. ºi trecerea în proprietatea publicã a municipiului Oradea a suprafeþei de 3.939 mp. teren, cu destinaþia ”drum agricol”
 • Hotărârea 350/2009 - Municipiul Oradea

  Privind stabilirea unor masuri pentru vânzarea terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003, situate în Oradea, Calea Clujului, zona Uzina de apã nr. 5
 • Hotărârea 349/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu suprafaþa de 2.671 mp. ºi trecerea în proprietatea publicã a municipiului Oradea a suprafeþei de 2.671 mp. teren, cu destinaþia ”drum agricol”
 • Hotărârea 348/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Kiraly Csaba Zoltan ºi soþia Bacsi Aniko Reka, reprezentînd suprafaþa de 33 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20722 înscris in C.F. 94839 Oradea, situat în Oradea str. V.P.Filatov, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 347/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui act adiþional la Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune, nr.106.588 / 22.01.2008 , pentru modificarea programului de salubrizare stradala
 • Hotărârea 346/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Acordului de colaborare încheiat între Primãria Municipiului Oradea si agenþii economici în vederea punerii în aplicare a programului de conservare a zonelor verzi din municipiul Oradea
 • Hotărârea 345/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractului de concesionare a serviciului public de deratizare, dezinsecþie, dezinfecþie, combaterea larvei miniere la arborii de castan (Cameraria Ohridella) în favoarea S.C. Deraton SRL Timiºoara
 • Hotărârea 344/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea programului de amenajare parcãri ºi alei în municipiul Oradea pentru perioada 2009-2012
 • Hotărârea 343/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Studiului de Fezabilitate la obiectivul de investiþie "Reabilitarea termicã bloc de locuinþe E1 , str. Aleea Sulfinei nr. 1,,
 • Hotărârea 342/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea schimbãrii destinaþiei pentru apartamentul nr. 1 din imobilul situat in Oradea, str. Rahovei nr.5, înscris in CF nr. 4472, din spaþiu cu alta destinaþie decât aceea de locuinþa in spaþiu cu destinaþia de locuinþã
 • Hotărârea 341/2009 - Municipiul Oradea

  privind darea în folosinþã gratuitã pe o perioadã de 1an, a spaþiului situat la parterul respectiv etajul I al imobilului din Oradea, str. Gen. Magheru nr. 7 bl. M 7, în favoarea Clubului Sportiv Municipal Oradea
 • Hotărârea 340/2009 - Municipiul Oradea

  privind modificarea si completarea Hotãrârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.85/31.01.2008, privind aprobarea unor masuri administrative pentru spatiile situate în imobilul din Oradea, P-ta Unirii nr.2-4 aflate în administrarea Administraþiei
 • Hotărârea 339/2009 - Municipiul Oradea

  privind completarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 927/21 decembrie 2006 privind aprobarea înfiinþãrii, organizãrii ºi funcþionãrii Direcþiei de Evidenþã a Persoanelor Oradea, ca serviciu public cu personalitate juridicã, în subordinea Consiliului Local
 • Hotărârea 338/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ocupare a funcþiilor publice pentru Poliþia Comunitarã a Municipiului Oradea, începând cu data de 01.05.2009
 • Hotărârea 337/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa S+P+M, strada Adevãrului nr. 38, nr.cad. 21120 si 21119 - Oradea
 • Hotărârea 336/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare halã producþie, depozitare ºi birouri P+E, str. Calea Borºului, nr.cad.159/6 – Oradea
 • Hotărârea 335/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amenajare spãlãtorie auto, birouri si locuinþa de serviciu P+M, str. Jimboliei nr.3, nr. cad. 7154-Oradea
 • Hotărârea 334/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare locuinþe familiale S+P+E(+M) si zona servicii complementare/dotari de cartier cu locuri de parcare aferente, str. Ciheiului nr. 154-156, nr. cad. 5853, 15450 si 18063 - Oradea
 • Hotărârea 333/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan pentru parcelare teren si amplasare locuinþe individuale, strada Apateului 17780, 17782, 17783, 17784, 17785, 17786, 17787, 17788, 17789, 17790, 17791, 17792, 17793, 21051 si 21052 - Orade
 • Hotărârea 332/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare halã de producþie confecþii metalice strada Coriolan Hora nr. 183, nr. cadastral 16732 – Oradea
 • Hotărârea 331/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casã familialã S+P+E cu garaj aferent ºi împrejmuire teren, str. Popasului nr. 1/A, nr. cad. 18742 - Oradea
 • Hotărârea 330/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren ºi construire trei locuinþe unifamiliale S+P+E(M), strada Sofiei f.n., nr. cad. 21101, 21102, 21103, 21104 ºi 21105 - Oradea
 • Hotărârea 329/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren ºi construire douã case familiale S+P+M, strada Dimitrie Anghel nr. 4, nr. cad. 21133 si 21134 - Oradea
 • Hotărârea 328/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casã bifamilialã D+P+M - etapa II, strada Bunytai Vince nr. 9, nr. cad. 17939 - Oradea
 • Hotărârea 327/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casã familialã P+M, cu garaje aferente, ºi împrejmuire teren, str. Nufãrului nr. 211A, nr. cad. 688/15 – Oradea, zona str. Nufãrului DN76
 • Hotărârea 326/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casã familialã D+P+E în frontul II al strãzii Gheorghe Doja nr. 63/B, nr. cad. 2009/1 - Oradea
 • Hotărârea 325/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare spaþiu de servicii (restaurant) cu spaþii de parcare aferente ºi împrejmuire teren, str. O. Densuºianu nr. cad. 4772/2- Oradea
 • Hotărârea 324/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare ansamblu rezidenþial, str. Ioan Paun Pincio, nr. cad.14628 - Oradea
 • Hotărârea 323/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Construire spãlãtorie auto cafe-bar ºi corp administrativ, str. Moldovei, nr.4, nr. cad. 17395 – Oradea
 • Hotărârea 322/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire 3 case S(D)+P+M, str. Vasile Cîrlova nr.36, nr. cad. 151040 - Oradea
 • Hotărârea 321/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casã, str. Aurel Pavel Banut nr.7, nr.cad. 19045 ºi 19046 - Oradea
 • Hotărârea 320/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare locuinþã familialã P+M ºi împrejmuire teren, nr. cad. 9066, str. Gh. Doja nr.185/B- Oradea
 • Hotărârea 319/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare locuinþã bifamilialã P+M cu douã apartamente, nr. cad. 11747, str. Henrik Ibsen nr.13 - Oradea
 • Hotărârea 318/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casã bifamilialã P+M tip duplex ºi împrejmuire teren, str. Nufãrului nr.209/A, nr. cad. 4995/1 - Oradea
 • Hotărârea 317/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire halã depozit P+E, str. Ogorului nr.3G, nr. cadastral 16079 ºi 16080 - Oradea
 • Hotărârea 316/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinþã familialã P+M ºi împrejmuire teren - Etapa II – str. Prunilor nr.1, nr. cad. 18992 - Oradea
 • Hotărârea 315/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan ºi parcelare teren pentru amplasare locuinþe familiale S+P+E(M), str. Hack Halasi Gyula f.n., nr. cad. 8179 – Oradea
 • Hotărârea 314/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Construire spãlãtorie auto P, str. Ovidiu Densuºianu nr.52, nr. cad. 18086 – Oradea
 • Hotărârea 313/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinþe familiale P+E, str. Nojoridului f.n., nr. cad. 12711 – Oradea
 • Hotărârea 312/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Construire casã P+M, str. Vântului nr.10G, nr. cad. 4336/3 – Oradea
 • Hotărârea 311/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Construire trei case S(D)+P+E(+M) cu garaje aferente, împrejmuire teren ºi reglementare acces, str. D. Anghel f.n. – front II, nr.cad.11463, 20846 ºi 20848 - Oradea
 • Hotărârea 310/2009 - Municipiul Oradea

  privind completarea anexei la Hotãrârea Consiliului Local nr. 290/09.04.2009 privind aprobarea contractãrii unei finanþãri rambursabile interne/externe în valoare de 15.000.000 EUR
 • Hotărârea 309/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal –Construire bisericã (lãcaº de cult), str. Izvorului nr. 12/A - front II, nr.cad.152565- Oradea
 • Hotărârea 308/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal –Construire bisericã (lãcaº de cult), str. Izvorului nr. 12/A - front II, nr.cad.152565- Oradea
 • Hotărârea 307/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al ºedinþei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 09 aprilie 2009
 • Hotărârea 306/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al ºedinþei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 30 martie 2009
 • Hotărârea 305/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificãrii Caietului de sarcini-cadru pentru elaborarea ºi prezentarea ofertelor în vederea selectãrii asociaþilor Consiliului Local Oradea în scopul realizãrii unor parcãri în municipiul Oradea, aprobat prin Hotãrârea Consiliului local
 • Hotărârea 304/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea efectuãrii unui schimb de teren între Municipiul Oradea ºi SC ZENITH RETAIL SRL
 • Hotărârea 303/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificãrii art. 1 ºi 2 din Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 186 din 16.03.2009 privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului, construcþii ºi teren în suprafaþã de 121,29 ha, situate în Orad
 • Hotărârea 302/2009 - Municipiul Oradea

