Hotărârea nr. 592/2008

privind desemnarea reprezentantilor municipiului Oradea in adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”Zona Metropolitana Oradea”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E

privind desemnarea reprezentanților municipiului Oradea în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Oradea”

Analizând Raportul de Specialitate nr. 165.969 din 28 iulie 2008, prin care Direcția Juridică a Primăriei municipiului Oradea propune desemnarea reprezentanților municipiului Oradea în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Oradea”, conform cu prevederile Statutului acesteia;

Văzând adresa nr.363 din 22 iulie 2008 a Asociației de dezvoltare intercomunitară "Zona Metropolitană Oradea" ,

In baza art.37 si a art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

Consiliul local al municipiului Oradea HOTĂREȘTE

Art. 1 Se aprobă desemnarea reprezentanților municipiului Oradea în Adunarea Generală a Asociației ”Zona Metropolitană Oradea” după cum urmează:

 • 1.     Bolojan Ilie Gavril - primarul municipiului Oradea

 • 2.     Biro Rozalia - viceprimar al municipiului Oradea

 • 3.    Carp Gheorghe - viceprimar al municipiului Oradea

 • 4.     Fleisz Ioan Tiberiu - consilier municipal

 • 5.     Sarkozi Zoltan - consilier municipal

 • 6.     Szabo Jozsef - consilier municipal

 • 7.     Pasztor Sandor - consilier municipal

 • 8.    Lipoveanu Adriana Aurora - consilier municipal

 • 9.    Cosma Romulus Pavel - consilier municipal

 • 10.   Manea Mihai - consilier municipal

 • 11.   Dan Octavian - consilier municipal

 • 12.   Hossu Bogdan - consilier municipal

 • 13.    Huszar Istvan Eric - consilier municipal

 • 14.    Cupșa loan - consilier municipal

 • 15.   Vila Ionel - secretarul municipiului Oradea

 • 16.    Boloș Marcel - Director executiv Administrația Imobiliară Oradea,

 • 17.   Trifan Valentin - Director executiv adj. Administrația Imobiliară Oradea,

 • 18.    Iacob Lucia - arhitect șef

 • 19.   Florea Eduard - Director executiv adjunct - Direcția economică,

 • 20.   Foghiș Adrian - Asociația de dezvoltare intercomunitară "Zona Metropolitană Oradea",

 • 21.    Birău Diana - Director executiv adjunct - Direcția Juridică.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Juridică. Art. 3 Prezenta se comunică cu:

 • -  Asociația ”Zona Metropolitană Oradea”,

 • -  Reprezentanții municipiului în Adunarea Generală a Asociației „Zona Metropolitană

Oradea”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Oradea, 31 iulie 2008

Nr.592.

Ionel Vila