Proces verbal din 12.09.2008

PROCES VERBAL - şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 12 septembrie 2008
PROCES VERBAL - şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 12 septembrie 2008
PROCES VERBAL
 
încheiat azi, 12 septembrie 2008 cu ocazia
şedinţei extraordinare a Consiliului local al Municipiului Oradea
 
 
Participă următorii consilieri: Biro Rozalia-Ibolya, dl. Carp Gheroghe, d-na. Cherecheş Florica, dl. Cozma Romulus-Pavel, dl. Cupşa Ioan, dl. Dan Octavian, dl. Delorean Ion-Iulius, dl. Felea Ioan, dl. Fleisz Ioan-Tiberiu, dl. Hossu Bogdan, dl. Manea Mihai, dl. Mercea Pavel, dl. Mureşan Ionel-Ovidiu, dl. Pasztor Sandor, dl. Szarkozi Zoltan, dl. Szabo Joszef, dl. Tifor Dorel-Cornel-Mihai, dl. Vulcu Daniel-Sorin.
Lipsesc următorii domni consilieri: dl. Corcheş Dorin-Octavian, d-na Coste Marina-Adelina, dl. Groza Mihai-Dan, dl. Huszar Istvan-Eric, dl. Lăpădatu Nicuşor, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora, dl. Luca Dorel, dl. Matei Mircea-Leontin, dl. Petruţ Vasile.
 
Invitaţi: dl. Cseke Attila- Secretar de Stat, d-na Adina Madar – director ASCO, dl. Marcel Boloş – director Direcţia de Dezvoltare, Finantări Externe, dl. Valentin Trifan – director executiv Administraţia Imobiliară Oradea, dl. Dragoş Marcel- director adjunct Administraţia Imobiliară Oradea, dl. Florea Eduard – director Direcţia Economică, d-na Aurelia Ţenţ – director Direcţia Tehnică, dl. Serac Ioan -director SC RER Ecologic Center, reprezentaţi ai mass-media, etc.
 
Dl. Ionel Vila – secretar al municipiului Oradea
          Doamnelor şi domnilor consilieri, astăzi 12 septembrie 2008 a fost convocată şedinţa extraordinară a consiliului local. Din totalul de 27 consilieri sunt prezenţi 18, deci şedinta este regulamentar întrunită.
 
Dl. Dan Octavian- preşedinte de şedinţă
Visavis de şedinţa de azi am primit cu totii materialele, avem borderoul cu ordinea de zi pe masa şi în acest context vă solicit daca aveti observaţii sau propuneri legate de ordinea de zi atât executivul cât şi dvs. d-lor consilieri.
 
Dl. Ilie Bolojan –Primarul municipiului Oradea
D -le presedinte as avea două propuneri legate de ordinea de zi, in primul rand, întru-cât la pct. 45 proiect de hotărâre privind stabilirea sediului pentru Centrul Regional de formare profesională continuă România –Ungaria in oradea, este de faţă dl secretar de stat Cseke Attila de la Secretariatul General al Guvernului să trecem acest punct al doilea, dupa cel legat de subiectul principal al şedinţei de astăzi, in aşa fel ca dânsul sa-şi poată face programul mai departe si a doua propunere este legata de introducerea pe ordinea de zi suplimentar a doua proiecte de hotarâre, este vorba de două acorduri de principiu de care avem nevoie pentru a demara procedurile pentru a pune la dispoziţia eventualelor societăţi comerciale interesate a unui spaţiu pentru o parcare supraterana lângă magazinul universal ,,Crişul”, pe terenul din spatele Spitalului Militar de astăzi. Cele două proiecte se refera la acord de principiu pentru a elabora un proiect de hotarâre de guvern; am propus doua pentru ca în momentul de faţă Spitalul este în faza de a trece de la Ministerul Apărării la Ministerul de Interne si în functie de modul in care ne vom mişca noi să putem prelua acest teren de la Ministerul Apărării sau de la Ministerul de Interne.
 
Dl. consilier local Dan Octavian- preşedinte de şedinţă
Mai sunt alte observaţii sau alte propuneri legate de ordinea de zi?
Dacă nu sunt va supun aprobării ordinea de zi cu modificările propuse de dl. primar.
Cine este pentru?(unanimitate-pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
În acest caz putem intra in ordinea de zi, va propun sa trecem la primul punct.
 
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA REDUCERII APORTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA ŞI A REGIEI AUTONOME DE PIEŢE, AGREMENT ŞI SALUBRITATE ORADEA LA CAPITALUL SOCIAL AL SC RER ECOLOGIC SERVICE SA ŞI REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „AMENAJAREA ŞI MODERNIZAREA GRĂDINII ZOOLOGICE DIN MUNICIPIUL ORADEA”
 
Supun discutiei acest punct de pe ordinea de zi. Sunt intrebari? Daca nu sunt intrebari atunci supun la vot pct.1 de pe ordinea de zi.
Cine este pentru?(unanimitate-pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
45. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND STABILIREA SEDIULUI PENTRU CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ ROMÂNIA-UNGARIA ÎN CORPUL E ŞI D DIN CETATEA ORADEA.
 
Supun discutiei acest punct de pe ordinea de zi. Sunt intrebari sau observatii?
 
Dl. Ilie Bolojan –Primarul municipiului Oradea
Vreau sa dau o scurtă explicaţie colegilor din consiliul municipal, in anul 2006, la sedinta comuna de Guvern, româno- maghiară, s-a stabilit infiinţarea unui Institut după modelul Institutului de Administratie din România, deci un institut pentru administratie publică la care să fie desfăşurate cursuri de perfecţionare pentru specialiştii din România şi din Ungaria.
Avem astăzi o oportunitate de a finaliza acest proiect care din păcate a trenat si anume sa stabilim sediul acestui institut la Oradea, pe de o parte, iar pe de altă parte sa putem accesa o finantare din fonduri transfrontaliere in asa fel incât să putem finaliza reabiliatrea corpurilor din cetatea oradea care nu au fost prinse in proiectul de reabilitare pe care l-am câştigat deja.
Avem cu sprijinul d-lui secretar de stat Ckeke, caruia îi multumesc pentru interventia domniei sale, un acord de principiu din partea celor doua guverne in asa fel încât la şedinţa din acest an sa fie adoptată o hotărâre comuna pentru ca sediul acestui Insitut să fi la Oradea, iar consiliul municipal, pentru a putea fi adoptată această hotărâre, este necesar să –şi dea acordul, să pună la dispoziţie spaţiile si sa hotarâm sa depunem o aplicatie de finanţare pe fonduri transfrontaliere si cred ca avem sanse mari sa obtinem această finaţare.
 
Dl. consilier local Dan Octavian- preşedinte de şedinţă
Multumim d-le primar daca mai sunt alte discutii?       
 
dl. Cseke Attila - Secretar de Stat
Va multumesc in primul rand pentru aceasta oportunitate şi vreau sa vă spun ca cea de a patra sedinta comuna va fi anul acesta in 21 octombrie, este un proiect mai vechi si pe care dorim sa-l pornim acum. Este un proiect care are ca si obiect dezvoltare a unor programe comune de formare continua a funcţionarilor publici din cele doua ţări. Este un proiect important atât prin prisma faptului ca acest Centru se va înfiinţa în România şi se va înfiinţa la Oradea şi nu în alt loc iar pe de altă parte şi pentru partea de infrastructura se vor putea depune aplicaţii pe fonduri europene. Acest Centru va putea fi finantat de asemenea prin accesarea unor fonduri europene pentru ca cel mai important capitol din domeniul perfectionarii resurselor umane este pe aceasta forma de perfectionare. Eu cred ca este un important proiect guvernamental dar este important şi pentru judetul Bihor şi pentru Oradea. Eu va solicit sprijinul sa-l aprobaţi, sa putem sa demarăm să avem un sediu stabilit, urmand ca INA in colaborare cu Institutul din Ungaria sa depună demersurile necesare pentru ca acest Centru să fie creat cât mai rapid posibil.
 
Dl. consilier local Dan Octavian- preşedinte de şedinţă
Va multumim d-le secretar de stat. Acestea fiind spuse supunem la vot acest punct de pe ordinea de zi.
Cine este pentru?(unanimitate-pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
Revenim la ordinea de zi aşa cum a fost ea prezentată.
 
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI POLIŢIEI COMUNITARE, ÎNCEPÂND CU 1 SEPTEMBRIE 2008.
 
