Hotărârea nr. 248/2005

privind aprobarea repartizarii sumei de 7.000 milioane lei pentru cultele religioase.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea repartizării sumei de 7.000 milioane lei pentru cultele religioase.

Analizând Raportul de specialitate nr.86.990 din 18 aprilie 2005, întocmit de către Direcția economică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea repartizării sumei de 7.000 milioane lei pentru cultele religioase din municipiul Oradea,

In conformitate cu prevederile art.15 litera b si art.22 alin.6 din Ordonanța de Urgență nr.45/2003 privind finantele publice locale,

Ținând seama de prevederile Legii nr.125/2002 pentru aprobarea O.U.G.nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania,

În baza art.38 alin.2 litera d si n si art.46 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă repartizarea pe culte religioase a sumei de 7.000.000 mii lei conform listei anexe, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Cultele religioase, prin grija Direcției Economice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 28 aprilie 2005.

Nr.248.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin

ANEXA
la HCL nr.248 din 28 aprilie 2005
PROPUNERI
FINANTARE CULTE RELIGIOASE - ANUL 2005
mii lei
Nr. crt.Ordonator de crediteObiectivBuget 2005
1Episcopia Ortodoxă RomanaConstructie Catedrala "1,300,000"
2Parohia Ortodoxa Nufărul Constructie biserica "300,000"
3Parohia Ortodoxa Iosia Nord (str.Cazaban)Construcţie biserică "300,000"
4Parohia Ortodoxa Sf. Apostol Andrei Continuare constructie biserica"450,000"
5Parohia Ortodoxa Oradea -TeiFinalizare constructie cantina pt. saraci"300,000"
6Parohia Ortodoxa Sf.Trei Ierarhi (str.Selimbarului)Constructie biserica "300,000"
7Parohia Ortodoxa Acoperamantului Maicii Domnului "300,000"
Constructie biserica
8Parohia Ortodoxa Oradea -Centrala (Biserica cu Luna)Reparatie capitala acoperis"100,000"
9Parohia Ortodoxa Velenta 2Reconstructie biserica"60,000"
10Manastirea Sfintei CruciFinalizare paraclis si chilii maicute"80,000"
11Parohia Ortodoxa Sf. Spiridon (Spitalul de copii)Extindere biserica "30,000"
12Parohia Ortodoxa Oradea Sfantul Mucenic SebastianConstructie biserica"300,000"
13Parohia Ortodoxa Velenta IReparatii capitale anexe si casa parohiala"30,000"
14Manastirea Bunavestire"Finalizare paraclis, picturi si tencuieli exteriore""50,000"
15Parohia Ortodoxa Iosia IConstructie biserica"25,000"
16Parohia Ortodoxa Iosia Sfantul NicolaeContinuare lucrari biserica si anexe"30,000"
17Parohia Ortodoxa Zorilor (cartier Oncea)"Imprejmuire biserica, realizare mobilier si racord apa geotermala""20,000"
18Parohia Ortodoxa Mihai EminescuReabilitare instalatie incalzire"25,000"
19Parohia Ortodoxa Sfanta TreimeLucrari sala de pomeniri si paraclisier"40,000"
20Parohia Ortodoxa Sf. Arh. Mihai si GavrilRenovare biserica"20,000"
21Capela Sf. Apostoli Petru si PavelRenovare capela"20,000"
22Parohia Ortodoxa Izvorul TamaduiriiFinalizare lucrari biserica "20,000"
Cult Ortodox"4,100,000"
1Parohia Reformata Orasul NouMobilier pt. biserica si birouri"50,000"
2Parohia Reformata RogeriusFinisare turn biserica"150,000"
3Parohia Reformata VelentaRenovare Casa Comunitatii"200,000"
4Parohia Reformata SteauaRenovare interioara si exterioara a bisericii"50,000"
5Parohia Reformata SeleusRenovare exterioara a bisericii"200,000"
6Parohia Reformata Iosia-LesReparatii biserica si casa parohiala"50,000"
7Parohia Reformata Olosig"Reparatii cladire, trotuare si gard""100,000"
8Parohia Reformata Oradea -Episcopia BihorConstructie camera frigorifica capela"200,000"
9Parohia Reformata Oradea Ret"Consolidare,reabilitare si renovare biserica""100,000"
Cult Reformat"1,100,000"
1Parohia Romano - Catolica Oradea CatedralaReparatii acoperis si turnuri"200,000"
2Parohia Romano - Catolica IosiaReapraţii curente biserica si parohie"200,000"
3Parohia Romano - Catolica Orasul Nou Reparatii biserica"100,000"
(Biserica Szent Laszlo)
4Parohia Romano-Catolica OlosigReparatii biserica"100,000"
5Surorile UrsulineRenovare interior Manastire"20,000"
6Episcopia -Romano CatolicaReparatii Capela Gerliczy"180,000"
Cult Romano Catolic"800,000"
1Centrul Scolar Crestin PenticostalLucrari Liceul Teologic Penticostal0
2Centrul Crestin BetaniaCasa de Tranzitie pt. Fete"20,000"
3Comunitatea Penticostala RegionalaConstruire sediu"280,000"
4"Biserica Penticostala,, Speranta''"Construire biserica"100,000"
Cult Penticostal"400,000"
1Biserica Crestina Baptista Maghiara nr.1"Constructie ,,Biserica Baptista si Complex Social Educational pt. Romi""125,000"
2Biserica Crestina Baptista ElimContinuare lucrari biserica Clujului nr.18-20"125,000"
Cult Baptist"250,000"
1Episcopia Greco-CatolicaReabilitare palat episcopal"240,000"
Cult Greco- Catolic"240,000"
1Biserica Evanghelica - LutheranaReparatii exterioare biserica "40,000"
Cult evanghelic - luthreran"40,000"
1Parohia Unitariana Oradea Renovare biserica "40,000"
Cult unitarian"40,000"
1Comunitatea evreilorConsolidare sinagoga"30,000"
Cult mozaic"30,000"
Total"7,000,000"