Hotărârea nr. 720/2008

privind modernizarea reþelei primare de alimentare cu energie termicã M1 cu traseul principal pe B-dul Dacia, municipiul Oradea pânã la intrarea în punctele termice pe care le deserveºte

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind modernizarea rețelei primare de alimentare cu energie termică M1 cu traseul principal pe B-dul Dacia, municipiul Oradea până la intrarea în punctele termice pe care le deservește

Ținând cont de raportul de specialitate nr.176.846 din 12 septembrie 2008, prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei municipiului Oradea propune unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind Modernizarea rețelei primare de alimentare cu energie termică M1 cu traseul principal pe B-dul Dacia, municipiul Oradea până la intrarea în punctele termice pe care le deservește,

Văzând că există oportunitatea accesări de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional - Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere - Domeniul major de intervenție 1.1.-Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană și că în cadrul P.I.D.U. - domeniul utilități publice este menționat ca proiect prioritar modernizarea rețelei de alimentare cu energie termică,

Ținând cont de prevederile Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, actualizată;

Văzând dispozițiile O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, actualizată;

În baza art.36 alin.2 lit.d, alin.6 lit. pct.14 art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

Consiliului local al municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 Se aprobă executarea lucrărilor de modernizare a magistralei M1 pe traseul principal al acesteia și până la intrarea în următoarele puncte termice:

Nr. Crt.

Denumirea Punctului Termic

Adresa Punctelor Termice

Blocurile de locatari pe care le deservește/strada

1.

PT 130

Str. Podului

BL.B 10, SC. B

PODULUI 5

BL.B11

PODULUI 3

BL.B9

PODULUI 7

BL.B12,BL.B10

PODULUI 1-5

BL.TCI-SC.A

PODULUI 9

BL.S14/A

AL.POSADA 11

BL.S14/B

AL.POSADA 9

BL.17

PODULUI 17

BL.21

PODULUI

BL.19

PODULUI NR 19

BL.GARSONIERE

PODULUI 27A

BL.POD.23

PODULUI 23

BL.IFOR

PODULUI 25

TCI SC.C

PODULUI 13

TCI SC.B

PODULUI 11

2.

PT 103

Str. Șelimbărului

BL.B1

BULEVARD DACIA 121

BL.F1 SC.CDEF

SELIMBARULUI 15

BL.F2 SC.ABCD

SELIMBARULUI 13

BL.N1

ALEEA ROGERIUS

BL.N2

ALEEA ROGERIUS

3. PT 108


Bd. Dacia


BL.N3

ALEEA ROGERIUS

BL.N7

ALEEA ROGERIUS

BL.L1

ALEEA ROGERIUS

BL.F5

SELIMBARULUI NR.7

BL.F6

SELIMBARULUI NR.5

BL.B2

B-DUL DACIA 113

BL.RC

AL.POSADA 6

BL.F1 SC.A-B

SELIMBARULUI 15

BL.F3 SC.A

SELIMBARULUI 9

BL.F3 SC.B

SELIMBARULUI 9

BL.F3 SC.C

SELIMBARULUI 9

BL.F3 SC.D

SELIMBARULUI 9

BL.F4 SC.A

SELIMBARULUI 9

BL.F4 SC.B

SELIMBARULUI 9

BL.F4 SC.C

SELIMBARULUI 9

BL.F4 SC.D

SELIMBARULUI 9

BL.AM4

B-DUL DACIA 104

BL.AM5

B-DUL DACIA 106

BL.AM6

B-DUL DACIA 108

BL.A6 SC.A

ALUMINEI 51

BL.A6 SC.B

ALUMINEI 51


4. PT 107


5. PT 100


6. PT 126


Str. Corneliu Coposu 12


Str. Aluminei


Str. Progresului - Esperanța


Spitalul Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea


BL.A2

B-DUL DACIA 104

BL.A3

ALUMINEI 43

BL.B45

ALUMINEI 45

BL.B2

B-DUL DACIA 100

BL.A1

B-DUL DACIA 104

BL.37D

ALUMINEI 37D

BL.AN47

G.CALINESCU 1

BL.AN51

B-DUL DACIA 76

BL.AN53

B-DUL DACIA 78

BL.37C

GARSONIERE

ALUMINEI 37/C

BL.PB4/1

ALUMINEI 33

BL.R2

TARNAVELOR 2

BL.PB2/3

TARNAVELOR 4

BL.PB2/4

TARNAVELOR 6

BL.PB4/5

TARNAVELOR 8

BL.AN46

CALINESCU 3

BL.AN45

CALINESCU 5

BL.AN44

CALINESCU 7

BL.AN43

CALINESCU 9

BL.AN42

CALINESCU 11

BL.AN6

TARNAVELOR12

BL.U6

B-DUL DACIA 74

BL.AN41

B-DUL DACIA 72

BL.AN40

B-DUL DACIA 70

BL.AN39

B-DUL DACIA 68

BL.AN38

B-DUL DACIA 66

BL.AN37

B-DUL DACIA 64


7.

PT 136

Str. Slatinei


BL.AN36

B-DUL DACIA 62

BL.AN35

B-DUL DACIA 39

PB4/8

PROGRESULUI 123

BL.PB22

PROGRESULUI 121

BL.PB23

PROGRESULUI 119

BL.PB10

PROGRESULUI 117

BL.PC11

PROGRESULUI 115

BL.PB12

CARPATI 2

BL.PC77

T.GROZAVESCU 6

BL.PB78

T.GROZAVESCU 8

BL.PC79

ALUMINEI 18

BL.PB80

ALUMINEI 20

BL.PB81

ALUMINEI 22

BL.PC82

ALUMINEI 24

BL.PB83

T.GROZAVESCU 2

BL.PC84

T.GROZAVESCU 4

BL.PB10

SOVATA 31

BL.PB11

SOVATA 31

BL.PC14

SOVATA 37/A

BL.PB15

SOVATA 35

BL.PC16

SLATINEI 19/A

BL.PC17

SLATINEI 19

BL.D45-46

SLATINEI 23

BL.PB12

SOVATA 35

BL.PB13

SOVATA 35

BL.PB2

SOVATA 17A

BL.PC3

SOVATA 17

BL.PB4

SOVATA 19

BL.PB5

SOVATA 21

BL.PB6

SOVATA 25

BL.PB7

SOVATA 27

BL.PC8

SOVATA 29

BL.PB9

SOVATA 29

BL.PB1

SLATINEI 1

BL.PB22

SLATINEI 9

BL.PB23

SLATINEI 7

BL.PB24

SLATINEI 5

BL.PB25

SLATINEI 3

BL.PB21

SLATINEI 11

BL.PC52

LISABONEI 3

BL.PB53

LISABONEI 5

BL.PC54

LISABONEI 11

BL.PB55

LISABONEI 9

BL.D26-27-90/91 INC

SOVATA 41

BL.PB28

SOVATA 43

BL.PB29

SOVATA 45

BL.D29/A

SOVATA 45/A

BL.PB30

SOVATA 47

BL.PB31

SOVATA 49

BL.PB47

SLATINEI 21

BL.PC48

SLATINEI 21/A


8. PT 127


Str. Progresului - Demostene

BL.PC49

SLATINEI 21/B

BL.D43-44

SLATINEI 25

BL.D41 136/77 ACM

SLATINEI 27

BL.PB61

ALUMINEI 16

BL.PB62

ALUMINEI 8

BL.PB63

ALUMINEI 10

BL.D32-33-ACM

88/89I

SOVATA 51

BL.PB34

SOVATA 53

BL.PB35

SOVATA 55

BL.PB36

SOVATA 57

BL.PB37

SLATINEI 37

BL.PB38

SLATINEI 35

BL.PB39

SLATINEI 33

BL.PC57

DOBRESTILOR 7

BL.PB56A

DOBRESTILOR 9

BL.PC56

DOBRESTILOR 11

BL.1 136/92

SOVATA 23

BL.PB88

MINERILOR 3

BL.PB89

MINERILOR 5

BL.PB90

T.GROZAVESCU 1

BL.PB91

T.GROZAVESCU 3

BL.PB92

T.GROZAVESCU 5

BL.PB93

T.GROZAVESCU 7

BL.PB71

T.GROZAVESCU 9

BL.PC72

T.GROZAVESCU 11

BL.PC72/A

FAGULUI 5

BL.PB73

FAGULUI 3

BL.PC74

FAGULUI 1

BL.PC75

ALUMINEI 14

BL.PC76

ALUMINEI 16

BL.PC50

LISABONEI 3

BL.PB51

LISABONEI 1

BL.PC57/A

DOBRESTILOR 5

BL.PB58

DOBRESTILOR 3

BL.PC59

DOBRESTILOR 1

BL.PC59/A

ALUMINEI 2

BL.PC60

ALUMINEI 4

BL.D64

ALUMINEI 12

BL.D65

FAGULUI 2

BL.D66

FAGULUI 4

BL.D67

FAGULUI 6

BL.D68

FAGULUI 8

BL.D69/70

FAGULUI 10

BL.2

SOVATA 23

BL.D42 136/77 ACM

SLATINEI 27

BL.PB9

PROGRESULUI 105

BL.PB13

PROGRESULUI 109

BL.PB14

PROGRESULUI 111

BL.PC15

PROGRESULUI 113

BL.PB16

CARPATI 1

BL.PB17

CARPATI 3


9.

