Hotărârea nr. 757/2004

privind alegerea comisiei de validare

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind alegerea comisiei de validare

Având în vedere prevederile art. 32 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art.4 din Regulamentul-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale aprobat prin Ordonanța nr. 35 din 30 ianuarie 2002, referitoare la necesitatea alegerii unei comisii de validare, pe intreaga durată a mandatului, care să examineze legalitatea alegerii fiecărui consilier,

în baza art. 46 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Art.1. - Se alege comisia de validare a mandatelor consiliului local, ales în data de 6 iunie 2004, în următoarea componență:

  • 1. Lăpădatu Nicușor - PD

  • 2. Cseke Attila Zoltan UDMR

  • 3. Drecin Mihai - PRM

  • - președinte

  • - secretar

  • - membru

  • 4. Blahuță-Aron Daniela Ioana - PNL - membru

  • 5. Suciu Silvia - PSD             - membru

Art.2. - Comisia de validare funcționează pe întreaga durată a mandatului Consiliului local și are ca atribuție examinarea legalității alegerii fiecărui consilier, urmată de propunerea de validare sau invalidare a mandatului.

PREȘEDINTE DE VÂRSTĂ, Mircea Bradu

ASISTENȚI

Capotă Marius Sere Adrian Florin


Oradea, 24 iunie 2004

Nr.757.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Florian Dacin