Hotărârea nr. 683/2008

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiTii „Amenajarea si modernizarea Gradinii Zoologice Oradea” si unele masuri privind implementarea proiectului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajarea și modernizarea Grădinii Zoologice Oradea” și unele măsuri privind implementarea proiectului

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.172640/28.08.2008 prin care Direcția Tehnică propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajarea și modernizarea Grădinii Zoologice Oradea” și unele masuri privind implementarea proiectului,

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.b, d, alin.4 lit. a, d, alin.6 lit.a, pct. 19, art. 45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aproba studiul de fezabilitate întocmit de SC SANERO COMPOSITES SRL privind Amenajarea Grădinii Zoologice Oradea, cu indicatorii tehnico-economici ai investiției, prezentați în anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aproba cota de 25% reprezentând contribuția municipiului Oradea la asigurarea cofinanțării proiectului de investiție .

Art.3 Se aproba suportarea de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile, respectiv următoarele capitole din Devizul general al investiției:

 • -  3.2 Taxe pentru obținerea de avize acorduri și autorizații (3.000 lei fara TVA)

 • -  3.4 Cheltuieli cu organizarea procedurilor de achiziție(1.000 lei fara TVA)

 • -  5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului (131.636,80 fara TVA)

Art.4 Se aproba susținerea financiara a proiectului de investiție de către Consiliul Local Oradea pe toată durata implementării acestuia.

Art.5 Se aproba rectificarea bugetului local pentru anul 2008 cu sumele necesare contractării serviciilor de proiectare în faza proiect de execuție și a cheltuielilor neeligibile conexe, prin grija Direcției Economice și includerea în lista de investiții.

Art.6 Se aproba mandatarea primarului municipiului Oradea, dl. Ilie Bolojan, ca reprezentant al municipiului Oradea, în vederea semnării convenției de finanțare cu Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile.

Art.7 La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri se abroga orice alte prevederi contrare.

Art.8 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite, Directia Tehnica, Directia Economica, R.A.P.A.S. Oradea.

Art.9 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  dl. Ilie Bolojan - Primarul municipiului Oradea

 • -  Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, prin grija Direcției Tehnice

 • -  Direcția Tehnica.

 • -  Direcția Economica

 • -  R.A.P.A.S. Oradea

 • -  Administrația Imobiliară Oradea

 • -  Direcția de Dezvoltare Durabila, Finantari Externe

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 august 2008                                       CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 683                                                       SECRETAR

Ionel Vila

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 683/2008

GRĂDINA ZOOLOGICĂ ORADEA

DESCRIEREA CONSTRUCTIVĂ. AMENAJARI PROPUSE:

Principiul de organizare a circulației respectiv a expunerii in cadrul noilor cerințe legiferate impun menținerea traseului actualei alei principale si tratarea acesteia ca o axa principala. impreuna cu aleea principala sunt propuse a fi dezvoltate ca profile transversale alei secundare, mobilate cu funcții diverse pe laturi (țarcuri, locuri de odihna), agrementate cu mobilier urban (banci, corpuri de iluminat, panouri de informare,etc) Sistem constructiv:

Cladirile noi se vor realiza din zidarie de blocuri ceramice de 20 cm cu samburi din beton armat, placi de beton armat peste parter.Cladirile vor fi hidroizolate si termoizolate

Adaposturile pentru animalele carnivore se vor realiza din beton armat, invelitoarele fiind hidroizolate, cele pentru erbivore vor fi realizate lemn tratat impotriva degradarii.

Amenajarile exterioare vor cuprinde alei pietruite sau asfaltate mobilate cu mobilier urban.

Imprejmuirea pentru animalele periculoase va fi realizata din stalpi si plase metalice sudate. Terminatia gardului va fi realizata din trasee de gard electric.

AMENAJARI PENTRU ANIMALE SI PASARI

 • -  amenajare țarc si adapost leu; amenajare țarc si adapost tigru indian; amenajare țarc si adapost tigru siberian; amenajare tarc si adapost lup cenusiu; amenajare tarc si adapost leopard; amenajare tarc si adapost puma; amenajare tarc si adapost capre negre; amenajare mini zoo; amenajare tarc si adapost berbec cu coama; amenajare tarc si adapost caprior; amenajare tarc si adapost ibex; amenajare tarc si adapost zebra; amenajare tarc si adapost lama; amenajare tarc si adapost cerb carpatin; amenajare tarc si adapost cerb lopatar; amenajare tarc si adapost emu; amenajare tarc si adapost strut african; amenajare tarc si adapost nandu; amenajare tarc si adapost camila; amenajare tarc si adapost cangur; amenajare amplasament suricata; amenajare amplasament mangusta; amenajare amplasament coati; amenajare amplasament raton; amenajare amplasament porc spinos; amenajare amplasament capybara; amenajare tarc si adapost urs; amenajare tarc si adapost porc mistret; amenajare voliera comuna; amenajare voliera ras; amenajare pavilioane exotice - maimute, macaci, cercopiteci, babuini; amenajare pavilion papagali; amenajare pavilion lilieci; amenajare reptilarium si aqvarium