Sunt discutii? Daca nu sunt discutii supun la vot.
Cine este pentru?(unanimitate-pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND PROPUNEREA DE RECTIFICARE A BUGETULUI PE ANUL 2008.
 
Sunt discutii? Daca nu sunt discutii supun la vot.
Cine este pentru?(unanimitate-pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL POLIŢIEI COMUNITARE ORADEA.
 
Sunt discutii? Daca nu sunt discutii supun la vot.
Cine este pentru?(unanimitate-pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCŢII ŞI A NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU POLIŢIA COMUNITARĂ A MUNICIPIULUI ORADEA, ÎNCEPÂND CU DATA DE 15.09.2008.
 
Dl. Ilie Bolojan –Primarul municipiului Oradea
As vrea sa informez plenul consiliului ca de săptămâna viitoare vom publica anunturile de angajare in cazul in care si aceasta hotărâre va fi aprobată, pentru angajarea a 54 de posturi de agenti de politie comunitara care vor fi exclusiv in teren. Credem ca aceasta perioada de angajare va dura o luna, o luna si jumatate datorita perioadei de asteptare, apoi urmează trei luni de zile de pregatire, conform prevederilor legale, pentru agentii de politie comunitari si tinta noastra este ca in cursul lunii februarie sa avem primii politisti comunitari in strada in Oradea. In aceasta perioada in paralel cu procedura de angajare, urmeaza sa demaram procedura de achiziţie de tinută, logistică ş.a.m.d.
 
Dl. Ionel Vila- secretar al municipiului Oradea
As ridica o problema de tehnica legislativa aicea si anume faptul ca anterior au fost adoptate hotărâri ale Consiliului Local si se impune revocarea acestora, ca atare vom avea grijă ca Biroul din subordinea Consiliului local sa redactam bine hotărârea si anume facem referire la Hotararea Consiliului Local nr. 671 din 2005, Hotararea Consiliului Local nr. 675/2005 si Hotararea Consiliului Local nr.108 /2007. Va rog consemnati in procesul verbal si sa apara la art. 1 revocarea acestor hotarari si apoi la art. 2 ceea ce s-a hotărât aici.
 
Dl. consilier local Dan Octavian- preşedinte de şedinţă
Completarile la acest punct de pe ordinea de zi propuse de dl. secretar le supun votului.
Cine este pentru?(unanimitate-pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
In aceste conditii supun pct. nr. 5 votului pe ansamblu al hotararii.
Cine este pentru?(unanimitate-pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
6. INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA PE ANII 2005 – 2008.
 
Dl. Ilie Bolojan –Primarul municipiului Oradea
Am luat decizie in executiv, la solicitarea unor consilieri de a prezenta in fiecare sedinta de consiliu local cel putin o informare pentru ca membrii noului consiliu sa ia act de situatia regiilor si societatilor din subordinea Consiliului Local al municipiului Oradea. Am prezentat astazi aceasta informare; având în vedere complexitatea informarii si discuţiile care au avut loc in comisiile de specialitate, vă propun sa infiintam un grup de lucru format din reprezentantii fiecarui grup de consilieri municipali, care sa poarte o discutie cu conducerea executiva a SC Electrocentrale SA si intr-o proximă şedinţă de consiliu să vina cu o clarificare cu privire la aspectele care nu sunt clarificate astazi. De asemenea in sedinta urmatoare din 25 septembrie vom prezenta alte informari si va propunem aceeasi procedura: prima data documentul sa fie public, apoi sa existe un grup de lucru format din cei interesati pentru a putea intra in detalii pe aceste informari si apoi clarificarea intr-o şedinţă ulterioară.
 
Dl. consilier local Dan Octavian- preşedinte de şedinţă
In acest caz fiecare grup ar fi bine sa propună cel putin o persoana sau o persoana de altfel.
 
Dl. consilier local Pasztor Sandor
Din partea noastră propun pe domnul Huszar Istvan.
Dl. consilier local Dan Octavian- preşedinte de şedinţă
Presupun ca ati vorbit cu dânsul şi acceptă.
Alte propuneri daca sunt?
 
Dl. consilier local Dan Octavian- preşedinte de şedinţă
Din partea PNL îl propunem pe dl. Felea. D-le Felea acceptati?
 
Dl. consilier local Felea Ioan
De acord.
 
dl. consilier local Mureşan Ionel Ovidiu
Din partea PSD îl propunem pe dl. Mercea Pavel.
 
Dl. consilier local Dan Octavian- preşedinte de şedinţă
D-le Mercea acceptati?
 
Dl. consilier local Mercea Pavel
Da.
 
Dl. consilier local Dan Octavian- preşedinte de şedinţă
Din acest grup ar trebui sa faca parte si directorul SC Electrocentrale SA Oradea si sa asteptam ca si grupul PDL sa faca o propunere pentru a avea un grup de lucru complet si cu o reprezentare unitară a tuturor fortelor politice prezente in consiliul local. In aceasta situatie compartimentul nostru al consiliului local se va ingriji sa poarte discutii impreuna cu mine cu grupul PDL, urmând ca dânşii să-şi desemneze o persoana care sa faca parte din aceasta comisie.
 
Dat fiind ca suntem in prezenţa unei informari aceasta nu trebuie supusa la vot. Aceasta este procedura. Prin urmare trecem mai departe.
 
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA UNOR MĂSURI FINANCIARE PENTRU AIO PE ANUL 2008.
 
Sunt discutii? Daca nu sunt discutii supun la vot.
Cine este pentru?(unanimitate-pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
Revin la punctul anterior, am omis sa votam in bloc cele 4 propuneri pe care le avem, de fapt chiar 5 cu grupul PDL.
Prin urmare supun votarea in bloc a grupului de lucru format din 5 membrii cu propunerile care le-am facut.
Cine este pentru?(unanimitate-pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI STUDIULUI DE FEZABILITATE LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „REABILITARE TERMICĂ BLOC DE LOCUIT PC 13, STR. LĂPUŞULUI NR. 9.
 
Sunt discutii? Daca nu sunt discutii supun la vot.
Cine este pentru?(unanimitate-pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, A STATULUI DE FUNCŢII ŞI A NUMĂRULUI DE PERSONAL DIN CADRUL ADMINISTRAŢIA SOCIALĂ COMUNITARĂ ORADEA – CREŞA ORADEA, VALABILE ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 OCTOMBRIE 2008.
 
Sunt discutii? Daca nu sunt discutii supun la vot.
Cine este pentru?(unanimitate-pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA TARIFELOR DE ÎNCHIRIERE PENTRU GRUPA DE CREŞĂ NOU ÎNFIINŢATĂ ÎN INCINTA IMOBILULUI SITUAT ÎN ORADEA, STR. GRĂDINARILOR, NR. 16, PRECUM ŞI SUPORTAREA CHELTUIELILOR CU ENERGIA TERMICĂ (2/3), ENERGIE ELECTRICĂ (2/3),SALUBRIZARE (2/3) DE LA BUGETUL LOCAL AFERENTE ACESTEIA
 
Sunt discutii? Daca nu sunt discutii supun la vot.
Cine este pentru?(unanimitate-pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA EVACUĂRII PE CALE ADMINISTRATIVĂ A NUMITA GYORFI TEREZIA ŞI A FAMILIEI ACESTUIA, PERSOANE CARE OCUPĂ ÎN MOD ABUZIV, FĂRĂ FORME LEGALE, LOCUINŢA FOND DE STAT SITUATĂ ÎN ORADEA, STR. BEIUSULUI NR. 18
 
Sunt discutii? Daca nu sunt discutii supun la vot.
Cine este pentru?(unanimitate-pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA EVACUĂRII PE CALE ADMINISTRATIVĂ A NUMITEI FLOREA RALUCA MARCELA ŞI A FAMILIEI ACESTEIA, PERSOANE CARE OCUPĂ ÎN MOD ABUZIV, FĂRĂ FORME LEGALE, LOCUINŢA FOND DE STAT SITUATĂ ÎN ORADEA, STR. DOBROGEANU GHEREA, NR. 5, AP. 2
 
Sunt discutii? Daca nu sunt discutii supun la vot.
Cine este pentru?(unanimitate-pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA EVACUĂRII PE CALE ADMINISTRATIVĂ A NUMITULUI VASILOVICI RUDOLF ŞI A FAMILIEI ACESTUIA, PERSOANE CARE OCUPĂ ÎN MOD ABUZIV, FĂRĂ FORME LEGALE, LOCUINŢA FOND DE STAT SITUATĂ ÎN ORADEA, STR. AURORA NR. 23.
 
