Hotărârea nr. 345/2008

privind aprobarea tarifelor orare pentru mijloacele de transport auto si utilaje de constructii care urmeaza a fi practicate incepand cu 01.04.2008 de cãtre SC Drumuri Orãºeneºti SA conform Contractului de Asociere nr. 81046/04.08.1999 incheiat cu Municip

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea tarifelor orare pentru mijloacele de transport auto si utilaje de constructii care urmeaza a fi practicate incepand cu 01.04.2008 de către SC Drumuri Orășenești SA conform Contractului de Asociere nr. 81046/04.08.1999 incheiat cu Municipiul Oradea

Analizând Raportul de Specialitate nr.116198 din data de 17.04.2008 întocmit de către Direcția Economica, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea tarifelor orare pentru mijloacele de transport auto si utilaje de constructii care urmeaza a fi practicate incepand cu 01.04.2008 de către SC Drumuri Orășenești SA conform Contractului de Asociere nr. 81046/04.08.1999 încheiat cu Municipiul Oradea,

Având în vedere art.23 din Contractul de Asociere nr.81046/04.08.1999 incheiat intre Municipiul Oradea si SC Drumuri Orasenesti SA, care prevede ca sunt considerate cheltuieli ale asocierii toate cheltuielile pentru realizarea activitatii comune, in care se includ si tarifele orare la utilajele tehnologice si mijloacele de transport apartinand celor doi asociati.

Prin adresa nr. 1341/14.02.2008, SC Drumuri Orasenesti SA a depus propunerile tarifelor orare pentru mijloace de transport auto si pentru utilaje de constructii din dotarea proprie si din aport la asociere, calculate pe baza de costuri efective, in scopul analizarii si negocierii acestora in sedinta de Consiliu Local,

Luând în considerare normele europene pentru managementul mecanizarii constructiilor si dispozitiile legii amortizarii:

-Norma Europeana 3/1997 aprob.prin OMLPAT nr. 48/H/03.03.1997;

-Norma Europeana 4/1997 aprob. Prin OMLPAT nr.49/H/03.03.1997;

-Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale ;

-HG 2139/30.11.2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.

In baza prevederilor art. 36 alin (2) lit.b, d, e, alin. (4) lit. c, alin.(6) lit.a, pct. 19, alin.(7) lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a, c, din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă tarifele orare pentru utilaje tehnologice, care urmeaza a fi practicate incepand cu

01.04.2008 de către SC Drumuri Orășenești SA, conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta

hotărâre.

Art.2. Se aprobă tarifele orare pentru mijloace de transport, care urmeaza a fi practicate incepand cu

01.04.2008 de către SC Drumuri Orășenești SA, conform anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta

hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economica.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Direcția Economică,

  • •  SC Drumuri Orășenești SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Matei Mircea Leontin

Oradea, 24 aprilie 2008

Nr. 345


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 345/2008

Tarife orare pentru utilaje tehnologice de construcții

Nr.

Denumire mijloc de transport

Tarif valabil de la 01.03.2005

Tarif orar propus

Procent

majorare/diminuare

1

2

5

6

7

1

AUTOGREDER D 798

67,89

89.94

32.47 %

2

BULDOEXCAVATOR BOREX

57,72

51.60

-10.61 %

3

CILINDRU VIBRATOR BOMAG 12 TO

150,44

91.12

-39.43 %

4

MASINA DE MARCAJ CITADINE

26,46

25.65

-3.08 %

5

CILINDRU COMPACTOR BOMAG I BW65

26,72

33.85

26.67 %

6

CILINDRU COMPACTOR BOMAG BW 100 TANDEM

49,07

41.27

-15.90 %

7

CILINDRU COMPACTOR BOMAG BW120

42.34

0%

8

EXCAVATOR HIDRAULIC P 603 CU CIOCAN KRUPP

36,25

42.30

16.69 %

9

EXCAVATOR PE PNEURI LIEBHERR TIP A 904

181,35

150.09

-17.24 %

10

INCARCATOR FRONTAL GEHL

59,00

64.05

8.56 %

11

FREZA DE ASFALT WIRTGEN

139,76

109.91

-21.36 %

12

REPARTIZATOR FINISOR ASF.VOGEL

195,49

167.55

-14.29 %

13

INCARCATOR PE ROTI LIEBHER

108,58

111.48

2.67 %

14

FREZA DE ASFALT WIRTGEN W 1000

195,84

290.46

48.32 %

15

CILINDRU HAMM 3414

101,11

139.08

37.55 %

16

MINIEXCAVATOR - GEHL

53.21

0%

17

MOTOSTIVUITOR HEYSTER

34.74

0%

18

MOTOCOMPRESOR IRMAIR

47.00

0%

19

PLACA COMPACTOARE EY 15

19,46

26.00

33.59 %

20

INSTALATIE DE PULVERIZAT EMULSIE

29.78

0%

21

MASINA DE MARCAT

67.31

0%

22

FINISOR ASFALT 1203

162.74

0%

23

FINISOR ASFALT 1600 SENILE

212.22

0%

24

SUFLANTA PORTABILA STIHL SR 420

17,86

27.00

51.16 %

25

POMPA BETON (fara transport)

94.72

0%

26

MASINA DE RASCHETAT VOPSEA

28.05

0%

27

INST.DE PULV.EMULSIE US 1000

50.48

0%

28

GENERATOR WAGT 200

25.83

0%

29

VIBRATOR INTERN PT.COM. BETON

25.25

0%

30

INCARCATOR FADROMA TIP L2

51.80

0%

31

CILINDRU COMPACTOR R 12 (8-14 TO)

24,94

33.28

33.46 %

32

CILINDRU COMPACTOR 10,0 T BW 174 AD

153,34

94.76

-38.20 %

33

MOTOPOMPA HONDA APA

24.73

48.33 %

34

TAIETOR DE ROSTURI SM-57-2

17,86

25.95

45.32 %

35

CILINDRU COMPACTORBW 151

83.90

0%

36

MOTOCOMPRESOR IRMAIR

40.90

0%

37

TRAILER UTILAJE

70,23

86.72

23.48 %

38

INSTALATII PREP. MIXTURI ASFALTICE AMANN

805.75

0%

39

STATIE BETON LIBHER

128.13

0%

40

INSTALATIE PREPARAT EMULSIE BITUM TIP EBW

267,80

319.22

19.20 %

41

INSTALATII PREP. MIXTURI ASFALTICE WIRTGEN

889,31

709.26

-20.25 %

Anexa 2 la Hotararea Consiliului Local nr. 345/2008

Tarife orare și pe km pentru mijloacele de transport

Nr.

Denumire mijloc de transport

Tarif orar si pe km valabil de la 01.03.2005

Tarif orar si pe km propus spre aprobare

Procent de majorare/di minuare

1

2

5

6

7

1

NISSAN CABSTAR - SCARA

19,53 lei/ora

18,34 lei/ora

-6,09%

0,81 lei/km

1,02 lei/km

26,01%

2

AUTOBASCULANTA

10,14 lei/ora

18,34 lei/ora

80,87%

0,96 lei/km

1,22 lei/km

27,18%

3

MERCEDES ATEGO

43,62 lei/ora

0,00%

1,34 lei/km

0,00%

4

AUTOBASCULANTA MERCEDES ATEGO CU BRAT

54,89 lei/ora

0,00%

1,65 lei/km

0,00%

5

MICROBUS VW TRANSPORTER

22,45 lei/ora

0,00%

0,61 lei/km

0,00%

6

AUTOBASCULANTA 8 TO

22,42 lei/ora

0,00%

1,37 lei/km

0,00%

7

AUTOTURISM ARO CAROSAT

20,51lei/km

0,00%

0,40 lei/km

0,00%

8

MALAXOR DE BETON ACTROS

79,19 lei/ora

0,00%

2,26 lei/km

0,00%

9

CISTERNA

15,65 lei/ora

18,34 lei/ora

17,19%

1,66 lei/km

1,73 lei/km

3,97%

10

MASINA UNIVERSALA

10,14 lei/ora

18,34 lei/ora

80,87%

0,95 lei/km

1,19 lei/km

25,74%