PT 119

Str. Liniștii


BL.R18

CARPATI 5

BL.PB19

CARPATI 7

BL.PB20

CARPATI 9

BL.PB21

CARPATI 11

BL.PC24

PROGRESULUI 103

BL.PB25

PROGRESULUI 101

BL.PC26

C-TIN BRINCUSI 2

BL.PB27

C-TIN BRINCUSI 4

BL.B28

C-TIN BRINCUSI

BL.B29

N.BALCESCU 1/A

BL.PB30

DEMOSTENE 2/A

BL.PC31

C-TIN BRINCUSI 8

BL.PB32

C-TIN BRINCUSI 10

BL.U1

B-DUL DACIA 60

BL.U2

B-DUL DACIA 58

BL.U3

B-DUL DACIA 56

BL.U4

B-DUL DACIA 54

BL.AN34

B-DUL DACIA 52

BL.AN33

C-TIN BRINCUSI 12

BL.PB33

PROGRESULUI 60

BL.PC35

CARPATI 1A

BL.PB36

CARPATI 1B

BL.PC37

CARPATI 1C

BL.PB38

PROGRESULUI 60

BL.D34

ALUMINEI 7

BL.C31

PROGRESULUI 58

BL.C32

ALUMINEI 3

BL.C30

PROGRESULUI 58


BL.X1

SPARTACUS 40

BL.X2

SPARTACUS 38

BL.X3

SPARTACUS 36

BL.X4

SPARTACUS 34

BL.X5

SPARTACUS 33

BL.SQ4

SPARTACUS 42

BL.PB1

C.COPOSU 2

BL.PB2

C.COPOSU 4

BL.D3

C.COPOSU 6

BL.PB4

EP.IOAN SUCIU 10

BL.PB5

C.COPOSU 2/A

BL.PC6

EP.IOAN SUCIU 12

BL.PC7

EP.IOAN SUCIU 14

BL.PC8

EP.IOAN SUCIU 16

BL.PC9

EP.IOAN SUCIU 18

BL.PB10

EP.IOAN SUCIU 20

BL.PB11

EP.IOAN SUCIU 22

BL.ZP1

LINISTEI

BL.ZP2

LINISTEI

BL.ZP3

LINISTEI

BL.ZP4

LINISTEI

BL.ZP5

LINISTEI

BL.ZP6

LINISTEI


10.

PT 612

Str. Odobescu


BL.ZP7

LINISTEI

BL.ZP8

LINISTEI

BL.ZP9

LINISTEI

BL.ZP10

LINISTEI

BL.ZP11

LINISTEI

BL.PB73

DOINA 28

BL.PC86

DOINA 26

BL.PB87

DOINA 24

BL.PB88

DOINA 22

BL.D103

DECEBAL18

BL.PB106

V.CONTA 1

BL.PC107

MENUMORUT8

BL.PB108

MENUMORUT10

BL.PC109

MENUMORUT12

BL.PB110

V.CONTA 5

BL.PB112

V.CONTA 6

BL.PC113

V.CONTA 8

BL.PB114

V.CONTA 10

BL.PC115

V.CONTA 12

BL.PB116

V.CONTA 14

BL.D57

DACIA 30

BL.D58

DACIA 28

BL.D59

DACIA 26

BL.D60

DACIA 24B

BL.D61

DACIA 24A

BL.PC64

ALEX ODOBESCU 14

BL.PB65

ALEX.ODOBESCU 16

BL.PC66

ALEX.ODOBESCU 18

BL.PB67

ALEX.ODOBESCU 8

BL.PC68

ALEX.ODOBESCU 6

BL.PB71

ALEX.ODOBESCU 12

BL.PC72

ALEX.ODOBESCU 10

BL.PB95

ALEX.ODOBESCU 3

BL.PB96

ALEX.ODOBESCU 1

BL.C53

DECEBAL 2

BL.U54

DACIA 36

BL.U55

DACIA 34

BL.C56

DACIA 32

BL.PB69

AL.ODOBESCU 4

BL.PB70

AL.ODOBESCU 2

BL.PC101/A

B-DUL DECEBAL

BL.PB101

DOINA 15

BL.D97

B-DUL DECEBAL 8

BL.PB98

B-DUL DECEBAL 10

BL.PB98/A

B-DUL DECEBAL 12

BL.PB100

B-DUL DECEBAL 14/A

BL.PC100/A

B-DUL DECEBAL 14/B

BL.D99

B-DUL DECEBAL

BL.PB89

BL.PB90

BL.PB91


BL.PB92

BL.PB93

BL.PB94

BL.B52

BL.B51

11.

PT 203

Bd. Dacia

Agenția de Protecție a Mediului

12.

PT 200

Bd. Dacia 25

Școala cu clasele I-VIII ”Dacia”

Tabelul nr.l-Puncte termice racordate la Magistrala M1 pentru delimitarea rețelei primare de alimentare cu energie termică

Art.2. Se aprobă cuprinderea modernizării rețelei primare de alimentare cu energie termică M1 cu traseul principal pe B-dul Dacia, municipiul Oradea până la intrarea în punctele termice pe care le deservește în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Oradea ca proiect pilot cuprins în zona de acțiune urbană Rogerius Nord-Vest.

Art.3 Se aprobă elaborarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții cu denumirea: Modernizarea rețelei primare de alimentare cu energie termică M1 cu traseul principal pe B-dul Dacia, municipiul Oradea până la intrarea în punctele termice pe care le deservește și a contractării acestui studiu de fezabilitate conform O.U.G. nr.34/2006 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare conform temei de proiectare cuprinsă în anexă la prezentul raport de specialitate.

Art.4. Se aprobă suportarea studiului de fezabilitate din bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Electrocentrale S.A. și împuternicirea directorului general al acestei societăți pentru a adopta toate măsurile legale care sunt necesare pentru contractarea studiului de fezabilitate și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru elaborarea studiului de fezabilitate menționat.

Art.5. Constituie anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre tema de proiectare pentru ”Modernizarea rețelei primare de alimentare cu energie termică M1 cu traseul principal pe B-dul Dacia, municipiul Oradea până la intrarea în punctele termice pe care le deservește”

Art.6. Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe și S.C. Electrocentrale S.A.

Art.7 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe,

 • -  Direcția tehnică,

 • -  S.C. Electrocentrale S.A.;

 • -  Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Dan Octavian

Oradea, 12 septembrie 2008

Nr.720.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

TEMA DE PROIECTARE. CERINȚE. SPECIFICAȚII. CONDIȚIONĂRI pentru modernizarea rețelei primare de alimentare cu energie termică M1 cu traseul principal pe B-dul Dacia, municipiul Oradea

Date generale:

 • 1. Denumirea obiectivului de investiții: Modernizarea rețelei primare de alimentare cu energie termică M1 cu traseul principal pe B-dul Dacia, municipiul Oradea

 • 2.  Faza supusa contractării: documentații pentru obținerea de avize și acorduri, studiu de fezabilitate;

 • 3.  Amplasamentul: județul Bihor, localitatea Oradea, traseul principal pe b-dul Dacia;

 • 4. Titularul investiției: Municipiul Oradea

 • 5. Beneficiarul investiției: Consiliul Local al municipiului Oradea și administratorul S.C. Electrocentrale S.A.

Informații generale privind proiectul

Magistrala nr. 1 de alimentare cu energie termică are o lungime de aproximativ 2.440 metri liniari având racordat un număr total de 22 puncte termice care deservesc un număr de aproximativ 30.000 de locuitori din zonele de blocuri arondate acestora. Magistrala a fost construită în anul 1966 odată cu construirea centralei de alimentare cu energie termică a orașului și nu a beneficiat de reparații capitale de la data punerii sale în folosință. Din cele 22 de puncte termice un număr de 10 puncte termice au fost reabilitate și modernizate în timp ce un număr de 12 puncte termice e necesar a fi modernizate în perioada imediat următoare.

La probele de presiune anuale premergătoare sezonului de alimentare cu energie termică dar și pe durata funcționării sale în cadrul sezonului rece a fiecărui an, magistrala a prezentat și prezintă un risc major de întrerupere a alimentării cu energie termică a locuitorilor din blocurile arondate la magistrală.

Până la intrarea în punctul termic întreaga rețea primară de alimentare cu energie termică prezintă același stadiu de uzură tehnică determinat atât de trecerea timpului cât și datorită uzurii care apare în procesul de exploatare. Actuala stare tehnică a rețelei determină o pierdere cumulată de agent termic de aproximativ 30-40% pe rețeaua secundară și primară

Modernizarea magistralei de termoficare până la intrarea în punctul termic presupune înlocuirea actualei conducte din țeavă de oțel pozată în cămin de beton având un diametru de 700 mm. cu conductă din țeavă preizolată adaptată la cerințele impuse de normele tehnice în vigoare și conforme cu viziunea europeană de protecție a mediului ți conservare energetică. Magistrala M1 deservește următoarele puncte termice (conform tabelului de mai jos):

Nr.

Crt.

Denumirea Punctului Termic

Adresa Punctelor

Termice

Blocurile de locatari pe care le deservește/strada

1.

PT 130

Str. Podului

| BL.B 10, SC. B

| PODULUI 5                         |

2.


PT 103


Str. Șelimbărului


BL.B11

PODULUI 3

BL.B9

PODULUI 7

BL.B12,BL.B10

PODULUI 1-5

BL.TCI-SC.A

PODULUI 9

BL.S14/A

AL.POSADA 11

BL.S14/B

AL.POSADA 9

BL.17

PODULUI 17

BL.21

PODULUI

BL.19

PODULUI NR 19

BL.GARSONIERE

PODULUI 27A

BL.POD.23

PODULUI 23

BL.IFOR

PODULUI 25

TCI SC.C

PODULUI 13

TCI SC.B

PODULUI 11

BL.B1

BULEVARD DACIA 121

BL.F1 SC.CDEF

SELIMBARULUI 15

BL.F2 SC.ABCD

SELIMBARULUI 13

BL.N1

ALEEA ROGERIUS

BL.N2

ALEEA ROGERIUS

BL.N3

ALEEA ROGERIUS

BL.N7

ALEEA ROGERIUS

BL.L1

ALEEA ROGERIUS

BL.F5

SELIMBARULUI NR.7

BL.F6

SELIMBARULUI NR.5

BL.B2

B-DUL DACIA 113

BL.RC

AL.POSADA 6

BL.F1 SC.A-B

SELIMBARULUI 15

BL.F3 SC.A

SELIMBARULUI 9

BL.F3 SC.B

SELIMBARULUI 9

BL.F3 SC.C

SELIMBARULUI 9

BL.F3 SC.D

SELIMBARULUI 9

BL.F4 SC.A

SELIMBARULUI 9

BL.F4 SC.B

SELIMBARULUI 9

BL.F4 SC.C

SELIMBARULUI 9

BL.F4 SC.D

SELIMBARULUI 9


3.


4.


5.


6.


PT 108


PT 107


PT 100


PT 126


Bd. Dacia


Str. Corneliu Coposu

12___________

Str. Aluminei


Str. Progresului -

Esperanța


BL.AM4

B-DUL DACIA 104

BL.AM5

B-DUL DACIA 106

BL.AM6

B-DUL DACIA 108

BL.A6 SC.A

ALUMINEI 51

BL.A6 SC.B             ALUMINEI 51


Spitalul Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea


BL.A2

B-DUL DACIA 104

BL.A3

ALUMINEI 43

BL.B45

ALUMINEI 45

BL.B2

B-DUL DACIA 100

BL.A1

B-DUL DACIA 104

BL.37D

ALUMINEI 37D

BL.AN47

G.CALINESCU 1

BL.AN51

B-DUL DACIA 76

BL.AN53

B-DUL DACIA 78

BL.37C GARSONIERE

ALUMINEI 37/C

BL.PB4/1

ALUMINEI 33

BL.R2

TARNAVELOR2

BL.PB2/3

TARNAVELOR4

BL.PB2/4

TARNAVELOR6

BL.PB4/5

TARNAVELOR8

BL.AN46

CALINESCU 3

BL.AN45

CALINESCU 5

BL.AN44

CALINESCU 7

BL.AN43

CALINESCU 9


7. PT 136


Str. Slatinei


BL.AN42

CALINESCU 11

BL.AN6

TARNAVELOR12

BL.U6

B-DUL DACIA 74

BL.AN41

B-DUL DACIA 72

BL.AN40

B-DUL DACIA 70

BL.AN39

B-DUL DACIA 68

BL.AN38

B-DUL DACIA 66

BL.AN37

B-DUL DACIA 64

BL.AN36

B-DUL DACIA 62

BL.AN35

B-DUL DACIA 39

PB4/8

PROGRESULUI 123

BL.PB22

PROGRESULUI 121

BL.PB23

PROGRESULUI 119

BL.PB10

PROGRESULUI 117

BL.PC11

PROGRESULUI 115

BL.PB12

CARPATI 2

BL.PC77

T.GROZAVESCU 6

BL.PB78

T.GROZAVESCU 8

BL.PC79

ALUMINEI 18

BL.PB80

ALUMINEI 20

BL.PB81

ALUMINEI 22

BL.PC82

ALUMINEI 24

BL.PB83

T.GROZAVESCU 2

BL.PC84

T.GROZAVESCU 4

BL.PB10

SOVATA 31

BL.PB11

SOVATA 31

BL.PC14

SOVATA 37/A

BL.PB15

SOVATA 35

BL.PC16

SLATINEI 19/A

BL.PC17

SLATINEI 19

BL.D45-46

SLATINEI 23

BL.PB12

SOVATA 35

BL.PB13

SOVATA 35

BL.PB2

SOVATA 17A

BL.PC3

SOVATA 17

BL.PB4

SOVATA 19

BL.PB5

SOVATA 21

BL.PB6

SOVATA 25

BL.PB7

SOVATA 27

BL.PC8

SOVATA 29

BL.PB9

SOVATA 29

BL.PB1

SLATINEI 1

BL.PB22

SLATINEI 9

BL.PB23

SLATINEI 7

BL.PB24

SLATINEI 5

BL.PB25

SLATINEI 3

BL.PB21

SLATINEI 11

BL.PC52

LISABONEI 3

BL.PB53

LISABONEI 5

BL.PC54

LISABONEI 11

BL.PB55

LISABONEI 9

BL.D26-27-90/91 INC

SOVATA 41

BL.PB28

SOVATA 43

BL.PB29

SOVATA 45

BL.D29/A

SOVATA 45/A

BL.PB30

SOVATA 47

BL.PB31

SOVATA 49

BL.PB47

SLATINEI 21

BL.PC48

SLATINEI 21/A

BL.PC49

SLATINEI 21/B

BL.D43-44

SLATINEI 25


8. PT 127


Str. Progresului

Demostene


BL.D41 136/77 ACM

SLATINEI 27

BL.PB61

ALUMINEI 16

BL.PB62

ALUMINEI 8

BL.PB63

ALUMINEI 10

BL.D32-33-ACM 88/89I

SOVATA 51

BL.PB34

SOVATA 53

BL.PB35

SOVATA 55

BL.PB36

SOVATA 57

BL.PB37

SLATINEI 37

BL.PB38

SLATINEI 35

BL.PB39

SLATINEI 33

BL.PC57

DOBRESTILOR 7

BL.PB56A

DOBRESTILOR 9

BL.PC56

DOBRESTILOR 11

BL.1 136/92

SOVATA 23

BL.PB88

MINERILOR 3

BL.PB89

MINERILOR 5

BL.PB90

T.GROZAVESCU 1

BL.PB91

T.GROZAVESCU 3

BL.PB92

T.GROZAVESCU 5

BL.PB93

T.GROZAVESCU 7

BL.PB71

T.GROZAVESCU 9

BL.PC72

T.GROZAVESCU 11

BL.PC72/A

FAGULUI 5

BL.PB73

FAGULUI 3

BL.PC74

FAGULUI 1

BL.PC75

ALUMINEI 14

BL.PC76

ALUMINEI 16

BL.PC50

LISABONEI 3

BL.PB51

LISABONEI 1

BL.PC57/A

DOBRESTILOR 5

BL.PB58

DOBRESTILOR 3

BL.PC59

DOBRESTILOR 1

BL.PC59/A

ALUMINEI 2

BL.PC60

ALUMINEI 4

BL.D64

ALUMINEI 12

BL.D65

FAGULUI 2

BL.D66

FAGULUI 4

BL.D67

FAGULUI 6

BL.D68

FAGULUI 8

BL.D69/70

FAGULUI 10

BL.2

SOVATA 23

BL.D42 136/77 ACM

SLATINEI 27

BL.PB9

PROGRESULUI 105

BL.PB13

PROGRESULUI 109

BL.PB14

PROGRESULUI 111

BL.PC15

PROGRESULUI 113

BL.PB16

CARPATI 1

BL.PB17

CARPATI 3

BL.R18

CARPATI 5

BL.PB19

CARPATI 7

BL.PB20

CARPATI 9

BL.PB21

CARPATI 11

BL.PC24

PROGRESULUI 103

BL.PB25

PROGRESULUI 101

BL.PC26

C-TIN BRINCUSI 2

BL.PB27

C-TIN BRINCUSI 4

BL.B28

C-TIN BRINCUSI

BL.B29

N.BALCESCU 1/A

BL.PB30

DEMOSTENE 2/A

BL.PC31

C-TIN BRINCUSI 8


9.


