Hotărârea nr. 1048/2008

privind aprobarea Programului de activităţi cultural-artistice ce urmează a se desfăşura în Orăşelul Copiilor pe parcursul lunii decembrie 2008

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Programului de activități cultural-artistice ce urmează a se desfășura în Orășelul Copiilor pe parcursul lunii decembrie 2008

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.71.937 din 25 noiembrie 2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea Programului de activități cultural-artistic ce urmează a se desfășura în Orășelul Copiilor pe parcursul lunii decembrie 2008,

Astfel, ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

În baza art. 36 alin. (2), lit b), lit d), alin. (4) lit a) și alin. (6) lit.a), pct. 1 și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă programul de activități cultural-artistice ce urmează a se derula în Orășelul Copiilor pe durata lunii decembrie 2008, după următorul grafic:

  • 1- 27 decembrie

Orele 10:00 - 20:00: difuzarea audio de colinde

  • 2- 19 decembrie

Orele 9:00 - 13:00 activități de creație cu copiii din școli și grădinițe

Miercuri, 3 decembrie

Ora 9:00 - program dedicat Zilei persoanelor cu dizabilități (organizează Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 1)

Vineri, 5 decembrie

„În așteptarea Moșului” - program realizat de școli și grădinițe

Joi, 11 decembrie

Orele 10:00 - 12:00 concurs de creație între grădinițe cu tema „Iarna”, organizat de Administrația Imobiliară Oradea, prin Compartimentul Activități Socio-Pedagogice pentru Copii.

Săptămâna 16 - 22 decembrie

Orele 8:00 - 20:00 Târg de iarnă

Orele 10:00 - 18:00 Serbări de iarnă susținute de grădinițe și școli (în funcție de planificări)

Miercuri, 17 decembrie

Orele 17:00 - Spectacol de colinde susținut de „Biserica Copiilor”

Duminică, 21 decembrie

Orele 17:00 - 19:00 - spectacol de colinde și scenete pentru copii și tineret, în organizarea Asociației Centrul Creștin LOGOS Oradea

Miercuri, 24 decembrie

Orele 11:00 - 12:00 Întâmpinarea lui Moș Crăciun în Orășelul Copiilor, urmată de un spectacol de colinde

Marți, 30 decembrie

Orele 17:00 - 20:00 Revelionul copiilor

În program: spectacol de muzică ușoară și dans pentru copii; jocuri, concursuri, clowni, Miss și Mister Revelionul Copiilor.

*Acest program va fi îmbogățit pe măsura înregistrării unor noi solicitări privind derularea de activități

Art.2. Se aprobă achitarea contravalorii organizării concursului de           creație între

grădinițe și a Revelionului copiilor, în sumă de 7.000 lei.

Art.3. Se aprobă suportarea cheltuielilor de mai sus din bugetul Administrației Imobiliare Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea

Art.5. Prezenta se comunică cu:

  • -  Administrația Imobiliară Oradea

  • -  Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Octavian Dan


    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Oradea, 27 noiembrie 2008

Nr.1048

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”

Ionel Vila