Sunt discutii? Daca nu sunt discutii supun la vot.
Cine este pentru?(unanimitate-pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA EVACUĂRII PE CALE ADMINISTRATIVĂ A NUMITA BALOG VICTORIA ŞI A FAMILIEI ACESTEIA, PERSOANE CARE OCUPĂ ÎN MOD ABUZIV, FĂRĂ FORME LEGALE, LOCUINŢA FOND DE STAT SITUATĂ ÎN ORADEA, STR. CUZA VODA NR. 80, AP. 2
 
Sunt discutii? Daca nu sunt discutii supun la vot.
Cine este pentru?(unanimitate-pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA EVACUĂRII PE CALE ADMINISTRATIVĂ A NUMITEI HOSU AURICA ŞI A FAMILIEI ACESTEIA, PERSOANE CARE OCUPĂ ÎN MOD ABUZIV, FĂRĂ FORME LEGALE, LOCUINŢA FOND DE STAT SITUATĂ ÎN ORADEA, STR. ADY ENDRE NR. 24, AP.10 - DEMISOL.
 
Sunt discutii? Daca nu sunt discutii supun la vot.
Cine este pentru?(unanimitate-pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA EVACUĂRII PE CALE ADMINISTRATIVĂ A NUMITULUI MUDURA IOAN ŞI A FAMILIEI ACESTUIA, PERSOANE CARE OCUPĂ ÎN MOD ABUZIV, FĂRĂ FORME LEGALE, LOCUINŢA FOND DE STAT SITUATĂ ÎN ORADEA, STR. RIMANOCZY KALMAN NR. 22, AP. 2
 
Sunt discutii? Daca nu sunt discutii supun la vot.
Cine este pentru?(unanimitate-pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
17. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA UNOR MĂSURI PENTRU IMPLEMENTAREA PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI ORADEA
 
Dl. Ilie Bolojan –Primarul municipiului Oradea
As vrea sa va va fac cateva precizări legate de acest punct si de faptul ca urmatoarele proiecte de hotarari sunt o consecinta a acestuia si anume incercam sa depunem o aplicatie pentru atragere de fonduri, am constatat la propunerea Directiei de Dezvoltare ca avem o oportunitate pe AXA 1 de finanţare. Este nevoie pe aceasta axa să depunem proiecte pentru cel puţin două din trei componente si anume mediu de afaceri, infrastructură, social. Am optat pentru primele doua, mediu de afaceri şi infrastructură. In aceste conditii aveam trei variante de lucru care au fost prezentate in mod public: prima varianta- infrastructura in principal pe termie in cartierul Rogerius si mediul de afaceri- parcul industrial de la iesirea din Oradea spre Borsului pe partea stângă, teren pe care municipiul Oradea l-a primit in cursul acestei saptămâni în urma deciziei Guvernului si precizez, teren pentru care nu sunt revendicari pe amplasamentele respective. O a doua variantă era cea de mediu de afaceri pe amplasamentul fostului tancodrom si infrastructura in cart. Nufarul şi cea de a trea variantă tot mediu de afaceri tancodromul, dezvoltarea unui parc in zona respectivă si pe partea de infrastructura reparatii in zona centrală a oraşului.
Având în vedere faptul ca pana la aceasta data, datorita procedurilor Ministerului Apararii nu s-a reuşit transferul acestui teren de la Ministerul Apărării catre municipalitate, aceasta operaţiune fiind în derulare, nemaiputand astepta întrucât suntem presati de timp, dupa principiul primul venit primul servit, trebuie sa incercam sa ne miscam cat mai repede pentru intocmirea acestor aplicaţii de finanţare. Am hotărât sa supunem astăzi în şedinta extraordinara a Consiliului local una din aceste optiuni, de fat singura pe care o avem ca sa putem fi eligibili din start la accesarea acestor fonduri si celelalte proiecte, aşa cum am precizat sunt o continuare a acestuia.
O sa-l rog pe dl. director Boloş sa va mai faca precizări daca dvs. veţi considera de cuviinţă, cu privire la aceste elemente.
 
