Hotărârea nr. 145/2005

privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2005.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2005.

Analizând Raportul de specialitate nr.70.503 din 4 martie 2005, întocmit de către Direcția economică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2005,

În conformitate cu prevederile art.28 alin.5 Legii nr.511/2004 privind bugetul de stat pe anul 2005, pentru finanțarea cheltuielilor de personal ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Oradea, din sume defalcate din T.V.A. s-au alocat 470.999.048 mii lei din care aferent trim.I suma de 141.299.714 mii lei,

Întrucât suma alocată pentru plata drepturilor salariale în trim. I a.c. nu este suficientă, în propunem suplimentarea cheltuielilor de personal ale unităților de învățământ preuniversitar de stat cu suma de 1.000.000 mii lei,

In conformitate cu prevederile art. 15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale,

În baza art. 38 alin.2 litd și art.46 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă majorarea veniturilor bugetului local al municipiului Oradea din cote defalcate din impozitul pe venit cu suma de 1.000.000 mii lei.

Art.2. Se majorează cheltuielile de personal la Cap.57.02 - Învățământ cu suma de 1.000.000 mii lei, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai Manea

Oradea, 7 martie 2005

Nr.145.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin

Anexa la HCL nr.145/07.03.2005
RECTIFICARE BUGET CHELTUIELI DE CAPITAL INVATAMANT
MII LEI
UNITATE SCOLARA Buget actual Buget rectificat Diferente
GRADINITA NR.1" 552,000 "" 538,403 ""-13,597"
GRADINITA NR.2" 990,000 "" 999,484 ""9,484"
GRADINITA NR.5" 242,000 "" 244,679 ""2,679"
GRADINITA NR.9" 618,000 "" 624,162 ""6,162"
GRADINITA NR.10" 627,000 "" 625,995 ""-1,005"
GRADINITA NR.11" 635,000 "" 641,752 ""6,752"
GRADINITA NR.12" 982,000 "" 998,794 ""16,794"
GRADINITA NR.13" 839,000 "" 849,464 ""10,464"
GRADINITA NR.14" 368,000 "" 352,418 ""-15,582"
GRADINITA NR.15" 313,000 "" 311,863 ""-1,137"
GRADINITA NR.16" 755,000 "" 759,530 ""4,530"
GRADINITA NR.17" 920,000 "" 934,172 ""14,172"
GRADINITA NR.18" 508,000 "" 490,880 ""-17,120"
GRADINITA NR.19" 1,055,000 "" 1,071,044 ""16,044"
GRADINITA NR.20" 2,917,000 "" 2,952,548 ""35,548"
GRADINITA NR.22" 2,203,000 "" 2,215,615 ""12,615"
GRADINITA NR.23" 2,198,000 "" 2,222,194 ""24,194"
GRADINITA NR.24" 1,333,000 "" 1,337,126 ""4,126"
GRADINITA NR.25" 2,609,000 "" 2,628,480 ""19,480"
GRADINITA NR.26" 1,748,000 "" 1,782,170 ""34,170"
GRADINITA NR.27" 2,687,000 "" 2,699,540 ""12,540"
GRADINITA NR.28" 4,817,000 "" 4,868,778 ""51,778"
GRADINITA NR.30" 2,516,000 "" 2,546,676 ""30,676"
GRADINITA NR.31" 2,273,000 "" 2,300,770 ""27,770"
GRADINITA NR.34" 2,520,000 "" 2,563,529 ""43,529"
GRADINITA NR.35" 1,343,000 "" 1,360,202 ""17,202"
GRADINITA NR.36" 1,110,000 "" 1,117,496 ""7,496"
GRADINITA NR.37" 1,617,000 "" 1,643,862 ""26,862"
GRADINITA NR.41" 2,004,000 "" 2,029,043 ""25,043"
GRADINITA NR.42" 2,818,000 "" 2,881,660 ""63,660"
GRADINITA NR.43" 1,165,000 "" 1,183,109 ""18,109"
GRADINITA NR.44" 2,927,000 "" 2,934,677 ""7,677"
GRADINITA NR.45" 4,300,000 "" 4,345,515 ""45,515"
GRADINITA NR.46" 2,010,000 "" 2,022,692 ""12,692"
GRADINITA NR.47" 1,276,000 "" 1,286,097 ""10,097"
GRADINITA NR.48" 1,885,000 "" 1,906,366 ""21,366"
GRADINITA NR.49" 1,247,000 "" 1,239,008 ""-7,992"
GRADINITA NR.50" 1,806,000 "" 1,829,736 ""23,736"
GRADINITA NR.51" 1,110,000 "" 1,119,453 ""9,453"
GRADINITA NR.52" 4,591,000 "" 4,648,365 ""57,365"
GRADINITA NR.53" 3,955,000 "" 4,032,065 ""77,065"
GRADINITA NR.54" 3,313,000 "" 3,359,471 ""46,471"
GRADINITA NR.55" 1,465,000 "" 1,490,497 ""25,497"
GRADINITA NR.56" 999,000 "" 992,847 ""-6,153"
GRADINITA BETLEHEM" 330,000 "" 326,203 ""-3,797"
UNITATE SCOLARA Buget actual Buget rectificat Diferente
SC.GEN.NR.1 ION SLAVICI" 5,637,000 "" 5,676,232 ""39,232"
SC.GEN.NR.2 AL.ROMAN" 5,948,000 "" 6,054,536 ""106,536"
SC.GEN.NR.4 O. DOAMNA" 12,970,000 "" 13,034,113 ""64,113"
SC.GEN.NR.5 J. GYULA" 2,018,000 "" 2,001,317 ""-16,683"
SC.GEN.NR.6 D.CANTEMIR" 8,712,000 "" 8,771,872 ""59,872"
SC.GEN.NR.7 L. SUCIU" 3,906,000 "" 3,901,709 ""-4,291"
SC.GEN.NR.8 N.BALCESCU" 10,824,000 "" 10,835,770 ""11,770"
SC.GEN.NR.9 G. COSBUC" 8,308,000 "" 8,432,059 ""124,059"
SC.GEN.NR.10 DECEBAL" 7,814,000 "" 7,937,644 ""123,644"
SC.GEN.NR.11" 14,723,000 "" 14,753,284 ""30,284"
SC.GEN.NR.12 A. IANCU" 8,219,000 "" 8,237,927 ""18,927"
SC.GEN.NR.13 I. BOGDAN" 2,159,000 "" 2,174,401 ""15,401"
SC.GEN.NR.14 DACIA" 15,636,000 "" 15,718,804 ""82,804"
SC.GEN.NR.16" 10,194,000 "" 10,356,701 ""162,701"
SC.GEN.NR.17A.MURESANU" 9,865,000 "" 9,954,102 ""89,102"
SC.GEN.NR.18 O. GOGA" 7,566,000 "" 7,671,353 ""105,353"
GR.SC. C-TIN BRANCUSI" 13,514,000 "" 13,464,035 ""-49,965"
COLEGIUL D. LEONIDA" 10,077,000 "" 10,177,289 ""100,289"
COLEGIUL P. COSMA" 13,736,000 "" 13,750,739 ""14,739"
GR.SC.TRANSILVANIA" 13,250,000 "" 13,288,368 ""38,368"
COLEGIUL M. VITEAZUL" 16,970,000 "" 16,910,497 ""-59,503"
GR.SC.V. VOICULESCU" 4,120,000 "" 4,134,471 ""14,471"
COLEGIUL T. VUIA" 16,229,000 "" 16,058,159 ""-170,841"
COLEGIUL M. EMINESCU" 17,200,000 "" 17,105,254 ""-94,746"
COLEGIUL E.GOJDU" 13,270,000 "" 13,254,614 ""-15,386"
LIC. DE ARTA" 21,620,000 "" 21,022,804 ""-597,196"
LIC.SPORTIV BIHORUL" 8,180,000 "" 8,200,610 ""20,610"
LIC.L. BLAGA" 11,855,000 "" 11,902,280 ""47,280"
LIC. A. ENDRE" 12,840,000 "" 12,841,575 ""1,575"
LIC. O. GHIBU" 20,125,000 "" 20,209,248 ""84,248"
LIC.PEDAGOGIC I. VULCAN" 19,000,000 "" 19,157,791 ""157,791"
LIC. A. LAZAR" 8,570,000 "" 8,630,692 ""60,692"
LIC.GRECO-CATOLIC" 7,110,000 "" 7,081,321 ""-28,679"
SEM. ROMANO-CATOLIC" 2,190,000 "" 2,106,387 ""-83,613"
SEM. REFORMAT" 3,977,000 "" 3,929,125 ""-47,875"
SEM. PENTICOSTAL" 2,500,000 "" 2,438,404 ""-61,596"
SEM. BAPTIST" 4,900,000 "" 4,880,103 ""-19,897"
GR.SC.R.CIOROGARIU" 847,048 "" 918,932 ""71,884"
GR.SC. A. SAGUNA" 14,500,000 "" 14,267,228 ""-232,772"
SC.PROF.NR.1 BARITIU" 510,000 "" 534,868 ""24,868"
SC.PROF.NR.2" 914,000 "" 914,000 "
TOTAL" 470,999,048 "" 471,999,048 ""1,000,000"