Hotărârea nr. 721/2008

privind modernizarea reþelei primare de alimentare cu energie termicã M3 cu traseul principal pe str. Traian Lalescu-str. Cantacuzino, municipiul Oradea pânã la intrarea în punctele termice pe care le deserveºte

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E

privind modernizarea rețelei primare de alimentare cu energie termică M3 cu traseul principal pe str. Traian Lalescu-str. Cantacuzino, municipiul Oradea până la intrarea în punctele termice pe care le deservește

Ținând cont de raportul de specialitate nr.176.848 din 12 septembrie 2008 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei municipiului Oradea propune unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind Modernizarea rețelei primare de alimentare cu energie termică M3 cu traseul principal pe str. Traian Lalescu - str. Cantacuzino, municipiul Oradea până la intrarea în punctele termice pe care le deservește,

Văzând că există oportunitatea accesări de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional - Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere - Domeniul major de intervenție 1.1.-Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană și că în cadrul P.I.D.U. - domeniul utilități publice este menționat ca proiect prioritar: modernizarea rețelei de alimentare cu energie termică,

Ținând cont de prevederile Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, actualizată;

Văzând dispozițiile O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, actualizată;

În baza art.36 alin.2 lit.d, alin.6 lit. pct.14 art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

Consiliului local al municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 Se aprobă executarea lucrărilor de modernizare a magistralei M3 pe traseul principal al acesteia și până la intrarea în următoarele puncte termice:


Nr.

Crt.

Denumirea Punctului Termic

Adresa Punctelor Termice

1.

PT 105

Str. Călugăreni


Blocurile de locatari pe care le deservește/strada


BL.G1 SC.A

ALEEA SULFINEI 8

BL.G2 SC.A

105/24

ALEEA SULFINEI 6

BL.G3 SC.A

CALUGARENI 3

BL.G4 SC.A

ALEEA SULFINEI 4

BL.G5 SC.A

ALEEA SULFINEI 2

BL.H1

ALEEA ROGERIUS 12

BL.N4

CARTIERULUI NOU NR.6

BL.N6

ALEEA ROGERIUS 6

BL.E1 SC A

CARTIERULUI NOU NR.1

BL.E1 SC B

CARTIERULUI NOU NR.1

BL.E1 SC C

CARTIERULUI NOU NR.1

BL.E1 SC D

CARTIERULUI NOU NR.1

BL.E1 SC E

CARTIERULUI NOU NR.1

BL.G6 SC A

CARTIERULUI NOU NR.1

BL.G6 SC B

CARTIERULUI NOU NR.1

BL.G6 SC C

CARTIERULUI NOU NR.1

BL.G6 SC D

CARTIERULUI NOU NR.1

BL.L2 SC C

ALEEA ROGERIUS 6


2.

PT 117

Str. Flamarion

BL.L2 SC D

ALEEA ROGERIUS 6

BL.L2 SC E

ALEEA ROGERIUS 6

BL.L2 SC F

ALEEA ROGERIUS 6

BL.L3 SC A

ALEEA ROGERIUS 4

BL.L3 SC B

ALEEA ROGERIUS 4

BL.L3 SC C

ALEEA ROGERIUS 4

BL.I1

TRANSILVANIEI 8

BL.I2

TRANSILVANIEI 10

BL.L2 SC.A

ALEEA ROGERIUS 6

BL.L2 SC.B

ALEEA ROGERIUS 6

BL.G4 SC.B

ALEEA SULFINEI 4

BL.G4 SC.C

ALEEA SULFINEI 4

BL.G4 SC.D

ALEEA SULFINEI 4

BL.G5 SC.B

ALEEA SULFINEI 2

BL.G5 SC.C

ALEEA SULFINEI 2

BL.G5 SC.D

ALEEA SULFINEI 2

BL.G1 SC.B

ALEEA SULFINEI 8

BL.G1 SC.C

ALEEA SULFINEI 8

BL.G1 SC.D

ALEEA SULFINEI 8

BL.G2 SC.B

105/24

ALEEA SULFINEI 6

BL.G2 SC.C

105/27

ALEEA SULFINEI 6

BL.G2 SC.D

105/27

ALEEA SULFINEI 6

BL.G3 SC.B

CALUGARENI 3

BL.G3 SC.C

CALUGARENI 3

BL.G3 SC.D

CALUGARENI 3

BL.N5

ALEEA ROGERIUS 6

BL.PB1

TRAIAN LALESCU 39

BL.PC2

TRAIAN LALESCU 37

BL.PB3

TRAIAN LALESCU 32

BL.PC4

TRAIAN LALESCU 30

BL.PB5

FLAMARION 14

BL.PB6

FLAMARION 12

BL.PC7

FLAMARION 10

BL.PB8

FLAMARION 8

BL.PB9

FLAMARION 6

BL.PC10

FLAMARION 4

BL.PB11

FLAMARION 2A

BL.AN11

FLAMARION 2A

BL.AN49

MOLDOVEI 15

BL.AN50

MOLDOVEI 17

BL.AN51

TRANSILVANIEI 23

BL.AN52

TRANSILVANIEI 25

BL.B 53

TRANSILVANIEI 27

BL.B 54

TRANSILVANIEI 29

BL.B 55

TRANSILVANIEI 31

BL.B 58

TRANSILVANIEI 33

BL.AN 59

TRANSILVANIEI 35

BL.AN 60

B-DUL ST.CEL MARE

BL.AN 61

B-DUL ST.CEL MARE

3.

PT 124

Str. Ostașilor

BL.C 62

B-DUL ST.CEL MARE

BL.PB 62

FLAMARION 18

BL.PB 64

FLAMARION 17

BL.C28

STEFAN CEL MARE

BL.C29

STEFAN CEL MARE

BL.C30

STEFAN CEL MARE

BL.D10

STEFAN CEL MARE

BL.D11

STEFAN CEL MARE

BL.D12A

STEFAN CEL MARE

BL.D12B

STEFAN CEL MARE

BL.D13

STEFAN CEL MARE

BL.D14

STEFAN CEL MARE

BL.D15B

STEFAN CEL MARE

BL.D15A

STEFAN CEL MARE

BL.D16

STEFAN CEL MARE

BL.D25

STEFAN CEL MARE

BL.D26

MILCOVULUI 7

BL.D27

MILCOVULUI 5

BL.PB1

MILCOVULUI 14

BL.PC2

MILCOVULUI 14

BL.PB3

MILCOVULUI 12

BL.PB4

STEFAN CEL MARE

BL.PC5

STEFAN CEL MARE

BL.PB6

STEFAN CEL MARE

BL.PB7

STEFAN CEL MARE

BL.PB8

STEFAN CEL MARE

BL.PB9

STEFAN CEL MARE

BL.PC 63

FLAMARION 16

BL. PB1

TRAIAN LALESCU 39

BL. PC2

TRAIAN LALESCU 37

BL.PB3

TRAIAN LALESCU 32

BL. PC4

TRAIAN LALESCU 30

BL.PB5

FLAMARION 14

BL.DP78

MOLDOVEI 70

BL.PB67

PASCAL 13

BL.PB68

PASCAL 11

BL.DP80

MOLDOVEI 72

BL.DP82

PASCAL 20

BL.R1

G.GALILEI 26

BL.R2

G.GALILEI 26

BL.Q6 SC.B

G.GALILEI 26

BL.Q6 SC.C

G.GALILEI 26

BL.Q7 SC.A

G.GALILEI 22

BL.Q7 SC.B

G.GALILEI 22

BL.Q12

CORNELIU COPOSU 25

BL.Q13

CORNELIU COPOSU 23

BL.Q14

CORNELIU COPOSU 23

BL.QR42

MOLDOVEI 68

BL.X5

CORNELIU COPOSU 19

BL.X6

CORNELIU COPOSU 17

BL.X9 SC.A

CORNELIU COPOSU 13

BL.X9 SC.B

CORNELIU COPOSU 13

4.

PT 121

Str. G. Galilei

BL.X9 SC.C

CORNELIU COPOSU 13

BL.X11 SC.A

CORNELIU COPOSU 11

BL.X11 SC.B

CORNELIU COPOSU 11

BL.X11 SC.C

CORNELIU COPOSU 11

BL.X11 SC.D

CORNELIU COPOSU 11

BL.A17

CORNELIU COPOSU 21

BL.A11

CORNELIU COPOSU

BL.A13

CORNELIU COPOSU

BL.A15

CORNELIU COPOSU

BL.AN19

CORNELIU COPOSU

BL.AN21

CORNELIU COPOSU

BL.AN23

CORNELIU COPOSU

BL.AN25

CORNELIU COPOSU

BL.AN27B

CORNELIU COPOSU

BL.AN27A

CORNELIU COPOSU

BL.B29

CORNELIU COPOSU 9A

BL.Q55

MOLDOVEI 42

BL.QR56

GALILEO GALILEI 3

BL.Q57

LACUL ROSU 29

BL.Q58

LACUL ROSU 31

BL.QR59

GALILEO GALILEI

BL.Q60

GALILEO GALILEI

BL.Q8 SC A

GALILEO GALILEI 20

BL.Q8 SC B

GALILEO GALILEI 20

BL.Q8 SC C

GALILEO GALILEI 20

BL.Q9 SC A

GALILEO GALILEI 18

BL.Q9 SC B

GALILEO GALILEI 18

BL.Q9 SC C

GALILEO GALILEI 18

BL.X2 SC A

GALILEO GALILEI 24

BL.X3 SC B

GALILEO GALILEI 24

BL.X4 SC C

GALILEO GALILEI 24

BL.Q43

MOLDOVEI 66

BL.Q44

MOLDOVEI 64

BL.Q45

MOLDOVEI 62

BL.Q46

MOLDOVEI 60

BL.Q47

MOLDOVEI 58

BL.QR48

MOLDOVEI 56

BL.X7 SC.A

G.GALILEI 16

BL.X9 SC.A

G.GALILEI 14

BL.X11 SC.A

G.GALILEI 12

BL.X15

G.GALILEI 10

BL.X17 SC.A

G.GALILEI 6

BL.Q10

G.GALILEI 4

BL.Q11

G.GALILEI 2

BL.QR54

MOLDOVEI 44

BL.QR53

MOLDOVEI 46

BL.Q52

MOLDOVEI 48

BL.Q51

MOLDOVEI 50

BL.Q50

MOLDOVEI 52

BL.QR49

MOLDOVEI 54

BL.PB61

C.COPOSU 5

BL.R62

C.COPOSU 7

BL.R63

C.COPOSU 7A

BL.B29

C.COPOSU 9A

BL.X13 SC.A

C.COPOSU 9

BL.X7 SC.B

G.GALILEI

BL.X9 SC.B

G.GALILEI

BL.X11 SC.B

G.GALILEI 12

BL.X13 SC.B

C.COPOSU 9

BL.X13 SC.C

C.COPOSU 9

BL.X17 SC.B

G.GALILEI 6

5. PT 128


Str. Zimbrului


BL.D18

ST.CEL MARE 68

BL.D19

ST.CEL MARE 19

BL.D20

ST.CEL MARE 68

BL.D21

ST.CEL MARE 68

BL.PB22

ST.CEL MARE 72

BL.PB23

ST.CEL MARE 74

BL.PB24 SC.A

ST.CEL MARE 76

BL.PB25 SC.B

ST.CEL MARE 76

BL.PB81

ST.CEL MARE 45

BL.PB82

ST.CEL MARE 43

BL.PB83

ST.CEL MARE 41

BL.PB91

MILCOVULUI 43

BL.PB92

MILCOVULUI 92

BL.PC93

MILCOVULUI 43

6. PT 115


Str. Locomotivei


LEU VALERIU

LOCOMOTIVEI 15

GHIB IOAN

CANTACUZINO 54

BL.PB 65

CANTACUZINO 8

BL.PC 66

ZIMBRULUI 7

BL.PB 67

ZIMBRULUI 5

BL.PB 68

ZIMBRULUI 3

BL.PB 69

ZIMBRULUI 1

BL.PB 70

MOLDOVEI 7

BL.PB 71

MOLDOVEI 5

BL.PB 72

MOLDOVEI 3

BL.PC 73

LOCOMOTIVEI 2

BL.PB 74

LOCOMOTIVEI 4

BL.AN 75

MOLDOVEI 1 A

BL.AN 76

MOLDOVEI 1

BL.AN 77

LACUL ROSU 9

BL.AN 78

LACUL ROSU 11

BL.AN 79

LACUL ROSU 11 A

BL.PB 80

LOCOMOTIVEI 9

BL.PB 81

LOCOMOTIVEI 7

BL.PC 82

LOCOMOTIVEI 5

BL.PB 83

CANTACUZINO 3

BL.AN 84

CANTACUZINO 1

BL.AN 85

LACUL ROSU 15

BL.AN 86

LACUL ROSU 17

BL.AN 87

LACUL ROSU 19

BL.AN 88

TRAIAN LALESCU 2

BL.AN 90

LACUL ROSU 20

BL.AN 91

LACUL ROSU 18 A

7.

8.


PT 222

PT 221


Str. Cantacuzino nr. 1

Str. Traian Lalescu nr. 3


BL.AN 92

LACUL ROSU 16

BL.AN 93

LACUL ROSU 16 A

BL.AN 94

LACUL ROSU 14

BL.AN 95

LACUL ROSU 12 A

BL.AN 96

LACUL ROSU 12

BL.AN 97

LACUL ROSU 10

BL.AN 98

LACUL ROSU 6 A

BL.AN 99

LACUL ROSU 8

BL.AN 100

LACUL ROSU 6

Stadionul Municipal Oradea

NEGREAN

NISTOR

INTRECERII 9

MADAN ROMAN

INTRECERII 9

GASPARA

INTRECERII 9

VENTER TITUS

INTRECERII 9

CARTIS VASILE

INTRECERII 9

DARABAN

INTRECERII 9

GHERLEA M.

INTRECERII 9


Tabelul nr.1-Puncte termice racordate la Magistrala M3 pentru delimitarea rețelei primare de alimentare cu energie termică

Art.2. Se aprobă cuprinderea modernizării rețelei primare de alimentare cu energie termică M3 cu traseul principal pe str. Traian Lalescu - str. Cantacuzino, municipiul Oradea până la intrarea în punctele termice pe care le deservește în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Oradea ca proiect pilot cuprins în zona de acțiune urbană Rogerius Nord-Vest.

Art.3 Se aprobă elaborarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții cu denumirea: Modernizarea rețelei primare de alimentare cu energie termică M3 cu traseul principal pe str. Traian Lalescu-str. Cantacuzino, municipiul Oradea până la intrarea în punctele termice pe care le deservește și a contractării acestui studiu de fezabilitate conform O.U.G. nr.34/2006 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare conform temei de proiectare cuprinsă în anexă la prezentul raport de specialitate.

Art.4. Se aprobă suportarea studiului de fezabilitate din bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Electrocentrale S.A. și împuternicirea directorului general al acestei societăți pentru a adopta toate măsurile legale care sunt necesare pentru contractarea studiului de fezabilitate și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru elaborarea studiului de fezabilitate menționat.

Art.5. Constituie anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre tema de proiectare pentru ”Modernizarea rețelei primare de alimentare cu energie termică M3 cu traseul principal pe str. Traian Lalescu-str. Cantacuzino, municipiul Oradea până la intrarea în punctele termice pe care le deservește”

Art.6. Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe și S.C. Electrocentrale S.A.

Art.7 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe;

 • -  Direcția tehnică,

 • -  S.C. Electrocentrale S.A.;

 • -  Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dan Octavian

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Oradea, 12 septembrie 2008

Nr.721.

Ionel Vila


Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”

TEMA DE PROIECTARE. CERINȚE. SPECIFICAȚII. CONDIȚIONĂRI pentru modernizarea rețelei primare de alimentare cu energie termică M3 cu traseul principal pe str. Traian Lalescu-str. Cantacuzino, municipiul Oradea

Date generale:

1.  Denumirea obiectivului de investiții: Modernizarea rețelei primare de alimentare cu energie termică M3 cu traseul principal pe str. Traian Lalescu-str. Cantacuzino, municipiul Oradea

 • 2.   Faza supusa contractării: documentații pentru obținerea de avize și acorduri, studiu de fezabilitate;

 • 3.   Amplasamentul: județul Bihor, localitatea Oradea, traseul principal pe str. Traian Lalescu-str. Cantacuzino;

 • 4.  Titularul investiției: Municipiul Oradea

 • 5.  Beneficiarul investiției: Consiliul Local al municipiului Oradea și administratorul S.C. Electrocentrale S.A.

Informații generale privind proiectul

Magistrala numărul 3 are o lungime de 2.700 metri deservește un număr de aproximativ 40.000 de locuitori și are arondate un număr de 22 de puncte termice. Din cele 22 de puncte termice un număr de 12 puncte termice au fost deja reabilitate în timp ce un număr de 8 puncte termice sunt uzate din punct de vedere tehnic și urmează a fi supuse lucrărilor de reabilitare și modernizare.

Atât magistrala M3 cât și rețelele secundare care deservesc punctele termice necestită aceleași lucrări de modernizare respectiv de trecere de pe conducte de alimentare din țeavă de oțel pozate în cămine de beton izolate cu vată de sticlă ș i înlocuirea acestora cu țeavă preizolată.

Punctele termice necesită aceleaș i categorii de lucrări determinate de automatizarea pompelor de recirculare ș i instalarea calculatoarelor de proces pentru reglarea automată a parametrilor agentului termic în funcție de temperatura mediului exterior.

La probele de presiune anuale premergătoare sezonului de alimentare cu energie termică dar ș i pe durata funcționării sale în cadrul sezonului rece a fiecărui an, magistrala a prezentat ș i prezintă un risc major de întrerupere a alimentării cu energie termică a locuitorilor din blocurile arondate la magistrală.

Până la intrarea în punctul termic întreaga rețea primară de alimentare cu energie termică prezintă acelaș i stadiu de uzură tehnică determinat atât de trecerea timpului cât ș i datorită uzurii care apare în procesul de exploatare. Actuala stare tehnică a rețelei determină o pierdere cumulată de agent termic de aproximativ 30-40% pe rețeaua secundară ș i primară

Modernizarea magistralei de termoficare până la intrarea în punctul termic presupune înlocuirea actualei conducte din țeavă de oțel pozată în cămin de beton având un diametru de 700 mm. cu conductă din țeavă preizolată adaptată la cerințele impuse de normele tehnice în vigoare ș i conforme cu viziunea europeană de protecție a mediului ș i conservare energetică.

Magistrala M3 deservește următoarele puncte termice (conform tabelului de mai jos):


Nr. Crt.

Denumirea Punctului Termic

Adresa Punctelor Termice

1.

PT 105

Str. Călugăreni


Blocurile de locatari pe care le deservește/strada


BL.G1 SC.A

ALEEA SULFINEI 8

BL.G2 SC.A 105/24

ALEEA SULFINEI 6

BL.G3 SC.A

CALUGARENI 3

BL.G4 SC.A

ALEEA SULFINEI 4

BL.G5 SC.A

ALEEA SULFINEI 2

BL.H1

ALEEA ROGERIUS 12

BL.N4

CARTIERULUI NOU NR.6

BL.N6

ALEEA ROGERIUS 6

BL.E1 SC A

CARTIERULUI NOU NR.1

BL.E1 SC B

CARTIERULUI NOU NR.1

BL.E1 SC C

CARTIERULUI NOU NR.1

BL.E1 SC D

CARTIERULUI NOU NR.1

BL.E1 SC E

CARTIERULUI NOU NR.1

BL.G6 SC A

CARTIERULUI NOU NR.1

BL.G6 SC B

CARTIERULUI NOU NR.1

BL.G6 SC C

CARTIERULUI NOU NR.1

BL.G6 SC D

CARTIERULUI NOU NR.1

BL.L2 SC C

ALEEA ROGERIUS 6

BL.L2 SC D

ALEEA ROGERIUS 6

BL.L2 SC E

ALEEA ROGERIUS 6

BL.L2 SC F

ALEEA ROGERIUS 6

BL.L3 SC A

ALEEA ROGERIUS 4

BL.L3 SC B

ALEEA ROGERIUS 4

BL.L3 SC C

ALEEA ROGERIUS 4

BL.I1

TRANSILVANIEI 8

BL.I2

TRANSILVANIEI 10

BL.L2 SC.A

ALEEA ROGERIUS 6

BL.L2 SC.B

ALEEA ROGERIUS 6

BL.G4 SC.B

ALEEA SULFINEI 4

BL.G4 SC.C

ALEEA SULFINEI 4

BL.G4 SC.D

ALEEA SULFINEI 4

BL.G5 SC.B

ALEEA SULFINEI 2

BL.G5 SC.C

ALEEA SULFINEI 2

BL.G5 SC.D

ALEEA SULFINEI 2

BL.G1 SC.B

ALEEA SULFINEI 8

BL.G1 SC.C

ALEEA SULFINEI 8

BL.G1 SC.D

ALEEA SULFINEI 8

BL.G2 SC.B 105/24

ALEEA SULFINEI 6

BL.G2 SC.C 105/27

ALEEA SULFINEI 6

BL.G2 SC.D 105/27

ALEEA SULFINEI 6


2.