Dl. Boloş Marcel- director executiv Directia de Dezvoltare, Finanţări Externe.
Ceea ce a precizat dl. primar este absolut corect, toate proiectele de hotarare care sunt in continuare de la pct.18 sunt legate de Planul Integrat de Dezvoltare Urbană, cele doua domenii, aşa cum s-a precizat sunt mediul de afaceri-dezvoltarea de parc industrial pe Calea Borşului si zona de utilităti publice din cart. Rogerius, partea de termie. Fiecare proiect care va fi cuprins in portofoliul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană, va fi individualizat si speram ca intr-un timp rezonabil sa ajungem sa depunem aplicatia de finantare. Cu orice alte informatii va stau la dispoziţie.
 
Dl. consilier local Dan Octavian- preşedinte de şedinţă
Va multumim, daca mai sunt discutii pe marginea acestui material?
Daca nu sunt, va supun la vot acest material.
Cine este pentru?(unanimitate-pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
18. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND MODERNIZAREA REŢELEI DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ M1 CU TRASEUL PRINCIPAL PE BDUL DACIA, MUNICIPIUL ORADEA PÂNĂ LA INTRAREA ÎN PUNCTELE TERMICE PE CARE LE DESERVEŞTE.
 
Sunt discutii? Daca nu sunt discutii supun la vot.
Cine este pentru?(unanimitate-pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
19. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE MODERNIZAREA REŢELEI PRIMARE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ M3 CU TRASEUL PRINCIPAL PE STR. T. LALESCU – STR. CANTACUZINO, MUNICIPIUL ORADEA PÂNĂ LA INTRAREA ÎN PUNCTELE TERMICE PE CARE LE DESERVEŞTE
 
Sunt discutii? Daca nu sunt discutii supun la vot.
Cine este pentru?(unanimitate-pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
20. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU APROBAREA TEMEI DE PROIECTARE PRIVIND „MODERNIZAREA PT NR.103 ŞI A REŢELELOR SECUNDARE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ AFERENTE PUNCTULUI TERMIC
 
Sunt discutii? Daca nu sunt discutii supun la vot.
Cine este pentru?(unanimitate-pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
 
21. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU APROBAREA TEMEI DE PROIECTARE PRIVIND „MODERNIZAREA PT NR.115 ŞI A REŢELELOR SECUNDARE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ AFERENTE PUNCTULUI TERMIC
 
Sunt discutii? Daca nu sunt discutii supun la vot.
Cine este pentru?(unanimitate-pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
22. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU APROBAREA TEMEI DE PROIECTARE PRIVIND „MODERNIZAREA PT NR.126 ŞI A REŢELELOR SECUNDARE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ AFERENTE PUNCTULUI TERMIC
 
Sunt discutii? Daca nu sunt discutii supun la vot.
Cine este pentru?(unanimitate-pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
23. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU APROBAREA TEMEI DE PROIECTARE PRIVIND „MODERNIZAREA PT NR.127 ŞI A REŢELELOR SECUNDARE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ AFERENTE PUNCTULUI TERMIC
 
Sunt discutii? Daca nu sunt discutii supun la vot.
Cine este pentru?(unanimitate-pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
24. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU APROBAREA TEMEI DE PROIECTARE PRIVIND „MODERNIZAREA PT NR.128 ŞI A REŢELELOR SECUNDARE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ AFERENTE PUNCTULUI TERMIC
 
Sunt discutii? Daca nu sunt discutii supun la vot.
Cine este pentru?(unanimitate-pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
25. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU APROBAREA TEMEI DE PROIECTARE PRIVIND „MODERNIZAREA PT NR.136 ŞI A REŢELELOR SECUNDARE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ AFERENTE PUNCTULUI TERMIC
 
Sunt discutii? Daca nu sunt discutii supun la vot.
Cine este pentru?(unanimitate-pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
26. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU APROBAREA TEMEI DE PROIECTARE PRIVIND „MODERNIZAREA PT NR.612 ŞI A REŢELELOR SECUNDARE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ AFERENTE PUNCTULUI TERMIC
 
Sunt discutii? Daca nu sunt discutii supun la vot.
Cine este pentru?(unanimitate-pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
27. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU APROBAREA TEMEI DE PROIECTARE PRIVIND „MODERNIZAREA PT NR.222 ŞI A REŢELELOR SECUNDARE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ AFERENTE PUNCTULUI TERMIC
 
Sunt discutii? Daca nu sunt discutii supun la vot.
Cine este pentru?(unanimitate-pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
28. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU APROBAREA TEMEI DE PROIECTARE PRIVIND „MODERNIZAREA PT NR.221 ŞI A REŢELELOR SECUNDARE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ AFERENTE PUNCTULUI TERMIC
 