PT 119


Str. Liniștii


10. PT 612


Str. Odobescu


BL.PB32

C-TIN BRINCUSI 10

BL.U1

B-DUL DACIA 60

BL.U2

B-DUL DACIA 58

BL.U3

B-DUL DACIA 56

BL.U4

B-DUL DACIA 54

BL.AN34

B-DUL DACIA 52

BL.AN33

C-TIN BRINCUSI 12

BL.PB33

PROGRESULUI 60

BL.PC35

CARPATI 1A

BL.PB36

CARPATI 1B

BL.PC37

CARPATI 1C

BL.PB38

PROGRESULUI 60

BL.D34

ALUMINEI 7

BL.C31

PROGRESULUI 58

BL.C32

ALUMINEI 3

BL.C30

PROGRESULUI 58

BL.X1

SPARTACUS 40

BL.X2

SPARTACUS 38

BL.X3

SPARTACUS 36

BL.X4

SPARTACUS 34

BL.X5

SPARTACUS 33

BL.SQ4

SPARTACUS 42

BL.PB1

C.COPOSU 2

BL.PB2

C.COPOSU 4

BL.D3

C.COPOSU 6

BL.PB4

EP.IOAN SUCIU 10

BL.PB5

C.COPOSU 2/A

BL.PC6

EP.IOAN SUCIU 12

BL.PC7

EP.IOAN SUCIU 14

BL.PC8

EP.IOAN SUCIU 16

BL.PC9

EP.IOAN SUCIU 18

BL.PB10

EP.IOAN SUCIU 20

BL.PB11

EP.IOAN SUCIU 22

BL.ZP1

LINISTEI

BL.ZP2

LINISTEI

BL.ZP3

LINISTEI

BL.ZP4

LINISTEI

BL.ZP5

LINISTEI

BL.ZP6

LINISTEI

BL.ZP7

LINISTEI

BL.ZP8

LINISTEI

BL.ZP9

LINISTEI

BL.ZP10

LINISTEI

BL.ZP11

LINISTEI

BL.PB73

DOINA 28

BL.PC86

DOINA 26

BL.PB87

DOINA 24

BL.PB88

DOINA 22

BL.D103

DECEBAL18

BL.PB106

V.CONTA 1

BL.PC107

MENUMORUT8

BL.PB108

MENUMORUT 10

BL.PC109

MENUMORUT 12

BL.PB110

V.CONTA 5

BL.PB112

V.CONTA 6

BL.PC113

V.CONTA 8

BL.PB114

V.CONTA 10

BL.PC115

V.CONTA 12

BL.PB116

V.CONTA 14


BL.D57

DACIA 30

BL.D58

DACIA 28

BL.D59

DACIA 26

BL.D60

DACIA 24B

BL.D61

DACIA 24A

BL.PC64

ALEX ODOBESCU 14

BL.PB65

ALEX.ODOBESCU 16

BL.PC66

ALEX.ODOBESCU 18

BL.PB67

ALEX.ODOBESCU 8

BL.PC68

ALEX.ODOBESCU 6

BL.PB71

ALEX.ODOBESCU 12

BL.PC72

ALEX.ODOBESCU 10

BL.PB95

ALEX.ODOBESCU 3

BL.PB96

ALEX.ODOBESCU 1

BL.C53

DECEBAL 2

BL.U54

DACIA 36

BL.U55

DACIA 34

BL.C56

DACIA 32

BL.PB69

AL.ODOBESCU 4

BL.PB70

AL.ODOBESCU 2

BL.PC101/A

B-DUL DECEBAL

BL.PB101

DOINA 15

BL.D97

B-DUL DECEBAL 8

BL.PB98

B-DUL DECEBAL 10

BL.PB98/A

B-DUL DECEBAL 12

BL.PB100

B-DUL DECEBAL 14/A

BL.PC100/A

B-DUL DECEBAL 14/B

BL.D99

B-DUL DECEBAL

BL.PB89

BL.PB90

BL.PB91

BL.PB92

BL.PB93

BL.PB94

BL.B52

BL.B51

 • 11.    PT 203

 • 12.    PT 200


Bd. Dacia__Agenția de Protecție a Mediului

Bd. Dacia 25              Școala cu clasele I-VIII ”Dacia”

Tabelul nr.1-Puncte termice racordate la Magistrala M1 pentru delimitarea rețelei primare de alimentare cu energie termică

Municipalitatea dorește să fructifice posibilitățile de finanțare oferite de Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere - Domeniul major de intervenție 1.1.-Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană, in aceasta etapa intervențiile fiind necesare pentru modernizarea rețelei de alimentare cu energie termică.

Cadrul legal: Anexa D1 la Ghidul Solicitantului din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- Sprijinirea Dezvoltării Durabile a orașelor - Domeniul major de intervenție 1.1.-Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană

Atenție!!!

• HG nr. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general și a Metodologiei pentru elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de investiții este abrogata si înlocuita de HG nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții

 • •  Orice modificări ale actelor normative sau de reglementare intervenite pe parcursul desfășurării contractului privind elaborarea studiului de fezabilitate atrage după sine implementarea obligatorie a acestora de către contractant fără alte pretenții financiare.

 • •  La solicitarea de completări de către avizatori, respectiv Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor si Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, sau alte instituții competente si îndreptățite, inclusiv comisia de recepție a autorității contractante a studiului de fezabilitate, se va trece la realizarea acestora, fără alte pretenții financiare din partea elaboratorului.

 • •  PAC, PT, CS, DDE se vor întocmi numai după aprobarea finanțării investiției.

 • •  Cheltuielile eligibile finanțate in cadrul acestui program se regăsesc Hotărârea de Guvern 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, publicată în Monitorul Oficial nr. 517 din 1 august 2007

 • •  Analiza cost-beneficiu se va realiza obligatoriu (dacă nu este inclusa in SF/ documentația tehnica de avizare)

 • •  Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale:

 • -  fonduri structurale: maxim 85% din totalul costurilor eligibile ale proiectului;

 • -  fonduri de la bugetul de stat: 13% din totalul costurilor eligibile;

 • -  fonduri din bugetul local (contribuția Municipiului Oradea): 2%, din costurile eligibile la care se vor adaugă costurile neeligibile ale proiectului.

 • -  Cheltuielile neeligibile pentru obiectivul de investiție sunt: T.V.A., dobândă și alte comisioane, etc.

TEMA DE PROIECTARE

Etapele si documentatiile solicitate a fi realizate:

 • 1. documentatia pentru obtinerea avizelor si acordurilor necesare

 • 2. studiul de fezabilitate

Prin studiul de fezabilitate se va urmari in principal realizarea urmatoarelor lucrări:

 • -  trecerea de pe rețele de energie termică din țeavă de oțel izolată clasic cu vată de sticlă pozată în cămine de beton pe țeavă preizolată conformă cu normele de mediu și cele referitoare la conservarea energetică;

 • -  stabilirea dimensiunilor rețelelor de alimentare cu energie termică primare până la intrarea în punctul termic astfel încât dimensiunea acestora să corespundă cu cerințele de presiune și confort necesare locatarilor care beneficiază de serviciile magistralei;

 • -  stabilirea traseului magistralei modernizate astfel încât să urmeze, în principiu, traseul vechii magistrale de alimentare cu energie termică a blocurilor racordate la magistrală;

 • -  executarea lucrărilor de asfaltare și a lucrărilor de remediere de orice altă natură care sunt necesare ulterior modernizării magistralei și trecerii acestora pe țeavă preizolată;

Termene si conditii de elaborare si predare :

Documentatiile se vor realiza distinct dupa cum urmeaza :

 • -  documentatii pt obtinerea de avize si acorduri(conform cerintelor pentru fiecare avizator in parte-uzual 2 exemplare din fiecare documentatie)

 • -  studiul de fezabilitate : 7 exemplare

 • -  documentatia se va preda intr-un exemplar si pe suport electronic(CD sau DVD) Termene de elaborare.Grafic de esalonare.

  Nr. crt.

  Documentatii/

  Termene

  30 zile calendaris tice de la semnarea contractul ui

  Ziua 30 de la semnare a contractul ui

  30 zile calendaristi -ce de la obtinerea avizelor si acordurilor necesare

  Conf. preved erilor contract uale

  Dupa receptia documentat iilor, conform prevederilor contractual e

  1

  Documentatii pentru obtinerea de avize si acorduri

  2

  Studiul de fezabilitate

  3

  Receptia studiului de fezabilitate de catre contractant

  4

  Plata contravalorii fazelor 1,2,

Condiționări:

J

- Studiul de fezabilitate se va elabora conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta temă de proiectare;

 • - ridicarea topografică, planul de situație și schița cadastrală va fi pusă la dispoziția executantului prin grija Consiliul local al municipiului Oradea care este și proprietarul magistralei de alimentare cu energie termică;

 • - documentația pentru avize și acorduri va fi întocmită pe baza comenzii lansate de beneficiarul lucrării S.C. Electrocentrale S.A.;

 • - înocmirea studiului de fezabilitate pentru modernizarea magistralei se va face numai condiționat de realizarea studiului de fezabilitate împreună cu magistrala M3 a municipiului Oradea;

PARTEA I

Studiul de fezabilitate

(Model recomandat)

Acest model este valabil numai până la intrarea în vigoare a HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective și lucrări de intervenții.

