Hotărârea nr. 99/2005

privind aprobarea tarifelor orare pentru mijloacelor de transport auto si utilaje de constructii conform contractului de asociere incheiat intre Primaria municipiului Oradea si S.C. Drumuri Orasenesti S.A. care urmeaza a fi practicate incepând cu data de

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O TĂ RÂ R E

privind aprobarea tarifelor orare pentru mijloacelor de transport auto și utilaje de construcții conform contractului de asociere încheiat între Primăria municipiului

Oradea și S.C. Drumuri Orășenești S.A. care urmează a fi practicate începând cu data de 01 martie 2005

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.65.823 din 21 februarie 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea tarifelor orare pentru mijloacele de transport auto și utilaje de construcții conform contractului de asociere încheiat între Primăria municipiului Oradea și S.C. Drumuri Orășenești S.A. care urmează a fi practicate începând cu data de 01 martie 2005,

Ținând cont de dispozițiile art.38 alin(2) lit. f și art.46 alin(2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e

Art.1. Se aprobă tarifele orare pentru mijloacele de transport, practicate de către SC Drumuri Orășenești SA în cadrul contractului de asociere încheiat cu Primăria municipiului Oradea, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă tarifele orare pentru utilajele tehnologice proprii, practicate de către SC Drumuri Orășenești SA în cadrul contractului de asociere încheiat cu Primăria municipiului Oradea, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Tarifele orare aprobate vor fi utilizate în mod exclusiv, începând cu data de 01 martie 2005, numai pentru decontarea lucrărilor executate de S.C. Drumuri Orășenești S.A. în cadrul contractului de asociere încheiat între Primăria municipiului Oradea și S.C. Drumuri Orășenești S.A.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea se încredințează:

  • •   Direcția Patrimoniu pentru fundamentarea și aprobarea tarifelor orare

  • •   Direcția Economică pentru decontarea tarifelor orare prin situațiile de lucrări Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Direcția tehnică,

  • -  S.C. Drumuri Orășenești S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nicușor Lăpădatu

Oradea, 24 februarie 2005.

Nr.99.


CONTRASEMNEAZA SECRETAR Florian Dacin

Situația tarifelor orare pentru mijloace de transport

Nr. crt.

Denumire utilaj

Tarif orar valabil cu 01.06.2004

Tarif orar valabil cu 01.03.2005

Procent de majorare/ diminuare

1

2

3

4

5

1

Basculantă de 6,5 to

9.568

10.299 lei/km

8 %

101.363

101.989 lei/oră

1 %

2

Transportor de bitum de 16 to

16.624

17.852 lei/km

7 %

156.510

157.136 lei/oră

0,40 %

3

Autospecială Muird

9.484

10.158 lei/km

7,1 %

101.363

101.989 lei/oră

0,6 %

4

NISSAN cu nacelă

8.124 lei/km

8.140 lei/km

0,2 %

195.349 lei/oră

195.975 lei/oră

0,3 %

Situația tarifelor orare pentru utilaje

Nr. crt.

Denumire utilaj

Tarif orar valabil cu 01.06.2004

Tarif orar valabil cu 01.03.2005

Procent de majorare/ diminuare

1

2

3

4

5

1

Autogreder AG 180

579.141

678.946

17 %

2

Buldoexcavator

279.132

305.640

9 %

3

Buldoexcavator BOREX 2201

638.243

577.215

- 10 %

4

Buldozer S 1500

424.202

655.365

54 %

5

Cilindru compactor Bomag I

205.421

261.783

27 %

6

Cilindru compactor Bomag II

215.201

269.220

25 %

7

Cilindru compactor R 12 (8 - 14 to)

249.443

355.667

43 %

8

Cilindru vibrator BOMAG 12 to

1.138.008

1.504.382

32 %

9

Cilindru vibrator BOMAG tandem

886.100

1.057.431

19 %

10

Cilindru compactor 10,0 to BW 174 AD

1.416.510

1.533.387

8 %

11

Cilindru compactor BOMAG BW 100

436.390

490.685

12 %

12

Cilindru compactor BOMAG BW 65 H

276.046

267.234

- 3 %

13

Ciocan hidraulic

167.492

183.563

10 %

14

Ciocan pneum, cu grup de antrenare

187.707

245.838

31 %

15

Excavator hidraulic P 603 cu ciocan KRUPP

459.394

362.542

- 21 %

16

Excavator pe pneuri LIEBHERR tip A 904

1.116.514

1.813.532

62 %

17

Încărcător frontal GEHL

427.212

590.621

38 %

18

Freză de asfalt WIRTGEN

1.025.514

1.397.643

36 %

19

Instalații preparat emulsie bitum tip EBW

2.552.325

2.677.970

5 %

20

Instalații preparat mixtură asfalt WIRTGEN

8.396.475

8.893.145

6 %

21

Încărcător FADROMA tip L2

350.820

433.754

24 %

22

Încărcător frontal GEHL SL 5635

484.125

589.390

22 %

23

Freza GEHL

632.934

990.183

56 %

24

Mașină de marcaj CITADINE

238.045

264.647

11 %

25

Mașină de marcat benzi rutiere

195.106

226.384

16 %

26

Mașină de marcat M.D.M.

254.110

275.534

8 %

27

Motocompresor MV 61

232.280

308.399

33 %

28

Motopompă apă TH 45

172.513

170.033

- 1 %

29

Placă compactoare CF 2

161.750

194.589

20 %

30

Placă vibratoare VIBROMAX

170.697

173.567

2 %

31

Repartizator mixturi asfaltice

445.038

588.224

32 %

32

Repartizator - finisor asfalt VOGEL

1.669.628

1.954.882

17 %

33

Stație de betoane tip ELBA

595.763

784.264

32 %

34

Stropitoare emulsie E 50

233.880

321.202

37 %

35

Suflantă portabilă STIHL SR 420

178.172

178.608

0,2 %

36

Tăietor de asfalt STIHL TS 510

209.600

198.704

- 5 %

37

Tăieturi de rosturi tip SM - 57 - 2

207.192

178.595

- 14 %

38

Încărcător pe roți L 524

769.689

1.085.816

41 %

39

Motopompă HONDA ST. 2 36 H

165.770

166.691

1 %

40

Tăietor asfalt SM 57 - 2

260.671

184.268

- 29 %

41

Motostropitoare SR 400

150.832

152.777

1 %

42

Instalație de pulverizat emulsie JOLY

164.978

188.609

14 %

43

Motocompresor IRMAIR 4

237.341

289.661

22 %

44

Freză de asfalt WIRTGEN W 1000

1.601.972

1.958.377

22 %

45

Încărcător frontal GEHL SL 5635

484.125

667.966

38 %

46

Cilindru HAMM 3414

1.011.079

47

Remorcher + Trailler

606.780

702.340

16 %

Oradea, 24 februarie 2005.