Hotărârea nr. 194/2008

privind aprobarea Contractului de credit ºi a Contractului de garanþie realã mobiliarã care se vor semna între Municipiul Oradea ºi DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK AG

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.