PT 117

Str. Flamarion

BL.G3 SC.B

CALUGARENI 3

BL.G3 SC.C

CALUGARENI 3

BL.G3 SC.D

CALUGARENI 3

BL.N5

ALEEA ROGERIUS 6

BL.PB1

TRAIAN LALESCU 39

BL.PC2

TRAIAN LALESCU 37

BL.PB3

TRAIAN LALESCU 32

BL.PC4

TRAIAN LALESCU 30

BL.PB5

FLAMARION 14

BL.PB6

FLAMARION 12

BL.PC7

FLAMARION 10

BL.PB8

FLAMARION 8

BL.PB9

FLAMARION 6

BL.PC10

FLAMARION 4

BL.PB11

FLAMARION 2A

BL.AN11

FLAMARION 2A

BL.AN49

MOLDOVEI 15

BL.AN50

MOLDOVEI 17

BL.AN51

TRANSILVANIEI 23

BL.AN52

TRANSILVANIEI 25

BL.B 53

TRANSILVANIEI 27

BL.B 54

TRANSILVANIEI 29

BL.B 55

TRANSILVANIEI 31

BL.B 58

TRANSILVANIEI 33

BL.AN 59

TRANSILVANIEI 35

BL.AN 60

B-DUL ST.CEL MARE

BL.AN 61

B-DUL ST.CEL MARE

BL.C 62

B-DUL ST.CEL MARE

BL.PB 62

FLAMARION 18

BL.PB 64

FLAMARION 17

BL.C28

STEFAN CEL MARE

BL.C29

STEFAN CEL MARE

BL.C30

STEFAN CEL MARE

BL.D10

STEFAN CEL MARE

BL.D11

STEFAN CEL MARE

BL.D12A

STEFAN CEL MARE

BL.D12B

STEFAN CEL MARE

BL.D13

STEFAN CEL MARE

BL.D14

STEFAN CEL MARE

BL.D15B

STEFAN CEL MARE

BL.D15A

STEFAN CEL MARE

BL.D16

STEFAN CEL MARE

BL.D25

STEFAN CEL MARE

BL.D26

MILCOVULUI 7

BL.D27

MILCOVULUI 5

BL.PB1

MILCOVULUI 14

BL.PC2

MILCOVULUI 14

BL.PB3

MILCOVULUI 12

3. PT 124


Str. Ostașilor


4. PT 121


Str. G. Galilei


BL.PB4

STEFAN CEL MARE

BL.PC5

STEFAN CEL MARE

BL.PB6

STEFAN CEL MARE

BL.PB7

STEFAN CEL MARE

BL.PB8

STEFAN CEL MARE

BL.PB9

STEFAN CEL MARE

BL.PC 63

FLAMARION 16

BL. PB1

TRAIAN LALESCU 39

BL. PC2

TRAIAN LALESCU 37

BL.PB3

TRAIAN LALESCU 32

BL. PC4

TRAIAN LALESCU 30

BL.PB5

FLAMARION 14


BL.DP78

MOLDOVEI 70

BL.PB67

PASCAL 13

BL.PB68

PASCAL 11

BL.DP80

MOLDOVEI 72

BL.DP82

PASCAL 20

BL.R1

G.GALILEI 26

BL.R2

G.GALILEI 26

BL.Q6 SC.B

G.GALILEI 26

BL.Q6 SC.C

G.GALILEI 26

BL.Q7 SC.A

G.GALILEI 22

BL.Q7 SC.B

G.GALILEI 22

BL.Q12

CORNELIU COPOSU 25

BL.Q13

CORNELIU COPOSU 23

BL.Q14

CORNELIU COPOSU 23

BL.QR42

MOLDOVEI 68

BL.X5

CORNELIU COPOSU 19

BL.X6

CORNELIU COPOSU 17

BL.X9 SC.A

CORNELIU COPOSU 13

BL.X9 SC.B

CORNELIU COPOSU 13

BL.X9 SC.C

CORNELIU COPOSU 13

BL.X11 SC.A

CORNELIU COPOSU 11

BL.X11 SC.B

CORNELIU COPOSU 11

BL.X11 SC.C

CORNELIU COPOSU 11

BL.X11 SC.D

CORNELIU COPOSU 11

BL.A17

CORNELIU COPOSU 21

BL.A11

CORNELIU COPOSU

BL.A13

CORNELIU COPOSU

BL.A15

CORNELIU COPOSU

BL.AN19

CORNELIU COPOSU

BL.AN21

CORNELIU COPOSU

BL.AN23

CORNELIU COPOSU

BL.AN25

CORNELIU COPOSU

BL.AN27B

CORNELIU COPOSU

BL.AN27A

CORNELIU COPOSU

BL.B29

CORNELIU COPOSU 9A


BL.Q55

MOLDOVEI 42

BL.QR56

GALILEO GALILEI 3

BL.Q57

LACUL ROSU 29

BL.Q58

LACUL ROSU 31

BL.QR59

GALILEO GALILEI

BL.Q60

GALILEO GALILEI

BL.Q8 SC A

GALILEO GALILEI 20

BL.Q8 SC B

GALILEO GALILEI 20

BL.Q8 SC C

GALILEO GALILEI 20

BL.Q9 SC A

GALILEO GALILEI 18

BL.Q9 SC B

GALILEO GALILEI 18

BL.Q9 SC C

GALILEO GALILEI 18

BL.X2 SC A

GALILEO GALILEI 24

BL.X3 SC B

GALILEO GALILEI 24

BL.X4 SC C

GALILEO GALILEI 24

BL.Q43

MOLDOVEI 66

BL.Q44

MOLDOVEI 64

BL.Q45

MOLDOVEI 62

BL.Q46

MOLDOVEI 60

BL.Q47

MOLDOVEI 58

BL.QR48

MOLDOVEI 56

BL.X7 SC.A

G.GALILEI 16

BL.X9 SC.A

G.GALILEI 14

BL.X11 SC.A

G.GALILEI 12

BL.X15

G.GALILEI 10

BL.X17 SC.A

G.GALILEI 6

BL.Q10

G.GALILEI 4

BL.Q11

G.GALILEI 2

BL.QR54

MOLDOVEI 44

BL.QR53

MOLDOVEI 46

BL.Q52

MOLDOVEI 48

BL.Q51

MOLDOVEI 50

BL.Q50

MOLDOVEI 52

BL.QR49

MOLDOVEI 54

BL.PB61

C.COPOSU 5

BL.R62

C.COPOSU 7

BL.R63

C.COPOSU 7A

BL.B29

C.COPOSU 9A

BL.X13 SC.A

C.COPOSU 9

BL.X7 SC.B

G.GALILEI

BL.X9 SC.B

G.GALILEI

BL.X11 SC.B

G.GALILEI 12

BL.X13 SC.B

C.COPOSU 9

BL.X13 SC.C

C.COPOSU 9

BL.X17 SC.B

G.GALILEI 6

 • 5. PT 128


Str. Zimbrului


BL.D18

ST.CEL MARE 68

BL.D19

ST.CEL MARE 19

BL.D20

ST.CEL MARE 68

BL.D21

ST.CEL MARE 68

BL.PB22

ST.CEL MARE 72

BL.PB23

ST.CEL MARE 74

BL.PB24 SC.A

ST.CEL MARE 76

BL.PB25 SC.B

ST.CEL MARE 76

BL.PB81

ST.CEL MARE 45

BL.PB82

ST.CEL MARE 43

BL.PB83

ST.CEL MARE 41

BL.PB91

MILCOVULUI 43

BL.PB92

MILCOVULUI 92

BL.PC93

MILCOVULUI 43

 • 6. PT 115


Str. Locomotivei


LEU VALERIU

LOCOMOTIVEI 15

GHIB IOAN

CANTACUZINO 54

BL.PB 65

CANTACUZINO 8

BL.PC 66

ZIMBRULUI 7

BL.PB 67

ZIMBRULUI 5

BL.PB 68

ZIMBRULUI 3

BL.PB 69

ZIMBRULUI 1

BL.PB 70

MOLDOVEI 7

BL.PB 71

MOLDOVEI 5

BL.PB 72

MOLDOVEI 3

BL.PC 73

LOCOMOTIVEI 2

BL.PB 74

LOCOMOTIVEI 4

BL.AN 75

MOLDOVEI 1 A

BL.AN 76

MOLDOVEI 1

BL.AN 77

LACUL ROSU 9

BL.AN 78

LACULROSU 11

BL.AN 79

LACULROSU 11 A

BL.PB 80

LOCOMOTIVEI 9

BL.PB 81

LOCOMOTIVEI 7

BL.PC 82

LOCOMOTIVEI 5

BL.PB 83

CANTACUZINO 3

BL.AN 84

CANTACUZINO 1

BL.AN 85

LACULROSU 15

BL.AN 86

LACULROSU 17

BL.AN 87

LACULROSU 19

BL.AN 88

TRAIAN LALESCU 2

BL.AN 90

LACUL ROSU 20

BL.AN 91

LACULROSU 18 A

BL.AN 92

LACULROSU 16

BL.AN 93

LACULROSU 16 A

BL.AN 94

LACULROSU 14

BL.AN 95

LACULROSU 12 A

BL.AN 96

LACULROSU 12

BL.AN 97

LACULROSU 10

BL.AN 98

LACUL ROSU 6 A

BL.AN 99

LACUL ROSU 8

BL.AN 100

LACUL ROSU 6

7.

PT 222

Cantacuzino nr. 1

Stadionul Municipal Oradea

8.

PT 221

Str. Traian Lalescu nr. 3

NEGREAN

NISTOR

INTRECERII 9

MADAN ROMAN

INTRECERII 9

GASPAR A

INTRECERII 9

VENTER TITUS

INTRECERII 9

CARTIS

VASILE

INTRECERII 9

DARABAN

INTRECERII 9

GHERLEA M.

INTRECERII 9

Tabelul nr.1-Puncte termice racordate la Magistrala M3 pentru delimitarea rețelei primare de alimentare cu energie termică

Municipalitatea dorește sa fructifice posibilitățile de finanțare oferite de Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere- Domeniul major de intervenție 1.1.-Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană, in aceasta etapa interventiile fiind necesare pentru modernizarea rețelei de alimentare cu energie termică.

Cadrul legal: Anexa D1 la Ghidul Solicitantului din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- Sprijinirea Dezvoltării Durabile a orașelor- Domeniul major de intervenție 1.1.-Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană

Atentie!!!

 • •  HG nr. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general și a Metodologiei pentru elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de investiții este abrogata si înlocuita de HG nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții

 • •   Orice modificari ale actelor normative sau de reglementare intervenite pe parcursul desfasurarii contractului privind elaborarea studiului de fezabilitate atrage dupa sine implementarea obligatorie a acestora de catre contractant fara alte pretentii financiare.

 • •   La solicitarea de completari de catre avizatori, respectiv Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor si Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, sau alte institutii competente si indreptatite, inclusiv comisia de receptie a autoritatii contractante a studiului de fezabilitate, se va trece la realizarea acestora, fara alte pretentii financiare din partea elaboratorului.

 • •  PAC, PT, CS, DDE se vor intocmi numai dupa aprobarea finantarii investitiei.

 • •  Cheltuielile eligibile finantate in cadrul acestui program se regasesc în Hotărârea de Guvern 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, publicată în Monitorul Oficial nr. 517 din 1 august 2007

 • •  Analiza cost-beneficiu se va realiza obligatoriu (daca nu este inclusa in SF/ documentația tehnica de avizare)

 • •   Finanțarea investitiei se va face prin accesarea fondurilor structurale:

 • -  fonduri structurale: maxim 85% din totalul costurilor eligibile ale proiectului;

 • -  fonduri de la bugetul de stat: 13% din totalul costurilor eligibile;

 • -  fonduri din bugetul local (contributia Municipiului Oradea): 2%, din costurile eligibile la care se vor adauga costurile neeligibile ale proiectului.

 • -  Cheltuielile neeligibile pentru obiectivul de investitie sunt: T.V.A., dobanda și alte comisioane, etc.

15


TEMA DE PROIECTARE

Etapele si documentatiile solicitate a fi realizate:

 • 1. documentatia pentru obtinerea avizelor si acordurilor necesare

 • 2. studiul de fezabilitate

Prin studiul de fezabilitate se va urmari in principal realizarea urmatoarelor lucrari:

 • -  trecerea de pe rețele de energie termică din țeavă de oțel izolată clasic cu vată de sticlă pozată în cămine de beton pe țeavă preizolată conformă cu normele de mediu și cele referitoare la conservarea energetică;

 • -  stabilirea dimensiunilor rețelelor de alimentare cu energie termică primare până la intrarea în punctul termic astfel încât dimensiunea acestora să corespundă cu cerințele de presiune și confort necesare locatarilor care beneficiază de serviciile magistralei;

 • -  stabilirea traseului magistralei modernizate astfel încât să urmeze, în principiu, traseul vechii magistrale de alimentare cu energie termică a blocurilor racordate la magistrală;

 • -  executarea lucrărilor de asfaltare și a lucrărilor de remediere de orice altă natură care sunt necesare ulterior modernizării magistralei și trecerii acestora pe țeavă preizolată;

Termene si conditii de elaborare si predare :

Documentatiile se vor realiza distinct dupa cum urmeaza :

 • -  documentatii pt obtinerea de avize si acorduri(conform cerintelor pentru fiecare avizator in parte-uzual 2 exemplare din fiecare documentatie)

 • -  studiul de fezabilitate : 7 exemplare

 • -  documentatia se va preda intr-un exemplar si pe suport electronic(CD sau DVD) Termene de elaborare.Grafic de esalonare.

  Nr. crt.

  Documentatii/

  Termene

  30 zile calendaristice de la semnarea contractului

  Ziua 30 de la semnarea contractului

  30 zile calendarist i-ce de la obtinerea avizelor si acordurilor necesare

  Conf. prevederil or contractu ale

  Dupa receptia documentatiilo

  r, conform prevederilor contractuale

  1

  Documentatii pentru obtinerea de avize si acorduri

  2

  Studiul de fezabilitate

  3

  Receptia studiului de fezabilitate de catre contractant

  4

  Plata contravalorii fazelor 1,2,

Condiționări:

 • - Studiul de fezabilitate se va elabora conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta temă de proiectare;

 • - ridicarea topografică, planul de situație și schița cadastrală va fi pusă la dispoziția executantului prin grija Consiliul local al municipiului Oradea care este și proprietarul magistralei de alimentare cu energie termică;

 • - documentația pentru avize și acorduri va fi întocmită pe baza comenzii lansate de beneficiarul lucrării S.C. Electrocentrale S.A.;

 • - întocmirea studiului de fezabilitate pentru modernizarea magistralei se va face numai condiționat de realizarea studiului de fezabilitate împreună cu magistrala M3 a municipiului Oradea;

PARTEA I

Studiul de fezabilitate (Model recomandat)

Acest model este valabil numai până la intrarea în vigoare a HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective și lucrări de intervenții.

