• Hotărârea 969/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului local al municipiului Oradea din data de 07 decembrie 2006
 • Hotărârea 968/2006 - Municipiul Oradea

  Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007
 • Hotărârea 967/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului local al municipiului Oradea din data de 30 noiembrie 2006
 • Hotărârea 966/2006 - Municipiul Oradea

  privind repartizarii spatiilor cu alta destinatie din P-ta Unirii, nr. 2 – 4, Pasajul Vulturul Negru
 • Hotărârea 965/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea sistarii starii de indiviziune pentru magazia de lemne (boxa 7) din imobilul situat in Oradea, str. Iosif Vulcan, nr. 3 si aprobarea vanzarii celorlalte doua magazii de lemne (boxa 1 si 3) prin licitatie publica deschisa, situate la acee
 • Hotărârea 964/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea sistarii starii de indiviziune pentru apartamentul nr. 3A din imobilul situat in Oradea, str. General Leonard Mociulschi, nr. 11
 • Hotărârea 963/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea sistarii starii de indiviziune pentru apartamentul nr. 1 din imobilul situat in Oradea, str. Szigligeti Ede nr. 14.
 • Hotărârea 962/2006 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea termenilor pentru inchirierea proprietatii imobiliare situata in Oradea, Piata Unirii nr. 8, unde isi desfasoara activitatea Centrul Social Multifunctional
 • Hotărârea 961/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scaderii din evidenta analitica pe platitor a penalitatilor in valoare totala de 401.856,33 RON, calculate pentru plata cu intarziere catre S.C. Electrocentrale Oradea S.A. a sumelor reprezentand contravaloarea energiei termice consumate
 • Hotărârea 960/2006 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local nr.753/2006 privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 10 ani, a imobilului situat in Oradea, str. Dobrogeanu Gherea nr.1A, in favoarea Asociatiei Clubul Sportiv “Agility Oradea”
 • Hotărârea 959/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achizitionarii prin procedura de negociere directa a imobilului situat in Oradea, str. Digului nr. 6, inscris in CF nr. 11138 , cu nr. topo. 7483/5, avand suprafata de 410 mp
 • Hotărârea 958/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizarii listei spatiilor comerciale si de prestari servicii aflate in proprietatea Consiliului Local al municipiului Oradea care fac obiectul vanzarii in baza prevederilor Legii nr. 550/2002
 • Hotărârea 957/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scaderii din evidenta analitica pe platitor a sumelor calculate cu titlu de penalitati aferente facturii nr. 5892395 emisa in sarcina beneficiarului Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”
 • Hotărârea 956/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Corpul Roman Salvaspeo - Corsa a rezervorului din beton situat in Oradea, strada selimbarului
 • Hotărârea 955/2006 - Municipiul Oradea

  privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 20 de ani, a imobilului situat in Oradea, str. Simion Barnutiu, nr. 32, bl. C8, parter, in favoarea Asociatiei Deficientilor Locomotori Bihor
 • Hotărârea 954/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului identificat cu nr. cadastral 10778 inscris in CF ndf 9629 Oradea in suprafata de 695 mp, situat in Oradea, str. Clujului nr. 68
 • Hotărârea 953/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului identificat cu nr. cadastral 10216 inscris in CF 10417 Oradea in suprafata de 81 mp, situat in Oradea, str. Luminitei nr. 1
 • Hotărârea 952/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului identificat cu nr. cadastral 6363 inscris in CF ndf 7518 Oradea in suprafata de 231 mp, situat in Oradea, str. Abatorului nr. 5
 • Hotărârea 951/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului identificat cu nr. cadastral 7067 inscris in CF ndf 10068 Oradea in suprafata de 155 mp, situat in Oradea, str. Maslinului nr. 8
 • Hotărârea 950/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a spatiului care a adapostit vasul de expansiune a puncului termic nr. 820, situat in Oradea, in blocul C4 din str. Dimitrie Cantemir, nr. 77
 • Hotărârea 949/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului identificat cu nr. cadastral 6700 inscris in CF ndf 10411 Oradea in suprafata de 354 mp, situat in Oradea, str. Mestesugarilor nr. 21
 • Hotărârea 948/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului identificat cu nr. cadastral 6701 inscris in CF ndf 10412 Oradea in suprafata de 85 mp, situat in Oradea, str. Pitestilor nr. 19B
 • Hotărârea 947/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie REABILITAREA SISTEMULUI DE SEMAFORIZARE AL MUNICIPIULUI ORADEA Semaforizare intersectie Calea Aradului - strada Vladeasa -strada Ibsen
 • Hotărârea 946/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie MODERNIZARE strada BRANULUI
 • Hotărârea 945/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Reglementare accese loturi, amplasare case unifamiliale - str.Izvorului nr. cad. 1827, 1828, 1829, 1830 si 1832/1, 1832/2 – Oradea
 • Hotărârea 944/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Concesionare teren si amplasare cladire spatiu de servicii, sport si recreere, str. Transilvaniei – str. Moldovei - Oradea
 • Hotărârea 943/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala - nr. cadastral 9281 – Oradea
 • Hotărârea 942/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Ansamblu rezidential – Calea Aradului Bloc 4 si 5 - Oradea
 • Hotărârea 941/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere si amenajare magazin nealimentar strada Doina nr.15, bl. PB101, ap. 3 - Oradea
 • Hotărârea 940/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru constructii de locuinte si drum de acces strada Gh.Pitut - strada Th. Morus, nr.cadastral 3258/5, 3258/13, 3258/4, 3258/14, 3258/9, 3151/3, 3258/10, 3258/3, 3151/2, 10061 - Oradea
 • Hotărârea 939/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere Braseria Salca cu un corp de cladire 6,0m x 6,0m in vederea amenajarii unui spatiu comercial si locuinta strada Nojoridului nr. 2/A – Oradea
 • Hotărârea 938/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru refacerea arhitecturala a grupului de chioscuri situate in piata 1 Decembrie cu modificarile propuse pentru organizarea spatiului destinat comertului stradal ambiental si organizarea unei licitatii
 • Hotărârea 937/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea asocierii in participatiune a Consiliului Local al municipiului Oradea cu SC West Design Center SRL si SC Cridas Trade SRL in vederea intretinerii, reabilitarii ceasurilor stradale amplasate in Oradea, b-dul Dacia/b-dul Decebal-2 buc.; s
 • Hotărârea 936/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, a statului de functii si numarului de personal al ADMINISTRAtIEI SOCIALE COMUNITAR ORADEA,valabile incepand cu data de 01.01.2007
 • Hotărârea 935/2006 - Municipiul Oradea

  Privind darea avizului de principiu in vederea incheierii unui acord de parteneriat intre Administratia Sociala Comunitara Oradea, Consiliul Judetean Bihor, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Association Solid International – B
 • Hotărârea 934/2006 - Municipiul Oradea

  privind acordarea sumei de 1.500 RON, in favoarea Scolii cu clasele I-VIII “Ioan Slavici” din Oradea, necesara deplasarii in Finlanda in perioada 15 – 20 ianuarie 2007, pentru o intalnire de lucru in cadrul Proiectului “O scoala mai buna, o viata mai bun
 • Hotărârea 933/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea listei beneficiarilor – persoane cu handicap si asistentii personali ai acestora – de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Oradea
 • Hotărârea 932/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordului de parteneriat intre Administratia Sociala Comunitara Oradea si Fundatia Efrem Beniamin in vederea infiintarii Caminului pentru Persoane Varstnice in subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea – Administratia Sociala
 • Hotărârea 931/2006 - Municipiul Oradea

  privind infiintarea Caminului pentru Persoane Varstnice in subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea – Administratia Sociala Comunitara Oradea
 • Hotărârea 930/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Acordului de Parteneriat incheiat intre Administratia Sociala Comunitara Oradea, Primaria Municipiului Oradea-Directia Patrimoniu si Asociatia Down Oradea Romania
 • Hotărârea 929/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Acordului de Parteneriat incheiat intre Administratia Sociala Comunitara Oradea, Primaria Municipiului Oradea-Directia Patrimoniu si Asociatia Deficientilor Locomotori Bihor
 • Hotărârea 928/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Acordului de parteneriat incheiat intre Administratia Sociala Comunitara Oradea, Primaria municipiului Oradea si Fundatia de Scleroza Multipla – MS Bihor.
 • Hotărârea 927/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea infiintarii, organizarii si functionarii Directiei de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Oradea, ca serviciu public, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al municipiului Oradea
 • Hotărârea 926/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2006
 • Hotărârea 925/2006 - Municipiul Oradea

  privind concesionarea serviciului de transport public de calatori pe raza municipiului Oradea Regiei Autonome Oradea Transport Local
 • Hotărârea 924/2006 - Municipiul Oradea

  privind scutirea la plata a sumei de 1843 lei RON, reprezentand debite restante, majorari si penalitati de intarziere aferente impozitului pe cladiri restant datorate bugetului local al municipiului Oradea de catre d-na OLAH ROZALIA
 • Hotărârea 923/2006 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea Zonarii fiscale a teritoriului municipiului Oradea pentru anul 2006- aprobata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 873/22.12.2005
 • Hotărârea 922/2006 - Municipiul Oradea

  privind acordarea scutirii la plata majorarilor si penalitatilor de intarziere, in suma de 125 lei RON, aferente impozitului pe cladiri restant, datorate bugetului local al Municipiului Oradea de catre d-na MOCSAR ILEANA
 • Hotărârea 921/2006 - Municipiul Oradea

  privind acordarea scutirii la plata majorarilor si penalitatilor de intarziere, in suma de 431 lei, aferente impozitului pe cladiri restant, datorate bugetului local al Municipiului Oradea de catre contribuabilul BARTA ROZALIA
 • Hotărârea 920/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reducerii impozitului pe cladiri – chiriasi restant cu 50%, respectiv cu suma de 825 lei si scutirea la plata majorarilor de intarziere aferente, in suma totala de 334 lei, sume datorate bugetului local, de catre ASOCIATIA NATIONALA A
 • Hotărârea 919/2006 - Municipiul Oradea

  privind neacordarea scutirii la plata a dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente impozitului pe cladiri – chiriasi, in suma totala de 1.633 lei datorate de catre S.C. RONETIC SRL Oradea bugetului local al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 918/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 12519 Oradea si trecerea in proprietatea privata a municipiului Oradea a imobilului cu nr. cad. 12519 Oradea, situat in Oradea Soseaua Borsului fn.
 • Hotărârea 917/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii art.1 din Hotararea Consiliului Local nr.439/2006 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9130 Oradea si acordul de principiu pentru vanzarea prin negociere directa
 • Hotărârea 916/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 4.587 mp teren, inscris in CFNDF 9.220 cu nr.cadastral 7063, situat zona de vest a Municipiului Oradea in vederea realizarii unei parcari.
 • Hotărârea 915/2006 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea donatiei d-lui Papp Szilard si a d-nei Papp Erzsebet – Tunde, prin mandatar Simut Craciun, reprezentand suprafata de 78 mp. teren identificat cu nr. cadastral 4577/2 inscris in CFndf 11183 Oradea, situat in Oradea str. Aurel Covaci,
 • Hotărârea 914/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 12619 Oradea si acordul de principiu pentru vanzarea prin licitatie publica deschisa a cotei de 523/1360 mp. teren identificat cu nr. cadastral 12619,
 • Hotărârea 913/2006 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea donatiei S.C. ETABETA S.R.L. si d-nei Vladu Adriana – Gabriela, reprezentand suprafata de 757 mp. teren, identificat cu nr. cadastral 12085 inscris in CFndf 9776 Oradea, situat in Oradea zona str. Macului, cu destinatia de ”drum publ
 • Hotărârea 912/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii art.1, art.2 si art.3 din Hotararea Consiliului Local nr.143/2006 referitoare la Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 3791, 3792, 3793, 3794 si 9243 reprezentand terenul aferent Stra
 • Hotărârea 911/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 14000, 14001 si 14002 Oradea reprezentand Spitalul Clinic de Copii Oradea, Complexul Comercial Artima si Biserica Crestina Baptista Harul, situat in Orad
 • Hotărârea 910/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 13069 Oradea si trecerea in proprietatea privata a municipiului Oradea a imobilului cu nr. cad. 13069 Oradea, situat in Oradea str. Fabricilor f.n.
 • Hotărârea 909/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 3209 Oradea si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a imobilului cu nr. cad. 3209 Oradea, situat in Oradea str. Mihai Viteazul nr. 6,
 • Hotărârea 908/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 3.272 mp teren inscris in CFNDF 11155 cu nr.cadastral 5711, situat in Oradea, Str. Uzinelor FN, in vederea amenajarii unei parcari auto
 • Hotărârea 907/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ampasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. 11494 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 62 mp. teren identificat cu nr. cadastral 11494 situat in Oradea, Str. Moldovei nr. 56, in favoarea SC Armex
 • Hotărârea 906/2006 - Municipiul Oradea

  pentru revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 270/31.04.2004 privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 250 mp teren identificat cu nr. cadastral 4926/36 in favoarea d-nei COTARLAN MARIA MADALINA, in baza Legii nr. 15/2003
 • Hotărârea 905/2006 - Municipiul Oradea

  pentru revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 301/31.04.2004 privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 250 mp teren identificat cu nr. cadastral 4926/56 in favoarea d-lui Pantea Aron, in baza Legii nr. 15/2003
 • Hotărârea 904/2006 - Municipiul Oradea

  pentru revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 272/31.04.2004 privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 250 mp teren identificat cu nr. cadastral 4926/38 in favoarea d-lui Szabo Arpad, in baza Legii nr. 15/2003
 • Hotărârea 903/2006 - Municipiul Oradea

  pentru revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 242/31.04.2004 privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 250 mp teren identificat cu nr. cadastral 4926/8 , in favoarea d-lui Puia Alexandru Codrut, in baza Legii nr. 15/2003
 • Hotărârea 902/2006 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea donatiei d-lui Veres Calin Petru cu sotia Veres Liliana si a d-lui Gaspar Andrei cu sotia Gaspar Floare, reprezentand suprafata de 2.558 mp. teren identificat cu nr. cadastral 4201/14 inscris in CFndf 8310 Oradea, situat in Oradea z
 • Hotărârea 901/2006 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea donatiei d-lui Mihut Adrian Florin si a d-lui Berindea Ciprian Catalin reprezentand suprafata totala de 10.920 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 8067/26, 8068/31, 8069/30, 8070/23 si 8070/24 inscrise in CFndf 6819, 6818 si 683
 • Hotărârea 900/2006 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea donatiei d-lui Mihut Adrian Florin reprezentand suprafata totala de 14.182 mp. teren identificat cu nr. cadastral 8906/26, 12354, 12379, 10404, 12431 si 12458 inscris in CFndf 10659, 10515, 10540, 10565, 10592 si 10619 Oradea, situat
 • Hotărârea 899/2006 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea donatiei d-lui Mihut Adrian Florin reprezentand suprafata totala de 4.459 mp. teren identificat cu nr. cadastral 11663 si 11712 inscrise in CFndf 9426, si respectiv CFndf 10478 Oradea, situat in Oradea zona str. Plantelor, cu destina
 • Hotărârea 898/2006 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea donatiei d-lui Miclea Tiberiu Sergiu cu sotia Miclea Florica Oana, a d-lui Vesa Calin Valeriu, cu sotia Vesa Cristina Elena, a d-lui Veres Calin Petru cu sotia Veres Liliana si a d-lui Gherman Gheorghe cu sotia Gherman Ana reprezent
 • Hotărârea 897/2006 - Municipiul Oradea

  privind declararea anului 2007, ca an al Catedralei Ortodoxe a Episcopiei Oradiei, Bihorului si Salajului, cu sediul in Centrul Civic al orasului Oradea
 • Hotărârea 896/2006 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea taxelor speciale pentru prestarea unor servicii in interesul persoanelor fizice in anul 2007, de catre Directia de Evidenta a Persoanelor a municipiului Oradea.
 • Hotărârea 895/2006 - Municipiul Oradea

  privind participarea domnului viceprimar Groza Mihai Dan la „Sarbatoarea romanilor din Rimini Italia, in perioada 08 –11 decembrie 2006
 • Hotărârea 894/2006 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea programului de festivitati derulat de Municipiul Oradea cu ocazia sarbatorilor de iarna 2006
 • Hotărârea 893/2006 - Municipiul Oradea

  privind propunerea de rectificare a bugetului pe anul 2006
 • Hotărârea 892/2006 - Municipiul Oradea

  privind acordarea sumei de 2.000 RON, catre Uniunea Judeteana a Pensionarilor – Bihor - Oradea, in vederea acordarii de ajutoare financiare pensionarilor cu venituri mici din municipiul Oradea
 • Hotărârea 891/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Centrului pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati de Invatare (retard) si Boli Psihice Oradea
 • Hotărârea 890/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea infiintarii in cadrul Administratiei Sociale Comunitare Oradea a Centrului pentru persoane cu dizabilitati motorii, in imobilul din str. Simion Barnutiu 32, Bl.C8, parter - din cadrul Proiectului ACCES-OR, precum si a Regulamentului de O
 • Hotărârea 889/2006 - Municipiul Oradea

  privind acordarea de catre Administratia Sociala Comunitara Oradea a unor pachete cu produse alimentare de baza pentru persoanele din municipiul Oradea, aflate in zona de risc social, cu ocazia Craciunului si a sarbatorilor de iarna
 • Hotărârea 888/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea infiintarii in cadrul Administratiei Sociale Comunitare Oradea a parcului de vehicule pentru transport accesibilizat, echipamente, accesorii si dispozitive pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati - din cadrul Proiectului ACCES
 • Hotărârea 887/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea listei beneficiarilor – persoane cu handicap si asistentii personali ai acestora – de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Oradea
 • Hotărârea 886/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie Pod peste Crisul Repede municipiul Oradea – relatia strada Onestilor-Sovata-Fagului-Carpati-Dacia
 • Hotărârea 885/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea completarii strategiei investitionale a municipiului Oradea pe perioada 2006 - 2008
 • Hotărârea 884/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea deplasarii doamnei viceprimar al municipiului Oradea, Biro Rozalia, la evenimentul „Open Days” organizat la Bruxelles - Belgia, in cadrul Saptamanii Europene a Regiunilor si Oraselor in perioada 9-12 octombrie 2006
 • Hotărârea 883/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea deplasarii doamnei viceprimar al municipiului Oradea, Biro Rozalia, la Sevilla – Spania in perioada 22-24 octombrie 2006 cu ocazia sedinte Comitetului European al Municipiilor si Regiunilor
 • Hotărârea 882/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea completarii Consiliului de administratie de la S.C. Drumuri Orasenesti S.A. Oradea
 • Hotărârea 881/2006 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Regulamentului privind metoda de contorizare pe apartamente a consumurilor de apa si de energie termica, aprobat prin Hotararea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 115/2000
 • Hotărârea 880/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de functii si a numarului de personal pentru Directia de Evidenta a Persoanelor din municipiul Oradea, incepand cu data de 01.12.2006
 • Hotărârea 879/2006 - Municipiul Oradea

  privind propunerea de rectificare a bugetului pe anul 2006
 • Hotărârea 878/2006 - Municipiul Oradea

  privind delegarea serviciilor publice de administrare si exploatare a pietelor agroalimentare, a Gradinii Zoologice, a pepinierii dendrologice, a strandului Municipal, a strandului Iosia Nord, a colectarii cadavrelor animalelor mici si pasarilor, a WC-uri
 • Hotărârea 877/2006 - Municipiul Oradea

  privind delegarea serviciului public de productie, transport, distributie si furnizare de energie termica in sistem centralizat catre SC Electrocentrale SA Oradea
 • Hotărârea 876/2006 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentatiei de licitatie in vederea inchirierii de catre RA PAS a 8 spatii comerciale din cadrul Piatei Rogerius Oradea
 • Hotărârea 875/2006 - Municipiul Oradea

  privind neacordarea scutirii de la plata majorarilor si penalitatilor de intarziere, in suma de 2.366 lei, aferente impozitului pe cladiri si taxei auto, datorate bugetului local de catre contribuabilul BORA VICTOR VIOREL
 • Hotărârea 874/2006 - Municipiul Oradea

