Hotărârea nr. 826/2008

privind aprobarea ajustării tarifelor la serviciile de întreţinere spatii verzi prestate de SC RER Ecologic Service SA în baza Contractului de prestări servicii nr. 66866 din 20.01.2000

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea ajustării tarifelor la serviciile de întreținere spatii verzi prestate de SC RER Ecologic Service SA în baza Contractului de prestări servicii nr. 66866 din 20.01.2000

Analizând raportul de specialitate nr. 179193 din 22.09.2008 întocmit de Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea prin care se propune aprobarea ajustării tarifelor la serviciile de întreținere spatii verzi prestate de SC RER Ecologic Service SA,

În conformitate cu Contractul de prestări servicii nr. 66866/20.01.2000 privind întreținerea spatiilor verzi, încheiat între Primăria Municipiului Oradea și SC RER Ecologic Service SA,

Prin actul adițional nr. 127741/29.12.2004 la contractul inițial, părțile au convenit că acest contract are o durată limitată, respectiv până la concesionarea serviciului de întreținere spații verzi.

Având în vedere că procedura de concesiune nu a fost demarată deocamdată, și că, de-a lungul timpului, inflația a fost singurul element luat în calcul la modificarea tarifelor

În baza prevederilor art. 36 alin.(2) lit. b, d, alin.(4) lit.a, c, alin.(6) lit.a și art. 45 alin.(2) lit.c din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă ajustarea tarifelor practicate de SC RER Ecologic Service SA în baza Contractului nr. 66866 din 20.01.2000 pentru prestarea serviciilor de întreținere spatii verzi, tarife care vor fi practicate începând cu data de 01.10.2008, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și SC RER Ecologic Service SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Direcția Economică

  • •  Direcția Tehnică

  • •  SC RER Ecologic Service SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Dan Octavian

Oradea, 30 septembrie 2008 CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 826                                                          SECRETAR

Ionel Vila

Anexa la HCL nr. 826/2008

Nr. crt.

Specificatie

UM

Tarife aprobate prin HCL 933/22.12.2 005

Tarife propuse de RER

Tarife acceptate de Directia Tehnica si Directia Economica (valabile de la 01.10.08)

Crestere tarife propuse de RER fata de tarife aprobate prin HCL 933/2005

Diferenta tarife aprobat prin HCL 933/2005 -tarife acceptate de Directiile Economica si Tehnica

