Hotărârea nr. 735/2005

privind acordarea Titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Oradea – post mortem” lui Constantin stefanoiu

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind acordarea Titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Oradea - post mortem” lui Constantin Ștefănoiu

Analizând Raportul de specialitate nr.132.696 din data de 20 septembrie 2005 întocmit de către Direcția juridică - Compartimentul Administrație Publică Locală, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea acordarea Titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Oradea - post mortem” lui Constantin Ștefănoiu,

Constantin Ștefănoiu s-a născut la 13 august 1934 în satul Țigănești, comuna Drăgănești, a terminat liceul „Samuil Vulcan” Oradea, iar în anul 1957 a absolvit Facultatea de Metalurgie Neferoasă cu Diplomă de Merit.

În anul 1961 este numit inginer-șef la Uzina de Alumină care urma să se construiască la Oradea, apoi, în timpul construcției acesteia, este promovat director pentru meritele deosebite pe care le obține în urma lucrării la proiectul și înălțarea valorificării bauxitei. Pentru merite excepționale a fost ales și deputat în Parlament. A suferit din cauza regimului comunist fiind schimbat din funcțiile de conducere pe care le deține, datorită stabilirii fiului său în Canada.

După evenimentele din anul 1989 a fost chemat din nou pe postul de director la Uzina de Alumină, dar din cauza bolii (diabet) nu a acceptat propunerea.

Dintre numeroasele sale invenții, una se detașează în mod deosebit. Este vorba de cea intitulată „ Dispozitiv pentru agitarea și transportul suspensiilor în metalurgia aluminei”, invenție pentru care i-a fost acordată Medalia de Aur la Salonul Internațional de Invenții și Produse Noi, ediția a XXI - a de la Bruxelles, din 1972, an în care Uniunea Inventatorilor și a Posesorilor de Patente din Austria i-a acordat Marea Medalia de Argint. Acestea reflectă inteligență, bogate cunoștințe tehnice în domeniu, pasiune și efort. S-a realizat astfel un dispozitiv prin care a fost automatizat procesul de producție într-o importantă secție a uzinei, cu efecte deosebit de benefice prin economisirea anuală a 12 milioane kw/h de energie electrică. Invenția a fost primită cu interes și aplicată ca o soluție în premieră în unități industriale similare din alte țări.

În căutarea noului, în care să fie promovate soluții eficiente, a inițiat și întreținut o vastă colaborare cu specialiști de la uzinele de profil din fosta Iugoslavie, Ucraina și Italia.

Inginerul Constantin Ștefănoiu, reputat specialist în aluminiu, a decedat în decembrie 1998, la numai 64 de ani.

În baza art. 38 alin.2 lit.v și art.46 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă Titlul de „Cetățean de onoare al municipiului Oradea” - post mortem lui Constantin Ștefănoiu.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Juridică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •      Direcția Juridică - Compartimentul Administrație Publică,

  • •     Direcția Relații Comunicare, Mass Media,

  • •      Fam. Constantin Ștefănoiu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pantea Florian

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Oradea, 29 septembrie 2005.

Nr.735.

Florian Dacin