Hotărârea nr. 747/2005

privind atribuirea in conditiile prevazute de lege,pentru o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a unui spatiu aflat in incinta institutiei, in favoarea Sindicatului Salariatilor din cadrul Primariei Municipiului Oradea „Civica”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind atribuirea în condițiile prevăzute de lege, pentru o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a unui spațiu aflat în incinta instituției, în favoarea Sindicatului Salariaților din cadrul Primăriei Municipiului Oradea „Civica”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.134.554 din 26 spetembrie 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune atribuirea, în condițiile prevăzute de lege, pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a unui spațiu în incinta instituției, în favoarea Sindicatului salariaților din cadrul Primăriei Municipiului Oradea - „Civica”,

Văzând dispozițiile art. 38 alin. (2) lit. f) și ale art. 46 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Art.1. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită a camerei nr. 218, situată la etajul II în clădirea Primăriei municipiului Oradea, pentru o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a unui spațiu aflat în incinta instituției, în favoarea Sindicatului salariaților din cadrul Primăriei Municipiului Oradea - „Civica”.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -    Direcția Patrimoniu,

  • -    Sindicatul salariaților din cadrul Primăriei Municipiului Oradea - „Civica”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florian Pantea

Oradea, 29 septembrie 2005

Nr.747.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin