Hotărârea nr. 47/2004

Privind aprobarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare si intretinere spatii verzi in municipiul Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare și întreținere spații verzi în municipiul Oradea.

Analizând Raportul de specialitate nr.52424 din data de 19 ianuarie 2004 întocmit de către

Direcția finanțe locale prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare și întreținere spații verzi în municipiul Oradea, practicate de către S.C. RER RWE ECOLOGIC SERVICE ORADEA S.A., în baza contractului de prestări servicii nr.66866 din 20 ian.2000 încheiat cu Primăria municipiului Oradea,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 326/2001, privind serviciile publice de gospodărie comunală,

Conform dispozițiilor Ordonanței nr. 87 din 30 august 2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor,

În baza art.38 alin.2 lit.f, g, i și r și art.46 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă tarifele pentru serviciile publice de salubrizare și tarifele pentru serviciile publice de întreținere a spațiilor verzi în municipiul Oradea, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă dispozițiile Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 309/2003.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția finanțe locale.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția finanțe locale,

  • - S.C. ReR RWE ECOLOGIC SERVICE ORADEA S.A.,

  • -  Direcția dezvoltarea serviciilor publice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

Oradea, 29 ianuarie 2004 Nr.47.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin

RER -2004 TABEL NR.1
TARIFE SALUBRITATEla H.C.L. nr.47/29.01.2004
Nr. Denumirea U.M.Tarif actualindexatTarif pro-coef.deTarif aprobat
crt. prestatiei"k=1,14"pus RERcrestereC.L.M.O.
0.1.2.3."4=3*1,14"5.6=5/37.
1autocamion FIAT-IVECO -chirieora"267,700""305,178""366,810"1.370"305,175"
2automacara ALTIUS 14- chirieora"318,100""362,634""394,230"1.239"362,630"
3autostropitor R-8135 - chirieora"320,100""364,914""488,570"1.526"364,910"
4autovidanjor - chirieora"298,600""340,404""464,425"1.555"340,400"
5"colectat,transp.reziduuri stradale"mc"155,200""176,928""196,640"1.267"176,925"
6combaterea mecaniz. a poleiului1000mp"81,900""93,366""121,785"1.487"93,365"
7"containere - 4,5 mc. - chirie"1 luna"142,800""162,792""296,425"2.076"162,790"
8curatat manual rigolemp"1,200""1,368""1,560"1.300"1,365"
9curatat man.zapada peste 30 cm.mp"6,100""6,954""7,995"1.311"6,950"
10curatat man.zapada 0 -15 cm.mp"1,540""1,756""2,030"1.318"1,755"
11curatat man.zapada 15 - 30 cm.mp"1,910""2,177""2,505"1.312"2,175"
12degajat teren de corpuri straine100mp"279,100""318,174""467,220"1.674"318,170"
13"eurocontainer - 1,1 mc.- chirie"1 luna"138,600""158,004""255,450"1.843"158,000"
14europubela 120 l.- chirie1 luna"38,950""44,403""57,055"1.465"44,400"
15europubela 240 l. - chirie1 luna"62,350""71,079""62,815"1.007"62,815"
16golit cosuri de gunoibuc"2,310""2,633""3,430"1.485"2,630"
17incarcat reziduurimc"25,960""29,594""34,000"1.310"29,590"
18imprastiat mater.antiderap. manualmc11.620+VM*13.247+VM*13.885+VM*1.19013.245+VM*
19incarcator IFRON - chirieora"292,900""333,906""367,050"1.253"333,905"
20lazi mater. antiderap. - chirie1 luna"371,600""423,624""586,280"1.578"423,620"
21maturat man. alei neasfaltate 1000mp"51,920""59,189""70,875"1.365"59,185"
22maturat man. carosabil asfaltat 1000mp"51,920""59,189""71,515"1.377"59,185"
23maturat man. trotuare asfaltate 1000mp"58,410""66,587""83,055"1.422"66,585"
24maturat man.caros.asfaltat - noaptea 1000mp"58,410""66,587""85,740"1.468"66,585"
25"maturat mecanic,periat si aspirat"1000mp"53,930""61,480""65,675"1.218"61,480"
26"nivelat,compactat reziduuri - rampa"mc"33,613""38,319""42,017"1.250"38,315"
27pluguit zapada1000mp"40,100""45,714""52,125"1.300"45,710"
28remorca - chirieora"44,900""51,186""54,165"1.206"51,185"
29spalat mecanic strazi1000mp"114,900""130,986""195,530"1.702"130,985"
30spalat pasaje pietonale1000mp"428,100""488,034""714,390"1.669"488,030"
31spart man. gheata gros.< 10 cm. mp"13,700""15,618""18,545"1.354"15,615"
32stropit mecanizat stazi1000mp"17,100""19,494""28,100"1.643"19,490"
33tractor U - 650 - chirieora"300,900""343,026""407,835"1.355"343,025"
34"transp.reziduuri container 4,5 mc."mc"114,400""130,416""197,620"1.727"130,415"
35transp.reziduuri cu autocompactormc"142,800""162,792""221,420"1.551"162,790"
36transp. zapada si ghatamc"158,300""180,462""201,250"1.271"180,460"
37alte lucrari manualeora"39,500""45,030""54,115"1.370"45,030"
38spalat stilpisori din fontabuc."40,650""46,341""59,690"1.468"46,340"
39spalat stilpisori teavabuc."16,260""18,536""23,880"1.469"18,535"
40spalat stilpisori din betonbuc."11,615""13,241""17,910"1.542"13,240"
41spalat grilaje stradale - 1 m inaltimeml."33,880""38,623""50,140"1.480"38,620"
42spalat liseml."135,510""154,481""202,860"1.497"154,480"
43spalat copertine acces pasaje piet.mp."135,510""154,481""202,860"1.497"154,480"
tarifele nu contin T.V.A. si se vor aplica incepind cu 24.01.2004
* VM = valoarea materialului
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

