Proces verbal din 16.10.2008

PROCES VERBAL - şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 16 octombrie 2008
PROCES VERBAL - şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 16 octombrie 2008

 

 

PROCES VERBAL

 

 

Participă următorii consilieri: d-na. Biro Rozalia-Ibolya, dl. Carp Gheroghe, d-na Cherecheş Florica, dl. Corcheş Dorin-Octavian, d-na Coste Marina-Adelina, dl. Cupşa Ioan, dl. Dan Octavian, dl. Delorean Ion-Iulius,  dl. Fleisz Ioan-Tiberiu, dl Felea Ioan,  dl. Hossu Bogdan, dl. Groza Mihai, dl. Huszar Istvan-Eric, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora, dl. Lăpădatu Nicuşor, dl. Luca Dorel,  dl. Manea Mihai, dl. Mercea Pavel, dl. Mureşan Ionel-Ovidiu, dl. Popa Daniel Claudiu, dl. Szarkozi Zoltan, dl. Szabo Joszef, dl. Tifor Dorel-Cornel-Mihai, dl. Vulcu Daniel-Sorin, dl. Zbucea Rareş Florin.

 

Lipsesc următorii consilieri: dl Pasztor Sandor şi dl. Petruţ Vasile

 

Invitaţi: dl. Molnar Mihai – director tehnic RAPAS, d-na. Adina Madar – director ASCO, dl. Seica Gheorghe – director Direcţia de Evidenţă a Populaţiei, dl. Mihai Goidaci – director Direcţia Juridică, d-na. Diana Birău – director adj. Direcţia Juridică,  dl. Marcel Dragoş – director Direcţia Tehnică, d-na. Benyovski Tunde – director AIO, d-na Lucia Iacob – arhitect şef, dl. Tănase Miculescu – director Direcţia Economică, dl. Florea Eduard – director Direcţia Economică, dl Dagoş Gligor – director SC Electrocentrale SA, dl Szabo Stefan – director tehnic SC Electrocentrale SA, reprezentaţi ai mass-media, etc.

 

 

D-nul Dan Octavian – preşedinte de şedinţă  

Vă propun să începem şedinţa de astăzi a Consiliului Local.

În primul rând bună ziua tuturor. Dau cuvântul secretarului în acest moment.

 

D-nul Vila Ionel – secretar

Doamnelor consilieri, domnilor consilieri, pentru astăzi 16 octombrie 2008 a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local.

Din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie sunt prezenţi 25, lipsesc motivaţi următorii consilieri: Petruţ Vasile şi Pasztor Sandor.

În consecinţă, şedinţa este legal constituită putându-se adopta hotărâri cu majoritate calificată, respectiv 18 voturi şi cu 14 voturi.

          Dau cuvântul preşedintelui de şedinţă pentru Ordinea de zi.

          Vă mulţumesc.

 

  D-nul Dan Octavian – preşedinte de şedinţă  

          Vă mulţumesc.

          Cât priveşte Ordinea de zi doresc să informez Consiliul Local că materialele 39 şi 40 au fost retrase de pe Ordinea de zi de către executiv. De asemenea materiale de la 43 la 49 nu au trecut prin toate comisiile, prin urmare este necesară aprobarea înscrierii acestora pe Ordinea de zi. Le avem toate aceste materiale pe Borderou, pot fi consultate. Iar materialele 46 şi 47 se referă la constatarea calităţii mandatului de consilier a domnului Cosma Romulus, respectiv la validarea mandatului de consilier a domnului Zbucea Marius Florin. Propunerea ar fi ca aceste două materiale să treacă pe primele două poziţii pe Ordinea de zi.

În acest moment vă propun să votăm aprobarea înscrierii pe Ordinea de zi a materialelor de la 43 la 49, astfel încât să facă parte în Ordinea de zi aşa cum ele sunt înscrise pe Borderou.

-         Cine este pentru?

-         Impotrivă?

-         Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

-         Cine este de acord ca materiale 46 şi 47 să devină primele două materiale?

-         Cine este pentru?

-         Impotrivă?

-         Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Acum vă supun la vot Borderoul în întregimea lui aşa cum a fost modificat.

Cine este pentru?... Îmi cer scuze domnul Corcheş, vă rog.

 

D-nul Corcheş Dorin – consilier  

          Mulţumesc domnule preşedinte.

          Înainte de a supune la vot Ordinea de zi a şedinţei de azi aş avea un scurt comentariu de data asta!

Şedinţa extraordinară care a fost convocată pentru astăzi, mă aşteptam şi credeţi-mă, mulţi s-au aşteptat să vadă pe masa noastră de lucru o rectificare de buget, o rectificare pozitivă de buget. Nu vreau să se înţeleagă prin ce spun eu că materialele care astăzi le vom dezbate nu au un anumit nivel de importanţă, dar chiar aş fi vrut astăzi să dezbatem o rectificare pozitivă de buget.

In acest sens, aş avea o întrebare domnule preşedinte, o întrebare care o adresez executivului: aş vrea să ştiu – deşi, sigur, programul dânşilor de guvernare - şi aicea mă refer la Partidul Naţional Liberal - din campanie era că nu se vând activele Primăriei. Consiliul Local în urmă cu ceva vreme a vândut un teren – aş vrea să ştiu dacă executivul este în stare să vină în faţa noastră cu o rectificare pozitivă de buget. Dacă DA sau dacă NU, ştiu că s-a vândut un activ al Primăriei, dacă banii au intrat sau n-au intrat, dacă au intrat de ce nu discutăm azi de o rectificare pozitivă de buget. Pentru că nu este doar doleanţa mea! Credeţi-mă, foarte multă lume aşteaptă din partea noastră această rectificare pozitivă.

Mulţumesc.

 

  D-nul Dan Octavian – preşedinte de şedinţă  

Domnule Corcheş, o întrebare: la ce activ vă referiţi în mod expres.

 

D-nul Corcheş Dorin – consilier  

          Mă refer la acel teren cu care s-a ... sau – mă rog -, terenul care a făcut obiectul discuţiei cu Societatea TONI CONTRUCT IMOBILIARE. Am înţeles că a existat o colaborare sau o înţelegere extraordinară între conducerea Primăriei şi compania respectivă. S-a vândut acel teren şi aş vrea să ştiu dacă banii au intrat ... 

 

  D-nul Dan Octavian – preşedinte de şedinţă  

E clar, e clar acum la ce teren vă referiţi.

Domnule primar.

 

D-nul Bolojan Ilie - primar

Eu cam ştiu ce crede domnul Corcheş, da aia cu doctrinele nu o să-i răspund acuma. Da vreau să-l informez că sa semnat un act adiţional la contractul încheiat cu TONI CONSTRUCT IMOBILIARE care presupunea responsabilitatea obţinerii acordului din partea Autorităţii Aeronautice de către respectiva companie şi numai după aceea contractul devenea operaţional, în sensul că se puteau încasa în termen de 45 de zile suma de aproximativ 6 milioane de Euro.

Ce vă pot informa este că până în momentul de faţă societatea respectivă nu a obţinut acordul Autorităţii Aeronautice Române. Are un termen de 3 luni de zile, dacă nu se va încadra în acest termen sa-l obţină contractul se reziliază de drept, dacă se va încadra vom veni cu o propunere de rectificare pozitivă de la acest capitol. Aceasta este situaţia!

În ceea ce priveşte informaţiile despre colaborare, despre altceva, nu ştiu de unde le aveţi şi vă doresc o zi bună la şedinţă.

 

  D-nul Dan Octavian – preşedinte de şedinţă  

Vă mulţumim.

-         Dacă mai sunt alte discuţii?

Domnule Lepădatu.

 

D-nul Lăpădatu Nicuşor - consilier

Dacă tot începem cu 46, 47, zic să introducem la început şi 48, să terminăm cu problemele de la Direcţia Juridică. Pentru că se fac referiri la numiri de persoane şi n-are rost să întârziem să le lăsăm la sfârşit. Sunt trei materiale care pot să intre acuma la discuţii.

 

  D-nul Dan Octavian – preşedinte de şedinţă  

Supun la vot propunerea domnului Lepădatu ca materialul 48 să devină punctul 3 de pe Ordinea de zi.

-         Cine este pentru?

-         Impotrivă?

-         Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Dacă mai sunt alte discuţii referitoare la Ordinea de zi, alte propuneri?

Domnule Corcheş.

 

D-nul Corcheş Dorin – consilier  

Vruiam numai să vă spun că vă mulţumesc că o să am o zi bună şi aştept în continuare rectificarea pozitivă.

Mulţumesc.

 

D-nul Dan Octavian – preşedinte de şedinţă

Vă mulţumim.

Dacă nu sunt alte discuţii, vă supun la vot Ordinea de zi modificată conform votului dumneavoastră.

-         Cine este pentru?

-         Impotrivă?

-         Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Vă mulţumesc.

Intrăm în Ordinea de zi.

În aceste condiţii începând cu materialul nr. 46.

 

VII. DIRECŢIA JURIDICĂ

 

PUNCTUL NR. 46

Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Oradea al d-lui COSMA ROMULUS PAVEL.

-         Dacă sunt discuţii? Dacă nu:

-         Cine este pentru?

-         Impotrivă?

-         Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 47

Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a d-lui ZBUCEA RAREŞ FLORIN din partea Partidul Naţional Liberal.

Comisia de validare, preşedintele comisiei de validare domnul Manea Mihai are cuvântul.

 

D-nul Manea Mihai – consilier

Proces – verbal încheiat astăzi 16 octombrie 2008 cu ocazia şedinţei comisiei de validare a Consiliului Local al municipiului Oradea, întrunită pentru validarea mandatului de consilier local a domnului Zbucea Rareş Florin.

Astăzi 16 octombrie 2008 comisia de validare aleasă de Consiliul Local Oradea în şedinţa de constituire din data de 18 iunie 2008 a examinat în conformitate cu prevederile art. 31 alin 3 din Legea nr. 215 din 2001, privind administraţia publică locală, republicată, legalitatea alegerii domnului Zbucea Rareş Florin, membru supleant pe lista Partidului Naţional Liberal filiala Bihor, pe a cărei listă a candidat la alegerile locale, pentru Consiliul Local Oradea desfăşurate la 1 iunie 2008.

Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al municipiului Oradea a domnului Cosma Romulus Pavel prin demisia sa, depusă ca urmare a  numirii în funcţia de membru şi preşedinte al Consiliului de administraţie şi director general al Regiei Autonome de Pieţe Agrement şi Salubritate Oradea şi înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Oradea cu nr. 288 din 14 octombrie 2008.

Văzând adresa nr. 289 din 15 octombrie 2008 prin care Partidul Naţional Liberal filiala Bihor, ca urmare a demisiei domnului Cosma Romulus Pavel confirmă apartenenţa politică a domnului Zbucea Rareş Florin la Partidul naţional Liberal Bihor, pe a cărei listă a candidat la alegerile locale pentru Consiliul Local Oradea, desfăşurate în 1 iunie 2008, în vederea validării acestuia în funcţia de consilier local, comisia constată că au fost respectate dispoziţiile legale, fapt pentru care a hotărât să propună validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al municipiului Oradea a domnului Zbucea Rareş Florin din partea Partidul Naţional Liberal Bihor pe listele căruia a participat ca şi candidat la alegerile din data de 1 iunie 2008, drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal. Preşedintele comisiei de validare – subsemnatul, membri: Lăpădatu Nicuşor, Mureşan Ioan Ovidiu şi secretar Szabo Joszef.

 

D-nul Dan Octavian – preşedinte de şedinţă

Vă mulţumim domnule Manea. Dat fiind constatările comisiei de validare îl invit pe domnul Zbucea să depună jurământul.

 

 

D-nul Zbucea Florin Rareş – consilier

„JURĂMÂNT

Subsemnatul Zbucea Rareş Florin, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea, judeţul Bihor, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. 1, din Legea administraţiei publice locale nr. 215 din 2001, republicată, depun în faţa Consiliului Local al Municipiului Oradea următorul jurământ: jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Oradea. Aşa să-i ajute Dumnezeu!