• Hotărârea 1207/2008 - Municipiul Oradea

  privind modificarea componentei Comisiei pentru evaluarea si selectionarea asociatiilor si fundatiilor cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala
 • Hotărârea 1206/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea liniilor de subventionare prioritare in domeniul asistentei sociale, a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor care solicita subventie, pe anul 20
 • Hotărârea 1205/2008 - Municipiul Oradea

  privind propunerea de neconstituire ca parte civila in dosarul 168/I.M./2008 aflat in curs de solutionare la Inspectoratul de Politie al Judetului Bihor
 • Hotărârea 1204/2008 - Municipiul Oradea

  privind revocarea mandatului de membru in Consiliul de Administratie al Regiei Autonome Oradea Transport Local a d-lui Lupau Cornel
 • Hotărârea 1203/2008 - Municipiul Oradea

  Privind acordarea avizului consultativ in vederea numirii in functia de director/ director adjunct a persoanelor care au fost declarate admise la concursul pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamânt preuniversit
 • Hotărârea 1202/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare depozit, magazin desfacere si service acumulatori auto P+1, amenajare acces si locuri de parcare - str. Calea Santandrei nr. cad. 11013 - Oradea
 • Hotărârea 1201/2008 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea PUZ – Amenajare sens giratoriu in vederea asigurarii accesului la terenul situat pe sos. Borsului nr. 2A, nr. cad. 13237, 10877, 13238 – Oradea
 • Hotărârea 1200/2008 - Municipiul Oradea

  Privind acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea PUZ – Amplasare perimetru de exploatare balastiera pietris si nisip pe terenul identificat cu nr. cad. 15213, 16175, 16155, 16377, 16044, 16188, 16189, 15968, 15969, 17670, 18104, 18141, 18084,
 • Hotărârea 1199/2008 - Municipiul Oradea

  Privind acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea PUZ – Amplasare locuinte colective D+P+7E-9E cu spatii comerciale la parter, str. Traian Goga nr. cad. 18472 – Oradea
 • Hotărârea 1198/2008 - Municipiul Oradea

  Privind rectificarea art. 1 din Hotarârea Consiliului Local nr. 928 din 30.10.2008 de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu – Construire ansamblu de locuinte colective cu zona de servicii si dotari complementare, str. Bumbacului – pârâul Peta nr. cad.
 • Hotărârea 1197/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Regulamentului de Functionare al Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului - Oradea
 • Hotărârea 1196/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Concesionare teren in vederea construirii unei case de vacanta Etapa II, strada Podgoria - Oradea
 • Hotărârea 1195/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Concesionare teren in vederea construirii unui garaj - Etapa II , strada Podgoria
 • Hotărârea 1194/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construirea celei de a doua case str. Cimbrului nr.36, nr. cad. 1114 Oradea
 • Hotărârea 1193/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan pentru amplasare locuinta str. Nojoridului, nr. cad. 11782 Oradea
 • Hotărârea 1192/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere si modernizare complex hotelier „Elite” str. I.H. Radulescu nr.19-21, nr. cadastral 14315- Oradea
 • Hotărârea 1191/2008 - Municipiul Oradea

  Privind acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea PUZ – Extindere intravilan si parcelare teren pentru construire locuinte cu zone de servicii complementare/dotari de cartier (spatii comerciale si functiuni complementare de tip gradinita, cresa
 • Hotărârea 1190/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casa de locuit S+P+M – Etapa II, str. Cântaretului, nr. cad. 17826 - Oradea
 • Hotărârea 1189/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare imobil pentru birouri D+P+5E cu parcari la demisol, str. Petru Rares nr. 1/A, nr. cad. 18652 - Oradea
 • Hotărârea 1188/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casa familiala S+P+E, str. Sofiei nr.18/C, nr.cad. 19309 - Oradea
 • Hotărârea 1187/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casa familiala P+M cu garaj, str. Fagetului nr. 9, nr. cad. 15921 - Oradea
 • Hotărârea 1186/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuinta S+P+E, Etapa II, str. Nufarului nr.191/I, nr. cad. 18500 - Oradea
 • Hotărârea 1185/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire a doua case familiale P+M in curte - Etapa II, str. Sofiei nr.17B, nr.cad. 18253 - Oradea
 • Hotărârea 1184/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere locuinta existenta, str. Alesdului nr. 17, nr cad. 18808 - Oradea
 • Hotărârea 1183/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire imobil 2S+P+5E cu destinatia servicii turistice(hotel), sali de conferinta, birouri, spatii comerciale si corp cladire 2S+P+8E pentru birouri cu sala de conferinte, spatii de cazare si spatii comerc
 • Hotărârea 1182/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan si parcelare teren pentru locuinte – Etapa II, zona prelungirilor strazilor I.P.Pincio - Macului, nr. cad. 14268 si 14269 - Oradea
 • Hotărârea 1181/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale Etapa I- Reglementare accese din strada Nojoridului, nr. cad. 9585 - Oradea
 • Hotărârea 1180/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte Etapa II - Reglementare parcele, str.N.Beldiceanu, nr. cad. 3622 - Oradea
 • Hotărârea 1179/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Ansamblu rezidential cu locuinte colective si servicii si dotari de cartier, str. Dobrogeanu Gherea nr. 11-11/ A - Oradea
 • Hotărârea 1178/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire a doua case de locuit D(S)+P+1 – Etapa II, str. Prunilor nr. 6/B si 6/D, nr. cad. 17049 si 17050 - Oradea
 • Hotărârea 1177/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare locuinta unifamiliala S+P+M – str.Ep.I.Alexi nr. 45, nr.cad. 20071 si 20072 – Oradea
 • Hotărârea 1176/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa de locuit D+P+M/E, strada Capsunilor nr. 1K8 - nr. cad. 19060 si 19061 - Oradea
 • Hotărârea 1175/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa familiala P+E, str. Camil Petrescu nr. 8, nr. cad. 19972 si 19973 - Oradea
 • Hotărârea 1174/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa de locuit P+M, str. Piatra Craiului nr. 238, nr. cad. 18453 - Oradea
 • Hotărârea 1173/2008 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea PUZ – Cladire de locuit P+2E cu trei apartamente, str. Mioritei nr. 21 – Oradea
 • Hotărârea 1172/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Etapa II – Introducere in intravilan si parcelare teren pentru locuinte si dotari – str. Nojoridului, nr. cad. 17601-:-17622, 16684-:-16699, 16783, 16784, 12935-:-12949, 17806-:-17819, 11417-:-11441, 9140/1-:-
 • Hotărârea 1171/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Acordului colectiv de munca nr. 40149 din 16.12.2008 al Politiei Comunitare Oradea pentru anul 2008
 • Hotărârea 1170/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de functii pentru personalul contractual din Biroul Paza al Politiei Comunitare a municipiului Oradea, incepând cu data de 01.01.2009
 • Hotărârea 1169/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de functii al Directiei de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Oradea, incepând cu data de 01. 01. 2009
 • Hotărârea 1168/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ocupare al functiilor publice al Directiei de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Oradea, incepând cu data de 01. 01. 2009
 • Hotărârea 1167/2008 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Proiectului Tehnic si actualizarea bugetului proiectului „Reabilitare si Modernizare Corp Policlinica Ambulatoriu la Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu – Corp B Oradea”, si depunerea acestuia spre contractare catre Agentia de D
 • Hotărârea 1166/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele masuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie Oradea”
 • Hotărârea 1165/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele masuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Reabilitarea Liceului Teologic Greco – Catolic Oradea”
 • Hotărârea 1164/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participarii Municipiului Oradea, a contributiei proprii si a suportarii cheltuielilor neeligibile in cadrul proiectului „Reabilitare, Modernizare, Extindere si Dotari la Scoala cu clasele I-VIII Avram Iancu” Oradea care va fi depus in
 • Hotărârea 1163/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participarii Municipiului Oradea, a contributiei proprii si a suportarii cheltuielilor neeligibile in cadrul proiectului „Reabilitarea Liceului Teologic Reformat Lorántffy Zsuzsanna” Oradea care va fi depus in cadrul Programului Operatio
 • Hotărârea 1162/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participarii Municipiului Oradea, a contributiei proprii si a suportarii cheltuielilor neeligibile in cadrul proiectului „REABILITARE LICEU TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "SZENT LASZLO" ORADEA" care va fi depus in cadrul Programului Operational
 • Hotărârea 1161/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele masuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Reabilitarea Liceului Teoretic “Aurel Lazar” Oradea”
 • Hotărârea 1160/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participarii Municipiului Oradea, aprobarea contributiei proprii si a suportarii cheltuielilor neeligibile in cadrul proiectului „Pachet complex de promovare turistica: Oradea-Arhitectura, Cultura, Legenda” care va fi depus in cadrul Pr
 • Hotărârea 1159/2008 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea contributiei Municipiului Oradea, in valoare de 4.000 EUR, ca si co-finantare la proiectul intitulat Integrated Urban Development of Vital Historic Towns as Regional Centres in South East Europe (ViTo)” care a fost depus in cadrul Progra
 • Hotărârea 1158/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participarii Municipiului Oradea in proiectul de finantare „FF - FUTURE FORTRESS” care a fost depus in cadrul Programului Cultura 2007-2013, program finantat de Uniunea Europeana
 • Hotărârea 1157/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafetei de 4.294 mp. teren cu nr. cadastral 17900 inscris in C.F. 90317 Oradea si darea acordului de principiu pentru transmiterea in folosinta gratuita
 • Hotărârea 1156/2008 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea propunerii privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 900mp. constituit din nr. topo 2890 si transmiterea terenului situat in Oradea str. Barcaului in folosinta gratuita catre Biserica Pentic
 • Hotărârea 1155/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafetei de 710 mp teren cu nr. cadastral 16488 inscris in CF 94302 Oradea, si darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directa a ter
 • Hotărârea 1154/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 42 mp. constituit din nr. topo 711 / 2 si darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directa a terenului in suprafata de 42 mp situat in Oradea, Str.
 • Hotărârea 1153/2008 - Municipiul Oradea

  Pentru respingerea propunerii privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 1.097 mp. constituit din nr. topo 2574 teren situat in Oradea str. Greierului nr. 17 detinut in folosinta gratuita de Biserica Penticosta
 • Hotărârea 1152/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Lucza Imre, reprezentând suprafata de 38 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19837, inscris in C.F. 93246 Oradea, situat in Oradea str. Nojoridului, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 1151/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Erdei Aurel si sotia Erdei Teodora Cecilia, reprezentând suprafata de 51 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19264, inscris in C.F. 93431 Oradea, situat in Oradea str. Valea Frumoasa, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 1150/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Illes Gaspar si sotia Illes Floare, reprezentând suprafata de 43 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18255, inscris in C.F. 90416 Oradea, situat in Oradea str. Paleului, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 1149/2008 - Municipiul Oradea

  Pentru respingerea propunerii privind trecerea in proprietatea privata a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. topo 8218/16 inscris in CF 83210 Oradea si darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directa a terenului inscris
 • Hotărârea 1148/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 10.000 mp. constituit din nr. topo 486/14 si 486/15, teren detinut in folosinta gratuita de catre Centrul Scolar Crestin Oradea, situat in Oradea str. Nicolae Sova nr.
 • Hotărârea 1147/2008 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directa a terenului inscris in CF NDF 1685 Oradea cu nr. cadastral 2704, in suprafata de 9 mp situat in Oradea, Str. Mestesugarilor, nr. 71 in favoarea d-nei Ardelean (Moga) Mihaela-Flo
 • Hotărârea 1146/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului in suprafata de 153 mp. constituit din nr.topo. 4090/2, inscris in CF.30217 Oradea si darea acordului de principiu pentru vânzarea prin licitatie publica a suprafetei de 153 mp. teren,
 • Hotărârea 1145/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 12754 Oradea si acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directa, in favoarea d-lui Rafaila Ioan si sotia Rafaila Eugenia, a suprafetei de 7
 • Hotărârea 1144/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu suprafata de 154 mp constituit din nr. topo 6225/8 inscris in CF 76873 Oradea si acordul pentru vânzarea prin negociere directa a suprafetei de 154 mp teren situat in
 • Hotărârea 1143/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri privind valorificarea terenului situat in Oradea, str. Ogorului - str. Universitatii
 • Hotărârea 1142/2008 - Municipiul Oradea

  privind abrogarea Hotarârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 267 din 26.09.2001 privind darea in folosinta gratuita a unui bun imobil situat in Oradea, str. Hategului nr.32, pentru o perioada de 25 de ani, in favoarea Fundatiei „Grija de buni
 • Hotărârea 1141/2008 - Municipiul Oradea

  privind modificarea si completarea HCL nr. 712 din 12 septembrie 2008, in sensul aprobarii finantari de la bugetul local a 2/3 din cheltuielile cu apa-canal, energia termica, energia electrica, salubrizare si telecomunicatii pentru cresa care isi desfaso
 • Hotărârea 1140/2008 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea componentei comisiei de analiza si de solutionare a contestatiilor depuse de catre solicitantii de locuinte tip A.N.L., destinate familiilor evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din locuintele retrocedate in natura fostilor proprietari
 • Hotărârea 1139/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea schimbarii destinatiei pentru imobilul situat in Oradea, str. Pandurilor nr.3, din spatiu cu alta destinatie decât aceea de locuinta in spatiu cu destinatia de locuinta.
 • Hotărârea 1138/2008 - Municipiul Oradea

  privind completarea listei spatiilor având destinatia de cabinete medicale sau activitati conexe actului medical aflate in proprietatea Municipiului Oradea, supuse vânzarii conform OUG 68/2008, aprobata prin HCL nr. 600/2008 si completata prin HCL 693/200
 • Hotărârea 1137/2008 - Municipiul Oradea

  privind respingerea propunerii de prelungire a termenului de inchiriere a terenului ocupat de chioscurile amplasate pe domeniul public al municipiului Oradea
 • Hotărârea 1136/2008 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea instituirii tarifelor de acces in vederea utilizarii bazei sportive – Teren Sintetic din Oradea, din cadrul Stadionului „Iuliu Bodola” situat pe strada Olimpiadei nr.1
 • Hotărârea 1135/2008 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea instituirii tarifelor in vederea utilizarii salilor din incinta imobilului Oraselul Copiilor din Oradea, situat pe strada Corneliu Coposu nr.8.
 • Hotărârea 1134/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2008 pentru suplimentarea cheltuielilor de personal aferent invatamântului de stat conform H.G.nr.1625/10.12.2008
 • Hotărârea 1133/2008 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea organigramei la SC Compania de Apa Oradea SA incepând cu 01.01.2009
 • Hotărârea 1132/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a indicatorilor de performanta la Regia Autonoma Oradea Transport Local, pe anul 2008
 • Hotărârea 1131/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reducerii impozitului pe cladire, aferent investitiei in valoare de 13.078.933,91 lei, realizata de catre S.C.PROGES SRL in Oradea str. Uzinelor nr.60
 • Hotărârea 1130/2008 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea donatiei din partea SC EURO POROTON S.A. Oradea a unui container tip BK 110m
 • Hotărârea 1129/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniu public in domeniu privat al Municipiului Oradea a terenului in suprafata de 19.648 mp identificat prin Hotarârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.1067/27.11.2008 (lot 1), in vederea efectuarii schimbului
 • Hotărârea 1128/2008 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea partilor variabile din remuneratiile directorilor generali ai regiilor autonome/societatilor comerciale la care Municipiul Oradea este unic actionar/actionar majoritar
 • Hotărârea 1127/2008 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea donatiei din partea SC PECOROR SRL Oradea a structurii metalice necesara amenajarii parcarii organizata de Primaria Municipiului Oradea pe str.Izvorului
 • Hotărârea 1126/2008 - Municipiul Oradea

  privind ajustarea preturilor si tarifelor practicate de SC Compania de Apa Oradea SA,pentru serviciile de furnizare apa, canalizarea si epurarea apelor uzate,precum si actualizarea redeventei.
 • Hotărârea 1125/2008 - Municipiul Oradea

  privind transferul cu titlu gratuit al unor bunuri aflate in domeniul privat al Municipiului Oradea catre unele unitati de invatamânt
 • Hotărârea 1124/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea redeventei pe unitate de productie, datorata de SC Electrocentrale Oradea SA pe 2008 si a modificarii art. 36 alin 4 din contractul de concesiune aprobat prin HCL 877/2006
 • Hotărârea 1123/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008, a bugetului de trezorerie pe anul 2008 si a indicatorilor de performanta pe anul 2008 la S.C. Compania de Apa Oradea S.A.
 • Hotărârea 1122/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Oradea, incepând cu data de 01.01.2009.
 • Hotărârea 1121/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 8 decembrie 2008
 • Hotărârea 1120/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 27 noiembrie 2008
 • Hotărârea 1119/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea fondului pentru cofinanţarea proiectului „Dezvoltarea unui suport de baze de date geospaţiale complexe pentru eficientizarea capacităţii administrative a Primăriei Municipiului Oradea”
 • Hotărârea 1118/2008 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Proiectului Tehnic şi actualizarea bugetului proiectului „Revitalizarea Cetăţii Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic: Cetatea Oradea - Complex Cultural European – etapa 1” şi depunerea acestuia spre con
 • Hotărârea 1117/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri privind valorificarea terenului situat în Oradea, str.Ogorului - str.Universităţii
 • Hotărârea 1116/2008 - Municipiul Oradea

  Privind revocarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 985/30.10.2008 privind trecerea din domeniu public in domeniu privat al Municipiului Oradea a unui teren in suprafaţa de 121,29 ha cu construcţiile aferente, situate in Oradea, st
 • Hotărârea 1115/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2008
 • Hotărârea 1114/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2008 pentru suplimentarea cheltuielilor de personal aferent învăţământului de stat conform O.U.G.nr.186/25.11.2008
 • Hotărârea 1113/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului pe anul 2008 pentru alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pentru finanţarea Parohiei Romano-Catolice, Oradea Velenţa conform H.G. nr.1518/25.11.2
 • Hotărârea 1112/2008 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea pentru lunile decembrie 2008 şi ianuarie, februarie 2009
 • Hotărârea 1111/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Casa de Cultură a Municipiului Oradea, începând cu data de 01.01.2009
 • Hotărârea 1110/2008 - Municipiul Oradea

  Privind propunerea acordării denumirii „IULIU BODOLA” Stadionului municipal Oradea
 • Hotărârea 1109/2008 - Municipiul Oradea

  Privind darea acordului de principiu în vederea asocierii Consiliului Local al municipiului Oradea cu o societate autorizată pentru montarea de radare fixe pe raza municipiului Oradea
 • Hotărârea 1108/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea emiterii Avizului de principiu pentru proiectul „Drum pentru biciclişti (2007-2013)”
 • Hotărârea 1107/2008 - Municipiul Oradea

  privind însuşirea propunerii de amplasare a unei plăci comemorative pe faţada clădirii situate pe str. Republicii nr. 13 - Oradea
 • Hotărârea 1106/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea P.U.Z.- Parcelare teren pentru locuinţe – str. Făcliei nr.12- Oradea
 • Hotărârea 1105/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare şi reglementarea acceselor, str. Apateului - Nojoridului, nr. cad.7845 - Oradea
 • Hotărârea 1104/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru locuinte individuale, Etapa I - Reglementarea acceselor, str. Apateului nr. 20, nr. cad.1659 - Oradea
 • Hotărârea 1103/2008 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ – Construire spatii comerciale, str. C. Clujului – str. Tileagdului, nr. cad. 8890, 12685, 8889, 94474, 14023 – Oradea
 • Hotărârea 1102/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire clădire D+P+2+M pentru birouri, cu spatii comerciale la parter, str. Sf. Apostol Andrei nr. 22- Oradea
 • Hotărârea 1101/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire hală atelier auto, sediu firmă cu birouri, cabină poartă şi împrejmuire teren, sos. Borşului, nr. cad. 986/3 si 986/4 – Oradea
 • Hotărârea 1100/2008 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ – Zonă multifuncţională, Calea Clujului nr. 74-78 – Oradea
 • Hotărârea 1099/2008 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ – Construire complex hotelier S+P+8E - Oradea
 • Hotărârea 1098/2008 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ – Construire locuinţe colective cu funcţiuni complementare(grădiniţă), str. Rădăuţilor nr. 34 – Oradea
 • Hotărârea 1097/2008 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ – Amplasare două locuinţe izolate P+E, str. Făcliei nr. cad. 17572 – Oradea
 • Hotărârea 1096/2008 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ – Amplasare casă P+E, str. Magnoliei nr. 25 - Oradea
 • Hotărârea 1095/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea P.U.Z. - Etapa II- Extindere intravilan pentru construcţii de locuinţe, strada Adevărului, Oradea
 • Hotărârea 1094/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea P.U.D. - Amplasare casă familială S(D)+P+E(M) în frontul II al străzii N.Beldiceanu şi reglementare acces, str. Nicolae Beldiceanu nr. 79B, nr.cad. 9809, 20051 şi 20052 – Oradea
 • Hotărârea 1093/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea P.U.D. - Amplasare casă familială P+1, garaj şi împrejmuire teren, str. Soarelui nr. cad. 18092 şi 18093 - Oradea
 • Hotărârea 1092/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea P.U.D. - Amplasare casa bifamiliala tip duplex D+P+1E, str. Soarelui nr. 3, nr. cad. 19969 - Oradea
 • Hotărârea 1091/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea P.U.D. - Construire casă familială S+P+E/M, strada Piersicilor nr. 1F, nr. cad. 1512 - Oradea
 • Hotărârea 1090/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea P.U.D. - Construire spaţiu comercial, spaţii de depozitare, sediu firmă şi birouri, str. Calea Sântandrei nr. cad. 3155 - Oradea
 • Hotărârea 1089/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea PUD - Construire magazin Penny Market- Etapa II - str. Nufărului nr. 87, nr. cad. 19780, 18930 şi 18931 - Oradea
 • Hotărârea 1088/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea P.U.D. - Etapa II – Amplasare locuinţă unifamilială P+M – str. Ep. I. Alexi nr. 64, nr. cad. 17079 - Oradea
 • Hotărârea 1087/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea P.U.D. - Construire atelier reparaţii maşini, spălătorie auto şi birou, str. Ogorului nr.62/A, nr. cad.15262, 15263 - Oradea
 • Hotărârea 1086/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea P.U.D.- Construire casă familială D+P+M, str. Juhasz Gyula nr.33, nr. cad. 15252 - Oradea
 • Hotărârea 1085/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinţe individuale - Etapa II- Reglementare parcele, str. Pavilionul CFR
 • Hotărârea 1084/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea PUD Modificator - Amplasare service parbrize, str. Ogorului nr. 136, nr. cad. 10994 şi 4533 - Oradea
 • Hotărârea 1083/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea PUD Modificator - Amplasare service parbrize, str. Ogorului nr. 136, nr. cad. 10994 şi 4533 - Oradea
 • Hotărârea 1082/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea PUD Modificator - Amplasare sediu firmă, service auto şi cabină poartă, str. Ogorului nr. 79, nr. cad. 4216 - Oradea
 • Hotărârea 1081/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casă D+P+1 str. Făcliei nr.32/D, nr. cad. 10537- Oradea
 • Hotărârea 1080/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casă familială D+P+M - Etapa II, str. Atacului nr.3/A, nr.cad. 15350 - Oradea
 • Hotărârea 1079/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire hală depozit piese de schimb, str. Matei Corvin nr. 28, nr.cad. 17833 – Oradea
 • Hotărârea 1078/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă de locuit P – Etapa II - str. Livezilor nr. 2/A, nr. cad. 17232 - Oradea
 • Hotărârea 1077/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă de locuit P+1, str. Piatra Craiului nr. 39, nr. cad. 17546, 17547, 17862 si 17863 - Oradea
 • Hotărârea 1076/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială D+P+M şi reglementare acces, strada Adevărului nr. 71, nr. cad. 17709 si 17710 – Oradea
 • Hotărârea 1075/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire magazin de prezentare (showroom), depozit, corp administrativ/birouri, hală ansamblare şi producţie, str. Traian Goga nr. 21G, nr. cad. 14201 – Oradea
 • Hotărârea 1074/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială P+M, strada Izvorului nr. 55C, nr. cad. 18387 – Oradea
 • Hotărârea 1073/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casă bifamilială D+P+E si imprejmuire teren, Etapa II, str. Facliei nr.36, nr. cad. 17541- Oradea
 • Hotărârea 1072/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă de locuit bifamilială P+M, str. Piatra Craiului nr. 34/B, nr. cad. 18105 - Oradea
 • Hotărârea 1071/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare hală service auto, spălătorie si birouri, Etapa II, Calea Borşului nr. cad. 9222, Oradea
 • Hotărârea 1070/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare depozit şi birouri str. O. Densuşianu nr. cad. 4772/1- Oradea
 • Hotărârea 1069/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare depozit şi birouri str. O. Densuşianu nr. cad. 4772/1- Oradea
 • Hotărârea 1068/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea iniţierii demersurilor în vederea trecerii imobilului - teren în suprafaţă de 74.148 / 141.392 mp şi platforme betonate - identificat cu nr. cadastral 83 înscris în CF ndf 17 Oradea, din domeniul public al statulu
 • Hotărârea 1067/2008 - Municipiul Oradea

  privind luarea unor măsuri în vederea asigurării condiţiilor de realizare a obiectivului de investiţii „Amenajarea şi modernizarea Grădinii Zoologice din Municipiul Oradea”, respectiv modificarea actului constitutiv şi e
 • Hotărârea 1066/2008 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 916 din 30.10.2008 cu privire la aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate cu suprafaţa de 648 mp., teren situat în Oradea str. Clujului
 • Hotărârea 1065/2008 - Municipiul Oradea

  pentru completarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 587 din 31 iulie 2008 privind aprobarea trecerii imobilului ”bloc de locuinţe” situat în Oradea, str. Ştefan cel Mare nr. 13, din domeniul public al municipiului Oradea, în domeni
 • Hotărârea 1064/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a bunului imobil reprezentând terenul şi clădirile Şcolii cu clasele I-VIII “Decebal” situate în Oradea, str. W. Shakespeare nr. 22
 • Hotărârea 1063/2008 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 436 din 22.05.2008 cu privire la cumpărarea unei suprafeţe de teren pentru realizarea accesului din str. Henrik Ibsen, la blocurile de locuin
 • Hotărârea 1062/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei d-lui Nagy Zsolt Barnabas şi soţia Nagy Agota Andrea, reprezentând suprafaţa de 48 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20051, înscris in C.F. 93453 Oradea, situat în Oradea str. N. Beldiceanu, cu destina&
 • Hotărârea 1061/2008 - Municipiul Oradea

  pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr . 146/31.05.2000 privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a bunului imobil în suprafaţă de 1.372 mp şi darea în administrare a terenului în suprafaţă de 1.37
 • Hotărârea 1060/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionării suprafeţei de 1.185 mp, identificat cu nr. cadastral 4291 înscris în CF ndf 2862 Oradea situat în Oradea, str. Meşteşugarilor nr. 32/A, prin atribuire directă în favoarea SC Agip Romania SRL
 • Hotărârea 1059/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei d-lui Borşa Gheorghe, a d-lui Pop Daniel şi soţia Pop Angela, reprezentând suprafaţa de 2.144 mp. teren identificat cu nr. cadastral 12671, înscris in C.F.ndf 11253 Oradea, situat în Oradea str. Adev
 • Hotărârea 1058/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafaţa de 23.552 mp. si trecerea in proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeţei de 23.552 mp teren situat in Oradea zona Episcopia, cu destinaţia
 • Hotărârea 1057/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei d-lui Sotiuţ Alexandru Adrian şi soţia Sotiuţ Sanda Emilia, reprezentând suprafaţa de 182 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19254, înscris in C.F. 93858 Oradea, situat în Oradea str. Viilor, c
 • Hotărârea 1056/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei d-lui Teuşdea Cristian Ioan şi soţia Teuşdea Liana, reprezentând suprafaţa de 27 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19047, înscris in C.F. 93522 Oradea, situat în Oradea str. Renaşterii, c
 • Hotărârea 1055/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei S.C. PLASTOR S.A., reprezentând suprafaţa totala de 141 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 17490 şi 17492 înscrise in C.F. 90824 şi 90826 Oradea, situat în Oradea str. Gutemberg, cu destinaţia de
 • Hotărârea 1054/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei d-nei Togor Andra Cornelia, reprezentând suprafaţa de 119 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19950, înscris in C.F. 93498 Oradea, situat în Oradea str. Atacului, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 1053/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei d-lui Lorincz Csaba Francisc, reprezentând suprafaţa de 24 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19997, înscris in C.F. 93391 Oradea, situat în Oradea str. Adevărului, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 1052/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei S.C. AUTO BARA & CO S.R.L., reprezentând suprafaţa de 163 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19900, înscris in C.F. 93426 Oradea, situat în Oradea zona sos. Borşului, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 1051/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Administraţia Imobiliară Oradea, începând cu data de 01.01.2009
 • Hotărârea 1050/2008 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de principiu pentru participarea Municipiului Oradea la faza-pilot, organizată de Ministerul Sănătăţii Publice, în vederea testării şi evaluării impactului soluţiilor propuse pentru d
 • Hotărârea 1049/2008 - Municipiul Oradea

  privind acordarea scutirii la plata pentru creanţele bugetare accesorii aferente sumelor stabilite retroactiv, în sarcina persoanelor fizice/juridice, pentru folosinţa terenurilor proprietatea Statului Român sau a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 1048/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Programului de activităţi cultural-artistice ce urmează a se desfăşura în Orăşelul Copiilor pe parcursul lunii decembrie 2008
 • Hotărârea 1047/2008 - Municipiul Oradea

  privind preluarea în administrarea Administraţiei Imobiliare Oradea a apartamentului fond de stat situat în Oradea str. Milcovului nr. 7 bloc D 26 ap. 19
 • Hotărârea 1046/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi numărului de personal ale ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile începând cu data de 1 ianuarie 2009
 • Hotărârea 1045/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor în vederea selectării asociaţilor Consiliului Local Oradea în scopul realizării unor parcări în municipiul Oradea
 • Hotărârea 1044/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Oradea, începând cu data de 01.01.2009
 • Hotărârea 1043/2008 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea unor măsuri pentru închirierea proprietăţii imobiliare situate în Oradea, str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 2, unde îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa de Copii nr. 1
 • Hotărârea 1042/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea alipirii parcelelor identificate cu nr. cadastrale 10.840 - 10.847 Oradea în suprafaţă totală de 69.318 mp situate în incinta pepinierei R.A.P.A.S. Oradea din str. Făgăraşului şi constituirea a dou
 • Hotărârea 1041/2008 - Municipiul Oradea

  Privind constituirea unei comisii de analiză a importanţei activităţii regiilor autonome/societăţilor comerciale la care Municipiul Oradea este unic acţionar/acţionar majoritar în vederea stabilirii remuneraţii
 • Hotărârea 1040/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea plăţii cotizaţiei municipiului Oradea la Asociaţia Municipiilor din România
 • Hotărârea 1039/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2008
 • Hotărârea 1038/2008 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea listei cu obiectivele de investiţii la SC Electrocentrale Oradea SA pe anul 2008
 • Hotărârea 1037/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii la plată a impozitului pe clădiri, în sumă de 57.264,66 lei, datorat bugetului local de către S.C.TRANS WORLD TRADING 2 SRL Oradea
 • Hotărârea 1036/2008 - Municipiul Oradea

  Privind neaprobarea scutirii de la plată a majorărilor si penalităţilor de întârziere, în sumă totala de 839 lei, aferente impozitului pe clădiri şi taxei auto, datorate bugetului local de către d-l Cazacu Marius
 • Hotărârea 1035/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorate bugetului local al municipiului Oradea de către proprietarii Asociaţiei de Proprietari ‘’DACIA,, situată în Oradea str.B-dul DACIA nr. 40, bl. U14, ca urmare a l
 • Hotărârea 1034/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Nomenclatorului stradal al municipiului Oradea.
 • Hotărârea 1033/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 12 noiembrie 2008
 • Hotărârea 1032/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 30 0ctombrie 2008
 • Hotărârea 1031/2008 - Municipiul Oradea

  privind respingerea propunerii de stabilire a unor măsuri pentru închirierea proprietăţii imobiliare situate în Oradea, str. Mihai Eminescu, nr. 25/A, unde îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa de Copii nr. 26
 • Hotărârea 1030/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii contractului de administrare a parcului industrial EUROBUSINESS PARC ORADEA între Municipiul Oradea şi SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL
 • Hotărârea 1029/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea ajustării tarifelor la serviciile de salubritate prestate de SC RER Ecologic Service SA în baza Contractului de concesiune nr. 106588/22.01.2008
 • Hotărârea 1028/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Pieţe, Agrement şi Salubritate Oradea
 • Hotărârea 1027/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea majorării capitalului social al SC Distrigaz Vest SA prin emisiune de acţiuni noi
 • Hotărârea 1026/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transmiterii imobilelor atribuite in folosinţă gratuită cultelor religioase, în proprietatea unităţilor de cult deţinătoare, fără plată, in condiţiile Legii nr. 239 din 12.07.2007
 • Hotărârea 1025/2008 - Municipiul Oradea

  privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, a spaţiului situat în Oradea, str. Primăriei nr. 42, mansarda si 2 birouri demisol - corp clădire A, administrat de Consiliul Loc
 • Hotărârea 1024/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Reabilitare şi modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 1”
 • Hotărârea 1023/2008 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate pentru ”Înfiinţarea Parcului Industrial Eurobussines Oradea”
 • Hotărârea 1022/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind reabilitarea şi refuncţionalizarea corpului C din Cetatea Oradea în vederea transformării lui în „Centru regional de cultură şi civilizaţie tradiţion
 • Hotărârea 1021/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 922 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 1020/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 915 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 1019/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 913 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 1018/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 911 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 1017/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 910 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 1016/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 902 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 1015/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 900 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 1014/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 890 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 1013/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 887 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 1012/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 882 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 1011/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 862 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 1010/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 860 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 1009/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 856 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 1008/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 855 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 1007/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 854 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 1006/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 852 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 1005/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 851 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 1004/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 846 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 1003/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Studiului de prefezabilitate pentru obiectivul „COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL CU PARCAJE SUPRAETAJATE ZONA TRIBUNALULUI ORADEA”
 • Hotărârea 1002/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri privind valorificarea terenului situat în Oradea, str. Ogorului - str. Universităţii
 • Hotărârea 1001/2008 - Municipiul Oradea

  privind propunerea de numire a reprezentanţilor municipiului Oradea în vederea constituirii comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile pentru declararea de către Consiliul Judeţean ca fiind de utilitate publica lucrările de
 • Hotărârea 1000/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2008
 • Hotărârea 999/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului tehnic a obiectivului de investiţii „Modernizarea arzătoarelor la cazanul nr.1 prin montarea de arzătoare cu NOx redus”
 • Hotărârea 998/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiţie ,,Poartă în Cimitirul municipal Oradea”
 • Hotărârea 997/2008 - Municipiul Oradea

  aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiţie ,,Extindere reţea
 • Hotărârea 996/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea elaborării Master-planul pentru Managementul Integrat al Energiei Termice pentru Municipiul Oradea ca document public de politică energetică a municipiului Oradea
 • Hotărârea 995/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Conceptului Integrat de Management a Energiei Termice (C.I.M.E.T.) – ca document public de politică energetică a municipiului Oradea
 • Hotărârea 994/2008 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea speciala a Asociaţiei ZMO sa exercite în numele şi pe seama Municipiului Oradea, atribuţii, drepturi şi obligaţii pentru serviciul de transport public local
 • Hotărârea 993/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preluării în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea a Centralei Electrice de Termoficare CET II Oradea
 • Hotărârea 992/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea iniţierii procedurii privind trecerea Centralei Electrice de Termoficare CET II Oradea din proprietatea publică a Statului Român si administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea în proprietatea publică a municipiu
 • Hotărârea 991/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea revizuirii strategiei energetice a municipiului Oradea aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.572/14 iulie 2008
 • Hotărârea 990/2008 - Municipiul Oradea

  privind construcţia unui bloc energetic nou la centrala de producere a energiei termice si electrice în cogenerare (CET I) cu alimentare pe cărbune desulfurat
 • Hotărârea 989/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea îndreptării erorii materiale prevăzute la art. 2) din Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 707/2008 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Pol
 • Hotărârea 988/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contribuţiei Poliţiei Comunitare Oradea cu un procent de 3 %, reprezentând cofinanţarea în proiectul care va fi depus în cadrul sesiunii de depunere de cereri de finanţare până în 28 noiembrie la M.C.T.I.
 • Hotărârea 987/2008 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea listei cu obiectivele de investiţii la SC Compania de Apă Oradea SA pe anul 2008
 • Hotărârea 986/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2008 şi aprobarea finanţării unor cheltuieli din bugetul local al municipiului Oradea
 • Hotărârea 985/2008 - Municipiul Oradea

  privind trecerea din domeniu public în domeniu privat al Municipiului Oradea a unui teren în suprafaţă de 121,29 ha cu construcţiile aferente, situate în Oradea, str. Borşului şi darea în administrarea S.C. Eurobussines Parc Orade
 • Hotărârea 984/2008 - Municipiul Oradea

  privind înfiinţarea societăţii comerciale care urmează să administreze Parcul Industrial “Eurobusiness Parc" Oradea
 • Hotărârea 983/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în concesiunea SC Compania de Apa Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 982/2008 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea listei cu obiectivele de investiţii la SC Electrocentrale Oradea SA pe anul 2008
 • Hotărârea 981/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea măsurilor pentru contractarea de către SC Electrocentrale Oradea SA a unui credit bancar care va face posibilă aprovizionarea cu combustibilul necesar pentru asigurarea alimentării cu energie termică în Municipiu
 • Hotărârea 980/2008 - Municipiul Oradea

  Privind darea avizului de principiu în vederea luării în folosinţă de către municipiul Oradea a unui teren.
 • Hotărârea 979/2008 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru primirea în folosinţă a imobilului “Sinagoga Neologă Zion,” situat în Oradea, str. Independenţei nr. 22 şi darea acordului de principiu pentru reabilitarea acestuia prin efectuarea un
 • Hotărârea 978/2008 - Municipiul Oradea

  privind completarea listei spaţiilor având destinaţia de cabinete medicale sau activităţi conexe actului medical aflate in proprietatea Municipiului Oradea, supuse vânzării conform OUG 68/2008, aprobata prin HCL nr. 600/2008 ş
 • Hotărârea 977/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Studiului de prefezabilitate pentru obiectivul „CONSTRUIRE PARCARE SUBTERANĂ STR. INDEPENDENTEI - ORADEA”
 • Hotărârea 976/2008 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea şi completarea HCL nr. 601/2008 privind componenta şi atribuţiile comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe, spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, precum şi
 • Hotărârea 975/2008 - Municipiul Oradea

  privind desemnarea în Consiliile de Administraţie a unităţilor de învăţământ din municipiul Oradea, a unor reprezentanţi ai autorităţii publice locale
 • Hotărârea 974/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Studiului de prefezabilitate pentru obiectivul „PARCARE SUPRAETAJATĂ STR. PRIMĂRIEI - ORADEA”
 • Hotărârea 973/2008 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea dării în folosinţă gratuită pe o perioada de 40 de ani a spaţiului disponibil din corpul J, Cetatea Oradea, Piaţa Independentei nr.41 în favoarea Muzeului Ţării Crişurilor
 • Hotărârea 972/2008 - Municipiul Oradea

  privind numirea în funcţia publică de director executiv al Poliţiei Comunitare Oradea, a d-lui Leucea Crăciun, începând cu data de 30.10.2008
 • Hotărârea 971/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Oradea, începând cu data de 01.11.2008
 • Hotărârea 970/2008 - Municipiul Oradea

  privind desemnarea reprezentantului municipiului Oradea în Consiliul de administraţie al asocierii Consiliului Local al municipiului Oradea cu SC Drumuri Orăşeneşti SA
 • Hotărârea 969/2008 - Municipiul Oradea

  privind desemnarea membrilor si preşedintelui Comitetul director si al instituţiei publice de interes public local ,,Clubului Sportiv Municipal Oradea”
 • Hotărârea 968/2008 - Municipiul Oradea

  privind modificarea şi completarea H.C.L.314/2003 privind aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Municipal Oradea.
 • Hotărârea 967/2008 - Municipiul Oradea

  privind înlocuirea d-lui Cosma Romulus Pavel din Comisia de validare a Consiliului local al Municipiului Oradea şi desemnarea unui nou membru
 • Hotărârea 966/2008 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea Regulamentului Social al Municipiului Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.1047/28.10.2004
 • Hotărârea 965/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Administraţia Sociala Comunitara Oradea şi Asociaţia SOS Autism Bihor, în vederea dezvoltării serviciilor de asistenta sociala pentru persoanele cu tulburări din spectrul a
 • Hotărârea 964/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea convenţiei de colaborare între Administraţia Socială Comunitară Oradea şi Fundaţia “Casa Speranţei” Oradea.
 • Hotărârea 963/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea PLANULUI DE MASURI în vederea prevenirii şi reducerii fenomenului de cerşetorie din municipiul Oradea.
 • Hotărârea 962/2008 - Municipiul Oradea

  Pentru aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social
 • Hotărârea 961/2008 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare locuinţă Sp+P+M, str. Aurel Covaci Nr. 3/A, nr. cad. 18443 - Oradea
 • Hotărârea 960/2008 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Construire ansamblu rezidenţial în regim de înălţime D+P+3E – D+P+ 4E, str. Aurel Covaci- str. I.P.Pincio - Oradea
 • Hotărârea 959/2008 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Construire clădire birouri D+P+2+M, str. C-tin Dobrogeanu Gherea nr.9 – Oradea
 • Hotărârea 958/2008 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare service, magazie piese auto şi boxe revizie, str. Apateului, nr. cad. 7265 – Oradea
 • Hotărârea 957/2008 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Extindere şi etajare la P+2+M clădire existentă şi schimbare destinaţie în birouri şi împrejmuire teren, str. Ştefan Zweig nr. 10/
 • Hotărârea 956/2008 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare casă P+M, str. Izvorului nr. 64, nr. cad. 19086 - Oradea
 • Hotărârea 955/2008 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Construire locuinţe colective cu funcţiuni complementare, str. Eftimie Murgu nr.1, 3/ str. Griviţei nr. 6,8,10 – Oradea
 • Hotărârea 954/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare hală service auto, spălătorie si birouri, Etapa I Reglementare acces din sos. Borşului nr. cad. 9222, Oradea.
 • Hotărârea 953/2008 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 786 din 30.09.2008 de aprobare a Planului Urbanistic Zonal – Perimetru de exploatare a pietrişului şi nisipului (balastieră), staţie de sortare şi staţie de
 • Hotărârea 952/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casă familială P şi împrejmuire teren, str. Podgoria nr. 11/B, nr. cad.16579 si 18705- Oradea
 • Hotărârea 951/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire Facultatea de Muzică şi sală de concerte, str. Izlazului f.n., nr. cad. 19869 – Oradea
 • Hotărârea 950/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Etapa II- Extindere intravilan pentru construcţii de locuinţe, strada Colinelor, nr.cad. 16875, 16925, 16973, 16945, 16832, 19226, 16920, 16921, 16922, 16923, 19203 - Oradea
 • Hotărârea 949/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Etapa I – Introducere în intravilan şi parcelare teren pentru locuinţe şi dotări –Reglementare accese, str. Nojoridului, nr. cad. 17601-:-17622, 16684-:-16699, 16783, 16784, 12935-:-129
 • Hotărârea 948/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan si parcelare teren pentru locuinţe – Etapa I, Reglementare accese, zona prelungirilor străzilor I.P.Pincio - Macului, nr. cad. 14268 si 14269 - Oradea
 • Hotărârea 947/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Etapa I – Introducere teren în intravilan şi parcelare teren pentru locuinţe şi dotări – Reglementare accese, str. Apateului, nr. cad. 10004, 10609, 15005, 17515 şi 10147 - Oradea
 • Hotărârea 946/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan şi parcelare teren pentru amplasare locuinţe şi dotări complementare- str. Hack Halasi Gyula - Etapa II-a - Reglementare parcele
 • Hotărârea 945/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere Cafe-Bar existent cu terasă aferentă, la bloc cu parter comercial, str. Nufărului nr. 1, bl. D142 - Oradea
 • Hotărârea 944/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Etapa II - Construire casă familială S(D)+P+M cu garaj aferent şi împrejmuire teren, str. Popasului nr. 11/H, nr. cad. 18732 - Oradea
 • Hotărârea 943/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială S+P+M – Etapa II, str. Merilor nr. 4, nr.cad. 16763 – Oradea
 • Hotărârea 942/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru construcţii de locuinţe şi reglementare acces, zona Oncea, str. I.P.Pincio – str. Cimbrului, nr. cad. 15254, 15256, 15257, 15258, 16655, 16656, 16657, 16678, 16679, 7104/
 • Hotărârea 941/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amplasare bloc locuinţe familiale 2S+P+Mezanin +5E, str. Parc Petofi Sandor nr. 6 - Oradea
 • Hotărârea 940/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi Regulamentul local de urbanism Construire complex de locuinţe colective str. Calea Clujului nr. 199, Oradea
 • Hotărârea 939/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amplasare corp administrativ/birouri şi hală depozitare mărfuri P+1, str. Calea Clujului nr. cad. 14052- Oradea
 • Hotărârea 938/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Ansamblu rezidenţial şi centru de cartier – Etapa I Reglementare accese - zona str. Ciheiului ( fostul composesorat de pădure şi păşune Nufărul - Seleuş)
 • Hotărârea 937/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire imobile de locuinţe colective 2S+P+1+M cu zonă de agrement, locuri de joacă pentru copii, piscină şi teren de sport, str. Adevărului nr. 30B, nr. cad. 15999 – Oradea
 • Hotărârea 936/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amplasare imobil locuinţe S+P+2+M cu parter comercial şi parcaje la subsol, str. Meziadului nr.28 - Oradea
 • Hotărârea 935/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amenajare şi extindere clădire birouri str. Piaţa Independentei nr.51- Oradea
 • Hotărârea 934/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire corp administrativ şi extindere hală de producţie - str. Corneliu Baba nr.26- nr. cad. 988 şi 990 - Oradea
 • Hotărârea 933/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casă S+P+1+M str. Adevărului nr. 56 - Oradea
 • Hotărârea 932/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire două case familiale S(D)+P+1(M) şi împrejmuire terenuri, str. Făgetului nr. 10B şi 16H, nr. cad. 17391, 17392, 18539 şi 18540 - Oradea
 • Hotărârea 931/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Complex comercial, depozite materiale de construcţii, hypermarket-uri materiale de construcţii, bricolaj şi mobilă, reprezentante auto, clădire birouri, spaţii de alimentaţie
 • Hotărârea 930/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare locuinţă D+P+E str. Frunzei nr. 13, nr. cad. 10967- Oradea
 • Hotărârea 929/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Locuinţă S+P+E str. Cartier Podgoria nr. cad. 2087 - Oradea
 • Hotărârea 928/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire ansamblu de locuinţe colective cu zonă de servicii şi dotări complementare, str. Bumbacului – pârâu Peţa nr. cad. 17920 - Oradea
 • Hotărârea 927/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare a două case P+M in curte - etapa II, str. Nicolae Beldiceanu nr. 103, nr.cad. 16366 - Oradea
 • Hotărârea 926/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinţa familiala S+P+M, Etapa II, str. Bulgarilor nr.17, nr. cad.19103 - Oradea
 • Hotărârea 925/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casă familială D+P+M cu garaj la demisol şi împrejmuire teren, str. Feleacului nr. 13/A, nr. cad. 14789 - Oradea
 • Hotărârea 924/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire a două case familiale P în curte cu garaj aferent, str. Vămii nr. 11, nr. cad. 14540 – Oradea
 • Hotărârea 923/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire două case familiale D+P+1+M - str. Făcliei nr. 22M şi 22N, nr. cad. 15015, 15016 şi 9112 – Oradea
 • Hotărârea 922/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru amplasare trei locuinţe familiale S+P+E – Etapa II- str. Paleului nr. 19, nr. cad. 18459, 18460, 18461 şi 18462 – Oradea
 • Hotărârea 921/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare şase locuinţe familiale S+P+1(+M), str. Calea Clujului nr. cad. 14685, 14686, 14687, 14688, 14689, 14690, 14691- Oradea
 • Hotărârea 920/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casă de locuit S+P+M – Etapa II, strada Dimitrie Anghel nr. 35, nr. cad. 18136 şi 12955 – Oradea
 • Hotărârea 919/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a bunului imobil reprezentând terenul şi clădirile Şcolii cu clasele I-VIII „George Coşbuc” situate în Oradea, str. Stanişoarei nr 4
 • Hotărârea 918/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei d-lui Groza Toma şi soţia Groza Christina, reprezentând suprafaţa de 14.409 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16611, înscris in C.F. 87552 Oradea, situat în Oradea str. Nojoridului, cu destinaţia d
 • Hotărârea 917/2008 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru realizarea unei asocieri intre Consiliul Local al municipiului Oradea şi SC Geoimobiliare SRL în vederea amenajării şi exploatării unei parcări publice pe terenul situat în Oradea, str.
 • Hotărârea 916/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate cu suprafaţa de 648 mp, trecerea in proprietatea privată a municipiului Oradea a terenului cu nr. cadastral nou constituit şi acordul de principiu pentru
 • Hotărârea 915/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea iniţierii demersurilor în vederea trecerii imobilului – construcţii şi teren în suprafaţă de 75.341 / 141.392 mp - identificat cu nr. cadastral 83 înscris în CF ndf 17 Oradea, din domeniul public al statului
 • Hotărârea 914/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionării directe a suprafeţei de 6 mp teren reprezentând domeniu public pentru amplasare echipament ONU ERA SHOPPING CENTER în municipiul Oradea, Calea Aradului FN, în favoarea SC ROMTELECOM S.A.
 • Hotărârea 913/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei d-lui Gligor Vasile Cristian şi soţia Gligor Alina Elena, a d-lui Matei Cristian şi soţia Matei Cornelia Iuliana şi d-lui Petricaş Ioan şi sotia Petricaş Floare reprezentând suprafa&
 • Hotărârea 912/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei d-lui Gligor Vasile Cristian şi soţia Gligor Alina Elena, a d-lui Matei Cristian şi soţia Matei Cornelia Iuliana şi d-lui Petricaş Ioan şi sotia Petricaş Floare reprezentând suprafa&
 • Hotărârea 911/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor constituite din parcelele cu nr. topo notate în CF 4300 Episcopia Bihor, situate în Oradea şoseaua Borşului nr. 23 reprezentând terenul şi clădirile CET I Ora
 • Hotărârea 910/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune pentru suprafaţa de 85 mp, identificat cu nr. topo4807/64 înscris în CF 71315 Oradea situat în Oradea, str. Aluminei nr. 1, în favoarea SC Fladris Com SRL
 • Hotărârea 909/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 1.020 mp. şi trecerea în proprietatea privată a municipiului Oradea a cotei de 320/1.020 mp teren deţinut în folosinţă gratuită d
 • Hotărârea 908/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei d-lui Şandru Alin Mario, a d-nei Fodor Livia, a S.C. GELUFILIP S.R.L., a S.C. FILORM PRODCOM S.R.L., a d-lui Filip Daniel Livius, a d-lui Cozmuleasca Ciprian Gheorghe şi a d-lui Moisi Daniel Mirel, reprezentând s
 • Hotărârea 907/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei d-lui Şandru Alin Mario, a d-nei Fodor Livia, a S.C. GELUFILIP S.R.L., a S.C. FILORM PRODCOM S.R.L., a d-lui Filip Daniel Livius, a d-lui Cozmuleasca Ciprian Gheorghe şi a d-lui Moisi Daniel Mirel, reprezentând s
 • Hotărârea 906/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei d-lui Lup Gheorghe şi soţia Lup Maria, a d-lui Vidican Petru Emil şi soţia Vidican Dalina Laura, a d-lui Chişvasi Ioan Ovidiu şi soţia Chişvasi Ioana Florina, a d-nei Fulias Ioana Iz
 • Hotărârea 905/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei d-lui Carţis Iosif şi soţia Carţiş Maria şi a d-lui Vuşca Viorel Florin şi soţia Vuşca Daniela, reprezentând suprafaţa de 242 mp. teren identificat cu nr. cadastral 10
 • Hotărârea 904/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionării terenurilor aferente locuinţelor din Cartierul Europa, prin atribuire directă către proprietarii locuinţelor sau titularii contractelor de execuţie a locuinţelor
 • Hotărârea 903/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prelungirii termenului de obţinere a Autorizaţiei de construire pentru parcelele atribuite în cursul lunii octombrie 2007 în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe propr
 • Hotărârea 902/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea iniţierii demersurilor în vederea trecerii imobilului – construcţii cu suprafaţa construită de 2.954,2 mp şi teren în suprafaţă de 247.100 mp - identificat cu nr. M.F. 106718, din domeniul public al
 • Hotărârea 901/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei d-lui Gyorgy Csaki Janos, reprezentând suprafaţa de 60 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19968, înscris în C.F. 93384 Oradea, situat în Oradea str. Soarelui, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 900/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei d-nei Kocsmarek Iuliana, reprezentând suprafaţa de 87 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18093, înscris în C.F. 90160 Oradea, situat în Oradea str. Soarelui, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 899/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei d-lui Negruţ Nicolae şi soţia Negrut Florica, reprezentând suprafaţa de 352 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18949, înscris în C.F. 92493 Oradea, situat în Oradea str. Bulgarilor, cu destinaţ
 • Hotărârea 898/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei d-lui Gelen Iuliu şi soţia Gelen Ana, reprezentând suprafaţa de 36 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19636, înscris în C.F. 93109 Oradea, situat în Oradea str. Beldiceanu, cu destinaţia de “drum pu
 • Hotărârea 897/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei d-nei Ciorba Maria, reprezentând suprafaţa de 500 mp. teren identificat cu nr. cadastral 76/11, înscris în C.F.ndf 4476 Oradea, situat în Oradea str. T.Goga - str. Ogorului, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 896/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei S.C. INTERGEMA INTERNATIONAL S.R.L., reprezentând suprafaţa de 131 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19879, înscris în C.F. 93367 Oradea, situat în Oradea str. Adevărului, cu destinaţia de “drum public
 • Hotărârea 895/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate în suprafaţă de 97 mp constituit din nr. topo 4569/1 înscris C.F. 90042 Oradea şi concesionarea prin licitaţie publică deschisă a supra
 • Hotărârea 894/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei d-lui Popa Gligore şi soţia Popa Maria, reprezentând suprafaţa de 26 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19219, înscris în C.F. 92743 Oradea, situat în Oradea str. Cireşilor, cu destinaţia de “d
 • Hotărârea 893/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei d-lui Tomuţa Gheorghe Emanuel, a d-lui Tomuta Ioan şi soţia Tomuţa Maria şi a d-lui Popa Gligore şi soţia Popa Maria reprezentând suprafaţa de 11 mp. teren identificat cu nr. cadastr
 • Hotărârea 892/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei doamnei Sotiuţ Cornelia, reprezentând suprafaţa de 39 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19105, înscris în C.F. 92649 Oradea, situat în Oradea str. Paleului, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 891/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei d-lui Jurcuţ Octavian reprezentând suprafaţa de 80 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18327, înscris în C.F. 92521 Oradea şi donaţia d-lui Jurcuţ Florian reprezentând suprafaţa de 104 mp.
 • Hotărârea 890/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei d-lui Nagy Sandor Richard, reprezentând suprafaţa de 19 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17765, înscris în C.F. 90040 Oradea, situat în Oradea str. Adevărului, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 889/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei d-lui Marian Petru şi soţia Marian Elisabeta, reprezentând suprafaţa de 31 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19787, înscris în C.F. 93289 Oradea, situat în Oradea str. Izvorului, cu destinaţia de “
 • Hotărârea 888/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei d-lui Borbely Andrei şi soţia Borbely Iuliana, reprezentând suprafaţa de 41 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19776, înscris in C.F. 93291 Oradea, situat în Oradea str. Izvorului, cu destinaţia de
 • Hotărârea 887/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 8.989 mp. şi trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeţei de 8.989 mp teren situat în Oradea, Sos. Borşului - zona
 • Hotărârea 886/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei d-lui Liberţ Florin şi soţia Liberţ Monica, reprezentând suprafaţa de 29 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18499, înscris în C.F. 91208 Oradea, situat în Oradea str. Nufărului, cu destina
 • Hotărârea 885/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei S.C. ASCENSION PRODCOM S.R.L., reprezentând suprafaţa de 120 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19310 înscris in C.F. 93198 Oradea, situat în Oradea str. Sofiei, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 884/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei d-lui Stan Ioan şi soţia Stan Dina Florica, reprezentând suprafaţa de 62 mp teren identificat cu nr. cadastral 19.697 înscris în C.F. 93251 Oradea, situat în Oradea str. Atacului, cu destinaţia de “drum
 • Hotărârea 883/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului
 • Hotărârea 882/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 16 octombrie 2008
 • Hotărârea 881/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 30 septembrie 2008
 • Hotărârea 880/2008 - Municipiul Oradea

  Privind revocarea mandatului d-lui Petruţ Vasile - reprezentantul Consiliului local al municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC DISTRIGAZ VEST SA.
 • Hotărârea 879/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reorganizării Creşei Oradea, ca şi Centru de Îngrijire şi Educaţie Timpurie, în cadrul Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, începând cu data de 1 noiembrie 2008.
 • Hotărârea 878/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi numărului de personal ale ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile începând cu data de 1 NOIEMBRIE 2008
 • Hotărârea 877/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea iniţierii demersurilor în vederea trecerii imobilului – construcţii şi teren în suprafaţă de 2.176 mp reprezentând cota de 1.209 / 6.663 mp identificat cu nr. cadastral 10488 şi cota de 967 / 9.911 mp. id
 • Hotărârea 876/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate pentru suprafaţa de 4.476 mp teren constituit din nr. topo 1199 Sântion şi darea acordului pentru vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu s
 • Hotărârea 875/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea cumpărării cotei de 180/258 mp teren înscris în CF nr. 74.579 Oradea cu nr. topo 7845/1 situat în Oradea, str. Câmpului în vederea reglementării profilului stradal
 • Hotărârea 874/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Studiului de prefezabilitate pentru obiectivul „PARKING STR. BRASOVULUI - ORADEA CU O CAPACITATE DE 406 LOCURI DE PARCARE”
 • Hotărârea 873/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea unor masuri în vederea întocmirii listei de priorităţi pentru locuinţele ANL, destinate familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, din
 • Hotărârea 872/2008 - Municipiul Oradea

  privind emiterea avizului favorabil cu privire la trecerea unor elemente din structura cu paturi aprobată prin Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 733/2008, din structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă
 • Hotărârea 871/2008 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Listelor finale privind soluţionarea cererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL, destinate închirierii, în municipiul Oradea
 • Hotărârea 870/2008 - Municipiul Oradea

  privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 492/22. 05. 2008 privind participarea municipiului Oradea la cofinanţarea proiectului de investiţii “Modernizare străzi în vederea fluidizării traficu
 • Hotărârea 869/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării şi co-finanţării Primăriei Municipiului Oradea la proiectul CityRegion.Net „Rolul Oraşelor în dezvoltarea urbană integrată” finanţat de programul Urbact 2, aferent obiectivului de
 • Hotărârea 868/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 605 și a rețelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 867/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 605 și a rețelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 866/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 606 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 865/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 607 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 864/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 610 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 863/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 701 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 862/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 702 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 861/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 703 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 860/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 704 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 859/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 705 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 858/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 709 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic
 • Hotărârea 857/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 710 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 856/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 711 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 855/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 712 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 854/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 715 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 853/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 717 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 852/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 718 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 851/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 719 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 850/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 720 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 849/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 800 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 848/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 801 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 847/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 802 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 846/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 803 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 845/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 804 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 844/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 805 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 843/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 806 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 842/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 807 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 841/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 809 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 840/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 808 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 839/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 841 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 838/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 842 şi a reţelelor secundare de alimentare cu energie termică aferente punctului termic”
 • Hotărârea 837/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2008
 • Hotărârea 836/2008 - Municipiul Oradea

  privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a d-lui ZBUCEA RAREŞ FLORIN din partea Partidul Naţional Liberal
 • Hotărârea 835/2008 - Municipiul Oradea

  privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Oradea al d/lui COSMA ROMULUS PAVEL
 • Hotărârea 834/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi numărului de personal ale ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA – CRESA ORADEA, valabile începând cu data de 1 OCTOMBRIE 2008
 • Hotărârea 833/2008 - Municipiul Oradea

  Privind constatarea încetării calităţii de membru - reprezentant al asociatului Consiliul local al municipiului Oradea – în Adunarea Generală a Asociaţilor de la Clubul Sportiv Fotbal Club Bihor Oradea, a d-lui Birta Florin Alin
 • Hotărârea 832/2008 - Municipiul Oradea

  privind constatarea încetării prin demisie, a mandatului de preşedinte al Consiliului de Administraţie la Regia autonomă de pieţe, agrement şi salubritate Oradea a d-lui Hirţe Ioan
 • Hotărârea 831/2008 - Municipiul Oradea

  privind numirea cenzorilor la SC RER Ecologic Service SA la propunerea Municipiului Oradea şi a RAPAS în calitate de acţionari
 • Hotărârea 830/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat de proprietarii Asociaţiei de Proprietari ,,PROPLOC” situată în Oradea str. Peneş Curcanul nr. 8, bl. R14, ca urmare a lucrărilor de construcţii realiza
 • Hotărârea 829/2008 - Municipiul Oradea

  privind desemnarea reprezentantului municipiului Oradea în Consiliul Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APAREGIO
 • Hotărârea 828/2008 - Municipiul Oradea

  privind modificarea actului constitutiv al SC Compania de Apă Oradea S.A. în sensul acceptării de noi acţionari prin majorarea capitalului social prin emisiunea de noi acţiuni
 • Hotărârea 827/2008 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei cu obiectivele de investiţii la SC Electrocentrale Oradea SA pe anul 2008
 • Hotărârea 826/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea ajustării tarifelor la serviciile de întreţinere spatii verzi prestate de SC RER Ecologic Service SA în baza Contractului de prestări servicii nr. 66866 din 20.01.2000
 • Hotărârea 825/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea RA OTL, în vederea scoaterii din funcţiune.
 • Hotărârea 824/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Oradea, începând cu data de 01. 10. 2008
 • Hotărârea 823/2008 - Municipiul Oradea

  privind evacuarea pe cale administrativă a numitului Gabor Gabor şi a familiei acestuia, persoane care ocupă în mod abuziv, fără forme legale, locuinţa fond de stat situată în Oradea, str. Cuza Voda nr. 12.
 • Hotărârea 822/2008 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru schimbarea destinaţiei unei suprafeţe de 20 mp din curtea Spitalului de Pneumoftiziologie Oradea, situat in Oradea, str. Izvorului nr.57, în vederea închirierii pentru amenajarea unui punct alimentar
 • Hotărârea 821/2008 - Municipiul Oradea

  privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 20 de ani, a spaţiului de depozitare (subsol) situat în Oradea, str. Simion Bărnuţiu nr. 22, utilizat de către Asociaţia Deficienţilor Locomotori Bihor
 • Hotărârea 820/2008 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârea Consiliului Local nr. 754/31.10.2006, privind planul de măsuri pentru implementarea programului naţional de sprijinire a construirii de locuinţe proprietate personală
 • Hotărârea 819/2008 - Municipiul Oradea

  privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 446 din 29 iunie 2005 privind aprobarea unor schimburi de imobile care prezintă o stare de degradare tehnică avansată în care locuiesc persoane defavorizate social, precum şi luare
 • Hotărârea 818/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea executării lucrărilor de racordare a imobilului situat in Oradea, str. Liszt Ferenc nr. 36/A la reţelele exterioare de energie termica si apa calda menajera
 • Hotărârea 817/2008 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directa a terenului înscris in CF NDF 11776 Oradea cu nr. cadastral 12897, in suprafaţă de 38 mp situat in Oradea, str. Transilvaniei nr.4, in favoarea S.C. Nives Impex S.R.L.
 • Hotărârea 816/2008 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directa a terenului înscris in CF NDF 7112 Oradea cu nr. cadastral 2623, in suprafaţă de 2600 mp situat in Oradea, str. Peţa nr.2, in favoarea S.C. Eurosan Exim S.R.L.
 • Hotărârea 815/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului în suprafaţă de 376 mp si darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeţei de 376 mp teren, situat în Oradea str. Petre Ţuţe
 • Hotărârea 814/2008 - Municipiul Oradea

  privind respingerea propunerii de trecere din domeniul public în domeniul privat al municipiului Oradea a imobilului ”Stadionul Motorul”, situat în Oradea, Calea Clujului nr. 202 şi de dare a acordului de principiu pentru vânzarea imobilului in
 • Hotărârea 813/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasare şi delimitare a imobilului în suprafaţă de 6.000 mp constituit din nr. topo 7619/7 înscris în CF 80548 Oradea şi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin licitaţie publică
 • Hotărârea 812/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasare şi delimitare a imobilului în suprafaţă de 1.211 mp constituit din nr. topo 7619/7 înscris în CF 80548 Oradea şi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin licitaţie publică
 • Hotărârea 811/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasare şi delimitare a imobilului în suprafaţă de 1.110 mp constituit din nr. topo 7619/7 înscris în CF 80548 Oradea şi trecerea suprafeţei de 1.110 mp in domeniul public cu destinaţia de
 • Hotărârea 810/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasare şi delimitare a imobilului în suprafaţă de 6.994 mp constituit din nr. topo 7619/7 înscris în CF 80548 Oradea şi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin licitaţie publică
 • Hotărârea 809/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Oradea a imobilului (clădire şi teren) - Dispensar TBC, situat în Oradea, Aleea Ştrandului nr. 18 şi darea acordului de principiu pentru vânzarea im
 • Hotărârea 808/2008 - Municipiul Oradea

  privind respingerea propunerii de atribuire în folosinţă gratuită a suprafeţei de 15.437 mp teren cu nr. cadastrale 13051, 17705, 18292, 17707 şi 17708 înscrise în CF ndf CF 85051, 90219, 90220, 90221 şi 90222, în favoarea A
 • Hotărârea 807/2008 - Municipiul Oradea

  Pentru respingerea propunerii de reziliere a contractelor de comodat înregistrate cu nr. 54934/17.03.2008, 56493/09.04.2008, 56492/09.04.2008, 56494/09.04.2008 şi a propunerii de abrogare a articolelor 3, 4, 5, 6, 7, 8 şi 9 din Hotărârea
 • Hotărârea 806/2008 - Municipiul Oradea

  privind respingerea măsurilor propuse pentru administrarea terenului situat în Oradea, str. Octavian Goga – zona fostului poligon auto
 • Hotărârea 805/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 262 mp constituită din nr. topo 3993/41 înscrisă în CF 1429 Episcopia Bihor şi trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a supr
 • Hotărârea 804/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Studiului de oportunitate întocmit în vederea concesionării prin licitaţie publică deschisă a suprafeţei de 97 mp teren situat în Oradea, B-dul Decebal nr. 62 - 66 destinat realizării obiectivului – parca
 • Hotărârea 803/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafaţa de 292 mp provenită din nr topo 8481/2 înscris în CF 6045 Oradea şi darea acordului de principiu în vederea efectuării unui schimb de terenuri situate în
 • Hotărârea 802/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei d-lui Romancsak Daniel, a d-nei Romancsak Roza, a d-nei Faur Estera şi a d-lui Romancsak Victor, reprezentând suprafaţa de 68 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18818, înscris în C.F. 92284 Oradea, situat în
 • Hotărârea 801/2008 - Municipiul Oradea

  privind aporbarea Planului de amplasament şi delimitare a suprafetei de 8.644 mp. constituită din nr. topo 1486/40 înscris în CF 10143 Sântandrei şi trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a terenului situat in Oradea,
 • Hotărârea 800/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei d-lui Turjuc Cristian Iosif şi soţia Turjuc Ramona Florica, reprezentând suprafaţa de 27 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18540, înscris în C.F. 92813 Oradea, situat în Oradea str. Făgetului, cu d
 • Hotărârea 799/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei d-lui Turjuc Iosif şi soţia Turjuc Dorina, reprezentând suprafaţa de 39 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17391, înscris in C.F. 91043 Oradea, situat în Oradea str. Făgetului, cu destinaţia de
 • Hotărârea 798/2008 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării nr. cadastral atribuit suprafeţei de 36 mp prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15/31.01.2007, teren situat în Oradea, Str. Nojoridului nr. 2/A concesionat în favoarea d-lui Pereţ Mircea
 • Hotărârea 797/2008 - Municipiul Oradea

  pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 712 din 27.09.2007 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a suprafeţei de 100 mp, teren identificat cu nr. cadastral 13074, înscris în CF Ndf nr. 85907 Orad
 • Hotărârea 796/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei d-lui Farago Attila Karoly şi soţia Farago Eniko, reprezentând suprafaţa de 76 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18.454 înscris în C.F. ndf 90.607 Oradea, situat în Oradea zona str. Piatra Craiului, cu
 • Hotărârea 795/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei d-lui Morar Cristian şi d-lui Lupu Gheorghe Mircea Marius, reprezentând suprafaţa de 21 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18731, înscris în C.F. 90891 Oradea, situat în Oradea str. Popasului, cu destinaţ
 • Hotărârea 794/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasare şi delimitare a imobilului cu nr. cadastral 15056 Oradea în suprafaţă de 58 mp. şi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin licitaţie publică a terenului identificat cu nr. c
 • Hotărârea 793/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Studiului de prefezabilitate pentru obiectivul Extindere construcţie imobil P-ţa Unirii nr. 1 - Sediul primăriei municipiului Oradea
 • Hotărârea 792/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Introducere in intravilan şi parcelare teren pentru amplasare locuinţe individuale - Etapa II-a - Reglementare parcele drumul judeţean Oradea - Sântandrei (DJ 797
 • Hotărârea 791/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Introducere in intravilan şi parcelare teren pentru amplasare locuinţe individuale - Etapa II-a - Reglementare parcele drumul judeţean Oradea - Sântandrei (DJ 797
 • Hotărârea 790/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Introducere în intravilan şi parcelare teren pentru amplasare locuinţe, Etapa II, străzii Piersicilor, nr. cad. 18223, 17206, 17207, 17208, 17209, 17210, 17211 si 17212 - Oradea
 • Hotărârea 789/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan pentru amplasare locuinţe Etapa a II -a - Reglementare parcele, nr. cad. 16191, 16192, 16196- str. Nojoridului
 • Hotărârea 788/2008 - Municipiul Oradea

  Pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.288/2008 privind unele măsuri pentru reorganizarea activităţii din domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului
 • Hotărârea 787/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinţe individuale S+P+M - Etapa I - Reglementare accese din str. Pavilionul CFR şi str. Gurghiului
 • Hotărârea 786/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Perimetru de exploatare a pietrişului şi nisipului (balastiera), staţie de sortare şi staţie de betoane, Episcopia Bihor, nr. cad. 15123, 15124, 15187, 15188 şi 16490– drumul San
 • Hotărârea 785/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele masuri legate de extinderea intravilanului municipiului Oradea.
 • Hotărârea 784/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare clădiri de locuit P+E cu garaje aferente şi împrejmuire teren – strada Viilor nr.9, nr. cad. 17217 şi 17463 – Oradea
 • Hotărârea 783/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi Regulamentul local de urbanism – Ansamblu de locuinţe colective şi funcţiuni complementare – comerţ si servicii, etapa a V-a str. Ţiglarilor – pârâu Peţa, Oradea
 • Hotărârea 782/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare şi parcelare locuinţe unifamiliale, str. Apateului, 2871/1 - Oradea
 • Hotărârea 781/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casă familială S+P+M, str. Crângului nr. 13/A, nr. cadastral 9316 – Oradea
 • Hotărârea 780/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amenajare depozit, magazin desfacere şi service acumulator auto, acces şi locuri de parcare - str. Calea Sântandrei nr. cad. 11013
 • Hotărârea 779/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Plan Urbanistic Zonal - Extindere intravilan şi amplasare complex comercial, hypermarket REAL2 şi staţie distribuţie carburanţi, str. Suişului nr. cad. 18107, 18089 - zona DN19 – Oradea
 • Hotărârea 778/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Plan Urbanistic Zonal - Construire depozite, sediu firme, birouri administrative, cantină, terenuri tenis de câmp/fotbal, str. Ciheiului - str. Ogorului, nr. cad. 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 677/1, 4805,
 • Hotărârea 777/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu – Construire hale şi birouri str. Ogorului nr.3G, nr. cadastral16081 şi 16080- Oradea
 • Hotărârea 776/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu – Amplasare locuinţă bifamilială P+1, str. Cimbrului, nr. cad. 19609, Oradea
 • Hotărârea 775/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Plan Urbanistic Zonal – Construire locuinţe colective, str. Făcliei f.n., nr. cad. 7894 – Oradea
 • Hotărârea 774/2008 - Municipiul Oradea

  referitoare la aprobarea „PROTOCOLULUI” încheiat între Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (O.C.P.I.) şi Primăria municipiului Oradea (PMO) privind unificarea documentaţiilor de aplicare a Legii 7/1996, republicată,
 • Hotărârea 773/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu – Amplasare casă de locuit S+P+M str. Molidului nr.36 - nr. cad.17754 - Oradea
 • Hotărârea 772/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu – Construire corp administrativ (showroom), hală asamblare şi producţie fier forjat şi depozit materiale de construcţii, str. Ogorului nr. 132, nr. cad. 11160 şi 11161 – Oradea
 • Hotărârea 771/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu – Construire doua case familiale (D)S+P+1 – Etapa II, str. Stupilor nr. cad. 17484 - Oradea
 • Hotărârea 770/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu – Construire casă familială S+P+M, str. Caişilor nr.6/K,nr. cad. 17930 - Oradea
 • Hotărârea 769/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu – Baza sportiva si de agrement str. Calea Sântandrei nr. 60
 • Hotărârea 768/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Sediul asociaţiei de proprietari “108 Tuşnadului”,str. Tuşnadului FN - Oradea
 • Hotărârea 767/2008 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 153 din 28.02.2006de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu - Staţie distribuţie carburanţi, sos. Borşului km 634+983, nr. cadastral 2618/1 - Oradea, conform date
 • Hotărârea 766/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Etajare şi mansardare magazie cu schimbare destinaţie şi amenajare locuinţă, str. Tudor Vladimirescu nr. 15 - Oradea
 • Hotărârea 765/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil P+1+M cu destinaţia spaţiu comercial şi locuinţe, str. Olimpiadei nr. 27, nr. cad. 11881 – Oradea
 • Hotărârea 764/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Spălătorie auto şi birouri P+M str. Meşteşugarilor nr. 27 – Oradea
 • Hotărârea 763/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare hală logistică şi corp administrativ P+2, str. Calea Borşului nr. 14/D, nr. cad. 1246 - Oradea
 • Hotărârea 762/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea desemnării d-lui Ilie Gavril Bolojan, primar al municipiului Oradea, ca persoană împuternicită pentru semnarea Convenţiei privind Finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a
 • Hotărârea 761/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea desemnării d-lui Marcel-Ioan Boloş, director al Direcţiei de Dezvoltare Durabilă şi Finanţări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, ca persoană împuternicită pentru implementa
 • Hotărârea 760/2008 - Municipiul Oradea

  privind desemnarea d-lui Eduard Florea, director executiv adjunct al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, ca persoană împuternicită cu certificarea cheltuielilor în cadrul subprogramului „Amenajarea şi mo
 • Hotărârea 759/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru aprobarea iniţierii procedurilor de elaborare a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Implementarea de soluţii de E-Sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband pentru u
 • Hotărârea 758/2008 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea susţinerii financiare a subprogramului şi cofinanţarea cheltuielilor neeligibile pentru „Amenajarea şi modernizarea Grădinii Zoologice Oradea”
 • Hotărârea 757/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea asigurãrii cofinanþãrii ºi a fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile aferente anului 2008 pentru realizarea obiectivului de investiþii „Amenajarea ºi modernizarea Grãdinii Zoologice Oradea”
 • Hotărârea 756/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiþii „Amenajarea ºi modernizarea Grãdinii Zoologice Oradea”
 • Hotărârea 755/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele mãsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiþii ”Implementarea de aplicaþii de E-Educaþie ºi asigurarea conexiunii la broadband pentru 14 instituþii ºcolare” din Oradea
 • Hotărârea 754/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare al Consiliului Local al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 753/2008 - Municipiul Oradea

  privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a d-lui POPA DANIEL CLAUDIU din partea Partidul Democrat Liberal,
 • Hotărârea 752/2008 - Municipiul Oradea

  privind constatarea încetãrii de drept a mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Oradea al d-lui MATEI MIRCEA LEONTIN
 • Hotărârea 751/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al ºedinþei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 12 septembrie 2008
 • Hotărârea 750/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al ºedinþei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 28 august 2008
 • Hotărârea 749/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preluãrii cu titlu gratuit a imobilului – construcþii ºi teren în suprafaþã totalã de 3600 mp reprezentând cota de 2400/6663 mp identificat cu nr. cadastral 10488 ºi cota de 1200/9911 mp. identificat cu nr. cadastral 10489, înscris în
 • Hotărârea 748/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preluãrii cu titlu gratuit a imobilului – construcþii ºi teren în suprafaþã totalã de 3600 mp reprezentând cota de 2400/6663 mp identificat cu nr. cadastral 10488 ºi cota de 1200/9911 mp. identificat cu nr. cadastral 10489, înscris în
 • Hotărârea 747/2008 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea caietului de sarcini întocmit în vederea executãrii lucrãrilor de cadastru ºi topografie necesar elaborãrii Planului Integrat de Dezvoltare Urbanã al municipiului Oradea
 • Hotărârea 746/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu privire la „EXTINDEREA RETELEI ELECTRICE DIN MUNICIPIUL ORADEA, JUDETUL BIHOR” ºi a participãrii Municipiului Oradea în cadrul Programului „Electrificare 2007-2009”
 • Hotărârea 745/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele mãsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Amenajarea unor spaþii verzi în perimetrul delimitat de str. Podului, b-dul ªtefan cel Mare, calea Republicii intersecþie cu Parcul Petofi ºi b-dul Dacia”
 • Hotărârea 744/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele mãsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 117 ºi a reþelelor secundare de alimentare cu energie termicã aferente punctului termic”
 • Hotărârea 743/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele mãsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 119 ºi a reþelelor secundare de alimentare cu energie termicã aferente punctului termic”
 • Hotărârea 742/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele mãsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „ odernizarea Punctului Termic 121 ºi a reþelelor secundare de alimentare cu energie termicã aferente punctului termic”
 • Hotărârea 741/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele mãsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 100 ºi a reþelelor secundare de alimentare cu energie termicã aferente punctului termic”
 • Hotărârea 740/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele mãsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „ Modernizarea Punctului Termic 124 ºi a reþelelor secundare de alimentare cu energie termicã aferente punctului termic”
 • Hotărârea 739/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele mãsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 105 ºi a reþelelor secundare de alimentare cu energie termicã aferente punctului termic”
 • Hotărârea 738/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele mãsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 108 ºi a reþelelor secundare de alimentare cu energie termicã aferente punctului termic”
 • Hotărârea 737/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele mãsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 107 ºi a reþelelor secundare de alimentare cu energie termicã aferente punctului termic”
 • Hotărârea 736/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele mãsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind Construirea drumului interior în cadrul Parcului Industrial ”EUROBUSSINES” Oradea
 • Hotărârea 735/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele mãsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind Construirea unei staþii de transformare a energiei electrice 110KV/20KV, 25 MVA ºi a reþelei de distribuþie din interiorul Parcului Industrial ”EUROBUSSINES”
 • Hotărârea 734/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele mãsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind ”Extinderea liniei de tramvai capãt Rogerius pânã la zona Parcului Industrial „EuroBussines” Oradea
 • Hotărârea 733/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele mãsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 130 ºi a reþelelor secundare de alimentare cu energie termicã aferente punctului termic”
 • Hotărârea 732/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele mãsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „ Modernizarea Punctului Termic 203 ºi a reþelelor secundare de alimentare cu energie termicã aferente punctului termic”
 • Hotărârea 731/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele mãsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 200 ºi a reþelelor secundare de alimentare cu energie termicã aferente punctului termic”
 • Hotărârea 730/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele mãsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 221 ºi a reþelelor secundare de alimentare cu energie termicã aferente punctului termic”
 • Hotărârea 729/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele mãsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 222 ºi a reþelelor secundare de alimentare cu energie termicã aferente punctului termic”
 • Hotărârea 728/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele mãsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 612 ºi a reþelelor secundare de alimentare cu energie termicã aferente punctului termic”
 • Hotărârea 727/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele mãsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 128 ºi a reþelelor secundare de alimentare cu energie termicã aferente punctului termic”
 • Hotărârea 726/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele mãsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 128 ºi a reþelelor secundare de alimentare cu energie termicã aferente punctului termic”
 • Hotărârea 725/2008 - Municipiul Oradea

  TEMA DE PROIECTARE. CERINÞE. SPECIFICAÞII. CONDIÞIONÃRI pentru modernizarea Punctului Termic 126 din municipiul Oradea ºi a reþelelor secundare care sunt aferente acestui punct termic
 • Hotărârea 724/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele mãsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 126 ºi a reþelelor secundare de alimentare cu energie termicã aferente punctului termic”
 • Hotărârea 723/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele mãsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 115 ºi a reþelelor secundare de alimentare cu energie termicã aferente punctului termic”
 • Hotărârea 722/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele mãsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Modernizarea Punctului Termic 103 ºi a reþelelor secundare de alimentare cu energie termicã aferente punctului termic”
 • Hotărârea 721/2008 - Municipiul Oradea

  privind modernizarea reþelei primare de alimentare cu energie termicã M3 cu traseul principal pe str. Traian Lalescu-str. Cantacuzino, municipiul Oradea pânã la intrarea în punctele termice pe care le deserveºte
 • Hotărârea 720/2008 - Municipiul Oradea

  privind modernizarea reþelei primare de alimentare cu energie termicã M1 cu traseul principal pe B-dul Dacia, municipiul Oradea pânã la intrarea în punctele termice pe care le deserveºte
 • Hotărârea 719/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor mãsuri pentru implementarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbanã al municipiului Oradea
 • Hotărârea 718/2008 - Municipiul Oradea

  privind evacuarea pe cale administrativã a numitului Mudura Ioan ºi a familiei acestuia, persoane care ocupã în mod abuziv, fãrã forme legale, locuinþa fond de stat situatã în Oradea, str. Rimanoczy Kalman nr.22 ap.2
 • Hotărârea 717/2008 - Municipiul Oradea

  privind evacuarea pe cale administrativã a numitei Hosu Aurica ºi a familiei acestuia, persoane care ocupã în mod abuziv, fãrã forme legale, locuinþa fond de stat situatã în Oradea, str. Ady Endre nr.24 ap.10 – demisol.
 • Hotărârea 716/2008 - Municipiul Oradea

  privind evacuarea pe cale administrativã a numitei Balog Victoria ºi a familiei acestuia, persoane care ocupã în mod abuziv, fãrã forme legale, locuinþa fond de stat situatã în Oradea, str. Cuza Vodã nr.80 ap.2
 • Hotărârea 715/2008 - Municipiul Oradea

  privind evacuarea pe cale administrativã a numitului Vasilovici Rudolf ºi a familiei acestuia, persoane care ocupã în mod abuziv, fãrã forme legale, locuinþa fond de stat situatã în Oradea, str. Aurora nr.23.
 • Hotărârea 714/2008 - Municipiul Oradea

  privind evacuarea pe cale administrativã a numitei Florea Raluca Marcela ºi a familiei acestuia, persoane care ocupã în mod abuziv, fãrã forme legale, locuinþa fond de stat situatã în Oradea, str. Dobrogeanu Gherea nr.5 ap.2
 • Hotărârea 713/2008 - Municipiul Oradea

  privind evacuarea pe cale administrativã a numitei Gyorfi Terezia ºi a familiei acestuia, persoane care ocupã în mod abuziv, fãrã forme legale, locuinþa fond de stat situatã în Oradea, str. Beiuºului nr. 18.
 • Hotărârea 712/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru grupa de creºã nou înfiinþatã în incinta imobilului situat în Oradea, str. Grãdinarilor, nr. 16, precum ºi suportarea cheltuielilor cu energia termicã (2/3), energie electricã (2/3),salubrizare (2/3) si tel
 • Hotărârea 711/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, a statului de funcþii si a numãrului de personal din cadrul ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA – CRESA ORADEA, valabile începând cu data de 1 OCTOMBRIE 2008
 • Hotărârea 710/2008 - Municipiul Oradea

  Pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiul de Fezabilitate la obiectivul de investiþii ,,Reabilitarea termicã bloc de locuit PC13, str. Lãpuºului, nr.9,,
 • Hotărârea 709/2008 - Municipiul Oradea

  Pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiul de Fezabilitate la obiectivul de investiþii ,,Reabilitarea termicã bloc de locuit PC13, str. Lãpuºului, nr.9,,
 • Hotărârea 708/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor mãsuri financiare pentru Administraþia Imobiliarã Oradea pe anul 2008
 • Hotărârea 707/2008 - Municipiul Oradea

  Privind constituirea unui grup de lucru pentru analizarea activitãþii de la SC Electrocentrale Oradea SA.
 • Hotărârea 706/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare a Poliþiei Comunitare Oradea.
 • Hotărârea 705/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificãrii bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2008
 • Hotărârea 704/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea bugetului Poliþiei Comunitare, începând cu 1 septembrie 2008.
 • Hotărârea 703/2008 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea sediului pentru Centrul Regional de Formare Profesionalã Continuã România-Ungaria în corpul E ºi D din Cetatea Oradea
 • Hotărârea 702/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reducerii aportului Consiliului Local al municipiului Oradea ºi a RAPAS la capitalul social al SC RER Ecologic Service SA ºi realizarea obiectivului de investiþii „Amenajarea ºi modernizarea Grãdinii Zoologice din Municipiul Oradea”
 • Hotărârea 701/2008 - Municipiul Oradea

  privind alegerea presedintelui de sedinTa, pentru sedinTele Consiliului Local al Municipiului Oradea pentru lunile septembrie, octombrie si noiembrie 2008
 • Hotărârea 700/2008 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investiTii" Amenajare Parc In SanTul de Est al CetaTii Oradea"
 • Hotărârea 699/2008 - Municipiul Oradea

  Privind mandatarea Primarului Municipiului Oradea in vederea reprezentarii Consiliului Local al municipiului Oradea in fata instanTelor judecatoresti, a intocmirii actelor necesare inaintate instanTelor judecatoresti si a exercitarii cailor de atac atunci
 • Hotărârea 698/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri pentru realizarea investiTiei „LocuinTe pentru tineri, destinate inchirierii - Calea SAntandreiului intersecTie cu Calea Aradului f.n. – etapa I , str. Balogh Istvan f.n.”
 • Hotărârea 697/2008 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Regulamentului privind reglementarea cadrului general de evacuare a persoanelor care ocupa in mod abuziv locuinTele administrate de catre AdministraTia Imobiliara Oradea
 • Hotărârea 696/2008 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea componenTei comisiei de analiza si de soluTionare a contestaTiilor depuse de catre solicitanTii de locuinTe pentru tineri construite prin A.N.L. precum si aprobarea unor masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind reglemen
 • Hotărârea 695/2008 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea unor masuri pentru proprietatea imobiliara situata in Oradea, str. Louis Pasteur nr. 44 unde isi desfasoara activitatea GradiniTa de Copii nr. 47
 • Hotărârea 694/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preTului de vAnzare rezultat din negocierea directa a suprafeTei de 273 mp teren identificat cu nr. cadastral 541 inscris in CF ndf 262 Oradea, situat in Oradea, str. Aluminei nr. 37/A, in favoarea S.C. CONSTRUCTII BIHOR S.A.
 • Hotărârea 693/2008 - Municipiul Oradea

  privind completarea listei spaTiilor avAnd destinaTia de cabinete medicale sau activitaTi conexe actului medical, aflate in proprietatea Municipiului Oradea, supuse vAnzarii conform O.U.G. nr. 68/2008
 • Hotărârea 692/2008 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului favorabil pentru infiinTarea Spitalului Clinic Municipal Oradea, ca unitate sanitara cu personalitate juridica distincta
 • Hotărârea 691/2008 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea si completarea anexei III.5 din HotarArea Consiliului Local nr.322/2006 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008
 • Hotărârea 690/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea demolarii rezervorului de beton amplasat in zona str.H.Ibsen
 • Hotărârea 689/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preTului de vAnzare rezultat din negocierea directa a suprafeTei de 420 mp teren identificat cu nr. cadastral 18345 inscris in CF 90375 Oradea, situat in Oradea, str. VAlcelelor nr. 13, in favoarea lui Pap Bela si Pap Iboly
 • Hotărârea 688/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preTului de vAnzare rezultat din negocierea directa a suprafeTei de 55 mp teren identificat cu nr. cadastral 15077 inscris in CF ndf 87865 Oradea, situat in Oradea, str. Al. Odobescu nr. 1/A, in favoarea lui Valciuc Adrian Doru si sotiei
 • Hotărârea 687/2008 - Municipiul Oradea

  privind rezilierea contractelor de concesiune nr. 740/2002, 842/2003 si 894/2004 si aprobarea preTului de vAnzare rezultat din negocierea directa a suprafeTei de 813 mp teren identificat cu nr. cadastral 14910 inscris in CF 87339, situat in Oradea, str. A
 • Hotărârea 686/2008 - Municipiul Oradea

  privind modificarea si completarea HotarArii Consiliului Local nr. 287 din 07.04.2008 pentru aprobarea unor masuri pentru asigurarea transparenTei si eficienTei achiziTiilor publice si infiinTarea Comisiei Municipale de Monitorizare a AchiziTiilor Publice
 • Hotărârea 685/2008 - Municipiul Oradea

  privind modificarea pozitiei nr. 86 din anexa la Hotararea Consiliului Local al Munciipiului Oradea nr. 69/2007 privind aprobarea unor masuri pentru valorificarea unor bunuri imobile apartinand municipiului Oradea
 • Hotărârea 684/2008 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea unor masuri pentru punerea in executare a Legii nr.550/2002 privind vAnzarea spaTiilor comerciale proprietatea privata a statului si a celor de prestari servicii aflate in administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea
 • Hotărârea 683/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiTii „Amenajarea si modernizarea Gradinii Zoologice Oradea” si unele masuri privind implementarea proiectului
 • Hotărârea 682/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea colaborarii dintre unitaTile administrativ teritoriale municipiul Oradea si comuna Bors in vederea corelarii programului serviciului de transport local efectuat la nivelul municipiului Oradea cu programul serviciului de transport local
 • Hotărârea 681/2008 - Municipiul Oradea

  privind Stabilirea zonelor unitare de incalzire in municipiul Oradea
 • Hotărârea 680/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea devizului general actualizat aferent studiului de fezabilitate a obiectivului de investiTie ,,Reabilitare sistem secundar distribuTie reTele termice Oradea”
 • Hotărârea 679/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiTie ,,Modernizare alei de circulaTie si platforme in Cimitirul municipal Oradea“.
 • Hotărârea 678/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa cuplata P+1 str. Ciheiului nr.154 , nr. cad. 18064- Oradea
 • Hotărârea 677/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare complex comercial Etapa II – Reglementare parcela - sos. Borsului
 • Hotărârea 676/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu–Construire locuinTa P+1(M) nr cadastral 688/4 - zona Nufarului, DN 76
 • Hotărârea 675/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasarea celei de-a doua case str. Valea Draganului nr. 9- Oradea
 • Hotărârea 674/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare locuinTa unifamiliala P+M str. Apelor nr. 41, nr. cad.17655- Oradea
 • Hotărârea 673/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Complex comercial “Aura” -str. D. Cantemir 9-11 - Oradea
 • Hotărârea 672/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – LocuinTa D+P+M- Etapa I – Reglementare acces str. Bulgarilor nr.25 – Oradea
 • Hotărârea 671/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa familiala D+P+M, strada Izvorului nr. 35A, nr. cad. 16573 Etapa II – Reglementare parcela
 • Hotărârea 670/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare locuinTa – Etapa I - Reglementare acces, - Episcopia Bihor, zona str. CAntareTului, nr. cad. 11033 - Oradea
 • Hotărârea 669/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa de locuit D+P+M – Etapa I - Reglementare acces, str. Adevarului nr.107 - Oradea
 • Hotărârea 668/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala -str. CrivaTului nr.68 nr. cadastral 17595 - Oradea
 • Hotărârea 667/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea P.U.D.-LocuinTa de serviciu si imprejmuire. Etapa I - Reglementare acces din str. Plaiului nr.15/A,nr. cad. 17887 - Oradea
 • Hotărârea 666/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa de locuit P+M str.Nojoridului nr. cad.18085 – Oradea
 • Hotărârea 665/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare locuinta P+M Etapa I – Reglementare acces str. Nufarului nr.191 I - Oradea
 • Hotărârea 664/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea P.U.D.- Construire casa familiala P+M - Etapa I - Reglementare acces, str. Atacului nr. 12, nr.cad. 16660 - Oradea
 • Hotărârea 663/2008 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Regulamentului de organizare a traficului greu pe raza municipiului Oradea
 • Hotărârea 662/2008 - Municipiul Oradea

  Pentru aprobarea unor masuri privind ducerea la indeplinire a prevederilor O.U.G. nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuinTei, precum si a unor facilitaTi populaTiei pentru plata energiei termice, pentru sezonul rece 2008 -2009
 • Hotărârea 661/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea condiTiilor, situaTiilor si modalitaTilor de acordare a ajutoarelor de urgenTa in baza art. 28 din Legea nr. 416 / 2001 – privind venitul minim garantat, actualizata
 • Hotărârea 660/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea regulilor si masurilor specifice de aparare impotriva incendiilor corelate cu nivelul si natura riscurilor din municipiul Oradea.
 • Hotărârea 659/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate pentru proiectul de investiTii ”Sistem Informatic Integrat la nivelul Zonei Metropolitane Oradea pentru oferirea de servicii relaTional-comunitare cetaTenilor si instituTiilor”
 • Hotărârea 658/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri de reducere a costurilor cu datoria publica
 • Hotărârea 657/2008 - Municipiul Oradea

  privind- aprobarea contractarii unei finanTari rambursabile externe in valoare de 16.350.000 Euro de la Banca Europeana de InvestiTii pentru finanTarea achiziTiei a 10 tramvaie si 20 de autobuze pentru transportul urban de calatori in municipiul Orade si
 • Hotărârea 656/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2008
 • Hotărârea 655/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achitarii din bugetul local al municipiului Oradea a despagubirilor si cheltuielilor de judecata aferente proceselor pierdute de municipiul Oradea
 • Hotărârea 654/2008 - Municipiul Oradea

  privind modificarea cuantumului taxei pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari stabilite prin HotarArea Consiliului Local nr. 628/2003, HotarArea Consiliului Local nr. 1002/2004, HotarArea Consiliului Local nr. 871/2005, HotarArea Consiliulu
 • Hotărârea 653/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reducerii la plata impozitului pe cladiri, de natura investitiilor, cu suma de 12.058,69 lei, datorata bugetului local de catre S.C. PLASTOR SA Oradea
 • Hotărârea 652/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri fiscale de anulare a majorarilor de intArziere aferente taxei pentru eliberarea autorizaTiei privind desfasurarea activitaTii de alimentaTie publica datorata pentru anul 2007 in cazul contribuabililor persoane juridice
 • Hotărârea 651/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii la plata a impozitului pe cladiri, in suma de 81.294 lei, datorat bugetului local de catre S.C. CIMARSON SRL Oradea
 • Hotărârea 650/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii la plata a sumei de 135 lei, reprezentand majorari de intarziere aferente impozitului pe cladiri restant, datorat bugetului local, de catre d-na Moraru O. Steliana
 • Hotărârea 649/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transmiterii fara plata, in proprietatea Parohiei Reformate Steaua, a suprafeTei de 763 / 964 mp inscrisa in CF NR. 8015 Oradea cu nr. topo 9283, teren situat in Oradea str. Teiului nr. 2
 • Hotărârea 648/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea iniTierii unei HotarAri de Guvern pentru trecerea cu titlu gratuit a imobilului, teren in suprafaTa de 121,29 ha si a cladirilor aflate pe acesta, situate in Oradea, soseaua Borsului, din proprietatea publica a Statului RomAn si adminis
 • Hotărârea 647/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-lui Gergely Attila si soTia Gergely Erzsebet - Helena, reprezentAnd suprafaTa de 71 mp teren identificat cu nr. cadastral 17.080, inscris in C.F. 89.348 Oradea, situat in Oradea str. I. Alexi, cu destinaTia de “drum public”
 • Hotărârea 646/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei reprezentAnd suprafaTa de 5 mp teren identificat cu nr. cadastral 17.825 inscris in CF ndf 90.058 Oradea, situat in Oradea str. CAntareTului, cu destinaTia de “drum public”
 • Hotărârea 645/2008 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu in vederea efectuarii unui schimb de terenuri situate in Oradea, str. Octavian Goga intre Consiliul Local al Municipiului Oradea si SC Cominca SA Oradea
 • Hotărârea 644/2008 - Municipiul Oradea

  privind avizarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu suprafaTa de 176.040 mp. situat in Oradea str. UniversitaTii nr.1
 • Hotărârea 643/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-lui Kiss Barna Istvan si soTia Kiss Terezia Eniko, reprezentAnd suprafaTa de 10 mp. teren cu nr. cadastral 19104 identificat ca Lotul 2, dezmembrat din nr. cadastral 9964 inscris in C.F. ndf 8340 Oradea, situat in Oradea str.
 • Hotărârea 642/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-lui Kasziba Francisc Alexandru si soTia Kasziba Monika, reprezentAnd suprafaTa de 139 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15262 inscris in C.F. 91017 Oradea, situat in Oradea str. Ogorului nr. 62A, cu destinaTia de “drum
 • Hotărârea 641/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-lui Kis Barna si soTia Kis Eva, reprezentAnd suprafaTa de 13 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18458, inscris in C.F. 92502 Oradea, situat in Oradea str. Paleului, cu destinaTia de “drum public”
 • Hotărârea 640/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei S.C. FMZ DEVELOPMENT RO S.R.L., reprezentAnd suprafaTa de 768 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18464 inscris inC.F. 92536 Oradea, situat in Oradea str. Borsului, cu destinaTia de “drum public”
 • Hotărârea 639/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea publica a Municipiului Oradea a terenului situat in Oradea, identificat cu nr.topo. 4983/8 inscris in CF 5919 Oradea, in suprafaTa de 338 mp si nr topo. 4983/9 inscris in CF 5803 Oradea, in suprafaTa de 338 mp
 • Hotărârea 638/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafaTa de 83 mp situat in Oradea, str. Matei Corvin, nr. 13 reprezentAnd spaTiul comercial deTinut in proprietate de SC Mitcor Prodimpex SRL
 • Hotărârea 637/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionarii directe a suprafeTei de 12 mp teren situat in Oradea, Str. Camille Flammarion in favoarea AsociaTiilor de Proprietari „Flammarion”, „Plopul”, „Safla” si „Conul”
 • Hotărârea 636/2008 - Municipiul Oradea

  privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Municipiului Oradea, Capitolul I, sectiunea 3 “Poduri si podeTe”
 • Hotărârea 635/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a municipiului Oradea a suprafeTei de 64 mp teren identificat cu nr topo. 3044/3 inscris in CF 73813 Oradea, situat in Oradea, str.Rosiorilor nr. 11/A
 • Hotărârea 634/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a municipiului Oradea a suprafeTei de 88 mp teren identificat cu nr topo. 5906/12 inscris in CF 35084 Oradea, situat in Oradea, str. Caisilor
 • Hotărârea 633/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-lui TomuTa Gheorghe si soTia TomuTa Florica, reprezentAnd suprafaTa de 54 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18106 inscris in C.F. 90344 Oradea, situat in Oradea str. Piatra Craiului, cu destinaTia de “drum public”
 • Hotărârea 632/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-lui Pente Viorel si soTia Pente Andronica Lucia, reprezentAnd suprafaTa de 41 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18786 inscris in C.F. 92432 Oradea, situat in Oradea str. Nucului, cu destinaTia de “drum public”
 • Hotărârea 631/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-lui MAndru Ladislau Adalbert si soTia MAndru Etelca, reprezentAnd suprafaTa de 46 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17446 inscris in C.F. 89432 Oradea, situat in Oradea str. Podgoria, cu destinaTia de “drum public”
 • Hotărârea 630/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-lui Kutasi Sandor Janos, reprezentAnd suprafaTa de 152 mp. teren identificat cu nr. cadastral 6527 inscris in C.F. ndf 6397 Oradea, situat in Oradea zona str. Izvorului, cu destinaTia de “drum public”
 • Hotărârea 629/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-lui Ionescu Alexe Ionut si soTia Ionescu Ioana Teodora, reprezentAnd suprafaTa de 13 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18993, provenit din nr. cadastral 17908 inscris in C.F. 90360 Oradea, situat in Oradea str. Prunilor,
 • Hotărârea 628/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-lui HoduT Ionel Liviu si soTia HoduT Stela, reprezentAnd suprafaTa de 20 mp. teren identificat cu nr. cadastral 12182 inscris in C.F.ndf 10419 Oradea, situat in Oradea str. Podgoria, cu destinaTia de “drum public”
 • Hotărârea 627/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-lui Du Plessis Jacobus Herculus si soTia Du Plessis Adriana Jenica, reprezentAnd suprafaTa de 134 mp teren identificat cu nr. cadastral 17227 inscris in C.F. 90048 Oradea, situat in Oradea in prelungirea str. Graurilor, cu d
 • Hotărârea 626/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-lui Du Plessis Jacobus Herculus si soTia Du Plessis Adriana Jenica, reprezentAnd suprafaTa de 134 mp teren identificat cu nr. cadastral 17227 inscris in C.F. 90048 Oradea, situat in Oradea in prelungirea str. Graurilor, cu d
 • Hotărârea 625/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-nei Aciu Eva Elena, reprezentAnd suprafaTa de 1.369 mp. teren identificat cu nr. cadastral 7995 inscris in C.F. ndf 5809 Oradea, situat in Oradea zona str. Ciheiului, cu destinaTia de “drum public”
 • Hotărârea 624/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei D-lui Volgyesi Francisc si soTia Volgyesi Laura Monica, reprezentAnd suprafaTa de 76 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17.733 inscris in C.F. 89727 Oradea, situat in Oradea zona str. Strugurilor, cu destinaTia de “drum p
 • Hotărârea 623/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-nei VladuT Maria Magdalena, reprezentAnd suprafaTa de 19 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17253 constituit din nr. cadastral 15440 inscris in C.F.86547 Oradea, situat in Oradea str. N. Beldiceanu, cu destinaTia de “dr
 • Hotărârea 622/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-lui Visky Istvan si soTia Visky Andrea, reprezentAnd suprafaTa de 76 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9395 inscris in C.F.ndf 11989 Oradea, situat in Oradea str. Plugului, cu destinaTia de “drum public”
 • Hotărârea 621/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-lui Veres Alexandru si soTia Veres Margareta, reprezentAnd suprafaTa de 42 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17111 inscris in C.F. 89685 Oradea, situat in Oradea str. Plugului, cu destinaTia de “drum public”
 • Hotărârea 620/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-lui Tirtea Mircea, reprezentAnd suprafaTa de 79 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16961 inscris in C.F. 88896 Oradea, situat in Oradea str. Adevarului, cu destinaTia de “drum public”
 • Hotărârea 619/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei S.C. SIMBAC S.A., reprezentAnd suprafaTa de 251 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18057 inscris in C.F. 90181 Oradea, situat in Oradea zona Episcopia Bihor, cu destinaTia de “drum de acces”
 • Hotărârea 618/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei S.C. MAGNOLIA & ASOCIATII CONSTRUCT S.R.L., reprezentAnd suprafaTa de 3.171 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15242 inscris in C.F. 86586 Oradea, situat in Oradea zona str. Prunilor, cu destinaTia de “drum public”
 • Hotărârea 617/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-nei Padure Elisabeta Dorina, reprezentAnd suprafaTa de 80 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18252 inscris in C.F. 90464 Oradea, situat in Oradea str. Sofiei, cu destinaTia de “drum public”
 • Hotărârea 616/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-lui Kis Zoltan, a d-lui Sarkozi Tibor Lajos si soTia Sarkozi Judit si a d-lui Petrus Teodor si soTia Petrus Lucia Aurelia, reprezentAnd suprafaTa totala de 568 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 15784 si 15782 inscrise
 • Hotărârea 615/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-lui Hodos Arpad si soTia Hodos Aniko, reprezentAnd suprafaTa de 111 mp. teren identificat cu nr. cadastral 1955/1 inscris in C.F.ndf 8869 Oradea, situat in Oradea str. CAntareTului, cu destinaTia de “drum public
 • Hotărârea 614/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-lui Herda Leonard Sabastian, reprezentAnd suprafaTa de 49 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18043 inscris in C.F. 90202 Oradea, situat in Oradea str. Jiului, cu destinaTia de “drum public”
 • Hotărârea 613/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-lui Drugas Teodor si soTia Drugas Cristina, reprezentAnd suprafaTa de 95 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17940 inscris in C.F. 89910 Oradea, situat in Oradea str. Bunyitai Vince, cu destinaTia de “drum public”
 • Hotărârea 612/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-lui Drimbe Ioan si soTia Drimbe Rodica si a d-nei Joldos Adina Claudia, reprezentAnd suprafaTa de 16 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17540 inscris in C.F. 87142 Oradea, situat in Oradea str. Facliei , cu destinaT
 • Hotărârea 611/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-nei Caus Floarea, a d-nei Caus Florina Tatiana si d-nei But Claudia Marcela, reprezentAnd suprafaTa de 43 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17233 inscris in C.F. 89236 Oradea, situat in Oradea str. Livezilor, cu desti
 • Hotărârea 610/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-lui BrAndas Liviu si soTia BrAndas Lucia, reprezentAnd suprafaTa de 164 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15432 inscris in C.F. 89812 Oradea, situat in Oradea str. Ciresilor, cu destinaTia de “drum public”
 • Hotărârea 609/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-lui Birau Gheorghe Ionel si soTia Birau Florica, reprezentAnd suprafaTa de 107 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17139 inscris in C.F. 86151 Oradea, situat in Oradea str. Sofiei, cu destinaTia de “drum public”
 • Hotărârea 608/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaTiei d-nei Belea Carolina, a d-nei MuTiu Silvia, d-na Ciubotariu Cristina Diana prin mandatar si a d-nei Popa Carmen Loredana, reprezentAnd suprafaTa de 2.188 mp. teren identificat cu nr. cadastral 3833/12 inscris in C.F. ndf 3540
 • Hotărârea 607/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu suprafaþa de 1.446 mp ºi trecerea în proprietatea publicã a municipiului Oradea a suprafeþei de 1.446 mp teren situat în Oradea în vecinãtatea ºoselei E60 Oradea - Cluj, cu destina
 • Hotărârea 606/2008 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea impozitelor ºi taxelor locale pentru anul 2009
 • Hotărârea 605/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al ºedinþei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 31 iulie 2
 • Hotărârea 604/2008 - Municipiul Oradea

  privind acordarea unui ajutor in valoare de 50.000 lei pentru localitatile afectate de inundatiile din luna iulie 2008
 • Hotărârea 603/2008 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art.1. din Hotararea Consiliului Local nr. 478 din 22.05.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire supermarket (Faza I) - zona str. St. O. Iosif, Etapa II- Reglementare parcela.
 • Hotărârea 602/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire magazin Penny Market - str. Nufarului nr. 87 Etapa I – Reglementare acces
 • Hotărârea 601/2008 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte, precum si administrarea fondului de locuinte aflat in gestiunea Administratiei Imobiliare Oradea
 • Hotărârea 600/2008 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea unor masuri pentru punerea in aplicare a O.U.G nr.68/2008 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfaso
 • Hotărârea 599/2008 - Municipiul Oradea

  pentru revocarea Hotararilor Consiliului Local nr. 217/27.03.2008, privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a terenului in suprafata de 351 mp. constituit din nr. topo. 638 si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a terenu
 • Hotărârea 598/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri financiare pentru Administratia Imobiliara Oradea pe anul 2008
 • Hotărârea 597/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele masuri pentru constituirea fondului de locuinte destinat chiriasilor evacuati din locuinte sau care urmeaza a fi evacuati ca urmare a aplicarii legilor proprietatii
 • Hotărârea 596/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de achizitie rezultat in urma negocierii pentru terenul situat in Oradea, str. Zalaului nr. 11, in suprafata de 1.500 mp, identificat cu nr. topo 3310/23 inscris in Cf 13135 Oradea
 • Hotărârea 595/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de achizitie rezultat in urma negocierii pentru terenul situat in Oradea, str. Delfinului nr. 1-3, in suprafata de 3.063 mp, identificat cu nr. topo 7600/1 inscris in CF 1196 Oradea
 • Hotărârea 594/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de achizitie rezultat in urma negocierii pentru terenul situat in Oradea, str. Aluminei nr. 88, in suprafata de 455 mp, identificat cu nr. cadastral 4793/27 inscris in CF 13940 Oradea
 • Hotărârea 593/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri pentru finalizarea valorificarii terenului situat in Oradea, str. Ogorului - str. Universitati
 • Hotărârea 592/2008 - Municipiul Oradea

  privind desemnarea reprezentantilor municipiului Oradea in adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”Zona Metropolitana Oradea”
 • Hotărârea 591/2008 - Municipiul Oradea

  Privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Oradea in Adunarea Generala a Asociatilor la Clubul Sportiv F.C. Bihor Oradea
 • Hotărârea 590/2008 - Municipiul Oradea

  Privind completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr.335/24.04.2008 prin care se stabilesc sanctiunile contraventionale pentru stationarea pe domeniul public a autovehiculelor cu masa maxima total autorizata mai mare de 5 tone si a H
 • Hotărârea 589/2008 - Municipiul Oradea

  privind revocarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.245/27.03.2008 si aprobarea numarului maxim de autorizatii taxi care pot fi atribuite in municipiul Oradea, pe o perioada de 5 ani
 • Hotărârea 588/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului in suprafata de 561 mp constituit din nr. topo 486/4 inscris C.F. 7759 Seleus si vanzarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 561 mp pentru realizarea obiectivului –cladir
 • Hotărârea 587/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii imobilului ”bloc de locuinte” situat in Oradea, str. Stefan cel Mare nr. 13, din domeniul public al municipiului Oradea, in domeniul public al statului roman.
 • Hotărârea 586/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea majorarii suprafetei de teren detinuta in concesiune de catre dl. Vesa Ioan Dorel si sotia, de la 37 mp la 50,57 mp, situat in Oradea, str. Louis Pasteur bl. M1
 • Hotărârea 585/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 916 mp si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a suprafetei de 916 mp teren situat in Oradea str. Facliei, cu destinatia ”drum public”
 • Hotărârea 584/2008 - Municipiul Oradea

  Privind imputernicirea Primarului municipiului Oradea pentru a semna, in numele municipiului Oradea, Actul Constitutiv modificat si completat al SC Compania de Apa Oradea SA.
 • Hotărârea 583/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri in legatura cu sistemul de sanatate publica in municipiul Oradea
 • Hotărârea 582/2008 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor masuri privind derularea in cursul anului 2008 a finantarilor nerambursabile acordate din bugetul local pentru programe si proiecte in baza Legii nr.350/200
 • Hotărârea 581/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea modificarii listei cu obiectivele de investitii la SC Electrocentrale Oradea SA pe anul 2008
 • Hotărârea 580/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii la plata a impozitului pe cladiri, in suma de 131.208,82 lei, datorat bugetului local de catre S.C. PORTO PETROL SRL Oradea
 • Hotărârea 579/2008 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de principiu pentru crearea unui parteneriat intre Consiliul Local al municipiului Oradea si Consiliul Judetean Bihor in vederea elaborarii in comun de proiecte de dezvoltare a Aeroportului Oradea
 • Hotărârea 578/2008 - Municipiul Oradea

  privind modificarea componentei Consiliilor de administratie de la regiile autonome si societatile comerciale de interes local, aflate sub autoritatea consiliului local
 • Hotărârea 577/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii organigramei, statului de functii si a numarului de personal al Directiei de Evidenta a Persoanelor a municipiului Oradea, incepand cu data de 01.09.2008
 • Hotărârea 576/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru Administratia Imobiliara Oradea, incepand cu data de 01.08.2008
 • Hotărârea 575/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, a statului de functii si numarului de personal ale ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile incepand cu data de 1 SEPTEMBRIE 2008
 • Hotărârea 574/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Oradea, incepand cu data de 01.08.2008
 • Hotărârea 573/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 14 iulie 2008
 • Hotărârea 572/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Strategiei Energetice a municipiului Oradea
 • Hotărârea 571/2008 - Municipiul Oradea

  pentru revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 151/29.02.2008 privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a suprafetei de 3.016 mp. si trecerea in proprietatea privata a municipiului Oradea a terenului, situat in Oradea zona C.E.T. II
 • Hotărârea 570/2008 - Municipiul Oradea

  pentru revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 108/29.02.2008 privind aprobarea pretului de vanzare rezultat din negocierea directa a suprafetei de 391 mp teren identificat cu nr. cadastral 14861 inscris in CF 86805 Oradea, situat in Oradea, str. Fabric
 • Hotărârea 569/2008 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 278/2008 privind unele masuri in domeniul asistentei si protectiei sociale la nivelul municipiului Oradea pentru persoanele varstnice
 • Hotărârea 568/2008 - Municipiul Oradea

  privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 279/2008 privind acordarea unor burse de excelenta si a premiilor de excelenta pentru elevii si studentii din invatamantul preuniversitar si universitar din municipiul Oradea
 • Hotărârea 567/2008 - Municipiul Oradea

  privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Oradea in comisiile de evaluare pentru concesionarea bunurilor apartinand domeniului public sau privat al Statului Roman sau al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 566/2008 - Municipiul Oradea

  privind constituirea comisiei de negociere a preturilor de achizitie a terenurilor ocupate de constructii in care isi desfasoara activitatea unitati de invatamant preuniversitar de stat aflate in gestionarea Administratiei Imobiliare Oradea
 • Hotărârea 565/2008 - Municipiul Oradea

  privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Oradea in comisiile pentru vanzarea prin licitatie deschisa si negociere directa a terenurilor proprietatea privata a Municipiului Oradea sau a altor vanzari de terenuri aprobate de Con
 • Hotărârea 564/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale Etapa II - Reglementare parcele, strada Nojoridului
 • Hotărârea 563/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea P.U.D.- Etapa I – Amplasare locuinta unifamiliala P+M - Reglementare acces pe strada Ep. I. Alexi nr. 64, in vederea asigurarii accesibilitatii la parcela destinata locuirii, nr. cad. 17079 si 17080 – Oradea
 • Hotărârea 562/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa de locuit P+M, imprejmuire teren Etapa I – Reglementare acces str. Prunilor nr.1 - Oradea
 • Hotărârea 561/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare sala de nunti – restaurant si reglementare acces, strada Ciheiului nr. 55, nr.cad. 17470 – Oradea
 • Hotărârea 560/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere si etajare cladire existenta si amenajare birouri - str. Sucevei nr. 22, Oradea
 • Hotărârea 559/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare locuinte colective - str. Apateului nr. 140/I, nr. cad. 7276 – Oradea
 • Hotărârea 558/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa familiala P+1 cu garaj aferent si imprejmuire teren, str. Nufarului nr. 143, nr.cad. 688/4 – Oradea, zona str. Nufarului DN76
 • Hotărârea 557/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuinta, Etapa II – Reglementare parcela, strada Dinicu Golescu nr. 10/A, nr.cad. 15169 – Oradea
 • Hotărârea 556/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Locuinta P+M cu doua apartamente str. Apateului nr.99/A - nr. cad.16626 - Oradea
 • Hotărârea 555/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casa parohiala str.Matei Corvin nr.262 - Oradea
 • Hotărârea 554/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire doua locuinte unifamiliale S+P+M cu garaje aferente si piscina, strada Merilor nr. 4, nr. cad. 1620/2, 15219 si 15220 – Oradea
 • Hotărârea 553/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare corp cladire de birouri P+1, garaj si cabina portar, str. Dambovitei nr. 29, nr. cad. 10335 - Oradea
 • Hotărârea 552/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Etapa I - Construire casa familiala P+M – Reglementare acces din str. Popasului nr. 11/H, nr. cad. 8805 - Oradea
 • Hotărârea 551/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu.- Construire casa familiala S+P+1, zona fermelor Seleus - Nufarul, str. Nufarului nr. 153/G, nr. cad. 6111/7 - Oradea
 • Hotărârea 550/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire locuinte colective D+P+E, str. Cantonului nr. cad. 15788, 15789, 15792, 15793 si 15794 - Oradea
 • Hotărârea 549/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala S+P+1 - Etapa II, str. Caisilor nr.14A, nr. cad. 16139 - Oradea
 • Hotărârea 548/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa familiala P+1 si imprejmuire teren, str. Nufarului nr. 143, nr.cad. 688/16 – Oradea, zona str. Nufarului DN76
 • Hotărârea 547/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinta P+M, anexa gospodareasca P si imprejmuire teren - Etapa II - strada Ciresilor nr. 25, nr. cad. 13396 - Oradea
 • Hotărârea 546/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuinte unifamiliale – Etapa II, str. Izvorului nr. 103, nr.cad. 17133, 17134 si 17135 - Oradea
 • Hotărârea 545/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare complex comercial - Etapa I – Reglementare acces din intersectia de tip giratoriu existenta la complexul comercial, sos. Borsului.
 • Hotărârea 544/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasarea celei de a doua case familiale - Etapa I - Reglementare acces, din str. Sofiei nr.17B, nr.cad. 18252 si 18253 - Oradea
 • Hotărârea 543/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Supraetajare casa pentru construire motel P+1, extindere spalatorie auto si amenajare spatiu alimentatie publica, str. Calea Clujului nr. 270, nr.cad. 1734 – Oradea
 • Hotărârea 542/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Locuinta P+M, garaj si imprejmuire teren - Etapa II – strada Viilor nr.1B, nr. cad. 16723 - Oradea
 • Hotărârea 541/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Locuinta P+M, garaj si imprejmuire teren - Etapa II – strada Viilor nr.1B, nr. cad. 16723 - Oradea
 • Hotărârea 540/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Etapa I - Reglementare acces, strada Merilor nr. 1, in vederea asigurarii accesibilitatii la parcela destinate locuirii, nr.cad. 18370 si 18369 – Oradea
 • Hotărârea 539/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare locuinta unifamiliala P+M str. Apelor nr. 29, nr. cad.16156 - Oradea
 • Hotărârea 538/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Concesionare teren in vederea construirii unui garaj Etapa I - Reglementare acces, strada Podgoria
 • Hotărârea 537/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Concesionare teren in vederea construirii unei case de vacanta Etapa I - Reglementare acces, strada Podgoria
 • Hotărârea 536/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Locuinta S+P+M -Etapa I – Reglementare acces str. Jiului nr. 31- Oradea
 • Hotărârea 535/2008 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea „Modului de organizare a apararii impotriva incendiilor in Primaria Municipiului Oradea si institutiile publice subordonate Consiliului local al municipiului Oradea-2008”
 • Hotărârea 534/2008 - Municipiul Oradea

  Privind revocarea hotararilor Consiliului Local al municipiului Oradea nr.290/7 aprilie 2008 privind descentralizarea unor servicii publice de interes local si infiintarea unor institutii publice de interes local, cu personalitate juridica, cu denumirea D
 • Hotărârea 533/2008 - Municipiul Oradea

  privind numirea dnei viceprimar, Biro Rozalia, in Comisia locala de aplicare a legilor fondului funciar.
 • Hotărârea 532/2008 - Municipiul Oradea

  privind transmiterea in folosinta gratuita a unei unitati mobile de terapie intensiva si salvare-ambulanta de tip C, Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare(SMURD)
 • Hotărârea 531/2008 - Municipiul Oradea

  privind - aprobarea contractului de credit si a contractului de garantie reala mobiliara, incheiate cu DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK AG pentru finantarea achizitiei de autobuze pentru transportul urban de calatori in municipiul Oradea si - aprobarea refin
 • Hotărârea 530/2008 - Municipiul Oradea

  privind modificarea si completarea Actului Constitutiv al SC Compania de Apa Oradea S.A
 • Hotărârea 529/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achitarii din bugetul local al municipiului Oradea a despagubirilor si cheltuielilor de judecata aferente proceselor pierdute de municipiul Oradea
 • Hotărârea 528/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preturilor locale practicate de SC Electrocentrale Oradea SA pentru activitatea de producere si serviciile de transport si distributie a energiei termice destinata populatiei
 • Hotărârea 527/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea in domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate in concesiunea SC Compania de Apa Oradea SA, in vederea scoaterii din functiune
 • Hotărârea 526/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea in domeniul privat al Municipiului Oradea, a unor active fixe aflate in concesiune la REGIA AUTONOMA ORADEA TRANSPORT LOCAL, in vederea scoaterii din functiune.
 • Hotărârea 525/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri datorate de proprietarii Asociatiei ,,D 33’’, situata in Oradea str. DIMITRIE CANTEMIR NR 33 BL D33, pe motiv ca au construit acoperisul imobilului de la adresa de mai sus, asa cum este pre
 • Hotărârea 524/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reducerii impozitului pe cladire, aferent investitiei in valoare de 4.597.637 lei, realizata de catre S.C. GRANDHILL EXIM SRL, situata in Oradea str. Meziadului nr.2.
 • Hotărârea 523/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clãdire, datorat bugetului local al municipiului Oradea pentru investiþii de natura locuinþelor (Blocul 3 ºi 4) cu o valoare de 12.927.150 lei realizate pe strada Ion Pãun Pincio de cãtre S.C. STICOM
 • Hotărârea 522/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificãrii bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2008 ºi aprobarea finanþãrii unor cheltuieli din bugetul local al municipiului Oradea.
 • Hotărârea 521/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului verbal al ºedinþei de constituire ºi a primei ºedinþe ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 18.06.2008
 • Hotărârea 520/2008 - Municipiul Oradea

  privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului local
 • Hotărârea 519/2008 - Municipiul Oradea

  privind alegerea viceprimarilor municipiului Oradea
 • Hotărârea 518/2008 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preºedintelui de ºedinþã a Consiliului Local
 • Hotărârea 517/2008 - Municipiul Oradea

  privind constituirea Consiliului local al municipiului Oradea
 • Hotărârea 516/2008 - Municipiul Oradea

  privind validarea mandatelor consilierilor aleºi la alegerile locale din data de 1 iunie 2008, ce compun Consiliul local al municipiului Oradea
 • Hotărârea 515/2008 - Municipiul Oradea

  privind alegerea Comisiei de validare
 • Hotărârea 514/2008 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului pe anul 2008 ºi aprobarea finanþãrii unor cheltuieli din bugetul local al municipiului Oradea
 • Hotărârea 513/2008 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preºedintelui de ºedinþã, pentru ºedinþa extraordinarã a Consiliului Local Oradea din data de 03 iunie 2008
 • Hotărârea 512/2008 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului având suprafaþa de 158 mp ºi atribuirea terenului în suprafaþã de 158 mp în folosinþã gratuita cãtre Biserica Penticostalã Efraim situat în Oradea, str. Muntele Gãina – str. Petre Þuþea
 • Hotărârea 511/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului în suprafaþã de 27 mp ºi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directã a suprafeþei de 27 mp teren, situat în Oradea str. Academiei nr. 1 în favoarea d-lui B
 • Hotărârea 510/2008 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea Hotãrârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.1026/2007 pentru aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilitãþi la transportul public local de cãlãtori pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Oradea
 • Hotărârea 509/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, a statului de funcþii ºi a numãrului de personal din cadrul Administraþiei Sociale Comunitare Oradea, valabile începând cu data de 1 IUNIE 2008
 • Hotărârea 508/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de Organizare ºi Funcþionare a Creºei Oradea
 • Hotărârea 507/2008 - Municipiul Oradea

  privind darea avizului de principiu pentru sistarea de indiviziune pentru imobilul situat în Oradea, str. Clujului nr. 34 în suprafaþã de 444 mp ºi pentru spaþiul din str. Dunãrii, nr. 18 în suprafaþã de 18,73 mp
 • Hotărârea 506/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea scãderii din evidenþa analiticã pe plãtitor a sumei de 12,764.01 lei reprezentând majorãri de întârziere aferente facturilor emise în sarcina S.C. Cristian Prod Com Apt S.R.L., având ca obiect contravaloarea folosinþei spaþiului comercia
 • Hotărârea 505/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor mãsuri financiare pentru imobilele deþinute cu titlu de închiriere de cãtre angajaþii Primãriei Municipiului Oradea
 • Hotărârea 504/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru grupele de preºcolari nou înfiinþate din incinta imobilelor situate în Oradea, str. Bârsei, nr. 20 ºi Gh. Doja nr. 4, precum ºi suportarea cheltuielilor cu energia termicã, energie electricã, apã-canal, sal
 • Hotărârea 503/2008 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru compartimentarea mansardelor la unitãþile de învãþãmânt aflate în administrarea Administraþiei Imobiliare Oradea
 • Hotărârea 502/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificãrii structurii unitãþii sanitare Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea
 • Hotărârea 501/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea repartizãrii cãtre Direcþia de Muncã ºi Protecþie Socialã Bihor a spaþiului situat pe partea stângã la intrarea în clãdirea Primãriei Oradea, de pe str. Tudor Vladimirescu, nr. 2
 • Hotărârea 499/2008 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 2, linia 4 din Hotãrârea Consiliului Local nr.77/2008 privind finanþarea cheltuielilor cu energia termicã, energie electricã, apã-canal, salubrizare aferente unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar finanþate din bugetul local p
 • Hotărârea 498/2008 - Municipiul Oradea

  privind darea avizului de principiu pentru achiziþionarea edificatelor deþinute de SC Construcþii Feroviare SA, amplasate pe teren proprietate a municipiului Oradea, situat în Oradea, str. Moreni nr. 2
 • Hotărârea 497/2008 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea ºi completarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.287 din data de 07.04.2008 pentru aprobarea unor mãsuri pentru asigurarea transparenþei ºi eficienþei achiziþiilor publice ºi înfiinþarea Comisiei Municipale de Monit
 • Hotărârea 496/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor mãsuri financiare pentru derularea activitãþii Administraþiei Imobiliare Oradea
 • Hotărârea 495/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea modificãrii statului de funcþii al Direcþiei de Evidenþã a Persoanelor a Municipiului Oradea, începând cu data de 01. 06. 2008
 • Hotărârea 494/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Raportului de evaluare a capacitãþii de apãrare împotriva incendiilor în domeniul Situaþiilor de Urgenþã din municipiul Oradea.
 • Hotărârea 493/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului de analizã ºi acoperire a riscurilor din municipiul Oradea.
 • Hotărârea 492/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participãrii municipiului Oradea la cofinanþarea proiectului de investiþii “Modernizare strãzi în vederea fluidizãrii traficului de acces între zone rezidenþiale ºi funcþionale din municipiul Oradea” prin sprijin financiar acordat în cad
 • Hotărârea 491/2008 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea revocãrii Hotãrârii de Consiliu Local nr. 956/29. 11. 2007 privind aprobarea participãrii municipiului Oradea la cofinanþarea proiectului de investiþii „Modernizare strãzi în vederea fluidizãrii traficului de acces între zone rezidenþiale
 • Hotărârea 490/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiþie „Asigurare utilitãþi pentru case Habitat str. Navigatorilor( Voltaire) nr.2 Oradea”
 • Hotărârea 489/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiþie “CLÃDIRE VESTIARE ªI ANEXE LA ªTRANDUL MUNICIPAL ORADEA”
 • Hotărârea 488/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actului adiþional nr. 3 la Contractul de parteneriat public-privat nr. 122246/23.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea ºi Keviep Kft
 • Hotărârea 487/2008 - Municipiul Oradea

  Privind premierea Echipei de polo „CSM Leonardo” Oradea
 • Hotărârea 486/2008 - Municipiul Oradea

  Privind rectificarea bugetului pe anul 2008 si aprobarea finantarii unor cheltuieli din bugetul local al municipiului Oradea
 • Hotărârea 485/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contului de încheiere a exerciþiului bugetar pe anul 2007 al municipiului Oradea
 • Hotărârea 484/2008 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr.873/2005 ºi actualizarea Zonãrii fiscale a teritoriului municipiului Oradea pentru anul 2009
 • Hotărârea 483/2008 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Art.1. lit.a) din Hotãrârea Consiliului Local nr. 294/2008 privind înfiinþarea Comisiei de Dialog Economic având ca scop implicarea mediului de afaceri în susþinerea dezvoltãrii economice locale
 • Hotărârea 482/2008 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea Actului Adiþional nr. 1 la Actul Constitutiv al S.C. Compania de Apã Oradea S.A. aprobat prin Hotãrârea Consiliului Local nr.301/24.04.2008
 • Hotărârea 481/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea unei variante pentru atragerea de capital privat în vederea asigurãrii finanþãrii activitãþii fotbalistice derulate de Clubul Sportiv - Fotbal Club Bihor Oradea
 • Hotărârea 480/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire douã case de locuit, strada Capºunilor nr. 1G2 ºi 1G3 - nr. cad. 17362, 17363, 17364 ºi 17365 - Oradea
 • Hotărârea 479/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire showroom si service auto ASUS, str. Calea Clujului front II nr. cad. 16648 si nr. topo 7772 - Oradea
 • Hotărârea 478/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire supermarket - Faza I - zona str. St. O. Iosif, Etapa II- Reglementare parcela
 • Hotărârea 477/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Etapa I – Construire locuinþe S+P+M - Reglementare acces pe strada Dimitrie Anghel nr. 35, in vederea asigurarii accesibilitatii la parcela destinata locuirii, nr.cad. 18135, 18136 si 12955 – Oradea
 • Hotărârea 476/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire carmangerie - Etapa I - Reglementare acces din strada laterala str.Piersicilor, Oradea
 • Hotărârea 475/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare locuinte colective - str. Apateului nr.4, nr. cad. 16937 – Oradea
 • Hotărârea 474/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare hotel S+P+8 Etapa a II-a - Reglementare parcela - str. Calea Aradului
 • Hotărârea 473/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Locuinta S+P+M Etapa I – Reglementare acces str. Bulgarilor nr.17. nr. cad.9964 - Oradea
 • Hotărârea 472/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa bifamiliala D+P+M - etapa I - Reglementare acces din strada Bunytiai Vince nr.cad. 17939 si 17940 - Oradea
 • Hotărârea 471/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Ansamblu rezidenþial locuinþe colective D+P+8+Ep, tr.T. Vladimirescu nr. 89 – Oradea
 • Hotărârea 470/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren ºi amplasare case - Etapa I – Reglementare acces din str. Macului – str. Aurel Covaci în vederea asigurarii accesibilitãþii la parcelele destinate locuirii, nr. cad. 11256, 11257, 11258,
 • Hotărârea 469/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa D+P+1 - etapa II – str. Nicolae Beldiceanu nr. 88, nr.cad. 16173 - Oradea
 • Hotărârea 468/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Concesionare teren pentru extindere spaþiu comercial P+1 nr.cad. 7057 - incinta ªtrandului Municipal Oradea
 • Hotărârea 467/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere atelier mecanic auto nr. cad. 3144/102/B - str. O. Densusianu
 • Hotărârea 466/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire Showroom-uri, hale industriale, spatii de depozitare ºi productie, str. Ogorului nr. cad. 14219 - Oradea
 • Hotărârea 465/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casa familiala P+M, str. Viilor nr. 36A, nr.cad. 15458 - Oradea
 • Hotărârea 464/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –Etapa I - Parcelare teren pentru amplasare locuinte - Reglementare acces în prelungirea strazii Paleului în vederea asigurarii accesibilitatii la parcelele destinate locuirii, nr.cad. 15206 – Oradea
 • Hotărârea 463/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa S+P+1 - etapa I - Reglementare acces din strada Nicolae Beldiceanu nr. 77, nr.cad. 4312 - Oradea
 • Hotărârea 462/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa familiala P+M si împrejmuire teren – Etapa I – Reglementare acces, strada Strugurilor, nr. cadastral 977 - Oradea
 • Hotărârea 461/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanitic de Detaliu - Construire casa familiala S+P - Etapa II-str. Sofiei nr.58, nr.cad. 15807 - Oradea
 • Hotărârea 460/2008 - Municipiul Oradea

  Privind respingerea propunerii de aprobare a Planului Urbanistic Zonal – Ansamblu rezidenþial si centru de cartier – Etapa I Reglementare accese - zona str. Ciheiului, fostul composesorat de pãdure si pãºune Nufãrul - Seleus
 • Hotărârea 459/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa de locuit P+M – Etapa I - Reglementare acces, str. Piatra Craiului nr.238, nr. cad. 16960 - Oradea
 • Hotărârea 458/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa D+P+E Etapa I – Reglementare acces str. Facliei nr.36, nr. cad. 16187- Oradea privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa D+P+E Etapa I – Reglementare acces str. Fa
 • Hotărârea 457/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa S+P+M - etapa I - Reglementare acces din strada Renasterii nr. 17, nr.cad. 5988 - Oradea
 • Hotărârea 456/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casã S+P+M - etapa II - strada Viilor nr.cad. 17082 - Oradea
 • Hotărârea 455/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificator – Ansamblu de locuinþe colective, str. Ciheiului - Oradea
 • Hotărârea 454/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Perimetru de exploatare a pietriºului ºi nisipului - balastierã - staþie de sortare ºi staþie de betoane, Episcopia Bihor – str. Santaului Mic km 2,5 – Oradea
 • Hotărârea 453/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casã D+P+M– Etapa I – Reglementare acces pe strada Adevarului nr. 107, în vederea asigurãrii accesibilitãþii la parcela destinatã locuirii, nr.cad. 13358 - Oradea
 • Hotărârea 452/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare fabricã de vopsele ºi tencuieli decorative str. Uzinelor nr.3 - Oradea
 • Hotărârea 451/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Introducere în intravilan ºi parcelare teren pentru amplasare locuinþe, Etapa I - Reglementare accese din str. Prunilor ºi strada lateralã Prunilor, Oradea
 • Hotărârea 450/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casã tip duplex S+P+M cu garaje – Etapa II - strada Branului nr. 2A1, nr.cad. 16954 - Oradea
 • Hotărârea 449/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare spaþiu comercial, locuinþã D+P+1+M ºi împrejmuire teren, str. Apateului nr.cad. 9007 – Oradea
 • Hotărârea 448/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare halã depozitare materiale de construcþii ºi birouri, Etapa II - Reglementare parcelã - str. Calea Santandrei nr.3
 • Hotărârea 447/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa de locuit P – Etapa I - Reglementare acces, str. Livezilor nr. 2/A, nr. cad. 17232 si 17233 - Oradea
 • Hotărârea 446/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casã familialã în regim de înãlþime P+M - str. Crivatului nr. 59, numãr cadastral 9554 - Oradea
 • Hotărârea 445/2008 - Municipiul Oradea

  Privind respingerea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinþe individuale Etapa II - Reglementare parcele, strada Nojoridului
 • Hotărârea 444/2008 - Municipiul Oradea

  privind respingerea Planului Urbanistic Zonal – Etapa I – Introducere în intravilan ºi parcelare teren pentru locuinþe ºi dotãri – Reglementare accese, str. Nojoridului, nr. cad. 17601-:- 17622, 16684 -:- 16699, 16783, 16784, 12935 -:- 12949, 17806 -:- 1
 • Hotărârea 443/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea “Strategiei de Marketing Turistic – Centrul Istoric al municipiului Oradea” care a fost realizatã în cadrul proiectului de finanþare HIST. URBAN, program finanþat de Uniunea Europeanã
 • Hotărârea 442/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contribuþiei Primãriei Oradea, în valoare de 1.200 EURO, reprezentând contribuþia financiarã anualã a Primãriei Oradea pentru a deveni membrã a Asociaþiei Agenþiilor de Democraþie Localã - ALDA
 • Hotărârea 441/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii în proprietatea publicã a Municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. topo. 1163 înscris în CF 71 Sântion, nr.topo. 1164 înscris în CF 707 Sântion ºi nr.topo. 1165 înscris în CF 1205 Sântion
 • Hotărârea 440/2008 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru concesionarea prin licitaþie publicã deschisã a unei parcele de teren situat în Oradea, str. Oneºtilor f.n. în vederea construirii unei clãdiri cu funcþiune dublã spãlãtorie auto ºi alimentaþie publicã
 • Hotărârea 439/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea închirierii prin licitaþie publicã deschisã a suprafeþei de 13,5 mp teren, aparþinând domeniului public al Municipiului Oradea, situat în Oradea str. Transilvaniei, în scopul amenajãrii unui spaþiu pentru activitãþi auxiliare intermedie
 • Hotărârea 438/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a suprafeþei de 82 mp. si trecerea in proprietatea publicã a municipiului Oradea a terenului aferent staþiei de hidrofor nr. 514 , situat in Oradea, str. Salcâmilor
 • Hotărârea 437/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei S.C. DAMACO INVEST S.R.L., reprezentând suprafaþa de 625 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18236 înscris in C.F. 90212 Oradea, situat în Oradea str. Matei Corvin, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 436/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea cumpãrãrii cotei de 65/534 mp teren înscris în CF 9409 Sântandrei cu nr. topo 1583/56, în vederea realizãrii accesului din str. Henrik Ibsen, la blocurile de locuinþe din Aleea Cãlinului
 • Hotărârea 435/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preþului de vânzare rezultat din negocierea directã a suprafeþei de 4.293 mp teren identificat cu nr. topo 7796/12, 7796/13, 7795/13, 7795/12, 7798/28 înscrise in CF 10588 si 10568 Oradea, situat în Oradea, str. Ogorului FN, în favoarea
 • Hotărârea 434/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei reprezentând suprafaþa de 31 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18135 înscris în C.F. 90287 Oradea, situat în Oradea str. D. Anghel, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 433/2008 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directã a terenului cu suprafaþa de 947 mp provenit din nr topo 1662/48 înscris în CF 2299 Santandrei, situat în Oradea, str. Coriolan Hora nr. 5, în favoarea SC Pretty Car Mobil SR
 • Hotărârea 432/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu suprafaþa de 518 mp. ºi concesionarea directã a suprafeþei de 518 mp teren situat în Oradea, Str. Barcãului FN în favoarea SC Transgex S.A. Oradea
 • Hotărârea 431/2008 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vanzarea prin negociere directã a terenului cu nr. cadastral 12796, în suprafaþã de 31 mp situat în Oradea, B-dul Dacia, nr. 54, bloc U4 în favoarea SC Serbien Impex SRL
 • Hotărârea 430/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Oraº Ovidiu Sorin, reprezentând suprafaþa de 19 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17452 înscris în C.F. 89863 Oradea, situat în Oradea zona str. Nufãrului, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 429/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Mohuþ Adrian Vasile ºi soþia Mohuþ Larisa Bianca, reprezentând suprafaþa de 18 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17417 înscris în C.F. 89825 Oradea, situat în Oradea zona str. Apateului, cu destinaþia de “drum publ
 • Hotărârea 428/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Eftimie Anghel Alexandru ºi soþia Eftimie Mura, reprezentând suprafaþa totalã de 37 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 17413 ºi 17415 înscrise in C.F. 89880 ºi 89865 Oradea, situat în Oradea zona str. Apateului, cu
 • Hotărârea 427/2008 - Municipiul Oradea

  Pentru respingerea propunerii de acceptare a donaþiei d-lui Mihuþ Adrian Florin, reprezentând suprafaþa de 1.469 mp. teren identificat cu nr. cadastral 5895/14 înscris în C.F.ndf 5047 Oradea, situat în Oradea zona str. Nufãrului, cu destinaþia de “drum
 • Hotărârea 426/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Kovacs Ovidiu Rãzvan ºi soþia Kovacs Ilona, reprezentând suprafaþa de 18 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17454 înscris în C.F. 89803 Oradea, situat în Oradea zona str. Nufãrului, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 425/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui. Banoi Marius Cornel ºi soþia Bãnoi Ioana Eleonora, reprezentând suprafaþa totala de 33 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 17456 ºi 17460 înscrise in C.F. 89805 ºi 89807 Oradea, situat în Oradea zona str. Nufãrului,
 • Hotărârea 424/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-nei Krausz Carmen, reprezentând suprafaþa de 16 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17458 înscris în C.F.ndf 5054 Oradea, situat în Oradea zona str. Nufãrului, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 423/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei S.C. LEOVALI S.R.L., reprezentând suprafaþa de 21 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17409 înscris in C.F. 90082 Oradea, situat în Oradea zona str. Nufãrului, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 422/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui. Coita Dan Ioan, reprezentând suprafaþa de 21 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17462 înscris în C.F. 89876 Oradea, situat în Oradea zona str. Nufãrului, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 421/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Tirla Lucian ºi soþia Tirla Alina Georgiana, reprezentând suprafaþa de 20 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17411 înscris in C.F. 89878 Oradea, situat în Oradea zona str. Nufãrului, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 420/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Mal Gabriel Radu ºi soþia Mal Adriana Dorina, reprezentând suprafaþa de 21 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17450 înscris în C.F. 90094 Oradea, situat în Oradea zona str. Nufãrului, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 419/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-nei Bulza Leontina Adina, reprezentând suprafaþa de 848 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18112 constituit din nr. cadastral 16784 înscris în C.F. 88144 Oradea, situat în Oradea zona str. Nojoridului - str. Apateului
 • Hotărârea 418/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Cãvãºdan Liviu Cãlin, a d-nei. Cãtanã Adina Mihaela, a d-lui Oniþa Traian ºi a d-lui Oniþa Ionel, reprezentând suprafaþa totalã de 8.739 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17521 înscris în C.F. 8954 Sintandrei, situat
 • Hotărârea 417/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Silaghi Eugen ºi soþia Silaghi Elena, reprezentând suprafaþa de 70 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17836 înscris în C.F. 89813 Oradea, situat în Oradea str. Cireºilor, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 416/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-nei Bonce Carolina, reprezentând suprafaþa de 1.075 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18124 constituit din nr. cadastral 16783 înscris în C.F. 88143 Oradea, situat în Oradea zona str. Nojoridului - str. Apateului, cu
 • Hotărârea 415/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Mihoc Ioan ºi soþia Mihoc Mãrioara, reprezentând suprafaþa de 48 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16762 înscris în C.F.NDF 89560 Oradea, situat în Oradea str. Merilor, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 414/2008 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea atribuirii în folosinþã gratuitã a terenului în suprafaþã de 1.760 mp cu nr. cadastral 3750 înscris în CFNDF 2542 Oradea, situat în Oradea, str. Oþelarilor FN cãtre Parohia Ortodoxã Sfânta Vineri, în vederea construirii unui centru social
 • Hotărârea 413/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea planului de amplasament ºi delimitare a corpului de proprietate format din nr topo 7483/5 înscris în CF 11138 Oradea situat în Oradea zona Str. Digului, nr.6, reprezentând teren ºi clãdire având ca destinaþie “Centru Social de Urgenþã p
 • Hotărârea 412/2008 - Municipiul Oradea

  Privind acordarea titlului de ,,Cetãþean de Onoare al municipiului Oradea” domnului TUDUKA OSKAR
 • Hotărârea 411/2008 - Municipiul Oradea

  Privind acordarea titlului de ,,Cetãþean de Onoare al municipiului Oradea” doamnei SÃTEANU MIORIÞA
 • Hotărârea 410/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei S.C. KAUFLAND ROMANIA, reprezentând suprafaþa totalã de 1.253 mp. teren provenit din dezmembrarea nr. cadastrale 1760/10 ºi 12888 înscrise în C.F.ndf 1179 Oradea ºi C.F. 86683 Oradea ºi nr. topo 8768/110 înscris în C.F. 76253
 • Hotărârea 409/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei S.C. INTER TERRA S.R.L., reprezentând suprafaþa totalã de 2.681 mp. teren provenit din dezmembrarea nr. cadastrale înscrise în C.F. 86687 ºi 86688 Oradea ºi a nr. topo înscrise în C.F. 76306, 76290, 76291 ºi 76292 Oradea, sit
 • Hotărârea 408/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-nei Czap Ida Elisabeta ºi a d-nei. Feher Lenke, reprezentând suprafaþa de 993 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15915 constituit din nr. cadastral 14839 înscris în C.F. 85537 Oradea ºi cotele de 3/646 mp. respectiv 8/
 • Hotărârea 407/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui ªuta Alin Horea ºi soþia ªuta Simona Laura ºi a d-lui Stanis Dacian, reprezentând suprafaþa de 58 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17485 înscris în C.F. 89619 Oradea, situat în Oradea str. Stupilor, cu destinaþia de
 • Hotărârea 406/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al ºedinþei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 9 mai 2008
 • Hotărârea 405/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al ºedinþei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 24 aprilie 2008
 • Hotărârea 404/2008 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Art.1. lit.a din Hotãrârea Consiliului Local nr.289/2008 privind unele mãsuri pentru sprijinirea Intreprinderilor Mici ºi Mijlocii din municipiul Oradea ºi îmbunãtãþirea relaþiei dintre administraþia publicã localã ºi mediul de afaceri
 • Hotărârea 403/2008 - Municipiul Oradea

  privind completarea obiectului de activitate a Administraþiei Imobiliare Oradea
 • Hotărârea 402/2008 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea completãrii Hotãrârii Consiliului Local nr.674/30 august 2007 privind Regulamentul de Organizare ºi Funcþionare a ORêELULUI COPIILOR din municipiul ORADEA, situat pe strada Corneliu Coposu nr.8
 • Hotărârea 401/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcþii ºi a numãrului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea, începând cu data de 01.07.2008
 • Hotărârea 400/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului Direcþiei Finanþe Locale ºi a rectificãrii bugetului Municipiului Oradea pe anul 2008 ca urmare a înfiinþãrii Direcþiei Finanþe Locale, începând cu 1 iulie 2008
 • Hotărârea 399/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcþii ºi a numãrului de personal pentru Direcþia Finanþe Locale, începând cu data de 01.07.2008
 • Hotărârea 398/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentul de ordine interioarã a serviciului public Direcþia Finanþe Locale Oradea
 • Hotărârea 397/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor mãsuri pentru organizarea ºi funcþionarea serviciului public Direcþia Finanþe Locale Oradea
 • Hotărârea 395/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea înfiinþãrii unui post de magazioner în cadrul unitãþii de învãþãmânt Grãniþa nr. 54 din Oradea
 • Hotărârea 394/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai investiþiei cu denumirea: GRADINIÞA CU PROGRAM MIXT Dp + P + M, ORADEA Str.GRADINARILOR nr. 8
 • Hotărârea 393/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Programului de activitãþi dedicate zilei de 1 Iunie în Orãºelul Copiilor
 • Hotărârea 392/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor mãsuri financiare pentru derularea activitãþii Administraþiei Imobiliare Oradea
 • Hotărârea 391/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preþului de vânzare rezultat din negocierea directã a suprafeþei de 3.973 mp teren identificat cu nr. topo 4195/22 LOT 1 înscris în C.F. 4137 Episcopia, situat în Oradea, ºoseaua Borsului F.N., în favoarea S.C. GHENAU TRADE S.R.L.
 • Hotărârea 390/2008 - Municipiul Oradea

  privind acordarea Titlului de „Cetãþean de Onoare al municipiului Oradea” domnului profesor Hubay Miklos
 • Hotărârea 389/2008 - Municipiul Oradea

  Privind acordarea titlului de ,,Cetãþean de Onoare al municipiului Oradea” domnului Florin Piersic
 • Hotărârea 388/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractului de comodat avand ca obiect darea in folosinta gratuita pe perioada nedeterminata a spatiului situat in Oradea, Piata Unirii nr. 1, judetul Bihor, in suprafata utila de 75, 84 mp
 • Hotărârea 387/2008 - Municipiul Oradea

  Privind acordul asupra iniþierii formalitãþilor, procedurilor necesare pentru ca Primãria municipiului Oradea sã devinã membrã a Asociaþiei Agenþiilor de Democraþie Localã – ALDA
 • Hotărârea 386/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Acordului de Cooperare a municipalitãþii Oradea cu municipalitatea din Waregem, Belgia
 • Hotărârea 385/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Acordului de Cooperare a municipalitãþii Oradea cu municipalitatea din TRENTO, Italia
 • Hotărârea 384/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea deplasãrii a doi Consilieri Locali la CEYRAT, Franþa în scopul semnãrii Protocolului de Infrãþire între municipiul Oradea ºi oraºul Ceyrat ºi desemnarea unuia din cei doi consilieri locali pentru a semna actul de înfrãþire
 • Hotărârea 383/2008 - Municipiul Oradea

  Privind acordarea de subvenþii de la bugetul local al municipiului Oradea, pentru anul 2008, în baza Legii nr.34/1998, pentru asociaþiile ºi fundaþiile române cu personalitate juridicã, care înfiinþeazã ºi administreazã unitãþi de asistenþã socialã pe raz
 • Hotărârea 382/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Administraþia Socialã Comunitarã Oradea ºi Fundaþia El Sadai în vederea acordãrii de servicii sociale tinerilor absolvenþi din centrele de plasament
 • Hotărârea 381/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Administraþia Socialã Comunitarã Oradea ºi Asociaþia Caritas Catolica Oradea, în vederea dezvoltarii reþelei de Centre Multifuncþionale pentru Persoane Vârstnice din municipiul Oradea, prin infiinþ
 • Hotărârea 380/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Administraþia Socialã Comunitarã Oradea ºi Fundaþia de Sclerozã Multiplã – MS Bihor, în vederea dezvoltãrii serviciului de transport accesibilizat din cadrul Programului ACCES-OR
 • Hotărârea 379/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, a statului de funcþii ºi numãrului de personal ale ADMINISTRAÞIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile începând cu data de 1 MAI 2008
 • Hotărârea 378/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Concesionare teren pentru asigurarea protectiei sondei termale 1717 - str. Barcaului, nr. topo 2390 si 2371- Oradea
 • Hotărârea 377/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa S+P+1(M) si imprejmuire teren - Etapa II, strada Jiului nr. 21, nr.cad. 17368 – Oradea
 • Hotărârea 376/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zona l- Etapa II - Parcelare teren pentru locuinte si dotari, str. Nojoridului, nr. cad. 13775, 13776, 13777, 13778, 13779, 13780, 13781, 13782, 13783, 13784, 13785, 13786, 13787, 13788, 13789, 13790, 13791, 13792,
 • Hotărârea 375/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Etapa II - Construire locuinte colective S+P+3 , str. Episcop Ion Alexi, nr. cad. 16683 - Oradea
 • Hotărârea 374/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Extindere hotel „Scorilo”str. Parcul Petöfi Sandor nr.16 - Oradea
 • Hotărârea 373/2008 - Municipiul Oradea

  pentru darea acordului de principiu privind lista cu denumiri de strãzi ce urmeazã a fi atribuite unor strãzi nou create în municipiul Oradea
 • Hotărârea 372/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –Construire supermarket ( Faza I) - zona str. St. O. Iosif, Etapa I - Reglementare accese
 • Hotărârea 371/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – etapa II - Parcelare teren si amplasare locuinte, zona strazii Apateului, nr. cad. 16520, 16521 si16522 – Oradea
 • Hotărârea 370/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa bifamiliala tip duplex S+P+1(M) - etapa II, strada I.P.Pincio nr.cad. 16758 - Oradea
 • Hotărârea 369/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casa familiala si imprejmuire teren – Etapa I – Reglementare acces in frontul II al strazii Bihorului, nr. cadastral 15193 si nr. topo 5579/4 - Oradea
 • Hotărârea 368/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru construire 4 case familiale - etapa II, strada Apateului, nr.cad. 17536, 17535, 17534, 17533 si 17532 - Oradea
 • Hotărârea 367/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare trei case de locuit – Etapa I - Reglementare acces, str. Prunilor nr. 4C, nr. cad. 12820 - Oradea
 • Hotărârea 366/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare noua case de locuit – Etapa I - Reglementare acces, str. Prunilor nr. 2, nr. cad. 15892 – Oradea
 • Hotărârea 365/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Etapa I - Reglementare acces din strada Izvorului in vederea asigurarii accesibilitatii la parcelele destinate locuirii, nr. cad. 17133, 17134,17135, 17159 - Oradea
 • Hotărârea 364/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Modificator amplasare locuinte str.Gheorghe Doja nr. cadastral 4842/3 - Oradea
 • Hotărârea 363/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare locuinta bifamiliala S(D)+P+1(+M) - Etapa II, str. Valerian Zaharia – Cimbrului, nr. cad. 17094, 17095 si 16013 - Oradea
 • Hotărârea 362/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare hala intretinere autocamioane - str. Calea Santandrei – str. Czaran Gyula, nr. cadastral 4285/1 - Oradea
 • Hotărârea 361/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire centru multifunctional business center str.Piata Cetatii nr.18- Oradea
 • Hotărârea 360/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa familiala pe nr. cad. 9291, str. Gh. Doja nr.94C - Oradea
 • Hotărârea 359/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa familiala S+P+1(M), anexa si imprejmuire teren - etapa II – str. Rimler Karoly nr. 1A,nr.cad. 16020 - Oradea
 • Hotărârea 358/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte Etapa I - Reglementare acces, str.N.Beldiceanu, nr. cad. 3622 - Oradea
 • Hotărârea 357/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Transformare partiala locuinta in spalatorie - str. Olimpiadei nr. 17, Oradea
 • Hotărârea 356/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa parter Etapa I – Reglementare acces din strada Plugului nr.cad. 11839 - Oradea
 • Hotărârea 355/2008 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea numarului administrativ al imobilelor cu nr. cad. 14484, nr. cad. 15352 si nr. topo 5327/56 care au facut obiectul Hotaririi Consiliului Local nr. 626 din 30.08.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare spala
 • Hotărârea 354/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Perimetru de exploatare a pietrisului si nisipului (balastiera ), Episcopia Bihor – Oradea
 • Hotărârea 353/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire salon de prezentare - showroom ºi service P+3 str.Ogorului nr.3D, nr. cadastral 3571- Oradea
 • Hotărârea 352/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa – Etapa I - Reglementare acces pe strada Adevarului nr. 51/A, in vederea asigurarii accesibilitatii la parcela destinata locuirii, nr.cad. 1621 - Oradea
 • Hotărârea 351/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amenajare zona comerciala prin extinderea pe verticala a spatiilor comerciale de la parter la etajul I al blocului, str. C. Coposu nr. 16 - Oradea
 • Hotărârea 350/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Etapa II- Construire casa de locuit P+M, str. Cantaretului nr. 11/A, nr. cad. 16018 - Oradea
 • Hotărârea 349/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Actului adiþional nr. 2 la Contractul de parteneriat public-privat nr. 122246/13.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea ºi Keviep Kft
 • Hotărârea 348/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri de sprijinire a tinerilor pentru infiintarea de Intreprinderi Mici si Mijlocii
 • Hotărârea 347/2008 - Municipiul Oradea

  scutirea de la plata impozitului datorat bugetului local de cãtre S.C. TRANS WORLD TRADING 2 SRL Oradea, pe anul 2008, in suma de 4414 lei, pentru terenul situat in Oradea, str. Lãpuºului nr.5, în suprafaþa de 1250 mp, aferent construcþiei de locuinþe, a
 • Hotărârea 346/2008 - Municipiul Oradea

  scutirea de la plata impozitului datorat bugetului local de cãtre S.C. PORTO PETROL S.R.L. Timiºoara, pe anul 2008, in suma de 6330 lei, pentru terenul situat in Oradea, str. Lãpuºului nr.5, în suprafaþa de 1548 mp, aferent construcþiei de locuinþe, auto
 • Hotărârea 345/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea tarifelor orare pentru mijloacele de transport auto si utilaje de constructii care urmeaza a fi practicate incepand cu 01.04.2008 de cãtre SC Drumuri Orãºeneºti SA conform Contractului de Asociere nr. 81046/04.08.1999 incheiat cu Municip
 • Hotărârea 344/2008 - Municipiul Oradea

  Privind rectificarea bugetului pe anul 2008 si aprobarea finantarii unor cheltuieli din bugetul local al municipiului Oradea
 • Hotărârea 343/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractãrii unei finanþãri rambursabile în valoare de 3.570.000 Euro si a garantarii unei finantari rambursabile in valoare de 13.000.000 RON
 • Hotărârea 342/2008 - Municipiul Oradea

  privind repartizarea pe programe si proiecte culturale a sumei de 800.000 lei alocate Casei de Cultura a Municipiului prin bugetul local al Municipiului Oradea pe anul 2008
 • Hotărârea 341/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivã, precum ºi modificarea sistemului de premiere a Clubului Sportiv Muncipal Oradea
 • Hotărârea 340/2008 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu în vederea realizãrii unui Studiu de fezabilitate pentru construirea de piste de biciclete in municipiul Oradea
 • Hotărârea 339/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiþie ,,EXTINDERE REÞEA PRIMARÃ DE TERMOFICARE, REALIZAREA UNEI STAÞII DE POMPARE ZONA PT 216”
 • Hotărârea 338/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modelului si dimensiunilor pentru ecusoanele aferente autorizatiilor taxi, care vor fi atribuite in municipiul Oradea, conform prevederilor Legii nr. 38/2003
 • Hotărârea 337/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiilor de fezabilitate la obiectivele de investitie din cadrul programului “Reabilitare tronsoane de legãturã ºi racorduri de canalizare menajerã la blocurile de pe strãzile din Municipiul Oradea pentru anul 2008”
 • Hotărârea 336/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiþie „ Conservare metantancuri ºi camera de manevrã la Staþia de Epurare, Oradea”
 • Hotărârea 335/2008 - Municipiul Oradea

  privind completarea Hotãrârii Consiliului Local nr.93/21.02.2008, cu unele prevederi referitoare la aplicarea de sancþiuni contravenþionale pentru staþionarea pe domeniul public al Municipiului Oradea a autovehiculelor cu masa maxima total autorizata mai
 • Hotărârea 334/2008 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului având suprafaþa de 1.004 mp ºi a majorãrii suprafeþei de teren deþinutã în folosinþã gratuitã de Parohia Ortodoxã Românã Sfinþii Trei Ierarhi, cu 1.004 mp, situat în Oradea, str. ªelimbãr
 • Hotărârea 333/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea efectuãrii unui schimb de teren între Consiliul Local al Municipiului Oradea ºi S.C. ABA Turism S.R.L. – zona Calea Aradului, str. Al.D.Xenopol, str. Porumbelului
 • Hotărârea 332/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planurilor de amplasament ºi delimitare a imobilului cu suprafaþa de 20.665 mp constituit din nr. topo 4195/20, cu propunerea de dezlipire în nouã loturi ºi a imobilului cu suprafaþa de 12.040 mp constituit din nr. topo 4195/26 ºi 4195/2
 • Hotărârea 331/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preþului de pornire a licitaþiei publice pentru vânzarea terenurilor identificate cu nr. cadastrale 915, 916, 917, 918, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943 înscrise în C.F.ndf. 1293,
 • Hotărârea 330/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Silaghi Eugen ºi soþia Silaghi Elena, reprezentând suprafaþa de 70 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17836 inscris in C.F. 89813 Oradea, situat în Oradea str. Cireºilor, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 329/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-nei Dunsoara Ana, a S.C. CRICKET&CO IMPEX S.R.L. ºi a S.C. KRISJAN INVEST S.R.L., reprezentând suprafaþa totalã de 161 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 17629, 17631 ºi 17633 înscrise în C.F. 89779, 89777 ºi 89781 Or
 • Hotărârea 328/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Overbeck Bernd ºi soþia Overbeck Alina Codruta, reprezentând suprafaþa de 16 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17437 înscris în C.F. 89638 Oradea, situat în Oradea str. Adevãrului, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 327/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ampasament ºi delimitare a imobilului cu nr cadastral 14913 în suprafaþã de 46 mp ºi concesionarea directã a suprafeþei de 46 mp. teren situat în Oradea, Str. Calea Aradului nr. 17, bl P68, în favoarea lui Roatiº Gheorghe-Ioa
 • Hotărârea 326/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-nei Buzle Marian Elena, reprezentând suprafaþa de 4.561 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17514 înscris în C.F. 89573 Oradea, situat în Oradea Calea Sintandreiului, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 325/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aporbarea planului de amplasament ºi delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 15082 Oradea în suprafaþã în suprafaþã de 3.835 mp. teren situat în Oradea zona Str. Pavilionul C.F.R., cu destinaþia de ”drum public”
 • Hotărârea 324/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ampasament ºi delimitare a imobilului cu nr. cadastral 8652 în suprafaþã de 33 mp ºi concesionarea directã a suprafeþei de 33 mp. teren situat în Oradea, Str. Calea Aradului nr. 73, bl P68, în favoarea SC Cristal Apex SRL
 • Hotărârea 323/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ampasament ºi delimitare a imobilului cu nr. cadastral 17830 ºi dezmembrarea acestuia în nr. cadastrale 17831 ºi 17832 cu suprafeþele de 329 mp ºi 21 mp ºi concesionarea directã a suprafeþei de 21 mp. teren cu nr. cadastral 1
 • Hotărârea 322/2008 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directã a suprafeþei de 88 mp teren cu nr. topo 5906/12 înscris în CF 35084 Oradea, situat în Oradea str. Caiºilor nr.1B în favoarea lui Fazacas Dumitru
 • Hotărârea 321/2008 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directã a terenului înscris în C.F. NDF. 7112 Oradea cu nr. cadastral 2623, în suprafaþã de 2600 mp situat în Oradea, Str.Peta, nr.2 în favoarea S.C. Eurosam Exim S.R.L.
 • Hotărârea 320/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului în suprafaþã de 80 mp ºi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directã a suprafeþei de 80 mp teren, situat în Oradea str. Barierei nr. 8 în favoarea d-lui Perþa
 • Hotărârea 319/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Gherghel Calin ºi soþia Gherghel Daniela, reprezentând suprafaþa de 46 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15170 înscris în C.F. 87963 Oradea,situat în Oradea prelungirea str. D. Golescu, cu destinaþia de “drum public
 • Hotărârea 318/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Zamfirescu Mihai ºi soþia Zamfirescu Daniela Monica, reprezentând suprafaþa de 127 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17048 înscris în C.F. 88887 Oradea, situat în Oradea str. Prunilor, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 317/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Miclea Sergiu Tiberiu ºi soþia Miclea Florica Oana, a d-lui Vesa Cãlin Valeriu ºi soþia Vesa Cristina Elena ºi a d-lui Gherman Gheorghe ºi soþia Gherman Ana, reprezentând suprafaþa de 4.027 mp. teren identificat cu nr. c
 • Hotărârea 316/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-nei Vasile Anita, reprezentând suprafaþa de 36 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16866 înscris în C.F. 89303 Oradea, situat în Oradea str.Facliei, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 315/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Albui Marin ºi soþia Albui Melania Gabriela ºi a d-lui Oltian Daniel Mircea, reprezentând suprafaþa de 1.321 mp. teren identificat cu nr. cadastral 12950 înscris în C.F.ndf 11153 Oradea, situat în Oradea zona str. Nojo
 • Hotărârea 314/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-nei Matei Ramona Lia ºi a d-nei Simut Anamaria, reprezentând suprafaþa de 52 mp. teren identificat cu nr.cadastral 16389 constituit din nr. cadastral 4330 înscris în C.F.ndf 2793 Oradea, situat în Oradea str. Prunilor, cu d
 • Hotărârea 313/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Indries Petru ºi soþia Indries Florentina Georgeta, reprezentând suprafaþa de 3.458 mp. teren identificat cu nr. cadastral 11429 înscris în C.F.ndf 9071 Oradea, situat în Oradea zona str. Nojoridului - str. Apateului,
 • Hotărârea 312/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Zoica Claudiu Cristian ºi soþia Zoica Mihaela Domnica, reprezentând suprafaþa de 43 mp. teren identificat cu nr.cadastral 16724 înscris în C.F. 88104 Oradea, situat în Oradea str. Viilor, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 311/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Balog Ioan Dan ºi a d-lui Avram Florian ºi soþia Avram Vetuþa, reprezentând suprafaþa de 2.435 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17819 înscris în C.F. 89847 Oradea, situat în Oradea zona str. Nojoridului - str. A
 • Hotărârea 310/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Popa Claudiu Alin ºi soþia Popa Cristina, a d-lui Togor Ioan Corneliu ºi soþia Togor Mariana Ecaterina, a d-lui. Peter Dan Nicolae, a d-lui. Blaga Alexandru ºi a d-lui Togor George Claudiu ºi soþia Togor Adriana, reprezen
 • Hotărârea 309/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui. Popa Aurel ºi soþia Popa Eugenia, reprezentând suprafaþa de 40 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17159 înscris în C.F. 89149 Oradea, situat în Oradea str. Izvorului, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 308/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Milian Ioan cu soþia Milian Viorica, reprezentând suprafaþa totalã de 3.360 mp. teren identificat cu nr.cadastrale 14963 ºi 14974, înscrise în C.F. 85880 Oradea ºi nr.cadastral 17397 constituit din nr.cadastral 14982 îns
 • Hotărârea 307/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a nr. topo 1662/47 în suprafaþã de 1850 mp înscris în CF 2299 Sântandrei, situat în Oradea str. Coriolan Hora
 • Hotărârea 306/2008 - Municipiul Oradea

  Privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directã a terenului înscris în C.F. NDF 7730 Oradea cu nr. Cadastral 9180, în suprafaþã de 28 mp situat în Oradea, B-dul Dacia, nr. 56 în favoarea lui Cristea Felicia ºi Cristea Bogdan
 • Hotărârea 305/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului în suprafaþã de 50 mp ºi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directã a suprafeþei de 50 mp teren situat în Oradea str. Bãrãganului în favoarea S.C. Vestil I
 • Hotărârea 304/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului în suprafaþã de 376 mp ºi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directã a suprafeþei de 376 mp teren, situat în Oradea str. Petre Tutea nr. 8 în favoarea d-lu
 • Hotărârea 303/2008 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directã a terenului înscris în C.F. 73813 Oradea cu nr.topo 3044/3, în suprafaþã de 64 mp situat în Oradea, Str. Roºiorilor, nr. 11/A în favoarea S.C. Krizolitus Impex S.R.L.
 • Hotărârea 302/2008 - Municipiul Oradea

  Privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directã a terenului înscris în CF NDF 11776 Oradea cu nr. cadastral 12897, în suprafaþã de 38 mp situat în Oradea, Str.Transilvaniei, nr.4 în favoarea S.C. Nives Impex S.R.L.
 • Hotărârea 300/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea in domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în concesiunea SC Compania de Apã Oradea SA, în vederea scoaterii din funcþiune
 • Hotărârea 299/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea bilanþului contabil, a contului de profit ºi pierdere si a repartizãrii profitului aferente exerciþiului financiar al anului 2007 la S.C. Compania de Apã Oradea SA
 • Hotărârea 298/2008 - Municipiul Oradea

  privind acordarea Titlului de „Cetãþean de Onoare al municipiului Oradea” Maicii Stareþe Stavrofora Mina Bãdilã de la Mãnãstirea Sfintei Cruci din Oradea
 • Hotărârea 297/2008 - Municipiul Oradea

  privind constatarea încetãrii de drept a mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Oradea al domnului MINTAª IOAN
 • Hotărârea 296/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al ºedinþei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 7 aprilie 2008
 • Hotărârea 295/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al ºedinþei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 27 martie 2008
 • Hotărârea 294/2008 - Municipiul Oradea

  privind înființarea Comisiei de Dialog Economic având ca scop implicarea mediului de afaceri în susținerea dezvoltãrii economice locale
 • Hotărârea 293/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele mãsuri pentru reorganizarea activitãþii ºi modificãri ale organigramei aparatului de specialitate al primarului din cadrul Primãriei Municipiului Oradea
 • Hotărârea 292/2008 - Municipiul Oradea

  privind externalizarea activitãții desfãºurate de cãtre funcționarii publici de zonã din cadrul Direcției Tehnice a Primãriei municipiului Oradea (Administrația Serviciilor Publice, Spațiilor Verzi ºi a Salubrizãrii)
 • Hotărârea 291/2008 - Municipiul Oradea

  privind consolidarea transparenþei ºi creºterea operativitãþii serviciilor publice prestate cãtre populaþia municipiului Oradea ºi cãtre mediul de afaceri
 • Hotărârea 290/2008 - Municipiul Oradea

  privind descentralizarea unor servicii publice de interes local ºi înfiinþarea unor instituþii publice de interes local, cu personalitate juridicã, cu denumirea Direcþia Finanþe Locale ºi Administraþia Serviciilor Publice, Spaþii Verzi ºi a Salubrizãrii
 • Hotărârea 289/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele mãsuri pentru sprijinirea Intreprinderilor Mici ºi Mijlocii din municipiul Oradea ºi îmbunãtãþirea relaþiei dintre administraþia publicã localã ºi mediul de afaceri
 • Hotărârea 288/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele mãsuri pentru reorganizarea activitãþii din domeniul urbanismului ºi amenajãrii teritoriului
 • Hotărârea 287/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor mãsuri pentru asigurarea transparenþei ºi eficienþei achiziþiilor publice ºi înfiinþarea Comisiei Municipale de Monitorizare a Achiziþiilor Publice
 • Hotărârea 286/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcþii ºi a numãrului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea, începând cu data de 01.05.2008
 • Hotărârea 285/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea delegãrii prin concesiune a serviciului public de deratizare, dezinsecþie, dezinfecþie, combaterea larvei miniere la arborii de castan (Cameraria Ohridella) ºi a documentaþiei aferente, în municipiul Oradea
 • Hotărârea 284/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participãrii Municipiului Oradea ca aplicant la Programul Operaþional Regional Axa prioritarã 5 – Dezvoltarea durabilã a turismului regional ºi local, Domeniul major de intervenþie 5.1 – „Restaurarea ºi valorificarea durabilã a patrimon
 • Hotărârea 283/2008 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preºedintelui de ºedinþã, pentru ºedinþa extaordinarã a Consiliului Local al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 282/2008 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preºedintelui de ºedinþã, pentru ºedinþele Consiliului Local al Municipiului Oradea pentru lunile aprilie ºi mai 2008
 • Hotărârea 281/2008 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea ºi completarea Hotãrârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.1026/2007 pentru aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilitãþi la transportul public local de cãlãtori pentru categoriile de persoane beneficiare din mu
 • Hotărârea 280/2008 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 248/2007 pentru aprobarea Acordului de parteneriat între Administraþia Socialã Comunitarã Oradea, Habitat for Humanity România si Habitat for Humanity România – Beiuº pentru conceperea, dezvoltarea si i
 • Hotărârea 279/2008 - Municipiul Oradea

  privind acordarea unor burse de excelenþã ºi a premiilor de excelenþã pentru elevii ºi studenþii din învãþãmântul preuniversitar ºi universitar din municipiul Oradea
 • Hotărârea 278/2008 - Municipiul Oradea

  privind unele mãsuri în domeniul asistenþei ºi protecþiei sociale la nivelul municipiului Oradea pentru persoanele vârstnice
 • Hotărârea 277/2008 - Municipiul Oradea

  Acord de parteneriat încheiat între Administraþia Socialã Comunitarã Oradea, Asociaþia Caritas Catolica Oradea, Serviciul de Ajutor Maltez în România – filiala Oradea, Asociaþia Deficienþilor Locomotori Bihor ºi Asociaþia Nevãzãtorilor din România, filial
 • Hotărârea 276/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, a statului de funcþii ºi numãrului de personal ale Administraþiei Sociale Comunitare Oradea, valabile începând cu data de 01 aprilie 2008
 • Hotărârea 275/2008 - Municipiul Oradea

  privind aderarea Administraþiei Sociale Comunitare Oradea la Reþeaua Europeana de Incluziune si Adeziune Sociala (ELISAN)
 • Hotărârea 274/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea suportãrii din bugetul de venituri si cheltuieli al Administraþiei Sociale Comunitare Oradea (ASCO) a cheltuielilor ocazionate de participarea la activitãþile European Social Network - ESN în anul 2008
 • Hotărârea 273/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu modificator – Construire magazin universal OBI str. Ogorului nr.171- Oradea
 • Hotărârea 272/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Etapa II – Construire casã familialã S+P+M, strada Dimitrie Anghel nr.10B, nr.cad. 16113
 • Hotărârea 271/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinþã P+M, anexa gospodãreascã P ºi împrejmuire teren - Etapa I - Reglementare acces din strada Cireºilor nr.25, nr. cad. 13396 - Oradea
 • Hotărârea 270/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinþã ºi rezolvare acces la parcelã str. Pãdurii nr.8 – Oradea
 • Hotărârea 269/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare imobil de birouri, sediu firmã ºi zid de sprijin, str.Gh. Doja nr. 49A, nr.cad. 11243 - Oradea
 • Hotărârea 268/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casã de vacanþã P+M - Etapa II - Reglementare parcelã str. Caiºilor nr.14b – Oradea
 • Hotărârea 267/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casã S+P+1+M - Etapa I - Reglementare acces din strada T. Goga în vederea asigurãrii accesibilitãþii la parcele destinate locuirii, nr.cad. 76/5 ºi 76/11 - Oradea
 • Hotărârea 266/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Etapa I - Parcelare teren pentru locuinþe ºi dotãri – Reglementare accese, str. Nojoridului, nr.cad. 13775, 13776, 13777, 13778, 13779, 13780, 13781, 13782, 13783, 13784, 13785, 13786, 13787, 13788, 13789, 1
 • Hotărârea 265/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casã familialã D+P+M zona strãzii Apateului, nr.cad. 6485/2 - Oradea
 • Hotărârea 264/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Protocolului de Înfrãþire a municipiul ORADEA cu oraºul CEYRAT, regiunea Clermont Ferrand, Franþa
 • Hotărârea 263/2008 - Municipiul Oradea

  aprobarea suportãrii din bugetul local a cheltuielilor acumulate cu energia electricã, pentru imobilele sociale situate în Oradea, str. Voltaire nr. 2
 • Hotărârea 262/2008 - Municipiul Oradea

  privind respingerea propunerii de reziliere a contractelor de concesiune cu numerele 740/2002, 842/2003 si 894/2004, de aprobare a preþului de vânzare rezultat din negocierea directã a suprafeþei de 813 mp teren identificat cu nr. cadastral 14910 înscris
 • Hotărârea 261/2008 - Municipiul Oradea

  privind rezilierea contractului de concesiune nr. 630 din 12.06.2000 ºi aprobarea preþului de vânzare rezultat din negocierea directã a suprafeþei de 83,65 mp teren identificat cu nr. topo 9730/10 înscris în CF 77219 ºi nr. cadastral 1885 înscris în CF nd
 • Hotărârea 260/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preþului de vânzare rezultat din negocierea directã a suprafeþei de 31 mp teren identificat cu nr. cadastral 15078 înscris în CF 88016, situat în Oradea, str. Ana Ipatescu nr.41, în favoarea d-lui Muntean Iosif ºi Muntean Ecaterina
 • Hotărârea 259/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preþului de vânzare rezultat din negocierea directã a suprafeþei de 81 mp teren identificat cu nr. cadastral 13653 înscris în CF 88094, situat în Oradea, str. Clujului nr. 164, în favoarea S.C. CAMICOS IMPEX S.R.L.
 • Hotărârea 258/2008 - Municipiul Oradea

  privind rezilierea contractului de concesiune nr. 443 din 01.07.1997 ºi aprobarea preþului de vânzare rezultat din negocierea directã a suprafeþei de 19,77 mp teren identificat cu nr.topo 9703/8 înscris în CF 7351, situat în Oradea, Calea Aradului bl. P
 • Hotărârea 257/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preþului de vânzare rezultat din negocierea directã a suprafeþei de 95 mp teren identificat cu nr. cadastral 14848 înscris în CF 87876 Oradea, situat în Oradea, str. Rãzboieni nr. 67, în favoarea d-lui Pasca Gavril Ioan ºi soþia Pasca
 • Hotărârea 256/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea investiþiei „ Amenajare spaþiu oficiere cãsãtorii ”
 • Hotărârea 255/2008 - Municipiul Oradea

  privind modificarea organigramei, a statului de funcþii, numãrului de personal, planului de ocupare al funcþiilor publice ºi regulamentului de organizare ºi funcþionare al Direcþiei de Evidenþã a Persoanelor a Municipiului Oradea, începând cu data de 01.
 • Hotărârea 254/2008 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea repartizãrii finanþãrilor nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al municipiului Oradea pentru activitãþi nonprofit de interes local, în anul 2008
 • Hotărârea 253/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramelor pe anul 2008 la Regia Autonomã de Pieþe, Agrement ºi Salubritate Oradea ºi la Regia Autonomã Oradea - Transport Local
 • Hotărârea 252/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractãrii unei finanþãri rambursabile în suma de 3.570.000 euro si a garantãrii unei finanþãri rambursabile în suma de 2.430.000 euro
 • Hotărârea 251/2008 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului pe anul 2008 ºi aprobarea finanþãrii unor cheltuieli din bugetul local al municipiului Oradea
 • Hotărârea 250/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea transferului cãtre Zona Metropolitanã Oradea a activitãþii de elaborare a unor aplicaþii de finanþare în anul 2008
 • Hotărârea 249/2008 - Municipiul Oradea

  PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE INVESTIÞII PENTRU MUNICIPIUL ORADEA, CONFORM PREVEDERILOR MASTER PLAN-ULUI PRIVIND ALIMENTAREA CU APÃ ªI EVACUAREA APELOR UZATE ÎN JUDEÞUL BIHOR
 • Hotărârea 248/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiþie Grãdina Zoologicã -VARIANTA I
 • Hotărârea 247/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Notei de Fundamentare referitoare la ,, Refacerea Siguranþei în exploatarea depozitului de zgurã ºi cenuºã SANTÃUL MIC, în urma expertizei din 2004 ½
 • Hotărârea 246/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii Hotãrârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr.834/31.10.2007 privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiþie „Închidere Halda de deºeuri pentru municipiul Oradea”
 • Hotărârea 245/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea numarului maxim de autorizaþii taxi care pot fi atribuite în municipiul Oradea, începând cu data de 01.04.2008
 • Hotărârea 244/2008 - Municipiul Oradea

  privind actualizarea Organigramei Serviciului Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã din municipiul Oradea.
 • Hotărârea 243/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei S.C. PROGES S.R.L., reprezentând suprafaþa de 833 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17168 înscris în C.F. 89540 Oradea, situat în Oradea str. Uzinelor, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 242/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Mihoc Ioan ºi soþia Mihoc Marioara, reprezentând suprafaþa totalã de 86 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 16760 ºi 16762 înscrise în C.F.NDF 89558 ºi 89560 Oradea, situat în Oradea str. Merilor, cu destinaþia de “d
 • Hotărârea 241/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului în suprafaþã de 3.973 mp ºi 6.089 mp teren situat în Oradea ªoseaua Borºului ºi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directã a terenului în suprafaþã de 3.973 m
 • Hotărârea 240/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Popoviciu Dorin Aurel, a d-lui Costa Dumitru ºi a d-lui Popoviciu Cristian Sabin, reprezentând suprafaþa de 5.830 mp. teren identificat cu nr. cadastral 14475 înscris în C.F.ndf 5898 Oradea, situat în Oradea zona str. Ap
 • Hotărârea 239/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament ºi delimitare a imobilului constituit din nr topo 403/2, trecerea nr cadastral cu suprafaþa de 171 mp în proprietatea privatã a municipiului Oradea ºi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin licitaþie pu
 • Hotărârea 238/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament ºi delimitare a imobilului constituit din nr topo 25/12 înscris în CF 15 Seleuº, trecerea nr cadastral cu suprafaþã de 1212 mp în proprietatea publica a municipiului Oradea în vederea realizãrii unei parcãri publi
 • Hotărârea 237/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a nr. cadastral 16.110 Oradea în suprafaþa de 26530 mp, situat în Oradea, Calea Clujului – zona Uzinei de Apa
 • Hotărârea 236/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Jakab Endre ºi a d-nei Arany Irina, reprezentând suprafaþa de 189 mp. teren, identificat cu nr. cadastral 17205 înscris in C.F. 89269 Oradea, situat în Oradea str. Piersicilor, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 235/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Vusca Sebastian Petru ºi soþia Vusca Ramona Marioara, reprezentând suprafaþa totalã de 80 mp. teren, identificat cu nr. cadastrale 17202 si 17204 înscrise în C.F. 89266 si 89268 Oradea, situat în Oradea str. Piersicilor,
 • Hotărârea 234/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Nutas Samuel, reprezentând suprafaþa de 36 mp. teren, identificat cu nr. cadastral 6100/6 înscris în C.F.ndf 4227 Oradea, situat în Oradea zona str. Macului - str. Bihorului, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 233/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului în suprafaþã de 947 mp teren, situat în Oradea str. Dosul Gãrii nr.5
 • Hotărârea 232/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului în suprafaþã de 292 mp teren, situat în Oradea str. Abatorului FN ºi concesionarea directã a terenului ocupat de construcþii în favoarea SC Brilos Com SRL
 • Hotărârea 231/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei reprezentând suprafaþa totalã de 3.350 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 7322/44, 7322/37, 7322/32, 7322/29, 7322/30 ºi 7322/31 înscrise în CFndf 6821, 6828, 6829 si 6830 Oradea, situat în Oradea zona strãzilor Apateului
 • Hotărârea 230/2008 - Municipiul Oradea

  privind darea avizului de principiu pentru achiziþionarea cotei de 65/534 mp teren înscris in CF nr. 9409 Sântandrei cu nr. topo 1583/56 situat în Oradea, str. Henrik Ibsen, în vederea realizãrii accesului la blocurile de locuinþe din zonã
 • Hotărârea 229/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei S.C. FORMENTERA S.R.L., reprezentând suprafaþa de 342 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17471 înscris în C.F. 89435 Oradea, situat în Oradea zona str. Ciheiului, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 228/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Lele Adrian Ovidiu, reprezentând suprafaþa de 727 mp. teren, identificat cu nr. cadastral 16697 înscris în C.F. 87952 Oradea, situat în Oradea zona str. Nojoridului - str. Apateului, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 227/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Martin Ionel ºi soþia Martin Maria, reprezentând suprafaþa totalã de 223 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 3327/2 ºi 3327/3 înscrise în C.F.NDF 1991 Oradea, situat în Oradea zona str. Pãun Ioan Pincio - str. Cimbru
 • Hotărârea 226/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Alungi Mihai ºi soþia Alungi Daciana Mariana, reprezentând suprafaþa de 83 mp. teren, identificat cu nr. cadastral 15920 înscris în C.F. 88814 Oradea, situat în Oradea str. Fãgetului, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 225/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei S.C. ARABESQUE S.R.L., reprezentând suprafaþa de 1.552 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16871 înscris în C.F. 89145 Oradea, situat în Oradea Calea Sântandreiului, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 224/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului în suprafaþã de 528 mp ºi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directã a suprafeþei de 528 mp teren, situat în Oradea str. Fabricilor FN în favoarea D-lui Po
 • Hotărârea 223/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vânzãrii prin licitaþie publicã deschisã a suprafeþei de 2.641 mp, teren identificat cu nr. cadastrale 730/2 ºi 730/3, înscris în CF Ndf nr. 1878 Oradea, situat în zona de vest a municipiului - str. Santãului, nr.2
 • Hotărârea 221/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu suprafaþa de 3.863 mp reprezentând Creºa Oradea - str. Grãdinarilor nr.8
 • Hotărârea 220/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei reprezentând suprafaþa totalã de 3.350 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 7322/44, 7322/37, 7322/32, 7322/29, 7322/30 ºi 7322/31 înscrise în CFndf 6821, 6828, 6829 si 6830 Oradea, situat în Oradea zona strãzilor Apateul
 • Hotărârea 219/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Pugna Ioan Mircea cu soþia Pugna Camelia Nicoleta, reprezentând suprafaþa de 137 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17440, provenit din nr. cadastral 15298 înscris în C.F. 86279 Oradea, situat în Oradea zona str.
 • Hotărârea 218/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Sime Cristian Paul, reprezentând suprafaþa de 107 mp. teren, identificat cu nr. cadastral 17215, provenit din nr. cadastral 10/3 înscris în C.F.ndf 4201 Oradea, situat în Oradea str. Fãgetului f.n., cu destinaþia de “d
 • Hotărârea 217/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament ºi delimitare a terenului în suprafaþã de 351 mp. constituit din nr. topo. 638 ºi trecerea în proprietatea publicã a municipiului Oradea a terenului, situat în Oradea str. Aurel Lazãr
 • Hotărârea 216/2008 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directã a suprafeþei de 229 mp teren cu nr. cadastral 13092 înscris în CF 88831 Oradea, situat în Oradea str. N. Bolcaº nr.5 în favoarea dlui Bîrlãdeanu Gheorghe ºi soþia Bîrlãdeanu G
 • Hotărârea 215/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bilanþurilor contabile, a conturilor de profit ºi pierdere ºi a repartizãrii profitului, aferente exerciþiului financiar al anului 2007 la S.C. Electrocentrale S.A. Oradea, Regia autonomã de pieþe, agrement ºi salubritate Oradea si Regi
 • Hotărârea 214/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al ºedinþei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 18 martie 2008
 • Hotărârea 213/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al ºedinþei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 11 martie 2008
 • Hotărârea 212/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al ºedinþei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 3 martie 2008
 • Hotărârea 211/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al ºedinþei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 29 februarie 2008
 • Hotărârea 210/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei pe anul 2008 la SC Electrocentrale Oradea SA.
 • Hotărârea 209/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea organigramei pe anul 2008 la S.C. Compania de Apã Oradea S.A.
 • Hotărârea 208/2008 - Municipiul Oradea

  Pentru majorarea patrimoniului Regiei Autonome Oradea Transport Local prin aportul în numerar al Municipiului Oradea, privind achiziþionarea a 10 tramvaie
 • Hotărârea 207/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiþie: „POD PESTE PÂRÂUL PEÞA – ZONA STRADA BUMBACULUI VARIANTA A”
 • Hotărârea 206/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiþie: Coridoare de dezvoltare - Reabilitare DRUM UZINAL aferent programului “Reabilitare, modernizare, extindere infrastructurã în municipiul Oradea”
 • Hotărârea 205/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiþie: “Modernizare str. Cornului – varianta B”
 • Hotărârea 204/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiþie: “Modernizare str. Zambilelor – varianta A”
 • Hotărârea 203/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiþie: “Modernizare str.Dornei – varianta A”
 • Hotărârea 202/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiþie: “Modernizare str.Mãgheranului – varianta A”
 • Hotărârea 201/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiþie: “Modernizare str.Vasile Pârvan – varianta A”
 • Hotărârea 200/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiþie: “Modernizare str.Aurel Vlaicu – varianta A”
 • Hotărârea 199/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiþie: “Modernizare str.Octavian Goga – varianta A”
 • Hotărârea 198/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiþie: “ Acces drum centurã-zona Bumbacului – varianta A”
 • Hotărârea 197/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiþie: “Modernizare str.Oneºtilor – varianta A”
 • Hotărârea 196/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiþie: “Modernizare str.Zãrandului – varianta A”
 • Hotărârea 195/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractãrii unei finanþãri rambursabile externe în valoare de 26.350.000 Euro
 • Hotărârea 194/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Contractului de credit ºi a Contractului de garanþie realã mobiliarã care se vor semna între Municipiul Oradea ºi DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK AG
 • Hotărârea 193/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea scutirii de la plata taxei pentru eliberarea autorizaþiilor de construire, datoratã bugetului local al municipiului Oradea, pentru locuinþele sociale cuplate – tip “duplex Habitat” concepute, dezvoltate si implementate de cãtre Habitat f
 • Hotărârea 192/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea înscrierii unor strãzi din Municipiul Oradea in evidenþele de publicitate imobiliarã
 • Hotărârea 191/2008 - Municipiul Oradea

  Privind suportarea din bugetul Administraþiei Sociale Comunitare Oradea al anului 2008 a cheltuielilor privind activitãþile desfãºurate cu ocazia marcãrii evenimentelor naþionale si internaþionale in domeniul asistentei si protecþiei sociale, precum si cu
 • Hotărârea 189/2008 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 97 din 29 februarie 2008 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri ºi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2008
 • Hotărârea 188/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 la Clubul Sportiv „Fotbal Club Bihor Oradea”
 • Hotărârea 187/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2008 la Societatea Comercialã Compania de Apã Oradea S.A.
 • Hotărârea 186/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 la S.C. Electrocentrale Oradea S. A.
 • Hotărârea 185/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la RAPAS pe anul 2008
 • Hotărârea 184/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Regia Autonoma Oradea Transport Local pe anul 2008
 • Hotărârea 183/2008 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru trecerea bunului imobil identificat sub nr.814, cod 8.29.09 nr. M.F. 106.718, reprezentând faptic terenuri ºi clãdiri din domeniul public al Statului Român ºi administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale, în do
 • Hotărârea 182/2008 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea propunerii de aprobare a dezmembrãrii terenului cu nr. cadastrale 13123 ºi nr.13124 ºi modificarea art.1 ºi art.2 din Hotãrârea Consiliului Local nr.66/31.01.2008 privind concesionarea prin licitaþie publicã a terenului identificat cu
 • Hotărârea 181/2008 - Municipiul Oradea

  privind respingerea propunerii de aprobare a Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului în suprafaþã de 528 mp ºi dare a acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directã a suprafeþei de 528 mp teren, situat în Oradea str. Fabricil
 • Hotărârea 180/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcþii ºi a numãrului de personal pentru Creºa Oradea, începând cu data de 01.03.2008
 • Hotărârea 179/2008 - Municipiul Oradea

  privind promovarea unei acþiuni în contencios administrativ având ca obiect anularea Hotãrârii Consiliului Local Sânmartin nr. 812 din data de 25.10.2007 precum ºi mandatarea Primarului Municipiului Oradea în vederea promovãrii acþiunii ºi reprezentãrii C
 • Hotărârea 178/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de funcþii al Administraþiei Sociale Comunitare Oradea, valabil începând cu data de 01.03.2008
 • Hotărârea 177/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Administraþia Socialã Comunitarã Oradea ºi Clubul Sportiv al Veteranilor Oradea - Bihor în vederea organizãrii unor concursuri sportive la Centrele Sociale Multifuncþionale pentru Persoane Vârstnic
 • Hotărârea 176/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Administraþia Socialã Comunitarã Oradea, Creºa Oradea, Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Bihor, Fundaþia VZW Oradea ºi Asociaþia Solid Internaþional, în vederea dezvoltã
 • Hotărârea 175/2008 - Municipiul Oradea

  privind modificarea prevederilor Art.1 din Hotãrârea Consiliului Local nr. 47/26 ianuarie 2006 pentru aprobarea componenþei Comisiei pentru evaluarea ºi selecþionarea asociaþiilor ºi fundaþiilor cu personalitate juridicã, care înfiinþeazã ºi administreazã
 • Hotărârea 174/2008 - Municipiul Oradea

  Pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfãºuratã în anul 2007 de cãtre Direcþia de Evidenþã a Persoanelor a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 173/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei S.C. IMMOKIK S.R.L. reprezentând suprafaþa 1.108 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15870 Oradea, înscris în C.F. 86712 Oradea, situat în Oradea calea Aradului f.n., cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 172/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei S.C. ORA DELEVELOPMENT S.R.L. reprezentând suprafaþa 1.975 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15871 Oradea, înscris în C.F. 86713 Oradea, situat în Oradea calea Aradului f.n., cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 171/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament ºi delimitare imobilului reprezentând teren în suprafaþã de 592 mp. ºi trecerea în proprietatea privatã a municipiului Oradea a terenului, situat în Oradea b-dul ªtefan cel Mare intersecþie cu str. Lacu Roºu
 • Hotărârea 170/2008 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru efectuarea unui schimb de teren afectat de reþeaua stradalã din zona Calea Aradului str. Porumbelului - str. Al.D.Xenopol, între Consiliul Local al Municipiului Oradea ºi S.C. ABA Turism S.R.L.
 • Hotărârea 169/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Cãtana Andrei cu soþia Cãtana Lenuþa ºi a d-lui Savulescu Petru Doru cu soþia Savulescu Anca Lavinia, reprezentând suprafaþa de 104 mp teren identificat cu nr. cadastral 16757, înscris în C.F. 88885 Oradea, situat în Ora
 • Hotărârea 168/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Mihuþ Adrian Florin, reprezentând suprafaþa de 7.203 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15470 înscris în C.F. 86550/A Oradea, situat în Oradea zona str. Nojoridului, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 167/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Mihuþ Adrian Florin, reprezentând suprafaþa de 5.407 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15809 înscris in C.F. 87175 Oradea, situat în Oradea zona Calea Sântandreiului, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 166/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizãrii inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al Municipiului Oradea secþiunea “Strãzile cu trotuarele aferente”
 • Hotărârea 165/2008 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea concesionãrii prin licitaþie publicã a terenului în suprafaþã de 258 mp identificat cu nr. cadastral 8821 înscris în CF 88802 Oradea, situat în Oradea Str. Meziadului nr.2 în vederea realizãrii unei parcãri publice
 • Hotărârea 164/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea redevenþei pentru concesionarea suprafeþei de 1.185 mp, identificat cu nr. cadastral 4291 înscris în CF ndf 2862 Oradea situat în Oradea, str. Meºteºugarilor nr. 32/A, în favoarea SC Desira Impex SRL
 • Hotărârea 163/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu nr. cadastral 16488 Oradea, în suprafaþã de 710 mp situat în Oradea, str. Coralilor nr.21
 • Hotărârea 162/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament ºi delimitare a corpului de proprietate cu nr. 12158 Oradea ºi diminuarea suprafeþei concesionate în favoarea SC Aledastar Serv SRL de la 45 mp la 18 mp teren identificat cu nr. cadastral 12158, situat în Orade
 • Hotărârea 161/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea înscrierii în circuitul civil a terenului identificat cu nr topo 514/2, 514/4 ºi 515 în suprafaþã totalã de 7.686 mp situat în Municipiul Oradea, zona CET II
 • Hotărârea 160/2008 - Municipiul Oradea

  Privind stabilirea unor mãsuri pentru punerea în posesie a unui nr. de 12 parcele atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinþe proprietate personala
 • Hotărârea 159/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu nr. cadastral 13065 Oradea ºi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directã a suprafeþei de 1308 mp teren identificat cu nr. cadastral 13065, situat în Orade
 • Hotărârea 158/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament ºi delimitare a suprafeþelor de 6.416 mp. ºi 292 mp. ºi trecerea în proprietatea publicã a municipiului Oradea a terenului aferent Grãdiniþei nr.45, situatã în Oradea str. Aluminei nr.100/A
 • Hotărârea 157/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament ºi delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 13620 Oradea în suprafaþã în suprafaþã de 7.500 mp. teren situat în Oradea zona Str. Nojoridului - str. Apateului, cu destinaþia de ”drum de acces”
 • Hotărârea 156/2008 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 544/31.07.2007 privind aprobarea planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu nr. cadastral 13101 în suprafaþã de 81 mp. teren situat în Oradea, Str. Menumorut, în perimetrul Pieþei Agroalim
 • Hotărârea 155/2008 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directã a terenului înscris în CF NDF 11764 Oradea cu nr. cadastral 11211, în suprafaþã de 63 mp situat în Oradea, B-dul ªtefan cel Mare, nr.130 în favoarea SC Comfruct SA
 • Hotărârea 154/2008 - Municipiul Oradea

  Privind stabilirea unor masuri pentru vânzarea terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003, amplasate în Oradea, Calea Clujului, în vecinãtatea Uzinei de apã.
 • Hotărârea 153/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu nr. cadastral 14892 Oradea ºi acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directã a suprafeþei de 109 mp teren identificat cu nr. cadastral 14892, situat în Oradea str. V
 • Hotărârea 152/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu nr. cadastral 15024 Oradea ºi acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directã a suprafeþei de 57 mp teren identificat cu nr. cadastral 15024, situat în Oradea str. Va
 • Hotărârea 151/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament ºi delimitare a suprafeþei de 3.016 mp. ºi trecerea în proprietatea privatã a municipiului Oradea a terenului, situat în Oradea zona C.E.T. II
 • Hotărârea 150/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea atribuirii în folosinþã gratuitã a suprafeþei de 17.178 mp teren cu nr. cadastral 13073 înscris în CF ndf 85230, în favoarea Agenþiei Naþionale pentru Locuinþe, în vederea construirii de “Locuinþe colective pentru tineret” - Str. Calea
 • Hotărârea 149/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizãrii preþului de pornire a licitaþiei publice deschise aprobatã prin Hotãrârea Consiliului Local nr. 514/31.07.2006 pentru vânzarea suprafeþei de 260 mp teren identificat cu nr. cadastral 8999 înscris în CF ndf 8588 Oradea, situ
 • Hotărârea 148/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Demian Alecu Lucian cu soþia Demian Adriana Manuela, reprezentând suprafaþa totala de 32 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 17362 si 17364, provenite din nr. cadastrale 8883/13 si 8883/14 înscrise în C.F.ndf 7348 si
 • Hotărârea 147/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Ogbarschi Mihai Danuþ cu soþia Ogbarschi Simona Adriana, reprezentând suprafaþa de 200 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17367, provenit din nr. cadastral 16478 înscris în C.F. 87344 Oradea, situat în Oradea str. Ji
 • Hotărârea 146/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Corde Florin cu soþia Corde Ana, reprezentând suprafaþa de 57 mp. teren identificat cu nr. cadastral 14454 înscris în C.F. 85170 Oradea, situat în Oradea str. Viºinilor nr.2, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 145/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Filimon Silviu cu soþia Filimon Maria, reprezentând suprafaþa de 55 mp. teren identificat cu nr. cadastral 17081 înscris în C.F. 88991 Oradea, situat în Oradea str. Viilor nr. 31, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 144/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-nei Vaschi Daniela, reprezentând suprafaþa de 14 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16938 înscris în C.F. 88881 Oradea, situat în Oradea str. Apateului nr. 4, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 143/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Pop Daniel cu soþia Pop Lavinia ºi a d-lui. Mihele Sorin Ionel cu soþia Mihele Octaviana, reprezentând suprafaþa de 35 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16639 înscris în C.F. 88811 Oradea, situat în Oradea str. Pi
 • Hotărârea 142/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui. Baiduca Ioan cu soþia Baiduca Ana ºi a d-lui. Duma Radu cu soþia Duma Maria Florica, reprezentând suprafaþa de 60 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16365 înscris in C.F. 86500 Oradea, situat în Oradea str. Beldice
 • Hotărârea 141/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui. Onica Ioan cu soþia Onica Monica Veturia, reprezentând suprafaþa de 43 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15808 înscris in C.F. 85306 Oradea, situat în Oradea str. Sofiei nr. 58, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 140/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Birinyi Laszlo cu soþia Birinyi Melinda Annamaria, reprezentând suprafaþa totalã de 12 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 16953 si 16955 înscrise în C.F. 88828 si 88830 Oradea, situat în Oradea str. Branului nr. 2A1
 • Hotărârea 139/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Brata Gabriel ºi Jofneac Gabriela Ramona, reprezentând suprafaþa de 238 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 17094 ºi 16013 Oradea, situat în Oradea str. Ion Alexi FN, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 138/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui. Juhasz Laszlo Imre cu soþia Juhasz Ana, reprezentând suprafaþa de 64 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16174 înscris în C.F. 87136 Oradea, situat în Oradea str. Beldiceanu nr. 88, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 137/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-nei Bulza Leontina Adina, reprezentând suprafaþa de 252 mp. teren identificat cu nr. cadastral 13241 înscris în C.F. 87759 Oradea, situat în Oradea zona str. Nojoridului - str. Apateului, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 136/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Contractului colectiv de muncã pe anul 2008, pentru angajaþii cu contract individual de muncã din Primãria municipiului Oradea ºi instituþiile subordonate Consiliului Local al municipiului Oradea, altele decât regiile autonome.
 • Hotărârea 135/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcþii ºi a numãrului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea, începând cu data de 01.03.2008
 • Hotărârea 134/2008 - Municipiul Oradea

  privind acordarea unui aviz de principiu în vederea elaborãrii planului de acþiune pentru regenerare urbanã a zonei Velenþa – Seleuº, pentru a fi cuprins în planul global de regenerare urbanã a municipiului Oradea ºi a zonei metropolitane Oradea, în veder
 • Hotărârea 133/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare hotel S+P+8 - str. Calea Aradului Etapa I Reglementare accese
 • Hotărârea 132/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa P+M Etapa I – Reglementare acces str. Prunilor nr.21, nr. cad. 15321- Oradea
 • Hotărârea 131/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare locuinþã S+P+M, Etapa a II-a – Reglementare parcelã, str. Dimitrie Anghel - Oradea
 • Hotărârea 130/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru construcþii de locuinþe etapa I - Reglementare accese din strada Gh. Doja nr. cad. 7877/1, 7877/2, 7877/3, 7877/4, 7877/5, 7877/7, 7877/8, 7877/9, 7877/10, 7877/11, 7877/12, 7877/13
 • Hotărârea 129/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Etapa I - Reglementare acces din strada Piersicilor în vederea asigurãrii accesibilitãþii la parcelele destinate locuirii, nr.cad.161/8 ºi 3576 - Oradea
 • Hotărârea 128/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare anexã gospodãreascã, extindere, mansardare ºi modernizare casã familialã P+M, str. Matei Corvin nr.247, nr.cad. 9400 – Oradea
 • Hotărârea 127/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Locuinþe înºiruite unifamiliale zona strãzii Nojoridului nr.cad. 8069/5. 8069/6. 8069/7 ºi 8069/8 - Oradea
 • Hotărârea 126/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Modificator privind amplasare locuinþã P+M str. Cucului nr.5, nr. cadastral 8992/2, Oradea
 • Hotărârea 125/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Locuinþã D+P+M Etapa I – Reglementare acces str. Prunilor nr.15 - Oradea
 • Hotărârea 124/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Etapa I - Reglementare acces pe strada Dinicu Golescu nr.10/A, în vederea asigurãrii accesibilitãþii la parcela destinatã locuirii, nr.cad. 15169 ºi 15170 ºi nr.topo 7253/25 - Oradea
 • Hotărârea 123/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Locuinþã P+M, garaj ºi împrejmuire Etapa I – Reglementare acces din strada Emil Isac nr.17- Oradea
 • Hotărârea 122/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Reglementare acces din drumul de exploatare agricolã din zona fermelor Seleuº - Nufãrul în vederea asigurãrii accesibilitãþii la parcelele destinate locuirii
 • Hotărârea 121/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare locuinþe colective - str. Apateului nr.4 Etapa I – Reglementare accese
 • Hotărârea 120/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Locuinþã P+M, garaj ºi împrejmuire Etapa I – Reglementare acces din strada Viilor nr.1B - Oradea
 • Hotărârea 119/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Locuinþã P+M, garaj ºi împrejmuire Etapa I – Reglementare acces din strada Viilor nr.1B - Oradea
 • Hotărârea 118/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Clãdire P+6 unitãþi funcþionale cazare ºi spaþii comerciale - str. Lãpuºului nr.2, nr.cad.8193, 1554 - Oradea
 • Hotărârea 117/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casã familialã ºi împrejmuire teren, în frontul II al strãzii Bihorului, nr. cadastral 2462/1 - Oradea
 • Hotărârea 116/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Etapa II – Parcelare teren pentru construire case familiale, strada Piersicilor nr. cad.16082, 16083, 16084, 16085, 16086, 16087 ºi 16067 - Oradea
 • Hotărârea 115/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casã familialã ºi împrejmuire teren, str. Gh. Doja nr.125A, nr. cad. 9776 - Oradea
 • Hotărârea 114/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa S+P+1(M) - Etapa I - Reglementare acces din strada Jiului nr. 21, nr.cad. 16478 - Oradea
 • Hotărârea 113/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Locuinþã unifamilialã parter Etapa a II-a - Reglementare parcelã, str. Piersicilor nr. 1L, nr.cad. 14929 - Oradea
 • Hotărârea 112/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea înfiinþãrii unui Centru Social Multifuncþional Rogerius II, în spaþiul situat în Oradea, str. Episcop Ioan Suciu, nr. 1, bl. ZP 1, parter
 • Hotărârea 111/2008 - Municipiul Oradea

  Pentru atribuirea denumirii ,,Bocskai Istvan” Cãminului Cultural din Episcopia Bihor cu sediul în Oradea, str. Ciucaºului, nr. 11
 • Hotărârea 110/2008 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea listei de achiziþie de imobile cu destinaþia de locuinþe situate în municipiul Oradea, în vederea repartizãrii cãtre cazurile familiilor evacuate de cãtre foºtii proprietari
 • Hotărârea 109/2008 - Municipiul Oradea

  Pentru modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 616/30.08.2007, privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cad. 10905 în suprafaþã de 934 mp ºi trecerea în proprietatea publicã a Municipiului Oradea a te
 • Hotărârea 108/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preþului de vânzare rezultat din negocierea directã a suprafeþei de 391 mp teren identificat cu nr. cadastral 14861 înscris în CF 86805 Oradea, situat în Oradea, str. Fabricilor FN, în favoarea d-lui Bora Alin Viorel
 • Hotărârea 107/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preþului de vânzare rezultat din negocierea directã a suprafeþei de 132 mp teren identificat cu nr. topo 1206/1 înscris în CF 6818 Oradea, situat în Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 64, în favoarea d-lui Imre Adalbert
 • Hotărârea 106/2008 - Municipiul Oradea

  privind rezilierea contractului de concesiune nr. 632 din 06.06.2000 si aprobarea preþului de vânzare rezultat din negocierea directã a terenului cu nr. topo 158/3 înscris în CF 11023 Seleuº în suprafaþã de 41 mp, situat în Oradea, str. Nufãrului nr. 50,
 • Hotărârea 105/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preþului de vânzare rezultat din negocierea directã a terenului cu nr. cadastral 13544 înscris în CF 85606 Oradea în suprafaþã de 38 mp, situat în Oradea, str. Horea nr. 18, cãtre Rencsik Gerda
 • Hotărârea 104/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clãdiri datorate de proprietarii Asociaþiei de Proprietari SILVANA, situatã în Oradea str. Fagurelui nr. 9 bl D13
 • Hotărârea 103/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clãdiri datorate de proprietarii Asociaþiei de Proprietari TEIUL, situatã în Oradea str. DIMITRIE CANTEMIR NR. 77 BL. C4
 • Hotărârea 102/2008 - Municipiul Oradea

  privind acordarea scutirii de la plata majorãrilor si penalitaþilor de întârziere aferente impozitului pe clãdire ºi teren, datorate de ILEA OVIDIU CONSTANTIN pentru imobilul situat în Oradea, str.MUªCATEI nr.11
 • Hotărârea 101/2008 - Municipiul Oradea

  privind acordarea scutirii de la plata majorãrilor ºi penalitãþilor de întârziere aferente impozitului pe clãdire datorat bugetului local, de cãtre Kecsedi Elisabeta ºi Kecsedi Ioan, pentru imobilul situat în Oradea, str. Sovata nr.50, Bl.C7, Ap.34
 • Hotărârea 100/2008 - Municipiul Oradea

  privind acordarea scutirii de la plata majorãrilor ºi penalitãþilor de întârziere aferente impozitului pe clãdire datorat bugetului local, de cãtre doamna SPITZER NICULINA, pentru imobilul situat in Oradea, str. ªtefan cel Mare nr.75, Bl.D.16, Ap.16
 • Hotărârea 99/2008 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 458/2007 privind aprobarea unor mãsuri în vederea valorificãrii prin vânzare a participaþiei deþinute de Municipiul Oradea la Clubul Sportiv Fotbal Club Bihor Oradea ºi reluarea procesului de vânzare a ac
 • Hotărârea 98/2008 - Municipiul Oradea

  pentru revocarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 63/31 ianuarie 2008, a Hotãrârii Consiliului Local nr.90/21 februarie 2008, a Hotãrârii Consiliului Local nr. 783/31 octombrie 2007 ºi a Hotãrârii Consiliului Local nr. 89 din 31 ianuarie 2008
 • Hotărârea 97/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului consolidat de venituri ºi cheltuieli al municipiului Oradea pe anul 2008
 • Hotărârea 96/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al ºedinþei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 21 februarie 2008
 • Hotărârea 95/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al ºedinþei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 31 ianuarie 2008
 • Hotărârea 94/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participãrii Municipiului Oradea, a contribuþiei proprii ºi a suportãrii cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Reabilitare ºi Modernizare Corp Policlinicã Ambulatoriu la Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu – Corp B
 • Hotărârea 93/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor mãsuri pentru preluarea ºi utilizarea suprafeþei de 35.380 mp teren de la Direcþia Regionalã pentru Accize si Operaþiuni Vamale Cluj destinat amenajãrii unei parcãri
 • Hotărârea 92/2008 - Municipiul Oradea

  privind darea în administrare cãtre Spitalul Clinic Municipal “dr. Gavril Curteanu” Oradea a unor imobile
 • Hotărârea 91/2008 - Municipiul Oradea

  privind înfiinþarea Unitãþii de Implementare a Proiectului „Amenajarea Parcului Dendrologic în ªanþul Cetãþii Oradea”
 • Hotărârea 90/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Caietului de Sarcini ºi a Instrucþiunilor de participare la licitaþia publicã deschisã organizatã pentru vânzarea suprafeþei de 139,85 ha teren în vederea înfiinþãrii unui Parc Tehnologic în Municipiul Oradea, str. Ogorului FN
 • Hotărârea 89/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea unor mãsuri pentru dezvoltarea proiectului de investiþii cu denumirea: Producere de monitoare LCD în municipiul Oradea
 • Hotărârea 88/2008 - Municipiul Oradea

  Privind respingerea acordãrii indemnizaþiei de dispozitiv în cuantum de 25% din salariul de baza aferent perioadei 2004, 2005, 2006 ºi în continuare, solicitat de “Sindicatul Civica” din cadrul Primãriei Municipiului Oradea, pentru personalul contractual
 • Hotărârea 87/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcþii ºi a numãrului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea, începând cu data de 01.02.2008
 • Hotărârea 86/2008 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici precum ºi unele mãsuri pentru realizarea obiectivului de investiþii „Amenajare spaþii verzi în ªanþul Cetãþii Oradea”
 • Hotărârea 85/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor mãsuri administrative pentru spaþiile situate în imobilul din Oradea, P-þa Unirii, nr. 2 - 4 aflate în administrarea Administraþiei Imobiliare Oradea
 • Hotărârea 84/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea închirierii spaþiului situat în Oradea, str. Traian Moºoiu, nr. 16, în favoarea medicilor de familie, pentru desfãºurarea activitãþii Cabinetelor Medicale Individuale
 • Hotărârea 83/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificãrii unor clauze ale contractului de vânzare-cumpãrare a terenului în suprafaþã de 191.292 mp, situat în Oradea, str. Ogorului FN - str. Universitãþii
 • Hotărârea 82/2008 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea unor mãsuri cu caracter financiar pentru Episcopia Ortodoxã a Oradiei ºi declararea anului 2008 ca anul al II-lea pentru Catedrala Ortodoxã a Oradiei cu hramul „Învierea Domnului”
 • Hotărârea 81/2008 - Municipiul Oradea

  privind rezilierea contractului de concesiune nr.1001 din data de 15.02.2006 ºi aprobarea preþului de vânzare rezultat din negocierea directã a terenului cu nr.cadastral 9891 înscris în C.F. ndf. 8691 Oradea în suprafaþã de 37 mp, situat în Oradea, B-dul
 • Hotărârea 80/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preþului de vânzare rezultat din negocierea directã a suprafeþei de 40 mp teren identificat cu nr.cadastral 7044 înscris în CF NDF 6971 Oradea, situat în Oradea, str. Dimitrie Cantemir nr.2, bl. A1, în favoarea S.C. AGREMENT TEDDY S.R.L.
 • Hotărârea 79/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preþului de vânzare rezultat din negocierea directã a suprafeþei de 151 mp teren identificat cu nr. cadastral 10974 înscris în CF 11686, situat în Oradea, str. Ciucaºului, în favoarea d-lui Pãcurar Gheorghe ºi soþia Pãcurar Olga
 • Hotărârea 78/2008 - Municipiul Oradea

  pentru acordarea avizului de principiu pentru aprobarea contribuþiei proprii a Administraþiei Imobiliare Oradea, în valoare de 60.000 EUR, ca ºi co-finanþare la proiectul intitulat „Îmbunãtãþirea infrastructurii de afaceri transfrontaliere Oradea-Debrec
 • Hotărârea 77/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea finanþãrii cheltuielilor cu energia termicã, energie electricã, apã-canal, salubrizare aferente unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar finanþate din bugetul local pentru Grãdiniþa „Betlehem” din cadrul Liceului Teologic Baptist „Emanuel
 • Hotărârea 76/2008 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea unor mãsuri pentru închirierea proprietãþilor imobiliare situate în Oradea, str.Bârsei, nr. 20 ºi str.Gheorghe Doja, nr.4, unde îºi desfãºoarã activitatea douã grupe de preºcolari din cadrul Liceului Teologic Romano Catolic „Szent Laszl
 • Hotărârea 75/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vânzãrii prin licitaþie publicã deschisã a grupului sanitar situat în incinta imobilului din Oradea, str. Mihail Kogãlniceanu, nr.12
 • Hotărârea 74/2008 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea unor mãsuri pentru închirierea proprietãþii imobiliare situate în Oradea, str. Mihai Eminescu, nr. 25/A, unde îºi desfãºoarã activitatea Grãdiniþa de Copii nr.26
 • Hotărârea 73/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea înstrãinarii cotei-pãrþi din dependinþa comunã (terasa), aparþinând imobilului situat în Oradea, str. Principatele Unite, nr. 18
 • Hotărârea 72/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiþii cu denumirea „Realizare pavilion nou spital – mansardare ºi reparaþii capitale pavilion administrativ, împrejmuire, sistematizare pe verticalã incintã spital, foraj ºi reparaþii capit
 • Hotărârea 71/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcþii contractuale pentru Administraþia Imobiliarã Oradea, începând cu data de 01.02.2008
 • Hotărârea 70/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea listelor de prioritãþi în vederea închirierii locuinþelor sociale, sesiunea 2007
 • Hotărârea 69/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea suportãrii din bugetul local al cheltuielilor ocazionate de înhumarea cadavrelor fãrã aparþinãtori ºi a cadavrelor cu identitate necunoscutã
 • Hotărârea 68/2008 - Municipiul Oradea

  Privind acordarea unei diplome ºi a unui premiu de fidelitate în sumã netã 500 RON, familiilor care au împlinit 50 de ani de convieþuire ºi au domiciliul stabil în municipiul Oradea.
 • Hotărârea 67/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea elaborãrii unui Plan Urbanistic Zonal pentru zona centralã a municipiului Oradea, a studiului geotehnic ºi evaluarea terenului in suprafaþã de 3.456 mp situat in Oradea, str. Independenþei.
 • Hotărârea 66/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionãrii prin licitaþie publicã deschisã a suprafeþelor de 1.209 mp ºi 712 mp teren identificat cu nr. cadastrale 13123 ºi 13124 înscrise in CF NDF 88.882 ºi CF NDF 88.883 Oradea, situat în Oradea, str. Matei Corvin FN în vederea
 • Hotărârea 65/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament ºi delimitare a terenului în suprafaþã de 3000 mp situat pe str. Louis Pasteur ºi atribuirea suprafeþei de 3000 mp în folosinþã gratuitã cãtre Episcopia Ortodoxã Românã a Oradiei, în vederea construirii unei bi
 • Hotărârea 64/2008 - Municipiul Oradea

  Privind darea acordului de principiu pentru preluarea terenului identificat cu nr. cadastral 10033 înscris în CF nr.11308, din proprietatea publicã a Judeþului Bihor ºi administrarea Spitalului Clinic Judeþean Oradea, în proprietatea Municipiului Oradea –
 • Hotărârea 62/2008 - Municipiul Oradea

  pentru revocarea Art. 4 ºi Art. 5 din Hotãrârea Consiliului Local nr. 588/27.05.2004 privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 5573 în suprafaþã de 553 mp., reprezentând teren intravilan situat î
 • Hotărârea 61/2008 - Municipiul Oradea

  Privind revocarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 67/31.01.2007, aprobarea dezmembrãrii terenului cu nr. cadastral 13052 in suprafaþã de 6627, situat in Oradea, str. Octavian Goga ºi atribuirea suprafeþei de 6627 mp în folosinþã gratuitã cãtre Episcopia O
 • Hotărârea 60/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Mustaþã Tudor ºi soþia Mustaþã Aurica, reprezentând suprafaþa de 23 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16140 înscris in C.F. 87230 Oradea, situat în Oradea str. Caiºilor nr. 14A, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 59/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei S.C. EMANTENS S.R.L., reprezentatã prin dl. Chiriac Silviu Cornel Virgil ºi dl. Lele Adrian Ovidiu în calitate de administratori reprezentând suprafaþa de 85 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16940 înscris in C.F. 88151 Or
 • Hotărârea 58/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu suprafaþa de 100 mp. ºi concesionarea directã a suprafeþei de 100 mp teren situat în Oradea, Calea Aradului FN în favoarea S.C. Electrica Transilvania Nord S.A. - Sucursala Oradea
 • Hotărârea 57/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Vereº Cãlin Petru ºi soþia Veres Liliana, d-lui. Ile Radu Gabriel ºi a d-lui. Demian Ioan Cornel ºi soþia Demian Mariana Neli, reprezentând suprafaþa de 1.112 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16521 inscris în C.F.
 • Hotărârea 56/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Laza Ionel - Vasile ºi soþia Laza Iuliana - Elena, reprezentând suprafaþa de 64 mp. teren identificat cu nr. cadastral 15349 înscris în C.F. 86291 Oradea, situat în Oradea str. Atacului nr.3/A , cu destinaþia de “drum p
 • Hotărârea 55/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament ºi delimitare a imobilului în suprafaþã de 12 mp situat în Oradea, str. Flammarion F.N.
 • Hotărârea 54/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui. Luca Ovidiu ºi soþia Luca Daniela, reprezentând suprafaþa de 90 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16408 înscris in C.F. 87382 Oradea, situat în Oradea str. Cireºilor nr. 48, cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 53/2008 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaþiei d-lui Tiºe Nicolae ºi soþia Tiºe Ioana Margareta, reprezentând suprafaþa de 90 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16167 înscris in C.F. 87312 Oradea, situat în Oradea str. Merilor f.n., cu destinaþia de “drum public”
 • Hotărârea 52/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu nr cadastral 9376 în suprafaþã de 24 mp ºi concesionarea directã a suprafeþei de 24 mp. teren situat în Oradea, Str. Constantin Brâncuºi nr.12, în favoarea lui Pelean Felicia ºi Pelea
 • Hotărârea 51/2008 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directã a terenului înscris în CF NDF 87865 Oradea cu nr. cadastral 15077, în suprafaþã de 55 mp situat în Oradea, Str. Al. Odobescu, nr.1/A în favoarea lui Vilciuc Adrian-Doru ºi soþia
 • Hotărârea 50/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului în suprafaþã de 263mp ºi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directã a suprafeþei de 263 mp teren, situat în Oradea str. Fãcliei nr.14 în favoarea lui Deac Ni
 • Hotărârea 49/2008 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea majorãrii suprafeþei de teren deþinutã in folosinþã gratuita de Parohia Ortodoxã Românã Sf. Spiridon al Trimitundei, cu 136 mp (de la 160 mp la 296 mp), situat în Oradea, str. Corneliu Coposu – zona Spitalului de copii
 • Hotărârea 48/2008 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directã a suprafeþei de 132 mp teren identificat cu nr. topo 1206/1 înscris în CF 6818 Oradea, situat în Oradea, Str. M. Eminescu nr.64, în favoarea d-lui Imre Adalbert
 • Hotărârea 47/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament ºi delimitare a terenului pe care este edificat Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Oradea ºi clãdirile anexe situate în Oradea, str. Izvorului F.N.
 • Hotărârea 46/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preluãrii suprafeþei de 33.653 mp. teren identificat cu nr cadastrale 8277/3, 8277/6, 8277/8, 8277/10, 8277/12, 8277/14, 8277/15 ºi 15052 înscrise în CF ndf 7207, 11,737, 11.738 ºi 85.766 Oradea, situat în Oradea, Str. Calea Aradului
 • Hotărârea 45/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizãrii preþului de pornire a licitaþiei publice deschise aprobatã prin Hotãrârea Consiliului Local nr. 148/28.02.2006 pentru concesionarea a douã parcele de teren în suprafaþã de 2.155 mp fiecare, identificate cu nr. cadastrale 9
 • Hotărârea 44/2008 - Municipiul Oradea

  privind avizarea Planului de amplasament ºi delimitare a bunului imobil cu nr. cadastrale nou formate in suprafaþã de 512 ºi 4.082 mp. situat în Oradea Str. Ogorului FN reprezentând teren atribuit în baza Certificatului de atestare a dreptului de proprie
 • Hotărârea 43/2008 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru achiziþionarea suprafeþei de 262 mp teren identificat cu nr. cadastral 11191 înscris în CF ndf 9390 Oradea proprietate a d-lui Lorincz Bela Jozsep ºi Hidi Agnes - Iulianna, afectat de traseul strãzii George En
 • Hotărârea 42/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preþului de vânzare rezultat din negocierea directã a suprafeþei de 110 mp teren identificat cu nr. cadastral 11401 înscris in CF NDF 12119, situat în Oradea, str. Ciucaºului, în favoarea d-lui Papp Sandor
 • Hotărârea 41/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiþie: “Viabilizarea ºi amenajarea unui parc public în fostul cimitir Seleus din municipiul Oradea”
 • Hotărârea 40/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea restudierii temei de proiectare în vederea elaborãrii studiului de fezabilitate la obiectivul de investiþie MODERNIZARE ªTRAND MUNICIPAL ORADEA – CLÃDIRE VESTIARE ªI ANEXE
 • Hotărârea 39/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiþie MODERNIZARE ªTRAND MUNICIPAL SISTEM RECIRCULARE APÃ BAZINE, ORADEA, STR. CODRILOR, JUD. BIHOR
 • Hotărârea 38/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiþie „Alimentare cu energie electricã Staþia de pompare ape pluviale str. Sovata nr.1, Oradea”
 • Hotărârea 37/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiþie „Alimentare cu energie electricã Staþia de pompare ape uzate Parcul I.C. Brãtianu Oradea”
 • Hotărârea 36/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractãrii de servicii de consultanþã în vederea elaborãrii uni master plan privind eficientizarea producþiei, distribuþiei ºi consumului energetic în municipiul Oradea ºi elaborarea de documentaþii tehnice ºi de aplicaþii pentru finan
 • Hotărârea 35/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Contractului privind Contul Serviciului Datoriei, care se va semna între S.C. Compania de Apã Oradea S.A., BERD ºi BRD GROUP SOCIETE GENERALE
 • Hotărârea 33/2008 - Municipiul Oradea

  privind desemnarea reprezentanþilor municipiului Oradea în structurile de conducere ale asociaþiei de dezvoltare intercomunitarã APAREGIO
 • Hotărârea 31/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea elaborãrii unui proiect pentru solicitarea finanþãrii nerambursabile în scopul realizãrii „Planului Integrat de Dezvoltare Urbanã în Municipiul Oradea ºi Zona Metropolitanã Oradea”
 • Hotărârea 30/2008 - Municipiul Oradea

  privind actualizarea redevenþei datorate de S.C. Compania de Apa Oradea S.A., pentru exercitarea dreptului de operare asupra sistemului public de alimentare cu apã ºi canalizare, cu aplicabilitate de la data de 01.12.2007
 • Hotărârea 29/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contribuþiei Companiei de Apã Oradea la proiectul “Managementul apelor uzate în zonele rurale”
 • Hotărârea 28/2008 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Acordului de Implementare care urmeazã a se încheia între Ministerul Economiei ºi Finanþelor-OPCP, Municipiul Oradea ºi S.C. Compania de Apã Oradea S.A.
 • Hotărârea 27/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contribuþiei Primãriei Municipiului Oradea, în valoare de 12.237,5 EURO (50 %), suma reprezentând co-finanþarea în proiectul „TRENDY TRAVEL” derulat în cadrul Programului Intelligent Energy Europe, proiect în care Municipiul Oradea este
 • Hotărârea 26/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contribuþiei Primãriei Municipiului Oradea, în valoare de 8.627 EURO (55 %), suma reprezentând co-finanþarea în proiectul „ADDED VALUE” derulat în cadrul Programului Intelligent Energy Europe, proiect în care Municipiul Oradea este parte
 • Hotărârea 25/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contribuþiei Primãriei Municipiului Oradea, în valoare de 7.540 EURO (55 %), suma reprezentând co-finanþarea în proiectul „PRO MOTION” derulat în cadrul Programului Intelligent Energy Europe, proiect în care Municipiul Oradea este parten
 • Hotărârea 24/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contribuþiei în valoare de 1100 EURO reprezentând cotizaþia financiarã anualã a Primãriei Municipiului Oradea la Asociaþia Centrelor EUROPA ºi cea de 390 LEI reprezentând taxa de aderare a Centrului de Informare Europeanã Oradea din subo
 • Hotărârea 23/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Sala de educaþie fizicã ºcolarã – Liceul Pedagogic “Iosif Vulcan” str. Rahovei nr. 1 - Oradea
 • Hotărârea 22/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare Locuinþã unifamilialã S+P+M Etapa II - Reglementare parcela, str. Adevãrului nr. 26, nr. cad. 16418 - Oradea
 • Hotărârea 21/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare zonã de locuire de tip multifamilial cu spaþii comerciale la parter, teren de joacã, teren de sport, grãdiniþã - str. Morii - str. Ogorului – Oradea Etapa I – Reglementare accese
 • Hotărârea 20/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare staþie de exploatare produse de balastierã Episcopia Bihor – Oradea
 • Hotărârea 19/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa bifamilialã tip duplex - etapa I - Reglementare acces din strada I.P.Pincio nr.cad. 16757 si 16758 - Oradea
 • Hotărârea 18/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire magazin de prezentare aparaturã tâmplãrie lemn, str. Recoltei nr. 2, numãr cadastral 143 - Oradea
 • Hotărârea 17/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru construire case familiale - etapa I - Reglementare acces din strada Apateului, nr.cad. 10531 - Oradea
 • Hotărârea 16/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinþe individuale - Etapa I - Reglementare accese din strada Pavilionul CFR
 • Hotărârea 15/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren – Etapa a II - a Reglementare parcele, str. Nojoridului nr.cad. 16438, 16440, 16459, 16461, 16463, 16465, 16467, 16469- Oradea
 • Hotărârea 14/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Complex rezidenþial Ciuperca Etapa II - Reglementare parcelã, str. Adevãrului nr.12-14, Oradea
 • Hotărârea 13/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Introducere în intravilan ºi parcelare teren pentru locuinþe, Etapa I- Reglementare accese din drumul judeþean Oradea - Sântandrei - DJ 797
 • Hotărârea 12/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Introducere în intravilan ºi parcelare teren pentru amplasare locuinþe, Etapa I - Reglementare accese din drumul de exploatare nr.topo. 5755 lateral strãzii Piersicilor, Oradea
 • Hotărârea 11/2008 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Regulamentului de Organizare ºi Funcþionare al aparatului de specialitate al primarului
 • Hotărârea 10/2008 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preºedintelui de ºedinþã, pentru ºedinþele Consiliului Local al Municipiului Oradea pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2008
 • Hotărârea 9/2008 - Municipiul Oradea

  privind constatarea încetãrii de drept a mandatului de consilier în cadrul Consiliului local al municipiului Oradea al doamnei SUCIU SILVIA
 • Hotărârea 8/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al ºedinþei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 15 ianuarie 2008
 • Hotărârea 7/2008 - Municipiul Oradea

  pentru revocarea art. 4 ºi art. 5 din Hotãrârea Consiliului Local nr.990/28.10.2004 privind aprobarea dãrii în folosinþã gratuitã a suprafeþei de 1.000 mp teren identificatã cu nr. cadastral 5289/1 Oradea, în favoarea Parohiei Ortodoxe Române „Izvorul Tã
 • Hotărârea 6/2008 - Municipiul Oradea

  Privind darea în administrare cãtre Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea a unor imobile
 • Hotărârea 5/2008 - Municipiul Oradea

  Privind nominalizarea reprezentanþilor administraþiei publice locale în comisia de concurs cât ºi în comisia de soluþionare a contestaþiilor pentru ocuparea funcþiei de Director de îngrijire la Spitalul Clinic de Obstetricã ºi Ginecologie Oradea
 • Hotărârea 4/2008 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Regulamentului pentru acordarea premiilor de excelenþã pentru personalitãþile orãdene ale anului, aprobat prin Hotãrârea Consiliului Local nr. 879/2004 ºi modificat prin Hotãrârea Consiliului Local nr. 856/2007
 • Hotărârea 3/2008 - Municipiul Oradea

  Privind actualizarea impozitului pentru autovehiculele de transport marfã cu masa totalã autorizatã egalã sau mai mare de 12 tone, pentru anul 2008
 • Hotărârea 2/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea utilizãrii fondului de rulment aferent anului 2008
 • Hotărârea 1/2008 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al ºedinþei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 20 decembrie 2007