Studiul de fezabilitate reprezintă documentația în care sunt prezentate principalele caracteristici tehnico-economice ale investiției, prin care se asigură utilizarea rațională și eficientă a capitalului și acoperirea cheltuielilor materiale într-un mod ce satisface cerințele economice și sociale.

Părțile scrise

f

Date generale

 • 1. Denumirea investiției

 • 2. Elaborator

 • 3. Ordonatorul principal de credite

 • 4. Autoritatea contractantă

 • 5. Amplasamentul (regiunea, județul, localitatea)

 • 6. Tema, cu fundamentarea necesității și oportunității avute în vedere la aprobarea studiului de prefezabilitate (tema de proiectare, fundamentare necesități și oportunități, cadrul general de dezvoltare a infrastructurii regionale)

 • 7. Descrierea investiției (descriere generală, stare actuală, preconizări)

Date tehnice ale investiției

f

 • 1. Date generale (zona și amplasamentul, statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat, caracteristicile geofizice ale terenului - studiu geotehnic, studii topografice, date climatice, date seismice)

 • 2. Situația existentă a utilităților și analiza acesteia

 • 3. Obiectivele studiului de fezabilitate/priorități (probleme și priorități care vor fi abordate, obiectivele studiului de fezabilitate)

 • 4. Analiza și selecția alternativelor optime

 • 5. Ipoteze de lucru și evaluarea alternativelor optime selectate pe baza analizei multicriteriale (aspecte relevante privind parametrii tehnici, economici, de mediu, legalitate, riscuri)

Durata de realizare și etape principale

Costul estimativ al investiției

9

Devizul general estimativ al investiției:

 • 1. deviz general întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general și a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții

 • 2. devize pe obiect

 • 3. evaluări pe baza cărora se întocmesc devizele pe obiect

 • 4. lista de prețuri unitare rezultate în urma întocmirii măsurătorilor pe baza cărora s-au întocmit evaluările categoriilor de lucrări

Analiza economico-financiară

 • 1. Investiția de capital

 • 2. Strategia de contractare

 • 3. Ipoteze în evaluarea alternativelor (scenariilor) (Ipoteze la diferite niveluri, Ipoteze privind analiza financiară și analiza economică)

 • 4. Evoluția prezumată a tarifelor (dacă este cazul)

 • 5. Evoluția prezumată a costurilor de operare (servicii existente, personal, energie, operarea noilor investiții, întreținerea de rutină și reparații)

 • 6. Evoluția prezumată a veniturilor (dacă este cazul) (vezi recomandările pentru elaborarea ACB din Anexa 6 la (modelul financiar, proiecțiile financiare, sustenabilitatea

  7. Analiza cost beneficiu

  Ghidul solicitantului) a. Analiza financiară proiectului)


 • b. Analiza economică (metodologie, corecțiile fiscale și prețurile “umbră”, costuri economice și beneficii, analiza cost beneficiu)

 • c. Corecții: externalități, fiscale, prețuri contabile

 • 8. Analiza de risc (riscuri asumate : tehnice, financiare, instituționale, legale)

 • 9. Analiza de senzitivitate

10.Indicatori calitativi (beneficii socio-economice așteptate, efectul multiplicator)

11.Indicatori cantitativi (indicatori fizici de infrastructură, indicatori economici)

Finanțarea investiției

9                                        9

Din valoarea totală a investiției:

 • 1. sume nerambursabile provenite de la Comisia Europeană și de la bugetul de stat;

 • 2. împrumuturi;

 • 3. bugetul local.

Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

Număr de locuri de muncă create în faza de execuție

Număr de locuri de muncă create în faza de operare

Avize și acorduri emise de organele în drept, potrivit legislației în vigoare, privind:

 • 1. avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea și oportunitatea realizării investiției;

 • 2. avizele privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă, canal, telecomunicații etc.);

 • 3. acordurile și avizele pentru protecția mediului și a apelor;

 • 4. alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispozițiilor legale.

Părțile desenate

9

 • 5. Plan de amplasare în zonă (1:25.000-1:5.000)

 • 6. Plan general (1:5.000-1:500)

PARTEA a II-a Studiul de fezabilitate

Acest model este obligatoriu, conform HG nr.28/09.01.2008 pentru aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective și lucrări de intervenții, publicată în MO nr. 48/22.01.2008

A. PIESE SCRISE

Date generale

 • 1. Denumirea obiectivului de investiții

 • 2. Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul)

 • 3. Titularul investiției

 • 4. Beneficiarul investiției

 • 5. Elaboratorul studiului

Informații generale privind proiectul

 • 1. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului

 • 2.  Descrierea investiției

 • d. Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiții pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării investiției, precum și scenariul tehnico-economic selectat

 • e. Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe termen lung):

  • i.

  • ii.

  • iii.

  • iv.


Scenarii propuse (minim două)

Scenariul recomandat de către elaborator

Avantajele scenariului recomandat

Descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz

 • 3. Date tehnice ale investiției

 • f.  Zona și amplasamentul

 • g. Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat

 • h. Situația ocupărilor definitive de teren: suprafață totală, reprezentând terenuri din intravilan/ extravilan;

 • i.  Studii de teren:

 • i.   studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referință național;

 • ii.   studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fișelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări;

 • iii.   alte studii de specialitate necesare, după caz.

 • j.  Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specifice domeniului de activitate și variantele constructive de realizare a investiției cu recomandarea variantei optime pentru aprobare

 • k.  Situația existentă a utilităților și analiza de consum

 • i. Necesarul de utilități pentru varianta propusă promovării

ii. Soluții tehnice de asigurare cu utilități

 • l.  Concluziile evaluării impactului asupra mediului

 • 4. Durata de realizare și etapele principale; Graficul de realizare a investiției

Costurile estimative ale investiției

J

 • 1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

 • 2. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

Analiza cost-beneficiu

 • 1. Identificarea investiției și definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință

 • 2. Analiza opțiunilor

 • 3. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu

 • 4. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu

 • 5. Analiza de senzitivitate

 • 6. Analiza de risc

Sursele de finanțare a investiției

J                                          f

Sursele de finanțare a investițiilor se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite

Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

 • 1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuție

 • 2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

 • 1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în prețuri - luna, anul, 1 Euro = .. .lei)

din care:

 • m. Construcții montaj (C+M)

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Anul I

Anul II

 • 3. Durata de realizare (luni)

 • 4. Capacități (în unități fizice și valorice)

 • 5. Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz

Avize și acorduri de principiu

 • 1. Avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției

 • 2. Certificatul de urbanism

 • 3. Avize de principiu privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicații etc.)

 • 4. Acordul de mediu

 • 5. Alte avize și acorduri de principiu specifice

B. PIESE DESENATE

 • 1. Plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000)

 • 2. Plan general (1:2000 - 1:500)

 • 3.  Planuri și secțiuni generale de arhitectură, rezistență, instalații, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităților ce concură la realizarea proiectului.

 • 4. Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz

TEMA DE PROIECTARE. CERINȚE. SPECIFICAȚII. CONDIȚIONĂRI

9                                                   9                                     9

pentru modernizarea rețelei primare de alimentare cu energie termică M1 cu traseul principal pe B-dul Dacia, municipiul Oradea

Date generale:

 • 1. Denumirea obiectivului de investiții: Modernizarea rețelei primare de alimentare cu energie termică M1 cu traseul principal pe B-dul Dacia, municipiul Oradea

 • 2.  Faza supusa contractării: documentații pentru obținerea de avize și acorduri, studiu de fezabilitate;

 • 3.  Amplasamentul: județul Bihor, localitatea Oradea, traseul principal pe b-dul Dacia;

 • 4.  Titularul investiției: Municipiul Oradea

 • 5.  Beneficiarul investiției: Consiliul Local al municipiului Oradea și administratorul S.C. Electrocentrale S.A.

Informații generale privind proiectul

Magistrala nr. 1 de alimentare cu energie termică are o lungime de aproximativ 2.440 metri liniari avand racordat un număr total de 22 puncte termice care deservesc un număr de aproximativ 30.000 de locuitori din zonele de blocuri arondate acestora. Magistrala a fost construită în anul 1966 odată cu construirea centralei de alimentare cu energie termică a orașului și nu a beneficiat de reparații capitale de la data punerii sale în folosință. Din cele 22 de puncte termice un număr de 10 puncte termice au fost reabilitate și modernizate în timp ce un număr de 12 puncte termice e necesar a fi modernizate în perioada imediat următoare.

La probele de presiune anuale premergătoare sezonului de alimentare cu energie termică dar și pe durata funcționării sale în cadrul sezonului rece a fiecărui an, magistrala a prezentat și prezintă un risc major de întrerupere a alimentării cu energie termică a locuitorilor din blocurile arondate la magistrală.

