• Hotărârea 951/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Oradea, incepând cu data de 01.01.2006.
 • Hotărârea 950/2005 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea statului de functii si organigramei Clubului Sportiv Municipal Oradea.
 • Hotărârea 949/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal din cadrul ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile incepând cu data de 1 ianuarie 2006.
 • Hotărârea 948/2005 - Municipiul Oradea

  privind completarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Centrului de ingrijire de zi aflat in subordinea Administratiei Sociale Comunitare Oradea aprobat prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.1127/2004 si modificat prin Hot
 • Hotărârea 947/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri de combatere a marginalizarii sociale a persoanelor care se cazeaza in Azilul de Noapte, situat in Oradea, strada Gutemberg nr.8.
 • Hotărârea 946/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea listei beneficiarilor – persoane cu handicap si asistentii personali ai acestora – de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Oradea
 • Hotărârea 945/2005 - Municipiul Oradea

  privind acordarea sumei de 3.000 RON, in favoarea Comunitatii Surorilor Franciscane, necesara functionarii Gradinitei Speciale “Casa Sf. Tereza”.
 • Hotărârea 944/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Centrelor Sociale Multifunctionale pentru persoane varstnice
 • Hotărârea 943/2005 - Municipiul Oradea

  privind completarea Regulamentului de Organizare si Functionare a institutiei publice de interes local Administratia Sociala Comunitara Oradea, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.400/2001 si modificat prin Hotarârea Consili
 • Hotărârea 942/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea inchirierii spatiului situat in Oradea, str. Avram Iancu, nr. 1, pentru desfasurarea activitatii Cabinetelor Medicale Individuale
 • Hotărârea 941/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea schimbului de proprietati intre Consiliul Local al municipiului Oradea si SC WEST PALACE SRL pentru apartamentul nr. 9 situat in imobilul din str. Iosif Vulcan nr. 9, etaj 3 inscris in CF 3302 Oradea, topo 649/1.
 • Hotărârea 940/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri pentru modificarea, incepând cu data de 01 ianuarie 2006, a clauzelor financiare, parte integranta a contractelor incheiate cu diversi beneficiari, având ca obiect concesionarea/inchirierea/vânzarea bunurilor imobile aflate i
 • Hotărârea 939/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri pentru modificarea, incepând cu data de 01 ianuarie 2006, a clauzelor financiare, parte integranta a contractelor incheiate cu diversi beneficiari, având ca obiect concesionarea/inchirierea/vânzarea bunurilor imobile aflate i
 • Hotărârea 938/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea avizului de principiu pentru sistarea starii de indiviziune pentru imobilul situat in Oradea, str. Madach Imre, nr. 1 - 5
 • Hotărârea 937/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru instrainarea unei cote-parti din dependintele comune (cele 4 uscatorii) situate in Oradea, str. Somesului, nr. 13 bl. D 62
 • Hotărârea 936/2005 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea in conditiile prevazute de lege, pentru o perioada de 5 ani cu posibilitate de prelungire, a unui spatiu aflat in incinta institutiei, in favoarea Asociatiei Nationale impotriva Coruptiei – Filiala Bihor
 • Hotărârea 935/2005 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea in conditiile prevazute de lege, pentru o perioada de 5 ani cu posibilitate de prelungire, a unui spatiu aflat in incinta institutiei, in favoarea Asociatiei Culturale Pro Basarabia si Bucovina – Filiala Bihor
 • Hotărârea 934/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea platii in avans a transei finale in valoare de 3.230,40 EURO pentru proiectul Phare RO/2002/000-586.03.02 - BH ,,ISO 9001 - Alinierea activitatii Prefecturii judetului Bihor la Standardele UE prin formarea de specialisti si consultanta i
 • Hotărârea 933/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea tarifelor pentru S.C. RER ECOLOGIC SERVICE Oradea S.A. in calitate de prestator la activitatea de SALUBRITATE STRADALA si la activitatea de INTRETINERE SPATII VERZI in municipiul ORADEA
 • Hotărârea 932/2005 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Normelor de aplicare a principiului „poluatorul plateste”
 • Hotărârea 931/2005 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentatiei de licitatie in vederea inchirierii salii de discoteca (spectacole) si a spatiilor anexe acesteia din cadrul Complexului Cultural Baile Felix, proprietate a Consiliului local al municipiului Oradea, aflata in administrarea C
 • Hotărârea 930/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor si penalitatilor de intârziere datorate bugetului local al municipiului Oradea de catre dl. Bodog Florian pentru imobilul situat in Oradea, str.Morii nr.5 bl. AN 5 ap.6.
 • Hotărârea 929/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor si penalitatilor de intârziere datorate bugetului local al municipiului Oradea de catre dna Bencic Zorina Parascheva pentru imobilul situat in Oradea, str.Moldovei nr.76 bl. X89 ap.1.
 • Hotărârea 928/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor si penalitatilor de intârziere datorate bugetului local al municipiului Oradea de catre dna Ferenczi Iren pentru imobilul situat in Oradea, str.Popasului nr.13.
 • Hotărârea 927/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor si penalitatilor de intârziere datorate bugetului local al municipiului Oradea de catre dna Socaciu Margareta pentru imobilul situat in Oradea, str.Calugareni nr.11, bl. V4 ap.23.
 • Hotărârea 926/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 10046 Oradea in suprafata de 2.729 mp. si concesionarea prin licitatie publica a terenului identificat cu nr cadastral 10046 Oradea, situat in Oradea Bld.D
 • Hotărârea 925/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9233 Oradea in suprafata de 20 mp., trecerea in proprietatea privata a municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastral 9233 Oradea, situa
 • Hotărârea 924/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9232 Oradea si aprobarea trecerii in proprietate privata a municipiului Oradea a terenului identificat cu cadastral 9232 Oradea, in suprafata de 100 mp
 • Hotărârea 923/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 9224 ÷ 9231 Oradea in suprafata totala de 75.868 mp. si trecerea in proprietatea privata a municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastrale
 • Hotărârea 922/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 1438/1, 1438/2 si 9210 Oradea, trecerea in proprietatea privata a Municipiului Oradea a terenului cu nr. cadastral 1438/2 si in proprietatea publica a Mu
 • Hotărârea 921/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 6381 Oradea in suprafata de 3.789 mp. si trecerea in proprietatea privata a municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastral 6381, situat in Or
 • Hotărârea 920/2005 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea revocarii art. 4 din Hotarârea Consiliului Local nr. 514/28.07.2005 privind transmiterea in administrarea R.A.P.A.S. Oradea a suprafetei de 4.872 mp., teren identificat cu nr. cadastrale 6331/2 si 6332/2 Oradea.
 • Hotărârea 919/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9223 Oradea si aprobarea trecerii in proprietate privata a municipiului Oradea a terenului identificat cu cadastral 9223 Oradea, in suprafata de 250
 • Hotărârea 918/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Caietului de sarcini si organizarea unei licitatii publice deschise pentru vânzarea suprafetei de 180.168 mp. teren identificat cu nr.cadastrale 9199 ÷ 9209 si 9224 ÷ 9231 situat in Oradea, Calea Aradului DN79, in vederea realizar
 • Hotărârea 917/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achizitionarii suprafetei de 1.340 mp teren identificat cu nr. cadastral 3746 inscris in CF ndf 3745 Oradea proprietate a d-lui Cristache Constantin, afectat de traseul drumului de centura
 • Hotărârea 916/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organizarii unei licitatii publice deschise pentru concesionarea suprafetei de 1756 mp teren, identificat cu nr. cadastral 3603 Oradea, situat in Oradea str. Octavian Goga – Gradina zoologica in vederea realizarii unei parcari publice
 • Hotărârea 915/2005 - Municipiul Oradea

  Privind acceptarea donatiei d-lui Szentivanyi Nicolae, Urbanovici Erzsebet Gyongyike, Muset Constantin si Muset Cornelia reprezentând suprafata totala de 928 mp. teren identificat cu nr. cadastral 6121 inscris in CFndf 4217 Oradea si nr. cadastral 6120/1
 • Hotărârea 914/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ampasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. 5207 si 5208 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 133 mp. teren identificat cu nr. cadastral 5208 Oradea in favoarea SC Agentia imobiliara Still SRL in
 • Hotărârea 913/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numerele cadastrale 7460 si 9940 Oradea si concesionarea directa a terenului identificat cu nr. cadastrale 7460 si 9940 Oradea, in favoarea S.C. ”ELECTRICA” Transilvani
 • Hotărârea 912/2005 - Municipiul Oradea

  privind respingerea propunerii de aprobare a planului de ampasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. 9890 si 9891 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 37 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9891 Oradea in favoarea SC Comalim
 • Hotărârea 911/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 10157, 10158 si 10159, trecerea in proprietate publica a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastrale 10157, 10158 si 10159 Oradea, cu
 • Hotărârea 910/2005 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Spinu Alexandru si Spinu Zinaida reprezentând suprafata totala de 149 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 5688/2 inscris in CFndf 7790 Oradea si 5688/4 inscris in CFndf 7950 Oradea, situat in Oradea zona Oncea, c
 • Hotărârea 909/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea efectuarii unui schimb de teren in zona str. Santaului intre Consiliul Local al Municipiului Oradea si SC Samos Prodimpex SRL
 • Hotărârea 908/2005 - Municipiul Oradea

  privind respingerea concesionarii directe a suprafetei de 44 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9890 Oradea in favoarea SC Adrian SRL in vederea extinderii spatiului comercial situat in Oradea, B-dul Dacia nr.58 – bl. U3
 • Hotărârea 907/2005 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Cipleu Ovidiu reprezentând suprafata de 48 mp. teren identificat cu nr. cadastral 4313/1 dezmembrat din nr. cadastral 4313 inscris in CFndf 2711 Oradea, situat in Oradea str. Beldiceanu nr. 77, cu destinatia de ”drum pub
 • Hotărârea 906/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7037 si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a suprafetei de 7316 mp. teren identificat cu nr. cadastral 7037, in vederea realizarii un
 • Hotărârea 905/2005 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Dale Nistor Calin si sotia Dale Sanda, d-lui Flora Alexandru si sotia Flora Laura – Andreea si a d-lui Botos Tibor - Csaba reprezentând suprafata de 567 mp. teren identificat cu nr. cadastral 11/17 inscris in CFndf
 • Hotărârea 904/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 8998 si 8999 Oradea si darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directa a terenului cu nr.cadastral 8998 in suprafata de 140 mp.situa
 • Hotărârea 903/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 3107 mp. teren identificat cu nr. cadastral 1331 Oradea in favoarea Casei de Cultura a Sindicatelor in vederea notarii cladirii Casei de Cultura a Sindicatelor Oradea in evidentele de publicitate
 • Hotărârea 902/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 10.188 Oradea si acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directa a terenului cu nr.cadastral 10.188 in suprafata de 317 mp.situat in Oradea
 • Hotărârea 901/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9222 Oradea cu suprafata de 4.392 mp., si trecerea in proprietatea privata a municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastral 9222 Oradea, re
 • Hotărârea 900/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9221 Oradea in suprafata de 413 mp. si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastral 9221 situat in Orade
 • Hotărârea 899/2005 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea chiriei pentru anul 2006 la terenurile ocupate de garaje auto in baza contractelor de inchiriere
 • Hotărârea 898/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a suprafetei de 285 mp. teren identificat cu nr. cadastral 7125 Oradea situat in Oradea, str. Onestilor, in favoarea SC Transcrisana SA.
 • Hotărârea 897/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru trecerea cu titlu gratuit a salilor de spectacol cinematografic situate in Oradea cu terenul aferent, din proprietatea privata a statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor - R.A.D.E.F. "Roma
 • Hotărârea 896/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9914 in suprafata de 500 mp. situat in Oradea soseaua Borsului nr.3
 • Hotărârea 895/2005 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Simut Horea, Simut Oana Loredana, Botis Aurel Cristian si Botis Rodica Viorica reprezentând suprafata de 54 mp. teren identificat cu nr. cadastral 8928/1 inscris in CFndf 7960 Oradea, situat in Oradea str. Piersicilor, c
 • Hotărârea 894/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea publica a Municipiului Oradea a terenului inscris in CF 13074 Oradea nr. topo 5979 in suprafata de 892 mp. reprezentând drum agricol de acces din strada Izvorului.
 • Hotărârea 893/2005 - Municipiul Oradea

  privind insusirea propunerii de amplasare a unei placi comemorative pe fatada cladirii situata pe str. Ady Endre nr 26 – Oradea.
 • Hotărârea 892/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului urbanistic Ansamblu rezidential – strada Armatei Romane nr 1/A, (fosta cazarma nr. 313) - Oradea
 • Hotărârea 891/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului urbanistic Ansamblu rezidential – Calea Aradului nr. 4 (fosta cazarma nr. 2731) - Oradea
 • Hotărârea 890/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Platforma acoperita pentru depozitare si vinzare materiale de constructii si instalatii, nr. cad. 9145 str. Matei Corvin nr. 1 – Oradea.
 • Hotărârea 889/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala D+P+M, str. Jiului nr. 18, numar cadastral 8652/33 - Oradea
 • Hotărârea 888/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Locuinta de serviciu - str. Merilor nr. cad. 4680/5, Oradea
 • Hotărârea 887/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala nr. cad. 9283 – Oradea, str. Gh. Doja
 • Hotărârea 886/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Reconversie hala de productie si imbuteliere bauturi, in complex comercial – str. Zimbrului nr.2 – Oradea.
 • Hotărârea 885/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare trei case familiale str. Izvorului, nr. cad. 7086 – Oradea
 • Hotărârea 884/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Locuinte colective D+P+3+M - str. A. D. Xenopol nr.39 nr. cadastral 1170 - Oradea
 • Hotărârea 883/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuinte - zona strazii Plantelor nr. cadastral 7008 - Oradea
 • Hotărârea 882/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala - prelungirea strazii Strugurilor, nr. cadastral 6592 – Oradea
 • Hotărârea 881/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala - prelungirea strazii Strugurilor, nr. cadastral 6592 – Oradea
 • Hotărârea 880/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Hala service auto, strada Uzinelor nr.3, nr.cad.4065 – Oradea
 • Hotărârea 879/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare locuinte familiala, nr. cad. 9127- str. Nojoridului, Oradea
 • Hotărârea 878/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru locuinte si creere strazi de legatura la drumul de exploatare agricola din zona fermelor Seleus - Nufarul nr cad. 6609, 6950, 6951, 7155 si 7157 – Oradea.
 • Hotărârea 877/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie „AMENAJARE GIRAtIE B-DUL DECEBAL – CALEA ARADULUI – STR. PRIMaRIEI DIN MUNICIPIUL ORADEA”
 • Hotărârea 876/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare si functionare a serviciilor publice de salubrizare in municipiul Oradea si Zona Metropolitana Oradea
 • Hotărârea 875/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie „Pod peste Crisul Repede municipiul Oradea – relatia str. Onestilor-Sovata-Fagului-Carpati-Dacia”.
 • Hotărârea 874/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a traficului greu si de avizare a parcarii autovehiculelor care efectueaza transport de marfa si persoane in municipiul Oradea
 • Hotărârea 871/2005 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006
 • Hotărârea 870/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2005.
 • Hotărârea 869/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului local al municipiului Oradea din data de 30 noiembie 2005.
 • Hotărârea 868/2005 - Municipiul Oradea

  privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedintele Consiliului local al municipiului Oradea din data luna decembrie 2005 si ianuarie si februarie
 • Hotărârea 867/2005 - Municipiul Oradea

  pentru acordarea unui premiu in suma neta de 1.000 RON, din bugetul local, persoanelor care au implinit vârsta de 100 de ani si au domiciliul in municipiul Oradea
 • Hotărârea 866/2005 - Municipiul Oradea

  privind acordarea Titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Oradea” domnului KRISTOFI JANOS.
 • Hotărârea 865/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea implementarii sistemelor de management al calitatii ISO 9001:2000, ISO 14001:2000 si EMAS II, la nivelul administratiilor publice ale municipiului Oradea si ale Zonei Metropolitane Oradea.
 • Hotărârea 864/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea in folosinta gratuita pentru o perioada de 25 de ani a imobilului situat in Oradea, str. Miron Costin nr. 42, in favoarea Clubului Lions Oradea
 • Hotărârea 863/2005 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea initierii programului privind dotarea cu echipamente de joaca a gradinitelor din municipiul Oradea
 • Hotărârea 862/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea darii in folosinta gratuita, in conditiile prevazute de lege, pe o perioada de 25 ani a spatiului situat in Oradea, P-ta Unirii nr. 2–4, in favoarea Ministerului Administratiei si Internelor – Agentia Nationala Antidrog
 • Hotărârea 861/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea amenajarii spatiului aferent imobilului situat in Oradea, str. Moreni nr. 2, având destinatia de Centru de cazare temporara nr. 3.
 • Hotărârea 860/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru instrainarea unei cote-parti din dependinta comuna (uscatoria) situata in Oradea, str. Italiana nr. 29, bl. Y4, sc. C, etaj IV
 • Hotărârea 859/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru instrainarea unei cote-parti din dependinta comuna (uscatoria) situata in Oradea, str. Lapusului nr. 48, bl. R 116, etaj I
 • Hotărârea 858/2005 - Municipiul Oradea

  privind declararea si organizarea „saptamânii cartii” in prima decada a lunii octombrie a fiecarui an.
 • Hotărârea 857/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia “Locuinte de necesitate - Calea Sântandrei” si continuarea demersurilor legale necesare pentru realizarea investitiei
 • Hotărârea 856/2005 - Municipiul Oradea

  privind achizitionarea de pachete cadou pentru copii din gradinitele municipiului, cu ocazia zilei de 6 decembrie – ziua de Mos Nicolae
 • Hotărârea 855/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii organigramei Directiei Patrimoniu in vederea infiintarii Departamentului de Cercetare Arheologica, in cadrul Serviciului Administrare Cetatea Oradea
 • Hotărârea 854/2005 - Municipiul Oradea

  privind infiintarea Centrului de Informatii European si a Centrului pentru intreprinderile Mici si Mijlocii
 • Hotărârea 853/2005 - Municipiul Oradea

  privind modificarea prevederilor art. 1 si 2 din Hotarârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 796 din 27 octombrie 2005 privind transferul de personal in interes de serviciu intre Clubul Sportiv Fotbal Club Bihor Oradea si Primaria municipiului
 • Hotărârea 852/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scoaterii din functiune a unor mijloacelor fixe apartinând domeniului public al municipiului Oradea
 • Hotărârea 851/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scoaterii din functiune, respectiv casarii unor mijloacelor fixe apartinând domeniului public al municipiului Oradea, aflate in adminstrarea Regiei autonome Oradea transport local.
 • Hotărârea 850/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu in vederea preluarii in patrimoniul public al municipiului Oradea si trecerea in administrarea Regiei autonome Apa-Canal Oradea a statiei de hidrofor din cadrul fostei Garnizoane din str. Armatei Române nr.1/A.
 • Hotărârea 849/2005 - Municipiul Oradea

  privind acordarea sumei de 6.000 RON, in favoarea Bisericii Reformate Oradea-Velenta necesara desfasurarii activitatilor de asistenta sociala la Centrul Social “Agnulli Dei”
 • Hotărârea 848/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea listei beneficiarilor – persoane cu handicap si asistentii personali ai acestora – de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Oradea
 • Hotărârea 847/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie: „Reabilitare retele apa si canalizare pe str. Primariei, din Municipiul Oradea”
 • Hotărârea 846/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie „EXTINDERE SEMAFORIZARE STRADA NUFaRULUI, ZONA STAtIEI PETROM-LOTUS MARKET, DIN MUNICIPIUL ORADEA”.
 • Hotărârea 845/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii programului de investitii al Regiei autonome Apa Canal – Oradea pe anul 2005
 • Hotărârea 844/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea suplimentarii finantarii Clubului Sportiv Fotbal Club Bihor-Oradea pentru anul 2005 cu suma de 640.000 RON
 • Hotărârea 843/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2005.
 • Hotărârea 842/2005 - Municipiul Oradea