Sunt discutii? Daca nu sunt discutii supun la vot.
Cine este pentru?(unanimitate-pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
29. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU APROBAREA TEMEI DE PROIECTARE PRIVIND „MODERNIZAREA PT NR.200 ŞI A REŢELELOR SECUNDARE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ AFERENTE PUNCTULUI TERMIC
 
Sunt discutii? Daca nu sunt discutii supun la vot.
Cine este pentru?(unanimitate-pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
30. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU APROBAREA TEMEI DE PROIECTARE PRIVIND „MODERNIZAREA PT NR.203 ŞI A REŢELELOR SECUNDARE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ AFERENTE PUNCTULUI TERMIC
 
Sunt discutii? Daca nu sunt discutii supun la vot.
Cine este pentru?(unanimitate-pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
31. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU APROBAREA TEMEI DE PROIECTARE PRIVIND „MODERNIZAREA PT NR.130 ŞI A REŢELELOR SECUNDARE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ AFERENTE PUNCTULUI TERMIC
 
Sunt discutii? Daca nu sunt discutii supun la vot.
Cine este pentru?(unanimitate-pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
32. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU APROBAREA TEMEI DE PROIECTARE PRIVIND „EXTINDEREA LINIEI DE TRAMVAI CAPĂT ROGERIUS PÂNĂ LA ZONA PARCULUI INDUSTRIAL „EUROBUSSINES” ORADEA
 
Sunt discutii? Daca nu sunt discutii supun la vot.
Cine este pentru?(unanimitate-pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
33. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU APROBAREA TEMEI DE PROIECTARE PRIVIND CONSTRUIREA UNEI STAŢII DE TRANSFORMARE A ENERGIEI ELECTRICE 110 KV/20 KV, 25 MVA ŞI A REŢELEI DE DISTRIBUŢIE DIN INTERIORUL PARCULUI INDUSTRIAL „EUROBUSSINES”
 
Sunt discutii? Daca nu sunt discutii supun la vot.
Cine este pentru?(unanimitate-pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
 
34. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU APROBAREA TEMEI DE PROIECTARE PRIVIND CONSTRUIREA DRUMULUI INTERIOR ÎN CADRUL PARCULUI INDUSTRIAL „EUROBUSSINES” ORADEA
 
Sunt discutii? Daca nu sunt discutii supun la vot.
Cine este pentru?(unanimitate-pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
35. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU APROBAREA TEMEI DE PROIECTARE PRIVIND „MODERNIZAREA PT 107 ŞI A REŢELELOR SECUNDARE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ AFERENTE PUNCTULUI TERMIC
 
Sunt discutii? Daca nu sunt discutii supun la vot.
Cine este pentru?(unanimitate-pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
36. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU APROBAREA TEMEI DE PROIECTARE PRIVIND „MODERNIZAREA PT 108 ŞI A REŢELELOR SECUNDARE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ AFERENTE PUNCTULUI TERMIC
 
Sunt discutii? Daca nu sunt discutii supun la vot.
Cine este pentru?(unanimitate-pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
37. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU APROBAREA TEMEI DE PROIECTARE PRIVIND „MODERNIZAREA PT 105 ŞI A REŢELELOR SECUNDARE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ AFERENTE PUNCTULUI TERMIC
 
Sunt discutii? Daca nu sunt discutii supun la vot.
Cine este pentru?(unanimitate-pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
38. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU APROBAREA TEMEI DE PROIECTARE PRIVIND „MODERNIZAREA PT 124 ŞI A REŢELELOR SECUNDARE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ AFERENTE PUNCTULUI TERMIC
 
Sunt discutii? Daca nu sunt discutii supun la vot.
Cine este pentru?(unanimitate-pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
39. PROIECT DE HOTĂRÂRE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU APROBAREA TEMEI DE PROIECTARE PRIVIND „MODERNIZAREA PT 100 ŞI A REŢELELOR SECUNDARE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ AFERENTE PUNCTULUI TERMIC
 
Sunt discutii? Daca nu sunt discutii supun la vot.
Cine este pentru?(unanimitate-pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
$('#pdf_stire').popupWindow({ height:500, width:800, top:50, left:50 });