Hotărârea nr. 191/2005

privind propunerea de prelungire a contractelor de inchiriere a terenurilor apartinând domeniului public al municipiului Oradea cu destinatia de amplasamente pentru comert stradal prin chioscuri pentru comercializare presa si comercializare produse diver

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind propunerea de prelungire a contractelor de închiriere a terenurilor aparținând domeniului public al municipiului Oradea cu destinația de amplasamente pentru comerț stradal prin chioșcuri pentru comercializare presă și comercializare produse diverse.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.77.874 din 23.03.2005 prin care Direcția Patrimoniu propune prelungirea contractelor de închiriere a terenurilor aparținând domeniului public al municipiului Oradea cu destinația de amplasamente pentru comerț stradal prin chioșcuri pentru comercializare presă și comercializare produse diverse, încheiate în baza Regulamentului de organizare și desfășurare a comerțului stradal în municipiul Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.22/2000,

Durata contractelor susmenționate este de 5 ani, pentru perioada 01.04.2000 până la 31.03.2005, cu drept de prelungire dacă părțile convin în acest sens,

Prelungirea contractelor de închiriere este condiționată de modernizarea chioșcurilor în termen de 12 luni de la încheierea contractelor, coform cerintelor Comisiei Municipale de Urbanism și amenajare a Teritoriului.

Având în vedere că SC Symmetria SRL Timișoara a cumpărat chioșcurile de difuzare presă deținute de SC Bihor Press SRL, transferul și prelungirea celor 20 contracte de închiriere nr.700 la 719 se face cu condiția achitării în termen de 30 zile a debitelor restante reprezentând dobânzi de întârziere aferente acestor contracte în sumă de 177.260.044 lei.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.20/24.02.2000 privind Regulamentul de organizare și desfășurare a comerțului stradal în municipiul Oradea,

Ținând cont de dispozițiile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, :

În temeiul art.38 alin.(2) lit."f", "g", "h" și art.46 alin.(2) din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă prelungirirea duratei de inchiriere și de concesiune pentru amplasamentele pentru comerț stradal prin chioșcuri pentru comercializare presă și comercializare produse diverse, cuprinse în anexele nr.1 și nr. 2.

Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Durata pentru care se prelungesc contratele de închiriere și de concesiune este pentru perioada 01.04.2005 - 31.12.2007.

Art.3. Se aprobă taxele pentru închirierea terenului aparținând domeniului public ocupat de chioșcuri pentru comerț stradal, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Proprietarii chioșcurilor au obligația să le recondiționeze și să le modernizeze în termen de 12 luni, coform cerintelor Primăriei municipiului Oradea, nerespectarea acestui termen ducând la desființarea pe cale administrativă a chioșcurilor în cauză.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Direcția Patrimoniu,

  • •  Agenții economici cuprinsi în Anexele 1 și 2 la prezenta hotarâre, prin grija Direcției Patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Oradea, 31 martie 2005

Nr.191.

Florian Dacin

Nr. crt.AmplasamentNr.ctr./ dataTip ctr.Supra fata mpProfilPret actualizat lei/mp/lunaAgent economic /proprietar chioscPret actual lei/an
1Coposu C.- Piata Rogerius3073/06.01.2004Inch.3.3"presa, tutungerie, papetarie"76915Pro Press SRL3045834
2Piata Bucuresti3074/06.01.2004Inch.3.3"presa, tutungerie, papetarie"102553Pro Press SRL4061098.8
3Decebal - Menumorut3075/06.01.2004Inch.3.3"presa, tutungerie, papetarie"76915Pro Press SRL3045834
4Nufarului - Ciheiului3076/06.01.2004Inch.3.3"presa, tutungerie, papetarie"76915Pro Press SRL3045834
5Cazaban Joules - Lapusului3077/06.01.2004Inch.3.3"presa, tutungerie, papetarie"76915Pro Press SRL3045834
6Olimpiadei - C.Coposu3078/06.01.2004Inch.3.3"presa, tutungerie, papetarie"76915Pro Press SRL3045834
7Piata Agroalim. Cetate3023/29.05.2000Inch.3.2presa51277Rodipet SA1969036.8
8Cele Trei Crisuri3024/29.05.2000Inch.3.2presa76915Rodipet SA2953536
9Republicii - Policlinica3025/29.05.2004Inch.3.2"presa, tutungerie, papetarie"102553Rodipet SA3938035.2
10Parcul 1 Decembrie - V.Alecsandri3026/29.05.2004Inch.4.5presa76915Rodipet SA4153410
11Piata 1 Decembrie - mag.Sapico3027/29.05.2004Inch.3.2presa76915Rodipet SA2953536
12Tudor Vladimirescu - Onestilor3028/29.05.2004Inch.4.5"presa, tutungerie, papetarie"76915Rodipet SA4153410
13Dacia - Banca Transilvania3029/29.05.2004Inch.3.2presa51277Rodipet SA1969036.8
14Nufarului - capat linii tramvai3030/29.05.2004Inch.4.5"presa, tutungerie, papetarie"76915Rodipet SA4153410
15Parcul Libertatii3031/29.05.2004Inch.3.2presa76915Rodipet SA2953536
16Piata Unirii - pasaj Vulturul Negru3032/29.05.2004Inch.4.5"presa, tutungerie, papetarie"102553Rodipet SA5537862
17Sovata - Dobrestilor3033/29.05.2004Inch.3.2presa51277Rodipet SA1969036.8
18Parcul 22 Decembrie - complex3034/29.05.2004Inch.4.5presa51277Rodipet SA2768958
19Coposu C.- Piata Rogerius3035/29.05.2004Inch.3.2presa51277Rodipet SA1969036.8
20Piata Magnoliei3036/29.05.2004Inch.3.2presa51277Rodipet SA1969036.8
21Dacia - statie 173037/29.05.2004Inch.3.2presa51277Rodipet SA1969036.8
22Cantemir D.- pod Peta 3038/29.05.2004Inch.3.2presa51277Rodipet SA1969036.8
23Cantemir - Piata Cetate3015/01.09.2003Inch.3.3"presa, tutungerie, papetarie"102553Symetria SRL4061098.8
24Dacia - pasaj statie tramvai3019/01.09.2003Inch.3.3"presa, tutungerie, papetarie"76915Symetria SRL3045834
25Pata Unirii - pasaj Vulturul Negru3020/01.09.2003Inch.3.3"presa, tutungerie, papetarie"102553Symetria SRL4061098.8
26Dacia - bl.AN 493021/01.09.2003Inch.3.3"presa, tutungerie, papetarie"76915Symetria SRL3045834
27Decebal - Menumorut/bl.104A3045/01.09.2003Conc.5"presa, tutungerie, papetarie"167813Symetria SRL10068780
28Piata Independentei - parcare3046/01.09.2003Conc.5"presa, tutungerie, papetarie"162378Symetria SRL9742680
Nr. crt.AmplasamentNr.ctr./ dataTip ctr.Supra fata mpProfilPret actualizat lei/mp/lunaAgent economic /proprietar chioscPret actual lei/an
29Parcul Traian - Fr.Schubert3051/01.06.2003Conc.5"presa, tutungerie, papetarie"168451Symetria SRL10107060
30Nufarului - capat linii tramvai700/15.02.2002Inch.6.5"presa, tutungerie, papetarie"76915Symetria SRL5999370
31str.Bumbacului701/15.02.2002Inch.6.5"presa, tutungerie, papetarie"76915Symetria SRL5999370
32Cantemir - Muntele Gaina702/15.02.2002Inch.6.5"presa, tutungerie, papetarie"76915Symetria SRL5999370
33Gradinarilor - Razboieni703/15.02.2002Inch.6.5"presa, tutungerie, papetarie"76915Symetria SRL5999370
34Tudor Vladimirescu - Banc Post705/01.12.2004Inch.6.5"presa, tutungerie, papetarie"102553Symetria SRL7999134
35Parcul 1 Decembrie706/15.02.2002Inch.6.5"presa, tutungerie, papetarie"101125Symetria SRL7887750
36Piata 1 Decembrie - V.Alecsandri707/15.02.2002Inch.6.5"presa, tutungerie, papetarie"101125Symetria SRL7887750
37Cl Armatei Romane - Parcul N.Balcescu708/15.022.2002Inch.6.5"presa, tutungerie, papetarie"76915Symetria SRL5999370
38Cl Armatei Romane - Universitate709/15.02.2002Inch.6.5"presa, tutungerie, papetarie"76915Symetria SRL5999370
39Magheru / Hotel Dacia710/15.02.2002Inch.6.5"presa, tutungerie, papetarie"102553Symetria SRL7999134
40Pasteur - Spitalul Judetean711/15.02.2002Inch.6.5"presa, tutungerie, papetarie"76915Symetria SRL5999370
41Stefan cel Mare - Transilvania712/15.02.2002Inch.6.5"presa, tutungerie, papetarie"76915Symetria SRL5999370
42"Coposu C.- Magazin ""Perla"""713/15.02.2002Inch.6.5"presa, tutungerie, papetarie"76915Symetria SRL5999370
43Coposu C.- Olimpiadei714/15.02.2002Inch.6.5"presa, tutungerie, papetarie"76915Symetria SRL5999370
44Decebal - Dacia715/15.02.2002Inch.6.5"presa, tutungerie, papetarie"102553Symetria SRL7999134
45Dacia - pasaj 716/15.02.2002Inch.6.5"presa, tutungerie, papetarie"76915Symetria SRL5999370
46Cazaban - bloc CARPO717/15.02.2002Inch.6.5"presa, tutungerie, papetarie"76915Symetria SRL5999370
47Vladimirescu T - Onestilor718/15.02.2002Inch.6.5"presa, tutungerie, papetarie"76915Symetria SRL5999370
48Calea Aradului - Aviatorilor719/15.02.2002Inch.6.5"presa, tutungerie, papetarie"76915Symetria SRL5999370
49Republicii CEC3050/29.05.2000Inch.3toneta presa64096Murray Impex SRL2307456

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Nr. crt.AmplasamentNr.ctr./ dataTip ctr.Supra fata mpProfilPret actualizat lei/mp/lunaAgent economic /proprietar chioscpret lei/an
1Piata Unirii3303/22.05.2000Inch.5prod.alimentare - dulciuri153830Cristian Impex SRL769150
2Alecsandri - Piata 1 Decembrie3301/22.05.2000Inch.6prod.alimentare - dulciuri153830B.C.M. Trading SRL922980
3Parcul Libertatii3313/14.10.2003Inch.16fast food - placintarie153830Florimona SRL2461280
4Parcul Libertatii3316/22.05.2000Inch.11fast food - placintarie153830Roif Exim SRL1692130
5Parcul Libertatii3310/22.05.2000Inch.14"confectii, marochinarie"153830Libris Antica SRL2153620
6Piata Bucuresti3317/22.05.2000Inch.9"dulciuri, fast food"153830Silverstar SRL1384470
7Calea Aradului - Decebal3304/22.05.2000Inch.6patiserie128191Dorbob SRL769146
8Calea Aradului - Decebal3320/22.05.2000Inch.7.88"placintarie, dulciuri"128191PF Lasca Ana1010145.08
9Piata Cazarmii3321/22.05.2000Inch.30alimente - ABC128191PF Bere Florian3845730
10Sovata 3311/01.03.2003Inch.40alimente - ABC128191Livia Impecs SRL5127640
11Aviatorilor - Cl.Aradului3307/22.05.2000Inch.7.5alimente - ABC128191Hais Prod SRL961432.5
12Cantemir - S.Puscariu3306/22.05.2000Inch.7.4alimente - ABC128191Dumapan SRL948613.4
13Onisifor Ghibu3315/22.05.2000Inch.11.35"alimente, sifonarie"128191PF Porojan D-tru1454967.85

Nr.crt.Tip comertZonaPret cf.HCL nr.22/2000 lei/mp/lunaPret actualizat la nivel luna februarie 2005 lei/mp/luna
1chiosc presa central3000076915
2chiosc presaalte zone2000051277
3"chiosc presa, tutungerie, papetarie"central40000102553
4"chiosc presa, tutungerie, papetarie"alte zone3000076915
5chiosc produsecentral60000153830
6chiosc produsealte zone50000128191
"Oradea, 31 martie 2005"
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------