Până la intrarea în punctul termic întreaga rețea primară de alimentare cu energie termică prezintă același stadiu de uzură tehnică determinat atât de trecerea timpului cât și datorită uzurii care apare în procesul de exploatare. Actuala stare tehnică a rețelei determină o pierdere cumulată de agent termic de aproximativ 30-40% pe rețeaua secundară și primară

Modernizarea magistralei de termoficare până la intrarea în punctul termic presupune înlocuirea actualei conducte din țeavă de oțel pozată în canal de beton având un diametru nominal (Dn) de 700 -600 mm. cu conductă din țeavă preizolată adaptată la cerințele impuse de normele tehnice în vigoare și conforme cu viziunea europeană de protecție a mediului și conservare energetică.

Magistrala M1 deservește următoarele puncte termice, care trebuie modernizate (conform tabelului de mai jos):

Nr.

Crt.

Denumirea Punctului Termic

Adresa Punctelor

Termice

Blocurile de locatari pe care le deservește/strada

1.

PT 130

Str. Podului

BL.B 10, SC. B

PODULUI 5

BL.B11

PODULUI 3

BL.B9

PODULUI 7

BL.B12,BL.B10

PODULUI 1-5

BL.TCI-SC.A

PODULUI 9

BL.S14/A

AL.POSADA 11

BL.S14/B

AL.POSADA 9

BL.17

PODULUI 17

2. PT 103


3.


PT 108


Bd. Dacia


4.


PT 107


5.


PT 100


6. PT 126


Str. Șelimbărului

Str. Corneliu

Coposu 12_______

Str. Aluminei

Str. Progresului -

Esperanța

BL.21

PODULUI

BL.19

PODULUI NR 19

BL.GARSONIERE

PODULUI 27A

BL.POD.23

PODULUI 23

BL.IFOR

PODULUI 25

TCI SC.C

PODULUI 13

TCI SC.B

PODULUI 11

BL.B1

BULEVARD DACIA

121

BL.F1 SC.CDEF

SELIMBARULUI 15

BL.F2 SC.ABCD

SELIMBARULUI 13

BL.N1

ALEEA ROGERIUS

BL.N2

ALEEA ROGERIUS

BL.N3

ALEEA ROGERIUS

BL.N7

ALEEA ROGERIUS

BL.L1

ALEEA ROGERIUS

BL.F5

SELIMBARULUI NR.7

BL.F6

SELIMBARULUI NR.5

BL.B2

B-DUL DACIA 113

BL.RC

AL.POSADA 6

BL.F1 SC.A-B

SELIMBARULUI 15

BL.F3 SC.A

SELIMBARULUI 9

BL.F3 SC.B

SELIMBARULUI 9

BL.F3 SC.C

SELIMBARULUI 9

BL.F3 SC.D

SELIMBARULUI 9

BL.F4 SC.A

SELIMBARULUI 9

BL.F4 SC.B

SELIMBARULUI 9

BL.F4 SC.C

SELIMBARULUI 9

BL.F4 SC.D

SELIMBARULUI 9

BL.AM4

B-DUL DACIA 104

BL.AM5

B-DUL DACIA 106

BL.AM6

B-DUL DACIA 108

BL.A6 SC.A

ALUMINEI 51

BL.A6 SC.B

ALUMINEI 51

Spitalul Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea

BL.A2

B-DUL DACIA 104

BL.A3

ALUMINEI 43

BL.B45

ALUMINEI 45

BL.B2

B-DUL DACIA 100

BL.A1

B-DUL DACIA 104

BL.37D

ALUMINEI 37D

BL.AN47

G.CALINESCU 1

BL.AN51

B-DUL DACIA 76

BL.AN53

B-DUL DACIA 78

BL.37C

GARSONIERE

ALUMINEI 37/C

BL.PB4/1

ALUMINEI 33

BL.R2

TARNAVELOR 2

BL.PB2/3

TARNAVELOR 4

BL.PB2/4

TARNAVELOR 6

BL.PB4/5

TARNAVELOR 8

BL.AN46

CALINESCU 3

BL.AN45

CALINESCU 5

BL.AN44

CALINESCU 7

BL.AN43

CALINESCU 9

BL.AN42

CALINESCU 11


7.

PT 136

Str. Slatinei

BL.AN6

TARNAVELOR12

BL.U6

B-DUL DACIA 74

BL.AN41

B-DUL DACIA 72

BL.AN40

B-DUL DACIA 70

BL.AN39

B-DUL DACIA 68

BL.AN38

B-DUL DACIA 66

BL.AN37

B-DUL DACIA 64

BL.AN36

B-DUL DACIA 62

BL.AN35

B-DUL DACIA 39

PB4/8

PROGRESULUI 123

BL.PB22

PROGRESULUI 121

BL.PB23

PROGRESULUI 119

BL.PB10

PROGRESULUI 117

BL.PC11

PROGRESULUI 115

BL.PB12

CARPATI 2

BL.PC77

T.GROZAVESCU 6

BL.PB78

T.GROZAVESCU 8

BL.PC79

ALUMINEI 18

BL.PB80

ALUMINEI 20

BL.PB81

ALUMINEI 22

BL.PC82

ALUMINEI 24

BL.PB83

T.GROZAVESCU 2

BL.PC84

T.GROZAVESCU 4

BL.PB10

SOVATA 31

BL.PB11

SOVATA 31

BL.PC14

SOVATA 37/A

BL.PB15

SOVATA 35

BL.PC16

SLATINEI 19/A

BL.PC17

SLATINEI 19

BL.D45-46

SLATINEI 23

BL.PB12

SOVATA 35

BL.PB13

SOVATA 35

BL.PB2

SOVATA 17A

BL.PC3

SOVATA 17

BL.PB4

SOVATA 19

BL.PB5

SOVATA 21

BL.PB6

SOVATA 25

BL.PB7

SOVATA 27

BL.PC8

SOVATA 29

BL.PB9

SOVATA 29

BL.PB1

SLATINEI 1

BL.PB22

SLATINEI 9

BL.PB23

SLATINEI 7

BL.PB24

SLATINEI 5

BL.PB25

SLATINEI 3

BL.PB21

SLATINEI 11

BL.PC52

LISABONEI 3

BL.PB53

LISABONEI 5

BL.PC54

LISABONEI 11

BL.PB55

LISABONEI 9

BL.D26-27-90/91 INC

SOVATA 41

BL.PB28

SOVATA 43

BL.PB29

SOVATA 45

BL.D29/A

SOVATA 45/A

BL.PB30

SOVATA 47

BL.PB31

SOVATA 49

BL.PB47

SLATINEI 21

8. PT 127


Str. Progresului

Demostene


BL.PC48

SLATINEI 21/A

BL.PC49

SLATINEI 21/B

BL.D43-44

SLATINEI 25

BL.D41 136/77 ACM

SLATINEI 27

BL.PB61

ALUMINEI 16

BL.PB62

ALUMINEI 8

BL.PB63

ALUMINEI 10

BL.D32-33-ACM

88/89I

SOVATA 51

BL.PB34

SOVATA 53

BL.PB35

SOVATA 55

BL.PB36

SOVATA 57

BL.PB37

SLATINEI 37

BL.PB38

SLATINEI 35

BL.PB39

SLATINEI 33

BL.PC57

DOBRESTILOR 7

BL.PB56A

DOBRESTILOR 9

BL.PC56

DOBRESTILOR 11

BL.1 136/92

SOVATA 23

BL.PB88

MINERILOR 3

BL.PB89

MINERILOR 5

BL.PB90

T.GROZAVESCU 1

BL.PB91

T.GROZAVESCU 3

BL.PB92

T.GROZAVESCU 5

BL.PB93

T.GROZAVESCU 7

BL.PB71

T.GROZAVESCU 9

BL.PC72

T.GROZAVESCU 11

BL.PC72/A

FAGULUI 5

BL.PB73

FAGULUI 3

BL.PC74

FAGULUI 1

BL.PC75

ALUMINEI 14

BL.PC76

ALUMINEI 16

BL.PC50

LISABONEI 3

BL.PB51

LISABONEI 1

BL.PC57/A

DOBRESTILOR 5

BL.PB58

DOBRESTILOR 3

BL.PC59

DOBRESTILOR 1

BL.PC59/A

ALUMINEI 2

BL.PC60

ALUMINEI 4

BL.D64

ALUMINEI 12

BL.D65

FAGULUI 2

BL.D66

FAGULUI 4

BL.D67

FAGULUI 6

BL.D68

FAGULUI 8

BL.D69/70

FAGULUI 10

BL.2

SOVATA 23

BL.D42 136/77 ACM

SLATINEI 27

BL.PB9

PROGRESULUI 105

BL.PB13

PROGRESULUI 109

BL.PB14

PROGRESULUI 111

BL.PC15

PROGRESULUI 113

BL.PB16

CARPATI 1

BL.PB17

CARPATI 3

BL.R18

CARPATI 5

BL.PB19

CARPATI 7

BL.PB20

CARPATI 9

BL.PB21

CARPATI 11


9. PT 119


10.


PT 612


Str. Liniștii


Str. Odobescu


BL.PC24

PROGRESULUI 103

BL.PB25

PROGRESULUI 101

BL.PC26

C-TIN BRINCUSI 2

BL.PB27

C-TIN BRINCUSI 4

BL.B28

C-TIN BRINCUSI

BL.B29

N.BALCESCU 1/A

BL.PB30

DEMOSTENE 2/A

BL.PC31

C-TIN BRINCUSI 8

BL.PB32

C-TIN BRINCUSI 10

BL.U1

B-DUL DACIA 60

BL.U2

B-DUL DACIA 58

BL.U3

B-DUL DACIA 56

BL.U4

B-DUL DACIA 54

BL.AN34

B-DUL DACIA 52

BL.AN33

C-TIN BRINCUSI 12

BL.PB33

PROGRESULUI 60

BL.PC35

CARPATI 1A

BL.PB36

CARPATI 1B

BL.PC37

CARPATI 1C

BL.PB38

PROGRESULUI 60

BL.D34

ALUMINEI 7

BL.C31

PROGRESULUI 58

BL.C32

ALUMINEI 3

BL.C30

PROGRESULUI 58

BL.X1

SPARTACUS 40

BL.X2

SPARTACUS 38

BL.X3

SPARTACUS 36

BL.X4

SPARTACUS 34

BL.X5

SPARTACUS 33

BL.SQ4

SPARTACUS 42

BL.PB1

C.COPOSU 2

BL.PB2

C.COPOSU 4

BL.D3

C.COPOSU 6

BL.PB4

EP.IOAN SUCIU 10

BL.PB5

C.COPOSU 2/A

BL.PC6

EP.IOAN SUCIU 12

BL.PC7

EP.IOAN SUCIU 14

BL.PC8

EP.IOAN SUCIU 16

BL.PC9

EP.IOAN SUCIU 18

BL.PB10

EP.IOAN SUCIU 20

BL.PB11

EP.IOAN SUCIU 22

BL.ZP1

LINISTEI

BL.ZP2

LINISTEI

BL.ZP3

LINISTEI

BL.ZP4

LINISTEI

BL.ZP5

LINISTEI

BL.ZP6

LINISTEI

BL.ZP7

LINISTEI

BL.ZP8

LINISTEI

BL.ZP9

LINISTEI

BL.ZP10

LINISTEI

BL.ZP11

LINISTEI

BL.PB73

DOINA 28

BL.PC86

DOINA 26

BL.PB87

DOINA 24


BL.PB88

DOINA 22

BL.D103

DECEBAL18

BL.PB106

V.CONTA 1

BL.PC107

MENUMORUT 8

BL.PB108

MENUMORUT10

BL.PC109

MENUMORUT 12

BL.PB110

V.CONTA 5

BL.PB112

V.CONTA 6

BL.PC113

V.CONTA 8

BL.PB114

V.CONTA 10

BL.PC115

V.CONTA 12

BL.PB116

V.CONTA 14

BL.D57

DACIA 30

BL.D58

DACIA 28

BL.D59

DACIA 26

BL.D60

DACIA 24B

BL.D61

DACIA 24A

BL.PC64

ALEX ODOBESCU

14

BL.PB65

ALEX.ODOBESCU

16

BL.PC66

ALEX.ODOBESCU

18

BL.PB67

ALEX.ODOBESCU 8

BL.PC68

ALEX.ODOBESCU 6

BL.PB71

ALEX.ODOBESCU

12

BL.PC72

ALEX.ODOBESCU

10

BL.PB95

ALEX.ODOBESCU 3

BL.PB96

ALEX.ODOBESCU 1

BL.C53

DECEBAL 2

BL.U54

DACIA 36

BL.U55

DACIA 34

BL.C56

DACIA 32

BL.PB69

AL.ODOBESCU 4

BL.PB70

AL.ODOBESCU 2

BL.PC101/A

B-DUL DECEBAL

BL.PB101

DOINA 15

BL.D97

B-DUL DECEBAL 8

BL.PB98

B-DUL DECEBAL 10

BL.PB98/A

B-DUL DECEBAL 12

BL.PB100

B-DUL DECEBAL

14/A

BL.PC100/A

B-DUL DECEBAL

14/B

BL.D99

B-DUL DECEBAL

BL.PB89

BL.PB90

BL.PB91

BL.PB92

BL.PB93

BL.PB94

BL.B52

BL.B51

11. PT 203


12.


PT 200


Bd. Dacia

Bd. Dacia 25


Agenția de Protecție a Mediului


Școala cu clasele I-VIII ”Dacia”


Tabelul nr.l-Puncte termice racordate la Magistrala M1 pentru delimitarea rețelei primare de alimentare cu energie termică

Municipalitatea doreste sa fructifice posibilitatile de finanțare oferite de Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere- Domeniul major de intervenție 1.1.-Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană, in aceasta etapa interventiile fiind necesare pentru modernizarea rețelei de alimentare cu energie termică.

Cadrul legal: Anexa D1 la Ghidul Solicitantului din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- Sprijinirea Dezvoltării Durabile a orașelor- Domeniul major de intervenție 1.1.-Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană

Atentie!!!

 • •  HG nr. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general și a Metodologiei pentru elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de investiții este abrogata si înlocuita de HG nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții

 • •  Orice modificari ale actelor normative sau de reglementare intervenite pe parcursul desfasurarii contractului privind elaborarea studiului de fezabilitate atrage dupa sine implementarea obligatorie a acestora de catre contractant fara alte pretentii financiare.

 • •  La solicitarea de completari de catre avizatori, respectiv Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor si Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, sau alte institutii competente si indreptatite, inclusiv comisia de receptie a autoritatii contractante a studiului de fezabilitate, se va trece la realizarea acestora, fara alte pretentii financiare din partea elaboratorului.

 • •  PAC, PT, CS, DDE se vor intocmi numai dupa aprobarea finantarii investitiei.

 • •  Cheltuielile eligibile finantate in cadrul acestui program se regasesc Hotărârea de Guvern 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, publicată în Monitorul Oficial nr. 517 din 1 august 2007

 • •  Analiza cost-beneficiu se va realiza obligatoriu (daca nu este inclusa in SF/ documentația tehnica de avizare)

 • •  Finanțarea investitiei se va face prin accesarea fondurilor structurale:

 • -  fonduri structurale: maxim 85% din totalul costurilor eligibile ale proiectului;

 • -  fonduri de la bugetul de stat: 13% din totalul costurilor eligibile;

 • -  fonduri din bugetul local (contributia Municipiului Oradea): 2%, din costurile eligibile la care se vor adauga costurile neeligibile ale proiectului.

 • -  Cheltuielile neeligibile pentru obiectivul de investitie sunt: T.V.A., dobanda și alte comisioane, etc.

TEMA DE PROIECTARE

Etapele si documentatiile solicitate a fi realizate:

 • 1. documentatia pentru obtinerea avizelor si acordurilor necesare

 • 2. studiul de fezabilitate

Prin studiul de fezabilitate se va urmari in principal realizarea urmatoarelor lucrări:

 • -  trecerea de pe rețele de energie termică din țeavă de oțel izolată clasic cu vată de sticlă pozată în canale de beton pe țeavă preizolată conformă cu normele de mediu și cele referitoare la conservarea energetică, pentru toate punctele termice racordate la magistrala de energie termică M1;

 • -  stabilirea dimensiunilor rețelelor de alimentare cu energie termică primare până la intrarea în punctul termic astfel încât dimensiunea acestora să corespundă cu cerințele de presiune și confort necesare locatarilor care beneficiază de serviciile magistralei;

 • -  stabilirea traseului magistralei modernizate astfel încât să urmeze, în principiu, traseul vechii magistrale de alimentare cu energie termică a blocurilor racordate la magistrală;

 • -  executarea lucrărilor de asfaltare și a lucrărilor de remediere de orice altă natură care sunt necesare ulterior modernizării magistralei și trecerii acestora pe țeavă preizolată;

Termene si conditii de elaborare si predare :

Documentatiile se vor realiza distinct dupa cum urmeaza :

 • -  documentatii pt obtinerea de avize si acorduri(conform cerintelor pentru fiecare avizator in parte-uzual 2 exemplare din fiecare documentatie)

 • -  studiul de fezabilitate : 7 exemplare

 • -  documentatia se va preda intr-un exemplar si pe suport electronic(CD sau DVD)

Termene de elaborare.Grafic de esalonare.

Nr. crt.

Documentații/

Termene

30 zile calendaristice de la semnarea contractului și primirea planurilor topo și certificatului de urbanism

Ziua 30 calendaris-ti că de la semnarea contractului

Conf.

Prevederilor contrac-t uale

După recepția documenta-ții lor, conform prevederilor contractuale

1

Documentații pentru obținerea de avize și acorduri

2

Studiul de fezabilitate

3

Recepția studiului de fezabilitate de către contractant

4

Plata contravalorii fazelor 1,2,

Condiționări:

9

- Studiul de fezabilitate se va elabora conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta temă de proiectare;

 • - ridicarea topografică, planul de situație și schița cadastrală va fi pusă la dispoziția executantului prin grija Consiliul local al municipiului Oradea care este și proprietarul magistralei de alimentare cu energie termică;

 • - documentația pentru avize și acorduri va fi întocmită pe baza comenzii lansate de beneficiarul lucrării S.C. Electrocentrale S.A..