AMENAJARI EDUCATIONALE

 • -  in interiorul gradinii zoologice se vor amenaja 2 constructii rustice din lemn care vor fi utilate cu monitoare tip touchscreen pe care vor rula programe educationale despre speciile expuse

 • -  pe alei vor vor fi montate panouri luminoase cu informatii privind mediul natural al speciilor expuse

 • -  in fata fiecarui amplasament se vor monta panouri cu informatii despre

 • -  specia vizionata

AMENAJARE SPATIU CARANTINA ANIMALE AMENAJARE CLADIRI ADMINISTRATIVE Cabinet veterinar

Cladire administrativa: va fi compartimenta in spatii pentru director, zoolog, biolog, secretariat, etc.

Cladire punct prim ajutor

Cladire angajati: va fi prevazuta cu sala de mese, grupuri sanitare, dusuri pentru angajati.

Spatiu depozitare furaje si cereale

Spatiu bucatarie si camera frigorifica

Cladire administrativa punct intrare iesire

Se propune constructia unei cladiri cu rol de prezentare de suveniruri si brosuri. Prin aceasta cladire se va realiza accesul si iesirea din gradina zoologica a vizitatorilor. Suprafata constructiei este de 150 mp. Cladirea va fi realizata din panouri tip cortina, invelitoarea din tabla tip tigla termoizolata.

Zona relaxare

Se va amenaja o zona verde la intrarea in gradina zoologica. Pentru aceasta se va realiza o constructie prevazuta cu doua camere principale si doua secundare. Suprafata totala a constructiei va fi de 80 mp. Cladirea va fi echipata cu aparatura necesara. Se va construi in interiorul cladirii o toaleta publica.

Toaleta publica

Se va construi o toaleta noua in zona paviloanelor. Aceasta va fi prevazuta cu 7 posturi. Trei pentru barbati, trei pentru femei si una pentru oficiu.

VOR FI REABILITATE, EXTINSE ȘI MODERNIZATE URMĂTOARELE UTILITĂȚI

 • -  Retea alimentare curent electric

 • -  Retea alimentare apa

 • -  Retea canalizare si bazin predecantare

 • -  Retea incalzire

 • -  Platforma gunoi

AMENAJARE ALEI

-se vor amenaja alei de vizitare relizate din asfalt si borduri tip parc.Lucrarile la alei vor incepe dupa terminarea lucrarilor pentru utilitati. Toate aleile vor fi mobilate cu banci de agrement si cosuri de gunoi.

Se vor efectua lucrari de amenajare peisagistica prin plantare de arbusti si arbori.

Se vor amenaja limitatoare de acces pentru public.Limitatoarele de acces constau in stalpi de lemn sau metal cu o inaltime de la sol de 1 metru. Stalpi de lemn vor fi conectati cu cabluri torsadate din otel prevazute la capete cu elemente de intindere. In zonele cu tenta rustica unde gardurile sunt din lemn, stalpii vor fi conectati cu trasee din funie impletita.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI:

 • 1. VALOARE TOTALA INCLUSIV TVA = 19.445.238,08 LEI din care CONSTRUCTII-MONTAJ = 17.227.574,78 LEI

 • 2.  Esalonarea investitiei:

ANUL 1: 50%

ANUL 2: 50%

SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI

Finantarea investitiei va fi asigurata din:

 • a) . Cheltuieli neeligibile - buget local al municipiului Oradea

 • b) . 25% din valoarea cheltuielilor eligibile - buget local al municipiului Oradea

 • c) . 75% din valoarea cheltuielilor eligibile - Bugetul de Stat prin Bugetul Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile.

DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE

Durata de realizare estimata este de 24 luni calendaristice.

Etapele principale sunt:

 • -  Proiect tehnic - 2 luni

 • -  Constructii administrative - 8 luni

 • -  Constructii amplasamente animale - 12 luni

 • -  Realizare utilitati - 2 luni

Oradea, 28 august 2008