Hotărârea nr. 552/2005

privind aprobarea tarifelor pentru S.C. RER ECOLOGIC SERVICE Oradea S.A. la serviciile publice de SALUBRITATE STRADALA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor pentru S.C. RER ECOLOGIC SERVICE Oradea S.A. la serviciile publice de SALUBRITATE STRADALA

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 115520 din 20.07.2005 prin care Direcția Economică propune aprobarea Consiliului Local al Municipiului Oradea a tarifelor pentru serviciile publice de intretinere spatii verzi in Municipiul Oradea, practicate de S.C. RER ECOLOGIC SERVICE Oradea S.A. in baza Contractului de prestari servicii Nr. 66866 / 20 ianuarie 2000 incheiat cu Primaria Municipiului Oradea,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodarire comunala,

In baza art. 38 alin. 2 lit. f, g, i si r si art. 46 alin 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă tarifele la serviciile de salubritate stradala in municipiul Oradea cu începere din data de 1 august 2005, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu data intrarii in vigoare a prezentei Hotarari, se abroga dispozitiile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 47 din 29 ianuarie 2004.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și S.C. RER RWE ECOLOGIC SERVICE Oradea S.A.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Direcția Tehnică,

  • - S.C. RER RWE ECOLOGIC SERVICE Oradea S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 28 iulie 2005.

CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 552

SECRETAR

Florian Dacin

Anexa la H.C.L. nr. 552/28.07.2005
TARIFE PENTRU ACTIVITATEA DE SALUBRITATE STRADALA
Nr. crt.SpecificatieUMTarif vechi feb-2004Propunere RERTarif propus PMOTarif propus RON% +/-
01234567 = 5 / 3
1Autocamion FIAT - IVECO - chirieora30517544990534000034.0011%
2Automacara ALTIUS - 14 - chirieora36263048934040400040.4011%
3Autostropitor R-8135 - chirieora36491050660840700040.7012%
4Autovidanjor - chirieora34040052062638000038.0012%
5Colectat si transp. rez. Stradalemc17692523059519700019.7011%
6Combaterea mecanizata a poleiului1.000 mp9336513652310400010.4011%
7Containere 4.5 mc - chirie1 luna16279030566918200018.2012%
8Curatat manual rigolemp1365188215000.1510%
9Curatat manual zapada peste 30 cmmp6950909478000.7812%
10Curatat manual zapada 0-15 cmmp1755230220000.2014%
11Curatat manual zapada 15-30 cmmp2175285225000.2515%
12Degajat teren de corpuri straine100 mp31817048207135500035.5012%
13Eurocontainer 1.1 mc-chirie1 luna15800026007817600017.6011%
14Europubela 120 l - chirie1 luna4440073649500005.0013%
15Europubela 240 l - chiire1 luna6181594761690006.9012%
16Golit cosuri de gunoiBuc2630394229000.2910%
17Incarcat reziduurimc2959038421330003.3012%
18Imprastiat material antiderapant manual + VMmc1324515768148001.4812%
19Incarcator IFRON - chirieora33390540018437200037.2011%
20Lazi material antiderapant - chirie1 luna42362061703847200047.2011%
21Maturat manual alei neasfaltate1.000 mp5918581468660006.6012%
22Maturat manual carosabil asfaltat1.000 mp5918586669660006.6012%
23Maturat manual carosabil asfaltat noaptea1.000 mp6658599910740007.4011%
24Maturat manual trotuare asfaltate 1.000 mp66585104072740007.4011%
25"Maturat manual, periat si aspirat"1.000 mp6148076416690006.9012%
26Nivelat reziduuri rampa - RAPASmc3831558824430004.3012%
27Pluguit zapada1.000 mp4571056861510005.1012%
28Remorca - chirieora5118558155570005.7011%
29Spalat mecanizat strazi1.000 mp13098521692114600014.6011%
30Spalat pasaje pietonale1.000 mp48803079591954400054.4011%
31Spart manual gheata gros. < 10 cmmp1561520594170001.709%
32Stropit mecanizat strazi1.000 mp1949029298220002.2013%
33Tractor U 650 - chirieora34302543304038300038.3012%
34Transport reziduuri container 4.5 mcmc13041524595614500014.5011%
35Transport reziduuri cu autocompactormc16279026456418200018.2012%
36Transport zapada si gheatamc18046025561820100020.1011%
37Alte lucrari manualeora4503060905500005.0011%
38Spalat stalpisori de fontabuc4634063099520005.2012%
39Spalat stalpisori teavabuc1853525239210002.1013%
40Spalat pastile de betonbuc1324018928150001.5013%
41Spalat grilaje stradale - 1 m inaltimeml3862053002430004.3011%
42Spalat liseml15448020988217200017.2011%
43Spalat copertine acces pasaje pietonaleml15448021452817200017.2011%
44Curatat guri canalbuc18130614000014.00
45Inchiriat autocamion Roman AB7120ora123848950009.50
46Inchiriat autocamion Roman AB7121km21260160001.60
47Inchiriat autobasculantaora14285010800010.80
48Inchiriat autobasculantakm25632200002.00
Tarifele nu contin TVA
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------