Proces verbal din 12.11.2008

PROCES VERBAL - şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 12 noiembrie 2008
PROCES VERBAL - şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 12 noiembrie 2008
 
 
PROCES VERBAL ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA DIN DATA DE 12 NOIEMBRIE 2008
 
Participă următorii consilieri: Biro Rozalia-Ibolya, dl. Carp Gheroghe, d-na. Cherecheş Florica, dl. Corcheş Dorin-Octavian, d-na Coste Marina-Adelina, dl. Cozma Romulus-Pavel, dl. Cupşa Ioan, dl. Dan Octavian, dl. Delorean Ion-Iulius, dl. Felea Ioan, dl. Fleisz Ioan-Tiberiu, dl. Groza Mihai-Dan, dl. Hossu Bogdan, dl. Huszar Istvan-Eric, dl. Lăpădatu Nicuşor, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora, dl. Luca Dorel, dl. Manea Mihai, dl. Matei Mircea-Leontin, dl. Mercea Pavel, dl. Mureşan Ionel-Ovidiu, dl. Pasztor Sandor, dl. Szarkozi Zoltan, dl. Szabo Joszef, dl. Tifor Dorel-Cornel-Mihai, dl. Vulcu Daniel-Sorin.
Lipsesc următorii domni consilieri: dl. Petruţ Vasile şi dl Hossu Bogdan
 
Invitaţi: d-na Adina Madar – director ASCO, dl. Marcel Boloş – director Direcţia de Dezvoltare, Finantări Externe, dl. Valentin Trifan – director executiv Administraţia Imobiliară Oradea, dl. Dragoş Marcel- director adjunct Administraţia Imobiliară Oradea, dl. Florea Eduard – director Direcţia Economică, d-na Aurelia Ţenţ – director Direcţia Tehnică, dl. Serac Ioan -director SC RER Ecologic Service, reprezentaţi ai mass-media, etc.
 
            Dl Ionel Vila – secretarul municipiului Oradea
            Am dori să începem şedinţa extraordinară de astăzi, cu voinţa dumneavoastră şi cu acordul d-voastră. Mulţumesc. Pentru astăzi 12 noiembrie 2008 a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local. Din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi acum 24, dl Petruţ Vasile am înţeles că este plecat în delegaţie, este absent motivat şi întârzie dl consilier Groza Mihai şi dl consilier Hossu Bogdan, care urmează, uitaţi dl Groza a şi sosit, bine aţi venit, urmează să sosească şi dl consilier Hossu.
            În consecinţă şedinţa extraordinară de astăzi este legal constituită, se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată 18 voturi şi respectiv 14 voturi.
 
            Dl Octavian Dan – preşedinte de şedinţă
            Bună ziua tuturor. La această şedinţă avem 35 de materiale, vă comunic că executivul retrage de pe ordinea de zi materialele cu nr 22, 24 şi 25. toate cele trei materiale sunt înscrise pe ordinea de zi pe pagina a doua. Sunt chestiuni neclare vis a vis de materialele retrase? Cred că nu. Dacă sunt aprecieri, propuneri, legat de ordinea de zi vă rog d-lor consilieri să luaţi cuvântul. Dacă nu vă supun la vot ordinea de zi în această formă. 
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru
Împotrivă?
Abţineri?
            În aceste condiţii intrăm în ordinea de zi.
 
            PUNCTUL 1. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2008.
 
            Dacă sunt discuţii d-lor consilieri? Dacă nu,
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 2. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind propunerea de numire a reprezentanţilor municipiului Oradea în vederea constituirii comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile pentru declararea de către Consiliul Judeţean ca fiind de utilitate publică lucrările de interes local privind realizarea unui proiect imobiliar de interes public.
 
            Dacă sunt discuţii?
 
            Dl Groza Mihai Dan – consilier local
            Mulţumesc d-le preşedinte, vreau să întreb pe iniţiatorii raportului de specialitate ce înseamnă proiect imobiliar de interes public?
 