1

adunat, colectat gunoi- spatii verzi

1000mp

9.08

16.27

10.58

79%

16.50%

2

amenajat teren joaca cu nisip

mp

4.96

7.76

5.77

57%

16.50%

3

amenajat alei, teren joaca cu pietris

mp

2.53

4.25

2.94

68%

16.50%

4

amenajat teren foarte tare

100mp

70.29

118.01

81.89

68%

16.50%

5

amenajat teren tare

100mp

44.24

74.32

51.54

68%

16.50%

6

asternerea pamantului vegetal in gropi

mc

6.47

11.03

7.54

71%

16.50%

7

autocamion FIAT-IVECO -chirie

ora

35.68

59.47

41.57

67%

16.50%

8

automacara ALTUS- 14-chirie

ora

42.36

67.68

49.35

60%

16.50%

9

autostropitor R-8135

ora

42.57

75.85

49.59

78%

16.50%

10

brazduiri- scos glii

mp

6.74

11.14

eliminare

11

ciuruit pamant

mc

12.10

20.28

14.10

68%

16.50%

12

coborat gard viu

mp

0.40

2.53

0.46

538%

16.50%

13

colectat,transp reziduuri-zona verde

to

47.79

96.75

55.67

102%

16.50%

14

combaterea agentilor dăunători

mp

0.10

11.11

0.12

10548%

16.50%

15

cosit manual

100mp

5.79

15.62

eliminare

16

cosit manual in benzi inguste

100mp

7.82

21.5

eliminare

17

cosit manual in panta >30 cm

100mp

6.14

17.31

eliminare

18

cosit mecanic

100mp

7.83

24.31

9.12

211%

16.50%

19

cosit mecanic in benzi inguste

100mp

8.35

26.88

9.72

222%

16.50%

20

curatat manual zapada 0-15cm

mp

0.19

0.32

0.22

70%

16.50%

21

curatat manual zapada 15-30cm

mp

0.23

0.4

0.27

74%

16.50%

22

curatat manual zapada peste 30 cm

mp

0.74

1.28

0.86

73%

16.50%

23

curatat si spalat bazine

mp

1.74

5.36

2.03

208%

16.50%

24

curatat teren cu sapa

100mp

29.37

54.15

34.22

84%

16.50%

25

decapat si nivelat carote

100mp

20.62

34.67

24.02

68%

16.50%

26

defrisat supr cu arbusti, scos radac

100mp

66.99

118.04

78.04

76%

16.50%

27

defrisat suprafete cu arbusti

100mp

53.82

91.11

62.70

69%

16.50%

28

degajat teren de corpuri straine

100mp

33.55

58.76

39.08

75%

16.50%

29

desenat, pichetat teren,plant rasaduri

10mp

11.93

37.71

13.89

216%

16.50%

30

dezgropat, ingropat trandafiri

100buc

24.94

42.46

29.05

70%

16.50%

31

dezinfectat bazine

mp

1.60

3.93

1.86

146%

16.50%

32

executat farfurii la arbori

buc

0.95

1.61

1.11

70%

16.50%

33

extarg.man.pamant,teren tare,f. tare,etc

mc

6.18

10.52

7.20

70%

16.50%

34

extragerea arborilor

buc

2.62

4.43

3.05

69%

16.50%

35

extragerea arborilor rasinosi

buc

16.28

26.41

18.96

62%

16.50%

36

extragerea arbustilor

buc

2.16

3.6

2.52

67%

16.50%

37

extragerea trandafirilor

buc

2.47

4.13

2.88

67%

16.50%

38

frezat teren

100mp

54.64

74.1

63.66

36%

16.50%

39

golit cosuri de gunoi

buc

0.33

0.56

0.39

68%

16.50%

40

greblat frunze si crengi

100mp

8.01

13.91

9.34

74%

16.50%

41

impodobit brazi

ora

34.55

127.6

40.25

269%

16.50%

42

imprastiat ingr chimice complexe+VM

to-ora

16.09

25.56

18.74

59%

16.50%

43

imprastiat material antiderapant manual+VM

mc

1.42

1.99

1.65

40%

16.50%

44

imprastiat pamant

mc

2.16

3.66

2.52

69%

16.50%

Nr. crt.

Specificatie

UM

Tarife aprobate prin HCL 933/22.12.2 005

Tarife propuse de RER

Tarife acceptate de Directia Tehnica si Directia Economica (valabile de la 01.10.08)

Crestere tarife propuse de RER fata de tarife aprobate prin HCL 933/2005

Diferenta tarife aprobat prin HCL 933/2005 -tarife acceptate de Directiile Economica si Tehnica

45

imprastiat pamant 10-15 cm

mp

0.61

0.88

0.71

45%

16.50%

Nr. crt.

Specificatie

UM

Tarife aprobate prin HCL 933/22.12.2 005

Tarife propuse de RER

Tarife acceptate de Directia Tehnica si Directia Economica (valabile de la 01.10.08)

Crestere tarife propuse de RER fata de tarife aprobate prin HCL 933/2005

Diferenta tarife aprobat prin HCL 933/2005 -tarife acceptate de Directiile Economica si Tehnica

46

imprastiat pamant 15-20 cm

mp

0.66

1.03

0.77

57%

16.50%

47

imprastiat pamant 20-30 cm

mp

0.83

1.11

0.97

33%

16.50%

48

imprastiat pamant strat <10 cm

mp

0.51

1.43

0.60

180%

16.50%

49

incarcat reziduuri mecanic

to

11.30

40.36

13.17

257%

16.50%

50

incarcat reziduuri manual

mc

0.00

5.13

5.13

tarif nou

51

incarcat, descarcat materiale

to-ora

22.82

43.8

26.58

92%

16.50%

52

incarcator IFRON

ora

38.99

65.85

45.43

69%

16.50%

53

indepartat flori trecute din rondouri

mp

0.16

0.26

0.18

66%

16.50%

54

maturat manual alei neasfaltate

1000mp

6.66

11.81

7.76

77%

16.50%

55

maturat manual trotuare asfaltate

1000mp

6.88

13.71

8.01

99%

16.50%

56

mobilizat teren la 30 cm

mp

1.66

3.65

1.93

120%

16.50%

57

montat brazi in suporti

ora

85.42

146.69

99.52

72%

16.50%

58

nivelat teren

100mp

0.00

48.91

48.91

tarif nou

59

nivelat mecanic teren

100mp

10.43

19.97

12.16

91%

16.50%

60

nivelat,compact des.in halda de deseuri RAPAS

mc

4.48

eliminare

61

pichetat teren pt plantare

100buc

6.40

10.75

7.45

68%

16.50%

62

plantat arbori + VM

buc

6.66

10.31

7.76

55%

16.50%

63

plantat arbusti fara balot+ VM

buc

2.25

3.92

2.63

74%

16.50%

64

plantat flori cu balot (stancarie) +VM

100buc

243.23

404.69

283.36

66%

16.50%

65

plantat flori fara balot +VM

100buc

15.57

25.9

18.14

66%

16.50%

66

plantat flori cu balot +VM

100buc

24.46

40.69

28.49

66%

16.50%

67

plantat gard viu pe 1 rand +VM

ml

3.59

5.99

4.18

67%

16.50%

68

plantat gard viu pe 2 randuri +VM

ml

6.05

10.08

7.05

67%

16.50%

69

plantat trandafiri +VM

buc

3.24

5.41

3.78

67%

16.50%

70

plivit buruieni

100mp

15.66

26.24

18.25

68%

16.50%

71

prasit, mobilizat sol la 10 cm

mp

1.75

2.89

2.04

65%

16.50%

72

pregat coronamentului pt arbori, arbusti

buc

3.88

6.74

4.52

74%

16.50%

73

pregatirea sistemului radicular

buc

4.51

7.48

5.25

66%

16.50%

74

punerea in sant si stratificat arbori

100buc

20.57

34.37

23.96

67%

16.50%

75

punerea in sant si stratificat arbusti

100buc

14.54

24.34

16.94

67%

16.50%

76

reamenajat alei

mp

1.89

4.11

2.20

118%

16.50%

77

rectificat margini peluze

100mp

16.42

27.76

19.13

69%

16.50%

78

remorca

ora

5.71

11.5

6.65

101%

16.50%

79

sapat gropi

mc

13.43

23.04

15.64

72%

16.50%

80

sapat gropi mecanic

buc

1.75

3.22

2.04

84%

16.50%

81

sapat gropi teren f tare

mc

19.51

36.04

22.73

85%

16.50%

82

sapat intre arbusti

mp

2.58

5.75

3.00

123%

16.50%

83

sapat sant si stratificat arbori si arbusti

mc

8.03

13.8

9.36

72%

16.50%

84

scuturat gard viu si conifere

ora

6.17

10.28

7.18

67%

16.50%

85

semanat gazon

100mp

135.64

153.6

50.65

13%

-62.66%

86

spart manual gheata gros <10cm

mp

1.83

2.84

2.13

56%

16.50%

87

taiat lastari lacomi, ramuri de trandafiri

100buc

20.61

34.79

24.01

69%

16.50%

88

taiat lastari mecanic

buc

0.67

1.09

0.78

63%

16.50%

89

taieri corectie arbori

buc

3.77

14.1

4.39

274%

16.50%

90

taieri corectie arbusti

buc

0.00

6.19

6.19

tarif nou

91

taieri corectie trandafiri

buc

0.44

1.12

0.51

156%

16.50%

Nr. crt.

Specificatie

UM

Tarife aprobate prin HCL 933/22.12.2 005

Tarife propuse de RER

Tarife acceptate de Directia Tehnica si Directia Economica (valabile de la 01.10.08)

Crestere tarife propuse de RER fata de tarife aprobate prin HCL 933/2005

Diferenta tarife aprobat prin HCL 933/2005 -tarife acceptate de Directiile Economica si Tehnica

