Hotărârea nr. 82/2004

privind aprobarea “Listei strazilor din municipiul Oradea propuse pentru modernizare in anul 2004”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E privind aprobarea “Listei străzilor din municipiul Oradea propuse pentru modernizare în anul 2004”

Analizând Raportul de specialitate nr. 53069/21 din data de 21 ianuarie 2004, întocmit de către Direcția Dezvoltarea Serviciilor Publice prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea “Listei străzilor din municipiul Oradea propuse pentru modernizare în anul 2004”,

În baza art. 38 alin (2) lit. c și d și art. 46 alin.2, din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o tă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă “Lista străzilor din municipiul Oradea propuse pentru modernizare în anul 2004”, conform anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția dezvoltarea serviciilor publice.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Dezvoltarea Serviciilor Publice

  • -  Direcția Finanțe Locale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bârsan Ioan

Oradea, 29 ianuarie 2004

Nr.82.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin

MUNICIPIUL ORADEA
DIRECŢIA DEZVOLTAREA SERVICIILOR PUBLICEAnexa la HCL nr.82 din 29 ianuarie 2004
Serviciul Drumuri şi Poduri
STRĂZI DIN MUNICIPIU PROPUSE PENTRU MODERNIZARE
2004
NR. CRT.DENUMIRE STRADĂCarosabilTrotuarezonaUtilităţi existenteObservaţiiCategoria de imp.
LUNGIME (M)LĂŢIME (M)SUPRAFAŢĂ (MP)LUNGIME (M)LĂŢIME (M)SUPRAFAŢĂ (MP)
BLUCRĂRI NOI
1ALBACULUI6107"4,270""1,220"1.2"1,464"1"M, A"III
2AVANTULUI5546"3,324"4001400III
3BACĂULUI4606"2,760"4601.5690"P, M, A"III
4BRADULUI4707"3,290"9401.2"1,128""P, M, A"III
5CHIMIEI12044801351.2162"P, M, A"IV
6CRIŞAN4907"3,430"9801.0980"M, A"III
6EMILIAN CHITUL - ETAPA A II-A5256"2,888"5250.5263"M, A"III
7FAGURELUI2187"1,523"6601.0660"P, M, A"III
8FLUIERAŞULUI2407"1,680"4501.0450"P, M, A"IV
9GOLFULUI834330831.083"M, A"IV
10LEBEDEI9043603001.0300IV
11LUNGĂ4607"3,220"9201.0920"P, M, A"III
12PADIŞULUI3707"2,590"7051.2846"P, M, A"IV
13PĂUNULUI11044402201.2264IV
14PLEVNEI24049604801.2576"P, M, A"III
15POTÂRNICHILOR907630901.090"M, A"IV
16RIMANOCZY KALMAN3907"2,730"7741.3"1,006""P, M, A"III
17SARMISEGETUSA12067201051.2126"P, M, A, beton"IV
18VIORELELOR11555751651.2198"P, M, A"IV
TOTAL ZONA 1"5,754"112"36,199"
19190717046801601.01602"M, A"IV
20ALMAŞULUI2485"1,240"2281.0228III
21BARBU LĂUTARU4244"1,696"3701.0370"M, A"IV
22BEIUŞULUI4057"2,835"8101.5"1,215""P, M, A"III
23BISTRIŢEI6627"4,634""1,322"1.2"1,586""M, A"III
24CEAHLĂULUI2107"1,470"2101.5315"M, A"III
25EMIL RACOVIŢĂ2407"1,680"2401.4336"M, A"III
26ERKEL FERENC7407"5,180"7401.0740"M, A"III
27GALA GALACTION3507"2,450"6151.0615"M, A"III
28GAVRIL MUZICESCU2345"1,170"2241224III
29ION ANDREESCU19559752151.0215III
30LUCEAFĂRULUI8043201601.0160"M, A"III
31MĂSLINULUI23449362151.0215"M, A"IV
32MICŞUNELELOR23449362151.0215"M, A"IV
33MUZICII2346"1,404"2241.0224"M, A"III
34NICOLAE TECLU10066001001.2120"M, A"III
35PETRE ŢUŢEA4245"2,120"4301.0430IV
36P-ŢA ŢĂRANILOR2366"1,413"3002.0600"M, A"III
37SABINELOR2107"1,470"2101.3273"M, A"III
38STEFAN LUCHIAN305150301.236"M, A, alee betonată pe jumătate"IV
39STELUŢEI23449362151.0215"M, A"IV
40THEODOR AMAN2367"1,652"2301.0230"M, A"III
41TRAIAN VUIA1667"1,162"1521.0152"M, A"III
42ŢEPEŞ VODĂ2707"1,890"2701.3351"M, A"III
43VAPORULUI2707"1,890"2701.5405"M, A"III
TOTAL ZONA 2"6,836""40,889"
44ANTON BACALBAŞA2607"1,820"45014503"M, A"III
45BIRUINŢEI9067"6,342""1,132"2"1,698""M, A"III
46BORSECULUI3406"2,040"6342"1,268"III
47DOBROGEI4467"3,122"9701970"P, M, A"III
48EFTIMIE MURGU7607"5,320"3121312"P, M, A"III
49G. I. SISEŞTI16558253301396III
50IOAN RAŢIU3487"2,436"3801380"M, A"III
51ION CIORDAŞ2485"1,240"5381538IV
52MĂRĂŞEŞTI3927"2,744"3921392"M, A"III
53MIRCEA ELIADE7606"4,560""1,200"2"1,800""P, M, A"III
54MIRON COSTIN5067"3,542""1,040"1"1,040""P, M, A"III
55MIRON POMPILIU3066"1,710""M, A, PT"III
56MUNTELE GĂINA2707"1,890"3901390"M, A"III
57OGLINZILOR11578051151115"M, A"III
58OŢELARILOR6606"3,960""1,320"1"1,584""M, A"III
59PAGANINI2507"1,750"4782717"M, A"III
60PRUTULUI1806"1,080"1801180"M, A"III
61PŢA TINERETULUI3367"2,352"3361336"M, A"III
62SĂLAJULUI2467"1,722"4501450"M, A"III
63ŞCOALELOR3507"2,450"7001700"M, A"III
64ZALĂULUI2867"2,002"5421542"M, A"III
TOTAL ZONA 3"8,130""53,712"
65ANA IPĂTESCU5804"2,320"63816384"P, M, A"III
66BLERIOT2305"1,150"3401340IV
67BUSUIOCULUI12044802402360"P, M, A"III
68CAIŞILOR"1,500"5"7,500""2,000"1"2,000"IV
69DEPOULUI3457"2,415""1,120"1"1,344""P, M, A, beton"III
70E. TEODOROIU"1,290"7"9,030""1,240"1"1,240"III
71FĂCLIEI"1,000"7"7,000""2,000"1"2,400"III
72FELEACULUI4506"2,700"4501450III
73FRUNZEI18059003601360IV
73GUTENBERG7806"4,680""1,560"2"2,340"TRAFIC GREUIII
74H. IBSEN2007"1,400"4001400III
75IROFTE GRIGORE12044802401312"M, A"III
76JUHASZ GYULA3405"1,700"4501450IV
77LUMINIŢEI16058003202480IV
78PIATRA CRAIULUI"1,000"7"7,000""2,000"2"3,000"III
79ROBERT OWEN1507"1,050"3001360"P, M, A, beton"III
80SEBEŞELUI2105"1,050"4201420III
81TRAIAN LALESCU (Sf.Ladislau-Lacul Roşu)1806"1,080"3601432"M, A"III
82TUDOR ARGHEZI9043601801180"M, A"IV
TOTAL ZONA 4"8,925""53,095"
83ABRAHAM LINCOLN2804"1,120"5101612"M, A"
84CĂLIMĂNEŞTILOR (reabilitare)3607"2,520"2001200"P, M, A, asfalt deteriorat"
85FĂGĂRAŞULUI"1,250"7"8,750"3901390"M, A"
86GRAURILOR4807"3,360"4901490"M, A"
87GREIERULUI (Densusianu-Barcăului)4204"1,680"7441967"M, A"
88ÎNFRĂŢIRII8504"3,400""1,350"1"1,890""M, A"
89STÂNIŞOAREI8054002201220"P, M, A"
90TABERI GEZA7207"5,040""1,500"1"1,800""M, A"
91VÂLCELELOR23549404801480"M, A"
TOTAL"34,320""211,105"
NOTĂ prescurtări
A - reţea apă potabilă existentă
M - canal menajer existent
P - canal pluvial existent
PT proiect tehnic existent
ISPA
KV/KV