            Dl Valentin Trifan – director executiv adjunct A.I.O.
             Bună ziua înainte de toate, este vorba despre o clădire cu destinaţie principală parcaje sub şi supra terane şi spaţii comerciale pentru a asigura o eficienţă economică viitoarei investiţii. Sigur ca spaţiile pentru parcaje sunt predominante. Vă rugăm să legaţi acest material de materialul 30 în care este prezentat studiul de prefezabilitate pentru viitoarea investiţie. Mulţumesc.
 
            Dl Octavian Dan – preşedinte de şedinţă
            Dacă sunt alte întrebări? Dacă nu vă supun la vot acest material. Avem aici o comisie undeva, la art. nr 1 este o comisie propusă de executiv, este vorba de dl Carp Gheorghe – viceprimar, de d-na Iacob Lucia – director executiv Instituţia Arhitectului Şef, şi de dl Mercea Pavel – consilier local. Vă supun la vot această comisie dacă nu sunt alte propuneri.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru
Împotrivă?
Abţineri?
            În aceste condiţii vă supun materialul la vot pe dea – ntregul.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 3. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind stabilirea unor măsuri pentru închirierea proprietăţii imobiliare situate în Oradea, str. Mihai Eminescu, nr. 25/A, unde îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa de Copii nr. 26.
 
            Dl Luca Dorel - consilier local
            Problema Grădiniţei 26 este o problemă mai veche şi spinoasă a Inspectoratului Şcolar, ne-am confruntat cu situaţia următoare astă vară, ni se pusese în vedere ca începând cu 1 septembrie 2008 să nu mai funcţioneze acolo grădiniţa. Este vorba despre o grădiniţă cu grupe în limba germană, o grădiniţă foarte căutată în Oradea cu cadre didactice foarte bine pregătite şi atunci am căutat tot felul de soluţii pentru a schimba locaţia acestei grădiniţe. La un moment dat ne îndreptasem atenţia spre Creşa de lângă Şcoala Decebal, care s-a transformat între timp în liceu German şi ar fi foarte bine nimerit ca grădiniţa să-şi desfăşoare acolo activitatea, apoi o soluţie cu o clădire de la Şcoala Coşbuc, n-a funcţionat nici una, s-au făcut demersuri pe lângă Camera de Comerţ să ne mai amâne un pic până când găsim o soluţie, dar mi se pare hilară această sumă de 13.300 de EURO pe lună, s-o plătim ca şi chirie în condiţiile în care construirea unei grădiniţe cu două săli de grupă cu toate utilităţile necesare, inclusiv amenajarea spaţiului de joacă costă în jur de 4 miliarde, cred că aici ar trebui... propun amânarea acestui material şi găsirea unei soluţii de compromis, altfel aceasta împovărează în primul rând bugetul, apoi mi se par a fi nu ştiu oarecum răuvoitoare solicitarea acestei sume, mai ales că e Camera de Comerţ acolo.
 
            D-na Biro Rozalia – viceprimarul municipiului Oradea
            Mulţumesc. Într-adevăr suma care este acolo şi care este negociată pentru că s-a pornit de la o solicitare de 20 de EURO/mp. pe toată suprafaţa de teren şi s-a ajuns la 15 pentru clădire şi 8 la teren, este şi aşa mare, de aceea ceea ce propunem pentru d-voastră astăzi este aceea de a încheia acest sau a prelungi acest contract cu aceste valori doar pe un an şcolar până ce găsim ceva soluţie care să corespundă şi celor care vin în această grădiniţă. Pentru că esenţial şi foarte important aşa cum a fost la Liceul German era aceea ca să nu despărţim grupele să le păstrăm în aceeaşi locaţie sau în aceeaşi infrastructură.
 
            Dl Luca Dorel - consilier local
            Un an şcolar înseamnă 13.300 de EURO în 8 luni. Sunt peste 100.000 de EURO chirie pentru această locaţie. Eu cred că dacă ne-am pune la masă şi am gândi un pic am găsi o soluţie mai bună.
 
            Dl Octavian Dan – preşedinte de şedinţă
            Da doresc să vă răspund eu în continuare, eu am înţeles din alocuţiunea d-voastră că pe de-o parte aveţi o propunere de amânare, pe de altă parte aţi făcut eforturi în trecut pentru a găsi o soluţie, atunci când eraţi la Inspectoratul Şcolar, cred că sunteţi încă nu ştiu foarte exact, pentru a rezolva această problemă, îmi cer scuze, dacă n-a fost uşor atunci la fel nu este uşor şi acuma, avem nevoie de această perioadă pentru a nu destabiliza ceea ce se întâmplă acum la acea grădiniţă, dar fiind-că este una foarte bună, costurile nu sunt mici este adevărat dar nu sunt soluţii. În acest moment. Această perioadă este tocmai necesară pentru a putea veni cu soluţii.
 
            Dl Cupşa Ioan – consilier local
            După câte ştiu eu pe Roman Ciorogariu mai funcţionează o grădiniţă într-un spaţiu privat unde se plăteşte o chirie de 1.000 EURO pe lună.
 
            Dl Octavian Dan – preşedinte de şedinţă
            Cu siguranţă că în momentul în care va apărea o soluţie rapidă contractul va fi reziliat. În nici un caz nu cred executivul că-l va duce la termen. Vă mulţumesc.
 
            Dl Trifan Valentin – director executiv adjunct AIO
            Da este vorba despre o grădiniţă în cazul căreia mai activează acea prevedere legală conform căreia 5 ani de zile de la retrocedare chiria este stabilită administrativ şi este mai mică. Încă doi ani de zile mai activează această prevedere şi chiria este mică după care şi proprietarii de acolo vor cere chirie de piaţă.
 
            Dl Groza Mihai Dan – consilier local
            Mulţumesc. Este o problemă cu care mărturisesc şi eu m-am confruntat, am discutat la vremea respectivă cu reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie şi ne-au spus atunci că dacă găsim o soluţie să plătim o chirie simbolică ei sunt de acord. Iată că mai sunt încă doi ani în interiorul acestui interval de 5 ani, dl Trifan îmi certifică acest lucru, pe care eu de fapt îl ştiam şi atunci nu văd de ce n-am putea negocia în continuare cu reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie pentru că se vede foarte bine, ştim cu toţii chiria la Muzeul Ţării Crişurilor este o chirie simbolică, 1 EURO/mp. să mă corecteze cineva dacă greşesc, şi aici pentru o grădiniţă într-un spaţiu mult mai mic uitaţi-vă cât este chiria.
 
            Dl Trifan Valentin – director executiv adjunct A.I.O.
            Da ţin să precizez faptul că acea chirie mică pe Roman Ciorogariu despre care făceam vorbire, este vorba despre o altă clădire nu despre Camera de Comerţ. Deci nu mai sunt doi ani la Camera de Comerţ.
 
            Dl Octavian Dan – preşedinte de şedinţă
            Supun la vot propunerea d-lui Luca de amânare a materialului.
Cine este pentru? 8 voturi pentru amânare.
Împotrivă? 6 voturi împotrivă
Abţineri? 7 voturi abţinere
            Dl Corcheş aţi avut dreptate se amână materialul, cu altă ocazie.
 
            PUNCTUL 29. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobarea unor măsuri privind valorificarea terenului situat în Oradea, str. Ogorului – str. Universităţii
 
            Dl Groza Mihai Dan – consilier local
            D-le preşedinte permiteţi-mi vă rog, materialul nu l-aţi supus la vot, am înţeles cu acordul d-voastră s-a amânat. Mulţumesc frumos.
 
            Dl Octavian Dan – preşedinte de şedinţă
            Deci nu am înţeles numărul voturilor. Ce s-a întâmplat d-le Mara? Numai executivul poate propune amânarea.
 
            Dl Delorean Ion Iulius – consilier local
            Este foarte simplu. S-a votat 8 voturi pentru amânarea materialului, 7 s-au abţinut 10 voturi au fost contra, de aici încolo trebuie supus materialului conform borderoului. Vă rog frumos să-l supuneţi la vot.
 
            Dl Octavian Dan – preşedinte de şedinţă
            Ok. Acum am primit toate informaţiile, aveţi dreptate. Da. A fost o scăpare îmi cer scuze comunicăm pe aici foarte constructiv. Supun la vot în cazul acesta materialul nr. 3 aşa cum a fost propus.
Cine este pentru? 14 voturi pentru
Împotrivă? 6 voturi împotrivă
Abţineri? 2 voturi abţinere
 
            Dl Corcheş Dorin – consilier local
            D-le preşedinte îmi cer scuze că intervin. Materialul a căzut.
 
            Dl Delorean Ion Iulius – consilier local
            Absolut pe fond, având în vedere că materialul a căzut şi am rămas în aer cu chiria vă rog frumos la şedinţa ordinară a Consiliului Local să invitaţi un reprezentant al Camerei de Comerţ şi Industrie Bihor. Deci vă rog frumos să invitaţi atunci un reprezentant din partea camerei că doar şi ei sunt orădeni ca şi noi exact ca şi copii de acolo. Să vină aici şi să stăm de vorbă tet a tet aşa cum vorbesc bărbaţii între ei când e vorba de afaceri. Stimăm doamnele. Mulţumesc.
 
            Dl Mureşan Ovidiu – consilier local
            Dacă-mi permiteţi aş vrea să se consemneze în procesul verbal al şedinţei ca să nu ajungem în situaţia în care să fim daţi afară pentru că Grădiniţa de pe Roman Ciorogariu încă de pe acum să ne gândim la o soluţie pentru că doi ani trec ca nimica şi atunci o să fim şi acolo în situaţia în care o să ni se pretindă nişte sume exorbitante şi n-o să putem să le plătim. Soluţia noastră, a grupului PSD, ca la Grădiniţa de pe Moscovei, deci la Grădiniţa de pe Moscovei care este tot în tutela Grădiniţei de pe Roman Ciorogariu să se mansardeze. Deci aceasta a fost propunerea noastră pentru a putea muta cele trei grupe de la Grădiniţa de pe Roman Ciorogariu pe Moscovei.
 
            Dl Octavian Dan – preşedinte de şedinţă
            Se va lua act de această propunere şi va fi menţionată, trecem mai departe.
 
            PUNCTUL 29 Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobarea unor măsuri privind valorificarea terenului situat în Oradea, str. Ogorului – str. Universităţii
 
Discuţii? Nu sunt.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 30. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobarea Studiului de prefezabilitate pentru obiectivul „Complex Multifuncţional cu Parcaje Supraetajate Zona Tribunalului Oradea”
 
Discuţii? Nu sunt.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 4. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 846 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”.
                      
            Dl Groza Mihai Dan – consilier local
            D-le preşedinte vă rog să supuneţi votului citiţi doar numărul punctului termic. Avem suficiente materiale pe aşa ceva, suntem de acord cu toate.
 
            Dl Octavian Dan – preşedinte de şedinţă
            Dacă sunt de acord ceilalţi consilieri?
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru
Împotrivă?
Abţineri?
 
            Materialul nr.4.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 5. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 851 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”.
 
Discuţii? Nu sunt.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 6. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 852 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”.
 
Discuţii? Nu sunt.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru
Împotrivă?
Abţineri?
            PUNCTUL 7. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 854 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”.
 
Discuţii? Nu sunt.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 8. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 855 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”.
 
Discuţii? Nu sunt.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUl 9. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 856 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”.
 
Discuţii? Nu sunt.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 10. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 860 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”.
 
Discuţii? Nu sunt.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 11. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 862 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”.
 
Discuţii? Nu sunt.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 12. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 882 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”.
 
Discuţii? Nu sunt.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 13. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 887 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”.
 
Discuţii? Nu sunt.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 14. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 890 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”.
 
Discuţii? Nu sunt.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 15. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 900 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”.
 
Discuţii? Nu sunt.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 16. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 902 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”.
 
Discuţii? Nu sunt.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 17. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 910 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”.
 
Discuţii? Nu sunt.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 18. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 911 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”.
 
Discuţii? Nu sunt.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 19. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 913 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”.
 
Discuţii? Nu sunt.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 20. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 915 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”.
 
Discuţii? Nu sunt.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 21. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 922 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”.
 
Discuţii? Nu sunt.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 22. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobarea protocolului de colaborare care urmează a fi încheiat cu Consiliul Judeţean Bihor în vederea realizări lucrărilor de modernizare a Aeroportului Oradea.
 
Discuţii? Nu sunt.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 26. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind unele măsuri pentru aprobarea Temei de proiectare privind reabilitarea şi refuncţionalizarea corpului C din Cetatea Oradea în vederea transformării lui în „Centru Regional de Cultură şi Civilizaţie Tradiţională Româno-Maghiară.
 
Discuţii? Nu sunt.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 27. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici a Studiului de fezabilitate pentru „Înfiinţarea Parcului Industrial Eurobussines Oradea”
 
            Dl Corcheş Dorin – consilier local
            Mulţumesc d-le preşedinte, din hotărâre văd că valoarea totală construcţii plus montaj 7.889.452 din care pe fonduri nerambursabile mă rog, vom obţine 7.540.000 diferenţa, întrebarea mea ar fi diferenţa cum se va asigura. Cine o plăteşte, dacă noi şi dacă o avem.
 
            Dl Boloş Marcel – director Direcţia de Dezvoltare Durabilă
            Banii respectivi privesc funcţiuni care sunt aferente Parcului Industrial, e vorba de reţeaua de utilităţi şi partea de birouri, clădiri care sunt aferente funcţionării parcului. Parcul are o sociatate, iar pentru funcţionarea societăţii respective e nevoie de această infrastructură de funcţionare trebuie să vă spun că banii sunt atraşi din parteneriat public-privat. Nu e vorba de alocări de fonduri din bugetul local. De altfel toată finanţarea de acolo ţine de fonduri nerambursabile pe drumul interior şi staţia de curent electric plus partea de resurse care sunt atrase în regim de parteneriat public-privat.
 
            Dl Sarkozi Zoltan – consilier local
            Aş avea o propunere dacă se poate, terenul, datorită situaţiei este vis a vis de CET şi ar fi bine ca să favorizăm CET-ul în aşa fel între utilităţi să apară şi reţelele cu agent termic.
 
            Dl Ocravian Dan – Preşedinte de şedinţă
            Se va lua act de asta. Dacă sunt alte discuţii? Nu.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 28. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate pentru aprobarea unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Reabilitarea şi modernizarea Centrului de Cazare Temporară nr.1”
 
Discuţii? Nu sunt.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 23. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, a spaţiului situat în Oradea str. Primăriei nr. 42, mansarda şi 2 birouri demisol – corp clădire A, administrat de Consiliul Local al Municipiului Oradea prin Administraţia Socială Comunitară Oradea, pentru desfăşurarea activităţii Agenţiei Judeţene de Prestaţii Sociale Bihor.
 
Discuţii? Nu sunt.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 31. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobarea transmiterii imobilelor atribuite în folosinţă gratuită cultelor religioase, în proprietatea unităţilor de cult deţinătoare, fără plată, în condiţiile Legii nr. 239 din 12.07.2007.
 
Discuţii? Nu sunt.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 32. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobarea majorării capitalului social al SC Distrigaz Vest SA prin emisiune de acţiuni noi.
 
Discuţii? Nu sunt.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru
Împotrivă?
Abţineri?
 
            PUNCTUL 33. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Pieţe, Agrement şi Salubritate.
 
Discuţii? Nu sunt.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru
Împotrivă?
Abţineri?
 
            Dl Ionel Vila – secretarul municipiului Oradea
            Mă scuzaţi dacă d-le director în legătură cu denumirea am avut o discuţie dacă v-aţi gândit sau rămâne aşa? Da. Bine.
 
            Dl Octavian Dan – preşedinte de şedinţă
 
            PUNCTUL 34. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobarea ajustării tarifelor la serviciile de salubritate prestate de SC RER Ecologic Service SA în baza Contractului de Concesiune nr. 106588/22.01.2008.
 
Discuţii? Nu sunt.
Cine este pentru? 19 voturi pentru
Împotrivă?
Abţineri? 4 voturi abţinere
 
            PUNCTUL 35. Proiect de Hotărâre şi Raport de Specialitate privind aprobarea încheierii contractului de administrare a Parcului Industrial EUROBUSINESS PARC ORADEA între Municipiul Oradea şi SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL.
 
Discuţii? Nu sunt.
Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru
Împotrivă?
Abţineri?
            Vă mulţumim am epuizat ordinea de zi, avem cea mai rapidă şedinţă 25 de minute 35 de materiale. Declar şedinţa închisă.
 
           
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              SECRETAR,
                    Dan Octavian                                                   Ionel Vila