Hotărârea nr. 299/2005

privind aprobarea deplasarii unei delegatii de la Primaria municipiului Oradea la Primaria municipiului Ivano-Frankivsk – Ucraina.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind aprobarea deplasării unei delegații de la Primăria municipiului Oradea la Primăria municipiului Ivano-Frankivsk - Ucraina.

Analizând Raportul de specialitate nr. 90.267 din data de 27 aprilie 2005, întocmit de către Compartimentul Relații Externe, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea deplasării unei delegații a Primăriei municipiului Oradea la Primăria municipiului Ivano-Frankivsk -Ucraina, delegație formată din domnul viceprimar, Groza Mihai Dan, dna Ardelean Claudia, consilier -Compartimentul Relații Externe și un consilier local,

Ținând seama de invitația municipiului Ivano-Frankivsk - Ucraina trimisă conducerii Primăriei municipiului Oradea de a participa la evenimentele desfășurate cu ocazia Zilelor Orașului între 7 - 9 mai 2005,

În baza art. 38 alin.2 lit.c și x și art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă deplasarea delegației Primăriei municipiului Oradea formată din:

  • -  domnul Groza Mihai Dan, viceprimar,

  • -  dna Ardelean Claudia, consilier - Compartimentul Relații Externe,

  • -  dl. Lăpădatu Nicușor - consilier local și

  • -  dl.Manea Mihai - consilier local, la Primăria municipiului Ivano-Frankivsk - Ucraina, în perioada 7 - 9 mai 2005.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Relații Externe și Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Compartimentul Relații Externe.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

Oradea, 28 aprilie 2005.

Nr.299.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin