Hotărârea nr. 298/2005

privind aprobarea repartizarii sprijinului financiar pentru PROIECTE DE TINERET finantate din bugetul local al Municipiului Oradea in anul 2005

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea repartizării sprijinului financiar pentru PROIECTE DE TINERET finanțate din bugetul local al Municipiului Oradea în anul 2005

Analizând Raportul de specialitate nr. 89.974 din data de 26 aprilie 2005 întocmit de către Serviciul Integrare Europeană Dezvoltare Locală, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea repartizării sprijinului financiar pentru Proiectele de tineret, finanțate din bugetul local al municipiului Oradea în anul 2005,

Ținând seama de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale,

În baza art. 38 alin.2 lit.n, p și x și art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă repartizarea sprijinului financiar pentru proiectele de tineret finanțate din bugetul local al municipiului Oradea, pentru anul 2005, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Serviciul Integrare Europeană Dezvoltare Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mihai Manea

Oradea, 28 aprilie 2005.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin


Nr.298.

Anexă

La Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.298 din 28 aprilie 2005

T A B E L

CUPRINZAND LISTA PROIECTELOR APROBATE ÎN SESIUNEA APRILIE 2005

Nr.

Inreg

Solicitantul

Titlul Proiectului

EVALUARE TEHNICA

Valoarea totală

Suma solicitata

Suma aprobata

DI

MM

C A

CM

T G

TOT

MED

88306

Uniunea Liceenilor Maghiari din Oradea

Formarea membrilor Consiliilor de Elevi din Oradea

14

18

-

18

-

50

16,67

33,850,000

24.850.000

24.850.000

88308

Asociația Tinerilor Maghiari din Oradea

Seminar preventiv

13

18

-

18

-

49

16,33

30,000,000

20.000.000

20.000.000

88302

Centrul Social Agnulli D.I. Oradea

Tabără pentru copii din medii defavorizate

15

17

-

18

-

50

16,67

57,500,000

25,000,000

25.000.000

TOTAL PROIECTE MICI

121,350,00

0

69.850.000

69.850.000

88269

Fundația Pro Social Democrația Oradea

Tinerii: Pilonul unei societăți sănătoase

15

19

-

19

-

53

17,66

189.595.00

0

103.945.00

0

103.945.000

88314

Fundația Life Tineret Oradea

Cursuri de instruire pentru lucrătorii de tineret

16

18

-

18

-

52

17,33

217.100.00

0

79.850.000

72.850.000

On line

Asociația Pro Polis Oradea

Mă implic, deci exist !

16

17

-

18

-

51

17

44.310.000

26.910.000

26.910.000

88282

Fundația Ecotop pentru Cultură și Educație Ecologistă Oradea

Promovarea valorilor ecologiei prin intermediul filmului

15

18

-

18

-

51

17

49.525.000

35.725.000

35.725.000

88295

Fundația Albin Oradea

Informare pentru o viitoare carieră profesională europeană

17

15

-

18

-

50

16,67

218.700.00

0

150.000.00

0

129.000.000

88315

Filiala Regională Crișana a Asociației Medicilor cu Practică Privată din România

Medical Adventure School in Holiday -MASH program de instruire a salvatorilor pentru situații speciale

12

18

-

18

-

48

16

295.600.00

0

150.000.00

0

107.000.000

88307

Uniunea Studenților Maghiari din Bihor

Diversificarea serviciilor oferite de Centrul de Tineret Oradea

14

13

-

19

-

46

15,33

125.400.00

0

98.900.000

40.000.000

88299

Asociația Serviciul Internațional de Salvare a Copiilor Filiala Oradea

Ziua Copilului

14

15

-

17

-

46

15,33

65.500.000

31.100.000

19.100.000

88304

Uniunea Tinerilor Reformați de pe lângă Piatra Craiului

Întâlnirea Tinerilor

Reformați din Oradea

15

14

-

17

-

46

15,33

78.000.000

62.400.000

32.400.000

88303

Uniunea Cercetașilor Maghiari din Oradea

Tabăra de vară pentru cercetași

13

16

-

16

-

45

15

68.950.000

55.160.000

55.160.000

88317

Școala Specială nr.1 Oradea

Talente mici pe marea scenă a vieții - parteneriat școlar

12

14

-

13

-

39

13

91.310.000

67.210.000

38.210.000

88312

Asociația Max Oradea

Discriminarea -nici o șansă !

15

13

-

9

-

37

12,33

243.050.00

0

104.150.00

0

37.400.000

TOTAL PROIECTE MARI

1.687.040.0

00

965.350.000

697.700.000

Oradea, 28 aprilie 2005.