Hotărârea nr. 1170/2008

privind aprobarea statului de functii pentru personalul contractual din Biroul Paza al Politiei Comunitare a municipiului Oradea, incepând cu data de 01.01.2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea statului de funcții pentru personalul contractual din

Biroul Pază al Poliției Comunitare a municipiului Oradea, începând cu data de 01.01.2009

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.83 din 12 decembrie 2008, prin care se propune

Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea statului de funcții pentru personalul contractual din Biroul Pază al Poliției Comunitare a municipiului Oradea, începând cu data de 01.01.2009,

Având în vedere:

  • •   prevederile art.58 și 65 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii (actualizat);

  • •   prevederile H.G. nr.775/1998, privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale și în serviciile publice din subordinea acestora, actualizată;

  • •   prevederile O.G. nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale;

În baza prevederilor art.36 alin.(2) lit.a, b, alin.(3) lit.b, alin.(4) lit.a si art.(45) alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă statul de funcții pentru personalul contractual din Biroul Pază al Poliției Comunitare a municipiului Oradea, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică cu începere de la 01.01.2009.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Pregătire Profesională, Resurse Umane și Salarizare din cadrul Poliției Comunitare a municipiului Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Pregătire Profesională, Resurse Umane și Salarizare ,

  • -  Poliția Comunitară a municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 19 decembrie 2008

Nr.1170


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Ionel Vila

ANEXA 3
Nr. crt.Numele şi prenumeleFuncţia publicăFuncţia contractuală
de conducerede execuţie/ nivel de salarizareCLASAGrad profesionalTreapta de salarizareNivelul studiilorde conducerede execuţieTreapta profesionalăNivelul studiilor
GRAD_LUNGTREAPTASTUDIICONDUCERESTUDII
11VILA IONELSECRETAR MUNICIPIUS
MANAGER PUBLIC
21VACANTMANAGER PUBLICIASISTENT2S
"COMPARTIMENT PROTECTIE CIVILA, PSI SI PROTECTIA MUNCII"
31POP IOANCONSILIERISUPERIOR1S
42DALABAN MIHAICONSILIERIPRINCIPAL2S
53UNGUR GHEORGHE ALEXANDRUCONSILIERISUPERIOR1S
64DRAGOTA FLORICAREFERENTIIISUPERIOR1M
CABINETUL PRIMARULUI
71CORCHES DORIN OCTAVIANCONSILIERIAS
82CIRMACIU NICOLAE EUGENCONSILIERIAS
93POPA DANIEL CLAUDIUCONSILIERIAS
104VACANTCONSILIERIAS
115VACANTCONSILIERIAS
BIROUL RESURSE UMANE
121KOVER LADISLAU PAULSEF BIROUCONSILIERISUPERIOR1S
132IONESCU RODICA GABRIELACONSILIERISUPERIOR1S
143CONDOROS ADRIANA GABRIELACONSILIERISUPERIOR1S
154FUNAR RODICA EMILIACONSILIERISUPERIOR1S
165PUSCAS MARIACONSILIERIPRINCIPAL1S
176BANDICI VASILICAREFERENTIIISUPERIOR1M
187VACANTCONSILIERIDEBUTANTS
BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN
191PUSCAS VASILESEF BIROUAUDITORISUPERIOR1S
202FODOR PAULA MARIANAAUDITORIASISTENT2S
213VACANTAUDITORIASISTENT3S
224DANSA CIPRIAN FLORINAUDITORIASISTENT1S
235BULC RAMONA IOANAAUDITORIASISTENT3S
246POBIRCI MIHAIELA CODRUTAAUDITORIASISTENT3S
"BIROUL CONTROL COMERCIAL, AUTORIZARI"
251BARSAN FLORINSEF BIROUCONSILIERISUPERIOR1S
262ABAGHIOAEI ISTRATE FLOARECONSILIERISUPERIOR2S
273BLAGA DELIA-RAMONAREFERENTIIISUPERIOR2M
284FITER MIRONCONSILIERISUPERIOR1S
295VANCEA DAN EUGENCONSILIERIPRINCIPAL1S
306SCHEIANU CORINA FLORICA MARIACONSILIERIPRINCIPAL1S
317VACANTCONSILIERISUPERIOR3S
BIROUL CONSILIERI PRIMAR
321GIURCA AUREL AUGUSTINSEF BIROUCONSILIERISUPERIOR1S
333VACANTCONSILIERISUPERIOR1S
344CRICAN RADUCONSILIERISUPERIOR2S
355DEM MARIA ALINACONSILIERIASISTENT3S
366VACANTCONSILIERISUPERIOR1S
377VACANTCONSILIERISUPERIOR1S
388ALEXANDRESCU IOANINSPECTORIASSD
BIROUL DE RELATII EXTERNE SI COOPERARE INTERNATIONALA
391BARBICI LAURA EVASEF BIROUCONSILIERISUPERIOR1S
402MARTIN ANCA IOANACONSILIERIASISTENT3S
413ARDELEAN CLAUDIA ADRIANACONSILIERISUPERIOR2S
424VACANTCONSILIERIDEBUTANTS
435VACANTCONSILIERIDEBUTANTS
446VACANTCONSILIERIDEBUTANTS
SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL (GHISEU UNIC)
451CRACIUN MARIANA ELEONORASEF SERVICIUCONSILIERISUPERIOR1S
462STOICA VIORELA LAVINIACONSILIERISUPERIOR2S
473DAN ANDREA ELEONORACONSILIERIASISTENT3S
484DEMIAN MARIOARACONSILIERISUPERIOR1S
495POPESCU FLORINA FELICIAREFERENTIIISUPERIOR1M
506VACANTCONSILIERISUPERIOR1S
517PASCU DANA MONICACONSILIERIPRINCIPAL3S
528HERPUT DANIELAREFERENTIIISUPERIOR3M
539SAVU ELENA DANAREFERENTIIIPRINCIPAL3M
5410SIMON ALINA SIMONACONSILIERIDEBUTANTS
5511VACANTCONSILIERIPRINCIPAL1S
5612BRANDUS RODICACONSILIERISUPERIOR3S
5713TIPI MARIAARHIVARI
5814CREIVEAN MIRELA CLAUDIAARHIVARI
SERVICIUL INTEGRARE EUROPEANA SI DEZVOLTARE LOCALA
591KRAUSZ ANDREISEF SERVICIUCONSILIERISUPERIOR1S
602VACANTCONSILIERIASISTENT3S
613VACANTCONSILIERIASISTENT3S
624PAULESCU CRISTINA IOANACONSILIERIDEBUTANTS
635SABAU OANA LAURACONSILIERIASISTENT3S
646FONAI ANGELA ELENACONSILIERIPRINCIPAL2S
657POPOVICI IOANA FLORINACONSILIERIDEBUTANTS
668VACANTCONSILIERIPRINCIPAL1S
679PAPITA DANIELA CAMELIACONSILIERIASISTENT3S
COMPARTIMENT CENTRU DE INFORMARE EUROPEANA
681ARDELEAN IOANA MARIAINSPECTORDEBS
692PETE BOTOND LEVENTEINSPECTORDEBS
703KOCSIS KINGAINSPECTORDEBS
SERVICIUL COMUNICARE IMAGINE MASS MEDIA
711BORZA SORIN GELUSEF SERVICIUCONSILIERIAS
722CHERTES CARMEN IOANAINSPECTORDEBS
733MACRA MIRELA LUCIAINSPECTOR SP.IIIS
744HERMAN OTTILIAINSPECTOR SP.IIIS
755PATROI ALIN GHEORGHEINSPECTORDEBS
766SZABO IOANINSPECTORDEBS
777BOKOR AGOTAINSPECTORDEBS
788SIM GENOVEVA MARIAINSPECTORDEBM
ARHITECT SEF
791LUNCAN TRAIAN ANDREIARHITECT SEFARHITECTISUPERIOR1S
COMPARTIMENT GESTIONARE DATE
801PONTOS MIRELAREFERENTIIISUPERIOR1M
812SIRBU MARILENAREFERENTIIISUPERIOR1M
823MARIAN DORINA FLORICAREFERENTIIISUPERIOR1M
COMPARTIMENT ZONA METROPOLITANA
831MILICI DORINA ADRIANACONSILIERISUPERIOR1S
842VACANTCONSILIERISUPERIOR1S
BIROUL AVIZ PLANURI URBANISTICE CMUAT ACORD UNIC
851TOPAN EVASEF BIROUCONSILIERISUPERIOR1S
862TURBUCZ MARIA MAGDALENAREFERENTIIISUPERIOR1M
873VACANTCONSILIERISUPERIOR1S
884VACANTCONSILIERIPRINCIPAL1S
895SIM OVIDIU ADRIANCONSILIERIASISTENT3S
906HIRTEA CALIN PETRU NICOLAECONSILIERIASISTENT3S
SERVICIUL GIS
911DROJ GABRIELASEF SERVICIUCONSILIERIAS
922STOICEA SERBANCONSILIERIAS
933FUNAR GEORGECONSILIERIAS
944MISINSZKI MIHAELA CARMENCONSILIERIAS
955VACANTINSPECTOR SP.IIIS
966VONHAZ STEFAN VICTORINSPECTOR SP.IIIS
977VACANTINSPECTORDEBM
988VACANTCONSILIERIAS
SERVICIUL PROIECTARE
991VACANTSEF SERVICIUARHITECTIAS
1002VACANTARHITECTIS
1013STAN DIANA LUMINITAARHITECTIS
1024DOMUTA FLORENTINAARHITECTIIS
1035AGUT DOINA VICTORIAINSPECTORIM
1046FENESI FERENCZINSPECTORIIIM
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
1051COVACESCU ANCA RALUCADIR. EXECUTIV ADJ.CONSILIERISUPERIOR1S
COMPARTIMENT FINALIZARI IN CONSTRUCTII
1061IACOB IONELCONSILIERISUPERIOR1S
1072IFRIM GEORGETA RODICAREFERENTIIISUPERIOR1M
1083HODUT FASIE RAMONA FLORINACONSILIERIASISTENT3S
1094FAUR VIORICA MARIACONSILIERIPRINCIPAL1S
1105BURZO GABRIELACONSILIERIASISTENT2S
1116VACANTCONSILIERISUPERIOR1S
COMPARTIMENT DISCIPLINA IN CONSTRUCTII
1121VACANTCONSILIERISUPERIOR1S
1132VACANTCONSILIERISUPERIOR2S
1143VACANTCONSILIERISUPERIOR3S
1154VACANTARHITECTISUPERIOR1S
COMPARTIMENT AUTORIZARI PUBLICITATE
1161PUICAN MARIACONSILIERISUPERIOR1S
1172VACANTCONSILIERISUPERIOR2S
SERVICIUL AUTORIZARI - AUTORIZATIE CONSTRUCTII
1181IACOB LUCIASEF SERVICIUCONSILIERISUPERIOR1S
1192POP MIHAELA IOANACONSILIERISUPERIOR2S
1203OMUT RODICACONSILIERISUPERIOR1S
1214GERGELY MARIACONSILIERISUPERIOR3S
1225ROBEL ENIKO EMESEREFERENT SP.IISUPERIOR1SSD
1236MIRON ADOLFINAREFERENT SP.IISUPERIOR1SSD
1247NEGRUT ANGELACONSILIERISUPERIOR1S
1258FLOREA SORIN REMUSCOND. ARH.IISUPERIOR1SSD
1269BUCUR ALICE CLARACONSILIERISUPERIOR1S
12710POPA ELENAREFERENT SP.IISUPERIOR1SSD
12811VACANTCONSILIERISUPERIOR3S
12912VACANTCONSILIERIDEBUTANTS
13013VACANTCONSILIERIDEBUTANTS
DIRECTIA INFORMATICA
1311LUCUTA AVRAM SILVIUDIRECTOR EXECUTIVCONSILIERISUPERIOR1S
COMPARTIMENTUL ADMINISTRARE BAZE DE DATE
1321INCZE MONICA NICOLETACONSILIERISUPERIOR1S
1332PASCALAU MARGARETACONSILIERISUPERIOR1S
1343VACANTCONSILIERISUPERIOR1S
1354LUCUTA GHEORGHE CALINCONSILIERIASISTENT2S
SERVICIUL PROGRAMARE
1361HALMAJAN DATES GHEORGHESEF SERVICIUCONSILIERISUPERIOR1S
1372IOVAN VASILECONSILIERISUPERIOR3S
1383JURJUT ANCA GABRIELACONSILIERIASISTENT3S
1394VLAD SERBAN EMILIANCONSILIERISUPERIOR1S
1405DOROG LUCIACONSILIERISUPERIOR1S
1416TOTH JOLANCONSILIERISUPERIOR1S
1427BALAJ VALERIACONSILIERIPRINCIPAL2S
1438MOS AURORA DELIACONSILIERIASISTENT2S
1449HAVA ADRIAN FLORINCONSILIERIASISTENT3S
14510TEODORESCU ALIN IONELCONSILIERISUPERIOR3S
SERVICIUL ADMINISTRARE RETEA
1461SZABO SANDOR IMRESEF SERVICIUCONSILIERISUPERIOR1S
1472FERCHE SEBASTIAN NELUCONSILIERIASISTENT3S
1483VACANTREFERENTIIIASISTENT2M
1494BREB CLAUDIUREFERENT SP.IIASISTENT2SSD
1505HEGYES ADRIAN GABRIELCONSILIERIASISTENT2S
1516MORAR ZSOLTCONSILIERISUPERIOR1S
1527ORBAN ALIN IONELCONSILIERIPRINCIPAL1S
1538FLORUCZA GHEORGHECONSILIERIASISTENT2S
DIRECTIA PATRIMONIU
1541BOLOS MARCEL IOANDIRECTOR EXECUTIVCONSILIERISUPERIOR1S
COMPARTIMENT GESTIUNE MATERIALE
1551CABA VIORICAREFERENTIIISUPERIOR1M
1562URSUT-HOLHOS ALEXANDRUMAGAZINERII
SERVICIUL ADMINISTRARE LOCUINTE - SPAŢII COMERCIALE
1571VACANTSEF SERVICIUCONSILIERISUPERIOR1S
1582LUCACIU GEORGETACONSILIERISUPERIOR2S
1593VACANTCONSILIERIASISTENT3S
1604PERTICAS FLOAREREFERENTIIISUPERIOR1M
1615MOTICA ROBERTA MONICACONSILIERIPRINCIPAL2S
1626PETRUS ANGELA MIRELACONSILIERISUPERIOR2S
1637PETAN LUCRETIACONSILIERIASISTENT1S
1648KISS EVAREFERENTIIISUPERIOR1M
1659TINTOI MARIANA ELISABETAREFERENTIIISUPERIOR1M
16610VACANTCONSILIERIASISTENT3S
COMPARTIMENT REPARTIŢII LOCUINŢE
1671LUCACI DOINA FLOAREACONSILIERISUPERIOR2S
1682BRAD RODICACONSILIERIPRINCIPAL1S
COMPARTIMENT VERIFICARE CONSUMURI
1691MESTER HOREACONSILIERIPRINCIPAL1S
1702MERCEA SANDA DANIELACONSILIERIPRINCIPAL1S
1713ABAGHIOAIEI ISTRATE CONSTANTINCONSILIERIPRINCIPAL1S
1724DAVID ANAMARIA CRISTINACONSILIERIASISTENT3S
1735CISMAS AURELIANCONSILIERIPRINCIPAL1S
1746CIOCLUT VIORICA RAMONAREFERENTIIIPRINCIPAL1M
1757BRONT FLOAREAINSPECTORIAM
"COMPARTIMENT GESTIONARE, DOTARE PARCARI"
1761BRANDA DANUT HORATIUCONSILIERIPRINCIPAL1S
1772PUSCAS DANUTREFERENT SP.IISUPERIOR1SSD
1783IVAN TEODORREFERENTIIISUPERIOR3M
1794DACIN VLADUT LUCIANCONSILIERIPRINCIPAL1S
COMPARTIMENT DE CONSULTANTA JURIDICA
1801VACANTCONSILIER JRISUPERIOR3S
1812TEAHA OCTAVIAN COSMINCONSILIER JRIASISTENT2S
1823MARCU SEBASTIAN CORNELCONSILIER JRIDEBUTANTS
BIROUL GESTIONARE VENITURI NEFISCALE
1831MUDURA ALINA DANIELASEF BIROUCONSILIERISUPERIOR1S
1842VACANTCONSILIERISUPERIOR2S
1853VACANTCONSILIERIASISTENT2S
1864KIRALY EVACONSILIERISUPERIOR2S
1875STATE RODICA MONICACONSILIERIPRINCIPAL1S
1886VACANTCONSILIERIPRINCIPAL3S
SERVICIUL ACHIZITII VALORIFICARI ACTIVE
1891TRIFAN VALENTIN FLORINSEF SERVICIUCONSILIERISUPERIOR1S
1902MARGE ILEANA ADINACONSILIERISUPERIOR1S
1913OAIE JOHANNACONSILIERIASISTENT3S
1924BEJAN GHEORGHEREFERENTIIISUPERIOR1M
1935BOSCA MARIUSCONSILIERIPRINCIPAL1S
1946DUMA NICOLAE DANUTREFERENTIIIASISTENT2M
1957BOLOS IOANA RAMONACONSILIERIASISTENT3S
1968CURTA SIMONAREFERENTIIISUPERIOR2M
1979VACANTCONSILIERIPRINCIPAL2S
SERVICIUL PARCARI
1981SIMON IONSEF SERVICIUCONSILIERIAS
1992MOLDOVAN VERONICAINSPECTOR SP.IIS
2003PANEA PAVELINSPECTORIM
2014OLAH MIRCEAINSPECTORIM
2025STRETEA ANDREIINSPECTORIM
2036DEM VIORELINSPECTORIM
2047DRAGAN CRISTIANMUNCITOR
2058CORMOS VALERIUMUNCITOR
2069COZAC AURELINSPECTORIIM
20710STRETEA PARASCHIVA JUDITACASIER
20811GAMAN MIRABELA LAVINIACASIER
20912POP DUMITRU SANDUMUNCITOR
21013BARBUS SORINMUNCITOR
21114SOOS MIHAIMUNCITOR
SERVICIUL ADMINISTRARE CETATEA ORADEA
2121NOANE DUMITRU SEF SERVICIUCONSILIER IAS
COMPARTIMENT MANAGEMENT PROGRAME
2131SABAU LAURAINSPECTORIIM
2142TOGOR GEORGE CLAUDIUCONSILIERIS
2153VACANTINSPECTORDEBS
COMPARTIMENT CENTRU DE INFORMARE TURISTICA
2161MAGHIAR IOAN DANIELINSPECTOR SP.IIIS
2172FLOREA MARIUS VLADINSPECTORIIM
COMPARTIMENT CERCETARE ARHEOLOGIE
2181APATI CRISTIANCONSILIERIAS
2192CIORBA IOANCONSILIERIS
BIROUL INTRETINERE CETATE
2201UNGUREANU MIHAISEF BIROUINSPECTORIASSD
2212HIRTEA DANIELA MARIANAINSPECTORIASSD
2223BACIU SIMONA NICOLETACONSILIERIS
2234MOLNAR DANUTMUNCITOR
2245MOT GAVRILMUNCITOR
2256ONISOR TIBERIUSMUNCITOR
2267VANYA IMRE LASZLO ATTILAMUNCITOR
2278TARAU IOANMUNCITOR
2289CIUCIOIU SORIN IOANMUNCITOR
22910CHIS DANIELMUNCITOR
23011TOMESCU CRISTIANMUNCITOR
BIROUL INFORMARE DOCUMENTARE
2311DROJ LAURENTIUSEF BIROUCONSILIER IAS
COMPARTIMENT MUZEUL DE ISTORIE AL CETATII ORADEA
2321TARAU AUGUSTINCONSILIERIAS
2332MILIAN RADUCONSILIERIS
COMPARTIMENT BIBLIOTECA DE ISTORIE A CETATII ORADEA
2341TIRNOVEAN RADU MARTISCONSILIERIS
2352SIM DUMITRUCONSILIERIS
SERVICIUL DELEGARE GESTIUNE EVIDENTA ACTIVE PUBLICE
2361OAIE MIRCEASEF SERVICIUCONSILIERISUPERIOR1S
2372SCHEINER CLARACONSILIERISUPERIOR1S
2383VACANTCONSILIERIASISTENT2S
2394PALER MALINACONSILIERISUPERIOR1S
2405ANDOK REKACONSILIERIASISTENT3S
2416FLOREA ANDREEA VICTORIACONSILIERIASISTENT3S
2427VACANTCONSILIERIASISTENT1S
2438VACANTREFERENT SP.IIASISTENT3SSD
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
2441ISAI GEORGETADIR. EXECUTIV ADJ.CONSILIERISUPERIOR1S
BIROUL INTRETINERE CONSTRUCTII
2451BACIU GHEORGHESEF BIROUCONSILIER IAS
2462AVRAM VIORELMUNCITORIII
2473FILIMON ANDREIMUNCITORI
2484BLAGA VASILE TEODORMUNCITORI
2495IUHASZ ISTVANMUNCITORV
2506DRAGOTA MARIUSMUNCITORII
2517VAS GYORGYMUNCITORI
2528VACANTMUNCITORIII
2539RUS IOANMUNCITORI
25410ZERGHE VALERIUMUNCITORI
COMPARTIMENT INTRETINERE INSTALATII
2551GOILEAN AUGUSTINMUNCITORII
2562SABAU IOANMUNCITORI
2573SURLEA IOANMUNCITORI
2584TEUSDEA CORNEL IOSIFMUNCITORIII
2595RESTEA IOANMUNCITORI
2606FETEA GHEORGHEMUNCITORIII
2617HORVATH ISTVAN ATTILAMUNCITORI
2628PANTEA ALEXANDRU IOANMUNCITORII
2639BREJE AURELMUNCITORII
26410KOVACS LASZLO ISTVANMUNCITORII
26511BERAR EUGEN MIRCEAMUNCITORII
26612BLAGA IOANMUNCITORII
SERVICIUL TEHNIC UNITATI SOCIO CULTURALE
2671BENYOVSZKI TUNDESEF SERVICIUCONSILIERISUPERIOR1S
2682VACANTCONSILIERISUPERIOR2S
2693PETRICA GEORGETA TEODORAREFERENT SP.IISUPERIOR1SSD
2704HUH ADRIANCONSILIERISUPERIOR1S
2715KISS IRINA SUSANACONSILIERISUPERIOR1S
2726VERES ANICAREFERENT SP.IISUPERIOR1SSD
2737HALASZ MARCELACONSILIERISUPERIOR3S
2748VACANTCONSILIERISUPERIOR3S
SERVICIUL ADMINISTRARE IMOBILE
2751HIRTEA CLAUDIUSEF SERVICIUCONSILIERIAS
2762DOVIN CRISTIANINSPECTOR SP.IIIS
2773ROSCA RODICAINSPECTORIAM
2784FERENCZ STEFANINSPECTOR SP.IIIS
2795PANEA OANA BIANCAINSPECTORIIIM
2806DOMOTOR ELEKMUNCITORI
2817SUTEU FLOAREINGRIJITORI
2828TARAU ELENAINGRIJITORI
2839MAGHIAR FELICIAINGRIJITORI
28410PETRUT MARIANA SUSANAINGRIJITORI
28511CIOCAN IOANPORTARI
28612PAPP IMREPORTARI
28713PERET LIVIU PETRUPORTARI
28814NICOLAE OVIDIUPORTARI
28915GAJA SABIN GHEORGHEPORTARI
29016MOGA MARIAINGRIJITORI
29117ZERGHE MARIAINGRIJITORI
29218HANGA LIVIAINGRIJITORI
29319VLAD MARIAINGRIJITORI
29420MUNTEANU FANICAINSPECTORIASSD
29521POP LUCIANAINSPECTORIAM
29622VAIDA CLAUDIA SIMONAINSPECTORIIIM
29723BUS ELENAINGRIJITORI
29824NILGES MARIANAINGRIJITORI
29925CABA VASILEPORTARI
30026SPRINTAR NICUTAPORTARI
30127TINC FLORIANPORTARI
30228PETRUT DANIELPORTARI
30329CIUPEI IACOBPORTARI
30430BOGLUT NICU SANDUPORTARI
30531PETRICA MIHAIPORTARI
30632MICLOS DANIELPORTARI
30733GALIS MARIAPORTARI
30834NICOLAE DOINAINGRIJITORI
30935RUGEA MIRCEAPORTARI
31036TAR EDITINGRIJITORI
31137OAIE MIHAI FLORININSPECTORIIIM
31238MORAR IOANPORTARI
31339HODISAN STELIANPORTARI
31440OPREA CLAUDIU RAULPORTARI
31541CHISE FLORIANPORTARI
31642SILAGHI DORINAINGRIJITORI
31743BOGDAN MARIAINGRIJITORI
31844VLAD MARIANA LUCIAINSPECTORIIIM
31945VACANTPORTARI
32046VACANTPORTARI
32147VACANTPORTARI
32248VACANTPORTARI
32349VACANT INSPECTORIIIM
32450VACANTINGRIJITORI
32551VACANTPORTARI
32652VACANTPORTARI
32753VACANTPORTARI
32854VACANTPORTARI
COMPARTIMENT ADMINISTRARE BAZE SPORTIVE
3291MARGE IONELCONSILIERIAS
3302STEIN NICOLAE CATALININSPECTORIAM
3313MOGA CONSTANTINPORTARI
3324MARIAN IOANPORTARI
3335SIMUT VIORICAINGRIJITORI
3346VLAD MARINELAINGRIJITORI
3357BENEA VIOREL DUMITRUMUNCITORI
3368FARCAS ILIEMUNCITORI
3379MINDRU ALEXANDRUMUNCITORVI
33810DANI ROZAMUNCITORNEC
33911CLONDA OVIDIUCONSILIERIAS
34012TRIPA CONSTANTIN LUCIANINSPECTOR SP.IIIS
34113VAIDA VASILE VIRGILINSPECTORDEBS
34214POP LAURA ANDREEACONSILIERIS
34315CIMPAN IOSIFMUNCITORI
34416ROMAN MIRCEAMUNCITORIV
34517GALEA VIORELMUNCITORIV
34618TOMESCU STEFAN OVIDIUMUNCITORIV
34719CIMPAN IONELMUNCITORIV
34820SIPOS BELENYI ADRIAN IOSIFMUNCITORVI
34921JURJUT TEODORMUNCITORIII
35022TESAN MARIOARAMUNCITORNEC
35123NAGY ATTILAMUNCITORNEC
35224VLAD SIMONAMUNCITORNEC
COMPARTIMENT ADMINISTRARE SALA SPORTURILOR
3531VACANTCONSILIERIS
3542VACANTINSPECTOR SP.IIIS
3553PETRILA FLORIN PETRUADMINISTRATORI
3564MORAR TEODORMUNCITORII
3575TOCA CONSTANTINMUNCITORIII
3586MURESAN VIORELMUNCITORIII
3597VACANTMUNCITORIV
3608BADEA MARIAMUNCITORNEC
3619COZMA ELENA PAUNITAMUNCITORNEC
36210BOKOR OLGAMUNCITORNEC
36311COSTA EUGEN TRAIANPORTARI
36412MATEI MIHAIPORTARI
36513VACANTPORTARI
36614VACANTINGRIJITORI
36715VACANTPORTARI
SERVICIUL INVESTITII IMOBILE SI BAZE SPORTIVE
3681CANPEAN OVIDIU DANSEF SERVICIUCONSILIERISUPERIOR1S
COMPARTIMENT PROIECTARE INVESTITII
3691DOBRAS IOANREFERENT SP.IISUPERIOR1SSD
3702PASCUT-BALAIAN TRAIANREFERENTIIISUPERIOR2M
3713VACANTCONSILIERIASISTENT1S
3724PARVULET MIHAIINSPECTORIIIM
3735CRACANA CALIN FLORININSPECTORIIIM
COMPARTIMENT URMARIRE EXECUTIE INVESTITII
3741VACANTCONSILIERISUPERIOR3S
3752BOLOJAN DORINAREFERENT SP.IISUPERIOR1SSD
3763ALBULESCU ANEMARIE CARMENCONSILIERISUPERIOR1S
3774VACANTCONSILIERISUPERIOR1S
COMPARTIMENT INTRETINERE CURENTA
3781KISS RODICACONSILIERISUPERIOR1S
3792DAVID DOINAREFERENTIIISUPERIOR1M
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
3801SABOU MIRCEA GRIGOREDIR. EXECUTIV ADJ.CONSILIERISUPERIOR1S
COMPARTIMENT PUBLICITATE IMOBILIARA
3811BAR VIORICACONSILIERISUPERIOR1S
3822PINTEA IRENCONSILIERISUPERIOR1S
3833PADUREAN MINODORA LORENACONSILIERISUPERIOR1S
3844COTUNA LUMINITA ELENAREFERENTIIISUPERIOR2M
BIROUL CADASTRU IMOBILIAR
3851DRAGOS MARCEL DANIELSEF BIROUCONSILIERISUPERIOR1S
3862VACANTCONSILIERISUPERIOR2S
3873JURCUT IOANCONSILIERIPRINCIPAL1S
3884ZSIZSNOVSZKY FRANCISCCONSILIERIASISTENT1S
3895ARDELEAN IOANCONSILIERIASISTENT3S
3906BUZLEA CALINCONSILIERIASISTENT2S
3917DANCI PETRUCONSILIERISUPERIOR3S
SERVICIUL PATRIMONIU
3921MARINESCU STELIANASEF SERVICIUCONSILIERISUPERIOR1S
3932LETEA CARMENCONSILIERISUPERIOR2S
3943PIRV GABOR OCTAVIANCONSILIERISUPERIOR2S
3954MAGDA LILIANACONSILIERISUPERIOR2S
3965TAUTU OVIDIUCONSILIERISUPERIOR1S
3976MEZEI STEFANCONSILIERISUPERIOR2S
3987CIPLEU TEODORCONSILIERISUPERIOR3S
3998BUCUR VASILE DANCONSILIERISUPERIOR3S
DIRECTIA ECONOMICA
4001SALA EMILIANDIRECTOR EXECUTIVCONSILIERISUPERIOR1S
COMPARTIMENT SOLUTIONARE CONTESTATII ACTE AD. FISCALE
4011ROSAN MARIOARACONSILIER JRISUPERIOR1S
4022PISCOI RAMONA DELIACONSILIER JRIASISTENT3S
4033POP NATALIA CRISTINACONSILIER JRIASISTENT3S
4044BUDAI ERIKA SILVIACONSILIER JRIASISTENT3S
4055ZAINEA IOANA RALUCACONSILIER JRIASISTENT3S
COMPARTIMENTUL GESTIONARE DATE
4061LABRAU GABRIELAREFERENTIIISUPERIOR3M
4072DOBAI SILVIAREFERENTIIISUPERIOR1M
SERVICIUL INSPECTIE FISCALA
4081BERDIE EMIL OCTAVIANSEF SERVICIUCONSILIERISUPERIOR1S
4092GAVRA MARIACONSILIERISUPERIOR1S
4103SIMON ILDIKOCONSILIERISUPERIOR1S
4114SILAGHI MARIACONSILIERISUPERIOR3S
4125BRIE FLORENTINACONSILIERISUPERIOR2S
4136LADAR ALINA ANCACONSILIERIASISTENT2S
4147MARIAN MARIUS AURELIANCONSILIERIASISTENT2S
4158BONTA MARIANACONSILIERISUPERIOR2S
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
4161MICULESCU TANASEDIR. EXECUTIV ADJ.CONSILIERISUPERIOR1S
COMPARTIMENT ARHIVA
4171INDREI DORINARHIVARI
BIROUL IMPUNERE PERSOANE JURIDICE
4181IACOB SORIN GABRIELSEF BIROUCONSILIERISUPERIOR1S
4192MIHALCEA DORINAREFERENTIIISUPERIOR1M
4203PANTEA ECATERINAREFERENTIIISUPERIOR1M
4214CUCIULA SIMONA IOANAREFERENTIIISUPERIOR1M
4225DUMA VALERICA BOBICAREFERENTIIISUPERIOR1M
4236BOT IOANA OTILIACONSILIERIPRINCIPAL1S
BIROUL FACILITATI FISCALE
4241VACANTSEF BIROUCONSILIERISUPERIOR1S
4252VACANTCONSILIERISUPERIOR1S
4263POPOVICIU VALERIUCONSILIERISUPERIOR1S
4274MARA ELENACONSILIERIPRINCIPAL1S
4285CIOARA AURORACONSILIERISUPERIOR1S
4296BENTE VALERICAREFERENT SP.IISUPERIOR1SSD
SERVICIUL INCASARI - COMPENSARI
4301LEGMAN OFELIASEF SERVICIUCONSILIERISUPERIOR1S
4312CRET ELENAREFERENTIIISUPERIOR1M
4323PANTEA JANINAREFERENTIIISUPERIOR1M
4334PASCALAU AURICAREFERENTIIIASISTENT2M
4345MITACHE ILDIKOREFERENTIIISUPERIOR1M
4356IANCU FAUR VIORICA EVAREFERENTIIIASISTENT2M
4367MIHELE LUCIA MARIANAREFERENTIIISUPERIOR1M
4378ANTON MARIAREFERENTIIISUPERIOR1M
4389BURLO DELIA MARIAREFERENTIIIPRINCIPAL1M
43910NOAGE FELICIA CORINACONSILIERISUPERIOR3S
SERVICIUL IMPUNERE PERSOANE FIZICE
4401GULER IOANSEF SERVICIUCONSILIERISUPERIOR1S
4412NAN ANCA IOANACONSILIERIPRINCIPAL2S
4423POPA LIVIU TUDORELCONSILIERISUPERIOR1S
4434CUC COCA LIANAREFERENTIIISUPERIOR1M
4445TRIFAN CECILIA LUMINITAREFERENTIIISUPERIOR1M
4456FICUT ADRIANCONSILIERIPRINCIPAL1S
4467BABA MONICA DANIELAREFERENTIIISUPERIOR1M
4478DEMIAN GINETA MARIACONSILIERIPRINCIPAL1S
4489CHICHINEJDI MARIOARA TEODORAREFERENTIIIPRINCIPAL3M
44910CHEAR SABINAREFERENTIIISUPERIOR1M
45011FASIE MARIAREFERENTIIISUPERIOR1M
45112ILLE LIDIACONSILIERIPRINCIPAL1S
SERVICIUL EXECUTARE SILITA
4521BOT SORIN FLORINSEF SERVICIUCONSILIERISUPERIOR1S
4532GHERMAN NICOLAECONSILIERISUPERIOR1S
4543FILIMON ALEXANDRUCONSILIERISUPERIOR1S
4554LUP TEODORCONSILIERISUPERIOR1S
4565BOJAN DUMITRUCONSILIERISUPERIOR2S
4576COSMA IONEL FLORINREFERENTIIIASISTENT2M
4587COTUTIU FLORECONSILIERIPRINCIPAL2S
4598PETRICAU CALINREFERENTIIIPRINCIPAL1M
4609SIMON RADU FLORINCONSILIERIPRINCIPAL1S
46110VIERU LIOARA CORNELIACONSILIERIPRINCIPAL1S
46211SIPICA LILIREFERENTIIISUPERIOR1M
46312CRISAN DIANACONSILIERIASISTENT3S
46413CODREAN DELIACONSILIERIASISTENT2S
46514TORJOC GABRIELCONSILIER JRIASISTENT2S
46615VACANTCONSILIER JRIASISTENT3S
46716OROS DORINA SILVIAREFERENTIIIPRINCIPAL1M
46817BITE CARMEN MARINELACONSILIERIPRINCIPAL2S
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
4691FLOREA AUGUSTIN EDUARDDIR. EXECUTIV ADJ.CONSILIERISUPERIOR1S
COMPARTIMENT ORDONANTARE CHELTUIELI TARIFE PRETURI
4701NICOLAE DORINA VIOLETAREFERENT SP.IISUPERIOR1SSD
4712LEZEU DORUCONSILIERIPRINCIPAL1S
4723POPA MARIANACONSILIERISUPERIOR1S
4734NEAG MIHAELAREFERENTIIISUPERIOR2M
BIROUL CONTABILITATE PUBLICA SITUATII FINANCIARE
4741BOGDAN DANIELA GABRIELASEF BIROUCONSILIERISUPERIOR1S
4752BEJAN MARIAREFERENTIIISUPERIOR1M
4763VACANTCONSILIERIPRINCIPAL1S
4774POPA SILVIAREFERENTIIISUPERIOR1M
4785TORJOC EDITREFERENTIIISUPERIOR1M
4796MARCULESCU ANA ECATERINAREFERENTIIIPRINCIPAL1M
SERVICIUL ADMINISTRATIV INTRETINERE IMOBILE
4801MAXIM CLAUDIASSEF SERVICIUCONSILIER IAS
4812POPESCU FLORINMAGAZINERI
4823VACANTMUNCITORIV
4834MARTIN CORNELIAREFERENTIIM
4845SALAGEAN FLOAREMUNCITORIII
4856KUIBUS CATALINA CORINAMAGAZINERI
4867RUGEA DANIELACURIERI
4878TOTOREAN ELIZAINSPECTOR SP.IIIS
4889TARAU TEOFILINSPECTORIM
48910GULES VIORELMUNCITORII
49011MARC IOANMUNCITORI
49112VLAD IOANMUNCITORI
49213TAJTI LASZLOMUNCITORV
49314LUCACIU FLORIANPORTARI
49415BERINDEA TIBERIUPORTARI
49516GHIB GHEORGHEPORTARI
49617MAGHEAR DANUTPORTARI
49718FRENTIU IOANMUNCITORNEC
49819BUIBAS IOANPORTARI
49920FARAGAU SIMIONPORTARI
50021SIULEA TRAIANPORTARI
50122ALB DUMITRUPORTARI
50223COTRAU ALEXANDRU OVIDIUPORTARI
50324LEUCUTA DORIN MIRCEAPORTARI
50425CHERECHES ALEXANDRUPORTARI
50526SABAU TRAIANPORTARI
50627JIORDEAN ANAINGRIJITORI
50728OSVALD SORINA RODICAINGRIJITORI
50829BORA ANAINGRIJITORI
50930VARGA VIORICAINGRIJITORI
51031ARDELEAN VOICHITAINGRIJITORI
51132MEZO EMMAINGRIJITORI
51233BREJE OFELIAINGRIJITORI
51334SONEA LUCICAINGRIJITORI
51435BUNGAU HERMINAINGRIJITORI
51536BORA MARIA DORINAINGRIJITORI
51637TICARAT VASILEPORTARI
51738PASCAR DUMITRUPORTARI
51839PORUMB CLAUDIA LENUTAINGRIJITORI
51940VACANTINGRIJITORI
52041CODILA STELAINGRIJITORI
52142CRISAN MINODORA MARIAINGRIJITORI
"SERVICIUL BUGET, ANALIZA FINANCIARA DATORIE PUBLICA"
5221UNGUR FLORINA DELIASEF SERVICIUCONSILIERISUPERIOR1S
5232BOARIU VALERIU EMILCONSILIERISUPERIOR1S
5243GHERDAN DACIANA FLORENTINACONSILIERIASISTENT2S
5254HAS NADIA RAMONACONSILIERISUPERIOR3S
5265MRAZ TIBERIUCONSILIERIPRINCIPAL2S
5276SARAC IONUT PAVELCONSILIERIASISTENT2S
5287MAXIM IOANA MARIACONSILIERISUPERIOR3S
5298MOS FELICIACONSILIERISUPERIOR1S
SERVICIUL FINANCIAR DECONTARI - SALARIZARE
5301UNGUR ADRIANA GEORGINASEF SERVICIUCONSILIERISUPERIOR1S
5312MUSTE MARIA NICOLETAREFERENTIIISUPERIOR1M
5323NICA EUGENIA ZENOVIAREFERENTIIISUPERIOR1M
5334NICA SPERANTAREFERENTIIISUPERIOR1M
5345TOMSE AURICACONSILIERISUPERIOR2S
5356COSTRUT FLOAREA CONSILIERISUPERIOR1S
5367BAICAN EVA EMILIACONSILIERISUPERIOR2S
5378SERBANESCU VIRGINIACONSILIERISUPERIOR1S
5389HRIHORISAN ADRIANCONSILIERISUPERIOR1S
53910BRIE LUMINITACONSILIERIPRINCIPAL1S
54011POPA IULIA GABRIELACONSILIERISUPERIOR1S
54112IANCU IOANA DOINACONSILIERIASISTENT2S
54213VACANTCONSILIERIPRINCIPAL1S
54314VECON ANA STELUTAREFERENTIIISUPERIOR1M
54415POPA ANAREFERENTIIISUPERIOR1M
54516VACANTCONSILIERISUPERIOR1S
DIRECTIA TEHNICA
5461FILDAN DUMITRUDIRECTOR EXECUTIVCONSILIERISUPERIOR1S
COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE
5471KOCSIS IULIANA ELENACONSILIERISUPERIOR1S
5482CACUCI RAMONA LILIANACONSILIERIASISTENT2S
5493DAN ANTONIU SEBASTIANCONSILIERIDEBUTANTS
5504GULER MARIANAREFERENTIIISUPERIOR1M
5515BOGDAN OCTAVIAN ADRIANREFERENTIIISUPERIOR1M
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
5521TENT AURELIA VIOLETADIR. EXECUTIV ADJ.CONSILIERISUPERIOR1S
COMPARTIMENT PLANIFICARE INVESTITII
5531MEGYERI ELISABETACONSILIERISUPERIOR1S
5542FAUR MARIAREFERENTIIISUPERIOR1M
BIROUL TEHNIC
5551ROITI GEORGETASEF BIROUCONSILIERISUPERIOR1S
5562KRAUSZ VIORICACONSILIERISUPERIOR1S
5573IENCUT IOANACONSILIERISUPERIOR1S
5584KRAUSZ MARGARETA DOINACONSILIERISUPERIOR1S
5595VOIOS MARIAREFERENT SP.IISUPERIOR1SSD
5606JUNEA MARIANACONSILIERIPRINCIPAL3S
5617FAUR AURELCONSILIERISUPERIOR1S
SERVICIUL URMARIRE EXECUTIE LUCRARI
5621PATCAS LEONTINSEF SERVICIUCONSILIERISUPERIOR1S
5632VACANTCONSILIERIPRINCIPAL1S
5643PANTIS ERIKACONSILIERISUPERIOR1S
5654KADAR IULIANACONSILIERISUPERIOR3S
5665MICLEA GABRIELACONSILIERISUPERIOR3S
5676VACANTCONSILIERISUPERIOR3S
5687BERHENCZ STEFANCONSILIERISUPERIOR3S
5698VACANTCONSILIERISUPERIOR3S
5709VACANTCONSILIERIPRINCIPAL1S
57110TIVADAR MIOARA AURELIAREFERENT SP.IISUPERIOR3SSD
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
5721GHERDAN DANDIR. EXECUTIV ADJ.CONSILIERISUPERIOR1S
COMPARTIMENT SALUBRITATE
5731SAVA OCTAVIAN CALINCONSILIERISUPERIOR1S
5742STEJERAN ADRIAN MIRCEACONSILIERISUPERIOR1S
5753BALLA SANDOR LASZLOREFERENT SP.IISUPERIOR2SSD
5764CADAR IOANCONSILIERISUPERIOR3S
5775MATEI SORINREFERENT SP.IISUPERIOR3SSD
5786NEGRAU FLORIN DINUCONSILIERISUPERIOR3S
5797DOBRE GABRIELCONSILIERIPRINCIPAL1S
5808MAXIM ADRIAN GHEORGHECONSILIERISUPERIOR3S
COMPARTIMENT PROTECTIA MEDIULUI - SPATII VERZI
5811DEMETER DANIELA CARMENCONSILIERISUPERIOR1S
5822BENEA MIHAELA ADRIANACONSILIERIPRINCIPAL1S
5833POPA RODICA ADINAREFERENT SP.IISUPERIOR1SSD
5844MALAIN MARIOARA LORETACONSILIERISUPERIOR1S
5855ASLOVICIU CLAUDIA LAURACONSILIERISUPERIOR2S
COMPARTIMENT TRAFIC RUTIER SI CIRCULATIE
5861CHIS DOREL TEODORCONSILIERISUPERIOR3S
5872SERAC IOAN NICUCONSILIERISUPERIOR1S
5883HAJBOK GEORGETA VERONICACONSILIERISUPERIOR1S
5894TELEGDI SANDORCONSILIERIASISTENT3S
SERVICIUL MONITORIZARE CONTROL SERVICII PUBLICE
5901BARSAN FLORIN-DANSEF SERVICIUSEF SERVICIUISUPERIOR1S
5912MICU CRISTALINCONSILIERISUPERIOR1S
5923BARA DORU TEODORREFERENTIIISUPERIOR1M
5934PETRICA IOAN PAVELCONSILIERISUPERIOR1S
5945GROZESCU ELENACONSILIERISUPERIOR1S
5956ROTAR CRISTINA LILIANACONSILIERIPRINCIPAL1S
5967KOROZSI LUCRETIAREFERENTIIISUPERIOR2M
5978STANESCU ADRIAN IULIANREFERENT SP.IISUPERIOR1SSD
DIRECTIA JURIDICA
5981GOIDACI MIHAI IOSIFDIRECTOR EXECUTIVCONSILIER JRISUPERIOR1S
COMPARTIMENT AUTORITATE TUTELARA
5991MAN NICOLETAREFERENT SP.IISUPERIOR1SSD
6002BALACIU IOANA CLAUDIACONSILIERISUPERIOR2S
6013CHIRU IOAN CALINCONSILIERIASISTENT1S
6024BENKE EVAREFERENTIIISUPERIOR1M
SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS
6031LORINCZ LAVINIASEF SERVICIUCONSILIER JRISUPERIOR1S
6042IOVA CAMELIA EMILIACONSILIER JRIASISTENT3S
6053BUNGAU DANA MARINACONSILIER JRIASISTENT3S
6064SPINEANU LIANA MARCELACONSILIER JRIASISTENT2S
6075MIHALE IOANACONSILIER JRIPRINCIPAL1S
6086PETRUSAN ADRIANA GEORGETACONSILIER JRISUPERIOR1S
6097ILE CRISTIAN IOANCONSILIERIASISTENT3S
6108TEMIAN ELENACONSILIER JRISUPERIOR2S
6119VACANTCONSILIER JRISUPERIOR2S
61210VACANTCONSILIER JRIASISTENT2S
61311STAMATIU ORESTECONSILIER JRISUPERIOR2S
61412GHERMAN NATALIA MONICACONSILIER JRIASISTENT3S
61513MIHELEA ADRIANA IOANACONSILIER JRIASISTENT2S
61614BUNGAU MARCELACONSILIER JRIASISTENT2S
61715BORA ADELACONSILIER JRIASISTENT2S
61816BADOI ELENACONSILIER JRIASISTENT3S
61917TASCIANU DAN CRISTIANCONSILIER JRIASISTENT2S
62018VLAIC CORINA CRISTINACONSILIER JRIASISTENT2S
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
6211BIRAU DIANA IOANADIR. EXECUTIV ADJ.CONSILIER JRISUPERIOR1S
COMPARTIMENT ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
6221MARA TEODORCONSILIERIPRINCIPAL1S
6232SILAGHI TEODORA - ANAREFERENTIIIPRINCIPAL1M
6243DIACONU MIHAELA CARMENCONSILIERIASISTENT3S
6254TEREAN MARIANAREFERENTIIISUPERIOR1M
SERVICIUL INDRUMARE CONTROL ASOCIATII DE PROPRIETARI
6261MUNTEANU LAZA DELIA CRINASEF SERVICIUSEF SERVICIUISUPERIOR1S
6272BARAR ANGELA FLORICAREFERENTIIISUPERIOR1M
6283FAUR CRISTINA NATALIACONSILIERIASISTENT2S
6294BUGLE MIRELAREFERENT SP.IISUPERIOR2SSD
6305LOICA GABRIELACONSILIERIDEBUTANTS
6316LUNCAN SIMONA ANCACONSILIERIASISTENT3S
6327GHITAS MARIANACONSILIERIPRINCIPAL1S
6338FOFIU TANIA MARIACONSILIER JRIDEBUTANTS
6349DAVID RAMONA GEORGETACONSILIERIASISTENT3S
SERVICIUL AGRICOL (REGISTRUL AGRICOL)
6351VACANTSEF SERVICIUCONSILIERISUPERIOR1S
6362VACANTCONSILIERISUPERIOR1S
6373POPA FELICIAREFERENTIIIASISTENT2M
6384BRAD GHEORGHE CALINCONSILIERISUPERIOR2S
6395DOMOKOS IRINA ADRIANACONSILIERISUPERIOR1S
6406MATEI AURICAREFERENTIIISUPERIOR1M
6417LUP CLAUDIA ELENACONSILIERIPRINCIPAL1S
6428ANDONE LUCIAREFERENTIIISUPERIOR1M
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE409
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE49
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE360
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE10
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE223
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN INSTITUŢIE642
PRIMARBIROUL RESURSE UMANE
Petru FilipKOVER LADISLAU PAUL
--------------------------------------------------------------------------------
Nr. crt.Numele şi prenumeleFuncţia publicăFuncţia contractuală
de conducerede execuţie/ nivel de salarizareCLASAGrad profesionalTreapta de salarizareNivelul studiilorde conducerede execuţieTreapta profesionalăNivelul studiilor
TREAPTACONDUCERESTUDII
"COMPARTIMENT PROTECTIE CIVILA, PSI SI PROTECTIA MUNCII"
DRAGOTA FLORICAREFERENTIIISUPERIOR1M
BIROUL CONSILIERI PRIMAR
1GIURCA AUREL AUGUSTINSEF BIROUCONSILIERISUPERIOR1S
2CRICAN RADUCONSILIERISUPERIOR2S
SERVICIUL AGRICOL (REGISTRUL AGRICOL)
1VACANTCONSILIERISUPERIOR1S
COMPARTIMENTUL ADMINISTRARE BAZE DE DATE
1PASCALAU MARGARETACONSILIERISUPERIOR1S
SERVICIUL PROGRAMARE
1MOS AURORA DELIACONSILIERIASISTENT2S
SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS
1VACANTCONSILIER JRISUPERIOR2S
2VACANTCONSILIER JRIASISTENT2S
SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL (GHISEU UNIC)
1HERPUT DANIELAREFERENTIIISUPERIOR3M
2BRANDUS RODICACONSILIERISUPERIOR3S
BIROUL FACILITATI FISCALE
1VACANTSEF BIROUCONSILIERISUPERIOR1S
2VACANTCONSILIERISUPERIOR1S
COMPARTIMENT ORDONANTARE CHELTUIELI TARIFE PRETURI
1LEZEU DORUCONSILIERIPRINCIPAL1S
2NEAG MIHAELAREFERENTIIISUPERIOR2M
SERVICIUL FINANCIAR DECONTARI - SALARIZARE
HRIHORISAN ADRIANCONSILIERISUPERIOR1S
SERVICIUL ADMINISTRATIV INTRETINERE IMOBILE
TARAU TEOFILINSPECTORIM
GULES VIORELMUNCITORII
MARC IOANMUNCITORI
LUCACIU FLORIANPORTARI
BERINDEA TIBERIUPORTARI
GHIB GHEORGHEPORTARI
MAGHEAR DANUTPORTARI
FRENTIU IOANMUNCITORNEC
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA III
Nr. crt.Numele şi prenumeleFuncţia publicăFuncţia contractuală
de conducerede execuţie/ nivel de salarizareCLASAGrad profesionalTreapta de salarizareNivelul studiilorde conducerede execuţieTreapta profesionalăNivelul studiilor
GRAD_LUNGTREAPTASTUDIICONDUCERESTUDII
11BOLOS MARCEL IOANDIRECTOR EXECUTIVCONSILIERISUPERIOR1S
COMPARTIMENTUL RELAŢII CU PUBLICUL
21
32
43
COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE - SALARIZARE
51FUNAR RODICA EMILIACONSILIERISUPERIOR1S
62PUSCAS MARIACONSILIERIPRINCIPAL1S
73HRIHORISAN ADRIANCONSILIERISUPERIOR1S
84VACANTCONSILIERIDEBUTANTS
COMPARTIMENT INFORMATICĂ ŞI ADMINISTRARE REŢEA
91MORAR ZSOLTCONSILIERISUPERIOR1S
102MOS AURORA DELIACONSILIERIASISTENT2S
113
"COMPARTIMENT ANALIZĂ, SINTEZĂ, PLANIFICARE"
121FLOREA ANDREEA VICTORIACONSILIERIASISTENT3S
13
COMPARTIMENT PROTECŢIA MUNCII
141DRAGOTA FLORICAREFERENTIIISUPERIOR1M
BIROUL JURIDIC
151VACANTSEF BIROUCONSILIER JR.ISUPERIOR1S
162TEAHA OCTAVIAN COSMINCONSILIER JRIASISTENT2S
173MARCU SEBASTIAN CORNELCONSILIER JRIDEBUTANTS
184
195
206