RER - 2004 anexa nr.2
TARIFE SPATII VERZIla HCL nr.47 din 29.01.2004
Nr. Denumirea U.M.Tarif actualindexatTarif pro-coef.deTarif aprobat
crt. prestatiei"k=1,14"pus RERcrestere de C.L.M.O.
0.1.2.3."4=3*1,14"5.6=5/37.
1"adunat,colectat gunoi - spatii verzi"1000mp"68,150""77,691""92,495"1.357"77,690"
2"amenajat alei,teren joaca cu nisip"mp"37,200""42,408""53,270"1.432"42,405"
3"amenajat alei,teren joaca cu pietris"mp"21,500""24,510""25,985"1.209"24,510"
4amenajat teren foarte tare100mp"528,100""602,034""737,030"1.396"602,030"
5amenajat teren tare100mp"332,300""378,822""463,670"1.395"378,820"
6asternerea pamintului vegetal in gropimc"48,620""55,427""64,815"1.333"55,425"
7autocamion FIAT-IVECO - chirieora"267,700""305,178""336,800"1.258"305,175"
8automacara ALTIUS -14- chirieora"318,100""362,634""394,230"1.239"362,630"
9autostropitor R-8135ora"320,100""364,914""488,580"1.526"364,910"
10brazduiri - scos glimp"51,150""58,311""68,690"1.343"58,310"
11ciuruit pamantmc"91,600""104,424""121,015"1.321"104,420"
12coborit gard viump"3,100""3,534""4,150"1.339"3,530"
13"colect.,transp.reziduuri-zona verde"mc"155,200""176,928""196,637"1.267"176,925"
14combaterea agentilor daunatorimp7158159181.284815
15cosit manual100mp"45,100""51,414""59,725"1.324"51,410"
16cosit manual in benzi inguste100mp"63,580""72,481""84,340"1.327"72,480"
17cosit manual in panta100mp"49,950""56,943""66,190"1.325"56,940"
18cosit mecanic100mp"49,600""56,544""78,120"1.575"56,540"
19cosit mecanic in benzi inguste100mp"55,200""62,928""87,310"1.582"62,925"
20curatat manual rigolemp"1,170""1,334""1,560"1.333"1,330"
21curatat manual zapada 0-15cm.mp"1,550""1,767""2,030"1.310"1,765"
22curatat manual zapada 15-30cm.mp"1,950""2,223""2,500"1.282"2,220"
23curatat manual zapada peste 30cm.mp"6,100""6,954""7,995"1.311"6,950"
24curatat si spalat bazinemp"17,150""19,551""23,675"1.380"19,550"
25curatat teren cu sapa100mp"220,700""251,598""322,532"1.461"251,595"
26decapat si nivelat carote100mp"154,900""176,586""215,320"1.390"176,585"
27"defrisat supraf.cu arbusti,scos rad."100mp"503,200""573,648""786,405"1.563"573,645"
28defrisat suprafete cu arbusti100mp"404,300""460,902""701,340"1.735"460,900"
29degajat teren corpuri straine100mp"252,000""287,280""343,185"1.362"287,280"
30"desenat,pichetat teren,plant.rasad."10mp"89,600""102,144""128,530"1.434"102,140"
31"dezgropat,ingropat trandafiri"100buc"187,400""213,636""250,970"1.339"213,635"
32dezinfectat bazinemp"12,705""14,484""15,260"1.201"14,480"
33"dob.arbori,fas.,transp.foi.tari 0>50cm"buc"6,726,000""7,667,640""10,964,885"1.630"5,717,100"