92

tractor U-650

ora

40.06

65.72

46.67

64%

16.50%

93

transp. pamant cu roaba la 50 m

mc

19.21

34.4

22.38

79%

16.50%

94

transport pamant cu targa la 50 m

mc

36.93

63.67

43.02

72%

16.50%

95

transplantat arbori cu balot +VM

buc

43.26

72.19

50.40

67%

16.50%

96

transplantat arbusti cu balot +VM

buc

9.32

15.55

10.85

67%

16.50%

97

transport materiale

mc

20.31

37.6

23.67

85%

16.50%

98

transport zapada si gheata

mc

21.08

64.01

24.55

204%

16.50%

99

tuns covoare florale si mozaic

mp

0.19

0.31

0.22

65%

16.50%

100

tuns gard buxus

mp

0.95

2.69

1.11

183%

16.50%

101

tuns gard viu h<1,2m

mp

0.19

0.69

0.22

267%

16.50%

102

tuns gard viu h>1,2m

mp

0.31

1.05

0.36

235%

16.50%

103

tuns gard viu mecanic

100mp

13.94

91.9

16.24

559%

16.50%

104

tutorat arbori dupa plantare

buc

2.38

4.43

2.77

86%

16.50%

105

udat cu galeata

mc

19.88

33.88

23.16

70%

16.50%

106

udat de la hidrant cu galeata

mc

4.97

13.92

5.79

180%

16.50%

107

udat plantatii cu cisterna

100mp

17.74

114.41

20.66

545%

16.50%

108

varuit arbori si bazine

mp

1.92

3.74

2.24

95%

16.50%

109

vopsit bazine

mp

10.27

17.67

11.96

72%

16.50%

110

colect.trans.,incarc.mat.,reziduri cu cos

mc

10.64

19.84

12.40

86%

16.50%

111

mobilizat si decapat teren

mp

2.90

6.23

3.38

115%

16.50%

112

defrisat supr.in panta,cu buruieni lemnif

100mp

73.95

129.32

86.15

75%

16.50%

113

alte lucrari manuale

ora-om

5.02

8.36

5.85

67%

16.50%

114

alte lucrari mecanice

ora-om

6.10

16.76

7.11

175%

16.50%

115

inchiriat minitractor

ora

17.74

31.1

20.66

75%

16.50%

Oradea, 30 septembrie 2008

Nr. cr

Specificatie

maturi nuie

cos nuiel

lopata

muncitor necalif,

grebla

roaba

nisip

pietris

sapa

tarnacop

chelt.amorti

1

adunat, colectat gunoi- spatii verzi

2.5

20

16.82

550

2

amenajat teren joaca cu nisip

16.82

550

13.15

128.29

38

3

amenajat alei, teren joaca cu pietris

16.82

500

13.15

128.29

18

4

amenajat teren foarte tare

16.82

550

13.15

17.73

32.37

5

amenajat teren tare

16.82

550

13.13

22.73

32.37

6

asternerea pamantului vegetal in gropi

16.82

550

7

autocamion FIAT-IVECO -chirie

50

8

automacara ALTUS- 14-chirie

1087.74

9

autostropitor R-8135

1466.7

10

brazduiri- scos glii

11

ciuruit pamant

16.82

550

12

coborat gard viu

20

13.15

13

transp reziduuri-zona verde

20

16.82

550

92

14

combaterea agentilor daunatori

15

cosit manual

550

13.15

16

cosit manual in benzi inguste

550

13.15

17

cosit manual in panta >30 cm

550

13.15

18

cosit mecanic

2.5

550

13.15

50

19

cosit mecanic in benzi inguste

2.5

550

13.15

50

20

curatat manual zapada 0-15cm

2.5

16.82

550

21

curatat manual zapada 15-30cm

2.5

16.82

550

22

curatat manual zapada peste 30 cm

2.5

16.82

550

23

curatat si spalat bazine

2.5

16.82

550

24

curatat teren cu sapa

20

550

13.15

22.73

25

decapat si nivelat carote

10.94

550

13.15

22.73

26

defrisat supr cu arbusti, scos radac

550

22.73

32.37

27

defrisat suprafete cu arbusti

550

22.73

32.37

28

degajat teren de corpuri straine

16.82

550

13.15

22.73

29

desenat, pichetat teren,plant rasaduri

30

dezgropat, ingropat trandafiri

16.82

31

dezinfectat bazine

2.5

550

32

executat farfurii la arbori

550

13.15

22.73

33

extarg.man.pamant,teren tare,f. tare,etc

16.82

550

22.73

34

extragerea arborilor

16.82

13.15

32.37

35

extragerea arborilor rasinosi

16.82

32.37

36

extragerea arbustilor

16.82

32.37

37

extragerea trandafirilor

16.82

32.37

38

frezat teren

550

38

39

golit cosuri de gunoi

2.5

20

16.82

550

40

greblat frunze si crengi

2.5

20

16.82

550

13.15

41

impodobit brazi

550

63.4

42

imprastiat ingr chimice complexe+VM

16.82

550

128.29

43

imprastiat material antiderapant manual+VM

18.5

550

44

imprastiat pamant

18.5

550

13.15

45

imprastiat pamant 10-15 cm

18.5

550

46

imprastiat pamant 15-20 cm

18.5

550

47

imprastiat pamant 20-30 cm

18.5

550

48

imprastiat pamant strat <10 cm

18.5

550

49

incarcat reziduuri

5.5

16.82

550

50

incarcat, descarcat materiale

20

16.82

550

51

incarcator IFRON

63.31

52

indepartat flori trecute din rondouri

16.82

53

maturat manual alei neasfaltate

2.5

20

18.5

550

54

maturat manual trotuare asfaltate

2.5

20

18.5

550

55

mobilizat teren la 30 cm

720

13.15

22.73

56

montat brazi in suporti

550

221.55

57

nivelat teren

16.82

550

13.15

22.73

58

nivelat mecanic teren

12.5

59

pichetat teren pt plantare

60

plantat arbori + VM

18.5

13.14

22.73

61

plantat arbusti fara balot+ VM

18.5

13.15

22.73

62

plantat flori cu balot +VM

63

plantat flori fara balot

64

plantat flori cu balot +VM

65

plantat gard viu pe 1 rand +VM

16.82

13.15

22.73

66

plantat gard viu pe 2 randuri +VM

16.82

13.15

22.73

67

plantat trandafiri +VM

16.82

13.15

22.73

68

plivit buruieni

13

69

prasit, mobilizat sol la 10 cm

720

22.73

70

pregat coronamentului pt arbori, arbusti

71

pregatirea sistemului radicular

72

punerea in sant si stratificat arbori

16.82

73

punerea in sant si stratificat arbusti

16.82

74

reamenajat alei

18.5

550

13.15

128.29

18

75

rectificat margini peluze

20

13.15

76

remorca

9

77

sapat gropi

16.82

550

78

sapat gropi mecanic

30.3

79

sapat gropi teren f tare

16.82

550

32.37

80

sapat intre arbusti

550

13.15

22.73

81

sapat sant si stratificat arbori si arbusti

16.82

550

32.37

82

scuturat gard viu si conifere

83

semanat gazon

13.15

84

spart manual gheata gros <10cm

18.5

550

32.37

85

taiat lastari lacomi, ramuri de trandafiri

86

taiat lastari mecanic

23.34

87

taieri corectie arbori

88

taieri corectie arbusti

89

taieri corectie trandafiri

90

tractor U-650

92.5

91

transport pamant cu roaba

18.5

550

128.29

92

transport pamant cu targa la 50 m

16.82

550

93

transplantat arbori cu balot +VM

16.82

13.15

22.73

94

transplantat arbusti cu balot +VM

16.82

13.15

22.73

95

transport materiale

16.82

92.5

96

transport zapada si gheata

550

130.72

97

tuns covoare florale si mozaic

98

tuns gard buxus

20

550

13.15

99

tuns gard viu h<1,2m

20

550

13.15

100

tuns gard viu h>1,2m

20

550

13.15

101

tuns gard viu mecanic

20

9.8

102

tutorat arbori dupa plantare

103

udat cu galeata

550

104

udat de la hidrant

105

udat plantatii cu cisterna

550

150

106

varuit arbori si bazine

107

vopsit bazine

108

colect.trans.,incarc.mat.,reziduri cu cos

20

16.82

550

109

mobilizat si decapat teren

20

16.82

550

13.15

22.73

32.37

110

defrisat supr.in panta,cu buruieni lemnif

550

13.15

111

alte lucrari manuale

5.5

20

16.82

550

13.15

22.73

112

alte lucrari mecanice

113

inchiriat minitractor

267.42

chelt.mat

echelt.combus,m

ochelt.cur.si capitale

casma

sita

foarf,mec.

foarf,gard viu

vermorel

sub.combat.

coasa

bratara coasa

gresie coasa

toc

furca

768

2.77

735.04

2.77

13.7

735.04

2.77

13.7

25.22

30

2.86

50

43.67

2.77

750

650

40.8

5.71

5

6

24.8

40.8

5.71

5

6

24.8

40.8

5.71

5

6

24.8

2.86

2.86

25.22

25.22

24.8

25.22

25.22

25.22

25.22

25.22

25.22

2.77

16.33

24.8

2.77

54

24.8

2.77

13.7

4

4

25.22

2.86

20.54

2.77

16

25

25

25.22

11

25.22

2.77

25.7

25.22

25.22

2.86

2.24

13.7

2.77

13.7

2.77

13.7

65

65

65

2.86

2.5

2.86

7.08

24.8

25.22

43.67

2.77

9.75

peisagist

disc rotatie

set bujii

autocut.tamb.

mec.utilaj

lopata lemn

razuitoare

matura sorg

clor.var

apa

galeata

topor

sfoara

rulera

rutierist

cond.auto

700

850

850

700

700

780

750

750

750

750

150

36.8

350

750

5.5

150

36.8

350

750

5.5

18.5

14

18.5

14

18.5

14

5.5

12

3.9

6

39.5

39.5

750

1

15

720

5.5

8

720

720

720

720

780

850

750

7.5

5.5

880

720

5.5

5.5

39

780

850

850

720

720

720

720

720

720

720

720

720

720

720

720

720

720

720

800

720

5.5

720

14

5.5

720

720

720

720

780

720

720

800

10.94

720

720

5.5

720

5.5

720

5.5

720

5.5

720

15.55

720

850

850

800

manusi

tarusi

lingura plan.

plantator

samanta

foarf.vie

taxa drum,imp

cutit drujb

fasonator

ferastrau

targa

foarfeca

tutori

sarma

baros

topor

var

bidineava

735.04

6.5

53.62

30

6.29

6.29

6.29

6.29

6.29

4.37

4.37

22

25

15

800

25

65

25

65

25

65

55

735.04

65

55

12

8.8

35

39.5

663.45

2

8

vopsitor

vopsea

pensula

diluant

mun.calif.

funie

9.5

780

800

800

13.6

6.5

2.5

Nr. crt.