  Privind suplimentarea numarului de personal nedidactic la Liceul Teologic Penticostal ,, Betel” si modificarea structurii personalului nedidactic la Scoala Generala Decebal din municipiul Oradea pe anul scolar 2006/2007
 • Hotărârea 873/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urabnistic de Detaliu – Parcelare teren pentru locuinte, strada Nojoridului nr.84 nr.cadastral 8256 – Oradea
 • Hotărârea 872/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala - str. Apateului nr. 99 nr.cadastral 643 - Oradea
 • Hotărârea 871/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Hala productie incaltaminte str. Santaului nr. cad. 6104 – Oradea
 • Hotărârea 870/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea inlocuirii panourilor tip city light cu panouri tip backlit,amplasate in baza contractelor de inchiriere teren destinat amplasarii de panouri publicitare luminoase nr.135968; 135961; 135962/18.09.2006
 • Hotărârea 869/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala, str. Jiului nr. 20, numar cadastral 3282 - Oradea
 • Hotărârea 868/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbasnistic de Detaliu – Ansamblu de 3 locuinte - strada Renasterii, nr. cad. 1615, 6471 si 1613/2 – Oradea
 • Hotărârea 867/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Salon auto - show-room, service auto Toyota, strada Calea Clujului nr.292/A, Oradea, nr. cad.745/1
 • Hotărârea 866/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Modificator – Parcelare teren pentru alimentatie publica la Strandul Municipal Oradea in vederea concesionarii
 • Hotărârea 865/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare cladire de locuinte P+2+M, str. Decebal nr. 17, nr.cad. 2638 (nr. topo 3065) - Oradea
 • Hotărârea 864/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbasnistic de Detaliu – Extindere si amenajare platforma de parcare str. Borsului km. 9 - Oradea
 • Hotărârea 863/2006 - Municipiul Oradea

  nr. cadastral privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa unifamiliala, strada Strugurilor 3559/2 – Orade
 • Hotărârea 862/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa bifamiliala - strada D. Anghel f.n.nr.cad. 1450 - Oradea
 • Hotărârea 861/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala, strada Caisilor nr.14/A, nr.cad. 5824/7 – Oradea
 • Hotărârea 860/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Salon auto – show-room si service auto, strada Ogorului nr.136 Oradea, nr.cad.10994
 • Hotărârea 859/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala si imprejmuire, in frontul II al strazii Bihorului nr.51, nr.cadastral 10999 – Oradea
 • Hotărârea 858/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare a doua case familiale strada Prislopului nr.cadastral 9997- Oradea
 • Hotărârea 857/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire salon de prezentare - show room ,utilaje in constructii soseaua Borsului, nr.cadastral 10877 - Oradea
 • Hotărârea 856/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Depozit materiale de constructii strada Ogorului, nr. cad. 10817 si 10818 – Oradea
 • Hotărârea 855/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbasnistic de Detaliu – Amenajare parcare auto, strada Uzinelor nr. cadastral 5711- Oradea
 • Hotărârea 854/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea schimbarii denumirii strazii „Abatorului” cu denumirea noua „Traian Blajovici”
 • Hotărârea 853/2006 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea de denumiri unor strazi nou create in municipiul Oradea
 • Hotărârea 852/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 2145/3 si 2145/4 Oradea in suprafata totala de 20.000 mp necesar infiintarii Punctului de colectare a Deseurilor de Echipamente Electrice si Electronice
 • Hotărârea 851/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 13068 Oradea si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a terenului cu nr. cad. 13068 Oradea, situat in Oradea str. Liszt Ferencz FN
 • Hotărârea 850/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ampasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. 13546 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 10 mp. teren identificat cu nr. cadastral 13546 Oradea in favoarea SC Robval SRL in vederea extinderii bloculu
 • Hotărârea 849/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ampasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. 13247 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 10 mp. teren identificat cu nr. cadastral 13247 Oradea in favoarea SC Robval SRL in vederea extinderii bloculu
 • Hotărârea 848/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 567 mp teren inscris in CFNDF 10785 cu nr.cadastral 10877, situat in Oradea, soseaua Borsului FN, in vederea construirii unui Salon de prezentare pentru utilaje folosite in co
 • Hotărârea 847/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 11498, 12769 si 12768 Oradea si acordul de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a suprafetei de 125 mp. teren identificat cu nr. cadastral
 • Hotărârea 846/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 13061 Oradea si trecerea in proprietatea privata a municipiului Oradea a imobilului cu nr. cad. 13061 Oradea, situat in Oradea str. Corneliu Coposu FN
 • Hotărârea 845/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea efectuarii unui schimb de teren situat in Oradea, zona Ciuperca intre Consiliu Local al municipiului Oradea si dl. Popoviciu Petru si sotia Popoviciu - Collins Lucy Anne
 • Hotărârea 844/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 12509 Oradea si acordul de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a cotei de 30/612 mp. teren identificat cu nr. cadastral 12509, situat in O
 • Hotărârea 843/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 12973 Oradea in suprafata de 82 mp. si acordul de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a suprafetei de 82 mp. teren identificat cu nr. cadastral
 • Hotărârea 842/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a Municipiului Oradea a terenului cu nr. topo 158/3 inscris in CF 11023 Seleus, situat in Oradea, str. Nufarului
 • Hotărârea 841/2006 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Vlad Ovidiu - Sorin cu sotia Vlad Rodica - Daniela, reprezentand suprafata de 29 mp. teren identificat cu nr. cadastral 12210/1 inscris in C.F.ndf 9962 Oradea, situat in Oradea strada Podgoria nr. 9/A, cu destinatia de “d
 • Hotărârea 840/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 13059 Oradea si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a imobilului cu nr. cad. 13059 Oradea, situat in Oradea B-dul Decebal nr. 60, repre
 • Hotărârea 839/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 13301 Oradea si trecerea in proprietatea privata a municipiului Oradea a suprafetei de 1.849 mp. teren identificat cu nr. cadastral 13301 Oradea, situat in
 • Hotărârea 838/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului identificat cu nr. cadastral 808 inscris in CF 9561 Oradea in suprafata de 142 mp, situat in Oradea, B-dul Decebal nr. 18-20
 • Hotărârea 837/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordarii de cadouri pentru copiii din gradinitele si scolile municipiului Oradea in valoare de 15 RON/COPIL, cu ocazia zilei de 6 decembrie – Ziua de Mos Nicolae
 • Hotărârea 836/2006 - Municipiul Oradea

  privind suspendarea obligatiei de plata a chiriei, pentru spatiul in suprafata totala de 23,14 mp., situat in incinta imobilului din Oradea, str. Traian Mosoiu nr. 15, in intervalul de timp cuprins intre data atribuirii in folosinta si data asigurarii con
 • Hotărârea 835/2006 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru vanzarea spatiului hol dintre etajele III si IV al blocul QR 54 situat in Oradea, str. Moldovei nr. 44, in vederea amenajarii unei uscatorii necesare pentru amplasarea scarii la apartamentul ce urmeaza a fi construit pe tera
 • Hotărârea 834/2006 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor masuri privind achizitionarea supraedificatelor aferente bazei de agrement situata in Oradea, str.Splaiul Crisanei FN, de la S.C PRECON S.A Oradea
 • Hotărârea 833/2006 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru vanzarea terasei de pe blocul AN 23 situat in Oradea, str. Moldovei nr. 88, in vederea mansardarii acesteia
 • Hotărârea 832/2006 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru instrainarea cotei-parti din dependinta comuna (uscatoria), apartinand imobilului situat in Oradea, str. Seleusului nr. 38/B, bl. T2, sc A
 • Hotărârea 831/2006 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru instrainarea cote-parti din dependinta comuna (uscatoria), din imobilul situat in Oradea, str. Aluminei nr. 70A, bl. D4, et. VIII
 • Hotărârea 830/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizarii redeventei datorate de S.C.Compania de Apa – Canal S.A. Oradea
 • Hotărârea 829/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scoaterii din functiune a unor active fixe apartinand domeniului public al municipiului Oradea
 • Hotărârea 828/2006 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a STADIONULUI MUNICIPAL ORADEA, situat pe strada Olimpiadei nr. 1.
 • Hotărârea 827/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului local al municipiului Oradea din data de 31 octombrie 2006
 • Hotărârea 826/2006 - Municipiul Oradea

  privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare chioscuri - Piata 1 Decembrie, Oradea
 • Hotărârea 825/2006 - Municipiul Oradea

  privind respingerea propunerii de acordare a scutirii la plata a dobanzilor si penalitatilor de intarziere, in suma totala de 485 lei, aferente impozitului pe cladiri si taxei auto, datorate bugetului local de catre domnul Cazacu Marius
 • Hotărârea 824/2006 - Municipiul Oradea

  privind respingerea propunerii de acordare a reducerii cu suma de 180 lei a taxei auto restante si de scutire la plata a sumei de 431 lei, reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere aferente taxei auto restante ale contribuabilului MaDUtA VASILE
 • Hotărârea 823/2006 - Municipiul Oradea

  privind respingerea propunerii de acordare a scutirii de la plata majorarilor si penalitatilor de intarziere datorate pentru imobilul situat in Oradea str.Sovata nr.58 Bl.C3 Ap.65
 • Hotărârea 822/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului local al municipiului Oradea din data de 17 octombrie 2006
 • Hotărârea 821/2006 - Municipiul Oradea

  Privind acordarea Titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Oradea” post mortem lui HORVATH IMRE
 • Hotărârea 820/2006 - Municipiul Oradea

  Privind acordarea Titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Oradea” Domnului Profesor universitar Dr. Viorel Faur
 • Hotărârea 819/2006 - Municipiul Oradea

  Privind acordarea Titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Oradea” Doamnei Maria Haiduc
 • Hotărârea 818/2006 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu privind contributia Primariei municipiului Oradea, in valoare de 150.000 EUR (15%), suma reprezentand co-finantarea in proiectul care urmeaza a fi depus in cadrul programului „Energie Inteligenta-Europa” la 31 octombr
 • Hotărârea 817/2006 - Municipiul Oradea

  privind acordul de principiu asupra contributiei Primariei Municipiului Oradea, in valoare de 10000 EURO (12,82 %), suma reprezentand co-finantarea in proiectul care urmeaza a fi depus in cadrul Programului Phare CBC 2005/INTERREG III A – Linia bugetara
 • Hotărârea 816/2006 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu asupra contributiei Primariei Municipiului Oradea, in valoare de 5000 EURO (12,50 %) reprezentand co-finantarea in proiectul care urmeaza a fi depus in cadrul Programului Phare CBC 2005/INTERREG III A - proiect finanta
 • Hotărârea 815/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea incepand cu data de 01.11.2006
 • Hotărârea 814/2006 - Municipiul Oradea

  Privind darea avizului de principiu in vederea infiintarii in cadrul Administratiei Sociale Comunitare Oradea a parcului de vehicule pentru transport accesibilizat, echipamente, accesorii si dispozitive pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati -
 • Hotărârea 813/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea efectuarii unui studiu de fezabilitate in vederea reabilitarii blocurilor de locuinte sociale situate in Oradea, strada Voltaire nr.2
 • Hotărârea 812/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Administratia Sociala Comunitara Oradea si Societatea de Scleroza Multipla (SSMR) din Romania in vederea implemetarii proiectului “MS Help Desk – Realizarea Standardelor Europene pentru Serviciile de Sclero
 • Hotărârea 811/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Administratia Sociala Comunitara Oradea, Fundatia Evanghelica Alsterdorf si Asociatia Handicapatilor Psihic Bihor privind promovarea integrarii si participarii persoanelor cu dizabilitati de invatare si bo
 • Hotărârea 810/2006 - Municipiul Oradea

  privind acordarea sumei de 3.000 RON, in favoarea Comunitatii Surorilor Franciscane, necesara achizitionarii combustibilului de tip M folosit la incalzirea imobilului in care functioneaza Gradinita Speciala “Casa Sf.Tereza”
 • Hotărârea 809/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea liniilor de subventionare prioritare in domeniul asistentei sociale, a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor care solicita subventie, pe anul 20
 • Hotărârea 808/2006 - Municipiul Oradea

  privind darea avizului de principiu in vederea infiintarii unui Camin pentru persoane varstnice in subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea – Administratia Sociala Comunitara Oradea
 • Hotărârea 807/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea listei beneficiarilor – persoane cu handicap si asistentii personali ai acestora – de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Oradea
 • Hotărârea 806/2006 - Municipiul Oradea

  Privind darea avizului de principiu in vederea infiintarii in cadrul Administratiei Sociale Comunitare Oradea a Centrului de zi pentru persoane cu dizabilitati motorii, in imobilul din strada Simion Barnutiu nr.32, Bl.C8, parter - din cadrul Proiectului A
 • Hotărârea 805/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achizitionarii unor containere cazare si igienizare dotate si utilite pentru persoanele fara adapost din municipiul Oradea pe timp de iarna
 • Hotărârea 804/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ampasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. 12897 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 38 mp. teren identificat cu nr. cadastral 12897 situat in Oradea, Str. Transilvaniei nr. 4 in favoarea S.C.
 • Hotărârea 803/2006 - Municipiul Oradea

  privind avizarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 2760, 11253 si 11255 in suprafata de 2.521 mp. situat in Oradea Calea Aradului, nr.5 reprezentand terenul si constructiile statiei meteorologice Oradea
 • Hotărârea 802/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ampasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. 12969 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 7 mp. teren identificat cu nr. cadastral 12969 situat in Oradea, Piata Bucuresti nr. 2 in favoarea S.C. Rola
 • Hotărârea 801/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vanzarii suprafetei de 25.813 mp teren identificat cu nr. topo 3949/1 inscris in CF 3974 Episcopia Bihor situat in Oradea, strada Matei Corvin nr.2 precum si a pretului de vanzare de 20,1 Euro/mp fara TVA
 • Hotărârea 800/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 13055÷13058 Oradea in suprafata totala de 11.956 mp, situat in Oradea, Calea Clujului 188
 • Hotărârea 799/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 13050 si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a suprafetei de 3.201 mp. teren identificat cu nr. cadastral 13050, cu destinatia ”drum
 • Hotărârea 798/2006 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea pretului de vanzare a terenurilor atribuite in baza Legii nr.15/2003, amplasate in Oradea, strada Culjului, in vecinatatea Uzinei de apa
 • Hotărârea 797/2006 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea donatiei S.C. KUZIMOB S.R.L. reprezentand suprafata de 2.189 mp. teren identificat cu nr. cadastral 2871/2 inscris in C.F.ndf. 10058 Oradea, situat in Oradea zona str. Apateului, cu destinatia de ”drum public”
 • Hotărârea 796/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numerele cadastrale 13051, 13052 si 13053 Oradea si trecerea in proprietatea privata a Municipiului Oradea a terenului cu nr. cadastrale 13051, 13052 si 13053 in suprafa
 • Hotărârea 795/2006 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei doamnei Bulza Leontina Adina, reprezentand suprafata de 1336 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 8883/5, 8883/10 si 8883/15 inscrise in C.F.ndf. nr.7340, 7345, 7350 Oradea, situat in Oradea strada Capsunilor, cu destinatia
 • Hotărârea 794/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii terenului in suprafata de 1502 mp inscris in CFNDF nr. 6708 Oradea identificat cu nr. cadastral 8322 Oradea aflat in administrarea Ministerului Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale - Inspectoratul Teritorial pentru Cal
 • Hotărârea 793/2006 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Sava Dorin si sotia Sava Mirela, reprezentand suprafata de 110 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9432 inscris in C.F.ndf 8645 Oradea, situat in Oradea strada IP Pincio, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 792/2006 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a suprafetei de 1850 mp. teren identificat cu nr. topo 1662/47, situat in Oradea str. C.Hora, in favoarea S.C. Redan S.R.L. in cota de 447/1850 mp, Abrudan Ioan - Pascu in cota
 • Hotărârea 791/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 10928, 10929, 10930 si 13047 Oradea si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a suprafetei totale de 4.873 mp. teren identificat cu nr. ca
 • Hotărârea 790/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 13048 Oradea si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a suprafetei de 5.112 mp. teren identificat cu nr. cadastral 13048 situat in Oradea s
 • Hotărârea 789/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 10912÷10927 Oradea in suprafata de 153.490 mp situat in Oradea strada Ogorului FN
 • Hotărârea 788/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr.cadastral 12764 Oradea si acordul de principiu pentru vanzarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 213 mp. teren identificat cu nr. cadastral 12764, situa
 • Hotărârea 787/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 12650 Oradea si acordul de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a suprafetei de 359 mp. teren identificat cu nr. cadastral 12650, situat in
 • Hotărârea 786/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr.cadastral 13054 Oradea si trecerea in proprietatea privata a municipiului Oradea a terenului cu nr.cad.13054 situat in Oradea strada Sucevei nr.21
 • Hotărârea 785/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Modificator – Ansamblu locuinte colective, nr. cad.2989 strada Aurel Covaci, prelungirea strazii I. Paun Pincio – Oradea
 • Hotărârea 784/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Modificator - Complex expozitional in cartier locuinte si complex comercial Calea Aradului - Universitatea Oradea, pe amplasamentul delimitat de strazile O.Goga, Padisului si paraul Peta
 • Hotărârea 783/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare corp birouri si sala expunere strada Moliere nr.22 - Oradea
 • Hotărârea 782/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - Casa tip duplex – strada Valea Frumoasa, nr. cad. 3825/1 - Oradea
 • Hotărârea 781/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amenajare parc complex Lotus – strada C. Noica, nr. cad. 10887 si 10888 -Oradea
 • Hotărârea 780/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan pentru locuinte si functiuni complementare, reglementarea acceselor, zona strazii Nojoridului, nr. cad. 3565, 4201 si 7926 – Oradea
 • Hotărârea 779/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Cladire locuinte colective strada I. Paun Pincio nr. 9 nr. cadastral 10084, Orad
 • Hotărârea 778/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Locuinta familiala – strada Strugurilor nr. 32, nr. cadastral 767 – Oradea
 • Hotărârea 777/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan pentru locuinte si functiuni complementare, reglementarea acceselor, zona strazii Nojoridului, nr. cad. 10578 – Oradea
 • Hotărârea 776/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa familiala si garaj pe nr. cad. 9027/1 strada Gh. Doja nr.125 - Oradea
 • Hotărârea 775/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Depozite materiale de constructii, sediu firma strada Ogorului – Oradea, nr. cad. 2545, 2546, 2547– Oradea
 • Hotărârea 774/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire bloc de locuinte S+P+4E+M strada Mehedinti intersectie cu strada Flamarion, nr. topo. 5049/114 - Oradea
 • Hotărârea 773/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu – Cladire locuinte colective strada I. Paun Pincio nr. 9 nr. cadastral 10084, Oradea
 • Hotărârea 772/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala - strada Juhasz Gyula nr.26 nr. cad. 11095 - Oradea
 • Hotărârea 771/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de intretinere si administrare a parcurilor 22 Decembrie, Teiului si taranilor din municipiul Oradea - gestionar Regia Autonoma Piete Agrement si Salubritate
 • Hotărârea 770/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie: “ Amenajare zone verzi si locuri de joaca in municipiul Oradea” – faza II Calea Aradului, str.Dimitrie Cantemir-Nufarului si B-dul Decebal
 • Hotărârea 769/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Programului de conformare pentru Gradina Zoologica Oradea necesar obtinerii Autorizatiei de Mediu
 • Hotărârea 768/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie Reabilitare R E G I S T R U Alexandru Cazaban
 • Hotărârea 767/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie Reabilitare R E G I S T R U Seleusului
 • Hotărârea 766/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie MODERNIZARE R E G I S T R U
 • Hotărârea 765/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie MODERNIZARE R E G I S T R U
 • Hotărârea 764/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie “ Obiective de agrement in parcul I.C.Bratianu “
 • Hotărârea 763/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie POD NOU peste paraul Peta, intre Calea Armatei Romane si strada Universitatii inclusiv demolarea podului existent din municipiul Oradea
 • Hotărârea 762/2006 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru trecerea terenului arabil avand nr. topografic tarla 257, parcela 3309/2 in suprafata de 129.400 mp, situat in extravilanul municipiului Oradea, din proprietatea Liceului Pedagogic Iosif Vulcan in proprietatea p
 • Hotărârea 761/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri pentru actualizarea Studiului de fezabilitate „Constructii de locuinte pe Calea Aradului conform documentatiei de urbanism aprobate”
 • Hotărârea 760/2006 - Municipiul Oradea

  privind unele masuri pentru continuarea lucrarilor la Corpul J din Cetatea Oradea
 • Hotărârea 759/2006 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor masuri privind valorificarea terenului in suprafata de 180.168 mp, situat in Oradea, Calea Aradului FN pe DN 79, identificat cu nr.cadastrale 9199 ÷ 9209 si 9224 ÷ 9231
 • Hotărârea 758/2006 - Municipiul Oradea

  privind unele masuri pentru contributia financiara a Consiliului Local al municipiului Oradea la Olimpiada Nationala de Management
 • Hotărârea 757/2006 - Municipiul Oradea

  privind acordul de de principiu pentru construirea a doua parcari multietajate in zonele str.Independentei si str. Brasovului
 • Hotărârea 756/2006 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea comisiei de vanzare a spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ teritoriale, aflate in administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea avand destinati
 • Hotărârea 755/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea cofinantarii in parteneriat cu Clubul Lions Oradea a investitiei „Construire si amplasare statuie Aurel Lazar”
 • Hotărârea 754/2006 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de masuri pentru implementarea Programului national de sprijinire a construirii de locuinte proprietate personala
 • Hotărârea 753/2006 - Municipiul Oradea

  privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 10 ani, a imobilului situat in Oradea, strada Dobrogeanu Gherea nr. 1A, in favoarea Asociatiei Clubul Sportiv “Agility Oradea”
 • Hotărârea 752/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri pentru continuarea investitiei „Reabilitarea Caminului de Microgarsoniere Moreni”
 • Hotărârea 751/2006 - Municipiul Oradea

  privind acordul de principiu pentru trecerea cinematografului Transilvania in domeniul public al municipiului Oradea si administrarea Consiliului Local Oradea
 • Hotărârea 750/2006 - Municipiul Oradea

  privind desemnarea in Consiliile de Administratie a unitatilor de invatamant din municipiul Oradea, a unor reprezentanti ai autoritatii publice locale si a institutiilor si organizatiilor comunitatii locale
 • Hotărârea 749/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea completarii listei cu persoanele care beneficiaza de inchirierea caminului de locuinte „Moreni”
 • Hotărârea 748/2006 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea unor masuri cu caracter administrativ pentru imobilul format dintr-o sala de clasa si dependinte aferente situat in Oradea strada Clujului nr.186 apartinand Bisericii Baptiste nr.1 Oradea
 • Hotărârea 747/2006 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru vanzarea terasei de pe blocul D26 - 27 situat in Oradea strada Sovata nr.41 in vederea mansardarii acesteia
 • Hotărârea 746/2006 - Municipiul Oradea

  privind achitarea esalonata a sultei stabilita pentru cota de ½ parte din imobilul situat in Oradea strada M. Kogalniceanu nr.8 ap.1
 • Hotărârea 745/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scoaterii din functiune a unor active fixe apartinand domeniului public al municipiului Oradea
 • Hotărârea 744/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului identificat cu nr. cadastral 5187 inscris in C.F. ndf. 9533 Oradea in suprafata de 21 mp, situat in Oradea, B-dul Decebal nr. 17/A
 • Hotărârea 743/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 644/200 si aprobarea pretului de vanzare rezultat din negocierea directa a terenului identificat cu nr.cadastral 576 inscris in C.F. ndf. 854 Oradea in suprafata de 52 mp, situat in Oradea, Calea
 • Hotărârea 742/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului identificat cu nr. cadastral 5327/56 inscris in CF 7335 Oradea in suprafata de 379 mp, situat in Oradea, B-dul stefan cel Mare nr.23
 • Hotărârea 741/2006 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea repartizarii finantarilor nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al municipiului Oradea in anul 2006 pentru proiecte sau programe nonprofit
 • Hotărârea 740/2006 - Municipiul Oradea

