Hotărârea nr. 758/2004

privind validarea mandatelor consilierilor locali alesi la data de 6 iunie 2004.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind validarea mandatelor consilierilor locali aleși la data de 6 iunie 2004.

Având în vedere Procesul verbal al comisiei de validare cu privire la examinarea legalității alegerii fiecărui consilier precum și propunerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali,

văzând prevederile art. 32 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art.7 din Regulamentul-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale aprobat prin Ordonanța nr. 35 din 30 ianuarie 2002,

în baza art. 46 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se validează următoarele mandate ale consilierilor locali aleși în Consiliul local al municipiului Oradea la data de 6 iunie 2004:

1.

BARA MARGARETA

- P.D.,

2.

BÂRSAN IOAN

- P.D.,

3.

BIRO ROZALIA-IBOLYA

- U.D.M.R.,

4.

BLAHUȚĂ-ARON DANIELA IOANA

- P.N.L.,

5.

BRADU MIRCEA

- P.D.,

6.

CAPOTĂ MARIUS

- P.D.,

7.

CSEKE ATTILA ZOLTAN

- U.D.M.R.,

8.

DELOREAN ION-IULIUS

- U.D.M.R.,

9.

DRECIN MIHAI

- P.R.M.,

10.

FOLDES ADALBERT

- U.D.M.R.,

11.

GROZA MIHAI DAN

- P.D.,

12.

LAKATOS PETRU

- U.D.M.R.,

13.

LĂPĂDATU NICUȘOR

- P.D.,

14.

LEZEU PETRU

- P.N.L.,

15.

MANEA MIHAI

- P.N.L.,

16.

MATEI MIRCEA LEONTIN

- P.D.,

17.

MINTAȘ IOAN

- P.S.D,

18.

PANTEA FLORIAN

- P.R.M.,

19.

PANTEA IOAN

- P.D.,

20.

PASZTOR SANDOR

- U.D.M.R.,

21.

PETO CSILLA MARIA

- U.D.M.R.,

22.

PETRUȚ VASILE

- P.D.,

23.

POP CLAUDIU ADRIAN

- P.S.D,

24.

SERE ADRIAN FLORIN

- P.N.L.,

25.

SUCIU SILVIA

- P.S.D,

26.

TARȚA MARCEL             - P.D.,

27.

VID MONICA CARMEN

- P.S.D.

Art.2. - Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesați la instanța de contencios administrativ în termenul prevăzut de art. 33 alin.1 din Legea nr. 215/2001.

PREȘEDINTE DE VÂRSTĂ,                                     ASISTENȚI

Mircea Bradu

Capotă Marius Sere Adrian Florin

Oradea, 24 iunie 2004

Nr.758.

Contrasemnează, SECRETAR, Florian Dacin