Hotărârea nr. 740/2005

privind acordarea Titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Oradea” – post mortem - lui Dumitru Chirila

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind acordarea Titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Oradea” - post mortem - lui Dumitru Chirilă

Analizând Raportul de specialitate nr. 135212 din data de 27 septembrie 2005 întocmit de către Direcția Juridică - Compartimentul Administrație Publică Locală prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea acordarea Titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Oradea” - post mortem - lui Dumitru Chirilă,

Dumitru Chirilă s-a nascut la 12 octombrie 1936 în comuna Țețchea din Bihor. Absolvent al liceului de elită orădean „Emanuil Gojdu” în 1953 într-o promoție care a dat profesioniști valoroși in diverse domenii (scriitori, dascăli, medici, ingineri, cercetători, etc.), Dumitru Chirilă a devenit unul dintre cronicarii dramatici cei mai respectati. Născut dintr-un jurnalist pasionat de munca sa, Dumitru Chirilă a scris treptat, teatru, eseuri și cronici în revista Familia și revista Teatru, ca o consecință firească vizionării a sute și sute de reprezentații teatrale din toate orașele țării.

Orădenii l-au cunosuct la început din ziarul Crișana, în anii 60, apoi ca cronicar permanent al revistei Familia (din 1966). Cronicile sale, profunde, analitice, corecte, nepărtinitoare, exigente, „dau sama” despre valoarea pieselor, pe de o parte și despre reușita sau eșecul montării scenice, pe de alta. A scris aproape o mie de cronici dramatice, a participat activ la numeroase festivaluri și manifestari teatrale, la reusita carora si-a adus o contribuție de mare valoare.

A scris și piese de teatru, dar cronica dramatică la impus definitiv. A fost distins cu Premiul criticii (Gala Uniter - 2002) și i s-a acordat indemnizația specifică pe viață din partea Uniterului. A fost membru distins al Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru (AISCT) si, desigur, al UNITER.

Doi ani la rând a fost distins cu premii speciale considerându-se a fi cel mai important critic de Teatru al momentului. Consiliul municipal la distins cu premiul de excelență în anul 2003.

Din păcate a plecat prea curând dintre noi rămânând, ca o obligație de onoare, colegilor lui, să dea la tipar un volum conținând cronicile lui Dumitru Chirilă, adevărate lecții pentru gazetari.

Credem ca distincția „Cetățean de onoare al orașului” din păcate POST -MORTEM va onora cum se cuvine personalitatea de excepție a regretatului critic Dumitru Chirilă.

În baza art. 38 alin.2 lit.v și art.46 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă Titlul de „Cetățean de onoare al municipiului Oradea” - post mortem - lui Dumitru Chirilă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Juridică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Direcția Juridică - Compartimentul Administrație Publică,

  • •  Direcția Relații Comunicare, Mass Media,

  • •  Fam. Dumitru Chirilă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pantea Florian

Oradea, 29 septembrie 2005.

Nr.740.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin