Hotărârea nr. 3/2005

privind validarea mandatului de consilier in cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a dlui Vagi Ladislau.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a dlui Vagi Ladislau.

Analizând raportul nr. 50813 din data de 07.01.2005, întocmit de către Comisia de validare, aleasă în baza art.32 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea validării mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a dlui Vagi Ladislau, ca urmare a opțiunii domnului Lakatos Peter de renunțare la calitatea de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea ulterior alegerii domniei sale ca deputat în Parlamentul României,

În temeiul art.9 alin. 2 lit. a) și alin. 3 și a art. 12 din Legea nr.393/2004, privind statutul aleșilor locali

În baza art.32, art. 35, art.art.60 alin.1 lit.a din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea, a dlui Vagi Ladislau din partea Uniunii Democrate a Maghiarilor din România pe listele căruia a participat ca și candidat la alegerile locale din data de 6 iunie 2004, începând cu data de 12 ianuarie 2005.

Art.2. Dl. Vagi ladislau se repartizează ca președinte în Comisia pentru prognoză și programe de dezvoltare economică, buget, finanțe, agricultură, administrarea domeniului public și privat al municipiului Oradea.

Art.3. Persoanele interesate pot ataca în justiție prezenta hotărâre, în condițiile Contenciosului administrativ.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - dl. Vagi Ladislau,

  • - Prefectura județului Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Lăpădatu Nicușor

Oradea, 12 ianuarie 2005.                                 CONTRASEMNEAZĂ,

Nr. 3                                                   SECRETAR

Florian Dacin