34"dob.arbori,fas.,transp.foi.tari 10-30cm"buc"1,014,800""1,156,872""2,020,770"1.991"862,580"
35"dob.arbori,fas.,transp.foi.tari 31-50cm"buc"3,068,000""3,497,520""4,997,655"1.629"2,607,800"
36"dob.arbori,fas.,transp.foi.moi 0>50cm"buc"4,897,000""5,582,580""7,003,170"1.430"4,162,450"
37"dob.arbori,fas.,transp.foi.moi 31-50cm"buc"2,596,000""2,959,440""3,637,920"1.401"2,206,600"
38"dob.arbori,fas.,transp.foi.moi10-30cm"buc"833,080""949,711""1,191,115"1.430"708,115"
39"dob.arbori,fas.,transp.rasin.0>50cm"buc"7,670,000""8,743,800""9,545,058"1.244"6,519,500"
40"dob.arbori,fas.,transp.rasin.10-30cm"buc"1,416,000""1,614,240""1,445,845"1.021"1,203,600"
41"dob.arbori,fas.,transp.rasin.31-50cm"buc"3,540,000""4,035,600""4,350,080"1.229"3,009,000"
42executat farfurii la arboribuc"7,125""8,123""9,435"1.324"8,120"
43"extrag.man.pamint, teren tare, f.tare,etc."mc"46,400""52,896""63,720"1.373"52,895"
44extragerea arborilorbuc"19,700""22,458""26,850"1.363"22,455"
45extragerea arborilor rasinosibuc"122,300""139,422""165,090"1.350"139,420"
46extragerea arbustilorbuc"16,225""18,497""22,000"1.356"18,495"
47extragerea trandafirilorbuc"18,645""21,255""25,490"1.367"21,255"
48frezat teren100mp"413,550""471,447""536,315"1.297"471,445"
49golit cosuri de gunoibuc"2,500""2,850""3,430"1.372"2,850"
50greblat frunze si crengi100mp"62,400""71,136""87,390"1.400"71,135"
51impodobit braziora"282,125""321,623""457,110"1.620"321,620"
52imprastiat ingras.chimice complexe+VMto - ora"131,065""149,414""165,185"1.260"149,410"
53imprastiat material antiderapant manualmc11.620+VM*13.247+VM*"13,885"1.19413.245+VM*
54imprastiat pamintmc"16,250""18,525""22,655"1.394"18,525"
55imprastiat pamint 10-15cmmp"4,550""5,187""6,065"1.333"5,185"
56imprastiat pamint 15-20cmmp"4,910""5,597""6,530"1.330"5,595"
57imprastiat pamint 20-30cmmp"6,300""7,182""8,390"1.332"7,180"
58imprastiat pamint strat <10cmmp"3,850""4,389""5,130"1.332"4,385"
59incarcat reziduurimc"25,400""28,956""34,000"1.339"28,955"
60"incarcat,descarcat materiale"to"171,400""195,396""259,090"1.512"195,395"
61incarcator IFRONora"292,900""333,906""381,730"1.303"333,905"
62indepartat flori trecute din rondurimp"1,150""1,311""1,520"1.322"1,310"
63maturat manual alei neasfaltate1000mp"50,000""57,000""70,875"1.418"57,000"
64maturat manual trotuare asfaltate1000mp"60,400""68,856""85,740"1.420"68,855"
65mobilizat teren la 30cmmp"12,500""14,250""22,205"1.776"14,250"
66montat brazi in suportiora"641,800""731,652""827,880"1.290"731,650"
67nivelat mecanic teren100mp"78,400""89,376""110,375"1.408"89,375"
68nivelat teren100mp"226,300""257,982""306,275"1.353"257,980"
69"nivelat,compactat des.in halda de deseuri"mc"33,613""38,319""42,017"1.250"38,315"
70pichetarea terenului pt. plantare100buc"55,900""63,726""62,815"1.124"63,725"
71plantat arbori +VMbuc"50,000""57,000""68,525"1.371"57,000"
72plantat arbusti fara balot +VMbuc"16,900""19,266""23,145"1.370"19,265"
73plantat flori cu balot +VM 100buc"1,827,300""2,083,122""2,426,575"1.328"2,083,120"
74plantat flori h<15cm +VM100buc"117,500""133,950""156,030"1.328"133,950"
75plantat flori h>15cm +VM100buc"184,600""210,444""245,120"1.328"210,440"
76plantat gard viu pe 1 rind +VMml"27,000""30,780""36,955"1.369"30,780"
77plantat gard viu pe 2 rinduri +VMml"45,500""51,870""62,236"1.368"51,870"
78plantat trandafiri +VMbuc"24,400""27,816""33,385"1.368"27,815"
79plivit buruieni100mp"117,650""134,121""155,950"1.326"134,120"
80"prasit,mobilizat sol la 10cm"mp"13,200""15,048""17,550"1.330"15,045"
81"pregat.coronamentului pt.arbori ,arbusti"buc"29,500""33,630""38,860"1.317"33,630"
82pregatirea sistemului radicularbuc"34,200""38,988""45,125"1.319"38,985"
83punerea in sant si stratificat arbori100buc"154,500""176,130""206,923"1.339"176,130"
84punerea in sant si stratificat arbusti100buc"109,300""124,602""146,650"1.342"124,600"
85reamenajat aleimp"15,700""17,898""45,945"2.926"17,895"
86rectificare margini peluze100mp"123,400""140,676""166,910"1.353"140,675"
87remorcaora"44,900""51,186""54,165"1.206"51,185"
88sapat gropimc"100,900""115,026""139,360"1.381"115,025"
89sapat gropi mecanicbuc"13,200""15,048""16,715"1.266"15,045"
90sapat gropi teren f.taremc"146,600""167,124""202,490"1.381"167,120"
91sapat intre arbustimp"19,400""22,116""25,950"1.338"22,115"
92sapat sant si stratificat arbori si arbustimc"60,350""68,799""83,880"1.390"68,795"
93scoaterea cioatelor foi.moi 0>70cmbuc"640,055""729,663""1,308,590"2.044"544,045"
94scoaterea cioatelor foi.moi 10-30cmbuc"61,855""70,515""126,450"2.044"52,575"
95scoaterea cioatelor foi.moi 31-50cmbuc"202,675""231,050""414,336"2.044"172,270"
96scoaterea cioatelor foi.moi 51-70cmbuc"384,920""438,809""786,900"2.044"327,180"
97scoaterea cioatelor foi.tari 10-30cmbuc"157,390""179,425""321,760"2.044"133,780"
98scoaterea cioatelor foi.tari 0>70cmbuc"948,760""1,081,586""1,939,580"2.044"806,445"
99scoaterea cioatelor foi.tari 31-50cmbuc"319,200""363,888""653,450"2.047"271,320"
100scoaterea cioatelor foi.tari 51-70cmbuc"647,790""738,481""1,324,290"2.044"550,620"
101scuturat gard viu si conifereora"48,000""54,720""62,435"1.301"54,720"
102semanat gazon100mp"623,900""711,246""802,920"1.287"711,245"
103spart manual gheata gros <10cmmp"13,700""15,618""18,545"1.354"15,615"
104"taiat lastari lacomi, ramuri de trandafiri"100buc"159,000""181,260""214,725"1.350"181,260"
105taiat lastari mecanicbuc"5,000""5,700""6,270"1.254"5,700"
106taieri corectie arboribuc"35,015""39,917""51,420"1.469"39,915"
107taieri corectie arbori es.moale f.macarabuc"705,135""803,854""990,880"1.405"599,365"
108taieri corectie arbori es.tare f. macarabuc"1,057,700""1,205,778""1,486,315"1.405"899,045"
109taieri corectie arbori esenta moalebuc"1,954,970""2,228,666""2,690,770"1.376"1,661,725"
110taieri corectie arbori esenta tarebuc"2,606,625""2,971,553""3,587,690"1.376"2,215,630"
111taieri corectie arbori-drujba STIHLora"85,000""96,900""115,030"1.353"96,900"
112taieri corectie arbustibuc"25,220""28,751""37,030"1.468"28,750"
113taieri corectie arbusti f. macarabuc"197,790""225,481""277,940"1.405"225,480"
114taieri corectie trandafiribuc"3,350""3,819""4,425"1.321"3,815"
115tractor U-650 ora"300,900""343,026""407,840"1.355"343,025"
116transp.pamint cu roaba la 50mmc"144,300""164,502""190,590"1.321"164,500"
117transp.pamint cu targa la 50mmc"277,420""316,259""330,230"1.190"316,255"
118transplantat arbori cu balot +VMbuc"325,000""370,500""445,385"1.370"370,500"
119transplantat arbusti cu balot +VMbuc"70,010""79,811""95,950"1.371"79,810"
120transport materialemc"152,650""174,021""196,640"1.288"174,020"
121transport zapada si gheatamc"158,300""180,462""201,250"1.271"180,460"
122tuns covoare florale si mozaicmp"1,450""1,653""1,870"1.290"1,650"
123tuns gard buxusmp"7,250""8,265""9,735"1.343"8,265"
124"tuns gard viu h<1,2m"mp"1,460""1,664""1,975"1.353"1,660"
125"tuns gard viu h>1,2m"mp"2,450""2,793""3,270"1.335"2,790"
126tuns gard viu mecanic100mp"103,050""117,477""132,820"1.289"117,475"
127tutorat arbori dupa plantarebuc"17,900""20,406""23,810"1.330"20,405"
128udat cu galeatamc"149,300""170,202""195,840"1.312"170,200"
129udat de la hidrant cu galeatamc"37,300""42,522""48,415"1.298"42,520"
130udat plantatii cu cisterna100mp"132,500""151,050""164,970"1.245"151,050"
131varuit arbori si bazinemp"14,460""16,484""19,330"1.337"16,480"
132vopsit bazinemp"77,100""87,894""101,740"1.320"87,890"
133"colect.,trans.,incarc.mat.,rezid.cu cos"mc"79,900""91,086""115,376"1.444"91,085"
134mobilizat si decapat terenmp."21,800""24,852""31,235"1.433"24,850"
135"defrisat supr.in panta,cu buruieni lemnif."100mp."602,200""686,508""786,405"1.306"686,505"
136alte lucrari manualeora-om"39,500""45,030""54,515"1.380"45,030"
137alte lucrari mecaniceora-om"49,300""56,202""64,330"1.305"56,200"
Tarifele nu contin T.V.A. si se vor aplica incepind cu 24.01.2004
* VM = valoarea materialului
Obs.Lucrarile se vor executa numai la comanda ferma a beneficiarului