  privind unele mãsuri pentru elaborarea documentaþiei tehnico-economice necesare proiectului de reabilitare ºi modernizare a sistemului de producere, transport ºi distribuþie a energiei termice în vederea accesãrii de fonduri nerambursabile în cadrul Progr
 • Hotărârea 301/2009 - Municipiul Oradea

  privind unele mãsuri pentru aprobarea temei de proiectare în vederea elaborãrii proiectelor ºi studiilor necesare pentru reabilitarea, modernizarea ºi dotarea clãdirii Grupului ªcolar ”Andrei ªaguna” Oradea,
 • Hotărârea 300/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contului anual de execuþie a exerciþiului bugetar pe anul 2008
 • Hotărârea 299/2009 - Municipiul Oradea

  privind numirea reprezentanþilor Consiliului Local în Comisia de selecþie si evaluare a solicitãrilor de finanþãri nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Oradea, alocate pentru activitãþi nonprofit de interes local
 • Hotărârea 298/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bilanþului contabil, a contului de profit ºi pierdere ºi a repartizãrii profitului aferente exerciþiului financiar al anului 2008 la Regia Autonomã de Pieþe, Agrement Salubritate Oradea
 • Hotărârea 297/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea bilanþului contabil, a contului de profit ºi pierdere ºi a repartizãrii profitului aferente exerciþiului financiar al anului 2008 la SC Compania de Apã Oradea SA
 • Hotărârea 296/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bilanþului contabil ºi a contului de profit ºi pierdere încheiate la data de 31.12.2008 la SC Electrocentrale Oradea SA
 • Hotărârea 295/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie ºi a listei de investiþii pe anul 2009 pentru Regia Autonomã Pieþe Agrement ºi Salubritate Oradea
 • Hotărârea 294/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, bugetului de trezorerie ºi listei de investiþii a S.C. Compania de Apã Oradea S. A. pe anul 2009
 • Hotărârea 293/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie ºi a listei de investiþii la S.C. Electrocentrale Oradea S. A. pe anul 2009
 • Hotărârea 292/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie, a organigramei ºi a listei de investiþii pe anul 2009 pentru Regia Autonoma Oradea Transport Local
 • Hotărârea 291/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bilanþului contabil, a contului de profit ºi pierdere ºi a repartizãrii profitului aferente exerciþiului financiar al anului 2008 la Regia Autonomã Oradea Transport Local
 • Hotărârea 290/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractãrii unei finanþãri rambursabile în valoare de 15.000.000 EUR
 • Hotărârea 289/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului consolidat de venituri ºi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2009
 • Hotărârea 288/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare al Compartimentului Management Spitale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 287/2009 - Municipiul Oradea

  privind unele mãsuri pentru trecerea în administrarea Administrației Sociale Comunitare Oradea a imobilului și terenului din Str. Eftimie Murgu nr. 9
 • Hotărârea 286/2009 - Municipiul Oradea

  privind unele mãsuri pentru implementarea proiectului Centrul social cu destinație multifuncționalã DIGNITAS din str. Eftimie Murgu nr. 9
 • Hotărârea 285/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru implementarea proiectului Centru social cu destinaþie multifuncþionalã pentru tineri aflaþi în situaþii de risc «CANDEO»
 • Hotărârea 284/2009 - Municipiul Oradea

  privind unele mãsuri pentru trecerea în administrarea Administrației Sociale Comunitare Oradea a imobilului și terenului din Str. Iuliu Maniu nr. 20
 • Hotărârea 283/2009 - Municipiul Oradea

  privind unele mãsuri pentru implementarea proiectului Centrul social cu destinație multifuncționalã CANDEO din Iuliu Maniu nr. 20
 • Hotărârea 282/2009 - Municipiul Oradea

  Privind mandatarea consilierului juridic Borbely Andrei pentru a reprezenta în justiþie interesele Consiliului Local al Municipiului Oradea si Administraþiei Sociale Comunitare Oradea în dosarul 1779/111/2009
 • Hotărârea 281/2009 - Municipiul Oradea

  Privind menþinerea Hotãrârilor Consiliului local al municipiului Oradea nr.878 ºi 879 din 16 octombrie 2008.
 • Hotărârea 280/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru implementarea proiectului Centru social cu destinaþie multifuncþionalã pentru tineri aflaþi în situaþii de risc « DIGNITAS
 • Hotărârea 279/2009 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Regulamentului de organizare si funcþionare al Cãminului pentru persoane vârstnice, aprobat prin Hotãrârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.931/2006
 • Hotărârea 278/2009 - Municipiul Oradea

  privind obligaþia asistenþilor personali ai persoanelor cu handicap grav de a prezenta semestrial un raport de activitate
 • Hotărârea 277/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificãrii si completãrii HCL nr. 811/2006 pentru aprobarea Acordului de parteneriat intre Administraþia Socialã Comunitarã Oradea, Fundaþia Evanghelicã Alsterdorf ºi Asociaþia Handicapaþilor Psihic Bihor, pentru promovarea integrãrii º
 • Hotărârea 276/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea listelor de prioritãþi în vederea închirierii locuinþelor sociale, sesiunea 2008
 • Hotărârea 275/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui protocol între municipiului Oradea ºi Universitatea Oradea
 • Hotărârea 274/2009 - Municipiul Oradea

  Privind acordarea avizului consultativ în vederea numirii în funcþia de director adjunct la ªcoala cu clasele I-VIII nr.16 Oradea a doamnei profesoare BURCÃ SMARANDA care a fost declaratã admisã la concursul organizat de cãtre ISJ Bihor in luna decembrie
 • Hotărârea 273/2009 - Municipiul Oradea

  privind modificarea componenþei Consiliului de administraþie de la SC Electrocentrale Oradea SA, aflatã sub autoritatea consiliului local.
 • Hotărârea 272/2009 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru derularea unor mãsuri de realizare a lucrãrilor de reparaþii interioare la clãdirea Teatrului de Stat, situatã în Municipiul Oradea, Piaþa Ferdinand, nr. 6
 • Hotărârea 271/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea programului de investiþii al SC Electrocentrale Oradea SA constând în construcþia unui bloc energetic nou la centrala de producere a energiei termice ºi electrice în cogenerare (CET I) cu alimentarea pe cãrbune desulfurat
 • Hotărârea 270/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii de contracte de prestãri servicii de transport pentru instituþiile subordonate Consiliului Local al municipiului Oradea
 • Hotărârea 269/2009 - Municipiul Oradea

  PRIVIND REVIZUIREA FACILITATII FISCALE PE ANUL 2009 ACORDATÃ SOCIETÃTII COMERCIALE PLASTOR SA ORADEA
 • Hotărârea 268/2009 - Municipiul Oradea

  PRIVIND REVIZUIREA FACILITATII FISCALE PE ANUL 2009 ACORDATÃ SOCIETÃTII COMERCIALE „PELICAN IMPEX SRL” ORADEA
 • Hotărârea 267/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reducerii impozitului pe clãdire, aferent investiþiei în valoare de 2.233.137,11 lei, (523.792,54 euro) realizatã de cãtre S.C.ADEPLAST SA în Oradea str. Uzinelor nr.3
 • Hotărârea 266/2009 - Municipiul Oradea

  PRIVIND REVIZUIREA FACILITATII FISCALE PE ANUL 2009 ACORDATÃ SOCIETÃTII COMERCIALE LOTUS MARKET SA ORADEA
 • Hotărârea 265/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii la platã a impozitului pe clãdiri, în sumã de 323.744,78 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2009 de cãtre S.C. SELINA INVEST SRL Oradea ºi aprobarea reducerii impozitului pe clãdiri în sumã de 6.877,50
 • Hotărârea 264/2009 - Municipiul Oradea

  PRIVIND REVIZUIREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI, INVESTIÞII DE NATURA LOCUINÞELOR , PE ANUL 2009, ACORDATÃ SOCIETÃTII COMERCIALE PORTO PETROL SRL
 • Hotărârea 263/2009 - Municipiul Oradea

  PRIVIND REVIZUIREA FACILITATII FISCALE ACORDATÃ SOCIETÃTII COMERCIALE „GRANDHILL EXIM SRL” ORADEA
 • Hotărârea 262/2009 - Municipiul Oradea

  PRIVIND REVIZUIREA FACILITATII FISCALE PE ANUL 2009 ACORDATÃ SOCIETÃTII COMERCIALE „PROGES SRL” ORADEA
 • Hotărârea 261/2009 - Municipiul Oradea