Condiții de eligibilitate a participanților:

Situația economico-financiară:

 • •  Certificate fiscale privind datoriile pentru impozite și taxe locale;

 • •  Bilanț contabil la 31.12.2007, vizat de organele competente

Capacitate tehnico-profesională:

 • •  Documente privind certificarea cf. SR EN ISO 9001 (calitate) și SR EN 14001 (Mediu)

 • •  Experiență similară - cerință minimă - îndeplinirea și finalizarea în ultimii 3 ani a cel puțin două contracte privind servicii de proiectare la nivel de SF sau PT având ca obiect construcția, modernizarea instalațiilor de producere și distribuție a energiei termice la orașe cu minim 100.000 de locuitori în valoare de cel puțin 250.000 . Dovada experienței similare se va face pe baza contractelor prezentate în copie xerox sau a altor documente doveditoare și a recomandărilor primite de la beneficiari.

 • •  Declarație - informații privind asigurarea cu personal de specialitate, numărul și pregătirea cadrelor de conducere, precum și a persoanelor responsabile direct de îndeplinirea contractului: cerință minimă - cel puțin 5 specialiști în sisteme de producere și distribuție a energiei termice, care să dețină diplomă universitară cu specializare în domeniul termoenergetic și energetic, din care cel puțin 3 să aibă peste 5 ani de experiență în domeniu. Dovada deținerii de personal specializat se va face numai pe bază de contract individual de muncă sau alte documente încheiate în acest sens și copie xerox după diploma de studii superioare cu specializarea menționată.

 • •  Declarație privind utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispune ofertantul pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului: cerință obligatorie -programe editare electronică piese scrise și desenate, programe de calcul specifice rețelelor de termoficare (cu licență). Dovada deținerii se va face prin prezentarea de copii după licența de utilizare.

ANEXA I pentru elaborare - Studiu de fezabilitate

PARTEA I

Studiul de fezabilitate

(Model recomandat)

Acest model este valabil numai până la intrarea în vigoare a HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective și lucrări de intervenții.

Studiul de fezabilitate reprezintă documentația în care sunt prezentate principalele caracteristici tehnico-economice ale investiției, prin care se asigură utilizarea rațională și eficientă a capitalului și acoperirea cheltuielilor materiale într-un mod ce satisface cerințele economice și sociale.

Părțile scrise

Date generale

 • 1. Denumirea investiției

 • 2. Elaborator

 • 3. Ordonatorul principal de credite

 • 4. Autoritatea contractantă

 • 5. Amplasamentul (regiunea, județul, localitatea)

 • 6. Tema, cu fundamentarea necesității și oportunității avute în vedere la aprobarea studiului de prefezabilitate (tema de proiectare, fundamentare necesități și oportunități, cadrul general de dezvoltare a infrastructurii regionale)

 • 7. Descrierea investiției (descriere generală, stare actuală, preconizări)

Date tehnice ale investiției

9

 • 1. Date generale (zona și amplasamentul, statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat, caracteristicile geofizice ale terenului - studiu geotehnic, studii topografice, date climatice, date seismice)

 • 2.  Situația existentă a utilităților și analiza acesteia

 • 3. Obiectivele studiului de fezabilitate/priorități (probleme și priorități care vor fi abordate, obiectivele studiului de fezabilitate)

 • 4. Analiza și selecția alternativelor optime

 • 5. Ipoteze de lucru și evaluarea alternativelor optime selectate pe baza analizei multicriteriale (aspecte relevante privind parametrii tehnici, economici, de mediu, legalitate, riscuri)

Durata de realizare și etape principale

Costul estimativ al investiției

9

Devizul general estimativ al investiției:

 • 1. deviz general întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 1179/2002 privind aprobarea

Structurii devizului general și a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții

 • 2. devize pe obiect

 • 3. evaluări pe baza cărora se întocmesc devizele pe obiect

 • 4. lista de prețuri unitare rezultate în urma întocmirii măsurătorilor pe baza cărora s-au întocmit evaluările categoriilor de lucrări

Analiza economico-financiară

 • 1. Investiția de capital

 • 2. Strategia de contractare

 • 3. Ipoteze în evaluarea alternativelor (scenariilor) (Ipoteze la diferite niveluri, Ipoteze privind analiza financiară și analiza economică)

 • 4. Evoluția prezumată a tarifelor (dacă este cazul)

 • 5. Evoluția prezumată a costurilor de operare (servicii existente, personal, energie, operarea noilor investiții, întreținerea de rutină și reparații)

 • 6. Evoluția prezumată a veniturilor (dacă este cazul)

 • 7. Analiza cost beneficiu (vezi recomandările pentru elaborarea ACB din Anexa 6 la Ghidul solicitantului)

 • a. Analiza financiară (modelul financiar, proiecțiile financiare, sustenabilitatea proiectului)

 • b. Analiza economică (metodologie, corecțiile fiscale și prețurile “umbră”, costuri economice și beneficii, analiza cost beneficiu)

 • c.  Corecții: externalități, fiscale, prețuri contabile

 • 8. Analiza de risc (riscuri asumate : tehnice, financiare, instituționale, legale)

 • 9. Analiza de senzitivitate

 • 10. Indicatori calitativi (beneficii socio-economice așteptate, efectul multiplicator)

 • 11. Indicatori cantitativi (indicatori fizici de infrastructură, indicatori economici)

Finanțarea investiției

9                                    9

Din valoarea totală a investiției:

 • 1. sume nerambursabile provenite de la Comisia Europeană și de la bugetul de stat;

 • 2. împrumuturi;

 • 3. bugetul local.

Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

Număr de locuri de muncă create în faza de execuție

Număr de locuri de muncă create în faza de operare

Avize și acorduri emise de organele în drept, potrivit legislației în vigoare, privind:

 • 1. avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea și oportunitatea realizării investiției;

 • 2. avizele privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă, canal, telecomunicații etc.);

 • 3. acordurile și avizele pentru protecția mediului și a apelor;

 • 4.  alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispozițiilor legale. Părțile desenate

9

 • 5. Plan de amplasare în zonă (1:25.000-1:5.000)

 • 6. Plan general (1:5.000-1:500)

PARTEA a II-a

Studiul de fezabilitate

Acest model este obligatoriu, conform HG nr.28/09.01.2008 pentru aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective și lucrări de intervenții, publicată în MO nr. 48/22.01.2008

A. PIESE SCRISE

Date generale

 • 1. Denumirea obiectivului de investiții

 • 2.  Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul)

 • 3.  Titularul investiției

 • 4.  Beneficiarul investiției

 • 5.  Elaboratorul studiului

Informații generale privind proiectul

 • 1.  Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului

 • 2.  Descrierea investiției

 • d.  Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiții pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării investiției, precum și scenariul tehnico-economic selectat

 • e.  Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe termen lung):

 • i.    Scenarii propuse (minim două)

 • ii.   Scenariul recomandat de către elaborator

 • iii.  Avantajele scenariului recomandat

 • iv.  Descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz

 • 3.  Date tehnice ale investiției

 • f.  Zona și amplasamentul

 • g.  Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat

 • h.  Situația ocupărilor definitive de teren: suprafață totală, reprezentând terenuri din intravilan/ extravilan;

 • i.   Studii de teren:

 • i.    studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referință național;

 • ii.   studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fișelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări;

 • iii. alte studii de specialitate necesare, după caz.

 • j.  Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specifice domeniului de activitate și variantele constructive de realizare a investiției cu recomandarea variantei optime pentru aprobare

 • k.  Situația existentă a utilităților și analiza de consum

 • i.    Necesarul de utilități pentru varianta propusă promovării

 • ii.   Soluții tehnice de asigurare cu utilități

 • l.  Concluziile evaluării impactului asupra mediului

 • 4. Durata de realizare și etapele principale; Graficul de realizare a investiției

Costurile estimative ale investiției

 • 1.  Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

 • 2.  Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

Analiza cost-beneficiu

 • 1.  Identificarea investiției și definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință

 • 2.  Analiza opțiunilor

 • 3.  Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu

 • 4. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu

 • 5.  Analiza de senzitivitate

 • 6.  Analiza de risc

Sursele de finanțare a investiției

9                                     9

Sursele de finanțare a investițiilor se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite

Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

 • 1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuție

 • 2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în prețuri - luna, anul, 1Euro = ...lei)

din care:

 • m. Construcții montaj (C+M)

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Anul I

Anul II

 • 3.  Durata de realizare (luni)

 • 4.  Capacități (în unități fizice și valorice)

 • 5.  Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz

Avize și acorduri de principiu

 • 1.  Avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției

 • 2.  Certificatul de urbanism

 • 3.  Avize de principiu privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicații etc.)

 • 4. Acordul de mediu

 • 5.  Alte avize și acorduri de principiu specifice

B. PIESE DESENATE

 • 1. Plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000)

 • 2. Plan general (1:2000 - 1:500)

 • 3.  Planuri și secțiuni generale de arhitectură, rezistență, instalații, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităților ce concură la realizarea proiectului.

 • 4.  Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz