Proces verbal din 19.12.2008

PROCES VERBAL - şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 19 decembrie 2008
PROCES VERBAL - şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 19 decembrie 2008

PROCES – VERBAL

Încheiat azi 19.12.2008 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

 

            Participă următorii consilieri: d-na. Biro Rozalia-Ibolya, dl. Carp Gheroghe, d-na Cherecheş Florica, dl. Corcheş Dorin-Octavian, d-na Coste Marina-Adelina,  dl. Delorean Ion-Iulius,  dl. Fleisz Ioan-Tiberiu, dl Felea Ioan,  dl. Hossu Bogdan, dl. Groza Mihai, dl. Huszar Istvan-Eric, dl. Lăpădatu Nicuşor, dl. Luca Dorel,  dl. Manea Mihai, dl. Mercea Pavel, dl. Mureşan Ionel-Ovidiu, dl.Pasztor Sandor, dl. Petruţ Vasile, dl. Popa Daniel Claudiu, dl. Szarkozi Zoltan, dl. Szabo Joszef, dl. Tifor Dorel-Cornel-Mihai, dl. Vulcu Daniel-Sorin, dl. Zbucea Rareş Florin.

 

Lipsesc următorii consilieri: dl. Cupşa Ioan, dl. Dan Octavian şi d-na Lipoveanu Adriana-Aurora.

 

Invitaţi: dl. Ilie Bolojan – primar al municipiului Oradea, d-na. Iacob Lucia – Instituţia Arhitectului Şef, dl. Călin Hirţe – consilier Instituţia Arhitectului Şef, dl. Florea Eduard – director executiv Direcţia Economică, dl. Tănase Miculescu – director executiv adj. Direcţia Economică, dl. Trifan Valentin – director executiv AIO, dl. Marcel Dragoş – director executiv adj. AIO, dl. Beltechi Cristian - şef birou AIO, d-na. Diana Birău – director executiv adj. Direcţia Juridică, d-na. Borbei Eugenia – şef  serviciu juridic Direcţia Juridică, dl. Mihai Goidaci – director executiv adj. Direcţia Juridică, d-na. Aurelia Ţenţ – director executiv adj. Direcţia Tehnică, dl. Gheroghe Seica – director Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, dl. Morar Emil – director executiv  Compania de Apă, reprezentanţi ai mass-media, etc.

 

A participat dl. Lupău Corneliu, d-na. Hidi Agnes

 

            dl. Huszar Eric Istvan – preşedinte de şedinţă

 

            Azi, 19.12.2008  avem ultima şedinţă de consiliu din acest an. Aş dori să anunţ retragerea câtorva materiale. Dau cuvântul prima dată dl. Vila.

 

            dl. Ionel Vila – secretarul municipiului Oradea

 

            Doamnelor şi domnilor consilieri pentru astăzi 19.12.2008 a fost convocată şedinţa ordinară a consiliului local. Vă informez că din totalul de 27 consilieri aleşi în funcţie sunt prezenţi 24, lipsesc următorii: d-na. Lipoveanu Adriana, dl. Dan Octavian, dl. Cupşa Ioan, fiind plecaţi în delegaţie, în consecinţă fiind absenţi motivaţi. Vă rog să-mi permiteţi să supun aprobării dvs. procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 27 noiembrie 2008, proces verbal care a fost supus publicităţii prin afişare şi a putut fi consultat la compartimentul de specialitate al Consiliului local.

 

Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            De asemenea am să supun aprobării dvs. procesul verbal al şedinţei extraordinare din 08.12.2008.

 

Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Dau cuvântul dl. preşedinte de şedinţă. Poftiţi dl. preşedinte.

 

            dl. Huszar Eric Istvan – preşedinte de şedinţă

 

            Vă mulţumesc dl. Vila. Dl. Pasztor,  poftiţi! Se pare că avem o problemă, nu merg microfoanele. Dl. Sarkozi, încercaţi dvs. Dl. Corcheş deja s-a speriat că nu va putea lua cuvântul astăzi.

 

            Pasztor Sandor – consilier local

           

            Mulţumesc dl. preşedinte. Nu am dorit să intervin în votarea procesului verbal al şedinţei trecute în schimb am o problemă care trebuie să o ridic iar. La ultima şedinţă am discutat despre problematica trotuarului din capătul oraşului care a fost votat în unanimitate de către Consiliu local. Am înţeles atunci problematica că nu avem prinsă în buget această investiţie, dar trebuia să prezinte astăzi în faţa noastră pentru acei 300 şi ceva de metri de trotuar de care avem nevoie acolo. Nu este în faţa noastră acest material din păcate. Am avut discuţii acum o oră, o oră şi jumătate cu Direcţia Tehnică, care mi-a promis că va ajunge materialul. Altceva nu doresc decât că o hotărâre votată cu unanimitate de Consiliu nu a fost îndeplinită în această perioadă şi nu este normal. Vă rog să consemnaţi încă o dată în procesul verbal şi aşteptăm rezolvarea acestei probleme.

 

            dl. Ionel Vila – secretarul municipiului Oradea

 

            Da, dl. consilier are dreptate, în urma şedinţei de luna trecută, noi, Consiliul local, am înaintat Direcţiei tehnice sub formă de Notă internă prin care am cerut acest punct de vedere şi aceste obiecţii, probabil că din motive tehnice nu le-au putut întocmi, cred că sunt aici în sală şi poate că veţi primi şi o explicaţie.

 

            d-na. Aurelia Ţenţ – director adj. Direcţia Tehnică

 

            Pentru execuţia lucrărilor în cursul anului 2009, la începutul anului urmează să fie licitate lucrările de întreţinere, reparaţii pentru administrarea drumurilor publice. Până la acea dată nu avem posibilitatea de a demara o ofertă cât de cât apropiată de realitate.

 

            dl. Pasztor Sandor – consilier local

 

            Dl. preşedinte, sunt un om tehnic şi lucrez de 20 de ani în domeniul tehnic. Eu ştiu după discuţiile cu dl. primar după şedinţă ce am cerut. Am cerut un simplu calcul şi am cerut nişte antemăsurători care puteau să ajungă pe masa consilierilor de a lua o hotărâre în acest sens, şi am înţeles problematica că nu avem posibilităţi luna aceasta, cu toate că avut discuţii inclusiv cu Drumurile Orăşeneşti, de a vedea posibilitatea efectuării lucrării, dar am înţeles problematica. Dar asta nu înseamnă că nu putea ajunge în faţa noastră acele calcule pe două pagini şi acele antemăsurători. Am înţeles nu mai trebuie să intervenim în problema aceasta.

 

            dl. Huszar Eric Istvan – preşedinte de şedinţă

 

            Înainte de a începe şedinţa de astăzi doresc să vă aduc la cunoştinţă că s-au retras următoarele materiale: materialul nr. 5, 37, 38, 80, 91, 59 şi 87. Deci, încă o dată: materialul nr. 5, 37, 38, 80, 91, 59 şi 87. Iar la materialul 85 se face o corectură în text scrie: „ în sensul acordării finanţării de la bugetul de stat”, s-a strecurat o greşeală, se corectează  „în sensul  acordării finanţării de la bugetul local”. Secretariatul Consiliului local va corecta şi 87, dl. Corcheş este Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea regulamentului de cesiune a creanţelor fiscale datorate bugetului local al Municipiului Oradea.

 

            dl. Ilie Bolojan – primar al municipiului Oradea

 

            Stimaţi consilieri, ori aceste proiecte nu ajuns în comisii, cum este ultimul la care a făcut referire dl. preşedinte de şedinţă, şi atunci întrucât suferea amânare, am zis că mai bine îl amânăm intră în comisii, sau unele observaţii din comisii le-am considerat a fi pertinente şi am decis să le retragem şi să fie refăcute în funcţie de observaţiile din comisii.

 

            dl. Huszar Eric Istvan – preşedinte de şedinţă

 

            Stimaţi colegi supun la vot ordinea de zi.

 

Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Trecem la primul punct de pe ordinea de zi.

 

            Pct.1. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Oradea, începând cu data de 01.01.2009.

 

Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 2. Proiect de  Hotărâre şi Raport de specialitate privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008, a bugetului de trezorerie pe anul 2008 şi a indicatorilor de performanţă pe anul 2008 la SC Compania de Apă SA.

 

Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 3. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea redevenţei pe unitate de producţie, datorată de SC Electrocentrale Oradea SA pe 2008 şi a modificării art. 36 alin. 4 din contractul de concesiune aprobat prin HCL 877/2006.

 

Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 4. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind transferul cu titlu gratuit al unor bunuri aflate în domeniul privat al municipiului Oradea către unele unităţi de învăţământ

 

Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 8. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind ajustarea preţurilor şi tarifelor practicate de SC Compania de Apă Oradea SA, pentru serviciile de furnizare apă, canalizare şi epurarea apelor uzate, precum şi actualizarea redevenţei.

 

            dl. Mihai Groza – consilier local

 

            O mică problemă în tabelul pe care-l afişează Compania de apă. Cred că totuşi este o greşeală. Trebuie să avem grijă de acest lucru pentru că aprobăm tarifele pentru populaţie, adică: în ultima coloană sus tarife ajustate cu inflaţie 7,39, tot în coloana aceea acel C3 egal cu 1 ori indicele acela pe care l-aţi obţinut dvs. 1,0603. Acuma, ori aplicăm indicele acela la coloana C1, indicele rămâne 1,06 şi atunci totul este greşit, ori aplică 7,39. Dacă aplicăm 7,39, rezultatele din ultima coloană sunt corecte, dacă nu aşa cum aţi pus dvs. aici în tabel acel C3 egal C1 ori acel indice pe care dvs. îl aveţi 1,0603, atunci totul este greşit mai puţin tariful la canalul pluvial. O mică lămurire pentru că de aici cu aceste tarife aprobate, odată aprobate de către Consiliul local le transmitem către populaţie.

 

            dl. Huszar Eric Istvan – preşedinte de şedinţă

 

            Vă mulţumim dl. Groza, de la Compania de apă, vă rog.

 

            dl. Emil Morar – director Compania de Apă Oradea

 

            1, 07, este, coloana C3 egal C1 ori 1,07.

 

            dl. Mihai Groza – consilier local

 

            Eu am luat materialul de pe site. Dvs. aţi dat materialul la Consiliul local. Lămuriţi. Dacă iau un calcul matematic după ceea ce aţi dat la Consiliul local, ultima coloană are configuraţia 2,79, în loc de 2,82 tariful la populaţie, 1,39 în loc de 1,4 ş.a.m.d.

 

            dl. Huszar Eric Istvan – preşedinte de şedinţă

 

            Dl. Groza ca să ne uităm toţi în acelaşi tabel, este vorba de art. 2 cu tabelul, sau tabelul de la art. 1?

 

            dl. Mihai Groza – consilier local

 

            Tabelul de la art. 1.

 

            dl. Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea

 

            Stimaţi colegi, am o propunere, solicit să trecem la următoarele puncte, şi îl rog pe dl. Groza dacă poate să discute cu reprezentanţii Companiei de apă un minut în particular să clarifice acest aspect. Dacă îl clarifică foarte bine, dacă nu revenim. Ca să nu discutăm pe o chestiune de punct şi virgulă. Asta este propunerea pe care o fac, să se clarifice aceste aspecte, să se retragă două minute să clarifice.

 

            dl. Mihai Groza – consilier local

 

            Da, mulţumesc, aşa este, o să mă retrag cu cei de la Compania de apă, o simulare făcută în tabel să ne punem de acord, ca apoi să reluăm punctul pentru tarife.

 

            dl. Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea

 

            Amânăm acest punct,  un minut vă retrageţi, şi în funcţie de concluziile pe care le trageţi îl votăm sau aducem modificările care se impun.

 

            dl. Huszar Eric Istvan – preşedinte de şedinţă

 

            Trecem la punctul nr. 9.

 

            Pct. 9. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea donaţiei din partea SC PECOROR SRL Oradea a structurii metalice necesară amenajării parcării organizată de Primăria municipiului Oradea pe str. Izvorului.

 

            Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 10. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind stabilirea părţilor variabile din remuneraţiile directorilor generali ai regiilor autonome/societăţilor comerciale la care municipiul Oradea este unic acţionar/acţionar majoritar.

 

            Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 11. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Oradea a terenului în suprafaţă de 19.648 mp identificat prin HCL 1067/27.11.2008 (lot 1), în vederea efectuării schimbului de terenuri cu SC RER Ecologic Service Oradea SA.

 

            Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 12. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea donaţiei din partea SC Euro Poroton SA Oradea a unui container tip BK 110 m.

           

Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 20. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea reducerii impozitului pe clădire, aferent investiţiei în valoare de 13.078.933,91 lei, realizată de către SC Proges SRL în Oradea, str. Uzinelor nr. 60.

           

            Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 21. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi a indicatorilor de performanţă la Regia Autonomă Transport Local, pe anul 2008.

 

            Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 22. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea organigramei SC Compania de Apă Oradea SA începând cu 01.01.2009.

 

            Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 29. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2008 pentru suplimentarea cheltuielilor de personal aferent învăţământului de stat conform H.G. nr.1625/10.12.2008. 

 

            Discuţii dacă sunt? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abţineri?

 

            Pct. 13. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea instituirii tarifelor în vederea utilizării s