  PRIVIND REVIZUIREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI, INVESTIÞII DE NATURA LOCUINÞELOR , PE ANUL 2009, ACORDATÃ SOCIETÃTII COMERCIALE „TRANS WORLD TRADING 2 SRL”
 • Hotărârea 260/2009 - Municipiul Oradea

  PRIVIND REVIZUIREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI, INVESTIÞII DE NATURA LOCUINÞELOR , PE ANUL 2009, ACORDATÃ SOCIETÃTII COMERCIALE „CIMARSON SRL”
 • Hotărârea 259/2009 - Municipiul Oradea

  PRIVIND REVIZUIREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI INVESTIÞII DE NATURA LOCUINÞELOR PE ANUL 2009 ACORDATÃ SOCIETÃTII COMERCIALE „STICOM TRADING SRL”
 • Hotărârea 258/2009 - Municipiul Oradea

  privind transferul de patrimoniu între Regia Autonomã Oradea Transport Local ºi Clubul Sportiv Municipal Oradea constând într-un autocar marca MAN LION’S
 • Hotărârea 257/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri suplimentare pentru vânzarea prin licitaþie publice deschisa cu strigare a imobilului in suprafaþã de 4.476 mp
 • Hotărârea 256/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea unor mãsuri pentru realizarea proiectului „PARCARE SUPRAETAJATÃ STR. PRIMÃRIEI – ORADEA”
 • Hotărârea 255/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preþului de vânzare rezultat din negocierea directã a terenului înscris in CF 90624 Oradea cu nr. cadastral 14892, în suprafaþã de 109 mp situat in Oradea, str. Valea Frumoasa FN, in favoarea lui VARKUS ATTILA
 • Hotărârea 254/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preþului de vânzare rezultat din negocierea directã a terenului înscris in CF 90623 Oradea cu nr. cadastral 15024, în suprafaþa de 57 mp situat in Oradea, str. Valea Frumoasa FN, in favoarea lui HALASZ ZOLTAN ZSOLT
 • Hotărârea 253/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiþie ,,Supraînãlþarea depozitului de zgurã ºi cenuºã Santãul Mic , etapa III cota 114,00-117,00 compartimentul 2 ” din cadrul ,, Supraînãlþarea depozitului de zgurã ºi cenuºã Santãul Mi
 • Hotărârea 252/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a suprafeþei de 85 mp. si trecerea in proprietatea privatã a municipiului Oradea a imobilului (teren ºi rezervor din beton ) aferent staþiei de hidrofor nr. 845 , situat in Oradea, str. Constantin
 • Hotărârea 251/2009 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru efectuarea unui schimb de teren între Consiliul Local al Municipiului Oradea ºi Parohia Romano-catolicã Seleuº în vederea amenajãrii unui parc în zona Complex Lotus, Str. C.Noica, pe amplasamentul fostului cimi
 • Hotărârea 250/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-nei Lascu Livia, reprezentând suprafaþa totalã de 84 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18881, înscrise in C.F. 92489 Oradea, situat în Oradea str. Stupilor, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 249/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Urda Gabriel ºi a d-lui Dobrai Zsolt Zoltan, reprezentând suprafaþa totalã de 6.475 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 9585/29, 20983, 20985, 20994 ºi 20996, înscrise in C.F.(convertit) 153096, 153098, 153097, 153104
 • Hotărârea 248/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu suprafaþa de 8.329 mp. ºi trecerea în proprietatea publicã a municipiului Oradea a suprafeþei de 8.329 mp. teren, cu destinaþia ”drum agricol”
 • Hotărârea 247/2009 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor mãsuri privind gestionarea parcelelor de teren atribuite în baza Legii 15/2003 – privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinþe proprietate personalã, afectate de reþelele edilitare
 • Hotărârea 246/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu suprafaþa de 5.695 mp. ºi trecerea în proprietatea publicã a municipiului Oradea a suprafeþei de 5.695 mp. teren, cu destinaþia ”drum agricol”
 • Hotărârea 245/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu suprafaþa de 8.043 mp. ºi trecerea în proprietatea publicã a municipiului Oradea a suprafeþei de 8.043 mp. teren, cu destinaþia ”drum agricol”
 • Hotărârea 244/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu suprafaþa de 4.396 mp. ºi trecerea în proprietatea publicã a municipiului Oradea a suprafeþei de 4.396 mp. teren, cu destinaþia ”drum agricol”
 • Hotărârea 243/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu suprafaþa de 5.004 mp. ºi trecerea în proprietatea publicã a municipiului Oradea a suprafeþei de 5.004 mp. teren, cu destinaþia ”drum agricol”
 • Hotărârea 242/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu suprafaþa de 9.685 mp. ºi trecerea în proprietatea publicã a municipiului Oradea a suprafeþei de 9.685 mp. teren, cu destinaþia ”drum agricol”
 • Hotărârea 241/2009 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificãrii art. 4.7 din Contractul de comodat 7652 / 05.04.2004 prin care d-na Caraba (cãsãtoritã Ursu) Diana Veronica, beneficiazã de parcela identificatã cu nr. cadastral 4926/58 Oradea, atribuitã în baza Legii 15/2003 în vederea const
 • Hotărârea 240/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Mag Nistor ºi soþia Mag Aurelia, reprezentând suprafaþa de 146 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18908, înscris in C.F. 92865 Oradea, situat în Oradea str. Cimbrului, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 239/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului, teren ºi construcþii cu suprafaþa de 1.380 mp. constituit din nr. topo 6281/1, 6282/14, 6383/9 ºi 6340/1 înscrise în CF 13027 Oradea, situat în Oradea, str. Louis Pasteur, nr. 88
 • Hotărârea 238/2009 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea schimbãrii parcelelor identificate cu nr. cadastrale 15675 ºi 15675 Oradea atribuite în baza Legii 15/2003, domnilor, Antonescu Petru ªtefan ºi Antonescu Daniel Nicolae
 • Hotărârea 237/2009 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea copermutãrii dreptului de folosinþã atribuit în baza Legii 15/2003, d-lui Marin Florentin Romeo ºi d-nei Trip Cristina Rodica pe parcelele identificate cu nr. cadastrale 15575 ºi respectiv 15576 Oradea
 • Hotărârea 236/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a trei corpuri de proprietate cu suprafeþele de 7500 mp, 7500 mp ºi 8483 mp, constituite din nr. topo 3114 ºi 4597/1, înscrise în CF nr.82180, respectiv CF nr. 84249 Oradea, teren reprezentând Parcul
 • Hotărârea 235/2009 - Municipiul Oradea

  Privind revocarea art. 5 din Hotãrârea Consiliului Local nr. 794 / 30.09.2008 ºi aprobarea vânzãrii prin negociere directã a suprafeþei de 58 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15056 Oradea, situat în Oradea str. Luminiþei în favoarea d-lui Lazau Flor
 • Hotărârea 234/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu nr. cadastral 13532 Oradea si darea acordului de principiu pentru vânzarea prin licitaþie publica cu strigare, a suprafeþei de 158 mp., teren identificat cu nr. cadastral 13532 Orade
 • Hotărârea 233/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu nr. cadastral 13531 Oradea si darea acordului de principiu pentru vânzarea prin licitaþie publica cu strigare, a suprafeþei de 190 mp. teren identificat cu nr. cadastral 13531 Oradea
 • Hotărârea 232/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului din Oradea str. Luminiþei cu suprafaþa de 3,3 mp, constituit din nr. topo 5095/1 înscris în CF 75482 Oradea ºi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directã a supra
 • Hotărârea 231/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului, teren ºi construcþii cu suprafaþa de 1.419 mp. constituit din nr. topo 2513/99 înscris în CF 18818 Sîntandrei ºi nr. topo 2513/87 înscris în CF 2948 Sîntandrei ºi transmiterea în folos
 • Hotărârea 230/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasare ºi delimitare a imobilului cu nr. cadastral 13819 în suprafaþã de 61 mp ºi concesionarea directã a suprafeþei de 61 mp teren situat în Oradea, Calea Clujului, nr.4 în favoarea lui Bojan Dumitru ºi Bojan Mariana
 • Hotărârea 229/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Vaida Mircea ºi soþia Vaida Ana, reprezentând suprafaþa totalã de 47 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 20634 ºi 20640, înscrise in C.F. 95395 ºi 95397 Oradea, situat în Oradea str. Colinelor, cu destinaþia de “drum
 • Hotărârea 228/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Varga Bela ºi soþia Varga Gabriela Irina reprezentând suprafaþa de 26 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20744 înscris in C.F. 95070 Oradea, situat în Oradea str. N. Beldiceanu, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 227/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului în suprafaþã de 26 mp constituit din nr. topo 5187/4 înscris C.F. 18614 Oradea ºi concesionarea prin licitaþie publicã deschisã a suprafeþei de 26 mp teren pentru realizarea obiectivu
 • Hotărârea 226/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii în proprietatea privatã a municipiului Oradea a suprafeþei de 41 mp teren identificat cu nr cadastral 21070 înscris în CF 72991 Oradea, situat în Oradea, str. Ady Endre nr. 29
 • Hotărârea 225/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planurilor de amplasament ºi delimitare cu propunerea de dezmembrare a suprafeþei totale de 109.375 mp., pentu constituirea a ºapte nr. cadastrale distincte cu destinaþia de ”Drum public”, în vederea atribuirii de denumire de stradã ºi e
 • Hotărârea 224/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de funcþii pentru funcþiile publice din cadrul Poliþiei Comunitare a municipiului Oradea, începând cu data de 01.04.2009
 • Hotărârea 223/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor de performanþã pentru aprecierea activitãþii Poliþiei Comunitare Oradea
 • Hotărârea 222/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ – Introducere teren în intravilan în vederea construirii unui centru expoziþional, str. Calea Aradului, nr. cad. 13709, 13711, 19660, 19661, 13869, 13870 ºi 19945 - Oradea
 • Hotărârea 221/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea P.U.D. Modificator – Construire casã D+P+E - str. Renaºterii nr. 29/A, nr. cad. 14455, 14456, 14457 – Oradea
 • Hotărârea 220/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea P.U.D. Modificator – Construire locuinþe familiale P+E, str. Fãgetului, nr. cad.2459/1, 2459/2, 2459/3, 2459/4 ºi 2459/5 - Oradea
 • Hotărârea 219/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ – Construire spãlãtorie auto, str. Calea Clujului , nr. 90– Oradea
 • Hotărârea 218/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ – Introducere în intravilan ºi parcelare teren pentru locuinþe, str. Nojoridului nr. cad. 9423 - Oradea
 • Hotărârea 217/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ – Construire casã P+M, str. Viilor nr. 5 A, nr. cad. 6902 - Oradea
 • Hotărârea 216/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ – Construire casã P+M, str. Colinelor nr. 31, nr. cad. 18078- Oradea
 • Hotărârea 215/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ –Complex comercial, amenajare acces – str. Nufãrului , nr.cad.12863; 20596; 14659; 15959, Oradea
 • Hotărârea 214/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ – Extindere spaþiu comercial, B-dul Decebal nr.8, bl.D97, ap.2 – Oradea
 • Hotărârea 213/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casã, str. Stupilor nr.14 , nr. cad. 18879 ºi 18881 – Oradea
 • Hotărârea 212/2009 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 176 din 30.03.2006 de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru constructii de locuinte ºi drum de acces, zona Oncea, str. Bunytai Vincze – str. Ion Alexi, nr. cad. 9
 • Hotărârea 211/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan pentru parcelare teren ºi amplasare locuinþe individuale ºi zona de servicii complementare/dotãri de cartier, strada Nojoridului nr. cad. 16316 ºi 16779 - Oradea
 • Hotărârea 210/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuinþã P+M str. Nufãrului nr.191 H, nr. cad. 3502/8 - Oradea
 • Hotărârea 209/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire douã case, str. Moviliþei nr.15, nr. cad. 18791 - Oradea
 • Hotărârea 208/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casã - str. Atacului nr.3A, nr. cad. 17115 - Oradea
 • Hotărârea 207/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casã P+M ºi împrejmuire str. Libelulei nr. 2/A, nr. cad. 17145 - Oradea
 • Hotărârea 206/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea P.U.D. - Amplasare birouri, showroom ºi depozite str. Ogorului nr.55 nr. cadastral 10337 ºi 10338 - Oradea
 • Hotărârea 205/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuinþã D+P+M, str. I. Paun Pincio nr.1U, nr cad. 15802 - Oradea
 • Hotărârea 204/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casã S+P+E, str. Podgoriei nr.245, nr. cad. 15460 - Oradea
 • Hotărârea 203/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ – Construire sediu firmã, str. Clopoþeilor nr. 1 - Oradea
 • Hotărârea 202/2009 - Municipiul Oradea

  Privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ – Introducere în intravilan ºi construire douã case, str. Pãdurii nr. cad. 548, 549 - Oradea
 • Hotărârea 201/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare casã P+E, str. Magnoliei nr.25, nr. cad. 8447-Oradea
 • Hotărârea 200/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea P.U.Z. – Construire spatiu comercial, magazin piese auto, service si spalatorie auto si birouri, str. Ciheiului nr. 132, nr. cad. 19292 – Oradea
 • Hotărârea 199/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea P.U.Z. – Parcelare teren pentru amplasare locuinþe individuale ºi zonã de servicii complementare / dotãri de cartier, strada Nojoridului nr. cad. 9585 - Oradea
 • Hotărârea 198/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pt. locuinþe individuale Etapa II- Reglementarea parcelelor, str. Apateului nr. 20, nr. cad.1659 - Oradea
 • Hotărârea 197/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea P.U.Z – Construire patru locuinþe unifamiliale S+P+E ºi reglementare drum de acces, str. Renaºterii nr. 20/D, nr. cad. 17755, 17756, 17757 si 17758 - Oradea
 • Hotărârea 196/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea P.U.Z. – Parcelare teren pentru amplasare locuinþe unifamiliale, str. Merilor nr. cad. 9658, Oradea
 • Hotărârea 195/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al ºedinþei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 16 martie 2009
 • Hotărârea 194/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al ºedinþei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 26 februarie 2009
 • Hotărârea 193/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor mãsuri pentru actualizarea documentaþiei tehnico-economice aferente proiectului cu denumirea: MODERNIZARE ªTRAND MUNICIPAL ªI SISTEM DE RECIRCULARE A APEI DIN BAZINE
 • Hotărârea 192/2009 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru realizarea obiectivului de investiþii “Drum interior în parcul industrial Eurobusiness Parc Oradea“, în schimbul alocãrii unei suprafeþe de teren din parcul industrial
 • Hotărârea 191/2009 - Municipiul Oradea

  privind respingerea propunerii de mandatare a Primarului Municipiului Oradea pentru stabilirea, de comun acord cu Ministerul Transporturilor ºi Infrastructurii, a tronsonului din “Drumul de centurã al Municipiului Oradea” ce urmeazã a fi preluat din domen
 • Hotărârea 190/2009 - Municipiul Oradea

  Privind mandatarea d-nei CAMELIA IOVA - consilier juridic, pentru a reprezenta interesele Consiliului Local al municipiului Oradea în dosarul nr.4903/111/2008, aflat pe rolul Tribunalului Bihor – Secþia Comercialã
 • Hotărârea 189/2009 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea consilierului juridic BORBELY ANDREI pentru a reprezenta în justiþie interesele Consiliului Local al municipiului Oradea, în dosarul nr.1322/111/2009
 • Hotărârea 188/2009 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Cap.V ºi VI din Regulamentul de organizare ºi funcþionare al aparatului de specialitate al primarului, aprobat prin Hotãrârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 883 din 30.10.2008
 • Hotărârea 187/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organizãrii concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcþiei de director al Casei de Culturã a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 186/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului, construcþii ºi teren în suprafaþã de 121,29 ha, situate în Oradea, str. Borºului, transmise în domeniul public al municipiul Oradea prin O.U.G. nr.105/2008 ºi administrate de S.C. Euro
 • Hotărârea 185/2009 - Municipiul Oradea

  privind preluarea în folosinþã gratuitã pe o duratã de 20 de ani de la Episcopia Românã Unitã cu Roma, Greco - Catolicã Oradea a suprafeþei de 11.304 mp teren, în vederea reamenajãrii cãii de acces la zona de agrement Ciuperca
 • Hotărârea 184/2009 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru preluarea în folosinþã gratuitã pe o duratã de 20 de ani de la Episcopia Românã Unitã cu Roma Greco - Catolicã Oradea a suprafeþei de 24.256 mp teren în vederea extinderii Parcului Liniºtii din Oradea
 • Hotărârea 183/2009 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor mãsuri privind organizarea activitãþilor în Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu” ºi Bazinul Acoperit „Criºul” din Oradea
 • Hotărârea 182/2009 - Municipiul Oradea

  privind constituirea Comisiei de negociere a tarifelor de închiriere a proprietãþii imobiliare situate în Oradea, str. Mihai Eminescu, nr. 25/A, unde îºi desfãºoarã activitatea Grãdiniþa de Copii nr. 26
 • Hotărârea 181/2009 - Municipiul Oradea

  de respingere a propunerii privind stabilirea unor mãsuri pentru închirierea proprietãþii imobiliare situate în Oradea, str. Mihai Eminescu, nr. 25/A, unde îºi desfãºoarã activitatea Grãdiniþa de Copii nr. 26
 • Hotărârea 180/2009 - Municipiul Oradea

  privind modificarea si completarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.287 din 07.04.2008 pentru aprobarea unor mãsuri pentru asigurarea transparenþei ºi eficienþei achiziþiilor publice ºi înfiinþarea Comisiei Municipale de Monitorizare
 • Hotărârea 179/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea PROGRAMULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA DE REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINÞE PE ANUL 2009
 • Hotărârea 178/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea „ACTULUI ADITIONAL NR. 1 la contractul de mandat nr. _____ prin care asociaþiile de proprietari mandateazã Primarul municipiului Oradea de a efectua în numele ºi pentru mandant, cu titlu gratuit, masurile si acþiunile ce se impun pe
 • Hotărârea 177/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea CONTRACTULUI DE MANDAT prin care asociaþiile de proprietari mandateazã Primarul Municipiului Oradea de a efectua in numele si pentru mandant, mãsurile si acþiunile ce se impun pentru creºterea performantei energetice a blocurilor de
 • Hotărârea 176/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transformãrii Punctului municipal de colectare selectivã a Deºeurilor de Echipamente Electrice ºi Electronice (DEEE) în Punct Judeþean de colectare selectivã a deºeurilor de echipamente electrice ºi electronice
 • Hotărârea 175/2009 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preºedintelui de ºedinþã, pentru ºedinþele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile martie, aprilie ºi mai 2009
 • Hotărârea 174/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achiziþiei publice si a documentaþiei pentru achiziþia publica a contractului de lucrãri de întreþinere, reparaþii strãzi, poduri si trafic rutier pentru municipiul Oradea
 • Hotărârea 173/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcþii ºi a numãrului de personal pentru aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Oradea prin înfiinþarea Compartimentului Management Spitale, începând cu data de 01.03.2009
 • Hotărârea 172/2009 - Municipiul Oradea

  privind unele mãsuri pentru aprobarea temei de proiectare necesare înfiinþãrii Centrului social cu destinaþie multifuncþionalã „DIGNITAS” din str. Eftimie Murgu nr. 9
 • Hotărârea 171/2009 - Municipiul Oradea

  privind unele mãsuri pentru aprobarea temei de proiectare necesare înfiinþãrii Centrului social cu destinație multifuncþionalã ”CANDEO” din str. Iuliu Maniu nr. 20
 • Hotărârea 170/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea temei de proiectare necesarã elaborãrii studiului de fezabilitate și studiilor aferente în vederea accesãrii de fonduri europene pentru finanțarea proiectului cu denumirea: ”Înfiinþarea unui Centru Respiro în municipiul Oradea
 • Hotărârea 169/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractului de comodat între Comodant Episcopia Românã Unitã cu Roma, Greco-catolicã Oradea ºi Comodatar Municipiul Oradea rezultând folosinþa gratuitã a spaþiului Liceului Teologic Greco Catolic din Oradea spre realizarea ºi finanþare
 • Hotărârea 168/2009 - Municipiul Oradea

  privind unele mãsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Reabilitare ºi modernizare imobil str. Mihai Viteazul nr. 6 pentru Centrul de zi Iedera pentru copiii cu sindrom Down ºi familiile lor”
 • Hotărârea 167/2009 - Municipiul Oradea

  privind unele mãsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Reabilitare ºi modernizare Centrul de zi pentru persoane cu sclerozã multiplã”
 • Hotărârea 166/2009 - Municipiul Oradea

  privind unele mãsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Reabilitare ºi modernizare Centrul de Cazare Temporarã nr. 2”
 • Hotărârea 165/2009 - Municipiul Oradea

  privind unele mãsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Reabilitare ºi modernizare Centrul de Cazare Temporarã nr. 1”
 • Hotărârea 164/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea „Strategiei culturale a Municipiului Oradea (2009-2013)” ca strategie sectorialã pe domeniul ºi al planului de acþiune ca direcþie prioritarã
 • Hotărârea 163/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea relocãrii Centrului de Informaþii Turistice de pe actuala locaþie din Cetatea Oradea, Independenþei 39, Corp J, în Pasajul Madach, Calea Republicii ºi refuncþionalizarea lui pe aceastã locaþie
 • Hotărârea 162/2009 - Municipiul Oradea

  privind unele mãsuri pentru aprobarea temei de proiectare în vederea elaborãrii proiectelor ºi studiilor necesare pentru reabilitarea, modernizarea ºi dotarea clãdirii Colegiului Naþional „Mihai Eminescu” Oradea
 • Hotărârea 161/2009 - Municipiul Oradea

  privind desfiinþarea comisiei de acorduri unice constituitã în baza Hotãrârii Consiliului Local nr. 311/27.06.2002 în cadrul Instituþiei Arhitectului ªef
 • Hotărârea 160/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare magazin LIDL tip discounter, str. Tudor Vladimirescu nr. 87 - Oradea
 • Hotărârea 159/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Modificare regim de înãlþime pentru blocurile nr.1, nr. 2, nr. 5 ºi nr. 6 din ansamblul de locuinþe colective "Cartierul Soarelui", str. Aurel Covaci, prelungirea strãzii I. Paun Pincio - Oradea
 • Hotărârea 158/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Construire casã familialã D+P+M, str. Rãspântiilor f.n., nr. cad. 19656 – Oradea
 • Hotărârea 157/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasarea a douã case familiale D+P+M cu garaje P aferente, str. Izvorului nr. 95 C si 95 D, nr. cad. 19775 si 19786 – Oradea
 • Hotărârea 156/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casã familialã S+P+M, str. Gh. Doja nr.137, nr. cad. 3484- Oradea
 • Hotărârea 155/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Modificare regim de înãlþime pentru complex hotelier str. Aleea ªtrandului nr. 2 - Oradea
 • Hotărârea 154/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare trei case familiale S+P+M, str. Cireºilor f.n., nr. cad. 19216, 19218, 19220 ºi 19221 - Oradea
 • Hotărârea 153/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casã familialã P+M, strada Cãpºunilor f.n. nr. cad. 8883/2 - Oradea
 • Hotărârea 152/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare locuinþã familialã D+P+M, str. L. Bleriot nr. 27, nr. cad. 20106 ºi nr. topo 6218/49 - Oradea
 • Hotărârea 151/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuinþã, str. V.P. Filatov nr 11, nr. cad. 5903/2 – Oradea
 • Hotărârea 150/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare ºi amplasare locuinþe, str. Apateului - Nojoridului, nr. cad.7845 – Oradea. Etapa II- Reglementare parcele
 • Hotărârea 149/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Amenajare clinicã dentarã ºi extindere locuinþã S+P+E+M, str. Iuliu Maniu nr.18 - Oradea
 • Hotărârea 148/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere ºi mansardare casã familialã – Etapa II - str. Adevãrului nr. 70, nr. cad. 20669 ºi 20670- Oradea
 • Hotărârea 147/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru constructii de locuinte S+P+E/M si reglementare drum de acces, str. N. Beldiceanu nr. 91 - nr. cad. 20736, 20737, 20738, 20739, 20740, 20741, 20742, 20743 ºi 20744 - Oradea
 • Hotărârea 146/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Extindere ºi etajare locuinþã cu schimbarea destinaþiei parterului din locuinþã în vulcanizare auto, str. Matei Corvin nr.163, nr. cad. 19160 – Oradea
 • Hotărârea 145/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare anexe agricole ºi pivniþã S+P, str. Livezilor, nr.3/C, nr. cad. 17895 - Oradea
 • Hotărârea 144/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare halã servicii, depozitare ºi birouri - Calea Borºului nr.36/B, nr. cad. 17598 si 17599 – Oradea
 • Hotărârea 143/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Extindere salon de înfrumuseþare, str. Ioan Suciu nr.20, bl.Pb10 – Oradea
 • Hotărârea 142/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casã familialã P- Etapa II –str. Plugului nr.25, nr. cad. 17109 - Oradea
 • Hotărârea 141/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare clãdire de birouri ºi locuinþe de serviciu- str. Menumorut nr. 35, nr. cad. 19974 – Oradea
 • Hotărârea 140/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinþe familiale, str. Dimitrie Anghel,nr.cad.19665,19666, 19667, 19668, 19669, 19670, 19671, 5745/4, 5745/5, 5745/6, 20482, 20483,
 • Hotărârea 139/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinþe familiale, str. Piscului, nr.cad.11353 - Oradea
 • Hotărârea 138/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Construire locuinþã familialã S+P+E, str.Ady Endre nr.40-Oradea
 • Hotărârea 137/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare depozit de materiale de construcþii, str. Santãului, nr.cad.17582 - Oradea
 • Hotărârea 136/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan ºi parcelare teren pentru amplasarea unor locuinþe familiale ºi a unei biserici, str. Apateului, nr.cad.2190 - Oradea
 • Hotărârea 135/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan ºi parcelare teren pentru amplasare locuinþe familiale, str.Soarelui nr.12B, nr.cad.20941, 20942 ºi 20943 -Oradea
 • Hotărârea 134/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Construire centru comercial, str.Fabricilor, nr.cad.5144, 5147, 5148, 5149, 5150, 5151, 5152, 5153 si 4928 - Oradea
 • Hotărârea 133/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Construire ansamblu rezidenþial, str. Piatra Craiului nr. 15 – 17, nr. cad. 3215 – Oradea
 • Hotărârea 132/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare halã depozitare, str. Calea Clujului nr. 304, nr. cad. 1923/6 - Oradea
 • Hotărârea 131/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal –Construire casã familialã P+E, str. Constantin Nottara nr. 11, nr. cad. 18806 - Oradea
 • Hotărârea 130/2009 - Municipiul Oradea