Specificatie

UM

Tarif practicat cf HCL

933/2005

Tarif propus in 2007

Procent modificare

1

adunat, colectat gunoi- spatii verzi

1000mp

9.08

16.73

84.30%

2

amenajat teren joaca cu nisip

mp

4.96

8.15

64.44%

3

amenajat alei, teren joaca cu pietris

mp

2.53

5.19

105.54%

4

amenajat teren foarte tare

100mp

70.29

124.23

76.73%

5

amenajat teren tare

100mp

44.24

78.51

77.46%

6

asternerea pamantului vegetal in gropi

mc

6.47

11.61

79.47%

7

autocamion FIAT-IVECO -chirie

ora

35.68

53.67

50.40%

8

automacara ALTUS- 14-chirie

ora

42.36

64.67

52.66%

9

autostropitor R-8135

ora

42.57

67.74

59.12%

10

brazduiri- scos glii

mp

6.74

11.04

63.79%

11

ciuruit pamant

mc

12.10

21.50

77.64%

12

coborat gard viu

mp

0.40

1.72

333.80%

13

transp reziduuri-zona verde

to

47.79

84.45

76.72%

14

combaterea agentilor daunatori

mp

0.10

10.12

9599.06%

15

cosit manual

100mp

5.79

16.44

183.90%

16

cosit manual in benzi inguste

100mp

7.82

22.83

192.13%

17

cosit manual in panta >30 cm

100mp

6.14

18.22

196.98%

18

cosit mecanic

100mp

7.83

21.21

171.04%

19

cosit mecanic in benzi inguste

100mp

8.35

23.27

178.78%

20

curatat manual zapada 0-15cm

mp

0.19

0.33

75.71%

21

curatat manual zapada 15-30cm

mp

0.23

0.41

78.61%

22

curatat manual zapada peste 30 cm

mp

0.74

1.32

78.18%

23

curatat si spalat bazine

mp

1.74

5.14

194.98%

24

curatat teren cu sapa

100mp

29.37

56.49

92.33%

25

decapat si nivelat carote

100mp

20.62

36.33

76.21%

26

defrisat supr cu arbusti, scos radac

100mp

66.99

119.62

78.57%

27

defrisat suprafete cu arbusti

100mp

53.82

96.11

78.58%

28

degajat teren de corpuri straine

100mp

33.55

60.28

79.70%

29

desenat, pichetat teren,plant rasaduri

10mp

11.93

37.71

216.20%

30

dezgropat, ingropat trandafiri

100buc

24.94

43.01

72.47%

31

dezinfectat bazine

mp

1.60

3.14

96.69%

32

executat farfurii la arbori

buc

0.95

1.70

79.04%

33

extarg.man.pamant,teren tare,f. tare,etc

mc

6.18

11.08

79.38%

34

extragerea arborilor

buc

2.62

4.51

72.21%

35

extragerea arborilor rasinosi

buc

16.28

26.84

64.89%

36

extragerea arbustilor

buc

2.16

3.66

69.46%

37

extragerea trandafirilor

buc

2.47

4.20

69.84%

38

frezat teren

100mp

54.64

88.39

61.76%

39

golit cosuri de gunoi

buc

0.33

0.58

73.71%

40

greblat frunze si crengi

100mp

8.01

14.68

83.20%

41

impodobit brazi

ora

34.55

126.14

265.13%

42

imprastiat ingr chimice complexe+VM

to-ora

16.09

25.27

57.06%

43

imprastiat material antiderapant manual+VM

mc

1.42

2.20

55.04%

44

imprastiat pamant

mc

2.16

3.85

78.25%

45

imprastiat pamant 10-15 cm

mp

0.61

1.09

80.11%

46

imprastiat pamant 15-20 cm

mp

0.66

1.17

77.99%

47

imprastiat pamant 20-30 cm

mp

0.83

1.51

80.90%

48

imprastiat pamant strat <10 cm

mp

0.51

0.92

79.95%

49

incarcat reziduuri

to

11.30

16.37

44.81%

50

incarcat, descarcat materiale

to-ora

22.82

45.92

101.23%

51

incarcator IFRON

ora

38.99

54.62

40.08%

52

indepartat flori trecute din rondouri

mp

0.16

0.26

66.12%

53

maturat manual alei neasfaltate

1000mp

6.66

12.02

80.56%

54

maturat manual trotuare asfaltate

1000mp

6.88

14.29

107.82%

55

mobilizat teren la 30 cm

mp

1.66

3.71

123.63%

56

montat brazi in suporti

ora

85.42

130.39

52.64%

57

nivelat teren

100mp

0.00

51.45

58

nivelat mecanic teren

100mp

10.43

18.31

75.48%

59

pichetat teren pt plantare

100buc

6.40

9.13

42.74%

60

plantat arbori + VM

buc

6.66

10.91

63.89%

61

plantat arbusti fara balot+ VM

buc

2.25

3.84

70.38%

62

plantat flori cu balot +VM

100buc

243.23

411.38

69.13%

63

plantat flori fara balon+VM

100buc

15.57

23.10

48.39%

64

plantat flori cu balot +VM

100buc

24.46

41.56

69.93%

65

plantat gard viu pe 1 rand +VM

ml

3.59

6.12

70.51%

66

plantat gard viu pe 2 randuri +VM

ml

6.05

9.97

64.75%

67

plantat trandafiri +VM

buc

3.24

5.53

70.42%

68

plivit buruieni

100mp

15.66

26.59

69.78%

69

prasit, mobilizat sol la 10 cm

mp

1.75

2.95

68.29%

70

pregat coronamentului pt arbori, arbusti

buc

3.88

6.55

68.75%

71

pregatirea sistemului radicular

buc

4.51

7.60

68.61%

72

punerea in sant si stratificat arbori

100buc

20.57

34.94

69.90%

73

punerea in sant si stratificat arbusti

100buc

14.54

24.77

70.30%

74

reamenajat alei

mp

1.89

4.07

115.67%

75

rectificat margini peluze

100mp

16.42

27.83

69.46%

76

remorca

ora

5.71

15.21

166.50%

77

sapat gropi

mc

13.43

24.11

79.54%

78

sapat gropi mecanic

buc

1.75

3.11

77.42%

79

sapat gropi teren f tare

mc

19.51

37.13

90.30%

80

sapat intre arbusti

mp

2.58

4.68

81.59%

81

sapat sant si stratificat arbori si arbusti

mc

8.03

14.46

79.98%

82

scuturat gard viu si conifere

ora

6.17

10.44

69.30%

83

semanat gazon

100mp

135.64

169.67

25.09%

84

spart manual gheata gros <10cm

mp

1.83

2.64

44.58%

85

taiat lastari lacomi, ramuri de trandafiri

100buc

20.61

35.38

71.70%

86

taiat lastari mecanic

buc

0.67

0.98

46.76%

87

taieri corectie arbori

buc

3.77

8.85

134.96%

88

taieri corectie arbusti

buc

0.00

6.31

89

taieri corectie trandafiri

buc

0.44

1.16

164.70%

90

tractor U-650

ora

40.06

49.22

22.88%

91

transport pamant cu roaba

mc

19.21

35.53

84.97%

92

transport pamant cu targa la 50 m

mc

36.93

66.91

81.20%

93

transplantat arbori cu balot +VM

buc

43.26

73.72

70.41%

94

transplantat arbusti cu balot +VM

buc

9.32

15.88

70.43%

95

transport materiale

mc

20.31

35.60

75.24%

96

transport zapada si gheata

mc

21.08

39.78

88.74%

97

tuns covoare florale si mozaic

mp

0.19

0.32

70.38%

98

tuns gard buxus

mp

0.95

2.76

190.68%

99

tuns gard viu h<1,2m

mp

0.19

0.56

198.17%

100

tuns gard viu h>1,2m

mp

0.31

0.93

197.11%

101

tuns gard viu mecanic

100mp

13.94

33.30

138.88%

102

tutorat arbori dupa plantare

buc

2.38

4.29

80.33%

103

udat cu galeata

mc

19.88

35.61

79.15%

104

udat de la hidrant

mc

4.97

8.38

68.73%

105

udat plantatii cu cisterna

100mp

17.74

111.67

529.56%

106

varuit arbori si bazine

mp

1.92

3.52

83.35%

107

vopsit bazine

mp

10.27

16.51

60.81%

108

colect.trans.,incarc.mat.,reziduri cu cos

mc

10.64

20.81

95.53%

109

mobilizat si decapat teren

mp

2.90

5.15

77.55%

110

defrisat supr.in panta,cu buruieni lemnif

100mp

73.95

129.94

75.72%

111

alte lucrari manuale

ora-om

5.02

8.78

74.94%

112

alte lucrari mecanice

ora-om

6.10

12.00

96.60%

113

inchiriat minitractor

ora

17.74

31.15

75.61%

Nr. crt.

Specificatie

UM

Tarif practicat cf HCL 933/2005

Tarif practicat inainte de HCL 933/2005

I.infl.

1.05-30.11 =

1,0434

Tarif propus

1

adunat, colectat gunoi- spatii verzi

1000mp

8.70

1.0434

9.08

2

amenajat teren joaca cu nisip

mp

4.75

1.0434

4.96

3

amenajat alei, teren joaca cu pietris

mp

2.42

1.0434

2.53

4

amenajat teren foarte tare

100mp

67.37

1.0434

70.29

5

amenajat teren tare

100mp

42.40

1.0434

44.24

6

asternerea pamantului vegetal in gropi

mc

6.20

1.0434

6.47

7

autocamion FIAT-IVECO -chirie

ora

34.20

1.0434

35.68

8

automacara ALTUS- 14-chirie

ora

40.60

1.0434

42.36

9

autostropitor R-8135

ora

40.80

1.0434

42.57

10

brazduiri- scos glii

mp

6.46

1.0434

6.74

11

ciuruit pamant

mc

11.60

1.0434

12.10

12

coborat gard viu

mp

0.38

1.0434

0.40

13

transp reziduuri-zona verde

to

46.50

1.0277

47.79

14

combaterea agentilor daunatori

mp

0.10

1.0434

0.10

15

cosit manual

100mp

5.55

1.0434

5.79

16

cosit manual in benzi inguste

100mp

7.49

1.0434

7.82

17

cosit manual in panta >30 cm

100mp

5.88

1.0434

6.14

18

cosit mecanic

100mp

7.50

1.0434

7.83

19

cosit mecanic in benzi inguste

100mp

8.00

1.0434

8.35

20

curatat manual zapada 0-15cm

mp

0.18

1.0434

0.19

21

curatat manual zapada 15-30cm

mp

0.22

1.0434

0.23

22

curatat manual zapada peste 30 cm

mp

0.71

1.0434

0.74

23

curatat si spalat bazine

mp

1.67

1.0434

1.74

24

curatat teren cu sapa

100mp

28.15

1.0434

29.37

25

decapat si nivelat carote

100mp

19.76

1.0434

20.62

26

defrisat supr cu arbusti, scos radac

100mp

64.20

1.0434

66.99

27

defrisat suprafete cu arbusti

100mp

51.58

1.0434

53.82

28

degajat teren de corpuri straine

100mp

32.15

1.0434

33.55

29

desenat, pichetat teren,plant rasaduri

10mp

11.43

1.0434

11.93

30

dezgropat, ingropat trandafiri

100buc

23.90

1.0434

24.94

31

dezinfectat bazine

mp

1.53

1.0434

1.60

32

executat farfurii la arbori

buc

0.91

1.0434

0.95

33

extarg.man.pamant,teren tare,f. tare,etc

mc

5.92

1.0434

6.18

34

extragerea arborilor

buc

2.51

1.0434

2.62

35

extragerea arborilor rasinosi

buc

15.60

1.0434

16.28

36

extragerea arbustilor

buc

2.07

1.0434

2.16

37

extragerea trandafirilor

buc

2.37

1.0434

2.47

38

frezat teren

100mp

52.37

1.0434

54.64

39

golit cosuri de gunoi

buc

0.32

1.0434

0.33

40

greblat frunze si crengi

100mp

7.68

1.0434

8.01

41

impodobit brazi

ora

33.11

1.0434

34.55

42

imprastiat ingr chimice complexe+VM

to-ora

15.42

1.0434

16.09

43

imprastiat material antiderapant manual+VM

mc

1.36

1.0434

1.42

44

imprastiat pamant

mc

2.07

1.0434

2.16

45

imprastiat pamant 10-15 cm

mp

0.58

1.0434

0.61

46

imprastiat pamant 15-20 cm

mp

0.63

1.0434

0.66

47

imprastiat pamant 20-30 cm

mp

0.80

1.0434

0.83

48

imprastiat pamant strat <10 cm

mp

0.49

1.0434

0.51

49

incarcat reziduuri

to

11.00

1.0277

11.30

50

incarcat, descarcat materiale

to-ora

21.87

1.0434

22.82

51

incarcator IFRON

ora

37.37

1.0434

38.99

52

indepartat flori trecute din rondouri

mp

0.15

1.0434

0.16

53

maturat manual alei neasfaltate

1000mp

6.38

1.0434

6.66

54

maturat manual trotuare asfaltate

1000mp

6.59

1.0434

6.88

Nr. crt.

Specificatie

UM

Tarif practicat cf HCL 933/2005

Tarif practicat inainte de HCL 933/2005

I.infl.

1.05-30.11 =

1,0434

Tarif propus

55

mobilizat teren la 30 cm

mp

1.59

1.0434

1.66

56

montat brazi in suporti

ora

81.87

1.0434

85.42

57

nivelat mecanic teren

100mp

10.00

1.0434

10.43

58

nivelat,compact des.in halda de deseuri RAPAS

mc

4.29

1.0434

4.48

59

pichetat teren pt plantare

100buc

6.13

1.0434

6.40

60

plantat arbori + VM

buc

6.38

1.0434

6.66

61

plantat arbusti fara balot+ VM

buc

2.16

1.0434

2.25

62

plantat flori cu balot +VM

100buc

233.11

1.0434

243.23

63

plantat flori h<15 cm +VM

100buc

14.92

1.0434

15.57

64

plantat flori h>15 cm +VM

100buc

23.44

1.0434

24.46

65

plantat gard viu pe 1 rand +VM

ml

3.44

1.0434

3.59

66

plantat gard viu pe 2 randuri +VM

ml

5.80

1.0434

6.05

67

plantat trandafiri +VM

buc

3.11

1.0434

3.24

68

plivit buruieni

100mp

15.01

1.0434

15.66

69

prasit, mobilizat sol la 10 cm

mp

1.68

1.0434

1.75

70

pregat coronamentului pt arbori, arbusti

buc

3.72

1.0434

3.88

71

pregatirea sistemului radicular

buc

4.32

1.0434

4.51

72

punerea in sant si stratificat arbori

100buc

19.71

1.0434

20.57

73

punerea in sant si stratificat arbusti

100buc

13.94

1.0434

14.54

74

reamenajat alei

mp

1.81

1.0434

1.89

75

rectificat margini peluze

100mp

15.74

1.0434

16.42

76

remorca

ora

5.47

1.0434

5.71

77

sapat gropi

mc

12.87

1.0434

13.43

78

sapat gropi mecanic

buc

1.68

1.0434

1.75

79

sapat gropi teren f tare

mc

18.70

1.0434

19.51

80

sapat intre arbusti

mp

2.47

1.0434

2.58

81

sapat sant si stratificat arbori si arbusti

mc

7.70

1.0434

8.03

82

scuturat gard viu si conifere

ora

5.91

1.0434

6.17

83

semanat gazon

100mp

130.00

1.0434

135.64

84

spart manual gheata gros <10cm

mp

1.75

1.0434

1.83

85

taiat lastari lacomi, ramuri de trandafiri

100buc

19.75

1.0434

20.61

86

taiat lastari mecanic

buc

0.64

1.0434

0.67

87

taieri corectie arbori

buc

3.61

1.0434

3.77

88

taieri corectie trandafiri

buc

0.42

1.0434

0.44

89

tractor U-650

ora

38.39

1.0434

40.06

90

transp. pamant cu roaba la 50 m

mc

18.41

1.0434

19.21

91

transport pamant cu targa la 50 m

mc

35.39

1.0434

36.93

92

transplantat arbori cu balot +VM

buc

41.46

1.0434

43.26

93

transplantat arbusti cu balot +VM

buc

8.93

1.0434

9.32

94

transport materiale

mc

19.47

1.0434

20.31

95

transport zapada si gheata

mc

20.20

1.0434

21.08

96

tuns covoare florale si mozaic

mp

0.18

1.0434

0.19

97

tuns gard buxus

mp

0.91

1.0434

0.95

98

tuns gard viu h<1,2m

mp

0.18

1.0434

0.19

99

tuns gard viu h>1,2m

mp

0.30

1.0434

0.31

100

tuns gard viu mecanic

100mp

13.36

1.0434

13.94

101

tutorat arbori dupa plantare

buc

2.28

1.0434

2.38

102

udat cu galeata

mc

19.05

1.0434

19.88

103

udat de la hidrant cu galeata

mc

4.76

1.0434

4.97

104

udat plantatii cu cisterna

100mp

17.00

1.0434

17.74

105

varuit arbori si bazine

mp

1.84

1.0434

1.92

106

vopsit bazine

mp

9.84

1.0434

10.27

107

colect.trans.,incarc.mat.,reziduri cu cos

mc

10.20

1.0434

10.64

108

mobilizat si decapat teren

mp

2.78

1.0434

2.90

109

defrisat supr.in panta,cu buruieni lemnif

100mp

70.87

1.0434

73.95

110

alte lucrari manuale

ora-om

4.81

1.0434

5.02

111

alte lucrari mecanice

ora-om

5.85

1.0434

6.10

112

inchiriat minitractor

ora

17.00

1.0434

17.74

Oradea, 22 decembrie 2005