Hotărârea nr. 362/2005

privind atribuirea de denumiri unor strazi nou create in municipiul Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind atribuirea de denumiri unor strazi nou create în municipiul Oradea.

Analizând Raportul de specialitate nr.94.453 din data de 13 mai 2005, întocmit de către

Arhitectul Șef-Compartimentul Finalizare Construcții, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea atribuirii de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea,

Ținând seama de avizele nr.4/01.09.2004, nr.9/11.04.2005 și nr.10/11.04.2005 ale Comisiei Județene de Atribuire de Denumiri,

Având în vedere prevederile Ordonanței nr.63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri,

În baza art. 38 alin.2 lit.u și art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă denumirea “Aurel Ciupe“ pentru strada perpendiculara pe str. Caisilor, paralela cu str. Murelor, terminata cu drum infundat, identificata cu nr. topo 5826/7, 5826/12 și 5829/4, trecute în domeniul public al municipiului Oradea în baza Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 87/2001.

Art.2. Se acordă denumirea “Ion Musceleanu“ pentru strada perpendiculara pe str. Murelor, paralela cu str. Caisilor, terminata cu drum infundat, identificata cu nr. topo. 5829/7, 5827/3 și 5826/2 trecute în domeniul public al municipiului Oradea în baza Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.87/2001.

Art.3. Se acordă denumirea “Aurel Covaci“ pentru strada ce porneste din str. Macului, identificata cu nr. cadastral 5665, trecut în domeniul public al municipiului Oradea în baza Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.311/2004.

Art.4. Se acordarea denumirea “Episcop Valerian Zaharia“ pentru strada perpendiculara pe str. Episcop Ioan Alexi, terminata cu drum infundat, identificata cu nr. cadastral 4718, trecut în domeniul public al municipiului Oradea în baza Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.931/2003.

Art.5. Se acordă denumirea “Cardinal Alexandru Todea“ pentru strada ce leaga str. Matei Corvin cu str. Episcop Ioan Alexi, identificata cu nr. cadastrale 4531/33 și 2171/16 trecute în domeniul public al municipiului Oradea în baza Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.830/2003.

Art.6. Se acordă denumirea “Grigore Moisil“ pentru strada ce face legatura intre str. Nufarului și str. general Nicolae Șova, identificata cu nr. cadastral 6362, trecut în domeniul public al municipiului Oradea în baza Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.914/2004.

Art.7. Se acordă denumirea “G. Emil Palade“ pentru strada ce incepe de la parcelele cu numerele cadastrale 7545 și 7669 și pana la parcelele cu numerele cadastrale 7717 și 5306, avand 5 ramificatii: pana la parcelele cu numerele 7673, 7676 la parcelele cu nr. cadastrale 7677, 7683, la parcelele cu nr. cadastrale 7688, 7694 la parcelele cu nr. cadastrale 7702, 7703 și respectiv la parcelele cu nr. cadastrale 7708,7709.

Art.8. Se acordă denumirea “Stefan Odobleja“ pentru strada ce incepe de la parcelele cu nr. cadastrale 5511, 5501 și se termina la parcelele cu nr. cadastrale 5523, 5547 cu o ramificatie ce incepe de la nr. cadastrale 5542, 5506 pana la nr. cadastrale 7575, 5480.

Art.9. Se acordă denumirea “Gabor Joszef“ pentru strada ce incepe de la parcela cu nr. cadastral 5547, continua pana la parcelele cu nr. cadastrale 7589, 7588 și se termina la parcela cu nr. 5511.

Art.10. Se acordă denumirea “Czaran Gyula“ pentru strada perpendiculara pe str. Calea Santandrei terminata cu drum infundat, identificata cu nr. topo 1486/39, trecut în domeniul public al municipiului Oradea în baza Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 253/1999.

Art.11. Se acordă denumirea “Petru Hristofor“ pentru strada perpendiculara pe str. nou propusa “Cardinal Alexandru Todea“ , terminata cu drum infundat, identificata cu nr. cadastral 2171/17, trecut in domeniul public al mun. Oradea in baza HCL 830/2003.

Art.12. Se acordă denumirea “Efrem Beniamin“ pentru strada paralela cu strada nou propusa “Cardinal Alexandru Todea“, aflata intre str. Bunyatai Vince si str. Ion Alexi , identificata cu nr. cadastral 4531/32 , trecut in domeniul public al mun. Oradea in baza HCL 830/2003.

Art.13. Se acordă denumirea “Visinilor“ pentru strada ce se ramifica din strada Ciresilor la dreapta si se termina cu drum infundat, identificata cu nr. topo 5805/8, trecut in domeniul public prin HCL 157/2001 si nr. cadastral 3497, trecut in domeniul public prin HCL 361/2003.

Art.14. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Arhitectul Șef-Compartimentul Finalizare Construcții.

Art.15. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Arhitectul Șef-Compartimentul Finalizare Construcții,

  • -  Direcția tehnică,

  • -  Direcția Economică,

  • -  Direcția Patrimoniu,

  • -  Poliția municipiului Oradea,

  • -  Direcția de Evidență Informatizată a Persoanei,

  • -  Se publică în presa locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 31 mai 2005. CONTRASEMNEAZĂ

Nr.362.                                                       SECRETAR

Florian Dacin