  Privind suplimentarea numarului de personal nedidactic din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Oradea pe anul scolar 2006/2007
 • Hotărârea 739/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contributiei Primariei Municipiului Oradea la proiectul intitulat „Planul Director de Dezvoltare a Infrastructurii Rutiere de Transport in Zona Metropolitana Oradea”
 • Hotărârea 738/2006 - Municipiul Oradea

  pentru completarea si modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 303/2005 aprobarea transmiterii cu titlu gratuit in administrarea S.C. ECO BIHOR S.R.L. a terenului destinat Depozitului Ecologic de Deseuri Oradea
 • Hotărârea 737/2006 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea pretului local de facturare a energiei termice furnizata populatiei prin sistem centralizat de catre S.C. Electrocentrale S.A. Oradea, in municipiul Oradea
 • Hotărârea 736/2006 - Municipiul Oradea

  pentru completarea Hotararii Consiliului Local nr. 459/2006 privind aprobarea participarii S.C. Compania de Apa Oradea S.A. la licitatiile organizate de catre unitatile teritorial administrative ale Zonei Metropolitane Oradea pentru concesionarea servicii
 • Hotărârea 735/2006 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 458/2006 privind aprobarea unor masuri privind innoirea parcului auto care deserveste activitatea Primariei municipiului Oradea
 • Hotărârea 734/2006 - Municipiul Oradea

  privind majorarea in termeni reali si ajustarea la inflatie a preturilor si tarifelor pentru serviciile publice de furnizare apa, canalizarea si epurarea apelor uzate
 • Hotărârea 733/2006 - Municipiul Oradea

  privind neacordarea scutirii de la plata majorarilor si penalitatilor de intarziere, in suma de 18.775 lei, aferente chirii spatii comerciale datorate bugetului local de catre S.C. CONSTARCO S.R.L. Oradea
 • Hotărârea 732/2006 - Municipiul Oradea

  privind reducerea impozitului pe cladiri si teren restant, cu suma de 328 lei si scutirea la plata a sumei de 925 lei, reprezentand majorari si penalitati de intarziere aferente impozitului pe cladiri si teren, datorate bugetului local de catre contribua
 • Hotărârea 731/2006 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2006
 • Hotărârea 730/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractarii de catre S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. a unui imprumut intern pe termen scurt, in suma de 18.000.000 RON, cu Banca Comerciala Romana, necesar completarii finantarii achizitiei de resurse energetice pentru iarna 2006-2007,
 • Hotărârea 729/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie si a indicatorilor de performanta pe anul 2006, precum si a modificarii numarului de personal si a organigramei S.C. ELECTROCENTRALE S.A. Oradea
 • Hotărârea 728/2006 - Municipiul Oradea

  privind propunerea de acordare a scutirii de la plata majorarilor si penalitatilor de intarziere datorate de NEGRaU ANDRONICA pentru imobilul situat in Oradea str.Blaise Pascal nr.7, Bl.Pb.70, Ap.4
 • Hotărârea 727/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor si penalitatilor de intarziere, in suma de 1017 lei aferente impozitului pe cladiri si teren restant datorate bugetului local de catre contribuabilul PETRICAs MARIA
 • Hotărârea 726/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladire, ramasita ani anteriori si debit 2006, scutirii de la plata majorarilor si penalitatilor de intarziere datorate de GURZaU STELIAN TRAIAN pentru imobilul situat in Oradea, strada General Magheru
 • Hotărârea 725/2006 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Regulamentului privind Serviciile publice, parcurile si zonele verzi, norme specifice privind protectia mediului
 • Hotărârea 724/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului local al municipiului Oradea din data de 28 septembrie 2006
 • Hotărârea 723/2006 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea repartizarii finantarilor nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al municipiului Oradea, in anul 2006, pentru activitati sportive nonprofit de interes local
 • Hotărârea 722/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea deplasarii domnului viceprimar al municipiului Oradea, Groza Mihai Dan, la Targul International al deseurilor si tehnica de mediu Entsorga-Enteca 2006, Koln
 • Hotărârea 721/2006 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea decontarii din bugetul local al municipiului Oradea a sumelor necesare derularii proiectului comemorativ „implinirea a 190 de ani de la moartea lui Gheorghe sincai”
 • Hotărârea 720/2006 - Municipiul Oradea

  Pentru aprobarea conditiilor de finantare si a contractului de executie de lucrari si livrare – montaj produse pentru realizarea investitiei „Oraselui copiilor Oradea”.
 • Hotărârea 719/2006 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor masuri pentru implementarea programului „Extinderea alimentarii cu apa si canal pe strazi in municipiul Oradea”, in perioada 2006-2009
 • Hotărârea 718/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea, incepand cu data de 01.10.2006
 • Hotărârea 717/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea modificarii Regulamentului pentru acordarea PREMIILOR DE EXCELENta pentru personalitatile oradene ale anului
 • Hotărârea 716/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea raportului de participare a doamnei viceprimar, Biro Rozalia, la Congresul International al oraselor Educative, care s-a desfasurat la Lyon – Franta, in perioada 14 – 17 septembrie 2006.
 • Hotărârea 715/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea completarii Consiliului de administratie de la Societatea Comerciala de interes local S.C. RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA S.A. aflata sub autoritatea consiliului local
 • Hotărârea 714/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru Iluminatul arhitectural – Biserica cu Luna Oradea
 • Hotărârea 713/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie Semaforizare acces Aeroport Oradea
 • Hotărârea 712/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea instalarii unor sisteme de semnalizare rutiera in dreptul unitatilor de invatamant din municipiu, in vederea evitarii pericolelor de accidente rutiere
 • Hotărârea 711/2006 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de schimbare a denumirii Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Oradea
 • Hotărârea 710/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vanzarii proprietatii imobiliare - apartamentul 47, situate in Oradea, strada Nufarului nr. 60, bl. AN 60
 • Hotărârea 709/2006 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru vanzarea terasei de pe blocul QR 54 situat in Oradea, strada Moldovei nr. 44, in vederea mansardarii acesteia
 • Hotărârea 708/2006 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru vanzarea dependintelor comune, uscatoria de la etajul I, respectiv III, din imobilul situat in Oradea, strada Salcamilor, nr. 24, bl. R 152
 • Hotărârea 707/2006 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru instrainarea unei cote - parti din dependinta comuna - uscatoria, din imobilul situat in Oradea, strada Moldovei nr. 88, bl. AN 23
 • Hotărârea 706/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scoaterii din functiune a unor active fixe apartinand domeniului public al municipiului Oradea
 • Hotărârea 705/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scoaterii din functiune a unor active fixe apartinand domeniului public al municipiului Oradea
 • Hotărârea 704/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala - str. Titus Popovici nr.2, nr. cad. 2207 - Oradea
 • Hotărârea 703/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan pentru locuinte si functiuni complementare, reglementarea acceselor, strada Nojoridului, nr. cad. 8907, 8906, 10011 - Oradea
 • Hotărârea 702/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala si cabinet de stomatologie strada Apelor nr.13 nr. cad.11213- Oradea
 • Hotărârea 701/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Amplasare casa familiala – strada Podgoria nr. 9/A, numar cadastral 12210 - Oradea
 • Hotărârea 700/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Sediu firma si atelier service auto, strada Ogorului nr. 47, cad. 4216 si 4217 – Oradea
 • Hotărârea 699/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire doua case familiale pe nr. cad. 9066 si 9067, strada Gh. Doja nr.169- Oradea
 • Hotărârea 698/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Casa familiala si imprejmuire teren – strada Podgoria nr. 33/A, numar cadastral 5050 - Oradea
 • Hotărârea 697/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Casa familiala si imprejmuire teren – strada Podgoria nr. 1/E, numar cadastral 3470 - Oradea
 • Hotărârea 696/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinta unifamiliala - strada Ciresilor nr. 48, nr.cad. 2331 – Oradea
 • Hotărârea 695/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei pentru Directia de Evidenta a Persoanelor din municipiul Oradea, incepand cu data de 01.10.2006
 • Hotărârea 694/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare magazin piese auto, birouri, hala service auto si spalatorie, strada Matei Corvin nr. 47, nr.cad. 11781 – Oradea
 • Hotărârea 693/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa unifamiliala si imprejmuire teren – strada Facliei nr. 41, nr. cadastral 6267 – Oradea
 • Hotărârea 692/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa unifamiliala si imprejmuire teren – strada Facliei nr. 41, nr. cadastral 6267 – Oradea
 • Hotărârea 691/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa familiala si imprejmuire teren, strada Facliei nr.12 , nr. cadastral 11860 – Oradea
 • Hotărârea 690/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuinte cuplate -strada Adevarului 43/A si 43/B, nr. cad. 11310 si 11311 - Oradea
 • Hotărârea 689/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa unifamiliala – strada T. Goga, nr. cad. 1667/3 – Oradea
 • Hotărârea 688/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu – Casa tip duplex – str. Strugurilor nr. 84, nr. cadastral 3559/1 – Oradea
 • Hotărârea 687/2006 - Municipiul Oradea

  privind propunerea de rectificare a bugetului pe anul 2006
 • Hotărârea 686/2006 - Municipiul Oradea

  privind gestionarea directa a serviciului public „intretinere si administrare a 3 parcuri din municipiul Oradea – Parcul 22 Decembrie, Parcul Teiului si Parcul Piata taranilor” de catre Regia Autonoma Piete, Agrement si Salubritate Oradea.
 • Hotărârea 685/2006 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea impozitului pentru mijloacele de transport cu masa totala autorizata de peste 12 tone
 • Hotărârea 684/2006 - Municipiul Oradea

  Privind acordarea unor pachete continand produse alimentare, persoanelor de varsta a treia aflate in zona de risc social, cu ocazia Zilei Internationale a Senectutii
 • Hotărârea 683/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea listei beneficiarilor – persoane cu handicap si asistentii personali ai acestora – de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Oradea
 • Hotărârea 682/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea conditiilor, situatiilor si modalitatilor de acordare a ajutoarelor de urgenta in baza Legii nr.416/2001 – privind venitul minim garantat
 • Hotărârea 681/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local nr.306/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Oradea
 • Hotărârea 680/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea unor masuri pentru aplicarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
 • Hotărârea 679/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal din cadrul ADMINISTRAtIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile incepand cu data de 1 OCTOMBRIE 2006
 • Hotărârea 678/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ampasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. 12796 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 31 mp. teren identificat cu nr. cadastral 12796 situat in Oradea, B-dul Dacia nr.54 in favoarea S.C. Serbien
 • Hotărârea 677/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 10911 si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a suprafetei de 2.862 mp. teren identificat cu nr. cadastral 10911, cu destinatia drum de
 • Hotărârea 676/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a bunului imobil cu nr.cadastral 10910 Oradea si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a suprafetei de 1.635 mp. teren identificat cu nr. cadastral 10910 Oradea, in vederea realizar
 • Hotărârea 675/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr.cadastrale 12848, 12849, 12850, 12851, 12852 si 12853 Oradea si acceptarea donatiei S.C. Prima Casa Invest S.R.L reprezentand suprafata de 278 mp. teren identificat c
 • Hotărârea 674/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr.cadastral 12629 si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a suprafetei de 1.852 mp teren identificat cu nr. cadastral 12629, cu destinatia drum de e
 • Hotărârea 673/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 11938 in suprafata de 13 mp si trecerea in proprietatea privata a Municipiului Oradea a terenului cu nr. cadastral 11938 situat in Oradea, strada Rosi
 • Hotărârea 672/2006 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea donatiei doamnei Pustai Floare in calitate de mandatara a domnului Bora Marius si a doamnei Bora Laura Florentina, reprezentand suprafata de 10 mp teren identificat cu nr. cadastral 2979/5 inscris in C.F.ndf. 7227 Oradea, situat in
 • Hotărârea 671/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 6 mp teren public, pentru amplasarea unor echipamente stradale de telefonie in favoarea S.C. ROMTELECOM S.A. Unitatea Regionala Timis
 • Hotărârea 670/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea efectuarii unui schimb de proprietati imobiliare intre Consiliul Local al municipiului Oradea si S.C. Filmar Impex S.R.L.
 • Hotărârea 669/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7047 si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a suprafetei de 1.754 mp. teren identificat cu nr. cadastral 7047, cu destinatia drum publ
 • Hotărârea 668/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 10908 Oradea si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a imobilului cu nr. cad. 10908, situat in Oradea, str. Horia nr.16, resprezenta
 • Hotărârea 667/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 10909 Oradea si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a imobilului cu nr. cad. 10909, situat in Oradea, B-dul Stefan Cel Mare nr.32,
 • Hotărârea 666/2006 - Municipiul Oradea

  privind avizarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9469 in suprafata de 3.468 mp. situat in Oradea str. Ion Bogdan nr.35
 • Hotărârea 665/2006 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea donatiei d-nei Florea Ana reprezentand suprafata de 2.858 mp. teren identificat cu nr. cadastral 2003/7 inscris in CFndf 9840 Oradea, situat in Oradea zona str. Apateului, cu destinatia de ”drum public”
 • Hotărârea 664/2006 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea donatiei S.C. Case Jurca S.R.L. reprezentand suprafata de 583 mp. teren identificat cu nr. cadastral 8211/11 inscris in CFndf 9199 Oradea, situat in Oradea zona str. Stupilor, cu destinatia de ”drum public”
 • Hotărârea 663/2006 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-nei Novac Carmen Gabriela, reprezentand suprafata de 986 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 8017/4 si 8016/11 Oradea, situat in Oradea strada Apateului , cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 662/2006 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei S.C. RENAMED FARMA S.R.L. reprezentand suprafata de 272 mp. teren identificat cu nr. topo 4057/1 inscris in CF 5061 Oradea, situat in Oradea str. Dragos Voda, cu destinatia de ”drum public”
 • Hotărârea 661/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ampasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. 9976 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 176/288 mp teren identificat cu nr. cadastral 9976 situat in Oradea, str. George Enescu nr.25 in favoarea SC
 • Hotărârea 660/2006 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei SC Contact Tehnic International SRL, reprezentand suprafata totala de 616 mp. teren identificat cu nr. cadastrale, 12328 inscris in CFndf 10200 Oradea si 12329 inscris in CFndf 10201 Oradea, situat in Oradea zona Oncea, str.
 • Hotărârea 659/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr. 167/31.03.200
 • Hotărârea 658/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea preluarii de catre Societatea Comerciala Compania de Apa Oradea S.A. a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare apartinand comunei Sanmarti
 • Hotărârea 657/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului local al municipiului Oradea din data de 20 septembrie 20
 • Hotărârea 656/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului local al municipiului Oradea din data de 31 august.2006.
 • Hotărârea 655/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea incheierii actului aditional la contractul de vanzare – cumparare autentificat sub nr. 733/20.02.2006
 • Hotărârea 654/2006 - Municipiul Oradea

  privind modificarea componentei Consiliilor de administratie de la regiile autonome si societatile comerciale de interes local, aflate sub autoritatea consiliului local
 • Hotărârea 653/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Complex comercial Calea Aradului, Oradea
 • Hotărârea 652/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare comerciale si de servicii, P-ta Nucetului nr.1, nr. cad. 9721 - Oradea
 • Hotărârea 651/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si Regulamentul local de urbanism Ansambluri rezidentiale str. Calea Aradului (“A”) si str. Armatei Romane – str. Universitatii (“B”), Oradea
 • Hotărârea 650/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru locuinte, creare strada zona str. Cucului - nr. cad. 8436, 9837, 9838, 9839, 9840, 9841, 9842 - Oradea
 • Hotărârea 649/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Ansamblu locuinte colective, nr.cad.2989 strada Aurel Covaci, prelungirea strazii I. Paun Pincio - Oradea
 • Hotărârea 648/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Hala productie – strada Coriolan Hora nr. cad. 7208 - Oradea
 • Hotărârea 647/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului programului “Promovarea sportului de performanta la Clubul Sportiv F.C. Bihor Oradea in anul calendaristic 2006” derulat in baza contractului de finantare nr. 66310/2006
 • Hotărârea 646/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii C.S. F.C. Bihor - Oradea de la plata majorarilor de intarziere in suma de 20.390,96 lei, aferente finantarii derulate de Primaria municipiului Oradea in anul 2005, justificata partial de structura sportiva
 • Hotărârea 645/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea contractarii de catre Societatea comerciala Electrocentrale S.A. Oradea a unui imprumut intern pe termen scurt, in valoare de 18.000.000 RON garantat cu surse proprii, necesar completarii finantarii achizitiei de resurse energetice pent
 • Hotărârea 644/2006 - Municipiul Oradea

  Privind prelungirea pana la data de 30 septembrie 2006 a termenului limita de depunere a proiectelor/programelor sportive de catre solicitantii de finantare nerambursabila din bugetul local
 • Hotărârea 643/2006 - Municipiul Oradea

  pentru pentru aprobarea repartizarii finantarilor nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al municipiului Oradea in anul 2006, pentru activitati nonprofit de interes local, in cadrul domeniului Euroregiunea Bihor-Hajdu-Bihar
 • Hotărârea 642/2006 - Municipiul Oradea

  Privind ducerea la indeplinire a recomandarilor propuse in Raportul de audit nr.134.881/13.09.2006, intocmit la Clubul Sportiv Fotbal Club Bihor-Oradea
 • Hotărârea 641/2006 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor masuri privind reorganizarea Clubului Sportiv F.C. BIHOR - ORADEA
 • Hotărârea 640/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de administrare a parcãrilor publice, a ridicãrii si blocãrii autovehiculelor în municipiul Oradea, actualizată prin HCL nr. 124/2009, HCL nr. 517/5009 şi HCL nr. 268/2011
 • Hotărârea 639/2006 - Municipiul Oradea

  privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedintele Consiliului local al municipiului Oradea din data lunile septembrie, octombrie si noiembrie 2006
 • Hotărârea 638/2006 - Municipiul Oradea

  privind modificarea statului de functii si organigramei Clubului Sportiv Municipal Oradea
 • Hotărârea 637/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea listei beneficiarilor – persoane cu handicap si asistentii personali ai acestora – de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Oradea
 • Hotărârea 636/2006 - Municipiul Oradea

  Privind mandatarea Primarului Municipiului Oradea pentru reprezentarea Consiliului Local al municipiului Oradea pentru reprezentarea Consiliului Local al municipiului Oradea in Dosarul nr.1538/CA/2006 aflat pe rolul Curtii de Apel Oradea
 • Hotărârea 635/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea deplasarii domnulu i primar al municipiului Oradea, Petru Filip, la Beijing – China, in perioada 05 – 15.09.2006
 • Hotărârea 634/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului local Oradea, incepand cu data de 01.09.2006
 • Hotărârea 633/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prorogarii termenului de incheiere a contractului de vanzare – cumparare pentru suprafata de 180.168 mp teren situat in Oradea, Calea Aradului DN 79, identificat cu nr. cadastrale 9199 ÷ 9209 si 9224 ÷ 9231 inscris in CF ndf 7374 si 9221
 • Hotărârea 632/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scaderii din evidenta analitica pe platitor, a sumelor calculate cu titlu de penalitati aferente facturii nr. 5922176 emisa in sarcina beneficiarului Inspectoratul Teritorial de Munca Bihor
 • Hotărârea 631/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii Anexei la Hotararea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 548/31.07.2006, pana la clarificarea situatiei juridice a spatiilor cu destinatia de cabinete medicale, aflate in incinta imobilelor situate in Oradea, str. Ge
 • Hotărârea 630/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vanzare rezultat din negocierea directa a terenului situat in Oradea, str. Clujului nr. 246, in suprafata de 260 mp, identificat cu nr. cadastral 8889, inscris in CF ndf 9508 Oradea
 • Hotărârea 629/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vanzare rezultat din negocierea directa a terenului situat in Oradea, str. Filatov nr. 6, in suprafata de 179 mp, identificat cu nr. cadastral 9379 inscris in CF ndf 9214 Oradea
 • Hotărârea 628/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vanzare rezultat din negocierea directa a terenului situat in Oradea, str. Morii FN, in suprafata de 295 mp, identificat cu nr. cadastral 1438/2 inscris in CF ndf 8776 Oradea
 • Hotărârea 627/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului identificat cu nr. cadastral 9244 inscris in CF ndf 9717 Oradea in suprafata de 200 mp, situat in Oradea, str. Nicolae Bolcas FN
 • Hotărârea 626/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului identificat cu nr. cadastral 12.631 inscris in CF 16.185 Oradea in suprafata de 845 mp, situat in Oradea, str. Stancii FN
 • Hotărârea 625/2006 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea unor masuri pentru proprietatea imobiliara situata in Oradea, str. Louis Pasteur, nr. 44 unde isi desfasoara activitatea Gradinita de Copii nr. 47
 • Hotărârea 624/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scoaterii din functiune a unor active fixe corporale apartinand domeniului public al municipiului Oradea.
 • Hotărârea 623/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea acordarii de bonuri valorice pentru rechizite scolare necesare elevilor din clasele primare (clasele I – IV) inmatriculati in anul scolar 2006/2007
 • Hotărârea 622/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea achizitionarii unui autocar de catre Regia autonoma Oradea transport local care sa deserveasca activitatea Clubului Sportiv Municipal Oradea
 • Hotărârea 621/2006 - Municipiul Oradea

  privind propunerea de rectificare a bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2006
 • Hotărârea 620/2006 - Municipiul Oradea

  privind completarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Oradea alocate pentru activitati nonprofit de interes local si a unor masuri pentru punerea in aplicare a acestuia aprobat prin Ho
 • Hotărârea 619/2006 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea Zonarii fiscale a teritoriului municipiului Oradea pentru anul 2006 -aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr.873/22.12.2005
 • Hotărârea 618/2006 - Municipiul Oradea

  privind scutirea la plata a sumei de 231 lei RON, reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere aferente impozitului pe cladiri restant, in suma de 305 lei RON, ale contribuabilului Moraru O. Steliana
 • Hotărârea 617/2006 - Municipiul Oradea

  privind scutirea la plata a sumei de 2533 lei RON, reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere aferente chiriei pentru imobilul din strada Primariei nr. 30 ale contribuabilului Veres Ileana
 • Hotărârea 616/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de functii si a numarului de personal pentru Directia de Evidenta a Persoanelor din municipiul Oradea, incepand cu data de 01.09.2006
 • Hotărârea 615/2006 - Municipiul Oradea

  privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.244/2006 privindaprobarea platii orelor suplimentare efectuate de angajatii Directiei de Evidenta a Persoanelor din municipiul Oradea in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale,pa
 • Hotărârea 614/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie: “ Amenajare zone verzi si locuri de joaca in municipiul Oradea” – faza I
 • Hotărârea 613/2006 - Municipiul Oradea

  Privind darea avizului de principiu in vederea demararii incepand cu anul 2007 a programului „Amenajare si intretinere spatii cu destinatia zone verzi, cai de circulatie, platforme pentru parcare, locuri de joaca pentru copii si mobilier urban in cvartal
 • Hotărârea 612/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea “Planului Local de Gestionare a Deseurilor pentru municipiul Oradea 2006”
 • Hotărârea 611/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie Reabilitare strada Transilvaniei
 • Hotărârea 610/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie Reabilitare R E G I S T R U Matei Corvin
 • Hotărârea 609/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie „Suprainaltarea depozitului de zgura si cenusa Santaul Mic cota 108-117 m”
 • Hotărârea 608/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cad. 10900, 10901, 10902 si 10904 in suprafata totala de 18289 mp si trecerea in proprietatea publica a Municipiului Oradea a terenului cu nr. cadastral 10900÷1090
 • Hotărârea 607/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cad. 10906 in suprafata de 685 mp si trecerea in proprietatea publica a Municipiului Oradea a terenului cu nr. cadastral 10906 reprezentand “drum de public” in
 • Hotărârea 606/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 10903 Oradea si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a imobilului cu nr. cad. 10903, situat in Oradea, Parcul Traian nr. 16, reprezent
 • Hotărârea 605/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 10899 Oradea si trecerea in proprietatea privata a municipiului Oradea a imobilului cu nr. cad. 10899, situat in Oradea, Str. Lacul Rosu
 • Hotărârea 604/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 10897 Oradea si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a imobilului cu nr. cad. 10897, situat in Oradea, Tudor Vladimirescu nr. 8
 • Hotărârea 603/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 10898 Oradea si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a imobilului cu nr. cad. 10898, situat in Oradea, George Enescu nr. 14
 • Hotărârea 602/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 10893÷10896 Oradea in suprafata totala de 7343 mp. situate in Oradea Parcul Petofi Sandor nr. 36, str. Lamaitei nr. 4, str. Nicolae Jiga nr.61, 61A
 • Hotărârea 601/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9196/1 si 9196/2 Oradea in suprafata de 13824 mp. situat in Oradea Aleea strandului
 • Hotărârea 600/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 11516 in suprafata de 140 mp. si trecerea in proprietatea privata a Municipiului Oradea a terenului cu nr. cadastral 11516 situat in Oradea, str. Fanta
 • Hotărârea 599/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea radierii dreptului de administrare operativa detinut de Autobaza 3 Cluj Napoca, coloana 9 Oradea 2, asupra terenului in suprafata de 8.687 mp inscris in CF 3277 Episcopia Bihor cu nr. topo 4205/36, 4205/37, 4223/6 si 4223/7 si trecerea
 • Hotărârea 598/2006 - Municipiul Oradea

  privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 441/2006 referitoare la acordul de principiu pentru vanzarea prin licitatie publica deschisa a cotei de 90/1054 mp teren identificat cu nr. topo 1163 si 1164 inscrise in CF 2056 Oradea situat in Oradea str
 • Hotărârea 597/2006 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea donatiei d-lui Vesa Calin Valeriu si Vesa Cristina Elena reprezentand suprafata de 189 mp. teren identificat cu nr. cadastral 5082/4 inscris in CFndf 3387 Oradea, situat in Oradea zona str. Gheorghe Doja, cu destinatia de ”drum pub
 • Hotărârea 596/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 10890, 10891 si 10892 Oradea si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a terenului cu nr. cad. 10890 si a imobilului ”teren si scoala gen
 • Hotărârea 595/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7805 Oradea si trecerea in proprietatea privata a municipiului Oradea a suprafetei de 751 mp. teren identificat cu nr. cadastral 7805, situat in Oradea, str
 • Hotărârea 594/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 10988, 10989 si 10991 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 122 mp. teren ocupat de spatiu comercial identificat cu nr. cadastral 10988 Oradea
 • Hotărârea 593/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 145 mp. teren ocupat de spatiul comercial identificat cu nr. cadastral 10989 Oradea in favoarea D-lui Birau Virgil Emil
 • Hotărârea 592/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9961 Oradea si acordul de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a cotei de 110/383 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9961, situat in Or
 • Hotărârea 591/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 10974 Oradea si acordul de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a suprafetei de 151 mp. teren identificat cu nr. cadastral 10974, situat in
 • Hotărârea 590/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 11401 Oradea si acordul de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a suprafetei de 110 mp. teren identificat cu nr. cadastral 11401, situat in
 • Hotărârea 589/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 11072 Oradea si acordul de principiu pentru vanzarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 600 mp. teren identificat cu nr. ca
 • Hotărârea 588/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7092 Oradea si acordul de principiu pentru vanzarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 595 mp. teren identificat cu nr. cadastral 7092, si
 • Hotărârea 587/2006 - Municipiul Oradea

  privind avizarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 12093 in suprafata de 6.569 mp. situat in Oradea str. M. Eminescu nr.11
 • Hotărârea 586/2006 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Berce Catalin Ioan cu sotia Berce Eliza Gabriela, reprezentand suprafata de 81 mp. teren identificat cu nr. cadastral 4680/10 inscris in C.F.ndf 9851 Oradea, situat in Oradea strada Merilor, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 585/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire doua case unifamiliale strada Bunitayi Vincze nr.cadastral 10071 si 10072 - Oradea
 • Hotărârea 584/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala - strada Prunilor nr.29, nr. cadastral 1239 - Oradea
 • Hotărârea 583/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru locuinte zona strazii Cercului, nr. cadastral 8192 si 8209 - Oradea
 • Hotărârea 582/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala strada Renasterii nr.1F nr. cad. 6151/28 si 6149/8 – Oradea
 • Hotărârea 581/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere spatiu comercial strada Hortensiei nr.14 nr. cadastral 12023 Oradea
 • Hotărârea 580/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala - strada Prunilor f.n., nr. cadastral 11343 – Oradea
 • Hotărârea 579/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala si imprejmuire - strada Viilor f.n., nr. cadastral 2645/3 – Oradea
 • Hotărârea 578/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuinte – str.Caisilor nr. cad. 8949, 8950, 8952, 8953, 8954, 8955, 8956, 8957 – Oradea
 • Hotărârea 577/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere complex hotelier „Elite” strada I.H. Radulescu nr.21, nr. cadastral 11818 – Oradea
 • Hotărârea 576/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Case familiale, strada Padurii f.n., nr.cad. 9624, 9625, 9626 si 9627 – Oradea
 • Hotărârea 575/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuinte – strada Facliei nr.46/A nr. cad. 8622 si 8623 - Oradea
 • Hotărârea 574/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa familiala pe nr. cad. 4041, strada Gh. Doja nr. 217 – Oradea
 • Hotărârea 573/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuinta - str. Adevarului nr. cad. 11004 - Oradea
 • Hotărârea 572/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala - strada Crivatului nr.71 numar cadastral 482/6 - Oradea
 • Hotărârea 571/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amenajare spatiu comercial prin extindere apartament si spatiu comercial la parter de bloc, strada Aluminei nr.7, bl. D34, ap. 2 - Oradea
 • Hotărârea 570/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Ansamblu de locuinte colective strada Gh. Pitut nr.cad. 9915/1 – Oradea
 • Hotărârea 569/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Complex comercial, locuinte de serviciu str. Moldovei colt cu str. Barsei – Oradea
 • Hotărârea 568/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru amplasare case si reglementare acces str. Paun Pincio – str. Aurel Covaci, nr. cadastral 4577 – Oradea, zona Oncea
 • Hotărârea 567/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru locuinte unifamiliale strada T. Goga - incinta Fermei Seleus- Nufarul
 • Hotărârea 566/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren si amplasare locuinte familiale strada Cercului nr.13, nr. cadastral 8192 – Oradea
 • Hotărârea 565/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Hala service auto si birouri soseaua Borsului nr. topo. 4205/45 - Oradea
 • Hotărârea 564/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Ansamblu de locuinte colective si functiuni complementare comerciale si de servicii, str. C-tin Noica nr. 29, nr. cad. 9620 - Oradea
 • Hotărârea 563/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Hala depozit si sediu firma, strada Ogorului intersectie cu strada Nojoridului, nr. cad. 7915 - Oradea,
 • Hotărârea 562/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru locuinte – strada Facliei nr.77 nr. cad. 9042, 9043 – Oradea
 • Hotărârea 561/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Complex spatii cazare, spatii de depozitare, fast-food, pizzerie si restaurant, strada Ogorului nr.cad. 4473 – Oradea
 • Hotărârea 560/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amenajare zona comerciala la parterul blocurilor strada Menumorut - Oradea
 • Hotărârea 559/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Centru comercial - strada G. Costaforu intersectie cu strada A.Vlahuta - Oradea
 • Hotărârea 558/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala strada Izvorului, nr. 57,nr. cad. 758 – Oradea
 • Hotărârea 557/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru locuinte – strada Plantelor nr. cad. 8605, 8606 si 8607 - Oradea
 • Hotărârea 556/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului local al municipiului Oradea din data de 31 iulie 2006.
 • Hotărârea 555/2006 - Municipiul Oradea

  privind propunerea de rectificare a bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2006
 • Hotărârea 554/2006 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea unor masuri cu caracter financiar pentru spatiul cu destinatia „Sala de discoteca si spectacole” situat in cadrul Complexului Cultural Baile Felix
 • Hotărârea 553/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea solicitarii inaintate de catre S.C. MASSIV FOREST PRODUCTS S.A. referitor la intabularea si vanzarea investitiei Complex Comercial tip Real impreuna cu suprafata de teren, situata in Oradea strada Calea Aradului
 • Hotărârea 552/2006 - Municipiul Oradea

  Privind darea acordului de principiu in vederea sistarii starii de indiviziune pentru terenul in suprafata de 108/334 mp. situat in Oradea, str. Petru Rares, inscris in CF nr. 10300 Oradea, cu nr. topo. 441/5, 441/6, 1951/15, 1951/16.
 • Hotărârea 551/2006 - Municipiul Oradea

  privind revocarea art. 2 din Hotararea Consiliului Local nr.394 din 31 mai 2006 pentru avizarea desfiintarii Spitalului Clinic de Boli Infectioase Oradea si includerea acestuia in structura Spitalului Clinic Judetean Oradea
 • Hotărârea 550/2006 - Municipiul Oradea

  privind darea avizului de principiu pentru vanzarea prin licitatie publica deschisa a terenului in suprafata de 1.000 mp situat in Oradea, Calea Clujului nr. 190
 • Hotărârea 549/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri pentru finalizarea proiectului „Votati bicicleta, votati un oras mai curat!”
 • Hotărârea 548/2006 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea unor masuri pentru punerea in aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 110/2005, actualizata, privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medic
 • Hotărârea 547/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii conductei de aductie a agentului primar de incalzire ce alimenteaza punctul termic al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Oradea de pe strada Depoului in patrimoniul municipiului Oradea – Primaria municipiului Oradea si a inr
 • Hotărârea 546/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr.618/2005 privind stabilirea unor masuri pentru inchirierea proprietatii imobiliare situate in Oradea, strada Mihai Eminescu, nr. 25/A unde isi desfasoara activitatea Gradi
 • Hotărârea 545/2006 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea unor masuri cu caracter administrativ pentru imobilul situat in Oradea, str. Bumbacului, nr. 22, bl. AN 28-AN 30 unde isi desfasoara activitatea Gradinita de Copii nr. 56
 • Hotărârea 544/2006 - Municipiul Oradea

  Privind acordarea Titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Oradea” domnului PATRICK MARCEL BELLINCK
 • Hotărârea 543/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 2053 in suprafata de 44 mp. si trecerea in proprietatea privata a Municipiului Oradea a terenului cu nr. cadastral 2053 situat in Oradea, str. Nojor
 • Hotărârea 542/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 10889 Oradea si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a suprafetei de 1.158 mp. teren identificat cu nr. cadastral 10889 , cu destinatia de
 • Hotărârea 541/2006 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Popute Daniel Ioan, Popute Daniela Florentina, Cacuci Floare, Klepp Ileana, Popute Ilie, Buze Marius Niculita, Buze Geanina Cosmina, Tudose Irina, Negru Adriana Emilia, Negru Florian, Roiu George, Pop Cristian Daniel.
 • Hotărârea 540/2006 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea donatiei d-lui Szucs Andrei cu sotia Szucs Elisabeta, Ferenszi Jozsef, Curelea Teodor si sotia Curelea Laura Violeta reprezentand suprafata de 1043 mp teren identificat cu nr Cadastrale 4410 si 6425/11 inscrise in CF ndf 8549 si 9374
 • Hotărârea 539/2006 - Municipiul Oradea

  privind avizarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 12223 in suprafata de 15.000 mp. situat in Oradea Calea Santandreiului nr.1
 • Hotărârea 538/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7505 Oradea in suprafata de 2.118 mp. si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a imobilului identificat cu nr. cadastral 7505 Oradea, situ
 • Hotărârea 537/2006 - Municipiul Oradea

  privind darea in administrarea Regiei Autonome Oradea - Transport Local, a unui numar de 76 statii de tramvai si 150 statii de autobuz, impreuna cu terenul aferent, situate in municipiului Oradea
 • Hotărârea 536/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 10852 Oradea in suprafata de 7.620 mp. si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a imobilului ”teren si scoala generala nr.6”, identificat
 • Hotărârea 535/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 1303/1 si 1303/2 Oradea in suprafata de 2167 mp. situat in Oradea Strada Cazaban nr. 35
 • Hotărârea 534/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 10887 si 10888 Oradea in suprafata totala de 7941 mp si trecerea in proprietatea publica a Municipiului Oradea a suprafetei de 7941 mp cu nr. cadastral
 • Hotărârea 533/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 12631 Oradea in suprafata de 845 mp si trecerea in proprietatea privata a Municipiului Oradea a suprafetei de 845 mp cu nr. cadastral 12631 Oradea situat in
 • Hotărârea 532/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a bunului imobil cu nr. cadastrale 12626, 12627 si 12628 Oradea si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a suprafetei de 12.345 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 12626, 12627
 • Hotărârea 531/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 54 mp teren public pentru amplasarea unui nr. de 9 dulapuri pentru echipamente stradale de telefonie in favoarea S.C. ROMTELECOM S.A.- Unitatea Regionala Timis
 • Hotărârea 530/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 11589, 11590, 11591, 9464 si 12205 Oradea in suprafata totala de 2798 mp, situat in Oradea, Calea Aradului – Str. A. Xenopol
 • Hotărârea 529/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 10086 Oradea si acordul de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a suprafetei de 79 mp. teren identificat cu nr. cadastral 10086, situat in
 • Hotărârea 528/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 10884 Oradea in suprafata de 2.610 mp. si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a imobilului ”teren si Gradinita nr. 31”, identificat c
 • Hotărârea 527/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea publica a Municipiului Oradea a terenului inscris in CF 13198 Oradea cu nr. topo 8657/6 in suprafata de 204 mp. reprezentand “drum de acces” din strada Cercului
 • Hotărârea 526/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 10885 Oradea in suprafata de 7.883 mp. si 10886 Oradea in suprafata de 9.753 mp. si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a suprafetei de 1
 • Hotărârea 525/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ampasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 10087 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 15 mp. teren identificat cu nr. cadastral 10087 situat in Oradea, str. Al. Odobescu nr. 1A in favoare
 • Hotărârea 524/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ampasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. 11518 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 22 mp. teren identificat cu nr. cadastral 11518 situat in Oradea, B-dul stefan cel Mare nr.128 in favoarea S.
 • Hotărârea 523/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 10883 si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a suprafetei de 4399mp. teren identificat cu nr. cadastral 10883, in vederea realizarii un
 • Hotărârea 522/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 3330 Oradea in suprafata de 6640 mp. si trecerea in domeniul privat al Municipiului Oradea a terenului identificat cu nr.cadastral 3330 Oradea, situat in Or
 • Hotărârea 521/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ampasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. 11517 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 21 mp. teren identificat cu nr. cadastral 11517 situat in Oradea, B-dul stefan cel Mare nr.128 in favoarea S
 • Hotărârea 520/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a Municipiului Oradea a terenului cu nr. cadastral 541 inscris in C.F. ndf. 262 Oradea si darea acordului de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a suprafetei de 273 mp. teren identificat cu
 • Hotărârea 519/2006 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea donatiei d-lui Veres Calin Petru cu sotia Veres Liliana reprezentand suprafata de 5.865 mp. teren identificat cu nr. cadastral 6025 inscris in CFndf 6692 Oradea, situat in Oradea zona str. Apateului, cu destinatia de ”drum public”
 • Hotărârea 518/2006 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea donatiei d-lui Neaga Marcel Dan cu sotia Neaga Mihaela Livia reprezentand cota de 357/1751 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9006 inscris in CFndf 8367 Oradea, situat in Oradea zona str. Apateului, cu destinatia de ”drum public”
 • Hotărârea 517/2006 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea donatiei d-lui Martin Dumitru cu sotia Martin Simona Nicoleta reprezentand cota de 269/1751 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9006 inscris in CFndf 8367 Oradea, situat in Oradea zona str. Apateului, cu destinatia de ”drum public
 • Hotărârea 516/2006 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Bonte Ioan si sotia Bonte Adriana reprezentand suprafata de 2236 mp. teren identificat cu nr. cadastal 2587/8 inscris in CFndf 7388 Oradea, situat in Oradea str. Aurel Covaci, cu destinatia de ”drum public”
 • Hotărârea 515/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 403 Oradea in suprafata de 1.693 mp. si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a imobilului ”teren si Gradinita nr. 22”, identificat cu nr
 • Hotărârea 514/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 260 mp. teren identificat cu nr. cadastral 8999 Oradea inscris in CF ndf 8588 Oradea, situat in Oradea strada Filatov
 • Hotărârea 513/2006 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea donatiei d-lui Petrita Calin Sorin cu sotia Petrita Daniela Lucia reprezentand cota de 93/1751 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9006 inscris in CFndf 8367 Oradea, situat in Oradea zona str. Apateului, cu destinatia de ”drum pub
 • Hotărârea 512/2006 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea donatiei d-lui Florut Vese Viorel cu sotia Florut Vese Diana Livia reprezentand cota de 93/1751 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9006 inscris in CFndf 8367 Oradea, situat in Oradea zona str. Apateului, cu destinatia de ”drum pu
 • Hotărârea 511/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ampasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9836 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 14 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9836 situat in Oradea, - Piata Rogerius in favoarea S.C.
 • Hotărârea 510/2006 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Gombos Cornel, reprezentand suprafata de 33 mp. teren identificat cu nr. cadastral 7933/2 inscris in C.F.ndf 7373 Oradea, situat in Oradea strada Prunilor, cu destinatia de “drum public”
 • Hotărârea 509/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 884 in suprafata de 232 mp. si trecerea in proprietatea privata a Municipiului Oradea a terenului cu nr. cadastral 884 situat in Oradea, strada Cucului
 • Hotărârea 508/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 10882 Oradea in suprafata de 485 mp. situat in Oradea, str. Aurel Lazar si acordarea dreptului de servitute de trecere auto si pietonala asupra parcelei m
 • Hotărârea 507/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea listei beneficiarilor – persoane cu handicap si asistentii personali ai acestora – de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Oradea
 • Hotărârea 506/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Acordului de parteneriat incheiat intre Administratia Sociala Comunitara Oradea si Fundatia Ruhama in vederea dezvoltarii serviciului de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice din municipiul Oradea.
 • Hotărârea 505/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Administratia Sociala Comunitara Oradea si Asociatia Ramiluck privind colaborarea in domeniul acordarii de servicii de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice dependente.
 • Hotărârea 504/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea inscriptionarii si corectarii in ortografia limbii maghiare a acelor denumiri de strazi care poarta numele unor personalitati maghiare
 • Hotărârea 503/2006 - Municipiul Oradea

  privind elaborarea unei strategii de eficientizare (operationala, financiara si de protectie a mediului) a activitatii sectorului energetic in municipiul oradea
 • Hotărârea 502/2006 - Municipiul Oradea

  Pentru aprobarea Regulamentului privind regimul de detinere al cainilor din alte rase decat cele prevazute in Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.55/2002.
 • Hotărârea 501/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea alocarii sumei de 2026,47 Euro in contul proiectului intitulat „Imbunatatirea gestionarii fondurilor publice prin implementarea unui program de instruire a personalului din cadrul administratiei publice locale”
 • Hotărârea 500/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea amplasarii statuii lui Aurel Lazar, pe strada Aurel Lazar intersectie cu pietonal Republicii – Oradea
 • Hotărârea 499/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Hala depozit si sediu firma strada Ovid Densusianu nr.82 - nr. cad. 10133, 10697, 10698 – Oradea
 • Hotărârea 498/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Modificator – Centru social si capela cu 100 locuri strada Cazaban, Oradea
 • Hotărârea 497/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Locuinte unifamiliale, spatii comerciale si spatii depozitare materiale de constructii strada Ciheiului - strada Ogorului – Oradea, nr. cad. 9885, 7849, 7850, 7851, 7852, 7853, 7854, 7855, 7856, 7857, 78
 • Hotărârea 496/2006 - Municipiul Oradea

  privind insusirea propunerii de amplasare a unei placi comemorative pe fatada Grupului scolar Sanitar “Vasile Voiculescu”, pe strada Primariei nr.13 – Oradea
 • Hotărârea 495/2006 - Municipiul Oradea

  privind insusirea propunerii de amplasare a unei placi comemorative pe fatada cladirii de pe strada Iosif Vulcan nr.10 - Oradea
 • Hotărârea 494/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Modificator – Complex hotelier - strada Aleea strandului, Oradea
 • Hotărârea 493/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuinte, strada Livezilor numerele cadastrale 9551 si 9548 – Oradea
 • Hotărârea 492/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala – zona strazii Murelor nr. cadastral 2980 - Oradea
 • Hotărârea 491/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala si rezolvare acces din strada Colinelor, nr. cadastral 2743 – Oradea si nr. cad. 8862 – Oradea
 • Hotărârea 490/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Locuinta unifamiliala strada Gheorghe Doja numar cadastral 5082/3 – Oradea
 • Hotărârea 489/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Modificator - Parcelare teren pentru locuinte si creere strazi de legatura la drumul de exploatare agricola din zona fermelor Seleus- Nufarul nr. cad. 6609, 6950, 6951, 7155 si 7157 – Oradea
 • Hotărârea 488/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire cladire cu birouri in regim de inaltime P partial + 3 + M, strada George Enescu nr.25 – Oradea
 • Hotărârea 487/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Modificator – Amplasare spatii comerciale si birouri strada Seleusului nr. 40 , Oradea
 • Hotărârea 486/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru locuinte unifamiliale strada Dealului nr.54, numar topo. 1057/1 si 1057/2 – Episcopia Bihor
 • Hotărârea 485/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amenajare parcare auto, strada Dimitrie Cantemir nr. topo.3218/1, 3219, nr. topo. 3583/2 si nr. topo. 3215/4 – Oradea
 • Hotărârea 484/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru locuinte strada Macului - nr. cad. 8879 – Oradea
 • Hotărârea 483/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa familiala strada Graurilor nr. 58 nr. cad. 6555 - Oradea
 • Hotărârea 482/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere casa familiala strada Gradinarilor nr. 4 – Oradea nr. cadastral 9834
 • Hotărârea 481/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Ansamblu de case familiale si rezolvare acces din strada Colinelor, numar cadastral 6271, 6272, 6273, 6274, 6275, 6276 – Oradea si numar cadastral 8862 – Oradea
 • Hotărârea 480/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere cladire si amenajare locuinta si birouri - strada Moldovei nr. 3, Oradea
 • Hotărârea 479/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan pentru locuinte si prelungirea strazii Stupilor, nr.cad. 8211 – Oradea
 • Hotărârea 478/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Complex comercial si de servicii strada Nicolae Sova nr. 3 –Oradea, nr cadastral 2200
 • Hotărârea 477/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan pentru constructii de locuinte strada Prunilor nr.cadastral 2679, 2680, 2681 si 2682 – Oradea
 • Hotărârea 476/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan pentru amplasare locuinte – strada Cantaretului, Oradea
 • Hotărârea 475/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al municipiului Oradea, incepand cu data de 01.08.2006
 • Hotărârea 474/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de functii si a numarului de personal pentru Directia de Evidenta a Persoanelor din municipiul Oradea incepand cu data de 01.08.2006
 • Hotărârea 473/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului local al municipiului Oradea din data de 29 iunie 2006.
 • Hotărârea 472/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie Reabilitare strada Izvorului
 • Hotărârea 471/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea modificarii continutului Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Oradea nr. 197 din 30.03.2006 privind aprobarea unor masuri s
 • Hotărârea 470/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie ”Modernizare Piata Nufarul” din municipiul Oradea
 • Hotărârea 469/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie ”Modernizare Piata Rogerius” din municipiul Oradea
 • Hotărârea 468/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie modernizare Calea Armatei Romane
 • Hotărârea 467/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie modernizare strada Universitatii
 • Hotărârea 466/2006 - Municipiul Oradea

  privind numirea domnului Gheorghe Seica in functia publica de director executiv la Directia de Evidenta Persoanelor a Municipiului Oradea, incepand cu data de 01.07.2006
 • Hotărârea 465/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local Oradea, incepand cu data de 01.07.2006
 • Hotărârea 464/2006 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.719/2005 pentru aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilitati la transportul public local de calatori pentru categoriile de persoane benficiare din municipiul Oradea
 • Hotărârea 463/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea suportarii din bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Sociale Comunitare Oradea a cheltuielilor ocazionate de organizarea seminarului tematic “Rolul strategic al oraselor in ocuparea fortei de munca” din cadrul proiectului “
 • Hotărârea 462/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea suportarii din bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Sociale Comunitare Oradea a cheltuielilor ocazionate de participarea la activitatile presupuse de afilierea la International Federation of Settlements and Neighbourhood C
 • Hotărârea 461/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea listei beneficiarilor – persoane cu handicap si asistentii personali ai acestora – de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Oradea
 • Hotărârea 460/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului pe anul 2006
 • Hotărârea 459/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participarii S.C. Compania de Apa Oradea S.A. la licitatiile organizate de catre unitatile teritorial administrative ale Zonei Metropolitane Oradea pentru concesionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare
 • Hotărârea 458/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri privind innoirea parcului auto care deserveste activitatea Primariei municipiului Oradea
 • Hotărârea 457/2006 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei doamnei Tamas Florica Mariana si Comsa Diana Anca reprezentand suprafata de 280 mp. teren identificat cu nr. cadastal 10156/1, 10156/4 si 10156/7 inscris in C.F.ndf. 9615 Oradea, situat in Oradea strada Paun Pincio - Ep. I.Ale
 • Hotărârea 456/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 10880 si 10881 Oradea in suprafata totala de 8709 mp, situat in Oradea strada Magnoliei nr. 2
 • Hotărârea 455/2006 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Aciu Vasile si sotia Aciu Maria reprezentand suprafata de 45 mp. teren identificat cu nr.cadastal 4074/6 inscris in C.F.ndf. 9634 Oradea, situat in Oradea strada Paleului, cu destinatia de ”drum public”
 • Hotărârea 454/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr.cadastral 10878 si 10879 Oradea si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a suprafetei de 14.500 mp. teren identificat cu nr. cadastral 10878-10879 Ora
 • Hotărârea 453/2006 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Mihut Adrian - Florin reprezentand suprafata de 4.363 mp teren identificat cu nr. cadastal 7155/1 inscris in C.F.ndf. 5300 Oradea si 6609/18 inscris C.F.ndf. 5285 situat in Oradea zona strazii Nufarului DN76, cu destin
 • Hotărârea 452/2006 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a cotei de 369/779 mp. din terenul fara front la strada identificat cu nr. cadastral 3004 inscris in CF ndf 2364
 • Hotărârea 451/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea completarii Caietului de Sarcini anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 918 din 22.12.2005 privind organizarea unei licitatii publice deschise pentru vanzarea suprafetei de 180.168 mp. teren identificat cu nr.cadastrale 9199 ÷ 9209
 • Hotărârea 450/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 10877 Oradea in suprafata de 567 mp situat in Oradea soseaua Borsului f.n.
 • Hotărârea 449/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organizarii unei licitatii publice deschise pentru concesionarea rezervorului dezafectat de la Statia de Hidrofor 820 cu terenul aferent in suprafata de 351 mp identificat cu nr. cadastral 11532 situat in Oradea, Strada Dimitrie Cant
 • Hotărârea 448/2006 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Bonte Ioan si sotia Bonte Adriana reprezentand suprafata de 2236 mp. teren identificat cu nr. cadastal 2587/8 inscris in C.F.ndf. 7388 Oradea, situat in Oradea strada Aurel Covaci, cu destinatia de ”drum public”
 • Hotărârea 447/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 255 mp. teren identificat cu nr. cadastral 11217 Oradea provenit din nr topo 8197/20 inscris in CF 3174 Oradea, situat in Oradea zona strazii Razboieni- Seleusului
 • Hotărârea 446/2006 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Veres Iosif si sotia Veres Cristian Diana reprezentand suprafata de 87 mp. teren identificat cu nr. cadastal 8800 inscris in C.F.ndf. 6986 Oradea, situat in Oradea strada Aurel Covaci, cu destinatia de ”drum public”
 • Hotărârea 445/2006 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei domnului Durla Alin – Cristian si sotia Durla Lorena - Natalia reprezentand suprafata de 94 mp. teren identificat cu nr. cadastal 7885/1 inscris in C.F.ndf. 8347 Oradea, situat in Oradea zona strazii Apateului, cu destinatia d
 • Hotărârea 444/2006 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea donatiei domnului Mihut Adrian reprezentand cota de 271/1751 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9006 inscris in C.F.ndf. 8367 Oradea, situat in Oradea zona strazii Apateului, cu destinatia de ”drum public”
 • Hotărârea 443/2006 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Moldovan Valerian Dorin si sotia Moldovan Aurelia reprezentand suprafata de 89 mp. teren identificat cu nr. cadastal 6592/1 inscris in C.F.ndf. 4539 Oradea, situat in Oradea strada Strugurilor, cu destinatia de ”drum pu
 • Hotărârea 442/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9962 Oradea si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a suprafetei de 72 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9962, in vederea realizarii
 • Hotărârea 441/2006 - Municipiul Oradea

  privind acordul de principiu pentru vanzarea prin licitatie ublica deschisa a cotei de 90/1054 mp. teren identificat cu nr. topo 1163 si 1164 inscrise in C.F. 2056 Oradea situat in Oradea strada Mihai Eminescu nr. 43
 • Hotărârea 440/2006 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei D-nei Bulza Leontina Adina reprezentand suprafata totala de 2147 mp teren identificat cu nr. cadastrale 7000/34, 7000/16 si 7000/28 inscrise in C.F.ndf. 5413, 5395 si 5407 Oradea, situat in Oradea zona strada Capsunilor, cu de
 • Hotărârea 439/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9130 Oradea si acordul de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a suprafetei de 241 mp teren identificat cu nr.cadastral 9130 situat in Oradea s
 • Hotărârea 438/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr.cadastral 9241 Oradea si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a suprafetei de 525 mp teren identificat cu nr. cadastral 9241 Oradea cu destinatia de
 • Hotărârea 437/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 11532 Oradea in suprafata de 351 mp si trecerea in proprietatea privata a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr.cadastral 11532 Oradea situat in
 • Hotărârea 436/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 11217 Oradea in suprafata de 255 mp si trecerea in proprietatea privata a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr.cadastral 11217 Oradea, situat i
 • Hotărârea 435/2006 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a terenului inscris in C.F.Ndf. 345 Oradea cu nr.cadastral 382 in suprafata de 25 mp situat in Oradea, intersectia Strada Nufarului cu strada Constantin Noica, catre dl. Faur F
 • Hotărârea 434/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 11368 Oradea in suprafata de 1000 mp si aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a suprafetei de 1000 mp teren identificat cu numarul cadastral 1136
 • Hotărârea 433/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 11143 - 11149 Oradea si acordul de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a suprafetei de 114.838 mp teren identificat cu nr. cadastrale 11
 • Hotărârea 432/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru amplasare case si reglementare acces strada Paun Pincio -strada Episcop Ion Alexi, numar cadastral 10156 – Oradea, zona Oncea
 • Hotărârea 431/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Complex comercial bulevardul Decebal nr. 64-66 - Oradea
 • Hotărârea 430/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Salon auto show-room si service auto Mercedes, Ford si Hyundai str.Calea Clujului nr. 279-281 Oradea nr. cad. 10169
 • Hotărârea 429/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Complex comercial si office center str. Piata Cetatii – str. Sucevei – str. Dimitrie Cantemir, nr.cad. 889 Oradea
 • Hotărârea 428/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amenajare spatiu comercial prin extindere apartament la parterul blocului D50 si extinderea zonei comerciale in lungul strazii Eftimie Murgu - Oradea
 • Hotărârea 427/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Ansamblu de locuinte - strada Fagetului numar cadastral 2459 – Oradea
 • Hotărârea 426/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistc de Detaliu – Cladire multifunctionala spatiu comercial si locuinta, str. Meziadului nr.9 – Oradea
 • Hotărârea 425/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Locuinte colective si spatii comerciale la parter, str. Caraiman colt cu B-dul stefan cel Mare, nr.cad. 4062/2 si 6387 - Oradea
 • Hotărârea 424/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere si amenajare magazin produse din carne, str. Al. Odobescu nr. 1/A - Oradea
 • Hotărârea 423/2006 - Municipiul Oradea

  Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Oradea in consiliile consultative ale unitatilor sanitare
 • Hotărârea 422/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuinte si prelungirea strazii cu nr. topo. 5979 strada Izvorului nr.99 – Oradea
 • Hotărârea 421/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Modificator - Centru comercial DN 79 Oradea – Arad nr. cadastral 9089 si 9090 – Oradea
 • Hotărârea 420/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amenajare zona comerciala la parterul blocurilor strada Moldovei - Oradea
 • Hotărârea 419/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire hotel strada Roman Ciorogariu nr. cad. 11469 – Oradea
 • Hotărârea 418/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Hala service auto si birouri, nr. cad. 8425 zona soseaua Borsului - drumul spre ferma pomicola, Oradea
 • Hotărârea 417/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala si reglementare acces strada Ep. I. Alexi, nr. cadastral 9426 si 9427 – Oradea, zona Oncea
 • Hotărârea 416/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –Extindere si modernizare cladire brutarie - strada Aluminei, Oradea
 • Hotărârea 415/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Case familiale, strada Apateului nr. 127 cu nr.cadastral 4977/1 si 4977/2 - Oradea
 • Hotărârea 414/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Modificator - Parcelare teren pentru constructii de locuinte strada Gheorghe Pitut - Cimbrului, numerele cadadastrale 2850, 2852 - Oradea
 • Hotărârea 413/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Salon auto show-room, service auto strada Calea Clujului nr. 256 Oradea, nr. cad. 3574
 • Hotărârea 412/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare sediu firma si locuinta de serviciu strada Margelelor nr.16 – Oradea nr. cadastral 1843 si 1844
 • Hotărârea 411/2006 - Municipiul Oradea

  privind numirea unei comisii pentru analiza lucrarilor angajate si executate la cladirile unitatilor de invatamant si unitatilor sanitare publice
 • Hotărârea 410/2006 - Municipiul Oradea

  privind darea avizului de principiu pentru vanzarea prin licitatie publica organizata in conditiile Legii nr.550/2002, a imobilului format din cladire si teren situat in Oradea strada D.Gherea nr.1
 • Hotărârea 409/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea incheierii unui+ aditional pentru modificarea clauzelor de natura administrativa parte integranta a Contractului de Vanzare - Cumparare autentificat sub nr. 1175/2003 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Oradea si S.C. Vandana
 • Hotărârea 408/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiilor de fezabilitate intocmite in vederea executarii lucrarilor de reparatii capitale si investitii la cladirile unitatilor sanitare si de invatamant din municipiul Oradea pe parcursul anului 2006
 • Hotărârea 407/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a municipiului Oradea si administrarea Directiei Patrimoniu a cotelor parti din dependinta comuna - spalatoria - situata in Oradea, strada Tudor Vladimirescu nr. 55
 • Hotărârea 406/2006 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru preluarea imobilului situat in Calea Santandrei nr.2, din proprietatea Statului Roman si administrarea Ministerului Administratiei si Internelor – Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane Bihor in proprietat
 • Hotărârea 405/2006 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru preluarea imobilului situat in Calea Santandrei nr. 2, din proprietatea Statului Roman si administrarea Ministerului Administratiei si Internelor – Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Crisana” Bihor, in pr
 • Hotărârea 404/2006 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru instrainarea cote-parti din dependinta comuna, uscatoria din imobilul situat in Oradea Bulevardul Dacia nr.10 scara A5
 • Hotărârea 403/2006 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru instrainarea unei cote-parti din dependintele comune - cele patru uscatorii din blocul situat in Oradea, strada Fagurelui nr. 9 bl. D 13
 • Hotărârea 402/2006 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru instrainarea unei cote-parti din dependinta comuna - uscatoria, din imobilul situat in Oradea strada Grigore Ureche nr. 2/A bl. Q4
 • Hotărârea 401/2006 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru reabilitarea, modernizarea si demolarea rezervoarelor de beton din patrimoniul municipiului Oradea, preluate in baza Hotararii Consiliului Local nr.1056/2004 din patrimoniul Regiei Autonome Apa – Canal Oradea
 • Hotărârea 400/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea demolarii de catre Asociatia de Proprietari „Lapusului 49” a rezervorului de beton, situat in Oradea, strada Lapusului, aflat in patrimoniul municipiului Oradea, care a fost preluat in baza Hotarari Consiliului Local nr.1056/2004 din pat
 • Hotărârea 399/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participarii printr-un contract de asociere extins a Primariei municipiului Oradea in colaborare cu orasul WAREGEM CITY HALL din Belgia si cu organizatia nonguvernamentala HUROKI, pentru reabilitarea Schitului Poiana Florilor
 • Hotărârea 398/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de amplasare a teraselor sezoniere in zona centrala a municipiului Oradea
 • Hotărârea 397/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului local al municipiului Oradea din data de 31 mai 2006.
 • Hotărârea 396/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea procesului-verbal al sedintei Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 27 aprilie 2006.
 • Hotărârea 395/2006 - Municipiul Oradea

  privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedintele Consiliului local al municipiului Oradea din data lunile iunie - august 2006.
 • Hotărârea 394/2006 - Municipiul Oradea

  privind avizarea desfiintarii Spitalului Clinic de Boli Infectioase Oradea si includerea acestuia in structura Spitalului Clinic Judetean Oradea
 • Hotărârea 393/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local Oradea, incepand cu data de 01.06.2006
 • Hotărârea 392/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea acordarii pachetului de servicii sociale pentru persoanele de varsta a III-a pe anul 2006 sub forma de tichete sociale Tiket Asist
 • Hotărârea 391/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea listei beneficiarilor – persoane cu handicap si asistentii personali ai acestora – de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Oradea
 • Hotărârea 390/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 306/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Oradea (CUVCO)
 • Hotărârea 389/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 10875 Oradea in suprafata de 60 mp. situat in Oradea str. Barcaului si transmiterea terenului mentionat in administrarea S.C. Compania de Apa S.A. Oradea
 • Hotărârea 388/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 10874Oradea in suprafata de 2328 mp. si trecerea in domeniul public al Municipiului Oradea a terenului identificat cu nr.cadastral 10874 Oradea, reprezentan
 • Hotărârea 387/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transmiterii suprafetei de 40 mp teren in administrarea Agentiei pentru Protectia Mediului Bihor in vederea amplasarii a doua statii de monitorizare a calitatii aerului
 • Hotărârea 386/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7037 si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a suprafetei de 4909 mp teren identificat cu nr. cadastral 7037, in vederea realizarii un
 • Hotărârea 385/2006 - Municipiul Oradea

  privind modificarea anexei nr.I.6 la Hotararea Consiliului Local nr. 871 din 22 decembrie 2005 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006
 • Hotărârea 384/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 10873 Oradea in suprafata de 424 mp. si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastral 10873 Oradea, repre
 • Hotărârea 383/2006 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru efectuarea unui schimb de bunuri imobiliare, constand din teren afectat de carosabilul si zona de protectie a strazii Dragos Voda si cota parte din imobilul de pe str. Bumbacului nr. 22 reprezentand Gradinita nr
 • Hotărârea 382/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr.cadastrale 10838 ÷ 10850 Oradea, reprezentand teren aferent Pepinierei Municipiului Oradea
 • Hotărârea 381/2006 - Municipiul Oradea

  privind propunerea de prelungire a termenului de dare in administrarea Regiei Autonome Oradea - Transport Local, a terenului de fotbal situat in Oradea str. Clujului nr. 202
 • Hotărârea 380/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9960 Oradea si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a suprafetei de 6687 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9960 , in vederea realiza
 • Hotărârea 379/2006 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Bei Constantin – Marius si sotia Bei Ioana – Mihaela – Nicoleta reprezentand suprafata de 97 mp. teren identificat cu nr. cadastal 4563/2 inscris in CFndf 9020 Oradea, situat in Oradea str. Ion Alexei, cu destinatia de
 • Hotărârea 378/2006 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea donatiei domnului Bondar Marin cu sotia Bondar Monica, Morar Matei cu sotia Morar Maria, David Otilia Mihaiela si Puris Ioan Daniel cu sotia Puris Ana Domnica reprezentand cota totala de 463/1751 mp teren identificat cu nr. cadastral
 • Hotărârea 377/2006 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui ton Mircea si sotia ton Delia Maria reprezentand suprafata de 94 mp teren identificat cu nr. cadastal 7886/1 inscris in CFndf 8349 Oradea, situat in Oradea zona str. Apateului, cu destinatia de ”drum public”
 • Hotărârea 376/2006 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei doamnei Petcu Deulce reprezentand suprafata de 3.856 mp teren identificat cu nr. cadastal 11037 inscris in C.F.ndf. 8807 Oradea, situat in Oradea zona Caleea Sintandreiului cu destinatia de ”drum public”
 • Hotărârea 375/2006 - Municipiul Oradea

  privind trecerea in proprietatea privata a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. topo 2016/2 inscris in CF nr. 629 Santandrei, in suprafata de 753 mp si aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastra
 • Hotărârea 374/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ampasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 11211 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 63 mp. teren identificat cu nr. cadastral 11211 situat in Oradea, B-dul stefan cel Mare nr.130 in f
 • Hotărârea 373/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 10862 - 10871 si concesionarea prin licitatie publica deschisa a terenului cu nr. cadastrale 10862 - 10871 in suprafata de 180 mp situat pe str. D. Cantem
 • Hotărârea 372/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ampasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 1002 cadastral Oradea situat in Oradea, B-dul Republicii nr. 30
 • Hotărârea 371/2006 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei doamnei Mandra Irina reprezentand suprafata de 164 mp teren identificat cu nr.topo 8195 inscris in C.F. 77460 Oradea, situat in Oradea zona str. Seleusului, cu destinatia de ”mal si zona de protectie a paraului Peta”
 • Hotărârea 370/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 545 Oradea si acordul de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a cotei de 74/380 mp. teren identificat cu nr. cadastral 545, situat in Orade
 • Hotărârea 369/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 9678 si 9679 Oradea si acordul de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a suprafetei de 529 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9678, si
 • Hotărârea 368/2006 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-nei Cirje Marioara Dorina si a doamnei Bidilean Rodica Florica in calitate de mandatara a donatorului Cirje Vasile, reprezentand suprafata de 2.938 mp. teren identificat cu nr. cadastal 688/1 inscris in C.F.ndf. 2662 Oradea
 • Hotărârea 367/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru lucrarea “Reabilitare retele de apa din azbociment si bransamentele aferente din otel si plumb”
 • Hotărârea 366/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea introducerii unor obiective noi in programul de ”Reabilitare, modernizare si extindere a infrastructurii municipiului Oradea pentru anul 2006”.
 • Hotărârea 365/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie ,,Parcela de 3 ha in Cimitirul Municipal Oradea“
 • Hotărârea 364/2006 - Municipiul Oradea

  privind infiintarea Centrului pentru persoane fara adapost in imobilul situat in Oradea, P-ta Cazarmii nr. 17
 • Hotărârea 363/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organizarii si desfasurarii unor evenimente proprii de catre Serviciul Administrare Cetate
 • Hotărârea 362/2006 - Municipiul Oradea

