Hotărârea nr. 786/2004

Privind aprobarea numirii membrilor Comisiei de analiza a cererilor de teren pentru construirea de locuinta proprietate personala, in baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, formata di

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea numirii membrilor Comisiei de analiza a cererilor de teren pentru construirea de locuinta proprietate personală, în baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, formată din reprezentanți ai Consiliului Local ai Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr. 15562 din 16.07.2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune numirea unor consilieri locali care participă ca membrii în comisia de analiza a cererilor de teren pentru construirea de locuinta proprietate personală, în baza Legii 15/2003 .

În temeiul art 1(1) și 1(2) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

În baza art. 38 alin 2 lit. "f" și art. 46 alin 2 Legii nr. 215/2001 privind Administrația publică locală

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o tă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă numirea a 2 reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Oradea în comisia de analiza a cererilor de teren pentru construirea de locuințe proprietate personală, în baza Legii nr. 15/2003, astfel :

  • -  Dl. Capotă Marius

  • -  Dl. Cseke Attila

Art. 2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Administrația Patrimoniului Imobiliar

  • - Serviciul Administrare Patrimoniu

  • - Dl. Capotă Marius

  • - Dl. Cseke Attila.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mircea Bradu

Oradea, 29 iulie 2004

Nr. 786


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin