Hotărârea nr. 187/2004

privind aprobare programului de masuri pentru reabilitarea Stadionului Municipal Oradea – obiectiv de investitii cuprins in bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Patrimoniului Imobiliar pe anul 2004

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobare programului de măsuri pentru reabilitarea Stadionului Municipal Oradea - obiectiv de investiții cuprins în bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Patrimoniului Imobiliar pe anul 2004

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.3892 din 16 februarie 2004 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar privind aprobare programului de măsuri pentru reabilitarea Stadionului Municipal Oradea - obiectiv de investiții cuprins în bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Patrimoniului Imobiliar pe anul 2004,

Ținând cont de dispozițiile art. 38 alin. (2), lit. c), f), i) și m) și ale art. 46, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă programul de măsuri pentru reabilitarea Stadionului Municipal Oradea pentru anul 2004, conform anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă lista cu obiectivele de investiții pentru reabilitarea Stadionului Municipal Oradea pentru anul 2004, conform anexei nr. 2 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Patrimoniului Imobiliar și Clubul Sportiv Oradea-Bihor.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Administrația Patrimoniului Imobiliar,

  • -  Clubul Sportiv Oradea-Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Bârsan Ioan

Oradea, 26 februarie 2004.                          CONTRASEMNEAZĂ

Nr.187.                                             SECRETAR

Florian Dacin

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEAAnexa nr. 1
ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI IMOBILIARla HCL nr.187 din 26 februarie 2004
Program de măsuri pentru reabilitarea Stadionului Municipal Oradea pentru anul 2004
CRITERIISTADIUL FIZICLUCRARI NECESARE MASURI LUATERASPUNDE
APICLUB
TEHNICACHIZITII PUBLICEJURIDIC
STADIONUL- CERTIFICAREAcertificarea starii de siguranta a stadionului *
I.01A
STRUCTURA DE REZISTENTAs-au expertizat tribuna 2 si peluzeletrebuie expertizate tribuna 1 si tribunele de coltfinalizat comanda proiectare**
INSTALATII ELECTRICEexpertizarea instalatiilor electrice ale stadionuluis-a intocmit caiet de sarcini pentru procedura de cerere oferta de pret**
studiu de fezabilitate pentru extinderea si modernizarea instalatiilor electrice si comunicatiis-a intocmit caiet de sarcini pentru procedura de cerere oferta de pret**
I.02ASTADIONUL - SIGURANTA"garduri, porti de evacuare"modificarea si vopsirea portilor de evacuare se vor executa cu forte proprii*
I.03ASTADIONUL- PLANUL DE EVACUARE APROBATs-a intocmit documentatiala avizare pompieri**
2 cai de evacuare la peluza 2proiect tehnic si executiefinalizat comanda proiectare**
I.04ASTADIONUL-CAMERA DE CONTROLexista la tribuna 2(B)
I.05ASTADIONUL-CAPACITATEAexista dipsonibil 15.430 locurise solicita montarea a 7000 scaune
I.06ASTADIONUL-LOCURILE PE SCAUNEse vor monta la tribuna 1 si peluza 2FRF solicita memoriu justificativ pentru intarzierea montarii scaunelor se pregateste*
contractarea achizitionarii si montarii scaunelorterminat caiet de sarcini**
pregatirea peluzei 2"dupa consolidarea structurii, se vor executa caile de evacuare si se va impermeabiliza peluza"consolidarea si impermeabilizarea sunt contractate**
pregatirea tribunei 1impermeabilizarea tribunei 1se pregateste documentatia pentru contacatrea lucrarilor**
I.07ASTADIONUL-INSTALATIA DE ILUMINARE"instalatie de nocturna nu exista, in perspectiva se solicita"este inclusa in cadrul studiului de fezabilitate pentru extinderea si modernizarea instaltiilor electrices-a pregatit documentatia pentru solicitare oferte de pret in vederea proiectarii**
I.08ASTADIONUL-ZONA REZERVATA SPECTATORILORne incadram in cerinte
I.09ASTADIONUL-CAMERELE DE PRIM AJUTOR provizoriu se poate amenaja in vestiarul copiilor de la tribuna Cperspectiva sub tribuna 1unde va fi amenajata sala de fortafinalizat comanda proiectare**
I.10BSTADIONUL-DREPTUL DE FOLOSINTA pentru terenul de joccontracte de inchiriere API catre CLUB**
I.11BTERENUL DE JOC- SPECIFICATIA SUPRAFETEI DE JOCgazon natural
I.12BMARIMEA TERENULUI DE JOCmaxim 105/68se incadreaza in cerinte
I.13BFACILITATI DE ANTRENAMENT - DREPTUL DE FOLOSINTA PENTRU CLUBUL DE FOTBAL se solicita dotarea cu terenuri de antrenament in proprietate sau in chirie inclusiv pentru copii si tineret**
teren spate peluza 2gazonare artificiala/naturala**
"teren ""Motorul""""drept folosinta, in perspectiva se cer amenjarea de vestiare si grupuri sanitare"**
I.14CSTADIONUL-REGULILE DE BAZA intocmirea unui regulament care se afiseaza pentru spectatoriFC Oradea *
I.15CSTADIONUL -LOCURILE ACOPERITE"tribuna oficiala, zona VIP si presa"suficient
I.16CSTADIONUL- ZONA SUPORTERILOR ECHIPEI VIZITATOARE"rezolvat partial, coltul E"mai trebuie amenajate grupuri sanitare pentru ei in curs de intocmire documentatie contractare executie**
I.17CSTADIONUL - INSTALATII SANITARE"amanajare coltul C, nr obiectelor snitare nu e suficient pentru capacitatea stadionului"se vor face amenjari la coltul Ein curs de intocmire documentatie contractare executie**
I.18CSTADIONUL - PANOURI INDICATOARE SI INFORMATII PE BILETECLUB"indicatoare spre sectoare, inscriptionate pe bilete, bilete colorate"*
I.19CSTADIONUL - FACILITATILE PENTRU MASS-MEDIA "exista cabine de transmisie, acces"
I.20CFACILITATILE DE PREGATIRE - INFRASTRUCTURA APROBATA"2 terenuri de antrenament(90x45), sala de antrenament(40x20)""propuneri: teren Motorul, gazonare teren spate peluza 2 si drept folosinta sala sport Partenie Cosma "****
"sala de forta va fi amplasata sub tribuna 1 ;se vor amenaja 2 vestiare pentru echipa mare, juniori si cabinet medical "exista comanda proiectare**
I.21CSTADIONUL -CAMERA PENTRU CONTROLUL ANTIDOPINGexista
I.22CSTADIONUL -ACCESUL PROTEJATexista acces protejat pe terenul de joc pentru jucatori si oficiali
I.23CSTADIONUL-BANCILE DE REZERVApe terenul de joc
I.24CSTADIONUL -PANOURILE PUBLICITARE"se precizeza distante minime,"se vor verifica**
I.25CSTADIONUL FACILITATI PENTRU JUCATORI SI OFICIALI"vestiar echipe, arbitri, cu dotari"
I.26CSTADIONUL -CAMERA PENTRU DELEGATUL LA MECI (pentru observatori)exista
I.27CSTADIONUL -CABINETUL MEDICAL PENTRU JUCATORI SI ARBITRI exista
I.28CSTADIONUL -SPECTATORII CU HANDICAP"amplasare linga gardul spre terenul de joc, peluza 1, au grup sanitar "terminare lucrari de amenajare rampein curs de intocmire documentatie contractare executie**
--------------------------------------------------------------------------------
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEAAnexa nr. 2
ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI IMOBILIARla HCL nr.187 din 26 februarie 2004
Lista cu obiectivele de investitii pentru reabilitarea Stadionului Municipal Oradea pentru anul 2004
OBIECTIVESTIMAREA LUCRARILOR DE PROIECTARE ( MII LEI )ESTIMAREA LUCRARILOR DE EXECUTIE ( MII LEI )TOTAL ESTIMAT ( MII LEI )
EXPERTIZAREA TRIBUNELOR 1 SI A TRIBUNELOR DE COLT"130,000""130,000"
PROIECTAREA SI EXECUTIA CAILOR DE EVACUARE LA PELUZA 2"65,000""600,000""665,000"
EXPERTIZAREA INSTALATIILOR ELECTRICE"35,000""35,000"
STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU EXTINDEREA SI MODERNIZAREA INSTALATIILOR ELECTRICE SI DE COMUNICATII"80,000""80,000"
CONTINUAREA CONSOLIDARILOR SI IMPERMEABILIZARILOR LA PELUZA 2"3,300,000""3,300,000"
IMPERMEABILIZAREA TRIBUNEI 1"6,100,000""6,100,000"
ACHIZITIONARE SI MONTARE 7000 DE SCAUNE LA TRIBUNA 1 SI PELUZA 2"4,000,000""4,000,000"
"AMENAJARE SALA FORTA , VESTIARE SI CABINET MEDICAL SUB TRIBUNA 1""145,000""2,800,000""2,945,000"
AMENAJARI DE GRUPURI SANITARE LA COLTUL E"1,200,000""1,200,000"
AMENAJARE TEREN ANTRENAMENT SPATE PELUZA 2 - GAZONARE ARTIFICIALA achizitie gazon si pregatire strat suport"4,000,000""4,000,000"
TOTAL"455,000""22,000,000""22,455,000"