  Pentru abrogarea alin.2 al art. 6 din Regulamentul privind regimul de detinere a cainilor aprobat prin Hotararea Consiliului local al municipiului Oradea nr.478/2002.
 • Hotărârea 361/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea demolarii corpului 2 si a celorlalte doua corpuri anexa ale imobilului situat in Oradea str. Ciucasului nr. 11 - Camin Cultural Episcopia Bihor
 • Hotărârea 360/2006 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea participarii la licitatia publica organizata pentru valorificarea activelor constand in constructii, apartinand S.C. ACC UNIVERSUM – societate in lichidare judiciara
 • Hotărârea 359/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri suplimentare privind vanzarea terenului situat in Oradea, Calea Clujului nr. 207/B identificat cu nr.topo 7860/1, 7858/1 si 7856/7, nr.cadastrale 6839, 6840, 6841, 6842, 6843, 6844, 6845, 6846, 6847, 6848, 6849 si 6850 inscri
 • Hotărârea 358/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vanzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. cadastral 9266 inscris in C.F. 2315 Oradea in suprafata de 420 mp, situat in Oradea, str. Santaului F.N.
 • Hotărârea 357/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vanzare rezultat din negocierea directa a terenului in suprafata de 22.727 mp identificat cu nr. cadastrale 10.261, 10.262, 10.623 si 10.624 Oradea, situat in Oradea, Calea Clujului nr. 202/A
 • Hotărârea 356/2006 - Municipiul Oradea

  privind rezilierea contractului de concesiune nr. 541 din 17.07.1998, respectiv a contractului nr. 819 din 04.11.2003 si aprobarea pretului de vanzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. topo 5070/48/I inscris in C.F. 75674 Oradea in supraf
 • Hotărârea 355/2006 - Municipiul Oradea

  privind rezilierea contractului de concesiune nr. 677 din 25.09.2001 si aprobarea pretului de vanzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. cadastral 983 inscris in C.F.ndf. 3403 Oradea in suprafata de 25 mp, situat in Oradea, Calea Aradului
 • Hotărârea 354/2006 - Municipiul Oradea

  privind rezilierea contractului de concesiune nr. 676 din 02.08.2001 si aprobarea pretului de vanzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. cadastral 1002 in suprafata de 150 mp, situat in Oradea, str. Republicii.
 • Hotărârea 353/2006 - Municipiul Oradea

  privind darea in folosinta gratuita pentru o perioada de 25 de ani a imobilului situat in Oradea, str. Sucevei nr. 21, in favoarea Clubului Lions Oradea
 • Hotărârea 352/2006 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.105/2006 privind infiintarea Taberei scolare Sociale la „Schitul Poiana Florilor” – Manastirea Sfintei Cruci
 • Hotărârea 351/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea suplimentarii sumelor stabilite prin Hotararea Consiliului Local nr.615/2005 privind aprobarea cofinantarii in parteneriat cu Asociatia “Charitatis Sfantul Nicolae” pentru realizarea unor investitii la Spitalul de Copii Oradea
 • Hotărârea 350/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achitarii esalonate a pretului de vanzare rezultat in urma negocierilor directe intre Consiliul Local al municipiului Oradea si Cooperativa Mestesugareasca Automecanica Oradea
 • Hotărârea 349/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea suplimentarii finantarii programului de utilitate publica “ Promovarea sportului de performanta la Clubul Sportiv Fotbal Club Bihor Oradea in anul calendaristic 2006” cu suma de 700.000 lei alocata de Consiliul Judetean cu aceasta destin
 • Hotărârea 348/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea comisionului de incasare a unor venituri ale bugetului local de catre CEC Bihor
 • Hotărârea 347/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2006
 • Hotărârea 346/2006 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea Zonarii fiscale a teritoriului municipiului Oradea pentru anul 2006, aprobata prin Hotararea Consiliului local al municipiului Oradea nr.873/22.12.2005.
 • Hotărârea 345/2006 - Municipiul Oradea

  privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu – Amenajare spatiu comercial prin extindere apartament la parterul blocului D50 si extinderea zonei comerciale in lungul strazii Eftimie Murgu – Oradea
 • Hotărârea 344/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare loturi pentru case familiale str. D. Anghel nr.cad. 1405/1, 1405/2 si 1405/5 - Oradea
 • Hotărârea 343/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Modificator - Amenajare parc in cartier locuinte si complex comercial Calea Aradului - Universitatea Oradea, pe amplasamentul delimitat de strazile O. Goga, str. Padisului si paraul Peta
 • Hotărârea 342/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere complex comercial str. Seleusului nr. 40 , Oradea
 • Hotărârea 341/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Cladire exploatare agricola - str. Prunilor, nr. cad. 7933 – Oradea
 • Hotărârea 340/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuinte - str. Bihorului nr.76 nr cad. 11193 si 11194 – Oradea
 • Hotărârea 339/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala – str. Traian Goga nr. 23/B, nr. cad. 76/3 - Oradea
 • Hotărârea 338/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasament pentru Centrul de Informatii Turistice in municipiul Oradea, Parcul 1 Decembrie – varianta 2
 • Hotărârea 337/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere sala pentru culturism, fitness si intretinere corporala, str. Barsei nr. 6 - Oradea
 • Hotărârea 336/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuinte - str. Caisilor nr.cad. 1025 si 1026 – Oradea
 • Hotărârea 335/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire depozit traverse de cale ferata si drum de acces la parcela, str. Cringului nr. cad. 4773 - Oradea
 • Hotărârea 334/2006 - Municipiul Oradea

  Pentru aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2005
 • Hotărârea 333/2006 - Municipiul Oradea

  Pentru modificarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea si desfasurarea activitatii de publicitate in municipiul Oradea, aprobat prin Hotararea Consiliului local al municipiului Oradea nr.55/2002
 • Hotărârea 332/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea procesului-verbal al sedintei Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 2 mai 2006
 • Hotărârea 330/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea deplasarii domnului viceprimar, Groza Mihai Dan, in Statele Unite ale Americii, in perioada 1 – 8 mai 2006.
 • Hotărârea 329/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordarii denumirii “Dr. Gavril Curteanu” Spitalului Clinic de Copii Oradea
 • Hotărârea 328/2006 - Municipiul Oradea

  Privind revocarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 230/30 martie 2006, privind darea in administrarea Clubului Sportiv FC Bihor Oradea a spatiului situat in Oradea str. I. Vulcan nr. 11 (sediul C.S. FC Bihor-Oradea).
 • Hotărârea 327/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Acodului de Colaborare Bilaterala a municipalitatii Oradea cu Comunitatea Urbana Montbeliard, Franta
 • Hotărârea 326/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea suportarii din bugetul local a cheltuielilor ocazionate de desfasurarea manifestarilor prilejuite de Ziua Culturii Romane la Coslada in perioada 4 - 7 Mai 2006
 • Hotărârea 325/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea suportarii din bugetul local a cheltuielilor ocazionate de desfasurarea programului artistic al delegatiei din Coslada, Spania in perioada 12 – 15 Mai 2006 la Oradea.
 • Hotărârea 324/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea componentei Colegiului redactional al Ziarului Primariei Oradea.
 • Hotărârea 323/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea infiintarii de Info Kiosk-uri electronice pe raza municipiului Oradea
 • Hotărârea 322/2006 - Municipiul Oradea

  Privind numirea Comisiei de solutionare a contestatiilor depuse la licitatia publica organizata pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare prin contract de concesiune.
 • Hotărârea 321/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiilor de fezabilitate din cadrul programului de Reabilitare a retelelor de apa si canal pe strazile din Municipiul Oradea pentru anul 2006
 • Hotărârea 320/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 1039/2004 privind termenele de realizare a investitiei pe terenul situat in Oradea, P-ta Cetatii – amplasamentul fostei piete agroalimentare
 • Hotărârea 319/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reabilitarii rampelor de acces in unitatile sanitare din Oradea administrate de Directia Patrimoniu, astfel incat sa permita accesul neingradit al persoanelor cu handicap
 • Hotărârea 318/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achizitionarii unui mijloc de transport pentru persoanele cu dizabilitati din Oradea
 • Hotărârea 317/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea darii in folosinta gratuita pentru o perioada de 25 ani a unui spatiu din incinta Spitalului Clinic de Copii, in favoarea Societatii Fresenius Nephrocare Romania, in vederea amenajarii unui Centru de Dializa
 • Hotărârea 316/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii spatiului care a adapostit vasul de expansiune a punctului termic nr. 820, situat in Oradea, in blocul C 4 din str. Dimitrie Cantemir, nr. 77, sc. F in patrimoniul municipiului Oradea – Primaria municipiului Oradea si a inregist
 • Hotărârea 315/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea infiintarii Centrului pentru persoane cu dizabilitati in imobilul situat in Oradea, str. Simion Barnutiu, nr. 22, in care isi desfasoara activitatea Asociatia deficientilor locomotori Bihor
 • Hotărârea 314/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea cuantumului chiriei lunare negociate pentru imobilul din str. Roman Ciorogariu nr. 13, in care isi desfasoara activitatea Gradinita nr. 36
 • Hotărârea 313/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participarii Primariei Municipiului Oradea in colaborare cu Inspectoratul scolar Bihor, la organizarea Conferintei Nationale de Didactica Matematica
 • Hotărârea 312/2006 - Municipiul Oradea

  privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 10 ani, a imobilului situat in Oradea, strada Miron Costin, nr. 40 – 42, in favoarea Fundatiei „Copiii Fagaduintei”
 • Hotărârea 311/2006 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru achizitionarea terenului in suprafata de 1.000 mp, situat in Oradea, Calea Clujului nr. 190.
 • Hotărârea 310/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organizarii Targului Educational „Vivat Academica” in incinta pasajului Palatului Vulturul Negru
 • Hotărârea 309/2006 - Municipiul Oradea

  privind unele masuri pentru amenajarea Centrului de Carte al municipiului Oradea
 • Hotărârea 308/2006 - Municipiul Oradea

  privind achizitionarea de pachete cadou pentru copiii prescolari si scolari (clasele I - IV) din unitatile de invatamant ale municipiului Oradea, cu ocazia zilei de 1 Iunie – Ziua Copilului
 • Hotărârea 307/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea executarii lucrarilor de reabilitare la Colegiul National „Emanuil Gojdu”, situat in Oradea, str. Spiru Haret nr 3 – 5.
 • Hotărârea 306/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Oradea
 • Hotărârea 305/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea subventionarii in procent de 100% a contravalorii abonamentului lunar pentru transportul in comun de calatori pentru un numar de 43 de persoane – membri ai corului HILARIA
 • Hotărârea 304/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea subventionarii in procent de 100% a valorii abonamentului lunar pentru transportul in comun de calatori pentru un numar de 12 persoane – membri ai Corului Veteranilor filiala Bihor
 • Hotărârea 303/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea listei beneficiarilor – persoane cu handicap si asistentii personali ai acestora – de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Oradea
 • Hotărârea 302/2006 - Municipiul Oradea

  Pentru modificarea Anexei nr.1 si Anexei nr.2 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.248/2003 privind aprobarea listelor de prioritati in vederea inchirierii locuintelor construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, sesiunea 2003
 • Hotărârea 301/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amenajare spatiu comercial prin extindere apartament la parter de bloc, str. Alexandru Andritoiu nr. 17, bl. Pb15, ap.1/A - Oradea
 • Hotărârea 300/2006 - Municipiul Oradea

  Privind acordarea avizului de principiu pentru proiectul conceptual Centru comercial si de divertisment LOTUS MARKET- str. Nufarului, Oradea
 • Hotărârea 299/2006 - Municipiul Oradea

  Pentru aprobarea Protocolului privind schimbul de date si informatii in vederea standardizarii documentatiilor intocmite si avizate de compartimentele de specialitate din cadrul Primariei municipiului Oradea si Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobili
 • Hotărârea 298/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea suplimentarii contributiei financiare a Primariei municipiului Oradea la proiectul OMAP – Planificarea traficului in zona metropolitana Oradea
 • Hotărârea 297/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuinte si extinderea retelei stradale str. Gurghiului – str. Pavilionele C.F.R. – nr. cad. 5225, 5226, 7020 si 10244 - Oradea
 • Hotărârea 296/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere si mansardare apartament dintr-o casa colectiva, str. Avantului nr. 8 ap.7 – Oradea
 • Hotărârea 295/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Magazin de prezentare, birouri si spatiu de depozitare aferent str. Calea Santandrei nr. 33 – Oradea
 • Hotărârea 294/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuinte – prelungirea strazii Capsunilor nr. cad.7000 – Oradea
 • Hotărârea 293/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa familiala Sp+P+M si anexa gospodareasca P, str. Ciucasului nr. 7A, numar cadastral 7219-Oradea
 • Hotărârea 292/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru locuinte str. Ciheiului FN nr. cad. 5682/1- Oradea
 • Hotărârea 291/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa familiala P+M, str. Liszt Ferenc nr. 44, numar cadastral 629/285 si 629/286 – Oradea
 • Hotărârea 290/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru locuinte si drum de acces DN 76 Oradea – Deva, nr. cadastral 1730/1, 1730/2, 1730/3, 1730/4 si 9241- Oradea
 • Hotărârea 289/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala str. Aurel Covaci F.N.- Oradea, nr. cad. 3258/15 si 8800
 • Hotărârea 288/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuinte si extinderea retelei stradale str. Pavilionele CFR – nr. cad. 8969 si 8418 - Oradea
 • Hotărârea 287/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala – str. Drumul Hotarului nr. 8 nr. cadastral 8407 - Oradea
 • Hotărârea 286/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare Hotel-Pensiune turistica str. Eroul Necunoscut nr. 31, Oradea
 • Hotărârea 285/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Ansamblu locuinte colective, nr cad. 6105/75 si 6105/76 – Oradea, zona str. Apateului
 • Hotărârea 284/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren -str. Paleului nr. 11, nr.cad. 5536/1 si 5537/1- Oradea
 • Hotărârea 283/2006 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea repartizarii finantarilor nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al municipiului Oradea pentru activitati nonprofit de interes local, in anul 2006.
 • Hotărârea 282/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2006.
 • Hotărârea 281/2006 - Municipiul Oradea

  Privind prelungirea termenului de acordare a scutirilor la plata impozitului pe cladiri de la 1 an la 4 ani, pentru Asociatiile de proprietari care au construit acoperis tip sarpanta asa cum era prevazut in H.C.L.nr.629/2003 modificata prin Hotararile Con
 • Hotărârea 280/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea statului de functii pentru Cresa Oradea
 • Hotărârea 279/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local Oradea, incepand cu data de 01.05.2006
 • Hotărârea 278/2006 - Municipiul Oradea

  Pentru modificarea articolului 1 din Hotararea Consiliului local al municipiului Oradea nr.99/2006, privind aprobarea pretului de vanzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. topo 665/13, 665/14 si 1969/5 inscris in CF 74353 Oradea in supraf
 • Hotărârea 277/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a suprafetei de 774 mp. teren identificat cu numarul cadastral 5586 inscris in C.F.ndf 7180 Oradea, situat in Oradea str. Fluturilor, in favoarea Episcopiei Romane Unite cu Roma “Greco-Catolica”
 • Hotărârea 276/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea inscrierii in circuitul civil prin deschiderea unor noi Coli de Carte Funciara pentru numerele topografice 673/6 si 8438/6 Oradea in suprafata totala de 540 mp si numarul topografic 2513/76 in suprafata de 3.284 mp
 • Hotărârea 275/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 10854 ÷ 10858 Oradea in suprafata totala de 43.637 mp, reprezentand drum agricol de acces in zona delimitata de Drumul de centura, prelungirea str. Nojori
 • Hotărârea 274/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 3510/1, 3510/3 si 3510/4 si concesionarea prin licitatie publica deschisa a terenului cu nr. cadastrale 3510/3 si 3510/4 in suprafata de 36 mp situat pe st
 • Hotărârea 273/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 10992 Oradea si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a suprafetei de 1144 mp teren identificat cu nr. cadastral 10992 , in vederea rea
 • Hotărârea 272/2006 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Popovici Adrian si sotia Popovici Roxana reprezentand suprafata de 118 mp. teren identificat cu nr. cadastal 1455/7 inscris in CFndf 8923 Oradea, situat in Oradea zona str. Ciresilor, cu destinatia de ”drum public”
 • Hotărârea 271/2006 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a suprafetei de 150 mp teren identificat cu nr. cadastral 1002 Oradea, situat in Oradea str. Republicii, in favoarea S.C. CRIsUL SUPERMARKET S.A.
 • Hotărârea 270/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9211/1, 9211/2 si 5291 Oradea reprezentand incinta scolii generale cu cls. I-VIII Dacia
 • Hotărârea 269/2006 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Mihut Adrian - Florin reprezentand suprafata totala de 5.459 mp teren identificat cu nr. cadastal 6607/15 inscris in CFndf 4832 Oradea, nr. cadastral 6606/14 inscris in CF ndf 4730 Oradea, nr. cadastral 4995/13 inscris in
 • Hotărârea 268/2006 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Mihut Andrei reprezentand suprafata totala de 11.755 mp teren identificat cu nr. cadastal 7380/52 inscris in CFndf 5538 Oradea, situat in Oradea zona str. Apateului, cu destinatia de ”drum public”
 • Hotărârea 267/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numerele cadastrale 10859 si 10860 Oradea reprezentand teren aferent sediului Primariei Municipiului Oradea
 • Hotărârea 266/2006 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a cotei de 89/370 teren din nr topo 6507/25 aferent apartamentelor I, VII si “Lotului C” de birouri, situate in Oradea str. Gheorghe Doja nr.96, Bl.Z1, in favoarea d-lui Scurt
 • Hotărârea 265/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea radierii dreptului de administrare operativa detinut de Cooperativa “TRICOTEXTIL” Oradea si Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Oradea asupra terenului in suprafata de 1.320,6 mp inscris in CF 9206 Oradea cu nr. topo 638 si 635/3 s
 • Hotărârea 264/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numerele cadastrale 9249 si 8244 Oradea si darea acordului de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a suprafetei de 1319 mp teren identificat cu numarul cada
 • Hotărârea 263/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de 4.726 mp teren identificat cu numarul cadastral 7022 inscris in CF ndf 6103 Oradea, in doua noi parcele cu numerele cadastrale 7022/1 si 7022/2, situate in Oradea Calea Sintandreiului
 • Hotărârea 262/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numerele cadastrale 10834 ÷ 10837, trecerea in proprietatea publica a Municipiului Oradea a suprafetei de 30.133 mp teren identificat cu numerele cadastrale 10834 ÷ 108
 • Hotărârea 261/2006 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a suprafetei de 295 mp teren identificat cu numarul cadastral 1438/2 inscris in C.F. ndf 8776 Oradea, situat in Oradea str. Morii, in favoarea S.C. Florian S.R.L.
 • Hotărârea 260/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9098 in suprafata de 18 mp, trecerea in proprietatea privata a Municipiului Oradea a terenului cu numarul cadastral 9098 situat in Oradea, strada Simion Ba
 • Hotărârea 259/2006 - Municipiul Oradea

  pentru revocarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr.471/29.04.2004 privind aprobarea solicitarii d-lui BONDAs NICOLAE IOSIF pentru atribuirea, in baza Legii nr.15/2003, in folosinta gratuita a suprafetei de 250 mp teren identificat cu
 • Hotărârea 258/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr.124/28.02.2006
 • Hotărârea 257/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ampasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. 11058 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 200 mp teren identificat cu nr. cadastral 11058 situat in Oradea, Str. Republicii nr.30, in favoarea SC Crisul
 • Hotărârea 256/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vanzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. cadastral 8781 inscris in CF ndf 7179 Oradea in suprafata de 3.472 mp, situat in Oradea, str. Ion Bogdan nr. 33
 • Hotărârea 255/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vanzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. cadastral 8998 inscris in CF ndf 8588 Oradea in suprafata de 140 mp, situat in Oradea, str. Filatov nr. 12/A
 • Hotărârea 254/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vanzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. topo 637/86 inscris in CF 10986 Oradea in suprafata de 10 mp, situat in Oradea, str. Nufarului bl. AN5
 • Hotărârea 253/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vanzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. topo 8447/36 inscris in CF 23071 Oradea in suprafata de 147 mp, situat in Oradea, str. Alexandru cel Bun nr. 26/A
 • Hotărârea 252/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a repartizarii profitului, aferente exercitiului financiar al anului 2005 la SC Compania de Apa SA Oradea si SC Electrocentrale SA Oradea, societati aflate in subordinea Consiliul
 • Hotărârea 251/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului local al municipiului Oradea din data de 14 aprilie 2006.
 • Hotărârea 250/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului local al municipiului Oradea din data de 30 martie 2006.
 • Hotărârea 249/2006 - Municipiul Oradea

  privind achizitionarea de pachete cadou pentru copiii prescolari si scolari, (clasele I - IV) din unitatile de invatamant ale municipiului Oradea, cu ocazia Sfintei Sarbatori de Pasti
 • Hotărârea 248/2006 - Municipiul Oradea

  privind acordarea unui ou de ciocolata copiilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, clasele I – IV, din municipiul Oradea, cu ocazia Sfintelor Sarbatori a invierii Domnului
 • Hotărârea 247/2006 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Oradea nr.579/2002, pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul general de repartizare, inchiriere, exploatare si administrare a locuintelor pentru tineri construite prin A.N.L.
 • Hotărârea 246/2006 - Municipiul Oradea

  privind acordarea de catre Administratia Sociala Comunitara Oradea de pachete cu produse alimentare de baza pentru persoanele varstnice din municipiul Oradea, aflate in zona de risc social, cu ocazia Sfintelor Sarbatori a Invierii Domnului
 • Hotărârea 245/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea listei beneficiarilor – persoane cu handicap si asistentii personali ai acestora – de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Oradea
 • Hotărârea 244/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea platii orelor suplimentare efectuate de angajatii Directiei de Evidenta a Persoanelor din municipiul Oradea in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale, pana la plafonul de 360 ore pe anul 2006.
 • Hotărârea 243/2006 - Municipiul Oradea

  Privind prelungirea termenului limita de depunere a proiectelor de catre solicitantii de finantare nerambursabila din bugetul local.
 • Hotărârea 242/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea completarii Hotararii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 91/2006, referitoare la contractarea de catre SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA a unui imprumut intern garantat in proportie de 80% de catre Statul Roman si cu 20% garantie p
 • Hotărârea 241/2006 - Municipiul Oradea

  privind modificarea impozitului pe terenurile amplasate in extravilanul municipiului Oradea, aprobat prin Hotararea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 871/22.12.2005 – Anexa 1.2
 • Hotărârea 240/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bilanturilor contabile, a conturilor de profit si pierdere si a repartizarii profitului aferente exercitiului financiar al anului 2005, la Regia autonoma Oradea transport local si la Regia autonoma de piete, agrement si salubritate Ora
 • Hotărârea 239/2006 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea anexei I.3 din Hotararea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 871/2005 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2006.
 • Hotărârea 238/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri pentru achizitionarea a 2 (doua) autoturisme necesare desfasurarii activitatii Primariei municipiului Oradea
 • Hotărârea 237/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea platii cotizatiei municipiului Oradea la Asociatia Municipiilor din Romania, aferenta anului 2006.
 • Hotărârea 236/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea completarii conventiei de transfer de patrimoniu reprezentand mijloace de transport, intre Consiliul local al municipiului Oradea – Primaria municipiului Oradea si Regia autonoma Oradea transport local.
 • Hotărârea 235/2006 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea Zonarii fiscale a teritoriului municipiului Oradea pentru anul 2006, aprobata prin Hotararea Consiliului local al municipiului Oradea nr.873/22.12.2005
 • Hotărârea 234/2006 - Municipiul Oradea

  privind repartizarea pe programe si proiecte culturale a sumei de 360.000 lei RON alocate Casei de Cultura a Municipiului prin bugetul local al municipiului Oradea pe anul 2006
 • Hotărârea 233/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor si penalitatilor de intarziere datorate bugetului local al municipiului Oradea de catre dna Konyves Ibolya pentru imobilul situat in Oradea, Bdul Decebal nr.10 ap.15.
 • Hotărârea 232/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2006.
 • Hotărârea 231/2006 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea cuprinderii in decontul justificativ intocmit de Clubul Sportiv FC Bihor – Oradea a cheltuielilor finantate de structura sportiva pana la aprobarea contractului de finantare pentru anul 2006
 • Hotărârea 230/2006 - Municipiul Oradea

  privind darea in administrarea Clubului Sportiv FC Bihor – Oradea a spatiului situat in Oradea, str. Iosif Vulcan nr. 11 (sediul CS FC Bihor - Oradea) - parter si subsol.
 • Hotărârea 229/2006 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului local al municipiului Oradea, pe anul 2006
 • Hotărârea 228/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii art.1 din HCL nr. 104/2006 privind infiintarea si amplasarea „Centrului de Informatii Turistice” in municipiul Oradea
 • Hotărârea 227/2006 - Municipiul Oradea

  privind necesitatea si oportunitatea infiintarii unui Birou Informare Documentare in cadrul Serviciului Administrare Cetate
 • Hotărârea 226/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea fondurilor necesare pentru derularea proiectului de promovare a Cetatii Oradea in cadrul seriei de spectacole sustinute de pianistul francez Marc Vella in Romania
 • Hotărârea 225/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al blocului de microgarsoniere situat in Oradea, str. Moreni, nr. 2
 • Hotărârea 224/2006 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru instrainarea cote-parti din dependinta comuna (acoperisul), din imobilul situat in Oradea, str. Gen. Magheru, nr. 15
 • Hotărârea 223/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participarii Primariei Municipiului Oradea in colaborarea cu Inspectoratul scolar Bihor, la organizarea fazei nationale a olimpiadelor de electrotehnica si de stiinte socio-umane, in perioada 16 – 20 aprilie 2006
 • Hotărârea 222/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea efectuarii lucrarilor de punere in valoare a Pasajului Vulturul Negru.
 • Hotărârea 221/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea amplasarii de panouri de baschet in zonele libere ale municipiului Oradea, in vederea asigurarii unor locuri de joaca si recreare pentru toti cetatenii orasului, care vor sa practice sportul
 • Hotărârea 220/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesiunii prin licitatie publica organizata in conditiile legii, a turnului de apa situat in Oradea, la intersectia strazilor Corneliu Coposu – Lacul Rosu, in schimbul amenajarii zonei respective prin construirea unei cladiri moderne,
 • Hotărârea 219/2006 - Municipiul Oradea

  Privind scoaterea din inventar, sistarea chiriei si anularea debitului la chirie in valoare de 417,30 lei si a penalitatilor aferente pentru imobilul situat in Oradea, str. Bihorului nr. 45 inscris in CF 5461 Oradea numar topo 5884/2
 • Hotărârea 218/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea suspendarii art. 73 alin. (1) din Acordul de munca si art. 77 din Contractul colectiv de munca nr. 164049/ 29.12.2005 inregistrat la Directia de Munca Solidaritate Sociala si Familie Bihor sub nr. 201/29.12.2005
 • Hotărârea 217/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea deplasarii domnului primar al municipiului Oradea, Petru Filip, la Congresul anual al Retelei Europene a Regiunilor si Zonelor Metropolitane - METREX
 • Hotărârea 216/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 10833 Oradea in suprafata de 482 mp. si trecerea in proprietatea privata a municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastral 10833 Oradea, sit
 • Hotărârea 215/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7037 si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a suprafetei de 4129 mp. teren identificat cu nr. cadastral 7037, in vederea realizarii u
 • Hotărârea 214/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 10832 Oradea in suprafata de 6.341 mp. si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastral 10832 Oradea, s
 • Hotărârea 213/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 5187 Oradea in suprafata de 21 mp. si acordul de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a suprafetei de 21 mp. teren cu nr. cadastral 5187
 • Hotărârea 212/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 10778 Oradea in suprafata de 695 mp. si acordul de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a suprafetei de 695 mp. teren cu nr. cadastral 1
 • Hotărârea 211/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 10216 Oradea si acordul de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a cotei de 81/250 mp. teren identificat cu nr. cadastral 10216, situat in O
 • Hotărârea 210/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 8889 Oradea si acordul de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a suprafetei de 260 mp. teren identificat cu nr. cadastral 8889, situat in O
 • Hotărârea 209/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9713 Oradea in suprafata de 2952 mp. si trecerea in proprietatea privata a municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastral 9713 Oradea, situ
 • Hotărârea 208/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ampasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. 10709 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 50 mp. teren identificat cu nr. cadastral 10709 situat in Oradea, Splaiul Crisanei FN in favoarea SC Comfru
 • Hotărârea 207/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 8130 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 51 mp. teren identificat cu nr. cadastral 8130 Oradea in favoarea d-lui Ruge Alexandru si sotia Ruge M
 • Hotărârea 206/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 10480 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 55 mp. teren identificat cu nr. cadastral 10480 Oradea in favoarea d-lui Bara Nicolae si sotia Bara
 • Hotărârea 205/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9255 Oradea si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a suprafetei de 1251 mp teren identificat cu nr. cadastral 9255 Oradea, cu destinatia
 • Hotărârea 204/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 727 mp identificat cu nr cadastral 7189 inscris in CF ndf 7170 Oradea, situat in Oradea Str. Meziadului nr.2, in vederea realizarii unei parcari
 • Hotărârea 203/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organizarii unei licitatii publice deschise pentru concesionarea suprafetei de 700 mp teren, identificat cu nr. cadastral 10637 Oradea, situat in Oradea str. Aleea strandului in vederea realizarii unei parcari
 • Hotărârea 202/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. 10636 si 10637 in suprafata totala de 1.580 mp si darea in folosinta a terenului in suprafata de 880 mp teren identificat cu nr. cadastral 10636, in favoarea SC Cali
 • Hotărârea 201/2006 - Municipiul Oradea

  privind revocarea art. 1 lit a) alin (3) din Hotararea Consiliului Local nr. 194/27.03.2003, revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 324/31.03.2005 si 25/26.01.2006 referitoare la efectuarea unui schimb de teren intre Consiliul Local al Municipiulu
 • Hotărârea 200/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea infiintarii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din municipiul Oradea.
 • Hotărârea 199/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local Oradea, incepand cu data de 01.04.2006
 • Hotărârea 198/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri in vederea realizarii programelor de investitii in infrastructura stradala
 • Hotărârea 197/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri suplimentare pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune
 • Hotărârea 196/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiilor de fezabilitate din cadrul programului de Reabilitare si extindere a retelelor de apa si canal pe strazile din Municipiul Oradea – etapa II - pentru anul 2006
 • Hotărârea 195/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie ,,Reabilitarea magistralei nr.1 de termoficare din municipiul Oradea, pe Bd. Dacia, intre str. Podului si str. Transilvaniei„
 • Hotărârea 194/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie Reabilitare Centru Civic – realizare giratie, modernizare linii de tramvai, retele de apa, canalizare menajera si pluviala, VARIANTA I
 • Hotărârea 193/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea elaborarii Regulamentului General Unic pentru Transport pe teritoriul unitatilor administrativ-teritoriale din Zona Metropolitana Oradea.
 • Hotărârea 192/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiilor de fezabilitate din cadrul Programului de reabilitare a retelelor de apa si canal pe strazile din Municipiul Oradea pentru anul 2006
 • Hotărârea 191/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Actului Aditional la contractele de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare incheiate de catre operator cu utilizatorii.
 • Hotărârea 190/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire Biserica greco catolica str. Fluturilor nr. cad. 5586- Oradea
 • Hotărârea 189/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinta unifamiliala cu regim de inaltime P+M si garaj in regim parter - str. Ciresilor nr. 44, nr.cad. 1455/2 - Oradea
 • Hotărârea 188/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Oraselul copiilor str. Corneliu Coposu, Oradea
 • Hotărârea 187/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Garaje auto str. Doina - Menumorut – Oradea
 • Hotărârea 186/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Garaj auto, str. Lacramioarelor – str. Theodor Nes, Oradea
 • Hotărârea 185/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –Casa familiala -str. Nistrului f.n. , nr. cadastral 8426 - Oradea
 • Hotărârea 184/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire salon de prezentare si depozit piese auto sos. Borsului DN1 la km.637 + 370, nr. cadastral 1610/1 si 1610/2 - Oradea
 • Hotărârea 183/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Bloc de locuinte colective, str. H. Ibsen nr. 20 - Oradea
 • Hotărârea 182/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala - str. Caisilor, numar cadastral 1709 – Oradea
 • Hotărârea 181/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Supraetajare si extindere cladire de locuit str. Mangaliei nr. 22/A – Oradea
 • Hotărârea 180/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru constructii de locuinte si drum de acces, zona Oncea, str. Aurel Covaci – str. Macului prelungire, nr. cad. 2587- Oradea
 • Hotărârea 179/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Modificator-Casa familiala si drum de acces Oradea, nr cadastral 688/6 si 688/1- zona Nufarului, DN 76
 • Hotărârea 178/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere si mansardare cladire anexa si schimbare destinatie in locuinta, nr. topo. 2819/3 str. Mestesugarilor nr. 39 – Oradea
 • Hotărârea 177/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Case familiale cuplate - str. Meteorilor nr.10, nr. cad. 8668 - Oradea
 • Hotărârea 176/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru constructii de locuinte si drum de acces, zona Oncea, str. Bunytai Vincze – str. Ion Alexi, nr. cad. 9740, 9741, 9742, 9743, 9744, 9745, 9746, 9747, 9748, 9749, 9750, 9751, 9752, 9
 • Hotărârea 175/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare ansamblu de locuinte colective str. Gh. Doja nr. 105, nr.cad. 10313 si 10314 - Oradea
 • Hotărârea 174/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa unifamiliala- str.Facliei nr. 52/A, nr. cadastral 9901 – Oradea
 • Hotărârea 173/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan pentru locuinte, reglementarea acceselor, zona strazilor Apateului si Nojoridului, nr. cad. 7322/1 si 7322/2 - Oradea
 • Hotărârea 172/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan pentru locuinte si functiuni complementare, reglementarea acceselor, zona strazii Apateului, nr. cad. 4356 si 6025 - Oradea
 • Hotărârea 171/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Modificator- incinta SC Luso SA str. Meziadului, str. Erofte Grigore, str. Lapusului, str. Cazaban si str. Onestilor - Oradea
 • Hotărârea 170/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului local al municipiului Oradea din data de 28 februarie 2006.
 • Hotărârea 169/2006 - Municipiul Oradea

  privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedintele Consiliului local al municipiului Oradea din data lunile martie - mai 2006.
 • Hotărârea 168/2006 - Municipiul Oradea

  privind respingerea pretului de vanzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. cadastral 6360 inscris in CF ndf 8126 Oradea in suprafata de 35 mp, situat in Oradea, str. Sportului nr. 5
 • Hotărârea 167/2006 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu asupra contributiei Primariei municipiului Oradea, in valoare de 10.670 EUR(22%), suma reprezentand co-finantarea in proiectul „Centrul de Informare Europeana”care urmeaza a fi depus in cadrul Programului ,,Phare de mi
 • Hotărârea 166/2006 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu asupra contributiei Primariei Municipiului Oradea, in valoare de 5000 EURO (21,73 %), suma reprezentand co-finantarea in proiectul care urmeaza a fi depus in cadrul Programului Phare de micro-proiecte - FONDULUI EURO
 • Hotărârea 165/2006 - Municipiul Oradea

  privind revocarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 55/2003 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Complex Comercial str. C. Coposu, Oradea
 • Hotărârea 164/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amenajare sedii Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Inspectoratul Teritorial de Munca str. Armatei Romane nr.1A, Oradea
 • Hotărârea 163/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amenajare pensiune turistica in cladire existenta str. Spartacus nr. 29-31, Oradea
 • Hotărârea 162/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Modificator - Supermarket, restaurant, terenuri sportive, motel si hala depozit - DN 79 Oradea – Arad, nr. topo. 1477/1 si 1486/11 – Santandrei, pentru amenajarea unui centru comercial.
 • Hotărârea 161/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa unifamiliala cu regim de inaltime S partial +P+1 -str. Paleului nr. 2/A, nr. topo 4074/1 , Oradea
 • Hotărârea 160/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala , str. Ciresilor nr. 21, nr.cad. 2444, Oradea
 • Hotărârea 159/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala si reglementare acces str. Ep. I. Alexi, nr. cadastral 4563 – Oradea, zona Oncea
 • Hotărârea 158/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amenajare salon de infrumusetare prin extindere apartament la parter de bloc, str. Sovata nr. 45, bl. PB29, ap. 3 - Oradea
 • Hotărârea 157/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Modificator - Parcelare teren pentru locuinte si creere strazi de legatura la drumul de exploatare agricola din zona fermelor Seleus- Nufarul nr cad. 6606, 6607, 6608, 4995 si 4996 – Oradea, zona str. Nu
 • Hotărârea 156/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru locuinte str. Macului - nr. cad. 2588/1- Oradea
 • Hotărârea 155/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amenajare parcare auto - str. Aleea strandului, nr. cad. 3174-Oradea
 • Hotărârea 154/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –Parcelare teren pentru activitati industriale, depozite, baze de productie – sos. Borsului, nr. cad. 986 –Oradea
 • Hotărârea 153/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Statie distributie carburanti sos. Borsului km 634+983, nr. cadastral 2618/1 - Oradea
 • Hotărârea 151/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan pentru locuinte si functiuni complementare, reglementarea acceselor, zona strazii Apateului si Nojoridului, nr. cad. 8071, 8070, 8069, 8068, 8067, 8066 - Oradea
 • Hotărârea 150/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Ansamblu de locuinte colective si functiuni complementare comerciale si de servicii, P-ta Nucetului nr. 1, nr. cad. 9256 si 9257 - Oradea
 • Hotărârea 149/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea participarii Primariei municipiului Oradea la proiectul OMAP – Planificarea traficului in zona metropolitana Oradea.
 • Hotărârea 148/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organizarii unei licitatii publice deschise pentru concesionarea a patru parcele de teren in suprafata de 2155 mp fiecare, identificate cu nr. cadastrale 986/1, 986/2, 986/3 si 986/4 Oradea, situate in Oradea soseaua Borsului, in vedere
 • Hotărârea 147/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 986/1, 986/2, 986/3, 986/4 si 986/5 Oradea in suprafata totala de 9300 situat in Oradea zona soseaua Borsului
 • Hotărârea 146/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 1303 Oradea in suprafata de 2167 mp. si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastral 1303 Oradea, sit
 • Hotărârea 145/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea modificarii conturului si suprafetei numerelor cadastrale 4813 si 4814 Oradea si acordul de principiu pentru efectuarea unui schimb de teren prin care Consiliul Local al Municipiului Oradea cedeza suprafata de 1483 mp cu nr cadastral 481
 • Hotărârea 144/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numerele cadastrale 10.830 si 10.831 Oradea in suprafata totala de 13.054 mp. si trecerea in proprietatea publica a Municipiului Oradea a terenului cu nr. cadastrale 1
 • Hotărârea 143/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpurilor de proprietate cu numerele cadastrale 3791, 3792, 3793, 3794 si 9243 Oradea in suprafata de 36.357 mp. si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a terenului cu nr. cadast
 • Hotărârea 142/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului cadastral de amplasament si delimitare a corpurilor de proprietate cu nr. cadastral 7032 Oradea in suprafata de 552.587 mp si nr. cadastral 3749 Oradea in suprafata de 103.940 mp - teren aferent Cimitirului Municipal Rulikowski
 • Hotărârea 141/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului cadastral de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 1696 Oradea in suprafata de 2040 mp situat in Oradea, Bulevardul stefan Cel Mare FN si trecerea terenului mentionat in proprietatea privata a Muni
 • Hotărârea 140/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9244 Oradea in suprafata de 200 mp. si trecerea in proprietatea privata a municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastral 9244 Oradea, si
 • Hotărârea 139/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preluarii cu titlu gratuit a terenului si cladirilor situate in Oradea, Episcopia Bihor, identificate cu nr. Inv. M.F.P. 107.579 din proprietatea privata a Statului Roman si administrarea Ministerului de Interne, in proprietatea public
 • Hotărârea 138/2006 - Municipiul Oradea

  privind avizarea planului de ampasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. 10487 Oradea in suprafata de 14 mp. in vederea amplasarii de catre SC Hidroelectrica SA Sucursala Hidrocentrale Cluj a unui sistem de avertizare – alarmare sonora a
 • Hotărârea 137/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numerele cadastrale 9184, 9185, 9186 si 9187 Oradea in suprafata totala de 37.883 mp. si trecerea in proprietatea publica a Municipiului Oradea a terenului cu nr. cada
 • Hotărârea 136/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 9614, 9615, 9616, 9617, 9618, 10329 si 10478 Oradea in suprafata totala de 1.440 mp. si transmiterea in folosinta gratuita a terenului cu nr. cadastrale
 • Hotărârea 135/2006 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Bonaci Mihai-Cosmin si sotia Bonaci Eleonora-Ioana reprezentand suprafata de 223 mp. teren identificat cu nr. cadastal 775/10 inscris in CFndf 8177 Oradea, situat in Oradea - Str.Gh. Pitut FN, cu destinatia de ”drum publi
 • Hotărârea 134/2006 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-nei Balaci Elisabeta, Bara Daniel Marius, Bara Silvia-Nicoleta, Caba Veronica, Gheboianu Adolf, Gheboianu Alexandrina, sagau Emanoil, sagau Susana, Rad Otinel, Padurean Minodora-Lorena si Pintea Iren reprezentand suprafata de
 • Hotărârea 133/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9379 Oradea si acordul de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a suprafetei de 179 mp. teren, identificat cu nr. cadastral 9379, situat in
 • Hotărârea 132/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 649 Oradea in suprafata de 988 mp si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastral 649 Oradea, situat in
 • Hotărârea 131/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9245 Oradea in suprafata de 53 mp. si trecerea in proprietatea privata a municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastral 9245 Oradea, sit
 • Hotărârea 130/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ampasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. 7443 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 25 mp. teren identificat cu nr. cadastral 7443 Oradea situat pe B-dul stefan cel Mare nr. 2 in favoarea d-ne
 • Hotărârea 129/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numerele cadastrale 808 si 9982 Oradea in suprafata totala de 193 mp. si trecerea in proprietatea privata a Municipiului Oradea a terenului cu nr. cadastrale 808 si 99
 • Hotărârea 128/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7063 si trecerea in proprietatea privata a municipiului Oradea a suprafetei de 4.587 mp., teren situat in Oradea zona sos. Borsului
 • Hotărârea 127/2006 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a terenului inscris in CF 75674 Oradea cu nr. topo 5070/48/I in suprafata de 20 mp. si a terenului inscris in CF 75675 Oradea cu nr. topo 5070/48/II in suprafata de 20 mp. situ
 • Hotărârea 126/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9904 Oradea in suprafata de 18 mp. si trecerea in proprietatea privata a municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastral 9904, situat in Orad
 • Hotărârea 125/2006 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lor Gligor Vasile Cristian si sotia Gligor Alina Elena si Matei Cristian si sotia Cornelia Iuliana reprezentand suprafata de 4140 mp. teren identificat cu nr. cadastal 7008/30 inscris in CFndf 4642 Oradea si nr.cadastral 4591
 • Hotărârea 124/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9238 Oradea in suprafata de 914 mp. si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastral 9238 Oradea, situat
 • Hotărârea 123/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9239 in suprafata de 18 mp si concesionarea prin licitatie publica deschisa a terenului cu nr. cadastral 9239 situat pe str. Simion Barnutiu in vederea con
 • Hotărârea 122/2006 - Municipiul Oradea

  privind avizarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 10488, 10489 si 10490 in suprafata totala de 17.041 mp. situate in Oradea str. Dunarii nr.3- 5
 • Hotărârea 121/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. 10022 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 66 mp. teren ocupat de spatiul comercial identificat cu nr. cadastral 10022 Oradea in favoarea Societatii Coo
 • Hotărârea 120/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea efectuarii unui schimb de teren situat pe str. Tuberozelor,nr.17-19 intre Consiliul Local al Municipiului Oradea si d-l Leuca Ioan si sotia Leuca Leontina.
 • Hotărârea 119/2006 - Municipiul Oradea

  privind acordarea de subventii de la bugetul local al Municipiului Oradea pentru anul 2006, asociatiilor si fundatiilor cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala in baza Legii nr.34/1998.
 • Hotărârea 118/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea aderarii Administratiei Sociale Comunitare Oradea la Reteaua Sociala Europeana – The European Social Network (ESN)
 • Hotărârea 117/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea listei beneficiarilor – persoane cu handicap si asistentii personali ai acestora – de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Oradea
 • Hotărârea 116/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri pentru stabilirea limitelor minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obtine din vanzarea si utilizarea terenurilor, cladirilor, spatiilor locative sau a altor bunuri mobile ori imobile in vederea aplicarii prevederil
 • Hotărârea 115/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie : „Extinderea alimentarii cu apa si canal pe strazi in Municipiul Oradea.”
 • Hotărârea 114/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea studiilor de fezabilitate din cadrul programului de reabilitare, modernizare si extindere infrastructura in municipiul Oradea (inclusiv retele de apa si canalizare) pentru anul 2006.
 • Hotărârea 113/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Regiei autonome de piete, agrement si salubritate Oradea.
 • Hotărârea 112/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participarii Primariei municipiului Oradea in parteneriat cu Uniunea Studentilor Maghiari din Bihor pentru infiintarea Centrului de Tineret
 • Hotărârea 111/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului „Oraselul Copiilor”
 • Hotărârea 110/2006 - Municipiul Oradea

  privind unele masuri pentru utilizarea eficienta a fondului locativ de stat, in municipiul Oradea
 • Hotărârea 109/2006 - Municipiul Oradea

  privind editarea lucrarii „Jurnalul scolii Mele – Editia 2006”
 • Hotărârea 108/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea infiintarii Revistei Cetatea Oradea – Revista de Patrimoniu si Turism
 • Hotărârea 107/2006 - Municipiul Oradea

  privind inchirierea caminului de locuinte „Moreni”
 • Hotărârea 106/2006 - Municipiul Oradea

  privind inchirierea de locuinte fond de stat sau fond municipal persoanelor juridice
 • Hotărârea 105/2006 - Municipiul Oradea

  privind infiintarea Taberei scolare Sociale la „Schitul Poiana Florilor” – Manastirea Sfintei Cruci
 • Hotărârea 104/2006 - Municipiul Oradea

  privind infiintarea „Centrului de Informatii Turistice” in municipiul Oradea
 • Hotărârea 103/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea unificarii zonarii comerciale si de prestari de servicii, aflate pe raza municipiului Oradea cu zonarea fiscala a teritoriului municipiului Oradea.
 • Hotărârea 102/2006 - Municipiul Oradea

  privind achizitionarea martisoarelor pentru copiii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, clasele I – IV, din municipiul Oradea, cu ocazia zilei de 1 Martie
 • Hotărârea 101/2006 - Municipiul Oradea

  privind darea avizului de principiu pentru construirea unor campusuri scolare in municipiul Oradea
 • Hotărârea 100/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achitarii esalonate a diferentei de valoare rezultate din efectuarea unui schimb de teren intre Consiliul Local al municipiului Oradea si S.C. SINTEZA S.A
 • Hotărârea 99/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vanzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. topo 665/13, 665/14 si 1969/5 inscris in CF 74353 Oradea in suprafata de 41 mp, situat in Oradea, str. Plopilor nr. 2
 • Hotărârea 98/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vanzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. topo 8170/23 si nr. cadastrale 6518 si 6519 inscris in CF 70605 Oradea in suprafata de 13060 mp, situat in Oradea, Calea Clujului nr. 281
 • Hotărârea 97/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vanzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. topo 7860/1, 7858/1 si 7856/7, nr. cadastrale 6839, 6840, 6841, 6842, 6843, 6844, 6845, 6846, 6847, 6848, 6849 si 6850 inscris in CF 5345 Oradea in suprafata de 24508
 • Hotărârea 96/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vanzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. topo 4763/31 si 4763/32 inscris in CF 6495 Oradea in suprafata de 285 mp, situat in Oradea, str. Onestilor
 • Hotărârea 95/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vanzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. topo 7529 si nr. cadastral 2363 inscris in CF 1319 Oradea in suprafata de 669 mp, situat in Oradea, str. Navigatorilor nr. 39
 • Hotărârea 94/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vanzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. cadastral 1655 inscris in CF 926 Oradea in suprafata de 23 mp, situat in Oradea, str. Translivaniei
 • Hotărârea 93/2006 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea „Regulamentului privind accesul si paza unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiului Oradea”
 • Hotărârea 92/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea rectificarii bugetului pe anul 2006 la Cresa Oradea.
 • Hotărârea 91/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractarii de catre SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA a unui imprumut intern garantat in proportie de 80% de catre Statul Roman si cu 20% garantie proprie a SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA, in suma de 18.000.000 RON, cu Banca Comerciala Romana
 • Hotărârea 90/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri datorat de catre membrii Asociatiei de proprietari „Spartacus” din Oradea str. Spartacus nr.33, bl. X5 sc.A.
 • Hotărârea 89/2006 - Municipiul Oradea

  Privind respingerea cererii de scutire de la plata majorarilor si penalitatilor de intarziere datorate bugetului local al municipiului Oradea de catre dl. Bologan Georgiu pentru imobilul situat in Oradea, str.Erofte Grigore nr.16, bl. Q 95.
 • Hotărârea 88/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor si penalitatilor de intarziere datorate bugetului local al municipiului Oradea de catre dl. Drimus Ioan si dna Muresan Ileana pentru imobilul situat in Oradea, str.Alexandru Sahia nr.15.
 • Hotărârea 87/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea scutirii de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente taxei auto, datorate bugetului local al municipiului Oradea de catre Fundatia „Sfanta Maria” Oradea.
 • Hotărârea 86/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea reducerii impozitului pe cladiri – chiriasi si a scutirii de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente impozitului pe cladiri, datorate bugetului local al municipiului Oradea de catre Asociatia Handicapatilor Psihici -
 • Hotărârea 85/2006 - Municipiul Oradea

  Privind stabilirea duratei normale de functionare a mijloacelor fixe achizitionate in anul 2006.
 • Hotărârea 84/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea reducerii impozitului pe cladiri – chiriasi si a scutirii de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente impozitului pe cladiri, datorate bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2005 de catre Asociatia Nationala a
 • Hotărârea 83/2006 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Oradea alocate pentru activitati nonprofit de interes local si a unor masuri pentru punerea in aplicare a acestuia.
 • Hotărârea 82/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului local al municipiului Oradea din data de 15 februarie 2006.
 • Hotărârea 81/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului local al municipiului Oradea din data de 26 ianuarie 2006.
 • Hotărârea 80/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Acoperire bazin olimpic str. Aleea Strandului, Oradea
 • Hotărârea 79/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii “Drumului de centura in Municipiului Oradea”din proprietatea publica a Municipiului Oradea si administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea in proprietatea publica a Statului Roman si administrarea Ministerului Transp
 • Hotărârea 78/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru ”Trecerea cazanului nr.6 de 350 t/h de la functionarea cu combustibil fosil (lignit) la functionarea cu biomasa (porumb)”
 • Hotărârea 77/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Fotbal Club Bihor Oradea pentru anul 2006.
 • Hotărârea 76/2006 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea finantarii programului de utilitate publica „Promovarea sportului de performanta la Clubul Sportiv Fotbal Club Bihor Oradea in anul calendaristic 2006” precum si a Contractului de finantare pentru anul calendaristic 2006, care urmeaza a
 • Hotărârea 75/2006 - Municipiul Oradea

  Privind declararea programului „Promovarea sportului de performanta„ desfasurat prin Clubul Sportiv Fotbal Club Bihor-Oradea, ca program de utilitate publica.
 • Hotărârea 74/2006 - Municipiul Oradea

  Privind rectificarea anexei 1 la Hotararea Consiliului local al municipiului Oradea nr.871/2005 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006.
 • Hotărârea 73/2006 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea Primarului municipiului Oradea pentru stabilirea drepturilor salariale anuale ale presedintelui Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Oradea SA
 • Hotărârea 72/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli precum si unele masuri cu caracter financiar la regiile autonome si societatile de interes local din subordinea Consiliului Local al municipiului Oradea pentru anul 2006
 • Hotărârea 71/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al municipiului Oradea pe anul 2006
 • Hotărârea 70/2006 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru inchirierea unui spatiu in favoarea Uniunii Democratice a Slovacilor si Cehilor din Romania – organizatia locala Oradea
 • Hotărârea 69/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea tarifelor ce urmeaza a se aplica in cursul anului 2006 pentru inchirierea spatiilor comerciale/de prestari servicii si a celor privind inchirierea spatiilor cu destinatia de cabinete medicale
 • Hotărârea 68/2006 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru instrainarea unei cote-parti din dependintele comune (cele 5 boxe de la demisolul blocului) situate in Oradea, Bd. Decebal, nr. 40
 • Hotărârea 67/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vanzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. topo 5906/31 inscris in CF 79006 Oradea, in suprafata de 350 mp, situat in Oradea, str. Izvorului nr. 4/N
 • Hotărârea 66/2006 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea conditiilor de finantare si a contractului de proiectare si execute a investitiei cu denumirea „Acoperire Bazin Olimpic Oradea, str. Aleea strandului nr.5”
 • Hotărârea 65/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Acordului de munca si a Contractului colectiv de munca, pentru functionarii publici si angajatii cu contract individual de munca, din Primaria municipiului Oradea si institutiile subordonate Consiliului Local al municipiului Oradea, alte
 • Hotărârea 64/2006 - Municipiul Oradea

  privind numirea directorilor executivi din cadrul Societatii Comerciale Compania de Apa Oradea SA.
 • Hotărârea 63/2006 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu asupra contributiei Primariei municipiului Oradea, in valoare de 80.000 RON (40%), suma reprezentand co-finantarea in proiectul “Platforme gospodaresti pentru colectarea selective a deseurilor municipiului Oradea” car
 • Hotărârea 62/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie „Reabilitare strada MIHAIL KOGaLNICEANU”.
 • Hotărârea 61/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie „Reabilitare strada Cuza-Voda”
 • Hotărârea 60/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie „Modernizare strada Primariei”.
 • Hotărârea 59/2006 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Oradea nr.877 din 22 dec. 2005, privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie „AMENAJARE GIRAtIE B-DUL DECEBAL – CALEA ARADULUI – STR. PRIMaRIEI DIN MUNICIPIUL ORADE
 • Hotărârea 58/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie „Reabilitare retea de canalizare menajera pe str. selimbarului F3, F4, F5, F6” din municipiul Oradea.
 • Hotărârea 57/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie „Reabilitare retele de canalizare str. D. Cantemir A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7”din municipiul Oradea.
 • Hotărârea 56/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentatiei pentru organizarea si desfasurarea licitatiei in vederea concesionarii serviciilor publice de salubrizare a municipiului Oradea.
 • Hotărârea 55/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie „Reabilitare retea de canalizare menajera pe str. Aluminei bloc A2” din municipiul Oradea.
 • Hotărârea 54/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie reabilitare strada Matei Basarb.
 • Hotărârea 53/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie reabilitare strada Mediasului.
 • Hotărârea 52/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie reabilitare strada Aviatorilor II.
 • Hotărârea 51/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie reabilitare strada Alexandru cel Bun.
 • Hotărârea 50/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie REABILITARE R E G I S T R U
 • Hotărârea 49/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie MODERNIZARE R E G I S T R U din municipiul Oradea.
 • Hotărârea 48/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie „MODERNIZARE STRADA PRISLOPULUI” din municipiul Oradea.
 • Hotărârea 47/2006 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea componentei Comisiei pentru evaluarea si selectionarea asociatiilor si fundatiilor cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala
 • Hotărârea 46/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea listelor de prioritati in vederea inchirierii locuintelor sociale, sesiunea 2005
 • Hotărârea 45/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea suportarii din bugetul local al municipiului Oradea a cheltuielilor ocazionate de inhumarea cadavrelor fara apartinatori si a cadavrelor cu identitate necunoscuta
 • Hotărârea 44/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea listei beneficiarilor – persoane cu handicap si asistentii personali ai acestora – de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Oradea
 • Hotărârea 43/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de functii al ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile incepand cu data de 3 ianuarie 2006.
 • Hotărârea 42/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea PROTOCOLULUI DE COLABORARE intre Asociatia de Asistenta Sociala Comunitara “Agape” si Administratia Sociala Comunitara Oradea pentru dezvoltarea programului Foster Care – ingrijire familiala temporara
 • Hotărârea 41/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Contractului de colaborare intre Fundatia ProDeo si Administratia Sociala Comunitara Oradea in vederea desfasurarii programului Educatie pentru sanatate “Prevent”
 • Hotărârea 40/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, care vor fi angajati la Consiliul Local al Municipiului Oradea - Administratia Sociala Comunitara Oradea, in cursul anului 2006.
 • Hotărârea 39/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea solicitarii subventiilor de la bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru cheltuielile Administratiei Sociale Comunitare Oradea cu forta de munca angajata din randul somerilor, pentru serviciile sociale prestate de catre asistentii person
 • Hotărârea 38/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 2624 mp. teren inscris in CFNDF 6490 cu nr.cadastral 7027, situat in zona statiei de epurare a Municipiului Oradea , in vederea realizarii unui depozit materiale de constructii
 • Hotărârea 37/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9266 Oradea si darea acordului de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a suprafetei de 420 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9266, sit
 • Hotărârea 36/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 8110 Oradea in suprafata de 645 mp. si trecerea terenului mentionat in proprietatea publica a Municipiului Oradea reprezentand ”drum public ” in zona str
 • Hotărârea 35/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 44 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9890 Oradea in favoarea SC Adrian SRL in vederea extinderii spatiului comercial situat in Oradea, B-dul Dacia nr.58 – bl. U3
 • Hotărârea 34/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ampasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. 9890 si 9891 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 37 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9891 Oradea in favoarea SC Comalim 84 Martin SA in vederea e
 • Hotărârea 33/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organizarii unei licitatii publice deschise pentru concesionarea rezervorului dezafectat de la Statia de Hidrofor 510 cu terenul aferent in suprafata de 64 mp identificat cu nr. cadastral 9240 situat in Oradea, Str. Cazaban, in veder
 • Hotărârea 32/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9240 Oradea in suprafata de 64 mp. si trecerea in proprietatea privata a municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastral 9240 Oradea, situat
 • Hotărârea 31/2006 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Vese Florentin si sotia Vese Mariana, d-lui Pop Gheorghe si sotia Pop Veturca, d-lui Ungur Viorel si sotia Ungur stefania-Anca, d-lui Avram Marius si sotia Avram Elena-Miorita, d-lui Dragomir Romeo-Iosif si sotia Drag
 • Hotărârea 30/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr.cadastral 474 Oradea in suprafata de 1.586 mp. si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastral 474 Oradea, situat
 • Hotărârea 29/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 7067 in suprafata de 554 mp. si darea acordului de principiu pentru vinzarea prin negociere directa a cotei de 155/554 mp. din terenul identificat cu n
 • Hotărârea 28/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii conturului si suprafetei Planului de amplasament si delimitare a bunului imobil cu nr. cadastral 4391 in suprafata de 130 mp. situat in Oradea, Piata Independentei
 • Hotărârea 27/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 10261, 10262, 10263 si 10264 Oradea cu suprafata totala de 22.727 mp. si darea acordului de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a suprafet
 • Hotărârea 26/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea diminuarii suprafetei de teren detinuta in concesiune de SC Transilvania General Import Export SRL in baza contractului de concesiune nr. 242/15.12.1993 situat in Oradea, B-dul Dacia, bl. C6,7
 • Hotărârea 25/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobare modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr.324/2005, referitoare la efectuarea unui schimb de teren intre Consiliul Local al Municipiului Oradea si SC Transilvania General Import Export SRL
 • Hotărârea 24/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Caietului de Sarcini si a Studiului de oportunitate pentru licitatia publica deschisa privind concesionarea terenului identificat cu nr. cadastral 10046 Oradea, situat in Oradea, B-dul Decebal FN, in vederea realizarii unei parcari pub
 • Hotărârea 23/2006 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificarii Hotararilor Consiliului Local nr. 281/2004 si 282/2004 prin care s-au atribuit in folosinta gratuita parcelele identificate cu nr. cadastrale 4926/47 si 4926/48 cu suprafata de cate 250 mp, in conditiile Legii 15/2003, cat
 • Hotărârea 22/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9234 Oradea in suprafata de 657 mp. si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastral 9234 Oradea, situat
 • Hotărârea 21/2006 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-nei Cret Floarea, reprezentand suprafata de 461 mp. teren identificat cu nr. cadastal 10/4, inscris in CFndf 4202 Oradea, situat in Oradea zona str. Fagetului, cu destinatia de ”drum public”
 • Hotărârea 20/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea inscrierii in circuitul civil a terenului cu nr topo. 8151/1 in suprafata de 4.215 mp. si trecerea terenului cu nr. topo 8151/1 in proprietatea privata a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 19/2006 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a terenului identificat cu nr. cadastal 4926/2 in suprafata de 250 mp situat in Oradea, Calea Clujului – in vecinatatea Uzinei de apa catre Dl. Costrut Adrian Gheorghe si
 • Hotărârea 18/2006 - Municipiul Oradea

  privind avizarea tarifelor pentru producerea, transportul si distributia energiei termice produsa pe baza de apa geotermala de catre S.C. TRANSGEX S.A. Oradea
 • Hotărârea 17/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere datorate bugetului local al municipiului Oradea de catre Fundatia EEBC pentru imobilul (teren) situat in Oradea, str.Ciheiului nr.37.
 • Hotărârea 16/2006 - Municipiul Oradea

  privind unele masuri pentru achitarea cheltuielilor privind furnizarea energiei termice si a apei calde de catre SC Electrocentrale SA pentru unitatile de invatamant preuniversitar
 • Hotărârea 15/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri pentru achitarea cheltuielilor aferente utilitatilor furnizate de catre RA Apa – Canal (SC Compania de Apa SA) pentru unitatile de invatamant preuniversitar
 • Hotărârea 14/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea componentei Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului
 • Hotărârea 13/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si Regulamentul local de urbanism – Ansamblu de locuinte colective, str. Ciheiului - Oradea
 • Hotărârea 12/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Complex multifunctional cu spatii comerciale si birouri - str. M. Kogalniceanu nr. 6 , Oradea
 • Hotărârea 11/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala str. Romer Floris – nr. cadastral 8674 – Oradea
 • Hotărârea 10/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru locuite si realizare acces din str. Apateului, nr. cad. 8016 si 8017 - Oradea
 • Hotărârea 9/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare showroom si depozit produse ceramice, str. Ogorului nr.63/A, nr. cad. 2967/11 - Oradea
 • Hotărârea 8/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire bloc de locuinte S+P+4E+M – str. Robert Owen nr. 17 - Oradea
 • Hotărârea 7/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru locuinte zona Oncea str.Aurel Covaci – drum agricol nr.cad. 7217- Oradea
 • Hotărârea 6/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Centru comercial zona Tudor Vladimirescu – Onestilor - C.Brancoveanu, Oradea
 • Hotărârea 5/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru locuinte si creere strazi de legatura la drumul judetean Oradea - Santandrei (DJ 797)
 • Hotărârea 4/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului local al municipiului Oradea din data de 11 ianuarie 2006.
 • Hotărârea 3/2006 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului local al municipiului Oradea din data de 22 decembrie 2005.
 • Hotărârea 2/2006 - Municipiul Oradea

  privind reorganizarea R.A. APa CANAL ORADEA
 • Hotărârea 1/2006 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea Primarului municipiului Oradea pentru reprezentarea Consiliului local al municipiului Oradea in dosarul nr.3710/2005 aflat pe rolul inaltei Curti de Casatie si Justitie, avand ca obiect stramutarea dosarului nr. 5041/CA/2005 al Tribunal