Hotărârea nr. 812/2004

privind aprobarea finantarii programului de utilitate publica “Promovarea sportului de perforamanta la Clubul Sportiv Fotbal Club Oradea in anul competitional 2004/2005” precum si a contractului cadru de finantare care urmeaza a se incheia in acest scop i

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea finantarii programului de utilitate publică “Promovarea sportului de perforamanță la Clubul Sportiv Fotbal Club Oradea în anul competițional 2004/2005” precum și a contractului cadru de finanțare care urmeaza a se incheia in acest scop intre Consiliul Local al Municipiului Oradea si Clubul Sportiv Fotbal Club Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 92970 din 21.07.2004 prin care Direcția Finanțe Locale propune aprobarea finantarii programului de utilitate publică “Promovarea sportului de perforamanță la Clubul Sportiv Fotbal Club Oradea în anul competițional 2004/2005” precum și a contractului cadru de finanțare care urmeaza a se incheia in acest scop intre Consiliul Local al Municipiului Oradea si Clubul Sportiv Fotbal Club Oradea,

Avand in vedere dispozitiile urmatoarelor acte normative:

 • -  O.G. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

 • -  Legea 69/2000 a educatiei fizice si a sportului

 • -  O.G. 45/2003 a finantelor publice locale

 • -  Legea 215/2001 privind administratia publica locala

În baza art. 38, alin. (2), lit. g), și ale art. 46, alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă cererea de finanțare a programului de utilitate publică cu denumirea “Promovarea sportului de perforamanță la Clubul Sportiv Fotbal Club Oradea în anul competițional 2004/2005” conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotărare.

Art.2. (1) Se aprobă bugetul proiectului în sumă de 15.000.000.000 lei conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărare și a finanțării acestuia în procent de 50% de către Consiliul Local al Municipiului Oradea și 50% de către Consiliul Județean Bihor.

(2) Sursele de finanțare provenite de la Consiliul Județean Bihor conform alin(1) vor fi asigurate sub formă de transferuri pentru echilibrare din bugetul Consiliului Județean Bihor în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Art.3. (1) Se aprobă încheierea contractului de finanțare între Consiliul Local al Municipiului Oradea și Clubul Sportiv Fotbal Club Oradea, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, conform anexei 3 parte integrantă din prezenta hotărâre, în următoarele condiții:

 • -  prezentarea unui raport trimestrial al Consiliului Director al CS FC Oradea privind realizarea obiectivului de promovare a echipei de fotbal în divizia A;

 • -  prezentarea pentru fiecare decont de cheltuieli a unui Raport de audit realizat de Serviciul de Audit Public Intern din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

(2) Se mandatează domnul primar Petru Filip , domnul Sala Emilian și domnul Goidaci Mihai pentru semnarea contractului de finanțare.

Art.4. Se aprobă statutul actualizat al Clubului Sportiv Fotbal Club Oradea, conform anexei 4 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Direcția Finanțe Locale și Clubul Sportiv Fotbal Club Oradea.

Art.6. Prezentele măsuri se vor comunica cu:

 • -  Direcția Finanțe Locale

 • -  Serviciul de Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Oradea

 • -  Clubul Sportiv Fotbal Club Oradea

 • -  Consiliul Județean Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mircea Bradu

Oradea, 29 iulie 2004

Nr. 812


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin

This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

7a16ef9f8a18a65b7916e828473c5a0d6d3f08824d8f970f9e9e586141e89055

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 812/29.07.2004

CERERE DE FINANTARE

Nr. 780 din 20.07.2004

 • A. DATE DE IDENTIFICARE ALE STRUCTURII SPORTIVE

CLUB SPORTIV FOTBAL CLUB ORADEA

Oradea, str.Iosif Vulcan 11

Certificat de identitate sportiva nr. 354 din 06-03-2004

Ramura de sport : fotbal

Cont bancar: 01202752410 deschis la Banca Transilvania Oradea

Cod fiscal 14387455

Telefon : 0259-477.253 ; Fax: 0259-472.485

E-mail:_____________________; web: www.fco.ro

Persoana de contact: Ioan Lazau

Echipa de conducere:

Consiliul Director compus din

Numele

Funcția

Adresa

Ioan Lazau

presedinte interimar

str. Teiului, nr. 19

Corneliu Lungu

membru

str. Horea, nr. 42

Andrei Pop

membru

str. Horea, nr. 47

Lajos Sandor

membru

Str. Jean Calvin, nr. 1

Coordonatorul proiectului: Sorin Husasan

B. PROIECTUL PENTRU CARE SE SOLICITA FINANTAREA

Susținerea sportului de performanță la Clubul Sportiv FC Oradea în anul competițional 2004-2005 și participarea la turul campionatului național de fotbal 2004-2005 divizia B, care se va desfasura in perioada 21august - 27noiembrie 2004 prin 15 meciuri dupa urmatorul calendar:

21 august 2004

28 august 2004

4 septembrie 2004

11 septembrie 2004

18 septembrie 2004

25 septembrie 2004

2 octombrie 2004

9 octombrie 2004

16 octombrie 2004

23 octombrie 2004

30 octombrie 2004

6 noiembrie 2004

13 noiembrie 2004

20 noiembrie 2004

27 noiembrie 2004

Cele 15 echipe care vor juca cu FC ORADEA sunt, pana la data prezentei cereri, urmatoarele: Olimpia Satu Mare, U.T.Arad, Gaz Metan Medias, Universitatea Cluj, Armatura Zalau,CS Deva, Industria Sarmei Campia Turzii, Tricotaje Ineu,Corvinul Hunedoara, A.C.U. Arad, Sinnicolaul Mare, Unirea Dej, Soimii Sibiu, Negresti Oas, Pandurii, Tg.Jiu.

Tragerea la sorti pentru stabilirea partidelor va avea loc abia pe data de 9 august 2004 la Federatia Romana de Fotbal.

Conform Regulamentului in vigoare privind desfasurarea campionatului national de fotbal, participarea echipelor de seniori la competitie este conditionata de existenta si participarea juniorilor lor la competitiile categoriilor de varsta corespunzatoare.Prin urmare, fac obiectul prezentului proiect si participarile juniorilor FC ORADEA la urmatoarele competitii:

Campionatul republican al juniorilor A - 2 loturi x 20 juniori

Campionatul republican al juniorilor B - 1 lot x 20 juniori

Campionatul national al juniorilor A1-1 lot x 20 juniori

Campionatul national al juniorilor B1 - 1 lot x 20 juniori

Campionatul national al juniorilor C - 1 lot x 20 juniori

C. SCOPUL SI OBIECTIVELE PROIECTULUI

Scop: Promovarea sportului de performanță la nivelul standardelor solicitate pentru divizia B.

Obiective:

 • -  asigurarea performanței pentru echipa de fotbal FC Oradea și promovarea ei în divizia A;

 • -  asigurarea unei baze tehnico-materială pentru practicarea fotbalului în condițiile cerute de divizia B;

 • -  asigurarea echipamentului sportiv necesar pentru practicarea fotbalului;

 • -  dezvoltarea Centrului de Copii și Juniori care funcționează în cadrul clubului sportiv.

Vicepreședinte Consiliul Director al CS FC Oradea Ioan Lazau

D. BUGETUL PROIECTULUIAnexa nr. 2 la H.C.L. nr. 812/29.07.2004
mii lei
Natura cheltuielilor Suma solicitata Resursele proprii Total buget
1.Cheltuieli privind alocatia de masa
1.1.Alocatia zilnica in perioada august-decembrie 2004)
450 mii lei / zi x 24 jucatori seniori x 5 luni x 30 zile"1,620,000"0"1,620,000"
1.2.Cheltuieli cu mesele la meciurile seniorilor in deplasare
1.000 mii lei / zi x 1 zi x 24 jucatori seniori x 8 meciuri seniori"192,000"0"192,000"
1.3. Cheltuieli cu mesele la meciurile juniorilor in deplasare
200 mii lei / zi x 1 zi x 100 juniori x 33 meciuri "660,000""660,000"
1.4 Restante fata de furnizori"705,205""705,205"
2.Cheltuieli privind cazarea
2.1. Cazarea jucatorilor seniori in deplasari "208,000"0"208,000"
8 meciuri seniori x 26 pers.x 1.000 mii lei x 1 noapte 0
2.2. Cazarea a 10 juniori in internat in perioada august-dec.20040
10 pers x 150 mii lei / zi x 135 zile"202,500"0"202,500"
2.3 Restante fata de furnizori"228,000""228,000"
3.Cheltuieli privind transportul
3.1. Transport seniori ( cu autocarul )
8 meciuri x 350 km x 2 x 41 mii lei / km"229,600"0"229,600"
3.2. Transport juniori ( cu autocarul )
33 meciuri x 200 km x 2 x 15 mii lei / km"198,000"0"198,000"
3.3 Restante fata de furnizori"253,000""253,000"
4.Cheltuieli privind inchirierea de bunuri si servicii
4.1.Serviciul de ambulanta la meciurile de seniori pe teren propriu
8 meciuri x 5.000 mii lei "40,000""40,000"
4.2.Servicii de paza ( firma specializata ) la meciurile de seniori
pe teren propriu: 12.000 mii lei x 8 meciuri"96,000"0"96,000"
4.3.Servicii de ordine publica ( jandarmeria ) la meciurile de
seniori pe teren propriu : 18.000 mii lei x 8 meciuri"144,000"0"144,000"
4.4.Servicii de prevenirea incendiilor ( pompierii ) la meciurile de 0
seniori pe teren propriu : 8.000 mii lei x 8 meciuri"64,000"0"64,000"
"4.5.Medic, asistenta medicala, ambulanta, arbitri la meciurile"0
juniorilor pe teren propriu : 5.000 mii lei x 36 meciuri"120,000"0"120,000"
4.6.Inchirierea terenurilor de antrenament pt.juniori in perioada0
august - 1 decembrie 20040
150 mii lei / zi x 3 echipe x 5 zile/saptamana x 16 saptamani"36,000"0"36,000"
4.7 Alte restante fata de furnizori"285,400""285,400"
5.Cheltuieli pentru achizitii de materiale consumabile
5.1.Medicamentatie seniori august - decembrie 2004 0
30.000 mii lei x 5 luni"150,000"0"150,000"
5.2.Medicamentatie juniori august-decembrie 20040
20.000 mii lei x 5 luni"100,000"0"100,000"
5.3 Restante fata de furnizori"110,000""110,000"
6.Cheltuieli pentru activitati social-culturale00
"7.Cheltuieli pentru realizarea de tiparituri, multiplicari,inscriptionari"
si altele asemenea
10.000 bilete meci x 0.6 mii lei / bilet"6,000"0"6,000"
50 abonamente zona VIP x 2 mii lei1000100
100 abonamente tribuna oficiala x 2 mii lei2000200
30 afise x 8 meciuri pe teren propriu x 40"1,200"0"1,200"
"8.Cheltuieli pentru transport, altul decat cel de persoane"000
9.Cheltuieli reprezentand taxe de participare la actiuni 0
sportive 0
9.1.Taxa de inscriere in campionat pt.seniori :11.000 mii lei"11,000"0"11,000"
9.2.Taxe de transfer seniori :5.000 mii lei x 8 transferuri"40,000"0"40,000"
9.3.Indemnizatii de transfer seniori : 615.000 mii lei x 8 transferuri"4,920,000"0"4,920,000"
9.4.Penalitati( cartonase ):15 meciuri x 4 cartonase x 2.000 mii lei"120,000"0"120,000"
( la seniori )0
9.5.Taxe de transfer la juniori : 50 transferuri x 500 mii lei"25,000"0"25,000"
9.6.Taxa de inscriere in campionat: 11.000 mii lei"11,000"0"11,000"
9.7.Penalitati ( cartonase ) la juniori"50,000"0"50,000"
"10.Cheltuieli pentru procurarea de carti, publicatii si "
materiale pe suport magnetic"40,000"0"40,000"
11.Cheltuieli pentru promovarea activitatii sportive"60,000"0"60,000"
" Chetuieli cu tiparituri ( brosura clubului, banere, afise, fluturasi)"
12.Alte cheltuieli
12.1.Delegatii la Bucuresti si in tara ( cu autoturismul )
"8 delegatii / luna x 600 km x 2 x 7,5 l benzina / 100 km x 30 mii""108,000"0"108,000"
lei / l benzina x 5 luni
12.2.Audit financiar pentru anul 2003"80,000""80,000"
12.3. Alte cheltuieli"3,528,295""3,528,295"
12.3.Combustibil pentru autoturismul proprietatea clubului
250 l benzina / luna x 30 mii lei x 5 luni "37,500"0"37,500"
12.4.Cheltuieli cu arbitrajul la meciurile pe teren propriu0
Transport arbitri:10.000 mii lei x 8 meciuri "80,000"0"80,000"
Cazare si masa arbitri: 30.000 mii lei x 8 meciuri"240,000"0"240,000"
TOTAL CHELTUIELI"15,000,000"0"15,000,000"
CLUB SPORTIV FC ORADEA
reprezentata legal prin _________________

Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 812/29.07.2004

CONTRACT DE FINANTARE

Nr. ________ / _______________

I. PARȚILE CONTRACTANTE

f

Consiliul Local al Municipiului Oradea, cu sediul in Oradea, Piața Unirii nr. 1,județul Bihor, cod fiscal ____________ , cont nr. ___________________, deschis la Trezoreria

Oradea, reprezentată legal prin Filip Petru în calitate de Primar și Sala Emilian în calitate de Director Economic, denumită în continuare instituția finanțatoare,

Și

Clubul Sportiv Fotbal Club Oradea, cu sediul în Oradea, str. Iosif Vulcan nr. 11, județul Bihor, telefon: 0259/447253, fax: 0259/472485, certificat de identitate sportivă nr. ________ / ________________ , cod fiscal nr. 14387455, cont nr. 01202752410 , deschis la Banca Transilvania Oradea, reprezentată prin Lazău Ioan în calitate de Vicepreședinte al Consiliului Director , denumită în continuare structură sportivă,

În baza dispozițiilor Legii educației fizice și a sportului nr. 69/2000, ale Hotărarii Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 și ale Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Sport nr. 149/2003 s-a încheiat prezentul contract .

II. OBIECTUL ȘI VALOAREA CONTRACTULUI

 • 2.1. Instituția finanțatoare repartizează structurii sportive în anul 2004 suma de 15.000.000.000 lei pentru finanțarea Programului “Promovarea sportului de perforamanță la Clubul Sportiv Fotbal Club Oradea în anul competițional 2004/2005”.

Acțiunea și categoriile de cheltuieli care se pot finanța din suma repartizată sunt prevăzute în anexa la contract .

 • 2.2. Scopul și obiectivele contractului :

Valorificarea aptitudinilor individuale, ale jucătorilor de fotbal care activează în cadrul Centrului de Copii și Juniori al Clubului Sportiv Fotbal Club Oradea, într-un sistem organizat de selecție, prgătire, competiție, pentru ameliorarea rezultatelor sportive ale acestora precum și finanțarea cheltuielilor ocazionate de participarea ehipei de fotbal FC Oradea in cadrul turului ediției de campionat 2004/2005 - Divizia B .

III. DURATA CONTRACTULUI

Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către părți și are valabilitate pană la data de 31.12.2004.

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

9                            9

4.1.Structura sportivă are următoarele obligații :      - să utilizeze suma prevăzută la

Capitolul II exclusiv pentru finanțarea capitolelor de cheltuieli prevăzute in Bugetul Proiectului , potrivit destinației stabilite prin contract și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

 • - să realizeze acțiunile pentru care s-a solicitat finanțarea ;

 • - să întocmească și să transmită decontul de cheltuieli în termen de 15 zile de la finalizarea acțiunii;

 • - să transmită un raport cu privire la realizarea obiectivelor prevăzute în contract odatăcudecontul;

 • - să permită utilizarea în scop necomercial, de către instituția finanțatoare a imaginii de grup sau individuale, statică sau în mișcare, a sportivilor care participă la acțiunile finanțate;

 • - să respecte procedurile de avizare și autorizare prevăzute de lege;

 • 4.2. Instituția finanțatoare are următoarele obligații :

 • - să vireze suma prevăzută la Capitolul II astfel :

 • - 30 % în avans, în condițiile legii, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului contract;

 • - 70 % după terminarea acțiunii și numai în baza documentelor justificative legal întocmite

 • - să supravegheze și să controleze modul de utilizare a sumelor menționate la Capitolul II;

 • - să dispună diminuarea valorii contractului în cazul nerealizării obiectivelor;

 • - să dispună sistarea sumei prevăzute la Capitolul II în situația nerespectării de către structura sportivă a obigațiilor asumate odată cu semnarea prezentului contract.

V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

 • 5.1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin contract, partea în culpă răspunde în condițiile legii.

 • 5.2. În cazul nedepunerii decontului de cheltuieli în termenul stabilit potrivit prezentului contract, se percep penalități de întarziere în cuantumul prevăzut de lege .

 • 5.3. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condițiile legii.

VI. LITIGII

Divergențele care pot apărea între părți pe parcursul derulării contractului vor face obiectul unei concilieri amiabilă. În situația în care aceasta nu s-a realizat, partea nemulțumită se poate adresa instanței de judecată competente, în condițiile legii.

VII. DISPOZIȚII FINALE

9

 • 7.1. Regimul de gestionare a sumelor și controlului financiar se realizează în condițiile legii. Angajarea și decontarea cheltuielilor efectuate în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanțele publice .

 • 7.2. Structura sportivă poate modifica fără acordul prealabil al instituției, structura cheltuielilor prevăzute la Capitolul II, în limita a 10% din nivelurile aprobate, în condițiile realizării obiectivelor prevăzute în contract.

 • 7.3. În cazul în care structura sportivă nu respectă prevederile prezentului contract, finanțatorul are dreptul de a decide orcand încetarea acestuia și de a solicita restituirea sumelor acordate.

 • 7.4. Prevederile contractului au putere deplină pentru părți și se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar și administrativ.

 • 7.5. Modificarea clauzelor prezentului contract se poate face numai cu acordul părților și se consemnează prin acte adiționale.

 • 7.6. Cererea de finanțare și anexele fac parte integrantă din prezentul contract.

 • 7.7. Prezentul contract se încheie în _____ exemplare, din care _______ exemplare

pentru instituția finanțatoare și un exemplar pentru structura sportivă.

Consiliul Local al Municipiului Oradea Clubul Sportiv Fotbal Club Oradea prin reprezentanții săi legali:               Vicepreședinte Consiliu Director

Lăzău Ioan

Primar

Petru Filip

Director Executiv Sala Emilian

Oficiul Juridic Goidaci Mihai

Anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 812/29.07.2004

CLUBUL SPORTIV FOTBAL CLUB ORADEA Str. I. Vulcan, nr. 11

Oradea. Jud. Bihor

STATUTUL

CLUBUL SPORTIV FC ORADEA

Art.1.

Denumirea este CLUB SPORTIV DE FOTBAL FOTBAL CLUB ORADEA, localitatea ORADEA, județul BIHOR.

Art.2.

Membrii sustinatori:

 • •    Consiliul Local Oradea, cu sediul social in Oradea, P-ta Unirii, nr.1, cod 410100

 • •    Consiliul Judetean Bihor, cu sediul social in Oradea, P-cul Traian, nr.5, cod

 • •    S.C. Electrocentrale S.A., cu sediul social in Oradea, sos. Borsului, nr.23, jud. Bihor, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J05/723/2002, avand CUI 14790708;

 • •   S.C. Drumuri Orasenesti S.A., cu sediul social in Oradea, str. Uzinelor, nr.4, jud. Bihor, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J05/449/1994, cod SIRUES 052755233, avand CUI 5148777.

Au consimtit la reorganizarea CLUBULUI SPORTIV FOTBAL CLUB ORADEA cu forma de organizare și funcționare, ca și club sportiv de drept privat fara scop lucrativ, in baza Ordonanței de Urgență nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile,

Reorganizarea mentionata anterior are loc prin preluarea patrimoniului pe bază de contract de cesionare între S.C. FOTBAL CLUB ORADEA S.A. și Clubul Sportiv FC Oradea.

Bilantul de cesionare este prezentat in anexa parte integranta din prezentul statut.

CLUBUL SPORTIV FOTBAL CLUB ORADEA devine persoana juridica in subordinea directa a Consiliului Local Oradea si a Consiliului Judetean Bihor

Art.3.

Sediul clubului este in Oradea, str. Iosif Vulcan, nr.11, jud. Bihor.

Art.4

CLUBUL SPORTIV DE FOTBAL FOTBAL CLUB ORADEA- BIHOR va functiona pe durata nedeterminata, si se constituie in baza Legii Educatiei Fizice si Sportului nr.69/2000 si a Hotararii de Guvern nr.884/2001 pentru aprobarea regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii 69/2000 si a celorlalte reglementari privind persoanele juridice.

CLUBUL SPORTIV DE FOTBAL “FOTBAL CLUB ORADEA” isi desfasoara activitatea in baza Regulamentului de Organizare si Functionare si a OUG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

Art.5.

Scopul Clubului este de a depista, pregati si promova tinere talente, sportul de performanta la fotbal in conformitate cu normativele emise de catre Federatia Romana de Fotbal, avand la baza reglementarile si strategiile elaborate de Directia de Tineret si Sport a judetului Bihor precum si pentru a desfasura, organiza si suporta cheltuielile aferente activitatii echipei de fotbal “ Fotbal Club Oradea”.

Potrivit scopului, va desfasura urmatoarele activitati:

 • -  va intocmi si va derula programe pentru atragerea oricărei persoane indiferent de varsta si de sex la practicarea fotbalului in conformitate cu Programele Federatiei Romane de Fotbal;

 • -  va promova practicarea exercițiului fizic sistematic;

 • -  va initia si va derula programe pentru participarea activa a tinerilor la viata sportiva,

 • -  va facilita participarea tinerilor la viata economica,

 • -  va preveni si va combate riscul marginalizarii si a excluderii sociale a tinerilor, pentru formarea unui comportament prosocial in randul tinerilor si in conformitate cu strategia de dezvoltare a activitatilor de tineret elaborate de catre Ministerul Tineretului si Sportului.

Art.6.

In atingerea scopului, Clubul isi propune urmatoarele obiective:

 • a) Intocmirea unor programe strategice pentru a asigura participarea libera a oricarei persoane, fara discriminare la practicarea fotbalului pentru sanatate, educatie si recreere;

 • b) Organizarea unor campanii de informare si promovarea importantei si rezultatelor ce pot fi obtinute prin practicarea fotbalului;

 • c) Elaborarea si aplicarea de programe proprii, urmand mentinerea si valorificarea traditiilor locale in fotbalul Oadean;

 • d) Elaborarea, producerea si difuzarea de materiale documentare, pliante, brosuri, productii audio- video, publicarea acestora prin mass - media, aratand astfel cat mai clar obiectul de activitate al CLUBULUI SPORTIV DE FOTBAL FOTBAL CLUB ORADEA;

 • e) Asigurarea unor actiuni permanente de selectie in vederea depistarii celor mai valoroase elemente pentru fotbal;

 • f) Prin tehnicienii existenti asigurarea unei pregatiri moderne in consens cu directiile stabilite de catre Federatia Romana de Fotbal in vederea obtinerii performantelor stabilite;

 • g) Imbunatatirea sub toate formele a bazei materiale necesare desfasurarii activitatilor la un nivel optim si in conditii de maxima securitate;

 • h) Organizarea unor competitii cu caracter de verificare cu parteneri (echipe) locale, din alte judete sau din afara granitelor Romaniei;

 • i)  Construirea unor echipe valoroase, inscrierea si participarea cu acestea la calendarul judetean, national si chiar international;

 • j)  Promoveaza spiritul de fair-play, previne actele de violenta in randul sportivilor, practicanti de fotbal;

 • k) Organizarea/ realizarea oricarei alte activitati compatibile cu scopul Clubului;

 • l) Atragerea de sponsori si orientare a fenomenului sponsorizarii spre domeniul realizarii scopului clubului de fotbal;

Sprijinirea sub orice forma a membrilor clubului aflati in situatii deosebite Art.7.

Veniturile CLUBULUI SPORTIV DE FOTBAL FOTBAL CLUB ORADEA, destinat în exclusivitate scopului propus se compune din:

 • a) Cotizațiile membrilor stabilite prin hotararea Adunării Generale a Asociatilor;

 • b) Dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiții legale;

 • c) Donații, care pot fi facute in lei sau in valuta, sponsorizări și publicitate;

 • d) Resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale (în cazul recunoașterii clubului ca fiind de interes local, județean sau național);

 • e) Venituri obținute din activități proprii (transferuri, spectacole sportive, activitati economice directe);

 • f)  Venituri obținute din împrumuturi contractate în condițiile legii

 • g) alte venituri în condițiile legii;

CLUBUL SPORTIV DE FOTBAL FOTBAL CLUB ORADEA va putea desfășura activități economice dacă acestea au un caracter accesoriu și sunt în strânsă legătură cu scopul principal al clubului.

Patrimoniul clubului nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale asociatilor.

Art.8.

Patrimoniul initial este de 50.000.000 lei. In componenta patrimoniului pot intra si aporturi in natura pana la concurenta sumei care reprezinta dublul salariului minim brut pe economie

Patrimoniul rezultat in urma reorganizarii CLUBULUI SPORTIV DE FOTBAL FOTBAL CLUB ORADEA, cu forma de organizare și funcționare ca și club sportiv de drept privat, preluat pe bază de contract de cesiune de la SC FC ORADEA SA, încheiat la data de 30 aprilie 2004 este in suma de 25.831.332.400 lei, structurat astfel:

ACTIV                     PASIV

Active imobilizate

6.297.822

Capitalul social

87.770.947

- necorporale

6.262.366

din care, vărsat:

87.770.947

- corporale

35.456

Rezerve

296.586

Active circulante

19.533.511

P i e r d e r e neacoperita

-63.564.26

4

- stocuri

300

Datorii

1.328.064

- creanțe

18.601.726

- furnizori

422.885

Clienti

59.576

- alte datorii

905.179

alte creanțe

18.542.150

- disponibilități

931.485

TOTAL ACTIV

25.831.333

TOTAL PASIV

25.831.333

Art.9.

 • (1) Poate deveni membru al CLUBULUI SPORTIV DE FOTBAL FOTBAL CLUB ORADEA orice persoana fizica sau juridică cu preocupari in domeniu sau care are intenția de a susține fotbalul în municipiul Oradea și județul Bihor si care doreste să se implice in realizarea scopului ei, numai cu aprobarea Adunarii Generale a Asociatilor.

 • (2) În schimbul aporturilor la patrimoniu fiecare din membrii clubului va primi un certificat de subscriere a cărui valoare nominală este cuprinsă între 500.000 lei și 1.000.000.000 lei.

 • (3) Modelul certificatului de subscriere face parte integrantă din prezentul statut.

 • (4) Limita minimă a aportului la patrimoniu este de 1.000.000 lei în schimbul căreia se pot elibera două certificate de subscriere.

 • (5) În sensul prezentului statut certificatul de subscriere este un titlu de valoare care atestă aportul la patrimoniu al membrilor clubului care îi conferă titularului următoarele drepturi și obligații:

 • -  dreptul de vot în Adunarea Generală a Asociaților, în condițiile prevăzute de lege;

 • -  drepturi de a participa la profit și pierdere în condițiile prevăzute de lege;

 • -  alte drepturi prevăzute de legislația specială în vigoare.

 • (6) Valoarea nominală a certificatelor de subscriere se stabilește astfel:

 • -  500.000 lei

 • -  1.000.000 lei

 • -  10.000.000 lei

 • -  100.000.000 lei

 • -  500.000.000 lei

 • -  1.000.000.000 lei

Art.10.

In cadrul CLUBULUI SPORTIV DE FOTBALFOTBAL CLUB ORADEA isi vor desfasura activitatea urmatoarele categorii de membri:

 • A) Membri sustinatori - sunt persoanele fizice si juridice care solicita afilierea la CLUBUL SPORTIV DE FOTBAL FOTBAL CLUB ORADEA si participa in mod direct la organizarea si desfasurarea activitatilor de fotbal.

 • B) Membri de onoare - sunt personae fizice carora Adunarea Generala a CLUBULUI SPORTIV DE FOTBAL FOTBAL CLUB ORADEA le-a acordat titlul la propunerea Consiliului director, pentru contributii deosebite.

Art.11.

Membri CLUBULUI SPORTIV DE FOTBAL FOTBAL CLUB ORADEA vor avea urmatoarele drepturi:

 • a) Sa beneficieze de conditii pentru practicarea activitatilor fizice-sportive pentru sanatate, educatie si recreere, sa practice fotbalul;

 • b) Sa aleaga si sa fie alesi in organelle de conducere ale clubului. Fac exceptie de la aceasta dispozitie membri de onoare, membri al caror vot este consultativ in cadrul Adunarii Generale;

 • c) Sa participe la actiunile organizate la nivel judetean si national;

Sa aiba acces la informatie, documentatie si consultanta in domeniu Art.12.

Membri CLUBULUI SPORTIV DE FOTBAL FOTBAL CLUB ORADEA vor avea urmatoarele obligatii:

 • a) Sa respecte statutul si regulamentul de organizare si functionare a CLUBULUI SPORTIV DE FOTBAL FOTBAL CLUB ORADEA;

 • b) Sa respecte normativele emise de catre Ministerul Tineretului si Sportului si reglementarile elaborate de catre Federatia Romana de Fotbal;

 • c) Sa achite in termen si cuantumul fixat, cotizatia si alte tipuri de taxe. Fac exceptie de la aceasta dispozitie membrii de onoare;

 • d) Sa onoreze orice conventie intervenita intre membri si CLUBUL SPORTIV DE FOTBAL FOTBAL CLUB ORADEA;

 • e) Sa sustina permanent, moral si material activitatea CLUBULUI SPORTIV DE FOTBAL FOTBAL CLUB ORADEA;

 • f) Sa urmareasca atragerea de noi membri si de noi surse de venituri;

 • g) Sa participe activ la actiunile CLUBULUI SPORTIV DE FOTBAL FOTBAL CLUB ORADEA

Art.13.

Calitatea de membru, in functie de specificul ei, se poate pierde prin:

 • a) Neplata la termen a cotizatiilor si taxelor;

 • b) Excluderea in urma deciziei Consiliului director pentru incalcarea dispozitiilor statutare, desfasurarea unor campanii de denigrare la adresa CLUBULUI SPORTIV DE FOTBAL FOTBAL CLUB ORADEA, neonorarea angajamentelor liber consimtite, lipsa de interes fata de scopul si obiectivele CLUBULUI SPORTIV DE FOTBAL FOTBAL CLUB ORADEA;

 • c) Renuntare. In acest sens se va adresa o cerere scrisa Consiliului director in care se va specifica motivarea deciziilor luate;

 • d) Deces, lichidare.

Art. 14.

Adunarea Generala reprezintă organul de conducere al CLUBULUI SPORTIV DE FOTBAL FOTBaL CLUB ORADEA alcatuit din totalitatea asociatilor, astfel cum acestia sunt stabiliti la art.2 din prezentul statut

Adunările Generale se vor ține la sediul clubului sportiv sau în locul indicat de către asociati, în conformitate cu prevederile prezentului statut.

Adunările generale ale asociatilor pot avea loc și la sediul reprezentanțelor clubului sportiv, dacă va fi cazul

Art. 15.

 • (1) Adunarea Generala are urmatoarele atributii principale:

 • a) Hotaraste cu privire la majorarea, reducerea sau reintregirea patrimoniului;

 • b) Hotaraste in domeniul schimbarii formei juridice de organizare a clubului sportiv;

 • c) Hotaraste cu privire la mutarea sediului clubului si la schimbarea denumirii acestuia;

 • d) Hotaraste asupra modului de constituire si utilizare a rezervelor legale;

 • e) Hotaraste cu privire la desfiintarea, mutarea sucursalelor a filialelor sau reprezentantelor clubului daca este cazul;

 • f) Hotaraste cu privire la schimbarea sau completarea obiectului de activitate al clubului sportiv;

 • g) Hotaraste cu privire la prelungirea duratei clubului, in conditiile statutului;

 • h) Stabileste strategia si obiectivele generale ale Clubului Sportiv Fotbal Club Oradea;

 • i) Aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al clubului sportiv si pentru jucatorii de fotbal din organigrama clubului, in conformitate cu normele Federatiei Romane de Fotbal si ale Ligii Profesioniste de Fotbal din Romania;

 • j) Aproba organigrama, numarul de personal, inclusiv lotul de jucatori;

 • k) Hotaraste cu privire la dizolvarea anticipata a clubului;

 • l) Dezbate si aproba sau modifica situatiile financiare si contul de profit si pierderi, dupa ascultarea raportului Consiliului Director si a raportului cenzorilor si hotaraste asupra repartizarii excedentului in conditiile legii;

 • m) Aproba transferul si imprumutul fotbalistilor, inclusiv drepturile banesti care ar rezulta in urma transferului si imprumutului;

 • n) Stabileste oportunitatile si momentul cand se poate face transferul, cu privire la jucatorii care urmeaza sa fie transferati, precum si cu privire la valoarea la care urmeaza sa se tranzactioneze transferul;

 • o) Aproba achizitionarea jucatorilor, momentul cand se face aceasta achizitie si suma la care urmeaza sa se faca achizitia;

 • p) Valideaza deciziile Consiliului Director privind:

 • -  numirea, eliberarea din funcție, drepturile banesti incheiate cu antrenorii si jucatorii de fotbal;

 • -  acordarea drepturilor banesti ale antrenorilor si jucatorilor de fotbal ca urmare a demiterilor daca va fi cazul;

 • q) Stabileste numarul membrilor Consiliului Director, ii numeste si ii inlocuieste oricand considera oportuna o asemenea inlocuire;

 • r) Stabileste remuneratiile cuvenite membrilor Consiliului Director si cenzorilor, precum si garantiile aferente acestora, pentru exercitiul in curs;

 • s) Se pronunta asupra gestiunii Consiliului Director pentru activitatea anului precedent si le acorda descarcarea de gestiune in conditiile legii;

 • t) Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pentru exercitiul financiar urmator, pe baza propunerilor Consiliului Director;

 • u) Hotaraste gajarea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale clubului, in conditiile legii;

 • v) Aproba bilantul de cesionare între SC FC ORADEA SA și Clubul Sportiv FC Oradea, intocmit la data de 30.04.2004;

 • w) Aprobă dobândirea calității de membru a persoanelor fizice și juridice în condițiile prevăzute de lege și statut;

 • x) Aprobă modelul certificatului de subscriere și valoarea nominală a acestora;

 • y) Aprobă contractul de împrumut în condițiile legii;

 • z) Orice alta modificare a statutului sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale

 • (2) Hotararile Adunarii Generale a Asociatilor , sunt valide cu condiția ca reprezentanții in Adunarea Generale a Asociatilor ai Consiliului Județean și ai Consiliului local al municipiului Oradea să fie prezenti

Art. 16

 • (1) Adunarea Generala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra Consiliului Director si a cenzorilor.

 • (2) In exercitarea atributiilor sale Adunarea Generala emite hotarari cere devin obligatorii pentru structurile din subordine de la data la care devin executorii.

 • (3) Hotararile Adunarii Generale a Asociatilor devin executorii de la data adoptarii lor conform prevederilor prezentului statut.

Art.17

Adunarea Generala se convoaca cu cel putin 30 de zile inainte de data fixata pentru desfasurarea ei, sau cu 15 zile daca intervine una din situatiile de mai jos:

 • a) se impune modificarea statului;

 • b) apar situatii care pericliteaza existenta clubului;

 • c) 1/3 din numarul membrilor fondatori solicita;

Art.18

 • (1) La Adunarea Generala participa toti membrii CLUBULUI SPORTIV DE FOTBAL FOTBAL CLUB ORADEA, iar cu statut de invitati, membrii Consiliului Director si ai Comisiei de cenzori

 • (2) Adunarea Generală va fi convocată de către Președintele Consiliului Director al clubului iar in lipsa acestuia, de vicepreședintele Consiliului Director.

 • (3) Convocarea Adunării Generale poate fi făcută prin afișare la sediul clubului, însoțită de un convocator ce va fi semnat de asociatii, prin telefon, fax sau prin scrisoare simplă sau recomandată, cu cel puțin 15 zile înainte de data ținerii adunării .

 • (4) Asociatii vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

Art.19

Adunarea Generala poate avea loc daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unul din numarul total al membrilor asociati.

Daca nu se indeplineste aceasta conditie, Adunarea Generala se va convoca din nou dupa o perioada de 15 zile si se va desfasura indiferent de numarul membrilor prezenti cu condiția ca reprezentanții in Adunarea Generala a Asociatilor ai Consiliului Local al municipiului Oradea si ai Consiliului Județean să fie prezenti.

Art.20

 • (1) Hotararile Adunarii Generale se iau cu majoritatea simpla a celor prezenti, cu exceptia celor care au ca obiect modificarea scopului CLUBULUI SPORTIV DE FOTBAL FOTBAL CLUB ORADEA sau dezvoltarea lui cand hotararile se iau cu votul majoritatii membrilor asociati.

 • (2) .Hotararile Adunarii Generale a Asociatilor , sunt valide cu condiția ca reprezentanții in Adunarea Generale a Asociatilor ai Consiliului Județean și ai Consiliului local al municipiului Oradea să fie prezenti

Art.21

Adunarea Generala va fi condusa de catre presedintele Consiliului Director al CLUBULUI SPORTIV DE FOTBAL FOTBAL CLUB ORADEA,iar in lipsa de vicepresedintele acestuia

In urma fiecarei Adunari Generale se va incheia un proces verbal, prin grija secretarului Adunarii Generale a Asociatilor.

Art.22

Hotararile Adunarii Generale, contrare legii sau care nu sunt in sprijinul dispozitiilor actului constitutiv si statutului, pot fi atacate in justitie de catre oricare membru care nu a participat la Adunarea Generala sau care a votat asupra unor decizii despre care se face referire in procesul verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand au luat la cunostinta despre sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.

Art.23

 • (1) Adunarea Generala de alegeri pentru Consiliul Director si Comisia de cenzori se desfasoara din 4 in 4 ani si se convoaca de catre Consiliul Director cu cel putin 30 de zile de la data fixata pentru desfasurarea acesteia. In situatia in care nu se indeplineste cvorumul necesar, se convoaca o noua Adunare Generala

 • (2) Reprezentantii asociatilor in Adunarea Generala a Asociatilor nu beneficiaza de remuneratii pentru activitatea prestata.

Art.24.

Consiliul Director reprezinta organul de conducere care asigura executarea hotararilor Adunarii Generale

Art.25

 • (1) Consiliul Director este alcatuit dintr-un numar total de 5 membrii din care:

 • 1) un presedinte;

 • 2) un vicepresedinte;

 • 3) trei membri;

Membrii Consiliului Director se aleg prin vot secret de catre Adunarea Generala a Asociatilor

 • (2) Președintele Consiliului director este ales pentru mandat de 1 an de zile.

 • (3) Mandatul președintelui Consiliului director se asigură prin rotație dintre membrii desemnați de Consiliul Local Oradea și Consiliul Județean Bihor.

 • (4) Primul mandat îi revine Consiliului Local Oradea.

 • (5) Membrii Consiliului director al clubului nu pot să înstrăineze, să cesioneze bunuri mobile sau imobile, sau să garanteze cu bunurile mobile sau imobile ale clubului, fără aprobarea Adunarii Generale a Asociaților a Clubului Sportiv FC Oradea.

 • (6) Membrii Consiliului Director beneficiază de o indemnizație lunară, astfel cum va fi stabilit prin hotărâre a Adunării Generale a Asociaților.

Art.26.

(1) Consiliul Director are urmatoarele atributii:

 • a) Propune pentru aprobare situatiile financiare anuale, contul de rezultate, in conditiile legii;

 • b) Prezinta Adunarii Generale raportul de gestiune intocmit de Consiliul Director conform prevederilor legale in vigoare;

 • c) Propune pentru aprobare Adunarii Generale programul de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli;

 • d) Propune pentru aprobare Adunarii Generale majorarea, reducerea sau reintregirea patrimoniului;

 • e) Propune pentru aprobare Adunarii Generale schimbarea obiectului de activitate al clubului;

 • f)  Propune pentru aprobare Adunarii Generale mutarea sediului clubului;

 • g) Propune pentru aprobare Adunarii Generale modul de constituire si utilizare a rezervelor legale.

 • h) Aproba desfiintarea, ipotecarea, amanetarea, incredintarea patrimoniului clubului, ca garantie pentru imprumut, potrivit competentelor acordate de catre Adunarea Generala;

 • i) Propune pentru aprobare Adunarii Generale a organigramei, a numarului de personal, inclusiv a lotului de jucatori;

 • j) Propune pentru aprobare Adunarii Generale Regulamentul de Organizare si Functionare al clubului sportiv, precum si pentru jucatorii de fotbal din organigrama clubului, in conformitate cu normele Federatiei Romane de Fotbal si a Ligii Profesioniste de Fotbal din Romania;

 • k) Aproba operatiunile de incasari si plati;

 • l) Propune pentru aprobare Adunarii Generale:

 • •  transferul si imprumutul fotbaliștilor, inclusiv drepturile banesti care ar rezulta in urma transferului si imprumutului;

 • •  oportunitatile si momentul cand se poate face transferul, cu privire la jucatorii care urmeaza sa fie transferati, precum si cu privire la valoarea la care urmeaza sa se tranzactioneze transferul;

 • •  achizitionarea jucatorilor, momentul cand se face aceasta achizitie si suma la care urmeaza sa se faca achizitia;

 • m) Aproba numirea, eliberarea din functie, precum si contractele incheiate cu antrenorii de fotbal;

 • n) Raspunde de punerea in aplicare a Regulamentului de Organizare si Functionare;

 • o) Propune pentru aprobare Adunarii Generale infiintarea, desfiintarea, mutarea sucursalelor, a filialelor sau reprezentantelor clubului, daca este cazul;

 • p) Solutioneaza contestatiile cu privire la stabilirea salariilor, acordarea de premii, schimbarea din functii si alte litigii de munca ale salariatilor care nu sunt de competenta instantelor de judecata;

 • q) Aproba regimurile de amortizare a mijloacelor fixe din dotare, precum si modificarea acestora si aproba acoaterea din uz a mijloacelor fixe casate in conditiile legii;

 • r)  Tine registrul asociatilor, registrul sedintelor si deliberarilor Consiliului Director si registrul obligatiilor daca este cazul;

 • s) Aproba contractul colectiv de munca;

 • t) Aproba plafoane de cheltuieli care privesc:

 • •  diurna jucatorilor din lotul de fotbal si a angajatilor, pe fiecare zi, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat;

 • •  cazarea jucatorilor din lotul de fotbal si a angajatilor, pe fiecare zi, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat.

 • u) Coordoneaza activitatea Centrului de copii si juniori al clubului;

 • v) Stabileste prin decizie atributiile si competentele presedintelui Consiliului Director.

 • w) Rezolva si alte aspecte ale activitatii curente, de competenta sa.

Art.27

Consiliul Director se intruneste cel putin o data pe luna sau ori de cate ori este nevoie. In exercitarea atributiilor sale Consiliul Director emite decizii care devin obligatorii pentru personalul din subordine de la data comunicarii lor.

Art.28

Consiliul Director delibereaza, in mod valabil, in prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor sai si adopta decizii daca se intruneste jumatate plus unu din voturi cu condiția existenței voturilor “pentru” din partea președintelui și vicepreședintelui Consiliului director.

Art.29

 • (1) Controlul financiar intern al Clubului Sportiv Fotbal Club Oradea este efectuat de o comisie de cenzori pentru un mandat de 4 ani in urmatoarea componenta:

 • - Bolos Marcel Ioan      membru comisie de cenzori

 • - Bâgiu Raluca Ioana     membru comisie de cenzori

 • - Florea Eduard Augustin membru comisie de cenzori

 • (2) Membrii Comisiei de Cenzori beneficiază de o indemnizație lunară, astfel cum va fi stabilit prin hotărâre a Adunării Generale a Asociaților.

Art.30

In realizarea competentelor sale comisia de cenzori va exercita urmatoarele atributii:

 • -  Sa supravegheze gestiunea clubului, sa verifice daca situatiile financiare si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt regulat tinute si daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea situatiilor financiare;

 • -  Sa verifice daca registrele clubului sportiv sunt regulat tinute si sa verifice existenta titlurilor sau valorilor proprietatea societatii primite in gaj, cautiune, depozit;

 • -  Sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie respectate intocmai;

 • -  Sa convoace Adunarile Generale cand nu au fost convocate de presedintele Consiliului Director, luand parte la sedinte si inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;

 • -  Sa faca propuneri Adunarii Generale cu privire la schimbarea statutului, al obiectului de activitate a clubului, repartizarea rezultatelor printr-un raport amanuntit. Adunarea Generala nu va putea aproba situatiile financiare si contuil de profit si pierdere daca acestea nu sunt insotite de raportul cenzorilor;

 • -  Efectueaza inopinat in fiecare luna inspectia casei;

Membri comisiei de cenzori vor lua parte la sedintele Consiliului Director, fara drept de vot si le este interzis sa comunice asociatilor in particular, sau tertilor date referitoare la activitatea lor, a clubului sportiv si la rapoartele lor.

Art.31

DizolvareaCLUBULUI SPORTIV DE FOTBAL FOTBAL CLUB ORADEA, poate interveni in unul din urmatoarele moduri:

 • a) de drept;

 • b) prin hotarare judecatoreasca;

 • c) prin hotararea Adunarii Generale;

a) DE DREPT prin:

 • -  realizarea sau dupa caz imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituita;

 • -  imposibilitatea constituirii Adunarii Generale sau a Consiliului Director conform dispozitiilor statutare, daca aceasta situatie dureaza de mai mult de un an;

 • -  reducerea numarului de asociati sub limita stabilita de lege;

b) PRIN HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ, atunci când:

 • -  scopul sau activitatea Clubului Sportiv Fotbal Club ORADEA au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;

 • -   realizarea scopului este urmărit prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

 • -  urmărește alt scop decât cel pentru care a fost constituită;

 • -  a devenit insolvabil;

 • -  nu a obținut autorizările prealabile necesare.

Art.32.

În cazul dizolvării CLUBULUI SPORTIV DE FOTBAL FOTBAL CLUB ORADEA lichidatorii vor fi numiți de către instanță sau Adunarea generală după caz. Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului director încetează.

Art.33.

Lichidatorii, la intrarea în funcție, efectuează inventarul și încheie bilanțul care să constate situația exactă a activului și pasivului. Aceștia vor păstra registrele CLUBULUI SPORTIV DE FOTBAL FOTBAL CLUB ORADEA BIHORși orice alte acte și vor ține un registru cu toate operațiile juridice în curs, să încaseze creanțele, să plătească creditorii, să transfere tot activul în bani cu respectarea condițiilor legale.

Lichidatorii vor putea realiza operațiuni noi doar în măsura în care acestea sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.

Mandatul acestora se derulează sub supravegherea comisiei de cenzori.

Art.34.

Destinația bunurilor CLUBULUI SPORTIV DE FOTBAL

FOTBAL CLUB ORADEA va fi efectuată în condițiile legii în care a intervenit dizolvarea.

Dacă în interval de 6 luni de la încheierea procedurii de lichidare nu au putut fi transmise unor persoane fizice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, conform dispozițiilor regulamentului de ordine interioară, cu respectarea condițiilor legale, atunci asupra acesteia va hotăra instanța competentă. Art.35.

CLUBUL SPORTIV DE FOTBAL FOTBAL CLUB ORADEA BIHOR încetează a avea ființă la data radierii din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Radierea se va face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor prin care se constată descărcarea acestora de obligațiile asumate.

Lichidarea și radierea CLUBULUI SPORTIV DE FOTBAL FOTBAL CLUB ORADEA se va face cu respectarea condițiilor impuse de lege

Art.36. Personalul clubului sportiv

Personalul clubului este angajat de catre presedintele Consiliului Director al CLUBULUI SPORTIV FOTBAL CLUB ORADEA, în condițiile respectării Regulamentului de Organizare și Funcționare, a organigramei și a statului de funcții. Nivelul salariilor, pe categorii si functii se stabileste si poate fi modificat de catre Consiliul Director cu respecatarea limitei minime de salarizare pe economie.

Art.37. Evidența contabilă și bilanțul contabil

Clubul Sportiv va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual situațiile financiare si contul de rezultate conform legilor in vigoare si a normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

Din veniturile clubului sportiv se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si achizitionarii de produse noi, investitiilor, reparatiilor precum si pentru alte destinatii hotarate de adunarea generala a asociatilor în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Clubul sportiv va tine registrele prevazute de lege in domeniul contabilitatii.

Art.38.

Orice modificare/completare a prezentului statut se va opera prin act adițional autentificat

Art.39.

CLUBUL SPORTIV DE FOTBAL FOTBAL CLUB ORADEA își va desfășura activitatea în temeiul prezentului statut, a dispozițiilor legii educației fizice si sportului, precum si a altor acte normative cu incidența in domeniu.

Art.40

Prezentul statut se completează, de drept, cu dispozițiile legale in materie.

Se împuternicește președintele pentru semnarea statutului modificat si a actului adițional iu fata notarului public.

Redactat astăzi 10.05.2004 la Oradea in 6 (șase) exemplare.

BILANTUL DE TRANSFER DE LA SC FC    Anexă la statutul CS FC ORADEA

ORADEA SA LA CLUBUL SPORTIV FC ORADEA

INCHEIAT LA DATA DE 30.04.2004

Specificație

Nr. rând

30.04.2004

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZARI NECORPORALE

1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)

1

2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)

2

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare si alte imobilizări necorporale (ct. 2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)

3

4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907-2075)

4

6.262.366

5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs (ct. 233+234-2933)

5

TOTAL: (rd. 01 la 05)

6

6.262.366

II. IMOBILIZARI CORPORALE

1. Terenuri si construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)

7

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)

8

19.957

3. Alte instalații, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)

9

15.499

4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231+232-2931)

10

TOTAL: (rd. 07 la 10)

11

35.456

III. IMOBILIZARI FINANCIARE

1. Titluri de participare deținute la societățile din cadrul grupului (ct. 261-2961)

12

2. Creanțe asupra societăților din cadrul grupului (ct.2671+2672-2965)

13

3. Titluri sub forma de interese de participare (ct. 263-2963)

14

4. Creanțe din interese de participare (ct. 2675+2676-2967)

15

5. Titluri deținute ca imobilizări (ct. 262+264+265-2962-2964)

16

6. Alte creanțe (ct. 2673+2674+2678+2679-2966-2969)

17

7. Acțiuni proprii (ct. 2677-2968)

18

TOTAL: (rd. 12 la 18)

19

0

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+19) B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

20

6.297.822

1. Materii prime si materiale consumabile

(ct.301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303+/-308+351+358+381+A54/-388-391-3921-3922

-3951-3958-398)

21

300

2. Producția în curs de execuție(ct. 331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)

22

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345+346+/-3485+/-3486+3545+3546+356+357+361

+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956 -3957-396-397-4428)

23

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)

24

TOTAL: (rd. 21 la 24)

25

300

II. CREANTE

1. Creanțe comerciale (ct. 4092+4111+4118+413+418-491)

26

59.576

3. Sume de încasat de la societățile din cadrul grupului (ct. 4511+4518-4951)

27

3. Sume de încasat din interese de participare (ct. 4521+4528-4952)

28

4. Alte creanțe (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+ 461+473-496+5187)

29

18.542.150

5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-4953)

30

TOTAL: (rd. 26 la 30)

31

18.601.726

Specificație

Nr. rând

30.04.2004

III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

1. Titluri de participare deținute la societățile din cadrul grupului (ct. 501-591)

32

2. Acțiuni proprii (ct. 502-592)

33

2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 5031+5032+505+5061+5062+5081+5088-593-595-596

-598+ 5113+5114)

34

TOTAL: (rd. 32 la 34)

35

0

IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI(ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323

+5328+5411+5412+542)

36

931.485

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 25+31+35+36)

37

19.533.511

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

38

D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN

1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)

39

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)

40

2. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)

41

4. Datorii comerciale (ct.401+404+408)

42

4. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)

43

6. Sume datorate societăților din cadrul grupului (ct. 1661 + 1685+2691+4511+4518)

44

7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+4521+4528)

45

8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+

2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+455

8+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)

46

TOTAL: (rd. 39 la 46)

47

0

E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 37+38-47-62)

48

19.533.511

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+48)

49

25.831.333

G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)

50

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622+1624 +1625+1627+1682+5191+5192+5198)

51

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

52

55.000

4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)

53

422.885

4. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)

54

6. Sume datorate societăților din cadrul grupului(ct. 1661 + 1685+2691+4511+4518)

55

7. Sume datorate privind interesele de participare(ct. 1662+1686+2692+4521+4528)

56

8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687

+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481

+4551+4558+456+457+4581 +462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)

57

850.179

TOTAL: (rd. 50 la 57)

58

1.328.064

H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

1. Provizioane pentru pensii si alte obligații similare

59

2. Alte provizioane (ct.151)

60

TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59 + 60)

61

0

I. VENITURI ÎN AVANS (ct. 131+472)

62

0

J. CAPITAL SI REZERVE

I. CAPITAL (rd. 64 la 66), din care:

63

87.770.947

- capital subscris nevărsat (ct. 1011)

64

- capital subscris vărsat (ct.1012)

65

87.770.947

- patrimoniul regiei (ct.1015)

66

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 1041 + 1042+1043+1044)

67

0

Specificatie

Nr. rând

30.04.2004

III. REZERVE DIN REEVALUARE------Sold C

68

0

(ct. 105)                                    Sold D

69

0

IV. REZERVE (ct. 106) (rd. 71 la 74)

70

296.586

1. Rezerve legale (ct.1061)

71

2. Rezerve pentru actiuni proprii (ct. 1062)

72

3. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

73

4. Alte rezerve (ct. 1068+/-107)

74

296.586

V. REZULTATUL REPORTAT------Sold C

75

(ct. 117)                                Sold D

76

56.812.503

VI. REZULTATUL EXERCITIULUI------Sold C

77

(ct. 121)                                     Sold D

78

6.751.761

Repartizarea profitului (ct. 129)

79

TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 63+67+68-69+70+75-76+77-78-79)

80

24.503.269

Patrimoniul public (ct. 1016)

81

0

TOTAL CAPITALURI (rd. 80+81)

82

24.503.269