SERVICIUL PARCARI
211SIMON IONSEF SERVICIUCONSILIERISUPERIOR1S
COMPARTIMENT CONTROL ŞI URMĂRIRE PARCĂRI
221BRANDA DANUT HORATIUCONSILIERIPRINCIPAL1S
232DACIN VLADUT LUCIANCONSILIERIPRINCIPAL1S
243OLAH MIRCEAREFERENTIIISUPERIOR2M
254STRETEA ANDREIREFERENTIIISUPERIOR2M
265DEM VIORELREFERENTIIISUPERIOR2M
276IVAN TEODORREFERENTIIISUPERIOR3M
COMPARTIMENT GESTIONARE ŞI ÎNCASĂRI TAXE PARCARI
281GAMAN MIRABELA LAVINIAREFERENTIIIASISTENT1M
292STRETEA PARASCHIVA JUDITAREFERENTIIISUPERIOR3M
303MOLDOVAN VERONICAINSPECTOR SP.IIS
COMPARTIMENT GESTIONARE ŞI ÎNTREŢINERE DOTĂRI PARCĂRI
311PUSCAS DANUTREFERENT SP.IISUPERIOR1SSD
322COZAC AURELREFERENTIIIPRINCIPAL1M
333POP DUMITRU SANDUMUNCITORI
344DRAGAN CRISTIANMUNCITORI
355CORMOS VALERIUMUNCITORI
"COMPARTIMENT RIDICĂRI, BLOCĂRI AUTO"
361VACANTCONSILIERIIIASISTENT3S
372VACANTMUNCITORI
383BARBUS SORINMUNCITORII
394SOOS MIHAIMUNCITORI
COMPARTIMENT ADMINISTRATIV
401
412
SERVICIUL ADMINISTRARE CETATEA ORADEA
421NOANE DUMITRU SEF SERVICIUCONSILIER IAS
BIROUL INFORMARE DOCUMENTARE
431DROJ LAURENTIUSEF BIROUCONSILIER IAS
COMPARTIMENT MUZEUL DE ISTORIE AL CETĂŢII ORADEA
441TARAU AUGUSTINCONSILIERIAS
452MILIAN RADUCONSILIERIS
COMPARTIMENT BIBLIOTECA DE ISTORIE A CETĂŢII ORADEA
461TIRNOVEAN RADU MARTISCONSILIERIS
472SIM DUMITRUCONSILIERIS
COMPARTIMENT CERCETARE ARHEOLOGIE
481APATI CRISTIANCONSILIERIAS
492CIORBA IOANCONSILIERIS
COMPARTIMENT MANAGEMENT PROGRAME
501SABAU LAURAINSPECTORIIM
512TOGOR GEORGE CLAUDIUCONSILIERIS
BIROUL ÎNTREŢINERE CETATE
521UNGUREANU MIHAISEF BIROUINSPECTORIASSD
532VACANTINSPECTORIASSD
543BACIU SIMONA NICOLETACONSILIERIS
554MOLNAR DANUTMUNCITOR
565MOT GAVRILMUNCITOR
576ONISOR TIBERIUSMUNCITOR
587VANYA IMRE LASZLO ATTILAMUNCITOR
598TARAU IOANMUNCITOR
609CIUCIOIU SORIN IOANMUNCITOR
6110CHIS DANIELMUNCITOR
6211TOMESCU CRISTIANMUNCITOR
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
631VACANTDIR. EXECUTIV ADJ.CONSILIERISUPERIOR1S
SERVICIUL ACHIZIŢII VALORIFICĂRI ACTIVE
641TRIFAN VALENTIN FLORINSEF SERVICIUCONSILIERISUPERIOR1S
652MARGE ILEANA ADINACONSILIERISUPERIOR1S
663BOLOS IOANA RAMONACONSILIERIASISTENT3S
674OAIE JOHANNACONSILIERIASISTENT3S
685CURTA SIMONAREFERENTIIISUPERIOR2M
696VACANTCONSILIERIPRINCIPAL2S
COMPARTIMENT DOCUMENTE DE PROPRIETATE
701BEJAN GHEORGHEREFERENTIIISUPERIOR1M
712BOSCA MARIUSCONSILIERIPRINCIPAL1S
723DUMA NICOLAE DANUTREFERENTIIIASISTENT2M
BIROUL ADMINISTRARE VENITURI
731MUDURA ALINA DANIELASEF BIROUCONSILIERISUPERIOR1S
742STATE RODICA MONICACONSILIERIPRINCIPAL1S
753KIRALY EVACONSILIERISUPERIOR2S
764HIRTEA DANIELA MARIANAREFERENT SP.IIASISTENT3SSD
775VACANTCONSILIERDEBUTANTS
786VACANTCONSILIERDEBUTANTS
COMPARTIMENT EXECUTARE SILITĂ
791
802
COMPARTIMENT BUGET ORDONANŢĂRI
811NEAG MIHAELAREFERENTIIISUPERIOR2M
822LEZEU DORUCONSILIERIPRINCIPAL1S
833SARAC IONUT PAVELCONSILIERIASISTENT2S
SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL
841UNGUR ADRIANA GEORGINASEF SERVICIUCONSILIERISUPERIOR1S
852IANCU IOANA DOINACONSILIERIASISTENT2S
863
874
885
COMPARTIMENT EVIDENŢĂ ACTIVE IMOBILIZATE
891ANDOK REKACONSILIERIASISTENT3S
COMPARTIMENT EVIDENŢĂ MATERIALE
901CABA VIORICAREFERENTIIISUPERIOR1M
912URSUT-HOLHOS ALEXANDRUMAGAZINERII
COMPARTIMENT ÎNCASĂRI
921NICA SPERANTAREFERENTIIISUPERIOR1M
932VECON ANA STELUTAREFERENTIIISUPERIOR1M
943POPA IULIA GABRIELACONSILIERISUPERIOR1S
954MIHELE LUCIA MARIANAREFERENTIIISUPERIOR1M
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
961VACANTDIR. EXECUTIV ADJ.CONSILIERISUPERIOR1S
SERVICIUL PATRIMONIU
971MARINESCU STELIANASEF SERVICIUCONSILIERISUPERIOR1S
982LETEA CARMENCONSILIERISUPERIOR2S
993PIRV GABOR OCTAVIANCONSILIERISUPERIOR2S
1004MAGDA LILIANACONSILIERISUPERIOR2S
1015TAUTU OVIDIUCONSILIERISUPERIOR1S
1026MEZEI STEFANCONSILIERISUPERIOR2S
1037CIPLEU TEODORCONSILIERISUPERIOR3S
1048BUCUR VASILE DANCONSILIERISUPERIOR3S
BIROUL CADASTRU IMOBILIAR
1051DRAGOS MARCEL DANIELSEF BIROUCONSILIERISUPERIOR1S
1062VACANTCONSILIERIASISTENT3S
1073JURCUT IOANCONSILIERIPRINCIPAL1S
1084ZSIZSNOVSZKY FRANCISCCONSILIERIASISTENT1S
1095ARDELEAN IOANCONSILIERIASISTENT3S
1106BUZLEA CALINCONSILIERIASISTENT2S
1117DANCI PETRUCONSILIERISUPERIOR3S
1128BAR VIORICACONSILIERISUPERIOR1S
1139PINTEA IRENCONSILIERISUPERIOR1S
11410PADUREAN MINODORA LORENACONSILIERISUPERIOR1S
11511COTUNA LUMINITA ELENAREFERENTIIISUPERIOR2M
SERVICIUL ADMINISTRARE LOCUINŢE ŞI SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE
1161OAIE MIRCEASEF SERVICIUCONSILIERISUPERIOR1S
COMPARTIMENT VERIFICARE CONSUMURI
1171MESTER HOREACONSILIERIPRINCIPAL1S
1182MERCEA SANDA DANIELACONSILIERIPRINCIPAL1S
1193ABAGHIOAIEI ISTRATE CONSTANTINCONSILIERIPRINCIPAL1S
1204DAVID ANAMARIA CRISTINACONSILIERIASISTENT3S
1215CISMAS AURELIANCONSILIERIPRINCIPAL1S
1226CIOCLUT VIORICA RAMONAREFERENTIIIPRINCIPAL1M
1237BRONT FLOAREAREFERENTIIISUPERIOR1M
COMPARTIMENT SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE
1241PALER MALINACONSILIERISUPERIOR1S
1252PETAN LUCRETIACONSILIERIASISTENT1S
1263KISS EVAREFERENTIIISUPERIOR1M
1274PETRUS ANGELA MIRELACONSILIERISUPERIOR2S
1285TINTOI MARIANAREFERENT IIISUPERIOR1M
COMPARTIMENT LOCUINŢE
1291BRAD RODICACONSILIERIPRINCIPAL1S
1302DAVID DOINAREFERENTIIISUPERIOR1M
1313KISS RODICACONSILIERISUPERIOR1S
1324VAIDA VASILE VIRGILCONSILIERIDEBUTANTS
1335PERTICAS FLOAREREFERENTIIISUPERIOR1M
1346LUCACIU GEORGETACONSILIERISUPERIOR2S
1357LUCACI DOINA FLOAREACONSILIERISUPERIOR2S
BIROUL ÎNTREŢINERE CONSTRUCŢII
1361BACIU GHEORGHESEF BIROUCONSILIER IAS
1372AVRAM VIORELMUNCITORIII
1383FILIMON ANDREIMUNCITORI
1394BLAGA VASILE TEODORMUNCITORI
1405IUHASZ ISTVANMUNCITORV
1416DRAGOTA MARIUSMUNCITORII
1427VAS GYORGYMUNCITORI
1438VACANTMUNCITORI
1449RUS IOANMUNCITORI
14510ZERGHE VALERIUMUNCITORI
14611GOILEAN AUGUSTINMUNCITORII
14712SABAU IOANMUNCITORI
14813SURLEA IOANMUNCITORI
14914TEUSDEA CORNEL IOSIFMUNCITORIII
15015RESTEA IOANMUNCITORI
15116FETEA GHEORGHEMUNCITORIII
15217HORVATH ISTVAN ATTILAMUNCITORI
15318PANTEA ALEXANDRU IOANMUNCITORII
15419BREJE AURELMUNCITORII
15520KOVACS LASZLO ISTVANMUNCITORII
15621BERAR EUGEN MIRCEAMUNCITORII
15722BLAGA IOANMUNCITORII
BIROUL PATRIMONIU TURISTIC
1581VACANTSEF BIROUCONSILIERIAS
1592MAGHIAR IOAN DANIELINSPECTOR SP.IIIS
1603FLOREA MARIUS VLADINSPECTORIIM
1614VACANTINSPECTORDEBS
1625
1636
SERVICIUL PROIECTARE ŞI PLANIFICARE INVESTIŢII
1641CANPEAN OVIDIU DANSEF SERVICIUCONSILIERISUPERIOR1S
COMPARTIMENT PLANIFICARE
1651PASCUT-BALAIAN TRAIANREFERENTIIISUPERIOR2M
1662VACANTCONSILIERIAS
COMPARTIMENT PROIECTARE
1671DOBRAS IOANREFERENT SP.IISUPERIOR1SSD
1682PARVULET MIHAIINSPECTORIIIM
1693CRACANA CALIN FLORININSPECTORIIIM
1704VACANTINSPECTOR SP.IIIS
1715VACANTCONSILIERIAS
1726VACANTARHITECTIIS
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
1731ISAI GEORGETADIR. EXECUTIV ADJ.CONSILIERISUPERIOR1S
SERVICIUL ADMINISTRARE IMOBILE
1741HIRTEA CLAUDIUSEF SERVICIUCONSILIERIAS
1752OAIE MIHAI FLORININSPECTORIIIM
1763STEIN NICOLAE CATALININSPECTORIAM
1774PANEA OANA BIANCAINSPECTORIIIM
1785ROSCA RODICAINSPECTORIAM
1796VLAD MARIANA LUCIAINSPECTORIIIM
1807POP LAURA ANDREEACONSILIERIS
1818VACANTINSPECTORDEBS
1829VACANTCASIERI
18310DOMOTOR ELEKMUNCITORI
18411ROMAN MIRCEAMUNCITORIV
18512ZERGHE MARIAINGRIJITORI
18613TARAU ELENAINGRIJITORI
18714HANGA LIVIAINGRIJITORI
18815VLAD MARINELAINGRIJITORI
18916SIMUT VIORICAINGRIJITORI
19017VLAD MARIAINGRIJITORI
19118GALIS MARIAPORTARI
19219HODIŞAN MIRELAINGRIJITORI
19320MAGHIAR FELICIAINGRIJITORI
19421VACANTINGRIJITORI
BIROUL ADMINISTRARE CENTRE DE CAZARE
1951VACANTSEF BIROUINSPECTOR IIM
COMPARTIMENT CENTRU DE CAZARE TEMPORARĂ
1961FERENCZ STEFANINSPECTOR SP.IIIS
1972NILGES MARIANAINGRIJITORI
1983PETRUT MARIANA SUSANAINGRIJITORI
1994NICOLAE DOINAINGRIJITORI
2005CIOCAN IOANPORTARI
2016PAPP IMREPORTARI
2027PERET LIVIU PETRUPORTARI
2038NICOLAE OVIDIUPORTARI
COMPARTIMENT CENTRU DE CAZARE II
2041POP LUCIANAINSPECTORIAM
2052SUTEU FLOAREINGRIJITORI
2063GAJA SABIN GHEORGHEPORTARI
2074PETRUT DANIELPORTARI
2085RUGEA MIRCEAPORTARI
2096MICLOS DANIELPORTARI
2107VACANTINGRIJITORI
COMPARTIMENT CENTRU DE CAZARE I
2111MUNTEANU FANICAINSPECTORIASSD
2122BUS ELENAINGRIJITORI
2133CABA VASILEPORTARI
2144SPRINTAR NICUTAPORTARI
2155TINC FLORIANPORTARI
2166BOGLUT NICU SANDUPORTARI
COMPARTIMENT BLOC MICROGARSONIERE
2171VAIDA CLAUDIA SIMONAINSPECTORIIIM
2182SILAGHI DORINAINGRIJITORI
2193BOGDAN MARIAINGRIJITORI
2204MORAR IOANPORTARI
2215HODISAN STELIANPORTARI
2226OPREA CLAUDIU RAULPORTARI
2237CHISE FLORIANPORTARI
BIROUL ADMINISTRARE BAZE SPORTIVE
2241VACANTSEF BIROUCONSILIERIA
COMPARTIMENT SALA SPORTURILOR
2251VACANTINSPECTORDEBS
2262PETRILA FLORIN PETRUADMINISTRATORI
2273MORAR TEODORMUNCITORII
2284TOCA CONSTANTINMUNCITORIII
2295MURESAN VIORELMUNCITORIII
2306BADEA MARIAMUNCITORNEC
2317COZMA ELENA PAUNITAMUNCITORNEC
2328BOKOR OLGAMUNCITORNEC
2339COSTA EUGEN TRAIANPORTARI
23410MATEI MIHAIPORTARI
23511VACANTPORTARI
23612VACANTPORTARI
23713VACANTMUNCITORIV
COMPARTIMENT BAZE SPORTIVE
2381MARGE IONELCONSILIERIAS
2392DOVIN CRISTIANINSPECTOR SP.IIIS
2403TRIPA CONSTANTIN LUCIANINSPECTOR SP.IIIS
2414MOGA CONSTANTINPORTARI
2425MARIAN IOANPORTARI
2436CIUPEI IACOBPORTARI
2447PETRICA MIHAIPORTARI
2458JURJUT TEODORMUNCITORIII
2469TESAN MARIOARAMUNCITORNEC
24710NAGY ATTILAMUNCITORNEC
24811VLAD SIMONAMUNCITORNEC
24912MOGA MARIAINGRIJITORI
COMPARTIMENT STADION MUNICIPAL
2501CLONDA OVIDIUCONSILIERIAS
2512VACANTINSPECTORIIIM
2523VACANTPORTARI
2534VACANTPORTARI
2545VACANTPORTARI
2556VACANTPORTARI
2567TAR EDITINGRIJITORI
2578TOMESCU STEFAN OVIDIUMUNCITORIV
2589CIMPAN IONELMUNCITORIV
25910CIMPAN IOSIFMUNCITORI
26011SIPOS BELENYI ADRIAN IOSIFMUNCITORVI
26112FARCAS ILIEMUNCITORI
26213GALEA VIORELMUNCITORIV
26314MINDRU ALEXANDRUMUNCITORVI
26415BENEA VIOREL DUMITRUMUNCITORI
26516DANI ROZAMUNCITORNEC
SERVICIUL URMĂRIRE ŞI EXECUŢIE INVESTIŢII
2661BENYOVSZKI TUNDESEF SERVICIUCONSILIERISUPERIOR1S
COMARTIMENT UNITĂŢI ÎNVĂŢĂMÎNT ŞI SANITARE
2671VACANTCONSILIERIPRINCIPAL3S
2682PETRICA GEORGETA TEODORAREFERENT SP.IISUPERIOR1SSD
2693HUH ADRIANCONSILIERISUPERIOR1S
2704KISS IRINA SUSANACONSILIERISUPERIOR1S
2715VERES ANICAREFERENT SP.IISUPERIOR1SSD
2726HALASZ MARCELACONSILIERISUPERIOR3S
2737VACANTCONSILIERIPRINCIPAL3S
COMPARTIMENT CONSTRUCŢII ŞI BAZE SPORTIVE
2741VACANTCONSILIERIPRINCIPAL3S
2752BOLOJAN DORINAREFERENT SP.IISUPERIOR1SSD
2763ALBULESCU ANEMARIE CARMENCONSILIERISUPERIOR1S
2774VACANTCONSILIERIPRINCIPAL1S
BIROU ADMINISTRARE ORĂŞEL
2781VACANTSEF BIROUCONSILIERIAS
2792VACANTCONSILIERIS
2803VACANTINSPECTORIAM
2814VACANTINGRIJITORI
2825VACANTINGRIJITORI
2836VACANTINGRIJITORI
2847VACANTPORTARI
2858VACANTPORTARI
2869VACANTPORTARI
28710VACANTPORTARI
28811VACANTCASIERI
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA
STAT DE FUNCŢII
şi număr de personal al Poliţiei Comunitare a municipiului Oradea
la data de 01.01.2009
" Funcţii cu contract individual de munca - Legea nr.154/1998, actualizată; O.G.nr.10/2008"
Nr.crt.FuncţiaStudiiTreaptaNr.posturiConducereExecuţie
1Consilier (şef birou)SIA11
2Referent pazăMIA77
3Referent MI55
4Referent MII44
5Referent MDEB44
6Agent pază (paznic)I1515
7Agent pază (paznic)II88
Total funcţii cu contract individual de muncă44143