  referitoare la aprobarea schimbãrii denumirii str. Leningradului în str. Sankt - Petersburg
 • Hotărârea 129/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere pentru imobilul (o salã de clasã ºi dependinþe aferente) situat în Oradea, str. Clujului, nr. 186, aparþinând Bisericii Baptiste nr. 1 Oradea, în care îºi desfãºoarã activitatea copiii defavorizaþi
 • Hotărârea 128/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor mãsuri administrative pentru spaþiile cu altã destinaþie decât aceea de locuinþã, aflate în administrarea Administraþiei Imobiliare Oradea deþinute cu contracte de închiriere/de comodat de cãtre O.N.G. – uri
 • Hotărârea 127/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea noului contract cadru încheiat cu diverºi beneficiari, având ca obiect închirierea bunurilor imobile aflate în proprietatea Statului Român ºi administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea prin Administraþia Imobiliara Oradea, pr
 • Hotărârea 126/2009 - Municipiul Oradea

  privind desemnarea în Consiliul Consultativ al Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” din municipiul Oradea, a unor reprezentanþi ai autoritãþii publice locale
 • Hotărârea 125/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractului de asociere în participaþiune intre Consiliul Local al municipiului Oradea ºi S.C Geoimobiliare S.R.L în vederea amenajãrii ºi exploatãrii unei parcãri publice pe terenul situat în Oradea, str. Tudor Vladimirescu nr. 19 ºi 2
 • Hotărârea 124/2009 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificãrii ºi completãrii Hotãrârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.640/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare a sistemului de administrare a parcãrilor publice, a ridicãrii ºi blocãrii autovehi
 • Hotărârea 123/2009 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor mãsuri privind construirea unor grãdiniþe în Municipiul Oradea
 • Hotărârea 122/2009 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea propunerii de aprobare a unor mãsuri privind administrarea imobilului situat în Oradea, str. Primãriei nr.3.
 • Hotărârea 121/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de funcþii pentru funcþiile publice din cadrul Poliþiei Comunitare a municipiului Oradea, începând cu data de 01.03.2009
 • Hotărârea 120/2009 - Municipiul Oradea

  privind modificarea componenþei Consiliului de administraþie de la S.C Compania de apã Oradea S.A
 • Hotărârea 119/2009 - Municipiul Oradea

  privind constituirea Comisiei de verificare a condiþiilor necesare obþinerii atestatului de administrator de imobile ºi aprobarea Regulamentului privind organizarea ºi desfãºurarea activitãþii acesteia
 • Hotărârea 118/2009 - Municipiul Oradea

  Privind acordarea avizului consultativ în vederea numirii în funcþia de director/director adjunct a persoanelor care au fost declarate admise la concursul pentru ocuparea funcþiilor de director ºi director adjunct din unitãþile de învãþãmânt preuniversita
 • Hotărârea 117/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere a terenurilor ocupate de chioºcurile amplasate pe domeniul public al municipiului Oradea
 • Hotărârea 116/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Marchiº Ciprian Viorel ºi soþia Marchiº Mihaela, reprezentând suprafaþa de 48 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19910, înscris in C.F. 93527 Oradea, situat în Oradea str. Macului, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 115/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prelungirii termenului de obþinere a Autorizaþiei de construire pentru parcelele atribuite in baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinþe proprietate personala – etapa II
 • Hotărârea 114/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu suprafaþa de 990 mp. constituit din nr. topo 3350 înscris în CF 15264 Oradea ºi transmiterea în folosinþã gratuitã a terenului în suprafaþã de 990 mp, situat în Oradea str. Miron Cos
 • Hotărârea 113/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Halas Nicolae ºi soþia Halas Dorica, reprezentând suprafaþa de 38 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16760, înscris in C.F. 89558 Oradea, situat în Oradea str. Merilor, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 112/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Levai Ferencz Tibor ºi soþia Levai Mihaela Ioana ºi a d-lui Vereº Gheorghe Claudiu ºi soþia Vereº Gyongyi, reprezentând suprafaþa totalã de 68 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 17547 ºi 17863, înscris in C.F. 89606
 • Hotărârea 111/2009 - Municipiul Oradea

  privind susþinerea deciziei Consiliului de Administraþie al Regiei Autonome Oradea Transport Local de anulare a procedurii de licitaþie pentru achiziþia a 20 de autobuze de transport urban de cãlãtori
 • Hotărârea 110/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilitãþilor fiscale la plata impozitelor ºi taxelor locale privind stimularea atragerii de investiþii ºi susþinerea dezvoltãrii economice durabile în municipiul Oradea pentru persoane juridice (schemã loc
 • Hotărârea 109/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii la platã a impozitului pe clãdiri, datorat bugetului local al municipiului Oradea de cãtre persoanele fizice constituite legal în asociaþii de proprietari care procedeazã la efectuarea lucrãrilor de reabilitare termicã a blocur
 • Hotărârea 108/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata majorãrilor de întârziere în sumã de 56.253,18 lei datorate bugetului local al municipiului Oradea de cãtre Regia Autonoma Transport Local Oradea
 • Hotărârea 107/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clãdiri datorate de proprietarii Asociaþiei de Proprietari ,,22 DECEMBRIE‘’ situatã în Oradea str. 22 DECEMBRIE nr. 9, bl. Rb8, ca urmare a lucrãrilor de construcþii realizate la acoperiºul imobilulu
 • Hotărârea 106/2009 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu privind restructurarea ºi reorganizarea SC Electrocentrale Oradea SA
 • Hotărârea 105/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea stabilirii cotelor de repartizare a profitului aferent anilor 2008 ºi 2009 de care beneficiazã fiecare asociat în baza contractului nr. 81046/04.08.1999 încheiat intre Consiliul Local al municipiului Oradea ºi SC Drumuri Orãºeneºti SA
 • Hotărârea 104/2009 - Municipiul Oradea

  privind luarea de mãsuri în ceea ce priveºte bunurile care aparþin domeniului public al Municipiului Oradea care sunt înregistrate în evidenþa tehnico operativã în unitãþi naturale (fãrã valoare)
 • Hotărârea 103/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reducerii impozitului pe clãdire, aferent investiþiei în valoare de 12.123.650 lei,(3.076.287,74 euro) realizatã de cãtre SC PELICAN IMPEX SRL în Oradea, str. Corneliu Coposu nr. 2
 • Hotărârea 102/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în concesiunea SC Compania de Apa Oradea SA, în vederea scoaterii din funcþiune
 • Hotărârea 101/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea abonamentelor ce vor fi practicate de Regia Autonomã Transport Local Oradea pentru transportul public de cãlãtori în municipiul Oradea începând cu data de 01.04.2009
 • Hotărârea 100/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ocupare a funcþiilor publice pentru Administraþia Imobiliarã Oradea, începând cu data de 01.03.2009
 • Hotărârea 99/2009 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru încheierea unei asocieri între Municipiul Oradea, SC Electrocentrale Oradea SA ºi o societate comercialã de specialitate, în vederea montãrii recuperatoarelor de cãldurã cu tuburi termice la cazanele 5 ºi 6 din
 • Hotărârea 98/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al ºedinþei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 16 februarie 2009
 • Hotărârea 97/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al ºedinþei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 29 ianuarie 2009
 • Hotărârea 96/2009 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea temei de proiectare în vederea realizãrii proiectului cu denumirea: ”Revitalizarea Bisericii cu Lunã din Oradea ºi introducerea ei în circuitul turistic religios local, naþional ºi internaþional. ” ºi aprobarea unor mãsuri în vederea fin
 • Hotărârea 95/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea temei de proiectare necesarã elaborãrii studiului de fezabilitate în vederea asigurãrii cu utilitãþi publice a Parcului Industrial EUROBUSINESS Oradea
 • Hotărârea 94/2009 - Municipiul Oradea

  privind unele mãsuri pentru aprobarea temei de proiectare în vederea elaborãrii proiectelor ºi studiilor necesare pentru reabilitarea ºi refuncþionalizarea corpurilor B, C, D ºi E din Cetatea Oradea în vederea demarãrii celei de a doua etape de reabilita
 • Hotărârea 93/2009 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea duratei normale de funcþionare a activelor fixe care vor intra în patrimoniul Municipiului Oradea pe parcursul anului 2009
 • Hotărârea 92/2009 - Municipiul Oradea

  Privind acordarea avizului consultativ în vederea numirii în funcþia de director/director adjunct a persoanelor care au fost declarate admise la concursul pentru ocuparea funcþiilor de director ºi director adjunct din unitãþile de învãþãmânt preuniversita
 • Hotărârea 91/2009 - Municipiul Oradea

  privind constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunãrilor publice,
 • Hotărârea 90/2009 - Municipiul Oradea

  privind transferul cãtre Consiliul Local al Municipiului Oradea a managementului asistenþei medicale acordate în Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu”, Spitalul Clinic de Obstetricã-Ginecologie „Dr. Alexandru Nemeº-senior”, Spitalul Clinic de
 • Hotărârea 89/2009 - Municipiul Oradea

  privind modificarea statului de funcþii ºi organigramei Clubului Sportiv Municipal Oradea
 • Hotărârea 88/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificãrii unor prevederi ale Hotãrârii Consiliului Local nr.671 din 31 august 2005 privind înfiinþarea instituþiei publice de interes local, cu personalitate juridicã, Poliþia Comunitarã Oradea
 • Hotărârea 87/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificãrii Art. 2. (1) din Acordul colectiv de muncã nr. 40149 din 16.12.2008 al Poliþiei Comunitare Oradea
 • Hotărârea 86/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat intre Administraþia Sociala Comunitara Oradea si Colegiul Tehnic Transilvana - Oradea privind acordarea serviciilor de asigurare a hranei persoanelor aflate in situaþii economico-sociale sau medicale deo
 • Hotărârea 85/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea suportãrii din bugetul local al cheltuielilor ocazionate de înhumarea cadavrelor fãrã aparþinãtori ºi a cadavrelor cu identitate necunoscutã
 • Hotărârea 84/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea P.U.D.- Extindere birou existent la parter de bloc cu un corp D+P în vederea amenajãrii unui spaþiu pentru sediu firmã ºi birouri, str. Calea Clujului nr. 4, bl. B4, ap. 10 – nr. topo 3483/2 ºi nr. cad. 13819 - Oradea
 • Hotărârea 83/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea P.U.Z.- Introducere în intravilan ºi parcelare teren pentru amplasare locuinþe, Etapa I - Reglementare accese din str.Prunilor ºi strada lateralã Prunilor, nr. cad. 16444, 16445, 16446, 15782, 15783, 15784, 15785 - Oradea
 • Hotărârea 82/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea P.U.Z.- Reglementare acces din drumul de exploatare agricola din zona fermelor Seleus- Nufarul in vederea asigurarii accesibilitatii la parcelele destinate locuirii, nr. cad. 136/1,136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 136/6, 136/7, 136/8, 136/9
 • Hotărârea 81/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare locuinþe colective S+P+E, str. Alunei nr. cad. 4471/4 si 4471/5 – Oradea
 • Hotărârea 80/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere si etajare clãdire de locuit existenta si schimbare destinaþie in clãdire pentru birouri P+2E+M, str. Stefan Zweig nr. 10/ A - Oradea
 • Hotărârea 79/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinþe individuale S+P+M - Etapa II, str. Pavilionul CFR si str. Gurghiului, nr. cad.18521...24, 18526...30, 18532...37, 18601...6, 18615...22, 18659...65, 18668...78, 18680
 • Hotărârea 78/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Ansamblu rezidenþial locuinþe colective, strada Episcop Ion Alexi nr. cad. 6998- Oradea
 • Hotărârea 77/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Construire locuinþa familiala S+P+1E, str. Aurel Ciupe nr. 2, nr. cad. 16896 – Oradea
 • Hotărârea 76/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Construire locuinþa familiala P+M, str. Cornului nr. 15/A, nr. cad. 19860 – Oradea
 • Hotărârea 75/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea PUZ - Extindere si mansardare garaj cu destinatia locuinta, str. C-tin Brancoveanu nr. 6, nr. cad. 20096 – Oradea
 • Hotărârea 74/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Platforma balastata, calea Borºului nr. topo 4143/12 si 4143/49 - Oradea
 • Hotărârea 73/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru construire case D(S)+P+E+M si reglementare accese din strada Graurilor nr. 29 - Oradea
 • Hotărârea 72/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Construire douã locuinþe familiale, str. Strugurilor nr. 4C, nr. cad. 2161 si 4370 – Oradea
 • Hotărârea 71/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ – Amenajare service auto si locuinþa familiala in construcþie P+M existenta, str. Apelor nr. 3, nr. cad. 3354 – Oradea
 • Hotărârea 70/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Construire spãlãtorie auto P si spaþiu dotãri propuse (bar si birou) P+M, str. Padiºului nr. 27 si 27/A, nr. cad. 20182 si 20183 – Oradea
 • Hotărârea 69/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ – Extindere intravilan si parcelare teren pentru construire locuinþe familiale si colective cu zone de servicii complementare/dotari de cartier (spatii comerciale si funcþiuni complementare
 • Hotărârea 68/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire locuinþe colective P+2+M, str. Fãcliei f.n., nr. cad. 8345 si 8350 - Oradea
 • Hotărârea 67/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinþa familiala S+P+E cu garaj si împrejmuire teren, strada Nojoridului, nr. cad. 15538 - Oradea
 • Hotărârea 66/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Locuinþa S+P+M Etapa II– Reglementare parcela str. Jiului nr.31 - Oradea
 • Hotărârea 65/2009 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Construire spãlãtorie auto P ºi amenajare vestiare cu grup sanitar pentru personal ºi garaje aferente, str. Brânduºei nr.9, nr. cad. 17888 – Oradea
 • Hotărârea 64/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare centru medical, Str. Olimpiadei nr.14 – Oradea
 • Hotărârea 63/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan pentru amplasare hala de producþie confecþii metalice si sediu firma str. Santãului nr. Cad.2494, Oradea
 • Hotărârea 62/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa si împrejmuire teren pe str. Macului nr.27, nr. cad. 16012- Oradea
 • Hotărârea 61/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru locuinþe. Reglementare accese str. I. Paun Pincio, nr. cad. 10734-Oradea
 • Hotărârea 60/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren si amplasare locuinþe, strada Ep. I. Alexi, prelungirea strãzilor I. Paun Pincio si Cimbrului, nr.cad. 4557/1, 4557/2, 4558/1, 4558/2, 4559/1, 4559/2, 4559/3, 4559/4 si 18908 - Oradea
 • Hotărârea 59/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa familiala P+M - Etapa II, str. Atacului nr.12, nr. cad. 19949 - Oradea
 • Hotărârea 58/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Locuinþa D+P+M Etapa II – Reglementare parcela str. Bulgarilor nr.25 - Oradea
 • Hotărârea 57/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire hala depozitare cu birou sos. Borºului nr. 45, nr. cadastral 4696 - Oradea
 • Hotărârea 56/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa de locuit D+P+M – Etapa II, str. Adevãrului nr.107, nr. cad. 18817 si 18818 - Oradea
 • Hotărârea 55/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire doua case familiale P+E cu garaje aferente si împrejmuire teren, str. Viilor nr. 9, nr.cad. 18720 - Oradea
 • Hotărârea 54/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare depozit materiale de construcþii P, in frontul II al strãzii Bihorului nr. 74, nr. cadastral 11026 - Oradea
 • Hotărârea 53/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa familiala P+E si împrejmuire teren – Etapa II - str. Paleului nr. 6F, nr.cad. 19106 – Oradea
 • Hotărârea 52/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa familiala P+1 si garaj P in frontul II al strãzii - strada I.P.Pincio nr. 1A2, nr.cad. 14917 - Oradea
 • Hotărârea 51/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa familiala, locuinþa de serviciu P+1 si împrejmuire teren, str. Aurel Covaci, nr. cadastral 2587/7 – Oradea, zona Oncea
 • Hotărârea 50/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare doua locuinþe bifamiliale S+P+1 - Etapa II, str. Cimbrului – I.P.Pincio, nr. cad. 15299, 15300, 17440 si 17441- Oradea
 • Hotărârea 49/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare locuinþa familiala P+E si împrejmuire teren, str.Piersicilor f.n., nr.cad. 20073 si 20074 - Oradea
 • Hotărârea 48/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere si mansardare parþiala hala existenta si construire hala, cu destinaþia atelier si vopsitorie auto, construire corp administrativ, amenajare sediu firma si birouri, sos. Borºului, nr. cad. 5893/
 • Hotărârea 47/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea acordãrii denumirii “ Ioan Corneli “ strãzii nou create, aflatã in prelungirea str. Iosif Vulcan, din comuna Sânmartin
 • Hotărârea 46/2009 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea listei finale si a Comisiei de repartizare privind stabilirea ordinii de prioritate în soluþionarea cererilor de locuinþe ºi în repartizarea locuinþelor pentru familiile evacuate sau care urmeazã a fi evacuate din locuinþele retrocedate
 • Hotărârea 45/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri cu caracter financiar privind locuinþa fond municipal situatã in Oradea, Al. Rogerius, nr. 2C, bl. N3, ap. 44
 • Hotărârea 44/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul „CONSTRUIRE PARCARE SUBTERANÃ STR. INDEPENDENTEI - ORADEA”
 • Hotărârea 43/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Statului Român în domeniul public al Municipiului Oradea a unor imobile cu destinaþia de cabinete medicale
 • Hotărârea 42/2009 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea propunerii de instituire a tarifelor pentru competiþiile de dans sportiv în vederea utilizãrii Arenei Antonio Alexe din Oradea situatã pe strada Cazaban nr.3
 • Hotărârea 41/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul „PARKING STR. BRASOVULUI - ORADEA CU O CAPACITATE DE 406 LOCURI DE PARCARE”
 • Hotărârea 40/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizãrii chiriilor, redevenþelor ºi a altor categorii de creanþe ce urmeazã a se stabili/percepe de cãtre Administraþia Imobiliarã Oradea în cursul anului 2009.
 • Hotărârea 39/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea ratei dobânzii ce urmeazã a fi perceputã în cazul vânzãrii în rate a spaþiilor cu destinaþia de cabinete medicale
 • Hotărârea 38/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare al Administraþiei Imobiliare Oradea.
 • Hotărârea 37/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preþului de vânzare rezultat din negocierea directã a terenului înscris in CF 73.813 Oradea cu nr. topo 3044/3, in suprafaþa de 64 mp situat in Oradea, str. Roºiorilor nr. 11/A, in favoarea S.C. KRIZOLITUS IMPEX S.R.L.
 • Hotărârea 36/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Petruº Teodor Ciprian, reprezentând suprafaþa totalã de 657 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 16444, 16446 ºi 19287, înscrise in C.F. 87532, 87534 ºi 93120 Oradea ºi a d-lui Petruº Teodor ºi soþia Petruº Lucia Aurel
 • Hotărârea 35/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Popuþe Daniel Ioan, Popuþe Daniela Florentina, Klepp Ileana, Cacuci Floare ºi Balaci Elisabeta reprezentând suprafaþa de 619 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 16655, 16657 ºi 16678 inscrise in C.F. 87972, 87974 ºi 8
 • Hotărârea 34/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-nei Negruþiu Stela, reprezentând suprafaþa de 4.457 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19938, înscris in C.F. 93492 Oradea, situat în Oradea str. Apateului, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 33/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Popovici Attila ºi soþia Popovici Melinda Emese, reprezentând suprafaþa de 17 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19061, înscris in C.F. 93377 Oradea, situat în Oradea str. Cãpºunilor, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 32/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Ciuciu Marcel ºi soþia Ciuciu Mirela Emilia, a d-lui Ofrim Horaþiu Ovidiu, a d-lui Pop Ovidiu Petru ºi soþia Pop Liana Sorana, a d-lui Cîcu Marius Adrian ºi a d-lui Lacatuº Istvan, reprezentând suprafaþa de 4.030 mp. tere
 • Hotărârea 31/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Gurzãu Florin Ioan ºi soþia Gurzãu Florina, reprezentând suprafaþa de 20 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20073, înscris in C.F. 93524 Oradea, situat în Oradea str. Piersicilor, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 30/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Farkas Antal ºi soþia Farkas Marta Zsuzsanna, reprezentând suprafaþa de 117 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19973, înscris in C.F. 93508 Oradea, situat în Oradea str. Camil Petrescu, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 29/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-nei Ungur Adriana Georgiana reprezentând suprafaþa de 1.381 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20163 înscris in C.F. 93572 Oradea, situat în Oradea zona str. Thomas Morus, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 28/2009 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Ardelean Ioan, reprezentând suprafaþa de 77 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20071, înscris in C.F. 93604 Oradea, situat în Oradea str. Ep. Ioan Alexi, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 27/2009 - Municipiul Oradea

  privind numirea cenzorilor ºi supleanþilor la SC Administraþia Domeniului Public SA precum ºi stabilirea indemnizaþiei acestora
 • Hotărârea 26/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea suplimentãrii organigramei ºi a statului de funcþii ale Colegiului Tehnic Transilvania - Oradea cu trei posturi nedidactice, douã de muncitor calificat ºi unul de ºofer
 • Hotărârea 25/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de funcþionare a Parcului Industrial “Eurobusiness Parc" Oradea
 • Hotărârea 24/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordãrii sumei de 300.000 lei pentru CS FC Bihor Oradea cu titlu de cotizaþie parþialã pentru anul 2009.
 • Hotărârea 23/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii la platã a impozitului pe clãdiri, în sumã de 48.604,94 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2009 de cãtre S.C. Prima Real Estate SRL Oradea
 • Hotărârea 22/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reducerii impozitului pe clãdire, aferent investiþiei în valoare de 76.456.201 lei, realizatã de cãtre S.C.LOTUS MARKET SA în Oradea str.Nufãrului nr.30
 • Hotărârea 21/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea unor masuri fiscale de anulare a majorãrilor de întârziere aferente diferenþei de taxã pentru regularizarea autorizaþiilor de construcþie expirate în anul 2007-2008, in cazul contribuabililor persoane fizice
 • Hotărârea 20/2009 - Municipiul Oradea

  privind actualizarea impozitului pentru autovehiculele de transport marfã cu masa totalã autorizatã egalã sau mai mare de 12 tone, pentru anul 2009
 • Hotărârea 19/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de cesiune a creanþelor fiscale datorate bugetului local al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 18/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui Parteneriat între Inspectoratul ªcolar Judeþean ºi Consiliul Local al Municipiului Oradea, pentru organizarea ,,Olimpiadei Naþionale de Limba ºi Literatura Românã pentru elevii din gimnaziu ºi liceu Oradea, 2009’’ , în
 • Hotărârea 17/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clãdiri datorate de proprietarii Asociaþiei de Proprietari; ‘’SPITALUL,, situatã în Oradea str. GHEORGHE DOJA nr.102, bl. C3.
 • Hotărârea 16/2009 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea remuneraþiilor directorilor generali ai regiilor autonome ºi societãþilor la care la care Municipiul Oradea este acþionar unic/majoritar
 • Hotărârea 15/2009 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea donaþiei din partea METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL, SC REAL – HYPERMARKET ROMANIA SRL ºi METRO AG- Reprezentanþa în România
 • Hotărârea 14/2009 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea criteriilor de prioritate si punctajele aferente acestora, modelului fiºei de calcul a punctajului, modelului notei de constatare, pentru analizarea si soluþionarea solicitãrilor de locuinþe sociale, sesiunea 2008
 • Hotărârea 13/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al ºedinþei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 22 ianuarie 2009
 • Hotărârea 12/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al ºedinþei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 19 decembrie 2008
 • Hotărârea 11/2009 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preºedintelui de ºedinþã, pentru ºedinþa ordinarã a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 29 ianuarie 2009.
 • Hotărârea 10/2009 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru stabilirea modalitãþii de externalizare a serviciilor de asigurare a hranei persoanelor aflate in situaþii economico-sociale sau medicale deosebite din municipiul Oradea
 • Hotărârea 9/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, a statului de funcþii si numãrului de personal ale ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile începând cu data de 1 MARTIE 2009
 • Hotărârea 8/2009 - Municipiul Oradea

  Privind stabilirea unor masuri pentru eficientizarea activitãþii de asistenþã ºi protecþie socialã la nivelul municipiului Oradea
 • Hotărârea 7/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participãrii ºi contribuþiei proprii a Municipiului Oradea în cadrul proiectului „Aventura, Odihna, Distracþie - Promovarea ofertei turistice a judeþelor Hajdu-Bihar / Bihor” care va fi depus în cadrul Programului de Cooperare Transfron
 • Hotărârea 6/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participãrii Municipiului Oradea în proiectul de finanțare „Împreunã pentru performanþe în educaþie, instruire ºi profesiune” care va fi depus în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalier Ungaria-România 2007-2013, program fin
 • Hotărârea 5/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participãrii Municipiului Oradea în proiectul de finanțare “Renașterea prin digitalizare a trecutului comun Bihor - Hajdu-Bihar” care va fi depus în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalier Ungaria-România 2007-2013, p
 • Hotărârea 4/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participãrii Municipiului Oradea în proiectul de finanțare „Recuperarea valorilor comune de patrimoniu cultural și arhitectural - rețea tematicã transfrontalierã Bihor - Hajdu-Bihar” care va fi depus în cadrul Programului
 • Hotărârea 3/2009 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea utilizãrii fondului de rulment aferent anului 2009
 • Hotărârea 2/2009 - Municipiul Oradea

  privind majorarea preþului local de facturare a energiei termice furnizatã populaþiei
 • Hotărârea 1/2009 - Municipiul Oradea

  privind valorificarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de serã (GES) de cãtre SC Electrocentrale Oradea SA