  pentru insusirea de catre Consiliul local a unor aspecte privind contractul de parteneriat public-privat incheiat cu firma Keviep Kft. pentru Depozitul Ecologic Oradea.
 • Hotărârea 841/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractarii de catre Societatea comerciala Electrocentrale SA Oradea a unui imprumut intern in valoare de 18.000.000 RON cu 80 % garantie guvernamentala, necesar completarii finantarii achizitiei de resurse energetice pentru iarna 2005
 • Hotărârea 840/2005 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, a indicatorilor de performanta si a bugetului de trezorerie pe anul 2005 la S.C. ELECTROCENTRALE S.A. Oradea
 • Hotărârea 839/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a indicatorilor economico - financiari pe anul 2005 la Regia Autonoma de Piete, Agrement si Salubritate Oradea
 • Hotărârea 838/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor si penalitatilor de intârziere datorate bugetului local al municipiului Oradea de catre dna SETYEROV ELISAVETA pentru imobilul situat in Oradea, str.1 DECEMBRIE nr.2, Ap.13.
 • Hotărârea 837/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu modificator – Complex comercial si statie distributie carburanti zona Calea Aradului – Universitatea Oradea.
 • Hotărârea 836/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Modificator - extindere intravilan pentru locuinte si reglementarea acceselor, zona strazii Apateului, Oradea
 • Hotărârea 835/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Mansardare locuinta si amenajare magazin, strada Clujului nr.35, Oradea - nr. cadastral 3526/1
 • Hotărârea 834/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Complex comercial - str. Nicolae Bolcas nr.4-6 nr. cad. 9602, 9878 si 9879 - Oradea
 • Hotărârea 833/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Statie distributie carburanti, DN1 Km 623+100, Oradea, numar cadastral 9309.
 • Hotărârea 832/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa familiala si reglementare accese nr. cadastral 5688 – Oradea, zona Oncea
 • Hotărârea 831/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere spatiu comercial str. Liszt Ferencz nr.47 – Oradea.
 • Hotărârea 830/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuinta - str. Adevarului nr.66 nr. cad. 8222, 8223, 8224, 8225, 8226, 8227, 8439, 8440, 8441, 8442- Oradea
 • Hotărârea 829/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere anexa si schimbare destinatie in locuinta nr. cad. 1562/44 – str. Eremia Grigore nr.6, Oradea.
 • Hotărârea 828/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuinte si realizare acces din str. Apateului, nr. cad. 8466/10, 8466/11, 8466/12, 8466/13, 8466/14, 8466/15, 8466/16, 8466/17, 8466/18, 8466/19, 7885, 7886 si 2871 - Oradea
 • Hotărârea 827/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire doua case familiale - str. Bihorului nr.61/B nr cad. 9927, 9928, 9929, 9930 – Oradea
 • Hotărârea 826/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amenajare parcare auto, strada Uzinelor nr.3, Oradea - nr. topo 5136/2
 • Hotărârea 825/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Centru de colectare ajutoare pentru cazuri de calamitati - str. C. Coposu, Oradea
 • Hotărârea 824/2005 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea de denumiri unor strazi nou create in municipiul Oradea, aflate in prelungirea unor strazi existente.
 • Hotărârea 823/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa bifamiliala, nr. cad. 9125 - str. Nojoridului, Oradea.
 • Hotărârea 822/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala - str. Soarelui nr. 16D, nr. cad. 8647 - Oradea
 • Hotărârea 821/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan – zona strazii Facliei - cartier Podgoria, Oradea.
 • Hotărârea 820/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionarii terenului situat in Oradea str. Branului destinat realizarii ansamblului de locuinte cu credit ipotecar prin Agentia Nationala pentru Locuinte
 • Hotărârea 819/2005 - Municipiul Oradea

  privind respingerea propunerii de organizare a unei licitatii publice deschise pentru concesionarea suprafetei de 1756 mp teren, identificat cu nr. cadastral 3603 Oradea, situat in Oradea str. Octavian Goga – Gradina zoologica in vederea realizarii unei p
 • Hotărârea 818/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9181 Oradea in suprafata de 48 mp. situat in Oradea Parcul N.Balcescu si transmiterea terenului mentionat in administrarea RA – Apa Canal Oradea
 • Hotărârea 817/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 9214 ÷ 9218 si trecerea in proprietate privata a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastrale 9214 ÷ 9218 Oradea, in suprafata de 27.7
 • Hotărârea 816/2005 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Colompar Nicolaie-Adrian si d-nei Cirpaci Aurica reprezentând suprafata de 1.230 mp. teren identificat cu nr. cadastral 1680/17 inscris in CFndf 5479 Oradea, situat in Oradea in zona drumului de centura - str. Nojoridul
 • Hotărârea 815/2005 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui stefanescu Barbu si d-nei stefanescu Florica reprezentând suprafata de 66 mp. teren identificat cu nr. cadastral 2343/1 inscris in CFndf 7842 Oradea, situat in Oradea str.Izvorului nr.93/M, cu destinatia de ”drum public
 • Hotărârea 814/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 9212 si 9213 in suprafata totala de 14.556 mp. situat in Oradea str. C.Coposu intersectie cu str.Linistei
 • Hotărârea 813/2005 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Ghiata Catalin Lucian si d-nei Ghiata Floare reprezentând suprafata de 51 mp. teren, identificat cu nr. cadastral 6602/2, inscris in CFndf 5579 Oradea, situat in Oradea str. N. Beldiceanu nr.36, cu destinatia de ”drum p
 • Hotărârea 812/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9219 in suprafata de 9555 mp. si nr. cadastral 9220 in suprafata de 1236 mp. situat in Oradea- zona soselei de centura
 • Hotărârea 811/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Oradea, incepând cu data de 01.12.2005
 • Hotărârea 810/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contributiei Primariei Municipiului Oradea in proiectul intitulat „Planul Director de Dezvoltare a Infrastructurii Rutiere de Transport in Zona Metropolitana Oradea”, depus in cadrul Programului PHARE CBC 2004
 • Hotărârea 809/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru Directia de Evidenta a Persoanelor din municipiul Oradea, incepând cu data de 01.12.2005
 • Hotărârea 808/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului local al municipiului Oradea din data de 27 octombrie 2005.
 • Hotărârea 807/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea valorii restului de executat al obiectivului de investitie: „Bloc cu 54 apartamente din str. Tudor Vladimirescu nr. 1 - Oradea”.
 • Hotărârea 806/2005 - Municipiul Oradea

  privind completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Clubului Sportiv Muncipal Oradea
 • Hotărârea 805/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Oradea, incepând cu data de 01.11.2005
 • Hotărârea 804/2005 - Municipiul Oradea

  privind revocarea art.1 alin (1) si (3) din Hotarârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 530/2005 si inchirierea, in conditiile prevazute de lege, pe o perioada de 10 ani, a unor spatii cu alta destinatie, in favoarea Ministerului Administratiei
 • Hotărârea 803/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru infiintarea zonei numite „Oraselul Copiilor” in parcul zona de vest – str. Corneliu Coposu, cartierul Rogerius, lânga centrul comercial Artima
 • Hotărârea 802/2005 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea conditiilor de sistare a starii de indiviziune pentru imobilul situat in Oradea, str. Avram Iancu nr.7
 • Hotărârea 801/2005 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea solutiei tehnice de acoperire a Bazinului Olimpic Oradea, str. Aleea strandului nr.5
 • Hotărârea 800/2005 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea dotarii cu mobilier a locuintelor din caminul cu destinatie sociala amplasat in Oradea, str. Moreni nr.2.
 • Hotărârea 799/2005 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 5 din Hotarârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 97/2005 privind infiintarea a doua centre sociale multifunctionale pentru persoane vârstnice cu denumirea „Nufarul” si „Rogerius” si completarea acesteia
 • Hotărârea 798/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru instrainarea unei cote-parti din dependinta comuna (boxa) situata in Oradea, str. Dobrestilor nr. 9 bl. PB 56/A, parter
 • Hotărârea 797/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizarii redeventei datorata de R.A. Apa - Canal Oradea pentru anul 2005
 • Hotărârea 796/2005 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor masuri cu caracter organizatoric privind transferul de personal in interes de serviciu intre Clubul Sportiv Fotbal Club Bihor Oradea si Primaria municipiului Oradea
 • Hotărârea 795/2005 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotarârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 997/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului de Cazare Temporara nr. 1 Oradea
 • Hotărârea 794/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea efectuarii lucrarilor de restaurare a vitraliilor din pasajul Palatului Vulturul Negru
 • Hotărârea 793/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea executarii lucrarilor de Punct termic cu energie geotermala si instalatie de tratare a aerului folosind energia geotermala la sectia de reanimare ATI la Spitalul Clinic de Copii Oradea
 • Hotărârea 792/2005 - Municipiul Oradea

  privind propunerea de aprobare a esalonarii chiriei datorate de SC Cristian Prod Com Apt SRL, in cuantum de 85.782,06 RON
 • Hotărârea 791/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea inscriptionarii monumentelor istorice de pe raza municipiului Oradea
 • Hotărârea 790/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea crearii unui site web al Fundatiei pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Judetul Bihor.
 • Hotărârea 789/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie „MODERNIZARE STRADA APELOR” din municipiul Oradea.
 • Hotărârea 788/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie „MODERNIZARE STRADA GENERAL NICOLAE sOVA” din municipiul Oradea.
 • Hotărârea 787/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei Clubului Sportiv Fotbal Club Bihor-Oradea, valabila incepând cu 1 noiembrie 2005.
 • Hotărârea 786/2005 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificarii Caietelor de sarcini pentru organizarea procedurii de licitatie publica deschisa pentru achizitionarea serviciilor de pregatire in vederea tiparirii, tiparirea si distributia unui periodic al Consiliului Local al municipiului
 • Hotărârea 785/2005 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de principiu pentru crearea operatorului regional de servicii publice pentru alimentare cu apa, canalizare si epurare
 • Hotărârea 784/2005 - Municipiul Oradea

  privind avizarea pretului pentru activitatea de producere a apei fierbinti pentru populatie, aplicat de catre S.C. Electrocentrale Oradea in anul 2006.
 • Hotărârea 783/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si al indicatorilor de performanta de la Regia autonoma Apa-Canal Oradea, pe anul 2005.
 • Hotărârea 782/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si al indicatorilor de performanta de la Regia autonoma Oradea transport local, pe anul 2005.
 • Hotărârea 781/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe cladiri datorat de catre membrii Asociatiei de proprietari “ VENUS” Oradea, str. Gen. Magheru nr. 38, bl. M 5.
 • Hotărârea 780/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2005.
 • Hotărârea 779/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Fundatia Eclesia Mater si Administratia Sociala Comunitara Oradea in vederea implemetarii proiectului “O educatie ecologica social - comunitara” finantat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala.
 • Hotărârea 778/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea liniilor de subventionare prioritare in domeniul asistentei sociale, a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor care solicita subventie pe anul 200
 • Hotărârea 777/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea listei beneficiarilor – persoane cu handicap si asistentii personali ai acestora – de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Oradea
 • Hotărârea 776/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de functii si a numarului de personal din cadrul ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile incepand cu data de 1 noiembrie 2005
 • Hotărârea 775/2005 - Municipiul Oradea

  privind acordarea unor pachete continând alimente de baza cu ocazia Sarbatorilor de Iarna pentru persoanele/familiile defavorizate, aflate in zona de risc social.
 • Hotărârea 774/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea deplasarii unei delegatii a municipiului Oradea la Mantova, Italia, in perioada 3 – 5 noiembrie 2005.
 • Hotărârea 773/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Acordului de Infratire a municipiului Oradea cu municipiul MANTOVA, Italia.
 • Hotărârea 772/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Reconversie partiala hala de productie in spatii comerciale de tip showroom si birouri – str. S. Barnutiu nr.15 - Oradea
 • Hotărârea 771/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa tip duplex str.Gheorghe Doja nr 85 nr. cadastral 5081/2 - Oradea
 • Hotărârea 770/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere, amenajare subsol spatiu comercial SC Crisul Supermarket SA si remodelare piateta str. Republicii nr.30 - Oradea
 • Hotărârea 769/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amenajare acces, amplasare case unifamiliale - zona str.Plaiului nr. cad. 6567, 6569, 6561, 6562, 6563, 6564 - Oradea
 • Hotărârea 768/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa unifamiliala- str.Facliei nr. cadastral 2632 – Oradea
 • Hotărârea 767/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Showroom auto, service auto Fiat – Alfa Romeo str. Calea Clujului Oradea, numar cadastral 1923/3 si 1923/5.
 • Hotărârea 766/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala str. Raspintiilor numar cadastral 4917 - Oradea.
 • Hotărârea 765/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare bloc de locuinte - str. T. Lalescu nr. cadastral 5154 – Oradea.
 • Hotărârea 764/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala - str.Cantonului nr.cadastral 1379/1 – Oradea.
 • Hotărârea 763/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa unifamiliala – str. T. Goga nr. 23, nr. cad. 76/4 - Oradea
 • Hotărârea 762/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Introducere teren in intravilan pentru parcelare locuinte - drumul judetean Oradea- Santandrei (DJ 797)
 • Hotărârea 761/2005 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de principiu in vederea participarii Primariei Municipiului Oradea ca partener la Proiectul International „Hist-Urban” in cadrul Programului Interreg III B Cadses
 • Hotărârea 760/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contributiei Primariei municipiului Oradea in proiectul intitulat „ISO 9001 P.M.O. – Formarea de specialisti si consultanta in vederea elaborarii si implementarii sistemului de management al calitatii EN ISO 9001:2000 la Primaria municip
 • Hotărârea 759/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contributiei Primariei municipiului Oradea in proiectul intitulat „Imbunatatirea calitatii serviciilor oferite de catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor”, depus in cadrul Programului Phare CBC 2004
 • Hotărârea 758/2005 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificarii si completarii Regulamentului privind procedura de vinzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 757/2005 - Municipiul Oradea

  privind respingerea propunerii de achizitionare a suprafetei de 1.340 mp teren identificat cu nr. cadastral 3746 inscris in CF ndf 3745 Oradea proprietate a d-lui Cristache Constantin, afectat de traseul drumului de centura.
 • Hotărârea 756/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii Hotarârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 642/31.08.2005
 • Hotărârea 755/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii Hotarârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 641/31.08.2005.
 • Hotărârea 754/2005 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Oprea Nicolae si Oprea Floare reprezentând suprafata totala de 1.654 mp. teren identificat cu nr. cadastral 1053/7 inscris in CFndf 2281 Oradea si nr. cadastrale 1053/14, 1053/15, 1053/16 si 1053/17 inscrise in CFndf 7585
 • Hotărârea 753/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 8291 in suprafata de 1.194 mp. situat in Oradea str. Traian Lalescu nr.3 , reprezentând Centrul de Ingrijire de Zi
 • Hotărârea 752/2005 - Municipiul Oradea

  privind avizarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9571 in suprafata de 3.328 mp. situat in Oradea str. Armatei Române nr.5
 • Hotărârea 751/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9210 si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a suprafetei de 311 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9210, in vederea realizarii unui
 • Hotărârea 750/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentatiei revizuite si a cofinantarii in conformitate cu prevederile Programului de Finantare PHARE 2004 – 2006 pentru proiectul “Descongestionarea traficului intre polii economici de dezvoltare ai Regiunii Nord Vest Cluj Napoca si
 • Hotărârea 749/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului local al municipiului Oradea din data de 29 septembrie 2005.
 • Hotărârea 748/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de achizitie pentru imobilul situat in Oradea, str. Cazaban, nr. 39, in apropierea Gradinitei nr. 50, având destinatia de magazie
 • Hotărârea 747/2005 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea in conditiile prevazute de lege,pentru o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a unui spatiu aflat in incinta institutiei, in favoarea Sindicatului Salariatilor din cadrul Primariei Municipiului Oradea „Civica”
 • Hotărârea 746/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizarii listei spatiilor comerciale si de prestari servicii aflate in proprietatea statului român care fac obiectul vanzarii in baza prevederilor Legii nr. 550/2002
 • Hotărârea 745/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru instrainarea unei cote-parti din dependinta comuna (uscatoria) situata in Oradea, str. Transilvaniei, nr. 6, bl. J 6, sc. B, etaj I
 • Hotărârea 744/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea restituirii sumei de 16.134,95 RON catre Daphna Magda Kalir, prin av. Mesesan Sanda, reprezentând contravaloarea chiriei incasate necuvenit pentru spatiile cu alta destinatie situate in Oradea, str. Libertatii nr. 2 - 4
 • Hotărârea 743/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achizitionarii instalatiei de incalzire (2 cazane din fonta si arzatoare) pentru Liceul Teologic Penticostal Oradea.
 • Hotărârea 742/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractarii si executarii lucrarilor de proiectare si amenajare a spatiilor si instalatiilor necesare amplasarii unor aparate performante de radiologie, la Spitalul Clinic de Boli Infectioase, Spitalul de Neuropsihiatrie si Spitalul de
 • Hotărârea 741/2005 - Municipiul Oradea

  privind acordarea Titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Oradea” domnului Dumitru Radu Popescu
 • Hotărârea 740/2005 - Municipiul Oradea

  privind acordarea Titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Oradea” – post mortem - lui Dumitru Chirila
 • Hotărârea 739/2005 - Municipiul Oradea

  privind acordarea Titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Oradea” doamnei Ana Blandiana
 • Hotărârea 738/2005 - Municipiul Oradea

  privind acordarea Titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Oradea” – post mortem - lui Viorel Horj
 • Hotărârea 737/2005 - Municipiul Oradea

  privind acordarea Titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Oradea” – post mortem - lui Avram Geoldes
 • Hotărârea 736/2005 - Municipiul Oradea

  privind acordarea Titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Oradea” – post mortem - lui Varadi Ernest
 • Hotărârea 735/2005 - Municipiul Oradea

  privind acordarea Titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Oradea – post mortem” lui Constantin stefanoiu
 • Hotărârea 734/2005 - Municipiul Oradea

  privind unele masuri pentru achizitionarea de catre Regia autonoma Oradea transport local a unui numar de 23 buc. tramvaie articulate tip Tatra KT4D
 • Hotărârea 733/2005 - Municipiul Oradea

  privind scutirea la plata majorarilor si penalitatilor de intârziere datorate de catre FARCAs VIORICA, proprietara imobilului situat in Oradea, str.Dimitrie Cantemir nr.37 bl.U 37 ap.17.
 • Hotărârea 732/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentatiei de licitatie in vederea contractarii serviciului de consultanta tehnica, juridica si financiara in vederea privatizarii S.C. Electrocentrale SA Oradea.
 • Hotărârea 731/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor de zonare fiscala si a principiilor de evaluare a acestora.
 • Hotărârea 730/2005 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor masuri pentru infiintarea asociatiei interregionala „Alianta Oraselor si Satelor”
 • Hotărârea 729/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2005.
 • Hotărârea 728/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea majorarii in termeni reali si ajustarea la inflatie a preturilor si tarifelor pentru serviciile publice de furnizare apa, canalizarea si epurarea apelor uzate
 • Hotărârea 727/2005 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Mihut Adrian - Florin, Motrescu Dragos, Motrescu Maria, Filip Maria, Chirila Lucia, Pinta Mirella, Langa Mircea-Dorin, Langa Adrian-Ovidiu, Oltian Rozalia-Eugenia si Oltian Danutiu-Ioan reprezentând suprafata de 20.181 mp
 • Hotărârea 726/2005 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Lungu Gheorghe si sotia Lungu Valeria, reprezentând suprafata de 43 mp. teren, identificat cu nr. cadastral 8563, inscris in CF ndf 6843 Oradea, situat in Oradea str. Ciresilor, cu destinatia de ”drum public”
 • Hotărârea 725/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Oradea, incepând cu data de 01.10.2005
 • Hotărârea 724/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea alocarii sumei de 3 mii lei RON din bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Sociale Comunitare Oradea pentru organizarea Concertului de binefacere pentru persoanele de vârsta a III-a.
 • Hotărârea 723/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participarii Administratiei Sociale Comunitare Oradea la proiectului “URBACT REGENERANDO”, in calitate de observator activ, cu privire la regenerarea economica si sociala a oraselor si comunitatilor.
 • Hotărârea 722/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea repartizarii sprijinului financiar pentru PROIECTE DE TINERET finantate din bugetul local al Municipiului Oradea in anul 2005 – sesiunea a doua de cereri de propuneri de finantare, septembrie 2005
 • Hotărârea 721/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Centrului Temporar pentru copii “Cuore”, aflat in subordinea Administratiei Sociale Comunitare Oradea
 • Hotărârea 720/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea subventionarii din bugetul local in procent de 100% a cheltuielilor de transport public local pentru un numar de 113 copii institutionalizati in centre de plasament de tip familial ale Asociatiei „Actiunea Felix” si care frecventeaza
 • Hotărârea 719/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilitati la transportul public local de calatori pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Oradea
 • Hotărârea 718/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea listei beneficiarilor – persoane cu handicap si asistentii personali ai acestora – de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Oradea
 • Hotărârea 717/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie „PRELUNGIRE BRETEA STRADA REPUBLICII LA STRADA PARCUL PETOFI”
 • Hotărârea 716/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie: „Reabilitare sistem secundar distributie retele termice Oradea”
 • Hotărârea 715/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie: „ARTERE NOU CREATE, CARTIERUL TINERETULUI – CALEA CLUJULUI”
 • Hotărârea 714/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie: „B-dul Republicii – pietonal”
 • Hotărârea 713/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea completarii strategiei investitionale a municipiului Oradea pentru perioada 2006/2008
 • Hotărârea 712/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie: „Extinderea retelelor de canalizare menajera pe str. Biruintei si str. Jean Jaurez”
 • Hotărârea 711/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie „Iluminat public - Drum de centura a municipiului Oradea tronson Calea Aradului – Linia de cale ferata Cluj – Oradea”
 • Hotărârea 710/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie: Iluminat public drum DN 76 Oradea-Deva intre giratia, centura DN 76 Deva si limita administrativa a municipiului Oradea
 • Hotărârea 709/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului local al municipiului Oradea a sectoarelor de drumuri nationale amplasate in intravilanul municipiului Oradea.
 • Hotărârea 708/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie: „Extindere retea distributie apa pe str. Jiului-Oradea”
 • Hotărârea 707/2005 - Municipiul Oradea

  privind transmiterea bazei de date si informatii de interes metropolitan catre Asociatia „Zona Metropolitana Oradea”
 • Hotărârea 706/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amenajare si extindere cladire birouri str. Piata Independentei nr.51- Oradea
 • Hotărârea 705/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amenajare magazin de confectii prin extindere apartament la parter de bloc B-dul Stefan cel Mare nr.2 - Oradea
 • Hotărârea 704/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala - str. Piatra Craiului nr.25/A nr. cad. 6405 - Oradea
 • Hotărârea 703/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru constructii de locuinte si drum de acces nr. cad. 7172, 7173, 7174, 7175, 7176- Oradea, str. Piersicilor nr.7
 • Hotărârea 702/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Case familiale cuplate, str. Ciheiului nr. cadastral 5259 si 5260 - Oradea
 • Hotărârea 701/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru locuinte , str. Ciheiului nr. cadastral 5261 –Oradea
 • Hotărârea 700/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru constructii de locuinte si drum de acces - nr. cadastral 3614 si 5132 – Oradea, zona Oncea
 • Hotărârea 699/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amenajare zona comerciala la parterul blocurilor, str. Doina - Oradea
 • Hotărârea 698/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru locuinte str. V. Carlova nr.56 - 58, numar cadastral 6206/1 si 6206/2 - Oradea
 • Hotărârea 697/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Hala depozit sos. Borsului nr.33 - Oradea
 • Hotărârea 696/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala str. Molidului nr.2, nr. cad. 4644 - Oradea
 • Hotărârea 695/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire spatiu comercial B-dul Decebal nr.37 - Oradea
 • Hotărârea 694/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa tip duplex str.Facliei nr. cadastral 4177 – Oradea
 • Hotărârea 693/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului local al municipiului Oradea din data de 09 septembrie 2005.
 • Hotărârea 692/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului local al municipiului Oradea din data de 31 august 2005
 • Hotărârea 691/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea in folosinta gratuita, pentru o perioada de 50 de ani, a terenului cu nr. cadastral 5573 in suprafata de 553 mp , situat in Oradea, str. Andrei Saguna nr. 1, in favoarea Fundatiei „Mecena – Mecénás” Alapitvány Oradea, pentru amenajarea acest
 • Hotărârea 690/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea variantei de concesionare a serviciilor publice de salubrizare in municipiul Oradea din Studiul de solutii
 • Hotărârea 689/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie “Amenajare parcare in santul Cetatii Oradea”
 • Hotărârea 688/2005 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea deplasarii unei delegatii a municipiului Oradea la Givatayim, Israel, in perioada 21 – 25 septembrie 2005.
 • Hotărârea 687/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului pentru acordarea PREMIILOR DE EXCELENta pentru personalitatile oradene ale anului 2005
 • Hotărârea 686/2005 - Municipiul Oradea

  privind achizitionarea de pachete scolare pentru elevii clasei a-I-a inmatriculati in anul scolar 2005/2006
 • Hotărârea 685/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea realizarii extinderii lucrarilor de descarcare arheologica in bastionul Ciunt din incinta Cetatii Oradea.
 • Hotărârea 684/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Complex comercial Calea Aradului DN79, Oradea
 • Hotărârea 683/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Sediu R.A.R., piata de masini si piata en gros str. Ogorului – str.Universitatii.
 • Hotărârea 682/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea masurilor necesare mentinerii durabilitatii proiectului “Votati bicicleta, votati un oras mai curat!”
 • Hotărârea 681/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii suprafetei de teren ocupata de Depozitul ecologic de deseuri al municipiului Oradea si delimitata de: Drumul Santaului, drumul comunal Oradea – Bors, limita depozitului de salm SC Cementrade SA si calea ferata Oradea – Satu-M
 • Hotărârea 680/2005 - Municipiul Oradea

  privind insusirea propunerii de amplasare a unei placi comemorative pe fatada cladirii situate pe str. Parcul Petofi Sandor nr.20 – Oradea.
 • Hotărârea 679/2005 - Municipiul Oradea

  privind modificarea tarifelor pentru activitatile de salubritate stradala si intretinere spatii verzi in municipiul Oradea, in relatie cu S.C. ECOLOGIC SERVICE ORADEA S.A. in calitate de prestator.
 • Hotărârea 678/2005 - Municipiul Oradea

  privind unele masuri pentru incheierea contractelor de prestari servicii la Clubul Sportiv Municipal Oradea – sectia handbal
 • Hotărârea 677/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2005.
 • Hotărârea 676/2005 - Municipiul Oradea

  privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedintele Consiliului local al municipiului Oradea din lunile septembrie, octombrie si noiembrie 2005.
 • Hotărârea 675/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru institutia publica de interes local Politia Comunitara Oradea, incepând cu data de 01.09.2005
 • Hotărârea 674/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Oradea, incepând cu data de 01.09.2005
 • Hotărârea 673/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea sprijinului financiar pentru Proiectele depuse spre finantare din Fondul comun al Euroregiunii Bihor – Hajdu-Bihar, in sesiunea august 2005.
 • Hotărârea 672/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Politiei Comunitare
 • Hotărârea 671/2005 - Municipiul Oradea

  privind infiintarea institutiei publice de interes local, cu personalitate juridica Politia Comunitara Oradea
 • Hotărârea 670/2005 - Municipiul Oradea

  privind numirea dnei viceprimar, Biro Rozalia, in Comisia Locala de Aplicare a Legilor Fondului Funciar.
 • Hotărârea 669/2005 - Municipiul Oradea

  privind completarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Centrului de Ingrijire de zi Oradea, aflat in subordinea Administratiei Sociale Comunitare Oradea.
 • Hotărârea 668/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordarii unor pachete cu alimente cu ocazia Zilei Internationale a Senectutii, pentru persoanele de varsta a treia aflate in zona de risc social.
 • Hotărârea 667/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea asigurarii unui sejur de 10 zile unui numar de 60 de copii provenind din familii grav afectate de inundatii.
 • Hotărârea 666/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal din cadrul ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile incepand cu data de 1 septembrie 2005
 • Hotărârea 665/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea listei beneficiarilor – persoane cu handicap si asistentii personali ai acestora – de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Oradea
 • Hotărârea 664/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri pentru ducerea la indeplinire a Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat.
 • Hotărârea 663/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achitarii cotizatiei municipiului Oradea la Asociatia culturala europeana Les Recontres pentru anul 2005.
 • Hotărârea 662/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9195 Oradea in suprafata de 753 mp. si trecerea in proprietatea privata a municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastral 9195, situat in Ora
 • Hotărârea 661/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9196 Oradea, diminuarea suprafetei detinute in administrare de Regia autonoma de piete, agrement si salubritate Oradea in strandul municipal Oradea cu 13.
 • Hotărârea 660/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 9199 ÷ 9209 Oradea in suprafata totala de 104.300 mp. si trecerea in proprietatea privata a municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastral
 • Hotărârea 659/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii conturului nr. cadastral 2375 inscris in CF ndf 4875 si aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 9197 in suprafata de 1257 mp. situate in Oradea str. Splaiul Crisanei
 • Hotărârea 658/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea dezmembrarii nr cadastral 2375 inscris in CF ndf 4875 Oradea in trei noi parcele cu nr cadastrale 2375/1, 2375/2 si 2375/3 si aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 9198 in suprafat
 • Hotărârea 657/2005 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Visky stefan si sotia Visky Maria - Magdalena, reprezentând suprafata de 101 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9394 inscris in CF ndf 7178 Oradea situat in Oradea str. Molidului, cu destinatia de drum public.
 • Hotărârea 656/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9398 Oradea in suprafata de 2041 mp., reprezentând drum agricol de acces din strada Apateului
 • Hotărârea 655/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Cadastral de amplasare si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 6360 Oradea si acordul de pricipiu privind vânzarea prin negociere directa a cotei de 35/86 mp. teren din nr. cadastral 6360 Oradea, situat in Or
 • Hotărârea 654/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a terenului inscris in CFndf 3403 Oradea cu nr. cadastal 983 in suprafata de 25 mp situat in Oradea, Calea Aradului bl. P71 catre Dl. Mocan Calin Florin
 • Hotărârea 653/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a terenului inscris in CF 10986 Oradea cu nr. topo 637/86 in suprafata de 10 mp situat in Oradea, str. Nufarului bl. AN5 catre d-na Târb Claudia Iuliana
 • Hotărârea 652/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a Municipiului Oradea a terenului inscris in C.F. ndf 926 Oradea cu nr. cadastral 1655 in suprafata de 23 mp. situat in Oradea, str. Transilvaniei si darea acordului de principiu pentru vanzarea p
 • Hotărârea 651/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a cotei-parti (portiunea situata sub perimetrul blocului, exceptie terasa) din terenul identificat cu nr. cadastral 808 in suprafata de 193 mp situat in Oradea, B-dul Decebal n
 • Hotărârea 650/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a terenului inscris in CFndf 528 Oradea cu nr. cadastal 1419 in suprafata de 29 mp situat in Oradea, Calea Aradului bl. P68 catre SC Cristal Apex SRL
 • Hotărârea 649/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a terenului inscris in CF nr. 217 Oradea cu nr. topo 2189 in suprafata de 370 mp situat in Oradea, str. Cuza Voda – str. Scurta catre SC Elmira Prod SRL
 • Hotărârea 648/2005 - Municipiul Oradea

  privind respingerea propunerii de dare a acordului de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a suprafetei de 285 mp. teren identificat cu nr. cadastral 7125 Oradea situat in Oradea, str. Onestilor, in favoarea SC Transcrisana SA
 • Hotărârea 647/2005 - Municipiul Oradea

  privind respingerea propunerii de aprobare a trecerii in proprietatea privata a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. topo 202/3 in suprafata de 72 mp inscris in C.F. 77.562 Oradea, situat in Oradea B-dul General Magheru nr. 8, precum si res
 • Hotărârea 646/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a terenului identificat cu nr. cadastal 576 in suprafata de 52 mp situat in Oradea, Calea Aradului bl. P71 catre Dl. Vestale Chis Raul Maximilian
 • Hotărârea 645/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpurilor de proprietate cu nr. cadastrale 1331 cu suprafata de 3.107 mp si 9529 Oradea cu suprafata de 3.164 mp, situat in Oradea Piata 1 Decembrie
 • Hotărârea 644/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7773 cu suprafata de 432 mp si concesionarea directa a suprafetei de 432 mp. cu nr. cadastral 7773, situat in Oradea Str. Petofi Sandor, in favoarea SC D
 • Hotărârea 643/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9194 Oradea in suprafata de 4581 mp., situat in Oradea str. Eroul Necunoscut, ocupat de constructiile Bisericii Reformate Rogerius.
 • Hotărârea 642/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 3738 Oradea in suprafata de 9744 mp., situat in Oradea b-dul Dacia nr. 25 si aprobarea trecerii in proprietatea publica a Municipiului Oradea, a terenu
 • Hotărârea 641/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 8442 Oradea in suprafata de 42.267 mp. si darea acordului de principiu pentru efectuarea unui schimb de teren situat pe str.Santaului, intre S.C.Samos
 • Hotărârea 640/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Asociatia Salvatorilor Montani Bihor a unui rezervor din beton situat pe str. Sovata
 • Hotărârea 639/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea inscrierii in circuitul civil prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciara a suprafetei de 3.529 mp. teren identificat cu nr. topo. 282/1 si 285, reprezentând teren proprietatea privata a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 638/2005 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei SC CASA SOLID SRL, reprezentând suprafata de 122 mp. teren identificat cu nr. cadastral 7100 situat in Oradea, str. Episcop Ion Alexi , cu destinatia de drum public
 • Hotărârea 637/2005 - Municipiul Oradea

  privind mentinerea prevederilor hotarârilor Consiliului local al municipiului Oradea nr.516 si 517 din 28 iulie 2005.
 • Hotărârea 636/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie: REABILITAREA SISTEMULUI DE SEMAFORIZARE AL MUNICIPIULUI ORADEA
 • Hotărârea 635/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie: MODERNIZARE-EXTINDERE COPERTINA PIATA DECEBAL din municipiul Oradea.
 • Hotărârea 634/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie: MODERNIZARE STRADA AGRICULTORILOR din municipiul Oradea
 • Hotărârea 633/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie: MODERNIZARE STRADA STANISOAREI din municipiul Oradea.
 • Hotărârea 632/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie: MODERNIZARE STRADA LANULUI din municipiul Oradea.
 • Hotărârea 631/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie: MODERNIZARE STRADA ARTARILOR din municipiul Oradea.
 • Hotărârea 629/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie: REABILITARE STRADA NICOLAE GRIGORESCU din municipiul Oradea.
 • Hotărârea 628/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie: REABILITARE STRADA IOSIF VULCAN din municipiul Oradea.
 • Hotărârea 627/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie: REABILITARE STRADA LIBERTatII din municipiul Oradea.
 • Hotărârea 626/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie: REABILITARE STRADA MESTESUGARILOR din municipiul Oradea.
 • Hotărârea 625/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie: REABILITARE B-DUL DACIA din municipiul Oradea
 • Hotărârea 624/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie: REABILITARE STRADA DOINA din municipiul Oradea.
 • Hotărârea 623/2005 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Notei de fundamentare privind transformarea P.T. 509 in mini-centrala termica prin montarea unui cazan care sa functioneze pe gaze naturale.
 • Hotărârea 622/2005 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea propunerilor privind strategia de mediu si de limitare a noxelor la Societatea comerciala Electrocentrale SA Oradea.
 • Hotărârea 621/2005 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate si a Caietului de sarcini pentru realizarea obiectivului de investitii „Acoperire Bazin Olimpic Oradea, str. Aleea strandului nr.5”
 • Hotărârea 620/2005 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor masuri suplimentare pentru vânzarea terenului identificat cu nr. cadastral 9156 Oradea in suprafata de 5622 mp situat in Oradea, str. Sovata nr.2-4, zona malul drept al Crisului Repede”
 • Hotărârea 619/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achizitionarii de mijloace fixe necesare dotarii Bazinului Olimpic pentru desfasurarea competitiilor internationale de natatie
 • Hotărârea 618/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii Hotarârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 372/2004 privind stabilirea unor masuri pentru inchirierea proprietatii imobiliare situate in Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 25/A, unde isi desfasoara activitatea Gradin
 • Hotărârea 617/2005 - Municipiul Oradea

  privind unele masuri in legatura cu acordarea ajutorului social prevazut de Legea 416/2001 privind venitul minim garantat
 • Hotărârea 616/2005 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea unor masuri pentru proprietatea imobiliara situata in Oradea, str. Louis Pasteur, nr. 44 unde isi desfasoara activitatea Gradinita de Copii nr. 47
 • Hotărârea 615/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea cofinantarii in parteneriat cu Asociatia “Charitatis Sfântul Nicolae” pentru realizarea unor investitii la Spitalul de Copii Oradea
 • Hotărârea 614/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizarii listei spatiilor comerciale si de prestari servicii aflate in proprietatea statului român care fac obiectul vanzarii in baza prevederilor Legii nr. 550/2002
 • Hotărârea 613/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea infiintarii si functionarii unei Galerii de Arta in corpul J din incinta Cetatii Oradea
 • Hotărârea 612/2005 - Municipiul Oradea

  privind infiintarea Centrului Social Multifunctional din imobilul situat in Oradea, P-ta Unirii, nr. 8
 • Hotărârea 611/2005 - Municipiul Oradea

  privind renovarea apartamentului nr. 12 din imobilul situat in Oradea str. Aurel Lazar nr. 21 si introducerea acestuia in circuitul locativ.
 • Hotărârea 610/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri pentru reabilitarea parcarilor din municipiul Oradea.
 • Hotărârea 609/2005 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea unor masuri pentru spatiul din imobilul situat in Oradea, str. Bumbacului nr.22, bl. AN 28 –AN 30 unde isi desfasoara activitatea Gradinita de Copii nr. 56
 • Hotărârea 608/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii Hotarârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 831/2004 privind stabilirea unor masuri pentru inchirierea proprietatii imobiliare situate in Oradea str. N. Gane nr. 1, unde isi desfasoara activitatea Gradinita de Copi
 • Hotărârea 607/2005 - Municipiul Oradea

  privind unele masuri pentru amenajarea sediului in care isi desfasoara activitatea Serviciului de Evidenta Informatizata a Populatiei, situat in Oradea str. Dunarii nr. 2
 • Hotărârea 606/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea alocarii de fonduri pentru efectuarea lucrarilor de reabilitare a unor monumente istorice din municipiul Oradea
 • Hotărârea 605/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru instrainarea unei cote-parti din dependinta comuna (uscatoria) situata in Oradea, str. Ovidiu Densusianu, nr. 2, bl. R 204, etaj IV
 • Hotărârea 604/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru instrainarea unei cote-parti din dependinta comuna (uscatoria) situata in Oradea, str. Italiana nr. 29, bl. Y4, sc. A, etaj IV
 • Hotărârea 603/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea executarii lucrarilor de proiectare si reparatii capitale la cladirile amplasate in Oradea Episcopia Bihor str. Vamii
 • Hotărârea 602/2005 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor masuri financiare in vederea contractarii unui credit pentru realizarea unor investitii la Bazele Sportive din Municipiului Oradea
 • Hotărârea 601/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scoaterii din functiune a unor mijloace fixe apartinând domeniului public al municipiului Oradea.
 • Hotărârea 600/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea executarii lucrarilor de proiectare si executie pentru constructia de locuinte sociale pe str. Voltaire
 • Hotărârea 599/2005 - Municipiul Oradea

  privind infiintarea in cadrul Directiei Patrimoniu, incepând cu data de 01.09.2005, a unui Compartiment de consultanta juridica.
 • Hotărârea 598/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii creditelor bugetare aprobate in anexele bugetului de venituri si cheltuieli al Primariei municipiului Oradea pe anul 2005.
 • Hotărârea 597/2005 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor masuri privind predarea-primirea imobilului situat in Oradea, str. Partenie Cosma nr.3-5-7 identificat prin C.F nr. 1840, 13031 Oradea nr. topo. 1371, 1372, 1346 si CF nr. 1841, 13031 Oradea nr. topo 1369, 1370 si CF nr. 1711 Oradea
 • Hotărârea 596/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vânzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. topo 8862/209 inscris in CF 62671 Oradea, in suprafata de 26 mp, situat in Oradea, str. Dimitrie Cantemir nr. 27 - 29
 • Hotărârea 595/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea infiintarii Compartimentului de audit public intern in cadrul Regiei autonome Apa-Canal Oradea.
 • Hotărârea 594/2005 - Municipiul Oradea

  privind validarea Concursului National de Idei “Amenajare suprastructura si mobilier urban – pietonal- Piata Ferdinand-str.Republicii-intersectie str. Gen. Magheru-Oradea” si aprobarea documentatiei castigatoare a premiului II ca solutie urbanistica pentr
 • Hotărârea 593/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa tip duplex cu doua apartamente - str. Piersicilor nr. cad.8928 - Oradea
 • Hotărârea 592/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala - str. Caisilor nr. cadastral 708/4 si 707 Oradea.
 • Hotărârea 591/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala pe nr. cadastral 2979/3 – cartier Oncea, Oradea
 • Hotărârea 590/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala str. Cucului nr. cadastral 5041- Oradea.
 • Hotărârea 589/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Case familiale – zona strazii Al. Hasas, nr. cad. 9136 si 9124 – Oradea.
 • Hotărârea 588/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala, drum de acces - zona str.Fagetului nr. cad. 11/7- Oradea.
 • Hotărârea 587/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala, drum de acces - zona str.Fagetului nr. cad. 11/5, 11/9, 11/12 – Oradea.
 • Hotărârea 586/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan pentru amplasare locuinte – str. Bihorului, Oradea.
 • Hotărârea 585/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Depozit central confectii str. Ogorului nr.65, nr. cad. 2967/6 – Oradea.
 • Hotărârea 584/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala Parângului nr 22, nr.topo 4031/81 Oradea.
 • Hotărârea 583/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Salon auto (show-room), service auto Audi – Seat str. Calea Clujului nr. 287 Oradea, nr. cadastral 2188/3 si 1635.
 • Hotărârea 582/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Sala de sport – Scoala Generala nr.12 “Avram Iancu” str. Gh. Pop de Basesti nr.3-5 – Oradea.
 • Hotărârea 581/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala str. Depoului nr.75, nr.cadastral 4021- Oradea
 • Hotărârea 580/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Biserica ortodoxa cu hramul Inaltarea Domnului str.Izvorului nr.7, nr. cadastral 5289/1-Oradea
 • Hotărârea 579/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Case familiale -str. N. Beldiceanu nr.36, nr. cad. 6602 – Oradea.
 • Hotărârea 578/2005 - Municipiul Oradea

  privind unele masuri pentru utilizarea cheltuielilor cu sponsorizarea la regiile autonome si societatile comerciale unde Municipiul Oradea este actionar unic.
 • Hotărârea 577/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri pentru realizarea obiectivului “AMENAJARE CANTINa SPORTIVI – CS FC Bihor Oradea”.
 • Hotărârea 576/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2005.
 • Hotărârea 575/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului local al municipiului Oradea din data de 28 iulie 2005.
 • Hotărârea 574/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea premiilor de excelenta pentru personalitatile oradene ale anului 2005
 • Hotărârea 573/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala - str. Piersicilor nr.30 nr. cad. 3087- Oradea
 • Hotărârea 572/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire garaje auto str. N. Bolcas- Calea Aradului – Oradea
 • Hotărârea 571/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala str. Izvorului nr. 93/M nr. cad. 2343/1 si 2343/2 – Oradea
 • Hotărârea 570/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Hala productie incaltaminte str. Filatov nr.20 –Oradea
 • Hotărârea 569/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Hala constructii metalice str. Coriolan Hora - Oradea
 • Hotărârea 568/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Statie de alimentare gaz, spalatorie auto Bd. Decebal nr.37 - Oradea
 • Hotărârea 567/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Statie de distributie carburanti str.O. Densusianu nr 14-16 - Oradea
 • Hotărârea 566/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amenajare platforma depozitare materiale de constructii nr. cad. 7028- zona str. Borsului Oradea
 • Hotărârea 565/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Cladire multifunctionala comerciala si de birouri str. Al. D. Xenopol, Oradea
 • Hotărârea 564/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Complex de 5 case unifamiliale - str. Soarelui, nr. cadastral 459/2 - Oradea
 • Hotărârea 563/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Cladire multifunctionala spatiu comercial, birouri si locuinta str. Savinestilor nr.2 - Oradea
 • Hotărârea 562/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amenajare platforma depozitare materiale de constructii nr. cad. 7027- zona str. Borsului Oradea
 • Hotărârea 561/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amenajare parcare autoturismestr. O. Goga intersectie cu B-dul Decebal, Oradea
 • Hotărârea 560/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelere teren pentru locuinte si creere strazi de legatura la drumul de exploatare agricola din zona fermelor Seleus- Nufarul, nr cad. 6606, 6607, 6608, 4995 si 4996 – Oradea, zona str. Nufarului DN76
 • Hotărârea 559/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Concesionare teren pentru extindere locuinta cu doua garaje auto, str. Macinului nr.27 – Oradea
 • Hotărârea 558/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Locuinta unifamiliala – zona strazii Cântaretului, nr. cadastral 1954 - Oradea
 • Hotărârea 557/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Cresa Oradea
 • Hotărârea 556/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Oradea, incepând cu data de 01.08.2005
 • Hotărârea 555/2005 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea planului de implementare al Programului ISPA derulat prin RA Apa-Canal Oradea
 • Hotărârea 554/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2005.
 • Hotărârea 553/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractului de parteneriat public – privat, in forma actualizata, având ca obiect executarea lucrarilor de reabilitare a 9,986 km cale de rulare tramvai in municipiul Oradea
 • Hotărârea 552/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea tarifelor pentru S.C. RER ECOLOGIC SERVICE Oradea S.A. la serviciile publice de SALUBRITATE STRADALA
 • Hotărârea 551/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Caietelor de sarcini pentru organizarea procedurii de licitatie publica deschisa pentru achizitionarea serviciilor de pregatire in vedera tiparirii, tiparirea si distributia unui periodic al Consiliului Local al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 550/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achizitionarii de catre Regia Autonoma Oradea Transport Local a unui numar de 23 buc. tramvaie articulate de tip Tatra KT4D
 • Hotărârea 549/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea avizului de principiu pentru trecerea proprietatii imobiliare situate in Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr. 12 din patrimoniul C.N. Posta Româna in patrimoniul municipiului Oradea, in administrarea Primariei municipiului Oradea – Directia Pa
 • Hotărârea 548/2005 - Municipiul Oradea

  privind revocarea Hotararea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 434/29 iunie 2005 privind trecerea proprietatii imobiliarea situate in Oradea, str. Roman Ciorogariu nr. 12 din patrimoniul C.N. Posta Româna in patrimoniul municipiului Oradea si in
 • Hotărârea 547/2005 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea suportarii din bugetul local a cheltuielilor lunare privind consumul de apa rece, pentru imobilele sociale situate in Oradea, str. Voltaire, nr. 2
 • Hotărârea 546/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii terenului din zona Bazinului Olimpic, din administrarea R.A.P.A.S. Oradea in administrarea Primariei municipiului Oradea – Directia Patrimoniu
 • Hotărârea 545/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de asociere in participatiune incheiat pentru realizarea unui ansamblu rezidential, alcatuit din locuinte, dotari si infrastructura in zona de sud-vest a municipiului Oradea intre Consiliul Loc
 • Hotărârea 544/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri pentru vânzarea parcelelor de teren aferente construirii Cartierului de locuinte „Europa”
 • Hotărârea 543/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita in favoarea Companiei Nationale de Investitii CNI SA a terenului in suprafata de 3000 mp, pe durata construirii obiectivului “Sala de sport” la scoala cu clasele I-VIII “Avram Iancu”, situat in Oradea,
 • Hotărârea 542/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru instrainarea unei cote-parti din dependinta comuna (spalatorie - uscatorie) situata in Oradea, str. Aluminei, nr. 70, bl. D 3, etaj III
 • Hotărârea 541/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii HCL nr. 333 din 31 mai 2005, privind trecerea proprietatii imobiliare situate in Oradea, str. Dunarii, nr. 18 din patrimoniul R.A. Apa – Canal in patrimoniul municipiului Oradea – Primaria municipiului Oradea
 • Hotărârea 540/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea infiintarii si organizarii Bibliotecii de Istorie a Cetatii Oradea
 • Hotărârea 539/2005 - Municipiul Oradea

  privind predarea corpului J din Cetatea Oradea pe durata executarii lucrarilor de interventie in prima urgenta la Compania Nationala de Investitii S.A.
 • Hotărârea 538/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organizarii unei sesiuni de comunicari stiintifice cu denumirea „Cetatea Oradea – trecut si viitor”
 • Hotărârea 537/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii organigramei Directiei Patrimoniu in vederea eficientizarii a activitatii de administrare a Cetatii Oradea
 • Hotărârea 536/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea infiintarii si organizarii Muzeului de Istorie a Cetatii Oradea
 • Hotărârea 535/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru instrainarea unei cote-parti din dependinta comuna - uscatorie situata in Oradea, str. Onisifor Ghibu, nr. 4, bl. X 8, scara A, etaj IV
 • Hotărârea 534/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii organigramei Directiei Patrimoniu in vederea infiintarii compartimentului Centrul de Informare Turistica -Cetatea Oradea in cadrul Serviciului Administrare Cetatea Oradea
 • Hotărârea 533/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea fondurilor necesare pentru editarea unei carti "Istoria Cetatii Oradea"
 • Hotărârea 532/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea executarii lucrarilor de reparatii capitale la bazinul de initiere, bazinul public, bazinul descoperit si coridorul de acces catre bazinul descoperit, precum si la bazinul “Polo” si la Statia de filtrare din incinta Bazei Sportive “Crisu
 • Hotărârea 531/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea intocmirii expertizei, a studiului de fezabilitate si proiectului de executie pentru “etajarea, extinderea si construirea acoperisului tip sarpanta” la blocul alimentar din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infectioase Oradea, str. Tribun
 • Hotărârea 530/2005 - Municipiul Oradea

  privind inchirierea, in conditiile prevazute de lege, pe o perioada de 10 ani a unor spatii cu alta destinatie, in favoarea Asociatiei Zona Metropolitana Oradea
 • Hotărârea 529/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea notificarii titularilor de contracte, pentru eliberarea incepând cu data de 01 noiembrie 2005 a spatiilor situate in Piata 1 Decembrie – Hale – latura Kogalniceanu precum si aprobarea demolarii imobilului in vederea inceperii lucrarilor
 • Hotărârea 528/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vânzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. cadastral 6380 inscris in CF NDF 5651 Oradea, in suprafata de 170 mp, situat in Oradea, str. Nicolae Sova
 • Hotărârea 527/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Statutului si a Actului Constitutiv al Fundatiei Euroregiunii Bihor – Hajdu-Bihar si a sumei de 15.500 RON, reprezentand contributia Consiliului Local al municipiului Oradea la patrimoniul Fundatiei ,,Euroregiunea Bihor – Hajdu-Bihar” -
 • Hotărârea 526/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea aprobarea platii in avans a transei finale in valoare de 13.370 RON (reprezentand contravaloarea a 3.709 EUR) pentru proiectul Phare RO/2002/000-586.03.02 - BH 444 “Imbunatatirea gestionarii fondurilor europene printr-un program de instr
 • Hotărârea 525/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea platii in avans a transei finale in valoare de 6.750 RON (reprezentand contravaloarea a 1865,25 EUR) pentru proiectul Phare RO/2002/000-586.03.02 - BH 435 ,,Dezvoltarea aplicatiei informatice a Primariei Oradea in vederea eficientizarii
 • Hotărârea 524/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea initierii si derularii proiectului „Fereastra Culturala spre Europa”
 • Hotărârea 523/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea listei beneficiarilor – persoane cu handicap si asistentii personali ai acestora – de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Oradea
 • Hotărârea 522/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie „Reabilitare Pod Piata Unirii”
 • Hotărârea 521/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie „Reabilitare str. Ady Endre”
 • Hotărârea 520/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie „Modernizare str. Narciselor”
 • Hotărârea 519/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie : „Reabilitare rezervoare de inmagazinare a apei de pe str. Piatra Craiului - Oradea,”
 • Hotărârea 518/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procedurii proprii a S.C. Transgex – Geoterm de facturare a consumurilor de energie termica la consumatorii finali
 • Hotărârea 517/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea darii in folosinta a Depozitului Ecologic de Deseuri-Oradea-Etapa I A, a regimului de functionare pentru Halda de Gunoi Oradea, dupa punerea in functiune a Depozitului Ecologic de Deseuri-Oradea si a Contractelor de prestari servicii pu
 • Hotărârea 516/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea tarifelor de colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere provenite de la populatia municipiului Oradea
 • Hotărârea 515/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentatiei ce cuprinde studiul de fundamentare si consultare a cetatenilor , studiu de oportunitate, caietul de sarcini si instructiuni pentru organizarea licitatiei , regulamentul de serviciu , in vederea delegarii gestiunii serviciu
 • Hotărârea 514/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpurilor de proprietate cu nr. cadastrale 6331/1, 6331/2, 6331/3, 6332/1 si 6332/2 Oradea cu suprafata de 5.843 mp., 3.031 mp., 993 mp., 7.906 mp. si respectiv 1.841 mp., si transmiterea in admin
 • Hotărârea 513/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9192 Oradea cu suprafata de 150 mp., si transmiterea in folosinta gratuita a terenului identificat cu numarul cadastral 9192 in suprafata de 150 mp. situ
 • Hotărârea 512/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea inscrierii in circuitul civil a terenurilor cu nr topo. 2371 in suprafata de 3.226 mp. si nr. topo. 2890 in suprafata de 32.132 mp. si trecerea terenului cu nr. topo 2371 si 2890 in proprietatea privata a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 511/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9191 Oradea in suprafata de 436 mp. si trecerea in proprietatea privata a municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastral 9191 , situat in
 • Hotărârea 510/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea efectuarii unui schimb de teren intre Consiliul Local al Municipiului Oradea si Dl. Jeger Jozsef Sandor, Tarr Olga Maria si Filipan Victoria
 • Hotărârea 509/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpurilor de proprietate cu nr. cadastrale 9189 si 9190 Oradea cu suprafata de 6.151 mp. fiecare si trecerea in proprietatea privata a municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastr
 • Hotărârea 508/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a terenului detinut in concesiune de catre SC Master SA, inscris in CFNDF nr. 1230, 1231 si 4933 Oradea cu nr. cadastral 1704 , 1705 si 3394 in suprafata totala de 17.546 m
 • Hotărârea 507/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 130 mp. din nr. topo 3581/24 inscris in CF nr. 10208 Oradea, situat in Oradea Piata Independentei, in favoarea SC Naturalfit SRL in vederea amenajarii unei terase
 • Hotărârea 506/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea efectuarii unui schimb de teren afectat de traseul drumului de centura, intre Consiliul Local al Municipiului Oradea si D-nul Cristache Constantin
 • Hotărârea 505/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpurilor de proprietate cu nr. cadastrale 9286 si 9287 Oradea cu suprafata de 75 si respectiv 69 mp. situat in Oradea str. Colinelor si darea acordului de principiu pentru vinzarea prin negoci
 • Hotărârea 504/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii Hotarârii Consiliului Local nr. 185 / 31.03.2005
 • Hotărârea 503/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organizarii unei licitatii publice deschise pentru concesionarea terenului inscris in CFndf 6490 Oradea cu nr. cadastral 7027 in suprafata de 2624 mp si nr. cadastral 7028 in suprafata de 1301 mp, situat in Oradea sos. Borsului cu dest
 • Hotărârea 502/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru efectuarea unui schimb de teren afectat de traseul drumului de centura, intre Consiliu Local al municipiului Oradea si Magiar Teodor si Maghiar Adrian
 • Hotărârea 501/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasare si delimitare a corpurilor de proprietate cu nr. cadastrale 1349/1, 1349/4, 7050 7057 Oradea reprezentând teren aflat in domeniul public al municipiului Oradea situat in incinta strandului Municipal
 • Hotărârea 500/2005 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea donatiei d-soarei Popescu Diana privind suprafata de 3.985 mp. cu destinatia de ”Drum public” in zona str. Sofiei – str. Adevarului
 • Hotărârea 499/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9188 Oradea cu suprafata de 158 mp., si trecerea in proprietatea privata a municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastral 9188 Oradea, repr
 • Hotărârea 498/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 4801 si 4802 Oradea si acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directa a cotei de 660/960 mp. teren identificat cu nr. cadastral 4801 si 4
 • Hotărârea 497/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organizarii unei licitatii publice deschise pentru vinzarea terenului inscris in CFndf 6101 Oradea cu nr. cadastrale 5198 si 7208 in suprafata totala de 2.795 mp., situat in Oradea str. Hora Corilan, destinat realizarii unei hale constr
 • Hotărârea 496/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpurilor de proprietate cu nr. cadastrale 9288 si 9289 Oradea cu suprafata de 192 si respectiv 132 mp., si trecerea in proprietatea privata a municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr.
 • Hotărârea 495/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7065 Oradea in suprafata de 427 mp., situat in Oradea str. Jules Verne nr.7/A si acordul de principiu pentru vânzarea cotei de 27/427 mp din nr. cadastral
 • Hotărârea 494/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9022 Oradea in suprafata de 1.361 mp. si trecerea in proprietatea privata a municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastral 9022, situat in O
 • Hotărârea 493/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 9174 si 9175 Oradea si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea, a imobilului identificat cu nr. cadastrale 9174 si 9175 reprezentind teren
 • Hotărârea 492/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9162 Oradea in suprafata de 4.218 mp. si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastral 9162 reprezentind
 • Hotărârea 491/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a Municipiului Oradea a terenului inscris in C.F. 74353 Oradea cu nr. topo 665/13, 665/15 si 1969/5 in suprafata totala de 49 mp. situat in Oradea, str. Plopilor nr. 2 si darea acordului de principi
 • Hotărârea 490/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru amplasarea unei statii de pompare a apelor uzate a RA – Apa Canal Oradea
 • Hotărârea 489/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9180 Oradea in suprafata de 28 mp. si trecerea in proprietatea privata a municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastral 9180, situat in Orade
 • Hotărârea 488/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a Municioului Oradea a terenului inscris in C.F. 23071 Oradea cu nr. topo 8447/36 in suprafata de 147 mp. situat in Oradea str. Alexandru cel Bun si darea acordul de principiu pentru vânzarea prin negoci
 • Hotărârea 487/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii cu titlu gratuit a terenului si cladirilor situate in Oradea, Episcopia Bihor 49-199 identificate cu nr. Inv. M.F.P. 107.579, din proprietatea publica a Statului Român si administrarea Ministerului de Interne, Inspectoratul Gene
 • Hotărârea 486/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpurilor de proprietate cu nr. cadastrale 9157 ÷ 9161 Oradea in suprafata totala de 36.324 mp. si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastrale
 • Hotărârea 485/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amlasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9026 Oradea si transmiterea in folosinta gratuita a terenului identificat cu numarul cadastral 9026 in suprafata de 1.904 mp. situat in Oradea Piata taranil
 • Hotărârea 484/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea efectuarii unui schimb de teren intre Consiliul Local al Municipiului Oradea si SC Sinteza SA
 • Hotărârea 483/2005 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a Municipiului Oradea a suprafetei de 33.461 mp. teren identificat cu nr. topo 7795/12, 7795/13, 7796/12, 7796/13 si 7798/28 inscrise in C.F. 10588 si 10568 Oradea, situat in Oradea str. Ogorului, aprobar
 • Hotărârea 482/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 3873 si 7070 Oradea si transmiterea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 998 mp identificat cu nr. cadastrale 3873 si 7070, situat in Orad
 • Hotărârea 481/2005 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea unor masuri pentru vânzarea prin licitatie publica a terenului identificat cu nr. cadastral 9156 Oradea in suprafata de 5.622 mp , situat in Oradea str. Sovata nr. 2-4, zona malul drept al Crisului Repede
 • Hotărârea 480/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului local al municipiului Oradea din data de 29 iunie 2005.
 • Hotărârea 479/2005 - Municipiul Oradea

  privind acordarea post-mortem a Titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Oradea” lui Mircea Popescu.
 • Hotărârea 478/2005 - Municipiul Oradea

  privind revocarea Hotarârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.261/28 aprilie 2005 privind aprobarea modificarii prevederilor cuprinse la lit.B din Regulamentul privind procedura de vânzare a terenurilor in municipiul Oradea, aprobat prin Hotarâr
 • Hotărârea 477/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Actului Aditional la Contractul colectiv de munca si la Acordul de munca nr. 122250 din 24.12.2003 inregistrate la Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala – Bihor, sub nr. 308 din 24.12.2003
 • Hotărârea 476/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Biserica ortodoxa “Sfanta Vineri” si grup social str.Stefan Zweig – Parcul Taranilor, Oradea
 • Hotărârea 475/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala si drum de acces Oradea, nr cadastral 688/6 si 688/1- zona Nufarului, DN 76
 • Hotărârea 474/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amenajare parcare si extindere spatiu comercial, str.Sovata nr.50 Oradea.
 • Hotărârea 473/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuinte, str. Ignatie Dorobant nr.cadastral 4548 – Oradea
 • Hotărârea 472/2005 - Municipiul Oradea

  privind avizarea Planului Urbanistic Zonal in coridoarele de dezvoltare CD1/3 Oradea-Bors si CD5/1Oradea - Sanmartin
 • Hotărârea 471/2005 - Municipiul Oradea

  privind avizarea Planului Urbanistic Zonal in coridorul de dezvoltare CD2/3 Oradea-Biharia –Autostrada.
 • Hotărârea 470/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuinte, str. Apateului–Oradea, nr. cadastrale 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3185
 • Hotărârea 469/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan pentru locuinte zona strazii Apateului, Oradea
 • Hotărârea 468/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - Extindere spatiu comercial B-dul Dacia nr.56 bloc U2 – Oradea.
 • Hotărârea 467/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa de locuit str. Nicolae Sova f.n. – Oradea, nr cadastral 8228
 • Hotărârea 466/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Spalatorie auto si locuinta - str. Tarnavelor nr.19 Oradea nr. cadastral 4822/54
 • Hotărârea 465/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Sediu firma si atelier tamplarie mic mobilier - str. Ciheiului Oradea nr. cadastral 791
 • Hotărârea 464/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Centru de sprijin si protectia copilului - str. Episcop Ion Alexi Oradea nr. cadastral 7100, 7101
 • Hotărârea 463/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii Unitatii Teritoriale de Referinta (UTR) 43 din Planul Urbanistic General Municipiul Oradea si Actualizarea Regulamentului Local de Urbanism, prin introducerea suprafetei suprafetei de 71 ha, ocupata de Depozitul ecologic de d
 • Hotărârea 462/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – STUDIU DE CIRCULATIE si AMPLASARE POD PESTE CRISUL REPEDE in zona str ONESTILOR si str SOVATA
 • Hotărârea 461/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Modificator–Locuinte de necesitate Calea Santandrei, Oradea
 • Hotărârea 460/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Case familiale str. Molidului nr. cadastral 7945, 7946 - Oradea
 • Hotărârea 459/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amenajare spatii comerciale si birouri in ansamblul de cladiri din str. Sovata nr.2-4 si amenajare mal drept Crisul Repede zona intreprinderii SC Metalica SA – Oradea.
 • Hotărârea 458/2005 - Municipiul Oradea

  privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu – Spatiu comercial str. Transilvaniei – Oradea.
 • Hotărârea 457/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Service auto si salon de prezentare auto str. Calea Clujului nr. 304 Oradea, numar cadastral 1923/4.
 • Hotărârea 456/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Locuinte cuplate str. Cucului nr.7 nr. cadastral 3807/2, Oradea.
 • Hotărârea 455/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Locuinta unifamiliala - str. Soarelui nr.2B Oradea.
 • Hotărârea 454/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Laborator analize medicale str. Locomotivei nr.40 nr. cadastral 8055, Oradea
 • Hotărârea 453/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului local Oradea, incepând cu data de 01.07.2005.
 • Hotărârea 452/2005 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Regulamentului privind functionarea si utilizarea bazei Sportive „Bazin Olimpic si Bazin Acoperit” din Oradea.
 • Hotărârea 451/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de functii, a numarului de personal si a Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Evidenta a Persoanelor din municipiul Oradea, valabil incepând cu data de 01.07.2005.
 • Hotărârea 450/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 25 de ani, a unei parti din imobilul situat in Oradea, str. Dunarii nr. 18, in favoarea Uniunii Judetene a Pensionarilor Bihor si Consiliului Judetean al persoanelor vârstnice Bihor
 • Hotărârea 449/2005 - Municipiul Oradea

  privind infiintarea Centrului pentru Integrare Sociala a persoanelor defavorizate
 • Hotărârea 448/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 25 de ani, a unei parti din imobilul situat in Oradea, str. Ep. Mihai Pavel nr. 16 si 18 in favoarea Administratiei Sociale Comunitare Oradea
 • Hotărârea 447/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru instrainarea unei cote-parti din dependinta comuna (uscatoria) situata in Oradea, b-dul Dacia nr. 66, bl. AN 38, parter.
 • Hotărârea 446/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor schimburi de imobile care prezinta o stare de degradare tehnica avansata in care locuiesc persoane defavorizate social.
 • Hotărârea 445/2005 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de principiu pentru efectuarea unui schimb de proprietati imobiliare intre Primaria Municipiului Oradea si SC Perind SA – proprietar al imobilului, situat in Oradea, str. Louis Pasteur nr. 44, in care isi desfasoara activitatea
 • Hotărârea 444/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea avizului de principiu pentru derularea proiectului de amenajare a corpului P din Cetatea Oradea.
 • Hotărârea 443/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru instrainarea unei cote-parti din spatiul comun - scara blocului, situat in Oradea, str. Tusnadului nr. 3 bl. Q3, sc B
 • Hotărârea 442/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea avizului de principiu pentru vânzarea proprietatii imobiliare situate in Oradea, str. Nicolae Beldiceanu nr. 85, de catre Primaria Municipiului Oradea-Directia Patrimoniu
 • Hotărârea 441/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea avizului de principiu pentru vânzarea proprietatii imobiliare situate in Oradea, str. Decebal nr. 53, de catre Primaria Municipiului Oradea prin Directia Patrimoniu
 • Hotărârea 440/2005 - Municipiul Oradea

  privind modificarea organigramei si a statului de functii existent in cadrul Directiei Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Oradea
 • Hotărârea 439/2005 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea unor masuri cu caracter administrativ pentru imobilul situat in Oradea, str. Bumbacului nr. 22, bl. AN 28-AN 30 unde isi desfasoara activitatea Gradinita de Copii nr. 56
 • Hotărârea 438/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizarii listei spatiilor comerciale si de prestari servicii aflate in administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea care fac obiectul vanzarii in baza prevederilor Legii nr. 550/2002
 • Hotărârea 437/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scoaterii din functiune, respectiv casarea unor mijloace fixe apartinând domeniului public al municipiului Oradea aflate in administrarea Regiei autonome Oradea Transport Local Oradea.
 • Hotărârea 436/2005 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor masuri privind predarea-primirea imobilului situat in Oradea, str. Brasovului nr.2, corp de cladire apartinând de scoala cu clasele I-VIII „Oltea Doamna” identificat prin C.F nr. 2255 Oradea, nr. topo 939
 • Hotărârea 435/2005 - Municipiul Oradea

  privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 996/2004 pentru aprobarea Caietului de sarcini si organizarea unei licitatii publice deschise in vederea vânzarii suprafetei de teren de 107.650 mp teren situat in
 • Hotărârea 434/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii proprietatii imobiliare situate in Oradea, str. Roman Ciorogariu nr. 12, din patrimoniul C.N. Posta Româna in patrimoniul municipiului Oradea si in administrarea Consiliului Local Oradea – Directia Patrimoniu
 • Hotărârea 433/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu in vederea amenajarii unei zone de agrement Nufarul – Aqua Parc, pe terenul inscris in CF ndf 2242, 972, 3367 Oradea identificat cu nr. cadastrale 2378, 1478 si 4812 in suprafata totala de 16,176 ha, situat intre Cen
 • Hotărârea 432/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ampasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. 8944 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 28 mp. teren identificat cu nr. cadastral 8944 Oradea in favoarea d-lui Cristea Ioan in vederea extinderii sp
 • Hotărârea 431/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directa a suprafetei de 170 mp. teren identificat cu nr. cadastral 6380 inscris in CFndf 5651 Oradea, situat in Oradea, str. Nicolae Sova f.n. in favoarea d-lui Faur Aurel, in veder
 • Hotărârea 430/2005 - Municipiul Oradea

  pentru stabilirea unor masuri privind realizarea unui ”Drum public” in zona str. Sofiei – str. Adevarului
 • Hotărârea 429/2005 - Municipiul Oradea

  aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 8798 Oradea in suprafata de 75 mp., situat in Oradea str. Miron Costin nr.40
 • Hotărârea 428/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Cadastral de amplasare si delimitare a bunului imobil cu nr. cadastral 3200 Oradea si acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directa a cotei de 132/438 mp. teren identificat cu nr. cadastral 3200 Oradea, situat
 • Hotărârea 427/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7189 Oradea in suprafata de 727 mp., situat in Oradea str. Meziadului FN
 • Hotărârea 426/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 56 mp teren public, cu 7 amplasamente pentru cabine echipament stradal in favoarea Directiei de Telecomunicatii Bihor Oradea
 • Hotărârea 425/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directa a suprafetei de 808 mp. teren din nr. topo 6147/6 inscris in CF nr. 23855 Oradea si 6147/5 inscris in CF nr. 12765 Oradea, situat in Oradea str. Cotnari nr.9, in favoarea d-
 • Hotărârea 424/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directa a terenului inscris in C.F.nr.79006 Oradea,cu nr.topo.5906/31 in suprafata de 350 mp.situat in Oradea, str.Izvorului nr.4/N, in favoarea fam.Junc Mihai si Floare.
 • Hotărârea 423/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 8741 Oradea in suprafata de 2.026 mp., situat in Oradea str. Aleea strandului nr. 10 reprezentând incinta Bisericii baptiste Maghiare
 • Hotărârea 422/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu in vederea efectuarii unui schimb de teren intre Consiliul Local al Municipiului Oradea si SC Sinteza SA.
 • Hotărârea 421/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 8781 Oradea in suprafata de 3472 mp. si acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directa a suprafetei de 3472 mp. teren cu nr. cadastral
 • Hotărârea 420/2005 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Miclaus Adrian Florian si sotia Miclaus Irina Viorica, reprezentând suprafata de 135 mp. teren identificat cu nr. cadastral 8420 situat in Oradea, str. I. Paun Pincio, cu destinatia de drum public.
 • Hotărârea 419/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organizarii unei licitatii publice deschise pentru concesionarea suprafetei de 274 mp teren, identificat cu nr. cadastral 8328 Oradea, situat in Oradea str. Aluminei in vederea realizarii unei parcari
 • Hotărârea 418/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea inlocuirii d-lui Pop Claudiu din functia de reprezentant al Consiliului Local al municipiului Oradea, in comisiile de licitatie pentru concesionarea bunurilor apartinând domeniului public sau privat al Statului Român sau Municipiului Ora
 • Hotărârea 417/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vânzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. topo.6229/15 inscris in CF 6337 Oradea, in suprafata de 261 mp, situat in Oradea, str. Frunzei nr. 12
 • Hotărârea 416/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vânzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. cadastral 6666 inscris in CF NDF 5165 Oradea, in suprafata de 375 mp, situat in Oradea, str. Belsugului
 • Hotărârea 415/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vânzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. topo 4123/22/II inscris in CF 4249 Episcopia Bihor, in suprafata de 1.387 mp, situat in Oradea, soseaua Borsului
 • Hotărârea 414/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vânzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. cadastral 7774 inscris in CF NDF 6745 Oradea, in suprafata de 108 mp, situat in Oradea, str. Aviatorilor nr. 86.
 • Hotărârea 413/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii statului de functii al Clubului Sportiv Municipal Oradea.
 • Hotărârea 412/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Administratia Sociala Comunitara Oradea si Societatea de Educatie Contraceptiva si Sexuala – Biroul local Bihor in vederea cresterii accesului populatiei defavorizate din mediul urban la serviciile de pla
 • Hotărârea 411/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de functii pentru functiile publice si personalul contractual din cadrul Administratiei Sociale Comunitare Oradea, valabile incepând cu data de 1 iulie 2005.
 • Hotărârea 410/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea listei beneficiarilor – persoane cu handicap si asistentii personali ai acestora – de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Oradea
 • Hotărârea 409/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului pentru calculul si repartizarea cheltuielilor individuale aferente energiei termice pentru incalzire in imobilele colective de tip condominial in care se monteaza sisteme de repartizare a costurilor pentru incalzire, iar f
 • Hotărârea 408/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea initierii procedurilor legale pentru trecerea cu titlu gratuit a sistemului de iluminat public, din proprietatea FILIALEI DE DISTRIBUTIE sI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE – ELECTRICA TRANSILVANIA NORD – SUCURSALA ORADEA in proprietatea
 • Hotărârea 407/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie: „Reabilitarea retelei de apa pe str. Mestesugarilor, O. Densuseanu, Uzinelor si Podului Oradea”
 • Hotărârea 406/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie: „Reabilitarea retelei de canalizare menajera si pluviala pe str. L. Pasteur, Oradea”
 • Hotărârea 405/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie: „Reabilitarea retelei de apa si canalizare menajera pe str. Ady Endre, Oradea”
 • Hotărârea 404/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investitie „Reabilitarea strazii Gen.Magheru (tronson cuprins intre Magazinul Crisul si pasajul pietonal subteran de lânga Hotelul Continental) din municipiul Oradea.
 • Hotărârea 403/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea tarifelor pentru S.C. RER ECOLOGIC SERVICE Oradea S.A la serviciile publice de INTRETINERE SPATII VERZI
 • Hotărârea 402/2005 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor masuri privind anularea in instanta de contencios administrativ a Hotarârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 363/31.03.2004 pentru aprobarea scutirii de la plata penalitatilor de intârziere (dobânzi) in suma de 175.153.6
 • Hotărârea 401/2005 - Municipiul Oradea

  pentru neaprobarea scutirii de la plata majorarilor si penalitatilor de intârziere datorate bugetului local al municipiului Oradea, de catre COTEA PETRU si MARIA, pentru imobilul si auto situate in Oradea str. C.Noica nr.3 ap.16.
 • Hotărârea 400/2005 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Caietului de sarcini pentru organizarea procedurii de licitatie publica deschisa, privind selectarea consultantului pentru prestarea serviciilor de consultanta juridico-economica, in vederea infiintarii Parcului Industrial Oradea.
 • Hotărârea 399/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2005.
 • Hotărârea 398/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului local al municipiului Oradea din data de 31 mai 2005
 • Hotărârea 397/2005 - Municipiul Oradea

  privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedintele Consiliului local al municipiului Oradea din lunile: iunie, iulie si august 2005.
 • Hotărârea 396/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea deplasarii unei delegatii a municipiului Oradea la Strasbourg, in data de 22 iunie 2005.
 • Hotărârea 395/2005 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea Primarului Municipiului Oradea in vederea reprezentarii in instanta, in dosar nr. 2110/05 al Curtii de Apel Oradea
 • Hotărârea 394/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2005.
 • Hotărârea 393/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea tarifelor suplimentare la serviciile de canalizare conform recomandandarii Comisiei Europene privind implementarea unui sistem care sa faca aplicabil principiul „poluatorul plateste”
 • Hotărârea 392/2005 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor masuri cu caracter financiar privind activitatea de concesiune si inchiriere a patrimoniului imobiliar al municipiului Oradea
 • Hotărârea 391/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2005 al Fundatiei de Protejare a Monumentelor Istorice din judetul Bihor.
 • Hotărârea 390/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transmiterii fara plata a unui autoturism de la Primaria Municipiului Oradea la Asociatia „Zona Metropolitana Oradea”
 • Hotărârea 389/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contului de incheiere a execitiului bugetar al municipiuli Oradea pe anul 2004.
 • Hotărârea 388/2005 - Municipiul Oradea

  pentru neacordarea scutirii de la plata majorarilor si penalitatilor de intârziere datorate de catre Bihari Arpad, pentru imobilul situat in Oradea, str. Sebesului nr.3.
 • Hotărârea 387/2005 - Municipiul Oradea

  privind respingerea cererii numitilor Galea Ovidiu si Irina prin care au solicitat scutirea de la plata impozitului pe cladiri pentru imobilul situat in Oradea str. Vasile Alecsandri nr.10, ap.11.
 • Hotărârea 386/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de functii al Clubului Sportiv Muncipal Oradea.
 • Hotărârea 385/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului local al municipiului Oradea, incepând cu data de 01.06.2005.
 • Hotărârea 384/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contributiei Primariei municipiului Oradea in valoare de 9.000 EURO, suma reprezentand co-finantarea in proiectul care urmeaza a fi depus in cadrul programului ,,Asistenta pentru actiuni de infratire institutionala intre orase care stimu
 • Hotărârea 383/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contributiei Primariei municipiului Oradea in valoare de 1.000 EURO, suma reprezentand co-finantarea in proiectul care urmeaza a fi depus in cadrul Programului MATRA KAP – finantator: Ministerul Afacerilor Externe din Olanda.
 • Hotărârea 382/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului Administratiei Sociale Comunitare Oradea pe anul 2005.
 • Hotărârea 381/2005 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea art.3 pct.14 din Hotarârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.5/2005 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al municipiului Oradea
 • Hotărârea 380/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Administratia Sociala Comunitara Oradea si Asociatia Ramiluck privind colaborarea in servicii de ingrijire social-medicala.
 • Hotărârea 379/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea listei beneficiarilor – persoane cu handicap si asistentii personali ai acestora – de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Oradea
 • Hotărârea 378/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea avizului de principiu pentru achizitionarea unor imobile in municipiul Oradea, in vederea infiintarii punctelor de distribuire a hranei pentru beneficiarii prevederilor Legii nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social.
 • Hotărârea 377/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de functii pentru ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA, valabil incepand cu data de 1 IUNIE 2005
 • Hotărârea 376/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amenajare spatiu de expozitie si asamblare mobilier in spatiu existent str. Primariei nr.23 –Oradea.
 • Hotărârea 375/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Hale depozit - str. Ogorului, nr. cadastral 6016 si 6017 – Oradea.
 • Hotărârea 374/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Spatiu comercial, birouri si locuinta str. W. Shakespeare nr.13, nr.topo. 3063/2 - Oradea
 • Hotărârea 373/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere spatiu comercial str. Transilvaniei nr.6 bloc U2 - Oradea
 • Hotărârea 372/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Pensiune turistica str. Kiev nr. 4 – Oradea
 • Hotărârea 371/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Pensiune turistica str. Stefan Zweig nr. 4 - Oradea
 • Hotărârea 370/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casa familiala - str. Bihorului nr.69 nr. cad.5211- Oradea
 • Hotărârea 369/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala - str. Piatra Craiului nr.47 nr. topo. 7014/22 - Oradea
 • Hotărârea 368/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuinte si servicii - str. Apateului si str. Ogorului–Oradea, nr. topo. 8485/9 - Oradea, nr. topo. 520 si 521- Seleus.
 • Hotărârea 367/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Locuinte unifamiliale cuplate tip duplex - str. Somesului nr.12.
 • Hotărârea 366/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Fabrica de paste fainoase, Calea Santandreiului nr.19.
 • Hotărârea 365/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru locuinte , str. Nojoridului nr. cadastral 1680 – Oradea..
 • Hotărârea 364/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Hale depozit ceramice, sanitare str. Calea Clujului nr. 311- nr. cad.1946/1 – Oradea.
 • Hotărârea 363/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si Regulamentul local de urbanism incinta SC Luso SA – str. Meziadului nr. 2. - Oradea
 • Hotărârea 362/2005 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea de denumiri unor strazi nou create in municipiul Oradea.
 • Hotărârea 361/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contributiei Primariei municipiului Oradea, in valoare de 1.000 EURO, suma reprezentand co-finantarea in proiectul care urmeaza a fi depus in cadrul Programului MATRA KAP- finantator: Afacerilor Externe din Olanda.
 • Hotărârea 360/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie “Reabilitare strada Republicii (tronson magazin Crisul - statia C.F.R. Oradea)”
 • Hotărârea 359/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie “Modernizare-extindere copertina in Piata Rogerius Oradea”
 • Hotărârea 358/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie: „Reabilitare si modernizare retele de canal pe strada Sovata bloc C9 – C10”.
 • Hotărârea 357/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie: „Reabilitare si modernizare retele canalizare menajera pe str. Aleea Rogerius si Podului la blocuri N1, N2, N3, N7, N5, N6, B27, B5, B6, B7, B8, B9 si L3”
 • Hotărârea 356/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie: „Reabilitare si modernizare retele canalizare menajera pe str. Ovidiu zona blocurilor R12, Q1, Q2, Q3, Q4, garsoniere QT1, QT2”
 • Hotărârea 355/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie al R.A. “APa CANAL” – ORADEA „SF – Reabilitare retele apa corelat cu programul ISPA 2005”
 • Hotărârea 354/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie: „imprejmuire Uzina de apa nr.1, zona de protectie sanitara”.
 • Hotărârea 353/2005 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor masuri privind predarea-primirea apartamentelor din imobilul situat in Oradea, str. Republicii nr.13 identificat prin C.F nr. 21848 Oradea sub nr. top 611/II.1, 611/III.1, 611/V.1, 611/IX.1, 611/XIII.1, 611/XIV.1, 611/XV.1
 • Hotărârea 352/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea executarii lucrarilor de proiectare si reparatii la Casa de Cultura din Episcopia Bihor, str. Ciucasului nr. 11
 • Hotărârea 351/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participarii Consiliului Local al Municipiului Oradea prin Directia Patrimoniu la executarea lucrarilor de consolidare si reparatii capitale, in regim de parteneriat public privat pentru imobilul situat in Oradea, str. Republicii nr. 12
 • Hotărârea 350/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participarii Consiliului Local al Municipiului Oradea prin Directia Patrimoniu la executarea lucrarilor de consolidare si reparatii capitale, in regim de parteneriat public privat pentru imobilul situat in Oradea, str. Republicii nr. 5
 • Hotărârea 349/2005 - Municipiul Oradea

  privind infiintarea Centrului de Informatii European a municipiului Oradea si a zonei Metropolitane
 • Hotărârea 348/2005 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea duratei normale de functionare a mijloacelor fixe
 • Hotărârea 347/2005 - Municipiul Oradea

  privind procedura de dare in administrare a unor bunuri din domeniul public al municipiului Oradea
 • Hotărârea 346/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizarii listei spatiilor comerciale si de prestari servicii aflate in proprietatea statului român care fac obiectul vanzarii in baza prevederilor Legii nr. 550/2002
 • Hotărârea 345/2005 - Municipiul Oradea

  privind infiintarea Centrelor Sociale Multifunctionale „IOsIA” si „CENTRU”
 • Hotărârea 344/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea programului Serbarilor Cetatii Oradea, editia anului 2005.
 • Hotărârea 343/2005 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor masuri privind predarea-primirea imobilului situat in Oradea, str. Primariei nr.13 identificat prin C.F nr. 524 Oradea nr. top 2852, CF nr. 3171 Oradea nr. top 2823 si 2824, precum si CF 513 Oradea nr. top 2825
 • Hotărârea 342/2005 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor masuri privind predarea-primirea imobilului situat in Oradea, str. M. Viteazu nr.2, corp de cladire apartinând de scoala cu clasele I-VIII „N. Balcescu” identificat prin C.F nr. 31861 Oradea, nr. topo 3124/6/I
 • Hotărârea 341/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organizarii Concursului national de idei „Amenajare suprastructura si mobilier urban – pietonal, P-ta Ferdinand, str.Republicii intersectie cu str. Gen Magheru”.
 • Hotărârea 340/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri administrative pentru punerea in aplicare a prevederilor Hotarârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 1049/2004 privind aprobarea organigramei si statului de functii de la Cresa Oradea, precum si aprobarea mutarii
 • Hotărârea 339/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 25 ani cu posibilitate de prelungire, a imobilului si terenului aferent acestuia, situat in Oradea, str. Ioan Ghica nr. 11, in favoarea Bisericii Penticostale nr. 1 – „Betel” Oradea
 • Hotărârea 338/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru instrainarea cote-parti din dependintele comune situate in imobilul din Oradea, P-ta Unirii nr. 5
 • Hotărârea 337/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru instrainarea cotei-parti din dependintele comune – acoperisul blocului - situat in Oradea, str. C-tin Noica nr. 13, bl. DN 4
 • Hotărârea 336/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea avizului de principiu pentru achizitionarea imobilului situat in municipiul Oradea, str. Cazaban nr. 39, in apropierea Gradinitei nr. 50, cu destinatie de magazie
 • Hotărârea 335/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea sistarii starii de indiviziune pentru imobilul situat in Oradea, str. Avram Iancu nr. 7
 • Hotărârea 334/2005 - Municipiul Oradea

  Privind suspendarea raporturilor contractuale aflate in derulare intre Primaria municipiului Oradea – Directia Patrimoniu si unitatile de invatamânt preuniversitar de stat, incepând cu data de 1 iunie 2005.
 • Hotărârea 333/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii proprietatii imobiliare situate in Oradea, str. Dunarii, nr. 18 din patrimoniul R.A. Apa – Canal in patrimoniul municipiului Oradea – Primaria municipiului Oradea
 • Hotărârea 332/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii proprietatii imobiliare situate in Oradea, str. Simion stefan, nr. 10 in domeniul privat al municipiului Oradea
 • Hotărârea 331/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri cu caracter financiar legate de absorbtia Administratiei Patrimoniului Imobiliar de catre Primaria Municipiului Oradea in baza Hotarârii Consiliului Local nr. 1167/2004.
 • Hotărârea 330/2005 - Municipiul Oradea

  privind inscrierea in circuitul civil prin deschidrea unei noi coli de Carte Funciara a nr. topo. 774/1 in suprafata de 2125 mp, teren identificat cu Adeverinta O.N.C.G.C. Bihor nr. 6140/ 24.05.2004, reprezentind teren intravilan – parc, aflat in propriet
 • Hotărârea 329/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea inscrierii in circuitul civil prin deschidrea unei noi coli de Carte Funciara a nr. topo 5117/5 in suprafata totala de 20.838 mp. si aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 7064 Orad
 • Hotărârea 328/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 4274 si 4275 Oradea si concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 17 mp. respectiv 16 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 4274 si
 • Hotărârea 327/2005 - Municipiul Oradea

  privind propunerea de organizare a unei licitatii publice deschise in vederea inchirierii suprafetei de 9 mp teren apartinând domeniului public al municipiului Oradea, situat in Oradea str. Cazaban lânga Blocul AN 199, in scopul amenajarii unui spatiu pr
 • Hotărârea 326/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 34 mp. teren identificat cu nr. cadastral 8330 Oradea in favoarea SC Comibela SRL in vederea extinderii spatiului comercial
 • Hotărârea 325/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vânzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. topo 2544/4 inscris in CF 336 Oradea, in suprafata de 112/223 mp, situat in Oradea, str. C.A. Rosetti nr. 1
 • Hotărârea 324/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea efectuarii unui schimb de teren intre Consiliul Local al Municipiului Oradea si SC Transilvania General Import Export SRL
 • Hotărârea 323/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directa a suprafetei de 375 mp., teren identificat cu nr. cadastral 6666, inscris in CF ndf 5165 Oradea, situat in Oradea str. Belsugului, in favoarea dlui Pop stefan.
 • Hotărârea 322/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organizarii unei licitatii publice deschise pentru vânzarea suprafetei de 5.000 mp teren, identificat cu nr. cadastral 7031, inscris in CF ndf 5663 Oradea, situat in Oradea sos. Borsului in vederea realizarii unui sediu firma
 • Hotărârea 321/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organizarii unei licitatii publice deschise pentru vânzarea suprafetei de 3.831 mp teren, inscris in CF ndf 6312 Oradea cu nr. cadastral 7023, situat in Oradea, zona CET II
 • Hotărârea 320/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7063 si trecerea in proprietatea privata a municipiului Oradea a suprafetei de 4.587 mp., teren situat in Oradea zona sos. Borsului
 • Hotărârea 319/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a terenului inscris in CF ndf 5783 Oradea cu numarul cadastral 5571 in suprafata de 6.280 mp. situat in Oradea str. Grigore Moisil, in favoarea Fundatiei Consistoria Efrem Beniamin
 • Hotărârea 318/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 5586 Oradea in suprafata de 774 mp., si trecerea in proprietatea privata a Municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastral 5586 Oradea, situa
 • Hotărârea 317/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionarii directa a terenului identificat cu nr. cadastral 4868 Oradea in suprafata de 12 mp situat pe str. Taberi si a terenului identificat cu nr. cadastral 4769 Oradea in suprafata de 28 mp situat pe str. Facliei nr. 39, in favoar
 • Hotărârea 316/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea efectuarii unui schimb de teren intre Consiliul Local al Municipiului Oradea si Fundatia E.E.B.C. Oradea.
 • Hotărârea 315/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu in vederea efectuarii unui schimb de teren afectat de traseul drumului de centura, intre Consiliul Local al Municipiului Oradea si Dl. Jeger Jozsef Sandor, Tarr Olga Maria si Filipan Victoria.
 • Hotărârea 314/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 8178 Oradea in suprafata de 478 mp. si acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directa a suprafetei de 478 mp. teren din nr. cadastral
 • Hotărârea 313/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a Municipiului Oradea a terenului inscris in C.F. 62671 Oradea cu nr. topo 8862/209 in suprafata de 26 mp. situat in Oradea str. D.Cantemir nr. 27-29 si darea acordul de principiu pentru vânzarea prin neg
 • Hotărârea 312/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vânzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. cadastral 7091 Oradea inscris in CF NDF 6305 Oradea, in suprafata de 663 mp, situat in Oradea, str. Nojoridului.
 • Hotărârea 311/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vânzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. topo 4123/23/22/I inscris in CF 4248 Episcopia Bihor, in suprafata de 2.815 mp, situat in Oradea, soseaua Borsului.
 • Hotărârea 310/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vânzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. cadastral 5674 Oradea inscris in CF 5649 Oradea, in suprafata de 411 mp, situat in Oradea, str. Soarelui nr. 8.
 • Hotărârea 309/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vânzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. cadastral 7906 Oradea inscris in CF NDF 6325 Oradea, in suprafata de 4.177 mp, situat in Oradea, str. Santaului nr. 1.
 • Hotărârea 308/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vânzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. cadastral 5889 Oradea inscris in CF NDF 5106 Oradea, in suprafata de 808 mp, situat in Oradea, str. Apelor.
 • Hotărârea 307/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului local al municipiului Oradea din data de 20 mai 2005.
 • Hotărârea 306/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului local al municipiului Oradea din data de 28 aprilie 2005.
 • Hotărârea 305/2005 - Municipiul Oradea

  privind unele masuri pentru dotarea cu tramvaie a Regiei Autonome de Transport Local Oradea.
 • Hotărârea 304/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2005.
 • Hotărârea 303/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transmiterii cu titlu gratuit in administrarea SC ECO BIHOR SRL a terenului destinat Depozitului Ecologic de Deseuri Oradea.
 • Hotărârea 302/2005 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor masuri privind imprumutul in suma de 1.200 miliarde ROL destinat finantarii programului „Reabilitare, modernizare si extindere a infrastructurii din municipiul Oradea”.
 • Hotărârea 301/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru Directia de Evidenta a Persoanelor din municipiul Oradea, valabila incepând cu data de 01.04.2005.
 • Hotărârea 300/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea colaborarii Consiliului Local si Primariei Municipiului Oradea cu Primaria din Givatayim, Israel si de infratire a celor doua orase.
 • Hotărârea 299/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea deplasarii unei delegatii de la Primaria municipiului Oradea la Primaria municipiului Ivano-Frankivsk – Ucraina.
 • Hotărârea 298/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea repartizarii sprijinului financiar pentru PROIECTE DE TINERET finantate din bugetul local al Municipiului Oradea in anul 2005
 • Hotărârea 297/2005 - Municipiul Oradea

  privind completarea Comisiei Consultative de Selectie si Evaluare a proiectelor de tineret cu un membru.
 • Hotărârea 296/2005 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de principiu in vederea modificarii Regulamentului Euroregiunii Bihor – Hajdu-Bihar si aprobarea dobandirii personalitatii juridice de catre partea româna a Euroregiunii Bihor – Hajdu-Bihar
 • Hotărârea 295/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contributiei Primariei municipiului Oradea la proiectul intitulat “Acces la educatie pentru grupurile dezavantajate”, depus de catre Inspectoratul Scolar Bihor, in cadrul Programului Phare 2001, RO 0104.02
 • Hotărârea 294/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prezentarii unui raport semestrial de activitate de catre reprezentantii Consiliului local al municipiului Oradea in Consiliile de administratie a regiilor autonome, societatilor comerciale si institutiilor publice subordonate consiliul
 • Hotărârea 293/2005 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentantilor asociatului Consiliului Local al municipiului Oradea in Adunarea Generala a Asociatilor de la Clubul Sportiv „Fotbal Club Oradea Bihor”
 • Hotărârea 292/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea subventionarii din bugetul local a influentelor financiare rezultate din acordarea de gratuitati la transportul public local pentru un numar de 40 copii care frecventeaza Centrul de Ingrijire de Zi Oradea.
 • Hotărârea 291/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea solicitarii asistentei financiare nerambursabile „Grassroots Projects” oferite de Guvernul Japoniei pentru proiectul „Fii voluntar! Inspira-te din exemple”
 • Hotărârea 290/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea listei beneficiarilor – persoane cu handicap si asistentii personali ai acestora – de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Oradea
 • Hotărârea 289/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea suportarii din bugetul de venituri si cheltuieli ale Administratiei Sociale Comunitare Oradea a cheltuielilor de transport ocazionate de deplasarea delegatiei Federatiei Internationale a Comunitatilor si Vecinatatilor de la Debrecen la O
 • Hotărârea 288/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea schimbarii denumirii strazii „Abatorului” cu denumirea noua „Radu Enescu”
 • Hotărârea 287/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Centru ortodox de asistenta sociala, medicala si religioasa, str. Grigore Moisil, nr. cad. 5571- Oradea
 • Hotărârea 286/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Gradinita cu patru grupe pe str. Sovata
 • Hotărârea 285/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare statie de betoane str. Ciheiului Nr. 157, nr. cadastral 6571 si 6574 - Oradea
 • Hotărârea 284/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Hale productie timplarie PVC si spatii de depozitare str. Calea Santandrei nr. cad. 7401 – Oradea.
 • Hotărârea 283/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Hala depozitare materiale de constructii-instalatii si magazin de prezentare obiecte sanitare si instalatii sanitare, str. Calea Santandrei nr. cad. 7459, 2963, 8076, 8075, 8074, 8073 – Oradea.
 • Hotărârea 282/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Magazin de prezentare piese auto str. Ogorului nr.45 nr. cad. 8024 – Oradea.
 • Hotărârea 281/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru locuinte si drum de acces - str. Ogorului nr.67 - nr. cadastral 1053 – Oradea.
 • Hotărârea 280/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala -str. N. Beldiceanu nr.77, nr. cad. 4313 - Oradea
 • Hotărârea 279/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala - str. Plaiului nr.2, nr. cad. 6856/23 - Oradea.
 • Hotărârea 278/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa familiala pe nr. cad. 523/4- Oradea - str. Gh. Doja nr.79
 • Hotărârea 277/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu–Deschiderea unei strazi pe nr.topo. 8589/1, din str. Nojoridului si rezolvarea accesului la parcelele cu nr. cad. 6765, 6766,6768 si 6767 pentru constructii locuinte izolate.
 • Hotărârea 276/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru locuinte - str. Fagetului nr.16 nr. cad. 11/1- Oradea
 • Hotărârea 275/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 8330 Oradea si trecerea in proprietatea privata a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastral 8330 Oradea in suprafata de 34 mp., situa
 • Hotărârea 274/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7774 Oradea si aprobarea trecerii in proprietate privata a municipiului Oradea a terenului identificat cu cadastral 7774 Oradea, in suprafata de 108 mp.
 • Hotărârea 273/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea publica a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. topo 7599/20 si 7603/3 inscrise in C.F. 14438 Oradea situat in municipiul Oradea, Str Clujului nr.188
 • Hotărârea 272/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 3330 Oradea si aprobarea trecerii in proprietatea privata a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. topo 5122/10, 5122/11, 5122/12, 5122/13, 512
 • Hotărârea 271/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7131 si trecerea in proprietatea privata a municipiului Oradea a suprafetei de 8.557 mp. teren situat in Oradea str. Facliei.
 • Hotărârea 270/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 8136 Oradea reprezentând ”drum de acces” din str. Gheorghe Doja
 • Hotărârea 269/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 8322 in suprafata de 1.502 mp. situat in Oradea str. Ion Bogdan nr.42 si trecerea in proprietate privata a municipiului Oradea a terenului identificat cu
 • Hotărârea 268/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7058 si 7059 si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a suprafetei de 9.349 mp. teren identificat cu nr. cadastral 7058 si 7059, in vedere
 • Hotărârea 267/2005 - Municipiul Oradea

  pentru completarea si modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 1097/2004 privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7024 Oradea si aprobarea trecerii in proprietate publica a municipiului Orade
 • Hotărârea 266/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 359 Oradea in suprafata de 24 mp. situat in Oradea, str. Tribunalului si concesionarea directa a terenului identificat cu nr. cadastral 359 Oradea, in f
 • Hotărârea 265/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasare si delimitare a corpurilor de proprietate cu nr. cadastrale 7050 7057 Oradea reprezentând teren aflat in domeniul public al municipiului Oradea situat in incinta strandului Municipal destinat construirii u
 • Hotărârea 264/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7049 si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a suprafetei de 1.420 mp. teren identificat cu nr. cadastral 7049, in vederea realizarii unui
 • Hotărârea 263/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vânzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. cadastral 2208/53 inscris in CF 10875 Sântandrei, in suprafata de 108 mp, situat in Oradea, str. Aviatorilor nr. 89.
 • Hotărârea 262/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vânzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. cadastral 7025 inscris in CF NDF 6178 Oradea, in suprafata de 57 mp, situat in Oradea, str. A. Bacalbasa
 • Hotărârea 261/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii prevederilor cuprinse la lit.B din Regulamentul privind procedura de vânzare a terenurilor in municipiul Oradea, aprobat prin Hotarârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.4/2001.
 • Hotărârea 260/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri cu caracter financiar legate de absorbtia Administratiei Patrimoniului Imobiliar de catre Primaria Municipiului Oradea in baza Hotarârii Consiliului Local nr. 1167/2004
 • Hotărârea 259/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea utilizarii redeventei datorate de catre Regia autonoma Apa-Canal Oradea bugetului local al municipiului Oradea.
 • Hotărârea 258/2005 - Municipiul Oradea

  privind avizarea preturilor pentru activitatea de producere si distibutie a energiei termice pentru populatie, prin puncte termice proprii, de catre S.C. Electrocentrale S.A. Oradea.
 • Hotărârea 257/2005 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor masuri privind predarea-primirea imobilului situat in Oradea, str. M. Viteazul nr.2, corp de cladire apartinând de scoala cu clasele I-VIII „N. Balcescu” identificat prin C.F nr. 31861 Oradea, nr. topo 3124/6/I
 • Hotărârea 256/2005 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Clubului Sportiv Fotbal Club Bihor-Oradea
 • Hotărârea 255/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unui program de masuri privind activitatea Clubului Sportiv Municipal Oradea
 • Hotărârea 254/2005 - Municipiul Oradea

  pentru darea acordului de principiu in vederea infiintarii unui parc industrial in zona CET I, str. Uzinelor din municipiul Oradea.
 • Hotărârea 253/2005 - Municipiul Oradea

  privind neaprobarea cererii SC Crisul Favorit SA Oradea de acordare de facilitarti fiscale la plata obligatiilor restante la bugetul local al municipiului Oradea.
 • Hotărârea 252/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri pentru finantarea activitatii Clubului Sportiv FC Bihor-Oradea si rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Oradea pe anul 2005
 • Hotărârea 251/2005 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotarârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 6/12.01.2005 privind aprobarea bugetelor de venituri si de cheltuieli la regiile autonome si societatile de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea.
 • Hotărârea 250/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si repartizarea profitului aferente exercitiului financiar al anului 2004 la Regia autonoma Apa-Canal Oradea.
 • Hotărârea 249/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei Clubului Sportiv Fotbal Club Bihor-Oradea pe anul 2005.
 • Hotărârea 248/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea repartizarii sumei de 7.000 milioane lei pentru cultele religioase.
 • Hotărârea 247/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea tarifului de furnizare a apei potabile (redistribuire) pentru comuna Osorhei, sat. Alparea.
 • Hotărârea 246/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor si penalitatilor de intârziere datorate bugetului local al municipiului Oradea de catre dna FRUNZa ELENA pentru imobilul situat in Oradea str. Republicii nr.12 ap. 10/a.
 • Hotărârea 245/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor si penalitatilor de intârziere datorate bugetului local al municipiului Oradea de catre dna MOCSAR ILEANA pentru imobilul situat in Oradea str. Moldovei nr.70 bl.DP78 ap. 60.
 • Hotărârea 244/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2005.
 • Hotărârea 243/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului local al municipiului Oradea din data de 18 aprilie 2005.
 • Hotărârea 242/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului local al municipiului Oradea din data de 31 martie 2005.
 • Hotărârea 241/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea deplasarii domnului consilier Tarta Marcel in Austria – Viena, in perioada 20 – 22 aprilie 2005.
 • Hotărârea 240/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Statie distributie carburanti si salon auto (Show room) str. Piata Cetatii nr.18 , Oradea.
 • Hotărârea 239/2005 - Municipiul Oradea

  privind renuntarea la calea de atac a recursului impotriva Sentintei Civile nr.96/CA/2005 pronuntata la dosarul nr.5949/CA/2004. de catre Tribunalul Bihor – Sectia comerciala si de contencios administrativ.
 • Hotărârea 238/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea deplasarii delegatiei Consiliului local al municipiului Oradea la Conferinta cu tema „Strategia Nationala pentru Servicii Municipale” care urmeaza a se desfasura la Bucuresti in data de 14 aprilie 2005.
 • Hotărârea 237/2005 - Municipiul Oradea

  privind insusirea Raportului de control al Curtii de Conturi privind finantele publice locale ale municipiului Oradea pe anul 2003.
 • Hotărârea 236/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local Oradea, incepând cu data de 01.04.2005
 • Hotărârea 235/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea deplasarii domnului primar al municipiului Oradea, Petru Filip, in Statele Unite ale Americii, in perioada 11 – 20 aprilie 2005.
 • Hotărârea 234/2005 - Municipiul Oradea

  privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Oradea in Adunarea Generala a Actionarilor la Clubul Sportiv F.C. Oradea
 • Hotărârea 233/2005 - Municipiul Oradea

  privind acordarea unei diplome si a unui premiu de fidelitate in suma de 4 milioane lei, familiilor care au implinit 50 de ani de convietuire si au domiciliul stabil in municipiul Oradea.
 • Hotărârea 232/2005 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile de tineret din municipiul Oradea.
 • Hotărârea 231/2005 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea repartizarii sprijinului financiar pentru proiecte de mediu finantate din bugetul local al Municipiului Oradea in anul 2005.
 • Hotărârea 230/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea amplasarii lucrarii de arta monumentala a statuii poetului Jozsef Attila in parcul Petofi din municipiul Oradea.
 • Hotărârea 229/2005 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de principiu pentru proiectul conceptual initiat de SC Rostrada SA Bucuresti pe zona Splaiul Crisanei – Onestilor Oradea.
 • Hotărârea 228/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare 4 case familiale - str. Paleului nr. 2/A nr. cadastral 4074/4, Oradea.
 • Hotărârea 227/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala si garaj - str. Ciresilor nr. 21,nr. cad. 2444, Oradea.
 • Hotărârea 226/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala - str. Ciresilor nr. cadastral 5856/3, Oradea.
 • Hotărârea 225/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala tip duplex - str. Atacului nr.17 nr. cadastral 5985- Oradea.
 • Hotărârea 224/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala - str. Apelor nr.39 nr. cad.6678- Oradea
 • Hotărârea 223/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere hala atelier de productie mase plastice - str. Calea Santandrei nr. cadastral 3289 - Oradea
 • Hotărârea 222/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Case familiale cuplate - str. Bihorului nr. 87 nr. cadastral 3402 - Oradea
 • Hotărârea 221/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala zona Oncea, nr. cadastral 2686/1, Oradea si rezolvarea accesului din drumului de exploatare nr. topo. 3956
 • Hotărârea 220/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Cladire birouri – B-dul Decebal intersectie cu str. Vladeasa nr. cadastral 354 - Oradea
 • Hotărârea 219/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere complex comercial str. O. Goga nr.1 nr. cadastral 7951- Oradea
 • Hotărârea 218/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Garaj auto str. Calea Santandrei nr. 28/A – Oradea.
 • Hotărârea 217/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului Amenajare peisagera - mal drept Crisul Repede - Oradea
 • Hotărârea 216/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Sediu firma sos. Borsului nr. cadastral 7031 - Oradea
 • Hotărârea 215/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala str. Prunilor nr. cad. 6813 - Oradea
 • Hotărârea 214/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala -str. Juhasz Gyula nr.11nr. cad. 5196 - Oradea
 • Hotărârea 213/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Depozit materiale de constructii str. Ogorului nr. cadastral 4685 - Oradea
 • Hotărârea 212/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuinte si creere strada pe nr.cadastral 7918 –Oradea, zona cuprinsa intre str. Romer Floris si str. Apateului nr. cad. 7916, 7917, 7918, 7919, 7920, 6593
 • Hotărârea 211/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Casa familiala - str. Gh. Pitut nr. cadastral 775/4, Oradea
 • Hotărârea 210/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Modificator pentru amplasarea a doua case familiale pe nr. cad. 4842/4 Oradea - str. Gh. Doja.
 • Hotărârea 209/2005 - Municipiul Oradea

  privind acordarea sumei de 15.000.000 lei in favoarea Fundatiei Csillagvaros necesara distribuirii a 25 de pachete cu produse alimentare, medicamente si produse de curatenie pentru persoanele vârstnice asistate in cadrul programelor fundatiei, cu ocazia
 • Hotărârea 208/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre Clubul Lions Oradea, Primaria Municipiului Oradea, Administratia Sociala Comunitara Oradea si Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului, pentru derularea programului de sustinere a copi
 • Hotărârea 207/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Acordului de Parteneriat dintre Club Lions Oradea, Primaria Municipiului Oradea si Administratia Sociala Comunitara Oradea, in vederea organizarii si derularii programului sociomedical – servicii de asistenta medicala oftalmologica pent
 • Hotărârea 206/2005 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea art.1. din Hotarârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.70/2005, privind aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajati la Consiliul Local al Municipiului Oradea - Administratia Sociala Co
 • Hotărârea 205/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea listei beneficiarilor – persoane cu handicap si asistentii personali ai acestora – de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Oradea
 • Hotărârea 204/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri pentru aplicarea Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.
 • Hotărârea 203/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea listelor de prioritati in vederea inchirierii locuintelor sociale, sesiunea 2004
 • Hotărârea 202/2005 - Municipiul Oradea

  privind acordarea de catre Administratia Sociala Comunitara Oradea a 500 de pachete cu produse alimentare pentru persoanele varstnice din municipiul Oradea, aflate in zona de risc social, cu ocazia Sfintelor Sarbatori a Invierii Domnului
 • Hotărârea 201/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Administratia Sociala Comunitara Oradea si reprezentatii comunitatii locale (institutii publice si societatea civila) in vederea organizarii Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Oradea
 • Hotărârea 200/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scoaterii din functiune, respectiv casarii mijloacelor fixe apartinând domeniului public al municipiului Oradea.
 • Hotărârea 199/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizarii listei spatiilor comerciale si de prestari servicii aflate in proprietatea Statului Român si in administrarea Consiliului local al municipiului Oradea , care fac obiectul vânzarii in baza prevederilor Legii nr. 550/2002
 • Hotărârea 198/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru instrainarea unei cote-parti din dependintele comune situate in Oradea, str. Spartacus nr. 1, bl. B 3
 • Hotărârea 197/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru instrainarea unei cote-parti din dependinta comuna (boxe) situata in Oradea, str. Cerbului nr. 4/A, bl. PB 32, parter
 • Hotărârea 196/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri cu caracter financiar legate de absorbtia Administratiei Patrimoniului Imobiliar de catre Primaria Municipiului Oradea in baza Hotarârii Consiliului Local nr. 1167/2004
 • Hotărârea 195/2005 - Municipiul Oradea

  privind efectuarea de reparatii capitale si extinderea salii de sport a Colegiului National Emanuil Gojdu
 • Hotărârea 194/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modernizarii terenului de joc secundar (terenul de antrenament) din cadrul Stadionului Municipal Oradea, constând intr-un gazon artificial.
 • Hotărârea 193/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 9 ani cu posibilitate de prelungire, a spatiului in suprafata utila de 75,88 mp. reprezentând o incapere la etajul imobilului situat in Oradea, str. Buzaului nr. 2/B in favoarea Uniunii Nationale a Fu
 • Hotărârea 192/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in administrarea Regiei autonome de piete, agrement si salubritate Oradea a unor bunuri apartinând domeniului public al municipiului Oradea.
 • Hotărârea 191/2005 - Municipiul Oradea

  privind propunerea de prelungire a contractelor de inchiriere a terenurilor apartinând domeniului public al municipiului Oradea cu destinatia de amplasamente pentru comert stradal prin chioscuri pentru comercializare presa si comercializare produse diver
 • Hotărârea 190/2005 - Municipiul Oradea

  privind propunerea de prelungire a duratei de transmitere in administrarea RA – OTL a suprafetei totale de 98 mp. teren apartinând domeniului public ocupat de chioscurile de vânzare bilete si abonamente de transport in comun
 • Hotărârea 189/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7125 si trecerea in proprietate privata a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastral 7125 Oradea, in suprafata de 285 mp., situat in Ora
 • Hotărârea 188/2005 - Municipiul Oradea

  privind respingerea propunerii de efectuare a unui schimb de teren intre Consiliul Local al Municipiului Oradea si SC Transilvania General Import Export SRL
 • Hotărârea 187/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpurilor de proprietate cu nr. cadastrale 7040 in suprafata de 531 mp si 7041 Oradea in suprafata de 976 mp., reprezentând teren situat in Oradea B-dul Dacia.
 • Hotărârea 186/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii cu titlu gratuit a bazei sportive Bihorul, situata in Oradea, str. Matei Basarab nr 4 si str. Fagarasului nr.5, din proprietatea publica a Statului Român si administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii – Inspectoratul scol
 • Hotărârea 185/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7045 si 7048, situat in Oradea str. Matei Basarab nr.4, trecerea in proprietatea publica a Statului Român a terenului identificat cu nr. cadastral 7045 O
 • Hotărârea 184/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7047 si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a suprafetei de 484 mp. teren identificat cu nr. cadastral 7047, cu destinatia drum de acc
 • Hotărârea 183/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organizarii unei licitatii publice deschise pentru vânzarea suprafetei de 1.077 mp. teren identificat cu nr.cadastral 6582, inscris in C.F.N.D.F nr.5772 Oradea, situat in Oradea, str. Louis Pasteur nr. 76.
 • Hotărârea 182/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7042 si trecerea in proprietate privata a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastral 7042 Oradea, in suprafata de 26.984 mp., situat
 • Hotărârea 181/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7043 si trecerea in proprietate privata a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastral 7043 Oradea, in suprafata de 3.936 mp., situat in
 • Hotărârea 180/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. topo 4143/11, 4143/13 inscrise in CF 2 Episcopia Bihor si nr. topo 4143/12 inscris in CF 3185 Episcopia Bihor, situat in zona Statiei de Epurare Orad
 • Hotărârea 179/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7046 si trecerea in proprietate privata a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastral 7046 Oradea, in suprafata de 604 mp., situat in
 • Hotărârea 178/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 8271 Oradea si aprobarea concesionarii directe a terenului identificat cu nr. cadastral 8271 Oradea in suprafata de 2.602 mp. in favoarea SC Selgros Cash &
 • Hotărârea 177/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7952 si trecerea in proprietate publica a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastral 7952 Oradea, in suprafata de 268 mp., situat in Ora
 • Hotărârea 176/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 4385 si 7044 Oradea, situat in Oradea Str. D.Cantemir.
 • Hotărârea 175/2005 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Capris Dumitru Florin si sotia Capris Liliana, reprezentând suprafata de 42 mp. teren identificat cu nr. cadastral 2686/6 situat in Oradea, str. I. Paun Pincio, cu destinatia de drum public
 • Hotărârea 174/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 5567/1 si 5567/2 Oradea, situat in Oradea, Calea Aradului si diminuarea suprafetei transmise in folosinta gratuita Parohiei Ortodoxe Sfântul Sebastian cu
 • Hotărârea 173/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organizarii unei licitatie publice deschise pentru concesionarea suprafetei de 954 mp teren identificat cu nr. cadastral 5203 inscris in CF ndf 4150 Oradea situat in Oradea,str. Czaran Gyula, in vederea realizarii unui sediu firma
 • Hotărârea 172/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 8240 ÷ 8250 Oradea si aprobarea trecerii in proprietatea privata a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastrale 8242, 8244, 8246, 8247 si
 • Hotărârea 171/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organizarii unei licitatii publice deschise pentru vânzarea suprafetei de 1.000 mp teren, inscris in CF 1661 Oradea cu nr. topo 7113/15, situat in Oradea, str. Fagetului.
 • Hotărârea 170/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a Municipiului Oradea a terenului inscris in CF nr. 4248 Episcopia Bihor cu nr. topo 4123/22/I in suprafata de 2815 mp si darea acordului de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a te
 • Hotărârea 169/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a municipiului Oradea a cotei de 112/223 mp.din terenul identificat cu nr.topo.2544/4, inscris in C.F.336 Oradea si acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directa a suprafetei de 112/223
 • Hotărârea 168/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 6355 Oradea si aprobarea trecerii in proprietatea privata a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastral 6355 Oradea in suprafata de 9.541
 • Hotărârea 167/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 2532 Oradea in suprafata de 354 mp. si acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directa a cotei de 283/398 mp. teren din nr. cadastral 25
 • Hotărârea 166/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a Municipiului Oradea a terenului inscris in CF nr. 4249 Episcopia Bihor cu nr. topo 4123/22/II in suprafata de 1387 mp si darea acordului de principiu pentru vanzarea prin negociere directa
 • Hotărârea 165/2005 - Municipiul Oradea

  privind respingerea propunerii de dare a acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directa a terenului detinut in concesiune de catre SC Master SA, inscris in CFNDF nr. 1230, 1231 si 4933 Oradea cu nr. cadastral 1704, 1705 si 3394 in supr
 • Hotărârea 164/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 6823 Oradea in suprafata de 619 mp. situat in Oradea, sos. Borsului
 • Hotărârea 163/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vânzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. cadastral 7118 inscris in CF 5599 Oradea, in suprafata de 117 mp, situat in Oradea, str. Caprioarei
 • Hotărârea 162/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vânzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. cadastral 6979 inscris in CF NDF 5939 Oradea, in suprafata de 351/670 mp, situat in Oradea, str. Colinelor nr. 2.
 • Hotărârea 161/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie: „Reabilitare sistem secundar distributie retele termice Oradea”
 • Hotărârea 160/2005 - Municipiul Oradea

  privind repartizarea sumei de 3.000 mil. lei pentru programe si activitati sportive pe anul 2005.
 • Hotărârea 159/2005 - Municipiul Oradea

  privind repartizarea sumei de 3.960 mil. lei pentru programe si proiecte culturale pe anul 2005.
 • Hotărârea 158/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Clubului Sportiv Fotbal Club Bihor-Oradea.
 • Hotărârea 157/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri privind derularea finantarii Clubul Sportiv FC Oradea pe anul 2005.
 • Hotărârea 156/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea platii cotizatiei municipiului Oradea la Asociatia Municipiilor din România, aferenta anului 2005.
 • Hotărârea 155/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a repartizarii profitului, aferente exercitiului financiar al anului 2004, la Regia autonoma Oradea Transport Local, Regia autonoma de piete, agrement si salubritate Oradea si la S
 • Hotărârea 154/2005 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2005.
 • Hotărârea 153/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Fotbal Club Bihor Oradea pentru anul 2005
 • Hotărârea 152/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri pentru continuarea lucrarilor de inlocuire a cailor de rulare tramvai pe tronsoanele Magheru – Calea Republicii, Centru Civic si str. Primariei
 • Hotărârea 151/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor si penalitatilor de intârziere datorate bugetului local al municipiului Oradea de catre dna POP ETELCA pentru imobilul situat in Oradea str. Splaiul Crisanei nr.15 bl. C 7 ap. 13.
 • Hotărârea 150/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea programului de privatizare a unor servicii publice din municipiul Oradea
 • Hotărârea 149/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului local al municipiului Oradea din data de 28 martie 2005.
 • Hotărârea 148/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului local al municipiului Oradea din data de 7 martie 2005.
 • Hotărârea 147/2005 - Municipiul Oradea

  privind respingerea solicitarii unui grup de chiriasi din spatiile comerciale situate in Oradea str. Republicii nr.13, pentru exercitarea de catre Consiliul local al municipiului Oradea a caii extraordinare de atac a revizuirii impotriva Deciziei civile n
 • Hotărârea 146/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri cu caracter administrativ pentru spatiul cu alta destinatie situat in Oradea, P-ta 1 Decembrie, nr. 12
 • Hotărârea 145/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2005.
 • Hotărârea 144/2005 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 11 din Regulamentul privind procedura de acordare a sprijinului financiar sportului oradean aprobat prin Hotarârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.125/2001.
 • Hotărârea 143/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local Oradea, incepând cu data de 01.04.2005
 • Hotărârea 142/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de functii, a numarului de personal si a Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de evidenta a persoanelor din municipiul Oradea, valabil incepând cu data de 01 aprilie 2005.
 • Hotărârea 141/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului local al municipiului Oradea din data de 24 februarie 2005.
 • Hotărârea 140/2005 - Municipiul Oradea

  privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedintele Consiliului local al municipiului Oradea din lunile martie, aprilie si mai 2005.
 • Hotărârea 139/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local Oradea, incepând cu data de 01.02.2005
 • Hotărârea 138/2005 - Municipiul Oradea

  Pentru revocarea ultimului punct al articolului 1 din Hotarârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.38/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si Regulamentul local de urbanism Zona Decebal – Onestilor, Oradea.
 • Hotărârea 137/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru constructii de locuinte si drum de acces-str. Gh. Pitut - nr. cadastral 2143/3, 4475, 770, 769, 2855, 2144/1, 2850, 2852, 2854 - Oradea
 • Hotărârea 136/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Hala depozit cu vinzare si birouri str. Matei Corvin nr.30 –Oradea, nr. cadastral 4308.
 • Hotărârea 135/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Salon auto, service auto Fiat – Alfa Romeo str. Calea Clujului nr. 307, Oradea numar cadastral 1658
 • Hotărârea 134/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Studiu de amplasament garaje auto, str. D.Cantemir – str.A. France
 • Hotărârea 133/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea constituirii patrimoniului initial al Fundatiei având ca scop sprijinirea lucrarilor de protejare a monumentelor istorice, a culturii si artelor de catre Consiliul Local al municipiului Oradea, in cooperare cu Consiliul Judetean Bihor.
 • Hotărârea 132/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea finantarii investitiei „Bloc de locuinte str. T.Vladimirescu nr.1 Oradea”.
 • Hotărârea 131/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Caietului de sarcini pentru organizarea procedurii de selectare a operatorului de servicii de telefonie fixa pentru ordonatorii de credite din bugetul municipiului Oradea si prestatorii de servicii publice
 • Hotărârea 130/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2005.
 • Hotărârea 129/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri pentru achitarea impozitului pe cladiri, proprietate de stat de catre concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosinta, conform prevederilor Legii nr. 571/2004 privind Codul Fiscal.
 • Hotărârea 128/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii si completarii contractului de asociere nr. 81046/1999 incheiat intre Consiliului local al municipiului Oradea cu SC Drumuri Orasenesti SA.
 • Hotărârea 127/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea utilizarii fondului de rulment.
 • Hotărârea 126/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea angajarii unui numar de 9 persoane, incepand cu luna martie 2005, pe baza de contract de prestari servicii, avand drept activitate principala incasarea debitelor restante, ramasitelor dobanzilor si penalitatilor de intarziere la impozite
 • Hotărârea 125/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transferului de patrimoniu intre Consiliul local al municipiului Oradea – Primaria municipiului Oradea si Regia autonoma Oradea transport local.
 • Hotărârea 124/2005 - Municipiul Oradea

  privind transmiterea fara plata a unui autoturism de la Primaria municipiului Oradea la Administratia Sociala Comunitara Oradea.
 • Hotărârea 123/2005 - Municipiul Oradea

  privind scutirea de la plata majorarilor si penalitatilor de intârziere datorate bugetului local al municipiului Oradea de catre Malciu Nicolae, proprietarul imobilului situat in Oradea, str. Nufarului nr.5 bl. D 141 ap.16.
 • Hotărârea 122/2005 - Municipiul Oradea

  privind respingerea propunerii de scutire de la plata majorarilor si penalitatilor de intârziere datorate bugetului local al municipiului Oradea de catre Sfârlea Daniela-Cristina, proprietara imobilului situat in Oradea, str. Nufarului nr.77 bl. C 73 ap.8
 • Hotărârea 121/2005 - Municipiul Oradea

  privind respingerea scutirii de la plata impozitului pe cladire datorat bugetului local al municipiului Oradea de catre Cermin Floare si Petru si Stroia Auxilian, pentru imobilul situat in Oradea str. Sucevei nr.60.
 • Hotărârea 120/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri datorate de proprietarii blocului AN 60 din cadrul Asociatiei de proprietari „Marmia” situata in Oradea str. Nufarului nr.60.
 • Hotărârea 119/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri datorate de proprietarii blocului C 6 din cadrul Asociatiei de proprietari „Splaiul Crisanei” situata in Oradea str. Splaiul Crisanei nr.14.
 • Hotărârea 118/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri datorate de proprietarii blocului R 10/A din cadrul Asociatiei de proprietari „22 Decembrie” situata in Oradea str. 22 Decembrie nr.9 D.
 • Hotărârea 117/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri datorate de proprietarii blocului nr.15 din cadrul Asociatiei de proprietari „M-sal Al. Averescu nr.15” situata in Oradea str. M-sal Al. Averescu nr.15
 • Hotărârea 116/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri datorate de proprietarii blocului X 9 sc.B. din cadrul Asociatiei de proprietari „Galileo Galilei 16” situata in Oradea str.Galileo Galilei nr.14
 • Hotărârea 115/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri datorate de proprietarii Asociatiei de proprietari „Dacia 2” cu sediul in Oradea Bdul stefan cel Mare nr.4 bl. Q 1 sc.B ap.27.
 • Hotărârea 114/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de plata majorarilor si penalitatilor de intârziere datorate bugetului local al municipiului Oradea de catre Pantea Gheorghe si Eugenia pentru imobilul situat in Oradea, str.Bârsei nr.2, Bl.Pb.8 ap.19
 • Hotărârea 113/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor si penalitatilor de intârziere datorate de VESEA TRAIAN sI ELISABETA pentru imobilul situat in Oradea, str.
 • Hotărârea 112/2005 - Municipiul Oradea

  privind respingerea scutirii la plata majorarilor si penalitatilor de intârziere datorate bugetului local al municipiului Oradea de catre Luncan Teodor, proprietarul imobilului situat in Oradea str. Moldovei nr.13, bl. Pb12 ap.12.
 • Hotărârea 111/2005 - Municipiul Oradea

  privind modificarea numarului si structurii personalului nedidactic din cadrul Liceului Teologic Baptist „Emanuel” Oradea.
 • Hotărârea 110/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea asigurarii resurselor bugetare pentru sustinerea totala a costurilor de transport pentru prestatia in regim de cursa speciala executata de catre Regia autonoma Oradea transport local pentru Gradinita nr.46 din Oradea, str.Feldioarei, nr.
 • Hotărârea 109/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea asigurarii hranei pentru copiii asistati in Centrul de ingrijire de zi si Centrul de cazare temporara „CUORE”, de catre Centrul de Asistenta Sociala Oradea
 • Hotărârea 108/2005 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea subventionarii in procent de 100% a valorii abonamentului lunar pentru transportul urban in comun de calatori pentru un numar de 14 persoane – membri ai corului HILARIA
 • Hotărârea 107/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de functii si a numarului maxim de functii publice si personal contractual pentru ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA valabil incepand cu data de 01.03.2005.
 • Hotărârea 106/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Obiectivelor Administratiei Sociale Comunitare Oradea pe anul 2005.
 • Hotărârea 105/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea listei beneficiarilor – persoane cu handicap si asistentii personali ai acestora – de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Oradea
 • Hotărârea 104/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Acordului de parteneriat incheiat intre Administratia Sociala Comunitara Oradea, Fundatia Ruhama si Primaria Municipiului Oradea - Directia Patrimoniu privind colaborarea in servicii de asistenta sociala la domiciliu pentru persoanele v
 • Hotărârea 103/2005 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor contracte-cadru de inchiriere pentru spatii cu destinatia de locuinte si spatii cu alta destinatie decât aceea de locuinta.
 • Hotărârea 102/2005 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea unor masuri pentru administrarea locuintelor fond de stat si a locuintelor fond municipal
 • Hotărârea 101/2005 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea locatiei pentru gradinita „Metalica” in zona cuprinsa intre malul drept al Crisului Repede, str. Sovata si blocurile C precum si stabilirea unor masuri pentru realizarea complexului comercial „Omega”
 • Hotărârea 100/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea cuantumului redeventei datorata de R.A. Apa - Canal Oradea, pentru anul 2005
 • Hotărârea 99/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea tarifelor orare pentru mijloacelor de transport auto si utilaje de constructii conform contractului de asociere incheiat intre Primaria municipiului Oradea si S.C. Drumuri Orasenesti S.A. care urmeaza a fi practicate incepând cu data de
 • Hotărârea 98/2005 - Municipiul Oradea

  privind executarea unor lucrari in sistem barter la sala de sport din cadrul liceului Sportiv „Bihorul” situata in Oradea str. Matei Basarab, nr. 4
 • Hotărârea 97/2005 - Municipiul Oradea

  privind infiintarea a doua centre sociale multifunctionale pentru persoane varstnice cu denumirea “ Nufarul si Rogerius”
 • Hotărârea 96/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri de acces in incinta Bazinului acoperit „Crisul” si de utilizare a instalatiilor sanitare din bazin
 • Hotărârea 95/2005 - Municipiul Oradea

  privind derularea programului „Reabilitare puncte trafo la unitatile sanitare din municipiul Oradea”
 • Hotărârea 94/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7039 Oradea si aprobarea trecerii in proprietatea publica a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastral 7039 Oradea in suprafata de 5857
 • Hotărârea 93/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7906 Oradea in suprafata de 4177 mp. si acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directa a terenului identificat cu nr. cadastral 7906 Ora
 • Hotărârea 92/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea publica a municipiului Oradea a suprafetei de 7.460 mp. teren identificat cu nr. topo 685 in suprafata de 2.302 mp., inscris in C.F. 2911 Episcopia Bihor, nr. topo 686 in suprafata de 2.468 mp., inscris in C.F.
 • Hotărârea 91/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nr. 7037 si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a suprafetei de 8423 mp. teren identificat cu nr. cadastral 7037, in vederea realizarii
 • Hotărârea 90/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7038 Oradea si aprobarea trecerii in proprietatea privata a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastral 7038 Oradea in suprafata de 1.
 • Hotărârea 89/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea inscrierii in circuitul civil prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciara a suprafetei de 1.259 mp. teren identificat cu nr. topo. 5486, reprezentând teren proprietatea privata a Municipiului Oradea.
 • Hotărârea 88/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpurilor de proprietate cu nr. cadastrale 6700 si 6701 precum si acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directa a cotei de 354/469 mp. din nr.cadastral 6700 in favoarea d-nei V
 • Hotărârea 87/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7036 Oradea in suprafata de 381 mp., situat in Oradea str. Moreni nr. 2.
 • Hotărârea 86/2005 - Municipiul Oradea

  privind propunerea de organizare a unei licitatii publice deschise in vederea inchirierii suprafetei de 10,5 mp teren apartinând domeniului public al municipiului Oradea, situat in str. Republicii - pasajul pietonal subteran de linga magazinul Crisul ,
 • Hotărârea 85/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a municipiului Oradea a cotei de 1000/12085 mp. teren, identificat cu nr. topo 504/9, inscris in C.F.10917 Seleus, situat in municipiul Oradea, zona drumului de centura.
 • Hotărârea 84/2005 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Szabo Sandor - Laszlo si a dnei Szabo Erika - Irina, reprezentând suprafata de 89 mp. teren identificat cu nr. cadastral 5762/1 inscris in C.F.ndf 5554 Oradea si suprafata de 131 mp. teren identificat nr. cadastral 5762/4
 • Hotărârea 83/2005 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donatiei d-lui Maduta Ionel-Ilie si a dnei Maduta Doina-Mariana, reprezentând cota de 250/2.005 mp de teren, identificat cu nr. cadastral 4475 inscris in C.F.ndf 3801 Oradea, situat in Oradea in prelungirea strazii Cimbrului, cu destin
 • Hotărârea 82/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 6884 Oradea si concesionarea directa a terenului cu nr.cadastral 6884 Oradea, in suprafata de 35 mp. situat in Oradea, Piata Bucuresti in favoarea SC Dum
 • Hotărârea 81/2005 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificarii Hotarârii Consiliului Local nr. 1161 din 23.12.2004, privind aprobarea pretului de vânzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. topo. 8262/63 si 8262/82/a Oradea inscris in CF 13580 Oradea, in suprafata de 90 mp
 • Hotărârea 80/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7091 Oradea si acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directa a suprafetei de 663 mp. cu nr.cadastral 7091, situat in Oradea, str.Nojorid
 • Hotărârea 79/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 5306 – 5312, 5366 – 5369, 5447 – 5450, 5452 – 5456, 4574 – 5483, 5497 – 5511, 5521 – 5564 si 7536 - 7768 Oradea
 • Hotărârea 78/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a municipiului Oradea a suprafetei de 252.937 mp. teren identificat cu nr. topo 4252, inscris in C.F. 3364 Episcopia Bihor, situat in Oradea str. Matei Corvin.
 • Hotărârea 77/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 5198 si 7208 Oradea si aprobarea trecerii in proprietatea privata a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastrale 5198 si 7208 Oradea in
 • Hotărârea 76/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vânzare, rezultat din negocierea directa, a terenului cu nr. cadastral/topo.3515/2 Oradea, inscris in CF 28661 Oradea, in suprafata de 53 mp, situat in Oradea P-ta independentei nr. 33.
 • Hotărârea 75/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vânzare, rezultat din negocierea directa, a terenului cu nr. cadastral 4086 Oradea, inscris in CF NDF 5644 Oradea, in suprafata de 429 mp, situat in Oradea str. Graurilor nr. 2
 • Hotărârea 74/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pretului de vânzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. cadastral 4932 inscris in CFN 4867 Oradea, in suprafata de 1.000 mp, situat in Oradea str. Apateului.
 • Hotărârea 73/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Regiei autonome APa-CANAL Oradea
 • Hotărârea 72/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului local almunicipiului Oradea din data de 27 ianuarie 2005.
 • Hotărârea 71/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local Oradea, incepând cu data de 01.02.2005
 • Hotărârea 70/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajati la Consiliul Local al Municipiului Oradea - Administratia Sociala Comunitara Oradea, in cursul anului 2005.
 • Hotărârea 69/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea suportarii din bugetul local al municipiului Oradea a cheltuielilor ocazionate de inhumarea cadavrelor fara apartinatori si a cadavrelor cu identitate necunoscuta
 • Hotărârea 68/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri pentru stabilirea limitelor minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obtine din vanzarea si utilizarea terenurilor, cladirilor, spatiilor locative sau a altor bunuri mobile ori imobile in vederea aplicarii prevederil
 • Hotărârea 67/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contributiei Primariei municipiului Oradea, in valoare de 2.267 EUR, reprezentand co-finantarea in proiectul intitulat „Alinierea activitatii Prefecturii judetului Bihor la Standardele UE prin formarea de specialisti si consultanta in ve
 • Hotărârea 66/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contributiei Primariei Municipiului Oradea in proiectul intitulat „Imbunatatirea gestionarii fondurilor publice prin implementarea unui program de instruire a personalului din cadrul administratiei publice locale”, depus in cadrul prog
 • Hotărârea 65/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contributiei Primariei municipiului Oradea, in valoare de 12.120 EUR, suma reprezentand co-finantarea in proiectul intitulat “Dezvoltarea aplicatiei informatice. Taxe si impozite locale in vederea eficientizarii activitatii de colectare
 • Hotărârea 64/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea solicitarii subventiilor de la bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru cheltuielile cu forta de munca angajata din rândul somerilor, pentru serviciile sociale prestate de catre unele asociatii si fundatii.
 • Hotărârea 63/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea solicitarii subventiilor de la bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru cheltuielile Administratiei Sociale Comunitare Oradea cu forta de munca angajata din randul somerilor, pentru serviciile sociale prestate de catre asistentii person
 • Hotărârea 62/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea listei beneficiarilor – persoane cu handicap si asistentii personali ai acestora – de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Oradea
 • Hotărârea 61/2005 - Municipiul Oradea

  privind acordarea de subventii de la bugetul local al Municipiului Oradea pentru anul 2005, asociatiilor si fundatiilor cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala in baza Legii nr.34/1998.
 • Hotărârea 60/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru instrainarea unei cote-parti din dependinta comuna (uscatoria) situata in Oradea, Moldovei nr. 15, bl. AN 49, parter
 • Hotărârea 59/2005 - Municipiul Oradea

  privind unele masuri pentru transmiterea punctului termic aferent Cresei Saptamânale din str. Gradinarilor nr. 2 (Velenta) din administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea in administrarea SC Electrocentrale SA
 • Hotărârea 58/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 3511 situat in Oradea, str. Nufarului intersectie cu str. Morii si trecerea terenului mentionat in proprietatea privata a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 57/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7035 Oradea si concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 274 mp teren identificat cu nr. cadastral 7035 situat in Oradea, str. Nufar
 • Hotărârea 56/2005 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea unor masuri pentru concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale aflate in administrarea Administratiei Patrimoniului Imobiliar
 • Hotărârea 55/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri suplimentare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale si a celor de prestari de servicii, proprietate privata a statului, aflate in administrarea consiliului local, precum si a
 • Hotărârea 54/2005 - Municipiul Oradea

  privind respingerea propunerii de revocare a Hotarârii Consiliului Local nr. 588 din 27.05.2004, ca urmare a expunerii de motive formulate de un grup de consilieri
 • Hotărârea 53/2005 - Municipiul Oradea

  privind solutionarea dezbaterii situatiei juridice si faptice a spatiului situat in Oradea, str. Republicii nr. 5.
 • Hotărârea 52/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractului de cesiune de actiuni nr.22.366 din 23 decembrie 2004, incheiat intre Consiliul local al municipiului Oradea si S.C. DISTRIGAZ NORD SA.
 • Hotărârea 51/2005 - Municipiul Oradea

  privind respingerea propunerii de scutire de la plata impozitului de cladiri datorat bugetului local al municipiului Oradea de catre dl. Simut Aurel pentru imobilul situat in Oradea, str. Brasovului nr. 23 ap. 1.
 • Hotărârea 50/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2005.
 • Hotărârea 49/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de plata impozitului pe cladiri datorate de proprietarii Asociatiei de Proprietari “G.GALILEI 16”, situata in Oradea str. G.Galilei nr. 16 bl. X 7 sc. B, pe motiv ca au construit acoperisul imobilului de la adres
 • Hotărârea 48/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe cladirile (apartamente) situate in Oradea, str. Corneliu Coposu nr. 21 bl. A 17, intrucât si-au construit acoperis tip sarpanta cu invelitoare de tigla
 • Hotărârea 47/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe cladirile (apartamente) situate in Oradea, str. Corneliu Coposu nr. 15, bl. AN 27a, sc. B, intrucât si-au construit acoperis tip sarpanta cu invelitoare de tigla
 • Hotărârea 46/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe cladirile (apartamente) situate in Oradea, str. Aleea Rogerius nr. 10, bl. B2, scara B, intrucât si-au construit acoperis tip sarpanta cu invelitoare de tigla
 • Hotărârea 45/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe cladirile (apartamente) situate in Oradea, str. Alexandru Odobescu nr. 5, bl. PB 91 si str. Alexandru Odobescu nr. 7, bl. PB 90, intrucât si-au construit acoperis tip sarpanta cu invelitoare de tigla
 • Hotărârea 44/2005 - Municipiul Oradea

  privind respingerea propunerii de reducere cu 50% la plata impozitului pe cladiri datorate de proprietarii Asociatiei de Proprietari „Menumorut” a blocului D78, situat in Oradea str. Menumorut nr.20.
 • Hotărârea 43/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe cladirile (apartamente) situate in Oradea, str. Corneliu Coposu nr. 15, bl. AN 21, intrucât si-au construit acoperis tip sarpanta cu invelitoare de tigla
 • Hotărârea 42/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe cladirile (apartamente) situate in Oradea, str. B-dul Dacia nr. 45, bl. A2, intrucât si-au construit acoperis tip sarpanta cu invelitoare de tigla
 • Hotărârea 41/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe cladirile (apartamente) situate in Oradea, str. Moldovei nr. 11/B, bl. PB19, intrucât si-au construit acoperis tip sarpanta cu invelitoare de tigla
 • Hotărârea 40/2005 - Municipiul Oradea

  Pentru modificarea si completarea Regulamentului de acordare a facilitatilor fiscale la plata impozitelor si taxelor locale pentru persoanele fizice si de stimulare a atragerii de investitii si sustinerea dezvoltarii economice durabile aprobat prin Hotarâ
 • Hotărârea 39/2005 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu in vederea organizarii concursului de idei „Amenajare suprastructura si mobilier urban – str. Republicii pietonal – de la intersectia cu str. I.Vulcan pâna la intersectia cu str. Dunarea.
 • Hotărârea 38/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si Regulamentul local de urbanismZona Decebal – Onestilor, Oradea
 • Hotărârea 37/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru constructii de locuinte si drum de acces str. N. Beldiceanu nr.80 - nr. cadastral 5833, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838, 5839, 5840, 5841, 5842, 5843 – Oradea
 • Hotărârea 36/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa de tip familial pentru copii cu handicap str.Filatov nr.5 – Oradea, nr. cadastral 6620
 • Hotărârea 35/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Parcelare teren nr. cadastral 4727 - zona Oncea, prelungirea strazii I. Paun Pincio - Oradea
 • Hotărârea 34/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuinte, str. Ciheiului nr. cadastral 6482 si 6483 – Oradea
 • Hotărârea 33/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuinte , str. Adevarului ¡V str. Sofiei nr. cadastral 5699/1 „i 5699/8, 5700/1, 5700/2, 2966/1„i2966/17, 2964, 2965/1„i2965/3 ¡VOradea
 • Hotărârea 32/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Casa familiala - str. Vasile Lucaciu nr. 8 numar cadastral 6948/13 - Oradea
 • Hotărârea 31/2005 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificarii si completarii Regulamentului privind organizarea, autorizarea si desfasurarea activitatii de publicitate in municipiul Oradea, aprobat prin Hotarârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 88/27.05.1999, modificat si c
 • Hotărârea 30/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea schimbarii denumirii strazilor Armatei Române (segmentul cuprins intre strada Fagarasului si strada Umbrei) si Umbrei
 • Hotărârea 29/2005 - Municipiul Oradea

  pentru suspendarea Hotarârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.1052/2004 privind aprobarea studiului de oportunitate si caietul de sarcini pentru concesionarea serviciilor publice de salubritate stradala a municipiului Oradea.
 • Hotărârea 28/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie: „Reabilitarea conductei Dn 800 mm de la Uzina nr. 5 pâna la magazinul SELGROS - Oradea”.
 • Hotărârea 27/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie: „Asigurarea utilitatilor de alimentare cu apa si canal pâna la limita cu cartierul Europa - Oradea”
 • Hotărârea 26/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Programului de activitate al Regiei autonome Apa-Canal Oradea pe anul 2005.
 • Hotărârea 25/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prelungirii duratei Protocolului privind darea in administrare a actualei halde de deseuri a municipiului Oradea incheiat intre Primaria municipiului Oradea si Regia autonoma de piete, agrement si salubritate Oradea.
 • Hotărârea 24/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de reatribuire a autorizatiilor taxi permanente devenite disponibile.
 • Hotărârea 23/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea suplimentarii numarului de autorizatii taxi permanente pentru transport marfa in regim de taxi, cu un numar de 10 autorizatii.
 • Hotărârea 22/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea promovarii unei actiuni in rectificarea unor inscrieri operate in CF 76121 Oradea si mandatarea Primarului Municipiului Oradea in vederea reprezentarii in instanta.
 • Hotărârea 21/2005 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru membrii Consiliului local al municipiului Oradea.
 • Hotărârea 20/2005 - Municipiul Oradea

  pentru numirea unui numar de 3 consilieri in cadrul Consiliului Director al Fundatiei „Monumente Istorice”, fundatie constituita in cooperare cu Consiliul Judetean Bihor.
 • Hotărârea 19/2005 - Municipiul Oradea

  privind acordarea titlului de „Cetatean de onoare – post mortem al municipiului Oradea” lui Antonio Alexe.
 • Hotărârea 18/2005 - Municipiul Oradea

  privind acordarea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Oradea” dlui Gheorghe Goldis.
 • Hotărârea 17/2005 - Municipiul Oradea

  privind validarea mandatului de consilier in cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a dlui Kis Gabor Ferenc
 • Hotărârea 16/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului local al municipiului Oradea din data de 12 ianuarie 2005
 • Hotărârea 15/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea declararii Cetatii Oradea ca obiectiv strategic de interes local pentru dezvoltarea turistica si a mediului de afaceri, care se include in strategia de dezvoltare a municipiului Oradea si stabilirea datei de 27 iunie ca “Ziua Cetatii Ora
 • Hotărârea 14/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea cofinantarii de 10% pentru proiectul “Centru cultural-turistic european – Cetatea Oradea”, care va fi depus pe Programul PHARE 2004 – 2006, si a finantarii cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului
 • Hotărârea 13/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea asigurarii mentenantei pe durata de minimum 5 ani dupa perioada de implementare a proiectului“ Centru cultural-turistic european – Cetatea Oradea”
 • Hotărârea 12/2005 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul “Centru cultural-turistic european – Cetatea Oradea” care va fi depus pe Programul PHARE 2004 – 2006
 • Hotărârea 11/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local Oradea, incepând cu data de 01.01.2005
 • Hotărârea 10/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea strategiei bugetare a municipiului Oradea pe perioada 2006 – 2022 si a strategiei investitionale pentru perioada 2006 - 2008
 • Hotărârea 9/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea finantarii programului de utilitate publica „Promovarea sportului de performanta la Clubul Sportiv Fotbal Club Bihor Oradea in anul calendaristic 2005” precum si a Contractului de finantare pentru anul calendaristic 2005, care urmeaza a
 • Hotărârea 8/2005 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea unor masuri pentru serviciul datoriei publice locale a municipiului Oradea pentru perioada 2005 - 2022
 • Hotărârea 7/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru serviciile publice de furnizare apa, canalizare si epurarea apelor uzate
 • Hotărârea 6/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Bugetelor de venituri si cheltuieli la regiile autonome si societatile de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 5/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al municipiului Oradea pe anul 2005
 • Hotărârea 4/2005 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea art. 2 din Hotarârea Consiliului Local nr. 979/ 2004 privind prelungirea termenului de depunere a cererilor de finantare in cadrul Fondului Comun al Proiectelor Euroregiunii Bihor-Hajdu Bihar in Municipiul Oradea, precum si aprobarea co
 • Hotărârea 3/2005 - Municipiul Oradea

  privind validarea mandatului de consilier in cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a dlui Vagi Ladislau.
 • Hotărârea 2/2005 - Municipiul Oradea

  privind validarea mandatului de consilier in cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a dlui Copil Ovidiu.
 • Hotărârea 1/2005 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 23 decembrie 2004