Hotărârea nr. 762/2004

privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului local.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului local.

În conformitate cu prevederile art.56 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, precum și art.15 - 18 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, Consiliul local își organizează comisiile de specialitate pe principalele domenii de activitate,

în baza art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se constituie un număr de cinci comisii de specialitate ale Consiliului local al municipiului Oradea și anume:

 • I. Comisia pentru prognoză și programe de dezvoltare economică,

  buget, finanțe, agricultură, municipiului:

  • 1. LAKATOS PETRU

  • 2. PETRUȚ VASILE

  • 3. HUSZAR I. ERIC

  • 4. PANTEA IOAN

  • 5. RUSU NICOLAE

  • 6. POP CLAUDIU

  • 7. MANEA MIHAI


administrarea domeniului public și privat al

 • - președinte - UDMR

 • - secretar - PD

 • - membru - UDMR

 • - membru - PD

 • - membru - PD

 • - membru - PSD

 • - membru - PNL

 • II. Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, tineret, activități sportive și de agrement:

  MATEI MIRCEA DELOREAN I. IULIUS BRADU MIRCEA SERE ADRIAN F.


  • - președinte - PD

  • - secretar - UDMR

  • - membru - PD

  • - membru - PNL


1.

2.

3.

4.

III. Comisia pentru mediului și turism.

 • 1. TARȚA MARCEL

 • 2. PASZTOR SANDOR

 • 3. BÂRSAN IOAN

 • 4. SUCIU SILVIA

 • 5. PANTEA FLORIAN


amenajarea teritoriului,

 • - președinte - PD

 • - secretar - UDMR

 • - membru - PD

 • - membru - PSD

 • - membru - PRM


urbanism, protecția


IV. Comisia pentru muncă, sănătate, familie, protecție socială și


1.

2.


protecție copii.

FOLDES ADALBERT

BARA MARGARETA


 • - președinte - UDMR

 • - secretar - PD


3. PETO CSILLA MARIA


- membru - UDMR


 • 4. LEZEU PETRU

 • 5. MINTAȘ IOAN


 • - membru - PNL

 • - membru - PSD


V. Comisia juridică, pentru administrație publică locală, disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, relații cu alte comisii locale sau organisme similare, integrare europeană.

 • 1. LĂPĂDATU NICUȘOR - președinte - PD

 • 2. CSEKE ATTILA       - secretar - UDMR

 • 3. CAPOTĂ MARIUS - membru - PD

 • 4. VID MONICA CARMEN - membru - PSD

 • 5. BLAHUȚĂ-ARON DANIELA - membru - PNL

Art.2. - Atribuțiile, sarcinile și funcționarea comisiilor sunt cele stabilite de Consiliul local, prin Regulamentul de organizare și funcționare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Mircea Bradu

Oradea, 24 iunie 2004

Nr.762.


Contrasemnează, SECRETAR, Florian Dacin