Hotărârea nr. 729/2005

privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2005.

ROMÂNIA                                      -----------

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2005.

Analizând Raportul de specialitate nr.132.592 din 20 septembrie 2005, întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2005,

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.66/2005 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, a fost aprobată suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor de personal ale unităților de învățământ preuniversitar de stat,

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr. 74/2005 unităților de învățământ din municipiul Oradea li s-a alocat suma de 5.531,00 mii lei RON,

În baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activității de consultanță agricolă, aprobată prin Legea nr. 77/2005 oficiile de consultanță agricolă trec în subordinea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă,

Ca urmare, conform adresei nr. 121078/2005 Ministerul Finanțelor Publice se diminuează sumele defalcate din TVA pentru instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, creșe, centre județene și locale de consultanță agricolă precum și pentru susținerea sistemului de protecție a copilului cu suma de 181,65 mii lei RON,

Totodată propunem diminuarea veniturilor din cote defalcate din impozitul pe venit cu suma de 31,11 mii lei RON,

In conformitate cu prevederile art. 15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale,

În baza art. 38 alin.2 lit. d și art.46 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă majorarea cu suma de 5.349,35 mii lei RON a veniturilor bugetului local, sume defalcate din TVA pentru instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, creșe, centre județene și locale de consultanță agricolă precum și pentru susținerea sistemului de protecție a copilului.

Art.2. Se aprobă diminuarea cu suma de 31,11 mii lei RON a veniturilor bugetului local din cote defalcate din impozitul pe venit.

Art.3. Se aprobă majorarea cheltuielilor de personal la Cap. 57.02 Învățământ cu suma de 5.531,00 mii lei RON, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă majorarea cu 9,67 mii lei RON a cheltuielilor la art. 27 Reparații curente din cadrul Cap. 58.02 Sănătate.

Art.5. Se aprobă diminuarea cu 222,43 mii lei RON a cheltuielilor la Cap. 67.02 Agricultură și silvicultură, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Agenția de Consultanță Agricolă Bihor,

  • -  Centrele bugetare ale unităților de învățământ , prin grija Direcției Economice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pantea Florian

Oradea, 29 septembrie 2005.

CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 729

SECRETAR

Florian Dacin

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA ANEXA NR.1
DIRECTIA FINANTEla HCL nr.729 din 29.09.2005
RECTIFICARE BUGET INVATAMANT
CHELTUIELI DE PERSONAL
mii lei RON
UNITATE SCOLARAbuget initial buget rectificatdiferente
GRADINITA NR.153.8460.006.16
GRADINITA NR.299.95115.0015.05
GRADINITA NR.524.4629.004.54
GRADINITA NR.962.4270.007.58
GRADINITA NR.1062.6070.007.40
GRADINITA NR.1164.1772.007.83
GRADINITA NR.1299.87114.0014.13
GRADINITA NR.1384.9598.0013.05
GRADINITA NR.1435.2538.823.57
GRADINITA NR.1531.1835.003.82
GRADINITA NR.1675.9588.0012.05
GRADINITA NR.1793.42108.0014.58
GRADINITA NR.1849.0955.005.91
GRADINITA NR.19107.10121.0013.90
GRADINITA NR.20295.26327.0031.74
GRADINITA NR.22221.56251.0029.44
GRADINITA NR.23222.22259.0036.78
GRADINITA NR.24133.71150.0016.29
GRADINITA NR.25262.85305.0042.15
GRADINITA NR.26178.22201.0022.78
GRADINITA NR.27269.94306.0036.06
GRADINITA NR.28486.88552.0065.12
GRADINITA NR.30254.68298.0043.32
GRADINITA NR.31230.07265.0034.93
GRADINITA NR.34256.35290.0033.65
GRADINITA NR.35136.03153.0016.97
GRADINITA NR.36111.74129.0017.26
GRADINITA NR.37164.40186.0021.60
GRADINITA NR.41202.90224.0021.10
GRADINITA NR.42288.16330.0041.84
GRADINITA NR.43118.31135.0016.69
GRADINITA NR.44293.46335.0041.54
GRADINITA NR.45434.55480.0045.45
GRADINITA NR.46202.27229.0026.73
GRADINITA NR.47128.63147.0018.37
GRADINITA NR.48190.64218.0027.36
GRADINITA NR.49123.90139.0015.10
GRADINITA NR.50182.96211.0028.04
GRADINITA NR.51111.95128.0016.05
GRADINITA NR.52464.84528.0063.16
GRADINITA NR.53403.20453.0049.80
GRADINITA NR.54335.96374.0038.04
GRADINITA NR.55149.05168.0018.95
GRADINITA NR.5699.28115.0015.72
GRADINITA BETLEHEM32.6139.006.39
UNITATE SCOLARAbuget initial buget rectificatdiferente
SC.GEN.NR.1 ION SLAVICI567.63637.0069.37
SC.GEN.NR.2 AL.ROMAN605.45690.0084.55
SC.GEN.NR.4 O. DOAMNA"1,303.42""1,463.00"159.58
SC.GEN.NR.5 J. GYULA200.12211.0010.88
SC.GEN.NR.6 D.CANTEMIR877.19992.00114.81
SC.GEN.NR.7 L. SUCIU390.17434.0043.83
SC.GEN.NR.8 N.BALCESCU"1,083.58""1,202.00"118.42
SC.GEN.NR.9 G. COSBUC843.20954.00110.80
SC.GEN.NR.10 DECEBAL793.77897.00103.23
SC.GEN.NR.11"1,475.33""1,625.00"149.67
SC.GEN.NR.12 A. IANCU823.79917.0093.21
SC.GEN.NR.13 I. BOGDAN217.44246.0028.56
SC.GEN.NR.14 DACIA"1,571.88""1,750.00"178.12
SC.GEN.NR.16"1,035.67""1,166.00"130.33
SC.GEN.NR.17A.MURESANU995.41"1,114.00"118.59
SC.GEN.NR.18 O. GOGA767.13869.00101.87
GR.SC. C-TIN BRANCUSI"1,346.41""1,509.00"162.59
COLEGIUL D. LEONIDA"1,017.73""1,136.00"118.27
COLEGIUL P. COSMA"1,375.06""1,523.00"147.94
GR.SC.TRANSILVANIA"1,328.85""1,486.00"157.15
COLEGIUL M. VITEAZUL"1,691.05""1,876.00"184.95
GR.SC.V. VOICULESCU413.46470.0056.54
COLEGIUL T. VUIA"1,605.81""1,803.00"197.19
COLEGIUL M. EMINESCU"1,710.52""1,916.00"205.48
COLEGIUL E.GOJDU"1,325.48""1,483.00"157.52
LIC. DE ARTA"2,102.27""2,292.00"189.73
LIC.SPORTIV BIHORUL820.06914.0093.94
LIC.L. BLAGA"1,190.23""1,356.00"165.77
LIC. A. ENDRE"1,284.15""1,434.00"149.85
LIC. O. GHIBU"2,020.92""2,276.00"255.08
LIC.PEDAGOGIC I. VULCAN"1,915.78""2,126.00"210.22
LIC. A. LAZAR863.06953.0089.94
LIC.GRECO-CATOLIC708.14778.0069.86
SEM. ROMANO-CATOLIC210.63229.0018.37
SEM. REFORMAT392.93432.0039.07
SEM. PENTICOSTAL243.84272.0028.16
SEM. BAPTIST488.01546.0057.99
GR.SC.R.CIOROGARIU121.90116.20-5.70
GR.SC. A. SAGUNA"1,396.72""1,512.00"115.28
SC.PROF.NR.1 BARITIU53.4853.48
SC.PROF.NR.291.4073.40-18.00
TOTAL"47,199.90""52,730.90""5,531.00"

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEAAnexa nr. 2
PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEAla HCL nr.729 din 29.09.2005
Capitol :SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTECapitol : 6002Capitol : 6702
Agricultură şi silvicultură
NR. RD.DENUMIREA INDICATORILORSPECIFICATIICODBuget aprobatBuget propusDiferenţăTRIM 3TRIM 4
1CHELTUIELI TOTALrd.2+rd.82+rd.85+rd.89359.82137.39-222.43"10,700,000""10,700,000"
2CHELTUIELI CURENTErd.3+rd.21+rd.56+rd.60+rd.7401359.82137.39-222.43"10,700,000""10,700,000"
3TITLUL I CHELTUIELI PE PERSONALrd.4+rd.14 la rd.16+rd.19+rd.2002284.82116.50-168.3200
4CHELTUIELI CU SALARIILErd.5 la rd.1310207.3282.94-124.3800
5Salarii de baza1001107.5542.11-65.4400
6Salarii de merit10029.483.77-5.7100
7Indemnizatii de conducere si alte indemnizatii100314.115.18-8.9300
8Spor de vechime 100433.1613.97-19.1900
9Sporuri pentru conditii de munca 10050.000.000.0000
10Alte sporuri10062.220.91-1.3100
11Ore suplimentare10070.000.000.0000
12Fond de premii100830.0015.77-14.2300
13Prima de vacanta10090.000.000.0000
14Fond pentru posturi ocupate prin cumul10100.000.000.0000
15Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii10130.000.000.0000
16Alte drepturi salariale101410.801.23-9.57
17Contributii pt.asigurari sociale de stat1148.0021.55-26.4500
18Cheltuieli pt.constituirea fondului pt.plata ajutorului de somaj126.502.91-3.5900
19Contributii pt.constitituirea fondului de asigurari sociale de sanatate1315.006.79-8.2100
20"Deplasari,detasari,transferari"rd.17+rd.18148.002.31-5.6900
21"Deplasari,detasari,transferari in tara"14018.002.31-5.6900
22Deplasari in strainatate14020.000.000.00
23CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII TOTALrd.22+rd.28+rd.31+rd.34+rd.42+rd.43+rd.47 la rd.50+rd.552075.0020.89-54.1100
24Drepturi cu caracter socialrd.23 la rd.27210.000.000.0000
25Rechizite scolare21010.000.000.0000
26"Transport elevi, studenti,someri, asistati, bolnavi, invalizi si insotitorii lor"21020.000.0000
27Drepturi pentru elevi si studenti pe perioada concursurilor si campionatelor 21030.000.000.0000
28Drepturi pentru donatori de sange21040.000.000.0000
29Alte drepturi stabilite de dispozitii legale21050.000.000.0000
30Hranard.29+rd.30220.000.000.0000
31Hrana pentru oameni22010.000.000.0000
32Hrana pentru animale22020.000.000.0000
33Medicamente si materiale sanitarerd.32+rd.33230.000.000.0000
34Medicamente23010.000.000.0000
35Materiale sanitare23020.000.000.0000
36Cheltuieli pentru intretinere si gospodarierd.35 la rd.412467.5019.84-47.6600
37Incalzit24016.002.46-3.5400
38Iluminat si forta motrica 24023.000.83-2.1700
39"Apa, canal, salubritate"24032.000.28-1.7200
40"Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax"240412.004.08-7.9200
41Furnituri de birou24052.000.67-1.3300
42Materiale pentru curatenie24061.000.02-0.9800
43Alte materiale si prestari servicii 240741.5011.50-30.0000
44Materiale si prestari de servicii cu caracter functional250.000.000.0000
45Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipamenterd.44 la rd.46265.001.050.0000
46Lenjerie si accesorii de pat26010.000.000.0000
47Echipament26020.000.000.0000
48Alte obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata26035.001.05-3.9500
49Reparatii curente272.000.00-2.0000
50Reparatii capitale280.000.000.0000
51Carti si publicatii290.500.00-0.5000
52Alte cheltuielird.51 la rd.54300.000.000.0000
53"Calificarea, perfectionarea si specializarea profesionala a salariatilor"30010.000.000.0000
54Protocol30020.000.000.0000
55Protectia muncii30030.000.000.0000
56Alte cheltuieli autorizate prin dispozitiile legale30070.000.000.0000
57Manuale310.000.000.0000
58SUBVENTIIrd.57340.000.000.00"10,700,000""10,700,000"
59Subventiird.58 la rd.59350.000.000.00"10,700,000""10,700,000"
60Alocatii de la buget pentru institutiile publice35010.00
61Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif35030.000.000.00"10,700,000""10,700,000"
62TRANSFERURI rd.61+rd.64380.000.000.0000
63Transferuri consolidabile rd.62 la rd.63390.000.000.0000
64Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate39050.000.000.0000
65Transferuri din bugetul orasului catre bugetul consiliului judetean pt.sustinerea sistemului de protectie a copilului39210.000.000.0000
66Transferuri neconsolidabile rd.65 la rd.73400.000.000.0000
67Burse40020.000.000.0000
68Ajutoare sociale40080.000.000.0000
69"Alte ajutoare,alocatii si indemnizatii"40090.000.000.0000
70Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare40210.000.000.0000
71Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala40270.000.000.0000
72Contributii la programe realizate cu finantare internationala40550.000.000.0000
73Drepturile asistentului personal pt. copii şi adulţi cu handicap grav40670.000.000.0000
74Alte transferuri40800.000.000.0000
75Ajutoare banesti pentru energie termica40900.000.000.0000
76DOBÂNZI rd.75+rd.80490.000.000.0000
77Dobanzi aferente datoriei publice localerd.76 la rd.79500.000.000.0000
78Dobanzi aferente datoriei publice interne50010.000.000.0000
79Dobanzi aferente datoriei publice extrene50020.000.000.0000
80Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de valoare in conditiile legii50030.000.000.0000
81Diferente de curs aferente datoriei publice externe50040.000.000.0000
82Plati de dobanzird.81510.000.000.0000
83Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur51010.000.000.0000
84CHELTUIELI DE CAPITALrd.83+rd.84700.000.000.0000
85Investitii ale institutiilor publice720.000.000.0000
86"Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat "730
87IMPRUMUTURI ACORDATErd.867900000
88Imprumuturird.87+rd.888000000
89Imprumuturi temporare pt. infiintarea unor instit. si serv. publice de interes local sau a unor activ. finanţate din venituri extrabugetare800900000
90Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit801200000
91"RAMBURSARI DE CREDITE,PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE"rd.90+rd.9300000
92"Ramburs.de credite externe, plăţi de dobânzi si aferente acestora din fondul de garantare"rd.91+rd.928600000
93Rambursări de credite externe860100000
94Plăţi de dobânzi şi comisioane860200000
95Rambursări de împrumuturird.94 la rd.978700000
96Rambursare imprumuturi acordate din fondul de tezaur870100000
97Rambursare imprumuturi acordate din trezoreria statului870200000
98Rambursare de imprumuturi interne pentru investitii870400000
99Rambursare de imprumuturi externe pentru investitii870500000
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------