Studiul de fezabilitate reprezintă documentația în care sunt prezentate principalele caracteristici tehnico-economice ale investiției, prin care se asigură utilizarea rațională și eficientă a capitalului și acoperirea cheltuielilor materiale într-un mod ce satisface cerințele economice și sociale.

Părțile scrise

Date generale

 • 1.  Denumirea investiției

 • 2.  Elaborator

 • 3.  Ordonatorul principal de credite

 • 4.  Autoritatea contractantă

 • 5.  Amplasamentul (regiunea, județul, localitatea)

 • 6.  Tema, cu fundamentarea necesității și oportunității avute în vedere la aprobarea studiului de prefezabilitate (tema de proiectare, fundamentare necesități și oportunități, cadrul general de dezvoltare a infrastructurii regionale)

 • 7.  Descrierea investiției (descriere generală, stare actuală, preconizări)

Date tehnice ale investiției

 • 1.  Date generale (zona și amplasamentul, statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat, caracteristicile geofizice ale terenului - studiu geotehnic, studii topografice, date climatice, date seismice)

 • 2.  Situația existentă a utilităților și analiza acesteia

 • 3.  Obiectivele studiului de fezabilitate/priorități (probleme și priorități care vor fi abordate, obiectivele studiului de fezabilitate)

 • 4.  Analiza și selecția alternativelor optime

 • 5.  Ipoteze de lucru și evaluarea alternativelor optime selectate pe baza analizei multicriteriale (aspecte relevante privind parametrii tehnici, economici, de mediu, legalitate, riscuri)

Durata de realizare și etape principale

Costul estimativ al investiției

Devizul general estimativ al investiției:

 • 1.  deviz general întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general și a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții

 • 2.  devize pe obiect

 • 3.  evaluări pe baza cărora se întocmesc devizele pe obiect

 • 4.  lista de prețuri unitare rezultate în urma întocmirii măsurătorilor pe baza cărora s-au întocmit evaluările categoriilor de lucrări

Analiza economico-financiară

 • 1.  Investiția de capital

 • 2.  Strategia de contractare

 • 3.  Ipoteze în evaluarea alternativelor (scenariilor) (Ipoteze la diferite niveluri, Ipoteze privind analiza financiară și analiza economică)

 • 4.  Evoluția prezumată a tarifelor (dacă este cazul)

 • 5.  Evoluția prezumată a costurilor de operare (servicii existente, personal, energie, operarea noilor investiții, întreținerea de rutină și reparații)

 • 6.  Evoluția prezumată a veniturilor (dacă este cazul)

 • 7.  Analiza cost beneficiu (vezi recomandările pentru elaborarea ACB din Anexa 6 la Ghidul solicitantului)

 • a.  Analiza financiară (modelul financiar, proiecțiile financiare, sustenabilitatea proiectului)

 • b.  Analiza economică (metodologie, corecțiile fiscale și prețurile “umbră”, costuri economice și beneficii, analiza cost beneficiu)

 • c.  Corecții: externalități, fiscale, prețuri contabile

 • 8.  Analiza de risc (riscuri asumate : tehnice, financiare, instituționale, legale)

 • 9.  Analiza de senzitivitate

 • 10. Indicatori calitativi (beneficii socio-economice așteptate, efectul multiplicator)

 • 11. Indicatori cantitativi (indicatori fizici de infrastructură, indicatori economici)

Finanțarea investiției

Din valoarea totală a investiției:

 • 1.  sume nerambursabile provenite de la Comisia Europeană și de la bugetul de stat;

 • 2.  împrumuturi;

 • 3.  bugetul local.

Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

Număr de locuri de muncă create în faza de execuție

Număr de locuri de muncă create în faza de operare

Avize și acorduri emise de organele în drept, potrivit legislației în vigoare, privind:

 • 1.  avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea și oportunitatea realizării investiției;

 • 2.  avizele privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă, canal, telecomunicații etc.);

 • 3.  acordurile și avizele pentru protecția mediului și a apelor;

 • 4.  alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispozițiilor legale.

Părțile desenate

 • 5.  Plan de amplasare în zonă (1:25.000-1:5.000)

 • 6.  Plan general (1:5.000-1:500)

PARTEA a II-a

Studiul de fezabilitate

Acest model este obligatoriu, conform HG nr.28/09.01.2008 pentru aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective și lucrări de intervenții, publicată în MO nr. 48/22.01.2008

A. PIESE SCRISE

Date generale

 • 1.  Denumirea obiectivului de investiții

 • 2.  Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul)

 • 3.  Titularul investiției

 • 4.  Beneficiarul investiției

 • 5.  Elaboratorul studiului

Informații generale privind proiectul

 • 1.  Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului

 • 2.  Descrierea investiției

 • d.  Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiții pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării investiției, precum și scenariul tehnico-economic selectat

 • e.  Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe termen lung):

  • i.

  • ii.

  • iii.

  • iv.


Scenarii propuse (minim două)

Scenariul recomandat de către elaborator

Avantajele scenariului recomandat

Descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz

 • 3. Date tehnice ale investiției

 • f.  Zona și amplasamentul

 • g.  Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat

 • h.  Situația ocupărilor definitive de teren: suprafață totală, reprezentând terenuri din intravilan/ extravilan;

 • i.   Studii de teren:

 • i.    studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referință național;

 • ii.    studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fișelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări;

 • iii.    alte studii de specialitate necesare, după caz.

 • j.   Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specifice domeniului de activitate și variantele constructive de realizare a investiției cu recomandarea variantei optime pentru aprobare

 • k.  Situația existentă a utilităților și analiza de consum

 • i. Necesarul de utilități pentru varianta propusă promovării

ii. Soluții tehnice de asigurare cu utilități

 • l. Concluziile evaluării impactului asupra mediului

 • 4. Durata de realizare și etapele principale; Graficul de realizare a investiției

Costurile estimative ale investiției

 • 1.  Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

 • 2.  Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

Analiza cost-beneficiu

 • 1.  Identificarea investiției și definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință

 • 2.  Analiza opțiunilor

 • 3.  Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu

 • 4.  Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu

 • 5.  Analiza de senzitivitate

 • 6.  Analiza de risc

Sursele de finanțare a investiției

Sursele de finanțare a investițiilor se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite

Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

 • 1.  Număr de locuri de muncă create în faza de execuție

 • 2.  Număr de locuri de muncă create în faza de operare

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

 • 1.  Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în prețuri - luna, anul, 1Euro = .. .lei)

din care:

m. Construcții montaj (C+M)

 • 2.  Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Anul I

Anul II

 • 3.  Durata de realizare (luni)

 • 4.  Capacități (în unități fizice și valorice)

 • 5.  Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz

Avize și acorduri de principiu

 • 1.  Avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției

 • 2.  Certificatul de urbanism

 • 3.  Avize de principiu privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicații etc.)

 • 4.  Acordul de mediu

 • 5.  Alte avize și acorduri de principiu specifice

B. PIESE DESENATE

 • 1.  Plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000)

 • 2.  Plan general (1:2000 - 1:500)

 • 3.  Planuri și secțiuni generale de arhitectură, rezistență, instalații, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităților ce concură la realizarea proiectului.

 • 4.  Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz

TEMA DE PROIECTARE. CERINȚE. SPECIFICAȚII. CONDIȚIONĂRI

9                                                   9                                     9

pentru modernizarea rețelei primare de alimentare cu energie termică M3 cu traseul principal pe str. Traian Lalescu-str. Cantacuzino, municipiul Oradea

Date generale:

 • 1. Denumirea obiectivului de investiții: Modernizarea rețelei primare de alimentare cu energie termică M3 cu traseul principal pe str. Traian Lalescu-str. Cantacuzino, municipiul Oradea

 • 2.  Faza supusa contractării: documentații pentru obținerea de avize și acorduri, studiu de fezabilitate;

 • 3.  Amplasamentul: județul Bihor, localitatea Oradea, traseul principal pe str. Traian Lalescu-str. Cantacuzino;

 • 4.  Titularul investiției: Municipiul Oradea

 • 5.  Beneficiarul investiției: Consiliul Local al municipiului Oradea și administratorul S.C. Electrocentrale S.A.

Informații generale privind proiectul

Magistrala numărul 3 are o lungime de 2.700 metri deservește un număr de aproximativ 40.000 de locuitori și are arondate un număr de 16 de puncte termice. Din cele 16 de puncte termice un număr de 8 puncte termice au fost deja reabilitate în timp ce un număr de 8 puncte termice sunt uzate din punct de vedere tehnic și urmează a fi supuse lucrărilor de reabilitare și modernizare.

Atât magistrala M3 cât și rețelele secundare care deservesc punctele termice necestită aceleași lucrări de modernizare respectiv de trecere de pe conducte de alimentare din țeavă de oțel pozate în canale de beton izolate cu vată de sticlă și înlocuirea acestora cu țeavă preizolată.

Punctele termice necesită aceleași categorii de lucrări determinate de automatizarea pompelor de recirculare și instalarea calculatoarelor de proces pentru reglarea automată a parametrilor agentului termic în funcție de temperatura mediului exterior.

La probele de presiune anuale premergătoare sezonului de alimentare cu energie termică dar și pe durata funcționării sale în cadrul sezonului rece a fiecărui an, magistrala a prezentat și prezintă un risc major de întrerupere a alimentării cu energie termică a locuitorilor din blocurile arondate la magistrală.

Până la intrarea în punctul termic întreaga rețea primară de alimentare cu energie termică prezintă același stadiu de uzură tehnică determinat atât de trecerea timpului cât și datorită uzurii care apare în procesul de exploatare. Actuala stare tehnică a rețelei determină o pierdere cumulată de agent termic de aproximativ 30-40% pe rețeaua secundară și primară

Modernizarea magistralei de termoficare până la intrarea în punctul termic presupune înlocuirea actualei conducte din țeavă de oțel pozată în canal de beton având un diametru nominal (Dn) de 500 -300 mm. cu conductă din țeavă preizolată adaptată la cerințele impuse de normele tehnice în vigoare și conforme cu viziunea europeană de protecție a mediului și conservare energetică.

Magistrala M3 deservește următoarele puncte termice, care trebuie modernizate (conform tabelului de mai jos):


Nr.

Crt.


Denumirea Punctului Termic


1. PT 105


2.


PT 117


Adresa

Punctelor Termice


Str. Călugăreni


Str. Flamarion


Blocurile de locatari pe care le deservește/strada


BL.G1 SC.A

ALEEA SULFINEI 8

BL.G2 SC.A

105/24

ALEEA SULFINEI 6

BL.G3 SC.A

CALUGARENI 3

BL.G4 SC.A

ALEEA SULFINEI 4

BL.G5 SC.A

ALEEA SULFINEI 2

BL.H1

ALEEA ROGERIUS 12

BL.N4

CARTIERULUI NOU NR.6

BL.N6

ALEEA ROGERIUS 6

BL.E1 SC A

CARTIERULUI NOU NR.1

BL.E1 SC B

CARTIERULUI NOU NR.1

BL.E1 SC C

CARTIERULUI NOU NR.1

BL.E1 SC D

CARTIERULUI NOU NR.1

BL.E1 SC E

CARTIERULUI NOU NR.1

BL.G6 SC A

CARTIERULUI NOU NR.1

BL.G6 SC B

CARTIERULUI NOU NR.1

BL.G6 SC C

CARTIERULUI NOU NR.1

BL.G6 SC D

CARTIERULUI NOU NR.1

BL.L2 SC C

ALEEA ROGERIUS 6

BL.L2 SC D

ALEEA ROGERIUS 6

BL.L2 SC E

ALEEA ROGERIUS 6

BL.L2 SC F

ALEEA ROGERIUS 6

BL.L3 SC A

ALEEA ROGERIUS 4

BL.L3 SC B

ALEEA ROGERIUS 4

BL.L3 SC C

ALEEA ROGERIUS 4

BL.I1

TRANSILVANIEI 8

BL.I2

TRANSILVANIEI 10

BL.L2 SC.A

ALEEA ROGERIUS 6

BL.L2 SC.B

ALEEA ROGERIUS 6

BL.G4 SC.B

ALEEA SULFINEI 4

BL.G4 SC.C

ALEEA SULFINEI 4

BL.G4 SC.D

ALEEA SULFINEI 4

BL.G5 SC.B

ALEEA SULFINEI 2

BL.G5 SC.C

ALEEA SULFINEI 2

BL.G5 SC.D

ALEEA SULFINEI 2

BL.G1 SC.B

ALEEA SULFINEI 8

BL.G1 SC.C

ALEEA SULFINEI 8

BL.G1 SC.D

ALEEA SULFINEI 8

BL.G2 SC.B

105/24

ALEEA SULFINEI 6

BL.G2 SC.C

105/27

ALEEA SULFINEI 6

BL.G2 SC.D

105/27

ALEEA SULFINEI 6

BL.G3 SC.B

CALUGARENI 3

BL.G3 SC.C

CALUGARENI 3

BL.G3 SC.D

CALUGARENI 3

BL.N5

ALEEA ROGERIUS 6


3.

PT 124

Str. Ostașilor


BL.PB1

TRAIAN LALESCU 39

BL.PC2

TRAIAN LALESCU 37

BL.PB3

TRAIAN LALESCU 32

BL.PC4

TRAIAN LALESCU 30

BL.PB5

FLAMARION 14

BL.PB6

FLAMARION 12

BL.PC7

FLAMARION 10

BL.PB8

FLAMARION 8

BL.PB9

FLAMARION 6

BL.PC10

FLAMARION 4

BL.PB11

FLAMARION 2A

BL.AN11

FLAMARION 2A

BL.AN49

MOLDOVEI 15

BL.AN50

MOLDOVEI 17

BL.AN51

TRANSILVANIEI 23

BL.AN52

TRANSILVANIEI 25

BL.B 53

TRANSILVANIEI 27

BL.B 54

TRANSILVANIEI 29

BL.B 55

TRANSILVANIEI 31

BL.B 58

TRANSILVANIEI 33

BL.AN 59

TRANSILVANIEI 35

BL.AN 60

B-DUL ST.CEL MARE

BL.AN 61

B-DUL ST.CEL MARE

BL.C 62

B-DUL ST.CEL MARE

BL.PB 62

FLAMARION 18

BL.PB 64

FLAMARION 17

BL.C28

STEFAN CEL MARE

BL.C29

STEFAN CEL MARE

BL.C30

STEFAN CEL MARE

BL.D10

STEFAN CEL MARE

BL.D11

STEFAN CEL MARE

BL.D12A

STEFAN CEL MARE

BL.D12B

STEFAN CEL MARE

BL.D13

STEFAN CEL MARE

BL.D14

STEFAN CEL MARE

BL.D15B

STEFAN CEL MARE

BL.D15A

STEFAN CEL MARE

BL.D16

STEFAN CEL MARE

BL.D25

STEFAN CEL MARE

BL.D26

MILCOVULUI 7

BL.D27

MILCOVULUI 5

BL.PB1

MILCOVULUI 14

BL.PC2

MILCOVULUI 14

BL.PB3

MILCOVULUI 12

BL.PB4

STEFAN CEL MARE

BL.PC5

STEFAN CEL MARE

BL.PB6

STEFAN CEL MARE

BL.PB7

STEFAN CEL MARE

BL.PB8

STEFAN CEL MARE

BL.PB9

STEFAN CEL MARE

BL.PC 63

FLAMARION 16

BL. PB1

TRAIAN LALESCU 39

BL. PC2

TRAIAN LALESCU 37

BL.PB3

TRAIAN LALESCU 32

BL. PC4

TRAIAN LALESCU 30

BL.PB5

FLAMARION 14


BL.DP78

MOLDOVEI 70

BL.PB67

PASCAL 13

BL.PB68

PASCAL 11

BL.DP80

MOLDOVEI 72

BL.DP82

PASCAL 20

BL.R1

G.GALILEI 26

BL.R2

G.GALILEI 26

BL.Q6 SC.B

G.GALILEI 26

BL.Q6 SC.C

G.GALILEI 26

BL.Q7 SC.A

G.GALILEI 22

BL.Q7 SC.B

G.GALILEI 22

BL.Q12

CORNELIU COPOSU 25

BL.Q13

CORNELIU COPOSU 23

BL.Q14

CORNELIU COPOSU 23

BL.QR42

MOLDOVEI 68

BL.X5

CORNELIU COPOSU 19

BL.X6

CORNELIU COPOSU 17

BL.X9 SC.A

CORNELIU COPOSU 13

BL.X9 SC.B

CORNELIU COPOSU 13

BL.X9 SC.C

CORNELIU COPOSU 13

BL.X11 SC.A

CORNELIU COPOSU 11

BL.X11 SC.B

CORNELIU COPOSU 11

BL.X11 SC.C

CORNELIU COPOSU 11

BL.X11 SC.D

CORNELIU COPOSU 11

BL.A17

CORNELIU COPOSU 21

BL.A11

CORNELIU COPOSU

BL.A13

CORNELIU COPOSU

BL.A15

CORNELIU COPOSU

BL.AN19

CORNELIU COPOSU

BL.AN21

CORNELIU COPOSU

BL.AN23

CORNELIU COPOSU

BL.AN25

CORNELIU COPOSU

BL.AN27B

CORNELIU COPOSU

BL.AN27A

CORNELIU COPOSU

BL.B29

CORNELIU COPOSU 9A

4. PT 121          Str. G. Galilei

BL.Q55

MOLDOVEI 42

BL.QR56

GALILEO GALILEI 3

BL.Q57

LACUL ROSU 29

BL.Q58

LACUL ROSU 31

BL.QR59

GALILEO GALILEI

BL.Q60

GALILEO GALILEI

BL.Q8 SC A

GALILEO GALILEI 20

BL.Q8 SC B

GALILEO GALILEI 20

BL.Q8 SC C

GALILEO GALILEI 20

BL.Q9 SC A

GALILEO GALILEI 18

BL.Q9 SC B

GALILEO GALILEI 18

BL.Q9 SC C

GALILEO GALILEI 18

BL.X2 SC A

GALILEO GALILEI 24

BL.X3 SC B

GALILEO GALILEI 24

BL.X4 SC C

GALILEO GALILEI 24

BL.Q43

MOLDOVEI 66

BL.Q44

MOLDOVEI 64

BL.Q45

MOLDOVEI 62

BL.Q46

MOLDOVEI 60

BL.Q47

MOLDOVEI 58

BL.QR48

MOLDOVEI 56

5. PT 128


6. PT 115


Str

Locomotivei


Str. Zimbrului

BL.X7 SC.A

G.GALILEI 16

BL.X9 SC.A

G.GALILEI 14

BL.X11 SC.A

G.GALILEI 12

BL.X15

G.GALILEI 10

BL.X17 SC.A

G.GALILEI 6

BL.Q10

G.GALILEI 4

BL.Q11

G.GALILEI 2

BL.QR54

MOLDOVEI 44

BL.QR53

MOLDOVEI 46

BL.Q52

MOLDOVEI 48

BL.Q51

MOLDOVEI 50

BL.Q50

MOLDOVEI 52

BL.QR49

MOLDOVEI 54

BL.PB61

C.COPOSU 5

BL.R62

C.COPOSU 7

BL.R63

C.COPOSU 7A

BL.B29

C.COPOSU 9A

BL.X13 SC.A

C.COPOSU 9

BL.X7 SC.B

G.GALILEI

BL.X9 SC.B

G.GALILEI

BL.X11 SC.B

G.GALILEI 12

BL.X13 SC.B

C.COPOSU 9

BL.X13 SC.C

C.COPOSU 9

BL.X17 SC.B

G.GALILEI 6

BL.D18

ST.CEL MARE 68

BL.D19

ST.CEL MARE 19

BL.D20

ST.CEL MARE 68

BL.D21

ST.CEL MARE 68

BL.PB22

ST.CEL MARE 72

BL.PB23

ST.CEL MARE 74

BL.PB24 SC.A

ST.CEL MARE 76

BL.PB25 SC.B

ST.CEL MARE 76

BL.PB81

ST.CEL MARE 45

BL.PB82

ST.CEL MARE 43

BL.PB83

ST.CEL MARE 41

BL.PB91

MILCOVULUI 43

BL.PB92

MILCOVULUI 92

BL.PC93

MILCOVULUI 43

LEU VALERIU

LOCOMOTIVEI 15

GHIB IOAN

CANTACUZINO 54

BL.PB 65

CANTACUZINO 8

BL.PC 66

ZIMBRULUI 7

BL.PB 67

ZIMBRULUI 5

BL.PB 68

ZIMBRULUI 3

BL.PB 69

ZIMBRULUI 1

BL.PB 70

MOLDOVEI 7

BL.PB 71

MOLDOVEI 5

BL.PB 72

MOLDOVEI 3

BL.PC 73

LOCOMOTIVEI 2

BL.PB 74

LOCOMOTIVEI 4

BL.AN 75

MOLDOVEI 1 A

BL.AN 76

MOLDOVEI 1

BL.AN 77

LACUL ROSU 9

BL.AN 78

LACUL ROSU 11

BL.AN 79

LACUL ROSU 11 A


7.


8.


PT 222


PT 221


Cantacuzino nr.

_1____________________________

Str. Traian

Lalescu nr. 3

BL.PB 80

LOCOMOTIVEI 9

BL.PB 81

LOCOMOTIVEI 7

BL.PC 82

LOCOMOTIVEI 5

BL.PB 83

CANTACUZINO 3

BL.AN 84

CANTACUZINO 1

BL.AN 85

LACUL ROSU 15

BL.AN 86

LACUL ROSU 17

BL.AN 87

LACUL ROSU 19

BL.AN 88

TRAIAN LALESCU 2

BL.AN 90

LACUL ROSU 20

BL.AN 91

LACUL ROSU 18 A

BL.AN 92

LACUL ROSU 16

BL.AN 93

LACUL ROSU 16 A

BL.AN 94

LACUL ROSU 14

BL.AN 95

LACUL ROSU 12 A

BL.AN 96

LACUL ROSU 12

BL.AN 97

LACUL ROSU 10

BL.AN 98

LACUL ROSU 6 A

BL.AN 99

LACUL ROSU 8

BL.AN 100

LACUL ROSU 6

Stadionul Municipal Oradea

NEGREAN NISTOR

INTRECERII 9

MADAN ROMAN

INTRECERII 9

GASPAR A

INTRECERII 9

VENTER TITUS

INTRECERII 9

CARTIS VASILE

INTRECERII 9

DARABAN

INTRECERII 9

GHERLEA M.

INTRECERII 9


Tabelul nr.l-Puncte termice racordate la Magistrala M3 pentru delimitarea rețelei primare de alimentare cu energie termică

Municipalitatea doreste sa fructifice posibilitatile de finanțare oferite de Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere- Domeniul major de intervenție 1.1.-Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană, in aceasta etapa interventiile fiind necesare pentru modernizarea rețelei de alimentare cu energie termică.

Cadrul legal: Anexa D1 la Ghidul Solicitantului din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- Sprijinirea Dezvoltării Durabile a orașelor- Domeniul major de intervenție 1.1.-Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană

Atentie!!!

• HG nr. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general și a Metodologiei pentru elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de investiții este abrogata si înlocuita de HG nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții

 • •  Orice modificari ale actelor normative sau de reglementare intervenite pe parcursul desfasurarii contractului privind elaborarea studiului de fezabilitate atrage dupa sine implementarea obligatorie a acestora de catre contractant fara alte pretentii financiare.

 • •  La solicitarea de completari de catre avizatori, respectiv Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor si Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, sau alte institutii competente si indreptatite, inclusiv comisia de receptie a autoritatii contractante a studiului de fezabilitate, se va trece la realizarea acestora, fara alte pretentii financiare din partea elaboratorului.

 • •  PAC, PT, CS, DDE se vor intocmi numai dupa aprobarea finantarii investitiei.

 • •  Cheltuielile eligibile finantate in cadrul acestui program se regasesc în Hotărârea de Guvern 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, publicată în Monitorul Oficial nr. 517 din 1 august 2007

 • •  Analiza cost-beneficiu se va realiza obligatoriu (daca nu este inclusa in SF/ documentația tehnica de avizare)

 • •  Finanțarea investitiei se va face prin accesarea fondurilor structurale:

 • -  fonduri structurale: maxim 85% din totalul costurilor eligibile ale proiectului;

 • -  fonduri de la bugetul de stat: 13% din totalul costurilor eligibile;

 • -  fonduri din bugetul local (contributia Municipiului Oradea): 2%, din costurile eligibile la care se vor adauga costurile neeligibile ale proiectului.

 • -  Cheltuielile neeligibile pentru obiectivul de investitie sunt: T.V.A., dobanda și alte comisioane, etc.

TEMA DE PROIECTARE

Etapele si documentatiile solicitate a fi realizate:

 • 1. documentatia pentru obtinerea avizelor si acordurilor necesare

 • 2. studiul de fezabilitate

Prin studiul de fezabilitate se va urmari in principal realizarea urmatoarelor lucrări:

 • -  trecerea de pe rețele de energie termică din țeavă de oțel izolată clasic cu vată de sticlă pozată în canale de beton pe țeavă preizolată conformă cu normele de mediu și cele referitoare la conservarea energetică, pentru toate punctele termice racordate la magistrala de energie termică M1;

 • -  stabilirea dimensiunilor rețelelor de alimentare cu energie termică primare până la intrarea în punctul termic astfel încât dimensiunea acestora să corespundă cu cerințele de presiune și confort necesare locatarilor care beneficiază de serviciile magistralei;

 • -  stabilirea traseului magistralei modernizate astfel încât să urmeze, în principiu, traseul vechii magistrale de alimentare cu energie termică a blocurilor racordate la magistrală;

 • -  executarea lucrărilor de asfaltare și a lucrărilor de remediere de orice altă natură care sunt necesare ulterior modernizării magistralei și trecerii acestora pe țeavă preizolată;

Termene si conditii de elaborare si predare :

Documentatiile se vor realiza distinct dupa cum urmeaza :

 • -  documentatii pt obtinerea de avize si acorduri(conform cerintelor pentru fiecare avizator in parte-uzual 2 exemplare din fiecare documentatie)

 • -  studiul de fezabilitate : 7 exemplare

 • -  documentatia se va preda intr-un exemplar si pe suport electronic(CD sau DVD)

Termene de elaborare.Grafic de esalonare.

Nr. crt.

Documentații/

Termene

30 zile calendaristice de la semnarea contractului și primirea planurilor topo și certificatului de urbanism

Ziua 30 calendaris-ti că de la semnarea contractului

Conf.

Prevederilor contrac-t uale

După recepția documenta-ții lor, conform prevederilor contractuale

1

Documentații pentru obținerea de avize și acorduri

2

Studiul de fezabilitate

3

Recepția studiului de fezabilitate de către contractant

4

Plata contravalorii fazelor 1,2,

Condiționări:

9

- Studiul de fezabilitate se va elabora conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta temă de proiectare;

 • - ridicarea topografică, planul de situație și schița cadastrală va fi pusă la dispoziția executantului prin grija Consiliul local al municipiului Oradea care este și proprietarul magistralei de alimentare cu energie termică;

 • - documentația pentru avize și acorduri va fi întocmită pe baza comenzii lansate de beneficiarul lucrării S.C. Electrocentrale S.A..

Condiții de eligibilitate a participanților:

Situația economico-financiară:

 • •  Certificate fiscale privind datoriile pentru impozite și taxe locale;

 • •  Bilanț contabil la 31.12.2007, vizat de organele competente

Capacitate tehnico-profesională:

 • •  Documente privind certificarea cf. SR EN ISO 9001 (calitate) și SR EN 14001 (Mediu)

 • •  Experiență similară - cerință minimă - îndeplinirea și finalizarea în ultimii 3 ani a cel puțin două contracte privind servicii de proiectare la nivel de SF sau PT având ca obiect construcția, modernizarea instalațiilor de producere și distribuție a energiei termice la orașe cu minim 100.000 de locuitori în valoare de cel puțin 250.000 . Dovada experienței similare se va face pe baza contractelor prezentate în copie xerox sau a altor documente doveditoare și a recomandărilor primite de la beneficiari.

 • •  Declarație - informații privind asigurarea cu personal de specialitate, numărul și pregătirea cadrelor de conducere, precum și a persoanelor responsabile direct de îndeplinirea contractului: cerință minimă - cel puțin 5 specialiști în sisteme de producere și distribuție a energiei termice, care să dețină diplomă universitară cu specializare în domeniul termoenergetic și energetic, din care cel puțin 3 să aibă peste 5 ani de experiență în domeniu. Dovada deținerii de personal specializat se va face numai pe bază de contract individual de muncă sau alte documente încheiate în acest sens și copie xerox după diploma de studii superioare cu specializarea menționată.

 • •  Declarație privind utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispune ofertantul pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului: cerință obligatorie -programe editare electronică piese scrise și desenate, programe de calcul specifice rețelelor de termoficare (cu licență). Dovada deținerii se va face prin prezentarea de copii după licența de utilizare.

ANEXA I pentru elaborare - Studiu de fezabilitate

PARTEA I

Studiul de fezabilitate

(Model recomandat)

Acest model este valabil numai până la intrarea în vigoare a HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective și lucrări de intervenții.

Studiul de fezabilitate reprezintă documentația în care sunt prezentate principalele caracteristici tehnico-economice ale investiției, prin care se asigură utilizarea rațională și eficientă a capitalului și acoperirea cheltuielilor materiale într-un mod ce satisface cerințele economice și sociale.

Părțile scrise

Date generale

 • 1. Denumirea investiției

 • 2. Elaborator

 • 3. Ordonatorul principal de credite

 • 4. Autoritatea contractantă

 • 5. Amplasamentul (regiunea, județul, localitatea)

 • 6. Tema, cu fundamentarea necesității și oportunității avute în vedere la aprobarea studiului de prefezabilitate (tema de proiectare, fundamentare necesități și oportunități, cadrul general de dezvoltare a infrastructurii regionale)

 • 7. Descrierea investiției (descriere generală, stare actuală, preconizări)

Date tehnice ale investiției

9

 • 1. Date generale (zona și amplasamentul, statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat, caracteristicile geofizice ale terenului - studiu geotehnic, studii topografice, date climatice, date seismice)

 • 2.  Situația existentă a utilităților și analiza acesteia

 • 3. Obiectivele studiului de fezabilitate/priorități (probleme și priorități care vor fi abordate, obiectivele studiului de fezabilitate)

 • 4. Analiza și selecția alternativelor optime

 • 5. Ipoteze de lucru și evaluarea alternativelor optime selectate pe baza analizei multicriteriale (aspecte relevante privind parametrii tehnici, economici, de mediu, legalitate, riscuri)

Durata de realizare și etape principale

Costul estimativ al investiției

9

Devizul general estimativ al investiției:

 • 1. deviz general întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 1179/2002 privind aprobarea

Structurii devizului general și a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții

 • 2. devize pe obiect

 • 3. evaluări pe baza cărora se întocmesc devizele pe obiect

 • 4. lista de prețuri unitare rezultate în urma întocmirii măsurătorilor pe baza cărora s-au întocmit evaluările categoriilor de lucrări

Analiza economico-financiară

 • 1. Investiția de capital

 • 2. Strategia de contractare

 • 3. Ipoteze în evaluarea alternativelor (scenariilor) (Ipoteze la diferite niveluri, Ipoteze privind analiza financiară și analiza economică)

 • 4. Evoluția prezumată a tarifelor (dacă este cazul)

 • 5. Evoluția prezumată a costurilor de operare (servicii existente, personal, energie, operarea noilor investiții, întreținerea de rutină și reparații)

 • 6. Evoluția prezumată a veniturilor (dacă este cazul)

 • 7. Analiza cost beneficiu (vezi recomandările pentru elaborarea ACB din Anexa 6 la Ghidul solicitantului)

 • a. Analiza financiară (modelul financiar, proiecțiile financiare, sustenabilitatea proiectului)

 • b. Analiza economică (metodologie, corecțiile fiscale și prețurile “umbră”, costuri economice și beneficii, analiza cost beneficiu)

 • c.  Corecții: externalități, fiscale, prețuri contabile

 • 8. Analiza de risc (riscuri asumate : tehnice, financiare, instituționale, legale)

 • 9. Analiza de senzitivitate

 • 10. Indicatori calitativi (beneficii socio-economice așteptate, efectul multiplicator)

 • 11. Indicatori cantitativi (indicatori fizici de infrastructură, indicatori economici)

Finanțarea investiției

9                                    9

Din valoarea totală a investiției:

 • 1. sume nerambursabile provenite de la Comisia Europeană și de la bugetul de stat;

 • 2. împrumuturi;

 • 3. bugetul local.

Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

Număr de locuri de muncă create în faza de execuție

Număr de locuri de muncă create în faza de operare

Avize și acorduri emise de organele în drept, potrivit legislației în vigoare, privind:

 • 1. avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea și oportunitatea realizării investiției;

 • 2. avizele privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă, canal, telecomunicații etc.);

 • 3. acordurile și avizele pentru protecția mediului și a apelor;

 • 4.  alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispozițiilor legale. Părțile desenate

9

 • 5. Plan de amplasare în zonă (1:25.000-1:5.000)

 • 6. Plan general (1:5.000-1:500)

PARTEA a II-a

Studiul de fezabilitate

Acest model este obligatoriu, conform HG nr.28/09.01.2008 pentru aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective și lucrări de intervenții, publicată în MO nr. 48/22.01.2008

A. PIESE SCRISE

Date generale

 • 1. Denumirea obiectivului de investiții

 • 2.  Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul)

 • 3.  Titularul investiției

 • 4.  Beneficiarul investiției

 • 5.  Elaboratorul studiului

Informații generale privind proiectul

 • 1.  Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului

 • 2.  Descrierea investiției

 • d.  Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiții pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării investiției, precum și scenariul tehnico-economic selectat

 • e.  Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe termen lung):

 • i.    Scenarii propuse (minim două)

 • ii.   Scenariul recomandat de către elaborator

 • iii.  Avantajele scenariului recomandat

 • iv.  Descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz

 • 3.  Date tehnice ale investiției

 • f.  Zona și amplasamentul

 • g.  Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat

 • h.  Situația ocupărilor definitive de teren: suprafață totală, reprezentând terenuri din intravilan/ extravilan;

 • i.   Studii de teren:

 • i.    studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referință național;

 • ii.   studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fișelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări;

 • iii. alte studii de specialitate necesare, după caz.

 • j.  Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specifice domeniului de activitate și variantele constructive de realizare a investiției cu recomandarea variantei optime pentru aprobare

 • k.  Situația existentă a utilităților și analiza de consum

 • i.    Necesarul de utilități pentru varianta propusă promovării

 • ii.   Soluții tehnice de asigurare cu utilități

 • l.  Concluziile evaluării impactului asupra mediului

 • 4. Durata de realizare și etapele principale; Graficul de realizare a investiției

Costurile estimative ale investiției

 • 1.  Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

 • 2.  Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

Analiza cost-beneficiu

 • 1.  Identificarea investiției și definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință

 • 2.  Analiza opțiunilor

 • 3.  Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu

 • 4. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu

 • 5.  Analiza de senzitivitate

 • 6.  Analiza de risc

Sursele de finanțare a investiției

9                                     9

Sursele de finanțare a investițiilor se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite

Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

 • 1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuție

 • 2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în prețuri - luna, anul, 1Euro = ...lei)

din care:

 • m. Construcții montaj (C+M)

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Anul I

Anul II

 • 3.  Durata de realizare (luni)

 • 4.  Capacități (în unități fizice și valorice)

 • 5.  Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz

Avize și acorduri de principiu

 • 1.  Avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției

 • 2.  Certificatul de urbanism

 • 3.  Avize de principiu privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicații etc.)

 • 4. Acordul de mediu

 • 5.  Alte avize și acorduri de principiu specifice

B. PIESE DESENATE

 • 1. Plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000)

 • 2. Plan general (1:2000 - 1:500)

 • 3.  Planuri și secțiuni generale de arhitectură, rezistență, instalații, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităților ce concură la realizarea proiectului.

 • 4.  Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz