Hotărârea nr. 975/2008

privind desemnarea în Consiliile de Administraţie a unităţilor de învăţământ din municipiul Oradea, a unor reprezentanţi ai autorităţii publice locale

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O TĂ RÂ R E

privind desemnarea în Consiliile de Administrație a unităților de învățământ din municipiul Oradea, a unor reprezentanți ai autorității publice locale

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 67126/22.09.2008 prin care

Administrația Imobiliara Oradea propune desemnarea în Consiliile de Administrație a unităților de învățământ din municipiul Oradea, a unor reprezentanți ai autorității publice locale,

Analizând prevederile Ordinului 4925/08.09.2005 privind Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ,

Ținând cont de dispozițiile art. 36 alin.2 lit.d alin.6 lit.a pct.1 art. 45 alin.1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se desemnează în Consiliile de Administrație a unităților de învățământ din municipiul Oradea, următorii reprezentanți ai autorității publice locale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Membrii desemnați în Consiliile de Administrație a unităților de învățământ au obligația de a participa la întrunirile lunare organizate în cadrul unității prin grija directă a președintelui consiliului - directorul unității de învățământ.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliara Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • - Administrația Imobiliara Oradea

 • - Unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea

 • - Membrii desemnați

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Octavian Dan

Oradea, 30 octombrie 2008

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Nr.975.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

Ionel Vila

La Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.975 din 30 oct. 2008

desemnării în Consiliile de Administrație a unităților de învățământ din municipiul Oradea, a unor reprezentanți ai autorității publice locale și a instituțiilor și organizațiilor comunității locale

Nr. crt.

Nume delegat

Unitatea de învățământ

9

1

Muresan Ionel Ovidiu - consilier local

 • •  Gradinita Nr. 36

 • •  Scoala cu clasele I - VIII „Nicolae Balcescu”

 • •  Scoala cu clasele I - VIII „Dacia”

2

Hossu Bogdan - consilier local

 • •  Liceul Teoretic „Aurel Lazar”

 • •  Colegiul Economic „Partenie Cosma”

 • •  Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul”

3

Mercea Pavel - consilier local

 • •  Scoala cu clasele I - VIII „Oltea Doamna”

 • •   Liceul Sportiv „Bihorul”

4

Biro Rozalia - viceprimar

• Școala cu clasele. I - VIII “George Cosbuc”

5

Coste Mariana Adelina - consilier local

 • •  Colegiul Economic „Partenie Cosma”

 • •   Școala cu clasele. I - VIII “Dimitrie Cantemir”

 • •   Grădinița nr. 34

 • •   Grădinița nr. 36

6

Delorean Ion Iulius - consilier local

 • •  Scoala cu clasele I - VIII „Nicolae Balcescu”

 • •  Liceul Pedagogic

 • •  Gradinita Nr. 30

7

Felea loan - consilier local

• Colegiul Național “Emanuil Gojdu”

8

Huszar Istvan - consilier local

 • •  Liceul Teoretic „Ady Endre”

 • •  Colegiul T ehnic „T raian Vuia”

9

Lepadatu Nicusor - consilier local

 • •  Liceul de Arta

 • •  Liceul Pedagogic

10

Lipoveanu Adriana Aurora - consilier local

• Scoala cu clasele I - VIII „Oltea Doamna”

11

Manea Mihai - consilier local

• Colegiul Economic „Partenie Cosma”

12

Vulcu Daniel Sorin - consilier local

• Liceul Greco - Catolic

13

Chereches Florica - consilier local

 • •   Liceul Baptist

 • •   Liceul Penticostal

14

Vulcu Daniel Sorin - consilier local

• Liceul Greco - Catolic

15

Dan Octavian - consilier local

• Liceul Onisifor Ghibu

16

Luca Dorel - consilier local

• Colegiul Național “Mihai Eminescu”

17

Pasztor Sandor - consilier local

 • •  Liceul Romano - Catolic „Szent Lâszlo”

 • •  Școala gen.Juhasz Gyula” str. M. Corvin.

18

Dan Octavian - consilier local

• Liceul Onisifor Ghibu

19

Petrut Vasile - consilier local

• Colegiul Tehnic “Mihai Viteazul”

20

Tifor Dorel - consilier local

 • •  Liceul “Don Orione”

 • •  Colegiul Național “Emanuil Gojdu”

21

Szabo Jozsef - consilier local

 • •  Scoala cu clasele I - VIII „Dacia”

 • •  Scoala cu clasele I - VIII „Andrei Muresanu”

22

Sarkozi Zoltan - consilier local

• Liceul Reformat „Lorântffy Zsuzsanna”

23

Zbucea Rareș - consilier local

 • •  Scoala cu clasele I - VIII „Avram lancu”

 • •  Gradinita Nr. 44

24

Fleisz loan Tiberiu - consilier local

 • •  Liceul Romano - Catolic „Szent Lâszlo”

 • •  Școala cu cls. I-VIII “Alexandru Roman”

25

Corcheș Dorin Octavian - consilier local

 • •  Scoala cu clasele I - VIII „Oltea Doamna”

 • •  Colegiul Național “Emanuil Gojdu”

26

Tunde Benyovszki - consilier A.I.O.

 • •  Școala cu clasele. I-VIII “Avram Iancu”

 • •  Școala cu clasele. I-VIII “Nicolae Bălcescu”

 • •  Școala cu clasele. I-VIII “Octavian Goga”

 • •  Grup Școlar “Andrei Șaguna”

 • •   Grădinița nr. 13

 • •   Grădinița nr. 22

 • •  Grădinița Bethleem

27

Ionescu Diana - consilier A.I.O.

 • •   Grădinița nr. 1

 • •   Grădinița nr. 10

 • •   Grădinița nr. 14

 • •   Grădinița nr. 18

 • •  Grădinița nr. 20

 • •  Grădinița nr. 24

 • •  Grădinița nr. 25

 • •  Grădinița nr. 44

 • •  Grădinița nr. 47

 • •  Grădinița nr. 48

 • •   Grădinița nr. 50

 • •   Grădinița nr. 53

 • •   Grădinița nr. 52

 • •   Grădinița nr. 54

 • •  Școala cu cls. I-VIII “Ion Bogdan”

 • •  Liceul “Lucian Blaga”

 • •  Colegiul Tehnic “Constantin Brincusi”

28

Petrică Georgeta - referent de specialitate A.I.O.

 • •   Grădinița nr. 11

 • •   Grădinița nr. 12

 • •   Grădinița nr. 16

 • •   Grădinița nr. 19

 • •  Grădinița nr. 26

 • •  Grădinița nr. 27

 • •  Grădinița nr. 28

 • •   Grădinița nr. 35

 • •   Grădinița nr. 41

 • •  Grădinița nr. 43

 • •   Grădinița nr. 51

 • •   Grădinița nr. 55

 • •   Grădinița nr. 56

 • •   Școala cu cls. I-VIII “Dimitrie Cantemir”

 • •   Școala cu cls. I-VIII nr. 11

 • •   Școala cu cls. I-VIII nr. 16

 • •  Colegiul T ehnic “T ransilvania”

 • •  Grup Școlar “Vasile Voiculescu”

 • •   Școala cu cls. I-VIII “Ioan Slavici”

29

Halasz Marcela - consilier A.I.O.

 • •   Grădinița nr. 2

 • •   Grădinița nr. 5

 • •   Grădinița nr. 9

 • •   Grădinița nr. 17

 • •  Grădinița nr. 23

 • •   Grădinița nr. 31

 • •   Grădinița nr. 37

 • •   Grădinița nr. 42

 • •  Grădinița nr. 45

 • •  Grădinița nr. 46

 • •  Grădinița nr. 49

 • •   Școala cu cls. I-VIII “Lucreția Suciu”

Oradea, 30 octombrie 2008.